of 16 /16
Jaf la o casă de amanet cotidianul sătmărenilor www.gazetanord-vest.ro www.nordvest-tv.ro pag. 7 Consilierii județeni acordă un important sprijin culturii și sportului sătmărean pag. 16 SUPER SIMO, CAMPIOANĂ LA WIMBLEDON! pag. 10-11 Un AlTFEl dE SĂTMAR... Ritm, culoare, veselie și mult bun simț la Street Music Festival Luni, 15 iulie 2019, Anul XXX, nr. 8654 editat la Satu Mare, 16 pagini, 2 lei ATEnțiE, șOFERi! Restricții de circulație pe Bulevardul Transilvania Primăria Municipiului Satu Mare anunță că începând de azi , 15.07.2019, pe Bulevar- dul Transilvania se vor executa lucrări de reparaţii a carosabilu- lui. Pe perioada lucrărilor vor exista restricții ale circulației cu posibilități de perturbare ale traficului rutier. ”Stimați sătmăreni, vă anunțăm că începând de luni, 15.07.2019, pe Bulevardul Tran- silvania se vor executa lucrări de reparaţii a carosabilului! Pe pe- rioada lucrărilor vor exista restricții de circulație cu posibilități de perturbare ale traficului rutier. Vă mulțumim pentru înțelegere!” este anunțul postat pe pagina oficială de face- book a Primăriei. pag. 5 SĂRBĂTOARE Spectacol de neuitat la Gelu 8 Festivalul Moților a fost, atât pentru locuitorii și fiii satului Gelu, cât și pentru invitații lor, un moment de sărbătoare și bucurie pag.4

ATEnțiE, șOFERi! cotidianul sătmărenilor Restricții de ... · 1 hour ago · Gazeta de Nord-Vest opinii 2/ Luni, 15 iulie2019 Azi este Remember Maxima zilei Calendar religios

  • Upload
    vunhu

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ATEnțiE, șOFERi! cotidianul sătmărenilor Restricții de ... · 1 hour ago · Gazeta de...

Page 1: ATEnțiE, șOFERi! cotidianul sătmărenilor Restricții de ... · 1 hour ago · Gazeta de Nord-Vest opinii 2/ Luni, 15 iulie2019 Azi este Remember Maxima zilei Calendar religios

Jaf la o casă deamanet

cotidianul sătmărenilor

www.gazetanord-vest.ro www.nordvest-tv.ro

pag. 7

Consilierii județeniacordă un important

sprijin culturii șisportului sătmărean

pag. 16

SUPER SIMO, CAMPIOANĂLA WIMBLEDON!

pag. 10-11

Un AlTFEl dE SĂTMAR...Ritm, culoare, veselie și mult bun

simț la Street Music Festival

Luni, 15 iulie 2019, Anul XXX, nr. 8654 editat la Satu Mare, 16 pagini, 2 lei

ATEnțiE, șOFERi!

Restricții de circulație peBulevardul Transilvania

Primăria MunicipiuluiSatu Mare anunță că începândde azi , 15.07.2019, pe Bulevar-dul Transilvania se vor executalucrări de reparaţii a carosabilu-lui.

Pe perioada lucrărilorvor exista restricții ale circulațieicu posibilități de perturbare aletraficului rutier.

”Stimați sătmăreni, văanunțăm că începând de luni,15.07.2019, pe Bulevardul Tran-silvania se vor executa lucrări dereparaţii a carosabilului! Pe pe-rioada lucrărilor vor existarestricții de circulație cu

posibilități de perturbare aletraficului rutier. Vă mulțumimpentru înțelegere!” este anunțulpostat pe pagina oficială de face-book a Primăriei.

pag. 5

SĂRBĂTOARE

Spectacol de neuitat la Gelu8 Festivalul Moților a fost, atât pentru locuitorii și fiii satului Gelu, cât și pentruinvitații lor, un moment de sărbătoare și bucurie

pag.4

Page 2: ATEnțiE, șOFERi! cotidianul sătmărenilor Restricții de ... · 1 hour ago · Gazeta de Nord-Vest opinii 2/ Luni, 15 iulie2019 Azi este Remember Maxima zilei Calendar religios

Gazeta de Nord-Vest opinii 2/ Luni, 15 iulie 2019

Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Luni, 15 iulie 2019ziua 196 a anului

Soarele răsare la 5 și 45 minute,apune la 21 și 23 minute.

1410 - Bătălia de la Grun-wald: Înfrângerea cavalerilorteutoni de către forțele uniteale polonilor și lituanienilor,sprijiniți de ruși, cehi,moldoveni, tătari.

Plăcerea oamenilor cuadevărat mari e să-și facă se-menii fericiți.

(Blaise Pascal)

RECOMANDĂRI NORD VEST TV

televiziunea care te respectă!

Urgențe stomatologice

Telefoane utile

CLInICa SfântuL anton

Luni - Vineri09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică08:00 - 20:00

telefon 0261-713333

www.clinicasfantulanton.rourgențe

stomatologicenon-StoP

112 - Urgențe959 - Poliția de Frontieră769760- Jandarmerie711212 - Pompieri710690 - Biroul Anticorupție741111 - Ambulanța750481 - Spitalul Municipal727050 - Spitalul Județean712795 - Agenția TAROM768830 - Protecția Copilului736240 - Comisariatul pentruProtecția Consumatorilor0261-721.051, 0734221096 -Apaserv021/9672 -Programări RAR929 - Electrica0865,200,928 - E.ON Gaz759081 - Transurban768704 - Informații CFR711002 - Agenția CFR951 - Informații speciale971 - Internațional991 - Urban0361.407733 - Nord-Vest TV715945 - Radio Transilvania0361.400100 -Radio 10745 -049715 - Taxi marfă0261-711002 - Agenția de Voiaj0742-708708 - Poszet -intervenții cazane0261711585, 0361805645 - Termogaz- Verificări revizii,instalații gaz0744.507.026, 0733.507.026 -Tractări auto NON STOP

Ortodox - Ss. mucenici Chiricși Iulita; Cuv. Iosif, arhiepis-copul Tesalonicului; Cuv.Vladimir, luminătorul Rusiei.Greco- catolic - Ss. Chiric șimama sa Iulita, martiri; Sf.Bonaventura, episcop. Romano - catolic - Sf.Bonaventura, episcop,învățător al Bisericii; Sf.Vladimir.

