Automatizacija parkinga primjenom PLC ure‘aja

  • View
    100

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Automatizacija parkinga primjenom PLC uređaja.pdf

Text of Automatizacija parkinga primjenom PLC ure‘aja

VIA TEHNIKA KOLA DOBOJ ELEKTROTEHNIKI ODSJEK Smjer: Informatika

Danijel Dragievi

Automatizacija parkinga primjenom PLC ureaja Diplomski rad

Doboj, 2007. godine

VIA TEHNIKA KOLA DOBOJ ELEKTROTEHNIKI ODSJEK Smjer: Informatika

Danijel Dragievi

Automatizacija parkinga primjenom PLC ureaja Diplomski rad

Mentor: dr Zlatko Bundalo Predsjednik: dr Perica Gojkovi lan: dr Duka Bundalo

Kandidat: Danijel Dragievi

SADRAJ1. SPISAK STRANIH POJMOVA..................................................................5 2. UVOD.............................................................................................................6 3. PRIMJENA I PROGRAMIRANJE PLC-a................................................7 3.1. Prednost upravljanja pomou PLC-a.......................................................8 3.2. Pristup projektovanju sistema upravljanja pomou PLC ureaja..........10 3.3. Opis sistema upravljanja sa PLC ureajem............................................11 3.4. Programiranje PLC-a.............................................................................11 3.5. Vie o ljestviastom dijagramu..............................................................13 3.6. Normalno otvoreni i normalno zatvoreni kontakti.................................14 4. PRIMJER PROJEKTOVANJA PLC KOLA...........................................17 4.1. Projektni zadatak....................................................................................17 4.2. Realizacija..............................................................................................18 4.2.1. Izbor arhitekture..............................................................................18 4.2.2. Logiko projektovanje....................................................................19 5. WIN-PLC SIMULATOR............................................................................21 5.1. Koje mogunosti nudi WinPLC7...........................................................21 5.2. Sistemski zahtjevi..................................................................................21 5.3. Saeti tutorijal simulatora......................................................................22 5.4. Kreiranje projekta..................................................................................24 5.4.1. Kreiranje liste operanada.................................................................25 5.4.2. Kreiranje OB1.................................................................................26 5.5. Prenos blokova do ciljnog sistema.........................................................34 5.6. Nadgledanje OB1...................................................................................35 5.7. Simulacija rada OB1 pomou PLC maske.............................................36 5.8. Provjeranje PLC programa....................................................................36 5.9. Cross-reference lista...............................................................................37 5.10. Provjera PLC programa.......................................................................39 6. WIN-PLC7 ANALIZATOR.......................................................................40 6.1. Sistemski zahtjevi..................................................................................40 6.2. Kreiranje novog projekta.......................................................................40 6.2.1. Kreiranje nove veze.........................................................................41 6.2.2. Dodavanje operanada signalnom prozoru.......................................42 6.2.3. Snimanje signala.............................................................................44 6.2.4. Kretanje kroz zapis..........................................................................44 6.3. Korisniki interfejs.................................................................................45

6.3.1. Lista signala....................................................................................46 6.3.2. Prozor signala..................................................................................46 6.3.3. Razmjera.........................................................................................47 6.4. Veze u okviru analizatora.......................................................................48 6.4.1. Vrste veza........................................................................................48 6.5. Slanje SMS poruke................................................................................49 6.5.1. Test SMS.........................................................................................50 7. ZAKLJUAK..............................................................................................51 8. LITERATURA............................................................................................52

1. SPISAK STRANIH POJMOVAPLC Ladder IEC IL ST LD FBD LL SL HAL GPS SMS Drag-drop IP TCP/IP Quick start And Or PIO Programabilni logiki kontroler. Ljestviasti logiki dijagram. Internacionalna elektrotehnika komisija za standarde. Klasa asemblerskih jezika. Klasa proceduralnih jezika. Ljestviast dijagram. Funkcionalni blok dijagram. Logiki nivo projektovanja. Bezbjedonosni nivo projektovanja. Apstraktni hardverski nivo projektovanja. Globalni sistem pozicioniranja. Sistem kratkih poruka. Operacija povlaenja i putanja objekta. Internet protokol. Protokol za kontrolu prenosa. Preice prilikom biranja odreenih funkcija softvera. Logiko I kolo. Logiko ILI kolo. Ulazno/Izlazni port.

