Atestat Poluare Sonora

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Atestat "Poluare sonora"

Citation preview

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  1/29

  1

  POLUAREA SONORAPOLUAREA SONORA

  Indrumator:Indrumator: Candidat: Candidat:

  Prof:Prof:

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  2/29

  2

  CUPRINSCUPRINS

  ArgumentArgument Notiunea de poluareNotiunea de poluare

  Surse de poluare sonoraSurse de poluare sonora Efectele poluarii sonoreEfectele poluarii sonore Zgomotul si starea de sanatateZgomotul si starea de sanatate

  Metode de diminuare a poluariiMetode de diminuare a poluariisonoresonore ConcluziiConcluzii BibliograeBibliograe

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  3/29

  3

  AR!UMEN"AR!UMEN"

  Poluarea mediului ambiant, care-i ntindePoluarea mediului ambiant, care-i ntinde

  ameninarea asupra ntregii planete, a ajuns la unameninarea asupra ntregii planete, a ajuns la un

  punct n care atac dezlnuit omul i mediul su depunct n care atac dezlnuit omul i mediul su deexisten. Trecnd peste limitele capacitii proprii deexisten. Trecnd peste limitele capacitii proprii de

  aprare ale naturii, de regenerare, de echilibrare, toiaprare ale naturii, de regenerare, de echilibrare, toi

  agenii poluani noi se rspndesc cu iueal n aer, nagenii poluani noi se rspndesc cu iueal n aer, n

  ap sau pe sol, genernd, dezoltnd i proocndap sau pe sol, genernd, dezoltnd i proocnd

  unul dintre cele mai grae pericole pe care l-aunul dintre cele mai grae pericole pe care l-a

  ntmpinat ciilizaia modern.ntmpinat ciilizaia modern.

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  4/29

  4

  Poluarea mediuluiPoluarea mediului

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  5/29

  5

  ZgomotulZgomotul

  Zgomotul in mediu afecteaza unZgomotul in mediu afecteaza unnumar mare de oameni. Publicul ilnumar mare de oameni. Publicul il

  considera ca ind una dintreconsidera ca ind una dintre

  problemele majore de mediu. Acestaproblemele majore de mediu. Acesta

  poate afecta populatia atat ziologic,poate afecta populatia atat ziologic,

  cat si psihologic, avand inuentacat si psihologic, avand inuenta

  asupra activitatilor elementare.asupra activitatilor elementare.

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  6/29

  6

  I. NOTIUNEA DE POLUAREI. NOTIUNEA DE POLUARE

  PoluareaPoluareareprezinta o modicarereprezinta o modicaredaunatoare pentru om, pentrudaunatoare pentru om, pentru

  speciile din ecosistemele naturalespeciile din ecosistemele naturale

  si/sau articiale a factorilor de mediusi/sau articiale a factorilor de mediu

  , ca rezultat al introducerii in mediu a, ca rezultat al introducerii in mediu apoluantilor, care reprezinta deseurilepoluantilor, care reprezinta deseurile

  activitatii umane .activitatii umane .

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  7/29

  7

  P#$UAREA S#N#RAP#$UAREA S#N#RA

  Poluarea sonoraPoluarea sonorareprezintareprezintaexpunerea oamenilor sau a animalelorexpunerea oamenilor sau a animalelor

  la sunete ale caror intensitati suntla sunete ale caror intensitati sunt

  stresante sau care afecteaza sistemulstresante sau care afecteaza sistemulauditiv. esi sunetele puternice sauauditiv. esi sunetele puternice sau

  inspaimantatoare fac parte din natura,inspaimantatoare fac parte din natura,

  in ultimele doua secole zonele urbanein ultimele doua secole zonele urbane

  si industriale au devenit extrem desi industriale au devenit extrem dezgomotoase.zgomotoase.

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  8/29

  8

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  9/29

  9

  II. SURSE DE POLUARE SONORAII. SURSE DE POLUARE SONORA

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  10/29

  10

  Poluarea sonora poate generata de surse naturale si sursearticiale.

  Sursele naturalesunt eruptiilevulcanice, cutremurele, alunecari deteren, vuietul unei cascade, etc.

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  11/29

  11

  Eruptia unui %ulcanEruptia unui %ulcan

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  12/29

  12

  CutremuCutremu

  rereAlunecari deAlunecari de

  teren teren

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  13/29

  13

  Sursele artificialede zgomot pot !i surse

  generatoare de zgomot in mediul ambiant"- copiii in trenurile de joaca#

  - terenurile sportie si stadioanele#

  - animalele $cainii, pisicile, pasarile% pot

  tulbura linistea mai ales noaptea#

  - sunetul sirenelor, soneriile, claxoanele#

  - zgomotul produs de tra!icul auto sau aerian.