OPINIE DE GAZETAR

DIReCtoReDItoRIaL

Voicu D. Rusu

eDItoRCooRDonatoR

Victor Constantinovici Director fondator

Ion bledea

ReDaCţIa şI aDMInIStRaţIa:Strada Petofi Sandor 4/ATELEFON/FAx: 0361-407733E-MAIL: [email protected]

ReDaCtoRINicolae Ghişan, Florin Mureșan,Raluca Jofi, Teodor Curpaş,Florin Dura

CoL ab oR atoRIDumitru Țimerman, Valeriu Ioan,Cristian Stan

abonamente se pot face prin Poştă şifirma “SC TradeHolding SRL” (SatuMare, str. Mihai Viteazu nr. 32 - încurte - tel. 0261-711731).Editat de SC Nord Vest TV Advertising SRL

tehnoReDaCtaRe: Cristian Blăjean,Cătălin Secuianu

DIReCtoR geneRaL gaZeta De noRD VeSt & noRD VeSt tV: RăZVan MIRCea goVoR

CoReCtuRă: Ştefan Chiş Tipărit la SC GaramondTipografie SRL

ManageRMircea Govor

În ultima perioadătrăită de noi, cu regret, s-a uitatcuvântul “ţară” şi, cum mai spu-neam în paginile prezentului ziarşi nu numai, substantivul “pa-trie” cu derivatele acestuia.

Pentru că, de sus şi pânăjos, conducătorii nu se sinchisescsă denumească teoretic, nu prinfapte, ce înseamnă “patrie”, tine-retul nu mai percepe un modelpentru a trăi, prin fiinţa lor, com-plexul substantiv. Interesant,populaţia ţării s-a săturat de“limbajul de lemn” auzit pretu-tindeni! O spunea clar PS Iustincă şi politicienii, dar şi preoţiitrebuie să se debaraseze de acest„limbaj de lemn” și să sepregătească pentru a folosi un

limbaj apropiat de popor, demulţimea care-i mai ascultă încă!Este un sfat pe care-l dăm şi noi!

Am făcut acest pream-bul pentru a vă prezenta un altfelde om, de atitudine, de limbaj.Col. Vasile Rus, trăitor înRoşiori, la vârsta de peste 90 deani, poate oferi, prin tot ceea ceface şi scrie, modalitatea de a secomporta altfel. Doamne, câtecărţi utile a realizat acest om, in-trând în lumea culturii, chiarprezentând civilizaţia ruralăromânească, între lumeainterbelică, cu cultura ei atât debogată şi performantă, într-unfel “explozivă” şi lumearomânească “comunizată”. El,col. Vasile Rus, a reuşit să treacădincolo de “cortină” şi să refacă,după puterile lui, legăturilefireşti de continuitate, ce ar fi tre-buit să fie naturale şi normale.

Ajuns la o vârstărespectabilă, a rămas cu credinţaobsesivă în destinul neamuluisău, cu esenţă nobilă a români-smului, promovat şi cultivat despirite ilustre ale intelectualităţiiromâneşti ca Mircea Eliade,Constantin Noica, înaintaşul lorRădulescu - Motru şi alţii.

Col. Vasile Rus e mân-dru de originea lui ţărănească şia înţeles toată viaţa să fie la dato-rie, în slujba idealurilor pe caredoar unii din intelectualii“subţire” şi la modă, dar mai goipe dinăuntrul lor decât o banalătobă le consideră perimate şi “re-

trograde”.Vasile Rus este un om al

prezentului, atent mai ales la totce se întâmplă în jurul său, în ţarăşi în afara ei, ştiind că seamănămai ales cu cei “vechi”, a cărorcredinţă în destinul românescrămânea nestrămutată, deşi demulte ori au trecut prin încercăricumplite.

Talentatul scriitor V.Rus este înflăcăratul patriot,demn şi neînfricat slujitor alidealurilor poporului român - cupana-i neobosită, dar şi cu glasnetremurat, ca ofiţer superior alarmatei române, cu funcţii se-rioase şi sarcini ce au fost duse laîndeplinire înscriind trepte perăbojul vieţii. Trepte înalte şi lu-minoase!

O lungă porţiune avieţii sale V. Rus nu s-a dezlipitde arma-i proprie - stiloul său,apărând valorile Neamului şi Pa-triei. El însuşi este un simbol şi oelegie a românismului ardele-nesc, a iubirii pentru ţară, pentruistoria ei, pentru eroismul acestuineam luptător până la sacrificiulsuprem apărând pământulstrămoşesc şi valorile fundamen-tale ale poporului care l-azămislit. Îl cunosc de ani buni şiîl preţuiesc pentru dârzenia luide bărbat viteaz, pentru ambiţiaşi tenacitatea lui, apărător alcredinţei în Biserica Neamuluiacestuia, întâiul născut creştin,datinile, obiceiurile şi tradiţiileobârşiilor truditorului român, al

cărui blazon îl poartă cu mân-drie şi nobleţe.

