29
Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser N N å å r r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver hot hot Michael Michael Budde Budde Institut for Fysik og Astronomi Institut for Fysik og Astronomi og og QUANTOP: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvanteoptik QUANTOP: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvanteoptik Aarhus Universitet Aarhus Universitet

Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

AtomareAtomare kvantegasserkvantegasser NNåårr ultrakoldtultrakoldt bliverbliver ‘‘hothot’’

Michael Michael BuddeBudde

Institut for Fysik og AstronomiInstitut for Fysik og Astronomiogog

QUANTOP: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvanteoptik QUANTOP: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvanteoptik

Aarhus UniversitetAarhus Universitet

Page 2: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

Plan for foredragetPlan for foredragetHvad er en atomar kvantegas?Hvad er en atomar kvantegas?

Hvordan laver man/vi en kvantegas?Hvordan laver man/vi en kvantegas?

Eksempler pEksempler påå hvorfor kvantegasser er hvorfor kvantegasser er spspæændende og relevante ndende og relevante -- ogsogsåå i gymnasieti gymnasiet

Kvantegasser i gymnasiets fysikKvantegasser i gymnasiets fysik--undervisningundervisning

Page 3: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

Hvad er en atomarHvad er en atomar kvantegas ?kvantegas ?

Page 4: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

Bohr’s atommodel 1913:Elektronernes bevægelse i atomer skalbeskrives kvantemekanisk

Bevægelse af atomet som helhed:

Klassisk atomar gasKlassisk atomar gas

( )2

2pE Vm

= + r

( ) expB

Ef Ek T

μ⎡ ⎤−= −⎢ ⎥

⎣ ⎦

Antal atomer med bevægelses-energi :E

Maxwell-Boltzmann statistik

Klassisk beskrivelse

Page 5: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

Atomar KvantegasAtomar KvantegasAtomer der er sAtomer der er såå kolde at antallet af atomer i en given kolde at antallet af atomer i en given energitilstand ikke lenergitilstand ikke læængere er givet ved ngere er givet ved MaxwellMaxwell--BoltzmannBoltzmann statistik:statistik:

( ) ( ) ( )10exp

exp 1B B

E TN E N Ek T E k Tν

ν

μμ

⎡ ⎤− →= − ⎯⎯⎯⎯→ =⎢ ⎥ − ±⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦Bosoner Fermioner

Højst 1 atom pr tilstandBose-Einstein kondensat(BEC) Degenereret Fermi gas

Page 6: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

Alternativt billede af Bose-Einstein kondensation

1 13 30.94 5nKc

B

T N Nkω

= × ×h

Atom-laser

n-1/3

Page 7: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

Hvorfor er kvantegasser interessante?•

Bose-Einstein kondensater:–

Ideelle kvantesystemer: Alle atomer er i samme tilstand

Makroskopisk kvantemekanik–

Væld af kvante-manipulations værktøjer

Fermi-gasser–

Pauli-princippet: komplementært til BEC

Tættere på

dagligdags kvantegasser–

Cooper

par / Superledning

Page 8: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

Hvordan laver man/vi et Bose-Einstein kondensat?

Page 9: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

Vort BEC eksperiment

Page 10: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

N ~ 1 milliard

87Rb atomeropsamles på

2-10 sekunder

Magneto-Optisk

Fælde

MOT

E

1F =

2F =

1F =2F =

3F =

0F =780 nmλ =

87 Rb

6.8GHz

143.8 10 Hzv = ×

Page 11: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for
Page 12: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

Magnetisk fangningEfter MOT-fasen:

B

x

• Køle-laserstråler slukkes• Optisk pumpning til• Strøm: 17 A → 300 A

zeemanE

x

12zeeman B FE mμ= B

2F =

2Fm = −

0Fm =

2Fm = +

1Fm = +

1Fm = −

2; 2FF M= =

Fældedybde = 3 mK

= 0.25 μeV

Page 13: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

Film

Page 14: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

Tal: • RF-sweep: 55 MHz → 930 kHz• Atom-tal: 109

→ 2 ×

105

• Temperatur: 350 μK

200 nK

Resonansbetingelse:

( ) ( )1 12 2RF B F Bmω μ μ= Δ =B r B rh

2Fm = −

0Fm =

2Fm = +

1Fm = +

1Fm = −

Radiobølger fjerner selektivtde mest energirige atomer

Fordampningskøling

Page 15: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

Absorptions afbildning

Digitalt kamera

Laser stråle

Atom-sky

[ ],I x y

[ ]0 ,I x y

[ ] [ ][ ] [ ]

0

,, exp , ,

,I x y

T x y n x y z dzI x y

σ∞

−∞

⎡ ⎤= = −⎢ ⎥

⎣ ⎦∫

x

y

Illustration af I. Bloch, Uni

Mainz

Page 16: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

Slutning af fordampningskøling

Termisk sky Bose-Einsteinkondensat

T = 450 nK T = 350 nK T = ??? nK

Page 17: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

Ekspansion af BECI fælden Ekspansionstid

= 15 ms Ekspansionstid

= 30 ms

Termisk sky: Bliver rund under ekspansionBEC: Inverterer under ekspansion

Visuel evidens for Heissenbergs ubestemthedsrelation !!!

Page 18: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

Billeder af BEC ~ billeder af bølgefunktionI fælden Ekspansionstid

= 15 ms Ekspansionstid

= 30 ms

[ ] ( ) ( ) 20, , , , ,OD x y n x y z dz N x y z dzσ σ ψ

∞ ∞

−∞ −∞

= =∫ ∫

Man kan fotografere 2D snit af bølgefunktionen!

hvor: ( ) ( ) ( )2

2 , , , , , ,2

V x y z x y z x y zm

ψ μ ψ⎡ ⎤− ∇ + =⎢ ⎥⎣ ⎦

h

Page 19: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

The Nobel Prize in Physics 2001"for the achievement of Bose-Einstein condensation in dilute gases of alkali atoms, and for early fundamental studies of the properties of the condensates"

Eric A. CornellUniversity

of

Colorado

Wolfgang KetterleMIT

Carl WiemanUniversity

of

ColoradoE. A. Cornell and C. E. Wieman, Rev. Mod. Phys. 74, 875 (2002) W. Ketterle, Rev. Mod. Phys. 74, 1131 (2002)

Page 20: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

Eksempler

Page 21: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

Eksempel 1: Interferens

Så, atom + atom = vacuum

!!!

Wolfgang KetterleMIT

Page 22: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

Eksempel 2: Atomlaseren

Nobel 2005

Page 23: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

Eksempel 3: Hvirvelstrømme

Page 24: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

Bose-Einstein kondensater i

gymnasie-undervisningen

Page 25: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

Hvorfor BEC i gymnasiet?Kvantemekanik er kommet for at blive

BEC er et glimrende udgangspunkt for diskussion af:• Partikel-bølge dualitet• Schrödingerligningen• Bølgefunktionen og dens fortolkning• Heissenbergs

ubestemthedsrelation

• Bosoner vs

fermioner• Temperatur

Problem: Mangel på

undervisningsmateriale

Page 26: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

Vi kan (snart) tilbyde...Gymnasie BEC-pakke bestående af:

Noter som beskriver:1.

Hvad et BEC er og hvorfor BEC’ere

er interessante2.

Kvantemekanik for partikel i harmonisk fælde3.

Hvordan man laver og studerer et BEC

Eksperimentelle billeder:1.

til måling af den kritiske temperatur2.

som viser BEC’et

blive dannet3.

som viser ekspansionen for termisk sky og BEC

samt software til analyse af billeder på

PC

Page 27: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for
Page 28: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

Igangværende forskningsprojekter

BEC i periodiske potentialer

Magnetisk Sisyphus

køling

Kvantegas af: 6Li (fermioner) 7Li (bosoner)

Page 29: Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser · 2012-01-27 · Atomare Atomare kvantegasser kvantegasser Når r ultrakoldt ultrakoldt bliver bliver ‘hot’ Michael Budde Institut for

KvantegasgruppenHenrik Kjær AndersenJesper Fevre

BertelsenSune Mai