2. UVODProgramabilni kontroleri su doveli do svojevrsne revolucije u nainu proizvodnje. Oni su omoguili fleksibilnu i profitabilnu automatizaciju proizvodnih procesa. Osim direktnog upravljanja proizvodnjom, programabilni kontroleri i raunarom upravljani ureaji, generiu i mnotvo podataka. U mnogim sluajevima, podaci mogu biti vrijedniji od samog proizvoda. Mnogi proizvodni procesi su izrazito neefikasni. Prikupljanjem podataka o procesu i njihovom analizom, moe se uiniti da proces postane efikasniji, da kvalitet proizvoda bude vii, da se skrati vrijeme zastoja. Prvi korak u ovom pravcu jeste prikupljanje i prenos podataka. Za prenos podataka se koriste komunikacione mree. Postoji veliki broj tipova komunikacionih mrea prilagoenih specifinim zahtjevima upravljakih sistema. Projektant upravljakih sistema uvijek postavlja pitanje kada u manjim sistemima upotrijebiti programabilni logiki kontroler. Nekada je to pitanje bilo opravdano visokom cijenom kontrolera, ali danas s obzirom na masovnu proizvodnju i nisku cijenu, primjena programabilnih logikih kontrolera je svakako opravdana. Dovoljno je da u sistem upravljanja treba ugraditi nekoliko upravljakih i vremenskih elemenata pa da se sa kontrolerom dobije jeftiniji i fleksibilniji upravljaki sistem.

3. PRIMJENA I PROGRAMIRANJE PLC-aSistem upravljanja u elektrotehnici ini skup elektronskih ureaja i opreme koji obezbjeuju stabilnost, tanost i eliminaciju tetnih prelaznih stanja u proizvodnim procesima. Sistem upravljanja moe biti razliitog oblika i implementacije, od energetskih postrojenja do maina. Sistemi upravljanja su se razvijali tokom vremena. U ranom periodu razvoja sami ljudi su obavljali upravljake zadatke. Krajem ezdesetih godina prolog vijeka sistemi upravljanja su bili zasnovani na primjeni relejne logike, zasnovane na relativno jednostavnim logikim algoritmima. Glavna mana relejne logike je da se pri bilo kakvoj promjeni u sistemu upravljanja ona mora mijenjati, promjenom oienja ili ak ubacivanjem u potpunosti novih sklopova. Te promjene izazivale su velike trokove ne samo za opremu ve i dugotrajne zastoje potrebne za modifikaciju i testiranje. Napredak tehnologije u izradi mikroprocesora, u to vrijeme, doveo je do revolucije u sistemima upravljanja. Pojavila se ideja o izradi elektronsko-mikroprocesorskom upravljakom ureaju koji bi se mogao jednostavno reprogramirati u sluaju izmjene u upravljakim zadacima. Izraeni su i prvi takvi ureaji, koji su dobili naziv programabilni logiki kontroleri (Programmable logic controllers) ili skraeno PLC. Dalji razvoj ovih ureaja je bio vrlo brz, poto su pokazali izuzetne prednosti u odnosu na logiku zasnovanu na primjeni releja, jer nemaju mehanikih pokretnih dijelova, fleksibilniji su zbog mogunosti programiranja, manja je mogua pojava greaka tokom oiavanja, manjih su dimenzija, imaju manju sopstvenu potronju i pouzdanost rada im je velika. PLC kao industrijski raunar samim svojim dizajnom predvien je za primjenu u neposrednom okruenju procesa sa kojim upravlja, tako da je otporan na razne nepovoljne uticaje, praina, vlaga, visoka temperatura, vibracije i elektromagnetne smetnje, tako da se obino primjenjuje za rjeavanje decentralizovanih upravljakih zadataka, na samom mjestu upravljanja, gdje se povezuje preko ulaza i izlaza sa ureajima kao to su operatorski paneli, motori, senzori, prekidai, ventili...Procesni raunar Centralni raunar

Mrea Panel Panel

Prekidai

Senzori

Motori

Ventili

Indikatori

Sirena

Slika 3.1PLC kao elemenat automatizovanog sistema

PLC kao i svaki raunar ima operativni sistem, koji svakako ima mnogo manje mogunosti od operativnih sistema opte namjene, ali u dananje vrijeme opte potrebe za komunikacijama moe u potpunosti da podri. Stoga je mogue izvesti povezivanje programabilnih logikih kontrolera i eventualno centralnog raunara ili drugih raunara, radi rjeavanja sloenijih upravljakih zadataka ili jednostavne akvizicije podataka i upravljanja sa daljine. Na prethodnoj slici su prikazane osnovne komponente automatizovanog sistema. Mogunosti komunikacije meu PLC ureajima su tako velike da omoguavaju visok stepen iskorienja i koordinacije procesa, kao i veliku fleksibilnost u realizaciji upravljakog procesa, tako da mogunost komunikacije kao i fleksibilnost predstavljaju glavne pr