Mulţimea de cărţi sem-nate de V. Rus au fost şi sunt cu-noscute în judeţ, în ţară şi înafara ei, dar... insuficient! De ce?Nu există o reglementare a Mini-sterului Culturii pentru distri-buirea cărţilor la biblioteci şiinstituţii de cultură. Mare păcat!Se cheltuiesc bani pe tot felul deartificii, pe chermeze, iar carteaaducătoare de lumină, de culturăşi progres este neglijată! Cred cătocmai cei cu decizia suntdepăşiţi de carte şi mulţi au oco-lit şcoala! Păcat! Cartea lui V.Rus “Ce-ar fi lumea fără mine?”,reuşită, dedicată minunii lumii -copilul, a ajuns la PatriarhiaRomână, iar de la cabinetul pa-triarhului - Preasfinţitul PărinteDaniel, i s-a răspuns oficial, prinadresa 184/22 mai 2019, adu-când mulţumiri autorului şifelicitări alături de părinteascabinecuvântare!

Iată că se poate! Şi la cenivel!

Col. Vasile Rus scrie,scrie bine şi-i doresc sănătate şibucurii multe. Felicitări pentrucasa transformată în muzeu, pen-tru monumentele ridicate în faţaacestui muzeu, pentru scrierilesale, pentru implicarea în educa-rea tineretului şi nu numai, pen-tru că există şi doresc să existemulţi ani, să aibă mulţi prieteniadevăraţi! Prietenia adevăratăţine cât viaţa!

tEODOR cURPAş

ORA ADEVĂRULUIUrmărește-ne și

astăzi, de la ora 18:00, şi fiiparte din viața Sătmarului.O emisiune în care şi tu poțiparticipa alături de invitațiinoștri la dezbaterea celormai importante subiecte alezilei. Realizator: Victor Con-stantinovici.

DEsPRE șAh LAsĂPtĂmânAsPORtIVĂ

Antrenorul de laVoința, Ciprian Muntean,este invitatul emisiuniiSăptămâna sportivă de laNord Vest TV. Totul despresportul minții la SATUMARE, de la ora 20,45.

Publicitate şi anunţuri Satu Mare, str. Petofi Sandor 4/A Tel./fax 0361-407733email : [email protected]

Col. Vasile Rus - omul cu credinţă în destinul românesc!

Page 3: ATEnțiE, șOFERi! cotidianul sătmărenilor Restricții de ... · 1 hour ago · Gazeta de Nord-Vest opinii 2/ Luni, 15 iulie2019 Azi este Remember Maxima zilei Calendar religios

3/ luni, 15 iulie 2019 Reportaj Gazeta de Nord-Vest

Haiducii, primii enoriaşi ai bisericii greco-catolice“Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Carei

Primii locuitori de religiegreco-catolică din Carei aufost haiducii, care s-au sta-

bilit aici începând de la sfârşitulsecolului al XVII-lea pentru asi-gurarea apărării cetăţii, în slujbadirectă a familiei Károlyi. La în-ceputul secolului al XVIII-leaSándor Károlyi a delimitat o zonăa oraşului unde să se aşeze haidu-cii. Mai târziu, în acest cartier (de-numit oraşul haiducilor) s-astabilit şi populaţia română a sa-telor depopulate din împrejurimi,ridicând simţitor numărul locui-torilor greco-catolici.

Prima atestare documen-tară a bisericii greco-catolice dinlemn din oraşul haiducilor se da-tează în anii 1720. În 1736 s-a maiconstruit o altă biserică de lemn.Deoarece enoriaşii greco-catoliciromâni şi ruteni nu s-au înţeles înprivinţa folosirii comune a noii bi-serici, rutenii au fost nevoiţi să în-ceapă construirea unei alte biserici.Biserica nouă, ridicată între 1737 şi1739 a fost construită cu sprijinullui Demeter Rácz (1710-1782), ad-ministratorul moşiilor familiei Ká-rolyi. Până la terminarea lucrărilor,enoriaşii ruteni au frecventat vecheabiserică de lemn.

Clădirea bisericii termi-nată în 1739 a fost grav avariată decutremurul din 1834, dar comuni-tatea a reparat-o în curând. Lucrăride renovare au devenit necesare dinnou în 1888. După toate probabili-tăţile atunci au fost achiziţionateamvonul şi altarul, respectiv s-aurealizat scenele de pe suprafaţa se-misferei cupolei centrale. Tot cuocazia intervenţiilor din secolul alXIX-lea, s-au înzidit pe laturile sudşi nord ale navei primele goluri deferestre dinspre intrarea principală,intrarea secundară sudică şi scaracare ducea la tribună, amplasată înspatele turnului sudic. Ultimele lu-crări de renovare ale bisericii au avutloc în 1967 şi 1973.

Descrierea edificiuluiBiserica greco-catolică din

Carei este amplasată pe stradaDoina, pe un teren comun cu bise-rica ortodoxă, închinată tot Sfinţi-lor Arhangheli Mihail şi Gavril, lasud de clădirea vecină, colegiul IuliuManiu, fostul sediu al comitatului.Clădirea bisericii, orientată est-vest,are faţada principală pe latura ves-tică, spre strada paralelă cu stradaDoina. Înainte de a se construi pezona vestică a terenului, la începutulsecolului al XX-lea, accesul se făceadinspre vest printr-o poartă a gardu-lui. În curtea din spatele bisericii în1894 a fost ridicată o cruce de di-mensiuni impozante de către JánosBélteky şi soţia Mária Rácz, con-form mărturiei inscripției de pecruce.