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  14/29

  14

  Tra!ic autoTra!ic auto

  Tra!ic aerianTra!ic aerian

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  15/29

  15

  StadionStadion

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  16/29

  16

  III. EFECTELE POLUARII SONOREIII. EFECTELE POLUARII SONORE

  InfrasuneteleInfrasunetelesunt oscilatii sonore desunt oscilatii sonore de

  !recente !oarte joase, situate sub &'(z, deci!recente !oarte joase, situate sub &'(z, deci

  urechea umana nu le aude. )nimalele, pasarileurechea umana nu le aude. )nimalele, pasarile

  aud in!rasunetele si simt aparitia !urtunilor,aud in!rasunetele si simt aparitia !urtunilor,

  uraganelor, cutremurelor care coboara si suburaganelor, cutremurelor care coboara si sub

  !recenta de &'(z.!recenta de &'(z. *a adulti in!rasunetele*a adulti in!rasunetele

  produc ameteala, oma, un !als e!ect deproduc ameteala, oma, un !als e!ect deeu!orie, sau chiar e!ecte cumulate.eu!orie, sau chiar e!ecte cumulate.

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  17/29

  17

  UltrasuneteleUltrasunetelesunt ibratii sonore situate intresunt ibratii sonore situate intre

  +-&(z. nele !iinte cum ar !i liliacul,+-&(z. nele !iinte cum ar !i liliacul,percepe si ultrasunetele. le se propaga ca si sunetelepercepe si ultrasunetele. le se propaga ca si sunetele

  sub !orma de unde elastice, mai greu prin aer decatsub !orma de unde elastice, mai greu prin aer decat

  prin lichide sau solide, aand o lungime de unda maiprin lichide sau solide, aand o lungime de unda mai

  mica decat sunetele.mica decat sunetele.

  *a om ultrasunetele distrug globulele rosii din*a om ultrasunetele distrug globulele rosii din

  sange, apar migrene sau chiar pierderea echilibrului.sange, apar migrene sau chiar pierderea echilibrului.

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  18/29

  18

  ZgomotulZgomotulactioneaza asupra intreguluiactioneaza asupra intregului

  organism, deoarece senzatia auditia ajunge laorganism, deoarece senzatia auditia ajunge la

  sistemul neros central, prin intermediul caruiasistemul neros central, prin intermediul caruia

  in!luenteaza alte organe.in!luenteaza alte organe.

  !ectele resimtite de om sunt" - reducerea!ectele resimtite de om sunt" - reducerea

  atentiei, a capacitatii de munca, instalareaatentiei, a capacitatii de munca, instalarea

  oboselii auditie, ameteli, dureri, lezareaoboselii auditie, ameteli, dureri, lezarea

  aparatului auditi si chiar ruperea timpanului.aparatului auditi si chiar ruperea timpanului.

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  19/29

  19

  IIVV. ZGOMOTUL SI. ZGOMOTUL SI

  STAREA DE SANATATESTAREA DE SANATATE

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  20/29

  20

  /esi ereditatea sau unele accidente/esi ereditatea sau unele accidente

  nepreazute pod duce la pierderea auzului, putemnepreazute pod duce la pierderea auzului, putem

  lua masuri de precautie pentru a ne ocrotilua masuri de precautie pentru a ne ocrotipretiosul simt al auzului. ste bine sa cunoastempretiosul simt al auzului. ste bine sa cunoastem

  dinainte posibilele pericole care ne-ar putea cauzadinainte posibilele pericole care ne-ar putea cauza

  probleme de auz.probleme de auz.

  0n general, problema o constituie nu atat ce0n general, problema o constituie nu atat ce

  ascultam, cat !elul cum ascultam.ascultam, cat !elul cum ascultam.