Clădirea uninavată, cu pe-reţi din zidărie de cărămidă, acope-rită în două ape, spre est se terminăcu un altar triconc încheiat semicir-cular, iar la capătul vestic este marcatde două turnuri. Nava bisericii se ex-tinde spre sud şi nord cu câte o ab-sidiolă de plan semicircular, iar îndreptul lor, spaţiul navei este acope-rit cu o cupolă centrală monumen-tală, care se ridică cu mult deasupraacoperişului şi este acoperit cu coifbulbat susţinut de un lanternon.Alte elemente caracteristice volume-triei complexe a bisericii sunt turnu-rile vestice acoperite de coifuribulbate cu lanternoane, respectivturla care se ridică deasupra cupoleialtarului.

În partea cen-trală a faţadei principale, compusăpe trei axe, este amplasat puţin de-croşat, portalul principal cu închi-dere semicirculară, flancată delesene. Deasupra lintoului bogatprofilat se află un fronton arcuit, încâmpul căruia este o fereastră cu în-chidere în segment de cerc, înca-drată de două volute. Portalulprincipal este accentuat de câtevaelemente arhitectonice din tencu-ială, care se ridică până la nivelulcornişei, având un motiv decorativcentral tip scoică. Faţada principală,deasupra cornişei, dispune de unfronton în linie arcuită, penetrat detrei goluri cu închidere în segment

de cerc, dincolo de care se ridică pe-rechea de turnuri străpunse pe fie-care latură de goluri de fereastrăterminate în semicerc.

Faţadele laterale, cu ex-cepţia axei centrale a faţadei nordice(în care se află intrarea laterală, în-cheiată în segment de cerc), este rit-mată de lesene şi ferestre cuînchidere în segment de cerc înco-ronate de timpane triunghiularedeschise, asemănătoare celor de pefaţada principală.

Interiorul bisericii este ca-racterizată de complexitatea spaţiu-lui. Nava are boltă semicilindrică,iar zona de sub turnuri tavan drept.Bolta şi pereţii laterali sunt decoratecu motive ornamentale florale destucatură, accentuate prin cromaticăşi poleire.

Spaţiul navei se încheie cuun iconostas bogat decorat, conţi-nând 19 icoane. Iconostasul a fostrealizat din donaţiile lui LászlóBródi şi soţia Maria Kihán în 1857,de către pictorul János Hippo şisculptorul László Czinka. În spateleiconostasului se află un altar cu bal-dachin susţinut de coloane, picturaaltarului fiind copia fidelă a celei depe altarul principal al catedralei dinSatu Mare şi reprezintă Înălţarea înCeruri a lui Isus. Amvonul bisericiide dimensiuni mai modeste, ampla-sat la limita dintre navă şi cor pare afi contemporan cu iconostasul şi al-tarul.

Este de remarcat aspectulcupolei centrale ce se ridică pe untambur. Partea estică a tamburuluicilindric este decorat cu stucaturipictate, reprezentând cei patruevanghelişti, iar partea vestică sus-

ţine o tribună a patronului bisericii,cu parapet zidit, şi bogat decorat custucaturi. Această tribună este acce-sibilă din navă, din spatele turnuluinordic, pe o scară amenajată în gro-simea peretelui navei, care urcă înpodul bisericii. Deasupra uşii tribu-nei se află blazonul familiei lui De-meter Rácz, patronul construcţiilor.Altarul bisericii este luminat înmare parte de lumina ce pătrundeprin golurile cu închidere în seg-ment de cerc, care penetrează parteasuperioară a tamburului cupolei,fiind flancate de pilaştrii cu capite-luri decorate cu frunze de acant. Cu-pola semisferică a fost pictată în1888 de pictorul Kornél Fenczikdin Munkacevo cu patru scene dinviaţa Maicii Domnului.

Pereţii laterali ai navei suntritmaţi de nişe adâncite în perete.Stranele amplasate de aici, fac parte

din mobilierul original al bisericii.De dată mai recentă este amenajareacapelei la parterul turnului sudic.

Biserica greco-catolică dinCarei este una dintre cele mai tim-purii clădiri baroce din oraş, păs-trate până astăzi.Sursa: referinte.transindex.ro/en-ciclopedie/monument

niColae ghişan

Consultații de specialitate la Cabinet Dr. CoicaÎn data de 23.07. 2019 de la ora15:00 la Cabinet Dr. Coica vaconsulta

Dr. Moisiuc PaulMEDIC SPECIALIST ENDOCRINOLOGIE

Programări: 0261/766.390;0261/779.999_____________________Zilnic intre orele 11:00-13:00 la Cabinet Dr. Coica, va con-sulta:

Dr. Peter VioricaMEDIC PRIMAR

PSIHIATRIEProgramări: 0261.766.390;0261.779.999_____________________Zilnic intre orele 08:00-16:00 la Cabinet Dr. Coica, Str.LucianBlaga CU 8/4, va consulta:

Dr. Ramona A. Rusu

MEDIC SPECIALISTALERGOLOGIE

IMUNOLOGIE CLINICAConsultaţii gratuite cu Biletulde Trimitere de la medicul defamilie!Programări: 0740.839.818_____________________Zilnic intre orele 10:00-16:00 la Cabinet Dr. Coica, va con-sulta:

Dr. Bancea NicoletaMEDIC SPECIALIST DER-

MATO-VENEROLOGIE

Oferă consultaţii de:- Dermatoscopie- Dermabraziune- Crioterapie- Peeling chimicProgramări: 0745.049.953_____________________Zilnic la Cabinet Dr. Coica, va

consulta:Dr. Farcaş ClaudiaMEDIC PRIMAR CARDIOLOGIE

Programări: 0740.314.450_____________________In fiecare Marti la Cabinet Dr.Coica, bl. CU 18/1va consulta:

Dr. Aracs LoredanaMEDIC PRIMAR

ONCOLOGIEProgramări: 0771.630.015_____________________În fiecare Marti si Joi între orele13:00-18:00 la Cabinet Dr.Coica, bl.CU.6. ap. 2 va con-sulta:Dr. Stancu Lapuste Ramona

MEDIC SPECIALIST ENDOCRINOLOGIE

Programări: 0743.041.775;0261/766390; 0740.011.578

Page 4: ATEnțiE, șOFERi! cotidianul sătmărenilor Restricții de ... · 1 hour ago · Gazeta de Nord-Vest opinii 2/ Luni, 15 iulie2019 Azi este Remember Maxima zilei Calendar religios

4/ Luni, 15 iulie 2019 Actualitatea sătmăreanăGazeta de Nord-Vest

SĂRBĂTOARE

Spectacol de neuitat la Gelu8 Festivalul Moților a fost, atât pentru locuitorii și fiii satului Gelu, cât și pentruinvitații lor, un moment de sărbătoare și bucurie

Moţii şi invitaţii lorprezenţi duminică laGelu la Festivalul

Moţilor „Avram Iancu”, edițiaa V-a, au avut parte de unspectacol de neuitat.Recitalurile susţinute de SavaNegrean Brudașcu, AnsamblulCununița, dar și Ionuț Langa i-au bucurat pe cei câteva sute despectatori care au luat parte lasărbătoarea moţilor dinjudeţul Satu Mare.

Deschiderea oficialăSărbătoarea de la Gelu a

început cu momentul festiv dedeschidere oficială care a avut locla bustul lui Avram Iancu dincurtea Căminului Cultural dinGelu. Aici au fost depuse co-roane de flori la bustul erouluimoților, iar preoții din comunăau oficiat un Te-Deum și un Pa-rastas de pomenire.

În continuare, primarulcomunei Terebești, MarianaAvorniciţii, comună de careaparține satul Gelu, a făcut oscurtă prezentare a istoriei satu-lui Gelu și le-a mulțumit tuturorcelor care au ajutat la organizareaacestei frumoase sărbători, cât șicelor care, prin vizita lor, au ono-rat sărbătoarea moților de lacâmpie.

Printre cei care au fostprezenți duminică la sărbătoareade la Gelu pot fi amintiți preșe-dintele executiv al PSD SatuMare, Mircea Govor, președin-tele AlDE Satu Mare, OvidiuSilaghi, președintele AlDE mu-nicipiul Satu Mare, Adrian Ștef,consilierii județeni NicolaeAvorniciții, Rodica Maxi,președintele Societății CulturalPatriotice ”Avram Iancu”, MirceaDobra, primarul comunei ValeaVinului, Radu Cristea, foști pri-mari ai comunei Terebești, foștiși actuali consilieri locali ai co-munei Terebești.

Spectacole de primă clasă

După deschiderea ofi-cială, întreg alaiul s-a deplasat lascena amenajată în parculCăminului Cultural din Gelu.Primele care au urcat pe scenă aufost Tulnicăresele din Ianculești.În continuare, pe scenă au maiurcat Urmașii lui Iancu din Gelu,Corul ligii Pensionarilor ”Uni-rea”, Tulnicăresele din Ianculești,Grupul Vocal Marna.

De departe, cel maiașteptat moment al zilei a fostconcertul susținut de Sava Ne-grean Brudașcu, care a urcat pescenă în jurul orei 17.00. În notasa caracteristică, artista a impre-sionat auditoriul printr-un reper-toriu bogat și elaborat din care,bineînțeles, nu au lipsit nici cân-tecele patriotice, apreciate demoții și invitații lor din Gelu.

Sărbătoarea de la Gelu afost încheiată de recitalurilesusținute de AnsamblurileCununița și Cununița Năzdră-vană, respectiv de Ionuț langa.

Cea de a cincea ediție aFestivalului Moților ”AvramIancu” de la Gelu a fost organi-zată de Primăria și Consiliullocal Terebești.

SĂRBĂTOARE. Sava Negrean Brudașcu a încântat publicul de la Gelu cu reprezentația sa

Sute de persoane prezente la sărbătoarea satului Gelu

Deschiderea oficială la bustul lui Avram Iancu

FlORIN DURA

Campioanele naționaleale Concursului “PrieteniiPompierilor”, fetele de la PalatulCopiilor Satu Mare, vor reprezentaRomânia la etapa internațională.Competiția se va desfășura pe par-cursul săptămânii viitoare la Mar-tigny - Elveția, fiind cea de-a 22-aediție a acestui concurs deanvergură organizat de CTIF.

Această calificare a venitîn urma desfășurării etapeinaționale a concursului “Prietenii

Pompierilor”, Brașov, 2018.Cele 10 fete: Delia, An-

tonia, Iris, Andra, Denisa, Iulia, So-rana, Julia, Mara și Ștefania suntantrenate de doamna profesorBancoș Veronica, care și-a dedicatzeci de ani căutând și antrenândelevi dornici să își demonstreze ap-titudinile în acest frumos domeniu.

Vă ținem pumnii, fetelor!Iar dumneavoastră, stimată doamnăprofesor, vă urăm putere de muncăși mult succes!