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  21/29

  21

  Pierderea auzului sub e!ectul poluriiPierderea auzului sub e!ectul polurii

  sonore este de obicei temporar. /e exemplu,sonore este de obicei temporar. /e exemplu,

  la ieirea dintr-o discotec, urechile se n!undla ieirea dintr-o discotec, urechile se n!und

  i nu mai nelegem bine conersaiile. /ei nu mai nelegem bine conersaiile. /e

  asemenea, cnd scoatem ctile din urechi,asemenea, cnd scoatem ctile din urechi,

  dup ce am ascultat muzic mai mult timp, ladup ce am ascultat muzic mai mult timp, laolum ridicat, auzul slbete. /ar, n acesteolum ridicat, auzul slbete. /ar, n aceste

  situaii, dup un timp de recuperare la calm,situaii, dup un timp de recuperare la calm,

  auzul reine la normal.auzul reine la normal.

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  22/29

  22

  1olicitarea continua a sistemului neros de1olicitarea continua a sistemului neros de

  catre un stimul lipsit de in!ormatie utila, cumcatre un stimul lipsit de in!ormatie utila, cum

  se intampla in cazul unui climat sonorse intampla in cazul unui climat sonor

  zgomotos, duce la mani!estari nespeci!ice dezgomotos, duce la mani!estari nespeci!ice de

  tipul diminuarii atentiei, instalarii unei stari detipul diminuarii atentiei, instalarii unei stari deoboseala, ce!alee, ameteli, tulburari de somn,oboseala, ce!alee, ameteli, tulburari de somn,

  irascibilitate, proportionale cu nielurile siirascibilitate, proportionale cu nielurile si

  durata expunerii.durata expunerii.

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  23/29

  23

  V. METODE DE DIMINUARE AV. METODE DE DIMINUARE A

  POLUARII SONOREPOLUARII SONORE

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  24/29

  24

  ) discuta despre eliminarea polurii sonore) discuta despre eliminarea polurii sonore

  presupune mai nti a stabili care sunt limitelepresupune mai nti a stabili care sunt limitele

  rezonabile la care trebuie redus nielulrezonabile la care trebuie redus nielul

  zgomotelor si apoi a edea care sunt cilezgomotelor si apoi a edea care sunt cile

  pe care se poate realiza si cu ce e!orturipe care se poate realiza si cu ce e!orturitehnologice si !inanciare.tehnologice si !inanciare.

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  25/29

  25

  /intre procedeele utilizate pentru reducerea/intre procedeele utilizate pentru reducereazgomotelor se pot meniona"zgomotelor se pot meniona"

  utilizarea unor ecrane !onoizolante, interpuseutilizarea unor ecrane !onoizolante, interpuseintre sursa de zgomot i personalul uman#intre sursa de zgomot i personalul uman#

  protecia indiidual a aparatului auditi cuprotecia indiidual a aparatului auditi cu

  anti!oane#anti!oane# utilizarea carcaselor la maini i utilaje inutilizarea carcaselor la maini i utilaje in

  timpul !uncionrii#timpul !uncionrii#

  utilizarea de materiale !onoizolante pentruutilizarea de materiale !onoizolante pentrupereii camerelor#pereii camerelor# msuri tehnice moderne, care izeaz directmsuri tehnice moderne, care izeaz direct

  sursa generatoare de zgomot.sursa generatoare de zgomot.

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  26/29

  26

  C#NC$UZIIC#NC$UZII

  Poluarea sonor este importanta inPoluarea sonor este importanta inindustrie, ea constituind apanajul oraselorindustrie, ea constituind apanajul oraselormari, unde polueaza mediul, nu numai inmari, unde polueaza mediul, nu numai intimpul orelor de munca, ci si n cele detimpul orelor de munca, ci si n cele de

  destindere. 0n general se poate discuta despre odestindere. 0n general se poate discuta despre oextindere a poluarii sonore la nielul global alextindere a poluarii sonore la nielul global almediului ambiant.mediului ambiant.

  Poluarea sonora este deci, inca un lucruPoluarea sonora este deci, inca un lucrupentru care ar trebui sa ne ingrijoram la !el capentru care ar trebui sa ne ingrijoram la !el casi pentru celelate poluri.si pentru celelate poluri.

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  27/29

  27

  Corelatie intre ni%elul deCorelatie intre ni%elul de

  zgomot si acti%itatea umanazgomot si acti%itatea umana

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  28/29

  28

 • 7/17/2019 Atestat Poluare Sonora

  29/29

  29

  BIB$I#!RA&IEBIB$I#!RA&IE

  " #arnea, $, %fectele polu&rii mediuluiasupra omului, %ditura Academiei '.(.',#ucure)ti, *+-, p. -"+

  " ioiu 0aleria,1olban2ina3456"7$odic&ri antropice alemediului7

  " 8iplea. 9.:, 8iplea Al., ;Poluarea mediului

  ambiant