Sătmărencele vor reprezenta România la concursulinternațional “Prietenii Pompierilor”

321 locuri demuncă vacante înSpațiul EconomicEuropean

Angajatorii din SpațiulEconomic European oferă, prinintermediul rețelei EURESRomânia, 321 locuri de muncă va-cante, după cum urmează:

Olanda –165 locuri demuncă pentru: culegător fructe,muncitor în sera de flori, muncitorîn producția de roșii, muncitornecalificat în grădinărit șihorticultură, operator la mașini șiutilaje pentru fabricarea produseloralimentare, procesor bulbi de flori,procesor de flori și plante de seră;

Germania –55 locuri demuncă pentru: ajutor curățenie,bucătar, bufetier, cameristă, chef depârtie, chef de rang, commis derang, consultant IT, demichef derang, junior sous chef, lăcătuș, man-ager recepție, maseur, mecanic deproces, mecanic mașini de prelu-crare a plasticului, ospătar, parche-tar, personal în domeniulgastronomiei de sistem, preparatorde înghețată, recepționer, șef deechipă, specialist IT, sudor, tâmplar,tehnician electrician sau electronist,zidar;

Austria –32 locuri demuncă pentru : montator demobilă, reactJS frontend developer;

Norvegia – 17 locuri demuncă pentru: mecanic auto,ospătar, tinichigiu auto, vopsitorauto;

Spania – 15 locuri demuncă pentru: tehnician mecanic șielectrician la întreținere echipa-mente;

Slovacia – 12 locuri demuncă pentru: sticlar;

Ungaria – 10 locuri demuncă pentru: montator structurimetalice, sudor;

Finlanda – 10 locuri demuncă pentru: instalator de schele;

Belgia – 5 locuri demuncă pentru: lucrător înagricultură.

Persoanele interesate săocupe un loc de muncă în SpațiulEconomic European se pot adresaconsilierului Eures din cadrulAgenției Județene pentru OcupareaForței de Muncă Satu Mare, stradaIon Ghica nr.36, telefon0261/770237 sau e-mail:[email protected], care îlpoate îndruma, sau pot viziona ofer-tele accesând www.eures.anofm.ro.

Sătmărean căutat de3 ani pentru un furt,găsit la comis în ClujCăutat de trei ani pentru un furtcomis la Cluj-Napoca, un tânărdin județul Satu Mare se poatealege cu o nouă pedeapsă. PotrivitIPJ Cluj, la data de 11 iulie a.c., înurma investigaţiilor efectuate,poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Cluj-Napoca au identificat un bărbatde 22 de ani, din comuna Vetiş,județul Satu Mare, bănuit decomiterea unui furt. Acesta estebănuit că, în luna iulie 2016, printăierea unui lacăt, ar fi pătrunsîntr-o boxă situată la subsolulunui imobil de pe strada Cernei,din municipiul Cluj-Napoca, iardin interior ar fi sustras mai multeundiţe şi alte accesorii de pescuit,în valoare de circa 3.000 de lei. Înprezent însă, bărbatul este încar-cerat în altă cauză. În cauză seefectuează cercetări sub aspectulcomiterii infracţiunii de furt cali-ficat, faptă prevăzută şi pedepsităde Codul penal.

Page 5: ATEnțiE, șOFERi! cotidianul sătmărenilor Restricții de ... · 1 hour ago · Gazeta de Nord-Vest opinii 2/ Luni, 15 iulie2019 Azi este Remember Maxima zilei Calendar religios

5/ Luni, 15 iulie 2019 Actualitatea sătmăreană Gazeta de Nord-Vest

UN ALTFEL DE SăTMAR...

Ritm, culoare, veselie și mult bun simț la Street Music Festival

În acest weekend, Satu Marea devenit capitala muzicii șia artelor stradale.

Artiști din toate colțurilelumii, cu peste 120 de prestațiiartistice excepționale care s-audesfășurat pe cele șapte scene am-plasate. Sătmărenii au ieșit într-unnumăr mare, alături de prieteni, defamilie, de la mic la mare, pentru apetrece un altfel de weekend, unweekend în care toți cei prezenți încentrul orașului au fost cu zâmbe-tul pe buze. Mâncarea și muzicabună i-au adus pe toți împreună.

Surprizele pregătite deorganizatori pentru ediția dinacest an a Street Music Festival aufost deosebite.

”Ne-am propus atragereaa cât mai mulți turiști la Satu Mare.În acest scop, renunțând la tradițiaconvenției publicitare obișnuite,am fost primii care am promovatacest eveniment sătmărean și înorașele apropiate, într-un modinedit: ambasadorul nostru Mr.Piano, pianistul pe roți, a promo-vat evenimentul la Nyíregyháza,Carei, Oradea și Cluj-Napoca. Încadrul evenimentului am inaugu-rat primul ”merchandising shop”,local unde s-au putut achiziționatricouri personalizate, cu unconținut inedit, în diferite mărimi”,a spus Butka Gergo, inițiatorul șisufletul evenimentului.

Sponsorul Principal alfestivalului a fost Schlemmer Ro-mania, una dintre cele mai impor-tante companii sătmărene îndomeniul tehnologiei. Pe lângă ac-tivitatea la nivel internațional,compania este prezentă în viațaculturală a orașului și sprijină co-munitatea, inițiativa, oamenii.

Șapte scene în orașIubitorii muzicii și

artelor stradale au fost prezenți înacest an la șapte scene: pe scenaArtist Arena by ZES Zollner dinPiața 25 Octombrie, sătmărenii aufost martorii unor scenete de artăstradală cu totul speciale. În PiaţaLibertății, la scena Dräxlmaier, s-au amuzat de cele mai distractivereprezentații aduse în acest an laSatu Mare. Artiștii de la scenaTransPink amplasată pe pasajulCoposu au pregătit multe sur-prize, iar, mulțumită Ecomatrix,a fost populată și în acest anscena amplasată pe malulSomeșului. RedHat Yard a fostsediul neoficial al organizato-rilor și locația afterparty-urilor,dar, tot în acest spirit, a fostadusă în curtea Muzeului deArte atmosfera vinyl party-urilorde odinioară.

Am tot spus că nedorim evenimente de calitate, deținută europeană în Sătmar...Eibine, acest festival ne-a demon-

strat că bunul simț, distracția,arta, muzica și mâncarea de cali-tate își au locul în orașul nostrude pe Someș. Iar Sătmarul sepoate mândri cu acest eveni-ment, cu voluntarii și oameniicare s-au implicat în organizarealui și cu publicul civilizat șimereu dornic să descopere artiștinoi și show-uri venite din toatecolțurile lumii...

Cât despre artiști...cutoții merită un mare ”LIKE”...Dela jocul cu focul al estonianuluiChris Blaze la simpaticii italienide la Trio La Gatta, de la omulorchestră Markusen la simpaticoNorica Liccardo..Am stat cuinima-n dinți la show-ul laînălțime al celor de la Autopor-tante și am cântat alături decâștigătorul de la Italienii au Tal-ent, omul muzicuță, Moses Con-cas ( cel care a strâns mii de like-uri în concursul de popularitate).Compania Despaso cu dansul pefrânghii și spectacolul la bară sausimpaticii francezi de la Mega-hertz ori suflătorii din Ungaria de

la Jammal and The GrooveTroope, cu toții s-au bucurat desucces...Am avut și momentulinedit al puștilor sătmăreni de laMEM care sâmbătă seara au ridi-cat publicul la dans și cu toții s-auprins într-o horă cu dedicație pen-tru campioana noastră SIMONAHALEP. Și cu o melodiearmânească... Trandafir la firida...Au fost trei zile de neuitat, cu unSătmar cuprins de tinerețe, cu-loare, ritm, gusturi bune și multmult bun simț...

Iar aprecierile de perețelele de socializare și numărulmare de comentarii pozitive neîntăresc convingerea că de acumînainte la mijloc de iulie, an de an,Sătmarul va deveni un magnetpentru cei care doresc să se bucurede astfel de spectacole stradale, deartiști mereu cu zâmbetul pe buzeși de mâncare de calitate...

P.S. Câștigătorii și con-cluziile organizatorilor, în ediția demâine... și un mare 10 scenei de peSomeș... de departe cel mai apre-ciat loc al festivalului!

FLORIN DURA

Page 6: ATEnțiE, șOFERi! cotidianul sătmărenilor Restricții de ... · 1 hour ago · Gazeta de Nord-Vest opinii 2/ Luni, 15 iulie2019 Azi este Remember Maxima zilei Calendar religios

Gazeta de nord-Vest Actualitatea sătmăreană 6/ Luni, 15 iulie 2019

FEStIVAl

Peste 70 de artiști s-au înscris laediția 2019 a Cerbului de Aur

Organizatorii au închissesiunea de înscrieripentru Concursul

internaţional de interpretareal Festivalului Cerbul de Aur– ediția 2019. 71 de artiști din21 țări, precum Africa deSud, Italia, Israel, Rusia, Aus-tralia, România sau Germa-nia, au intrat în cursa pentruun bilet pe scena festivaluluide la Brașov.

Juriul a selectat cei 12finaliști care vor intra în con-cursul festivalului.

Ediţia 2019 a Festival-ului va avea loc în perioada 22

– 25 august, în Braşov, și vaaduce numeroși artiști pe scenadin Piața Sfatului. Pe lângărecitalurile vedetelor invitate,12 finaliști ai concursuluiinternațional de interpretarevor cânta pentru premii depeste 55 de mii de euro.

Pentru concurenții dinacest an, echipa tVr a pregătitun format cu două zile de con-curs, o Gală de premiere şievenimente adiacente.

Festivalul se va încheiacu un spectacol folcloric care vareuni muzica popularătradiţională românească şiprelucrări de actualitate aleacestui gen muzical.

Evenimentul va fitransmis în direct şi în exclusiv-

itate de televiziunea română.Despre FestivalulInternaţional Cerbul de Aur:Festivalul Internaţional Cerbulde Aur a debutat în anul 1968şi a avut 18 ediţii, ultima dintreacestea fiind organizată în anul2018, la aniversarea celor 50 deani de la debut. Evenimentul adevenit cel mai mare festivalinternaţional de muzicã organi-zat în românia și, în modtradiţional, la Brașov.

De-a lungul anilor,acest prestigios festival agăzduit apariţii sau recitaluriale unor vedete precum Dianaross, Amália rodrigues, JulioIglesias, Dalida, Sheryl Crow,tom Jones, Juliette Greco, Vayacon Dios, Coolio, Barbara,

Christina Aguilera, Cliffrichard, Kenny rogers, rickyMartin, Kelly Family, PatriciaKaas, Gilbert Becaud,Josephine Baker, toto Cu-tugno, Enrico Macias, BoyGeorge, James Brown, Kennyrogers, ray Charles, UB 40,Scorpions, Pink, Sheryl Crow,James Blunt, Amy Macdonald,nicole Scherzinger şi mulţialţii.

Prin calitatea actelorartistice prezentate, „Cerbul deAur” este nu doar un brand deprestigiu al tVr, ci şi unulnaţional, spectacolele organi-zate în cadrul festivaluluiadunând un număr impresio-nant de spectatori şi telespecta-tori din întreaga ţară.

CrIStIAn StAn

Razii pe șoseleledin județ

Peste 120 de sancțiunicontravenționale și 18 permise deconducere au fost ridicate de polițiștiirutieri din cadrul Inspectoratului dePoliție Județean Satu Mare, la data de11 iulie a.c., în cadrul unor acțiunidesfășurate pe raza județului SatuMare. Astfel, polițiștii rutieri din cadrulInspectoratului de Poliție JudețeanSatu Mare au desfășurat activitățipentru depistarea conducătorilor autocare încalcă normele rutiere, ocazie cucare au aplicat peste 120 sancțiunicontravenționale, în valoare deaproximativ 50 000 de lei. Deasemenea, s-a aplicat măsuracomplementară de suspendare adreptului de a conduce în cazul a 18conducători auto și au ridicat 2certificate de înmatriculare.

Din totalul permiselor deconducere reținute, polițiștii rutieri auaplicat măsura complementară desuspendare a dreptului de a conducepentru 90 de zile, în cazul a 6conducători auto care au fost testați cuaparatul alcooltest, rezultândconcentrații alcoolice între 0,03 mg/lși 0,24 mg/l, alcool pur în aerul expirat.

8 Construcţii civile8 Case la cheie8 Construcţii şi import hale din Germania

Ava Genetrix SRL Sediu Satu Mare,

str. Petofi Sandor 4A

Număr telefon:0757 948627

Page 7: ATEnțiE, șOFERi! cotidianul sătmărenilor Restricții de ... · 1 hour ago · Gazeta de Nord-Vest opinii 2/ Luni, 15 iulie2019 Azi este Remember Maxima zilei Calendar religios

Gazeta de Nord-Vest Actualitatea politică / socială7/ Luni, 15 iulie 2019

APROBAT

Consilierii județeni acordă un importantsprijin culturii și sportului sătmăreanConsilierii județeni

sătmăreni s-au reunitvineri, 12 iulie 2019, în

ședința extraordinară a Consiliu-lui Județean Satu Mare menită asupune aprobării proiectul dehotărâre privind rapoartele deatribuire a contractelor definanțare nerambursabilă pentruprograme/proiecte/acțiuni cul-turale și proiecte/programesportive, din bugetul local aljudețului Satu Mare, pe anul2019. Cu 28 de voturi pentru și oabținere, cei 29 de consilierijudețeni au aprobat finanțarea învaloare de 1.500.000 lei, defalcatpe domenii de activitate astfel:1.000.000 lei pentru cultură și500.000 lei pentru sport, pentru36 de solicitanți pe cultură, re-spectiv 23 pentru sport, cu care sevor încheia contracte de finanțare.

Aprobarea proiectuluireprezenta ultima etapă a concursu-lui de proiecte în baza Legii350/2005 privind regimulfinanțărilor din fonduri publice alo-cate pentru activitățile nonprofit deinteres general pentru manifestările

culturale și sportive, desfășurate încursul acestui an.

Cu 28 de voturi pentru șio abținere, cei 29 de consilierijudețeni au aprobat finanțarea învaloare de 1.500.000 lei, defalcat pedomenii de activitate astfel:1.000.000 lei pentru cultură și500.000 lei pentru sport, pentru 36de solicitanți pe cultură, respectiv23 pentru sport, cu care se vorîncheia contracte de finanțare în-cepând de astăzi. Această sumă seadaugă celor peste 30 milioane delei alocați anual instituțiilor de

cultură din subordinea ConsiliuluiJudețean și activităților din calen-darul cultural deja aprobat.

Președintele ConsiliuluiJudețean Satu Mare, Pataki Csaba,este cel care a condus ședința,mulțumindu-le tuturor celor care s-au implicat în buna desfășurare aședinței de vineri – consilierilorjudețeni pentru prezență și mem-brilor comisiilor de evaluare care austabilit punctajele proiectelor de-puse pe Legea 350/2005.

Pentru anul viitor, PatakiCsaba a propus a se respecta litera

legii în totalitate, luând modelulaltor UAT-uri prin simplificareaprocedurii, reducerea termenelorși neacceptarea completărilor ladosar. De asemenea, membrilorcomisiilor de evaluare pe lângădeclarațiile de confidențialitate li seva solicita faptul ca în sala în care seva face evaluarea să intre fără tele-foane mobile.

În eventualitatea în carebugetul permite, conducereaJudețului Satu Mare propune onouă sesiune de selecție, evaluare șifinanțare și a altor programe.

Programul privind instalareade sisteme fotovoltaice pentrugospodăriile izolate neracordate larețeaua de distribuție a energiei electricefinanțat prin Administrația Fonduluipentru Mediu are ca scop finanțarea

achiziționării și instalării sistemelor depanouri fotovoltaice care folosescsursele de energie regenerabilă,nepoluante pentru gospodăriile situatela cel puțin 2 km față de rețeaua dedistribuție a energiei, cu destinația de

locuință a unei persoane fizice.De curând, AFM a prelungit

cu trei luni sesiunea de depunere adosarelor de finanțare în cadrul acestuiprogram, ea fiind acum 10 aprilie 2019– 11 octombrie 2019. Cuantumulfinanțării nerambursabile acordat deAFM este în procent de 100% din val-oarea cheltuielilor eligibile, dar nu maimult de 25.000 lei inclusiv TVA, pen-tru fiecare sistem fotovoltaic caredeservește o gospodărie. Finanțarea seacordă eșalonat, în interiorul perioadeide valabilitate a contractului definanțare și pe măsura implementăriiproiectului.

Beneficiarii programuluisunt UAT-urile care se regăsesc în Lista

gospodăriilor izolate la nivel de județ,publicată pe site-ul propriu al AFM. Încadrul unei sesiuni de finanțare, solici-tantul poate depune o singură cerere definanțare pentru o parte, sau pentrutoate gospodăriile cuprinse în listapotențialilor beneficiari publicată pesite-ul AFM. Pentru fiecare gospodărie,se poate obține finanțare o singură dată.

Consiliul Județean SatuMare, a centralizat documentațiile de-puse până la data de 10 iulie 2019 și le-a transmis la AFM. Acestea vizeazăurmătoarele UAT-uri:Negrești Oaș, pentru un număr de 44gospodării, în sumă totală de 1.100.000leiTurulung, pentru un număr de 52

gospodării, în sumă totală de 1.300.000leiBixad, pentru un număr de 8gospodării, în sumă totală de 200.000leiOrașu Nou, pentru un număr de 130gospodării, în sumă totală de 3.250.000lei

În momentul de față, sunt încurs de finalizare documentațiile pentruîncă două UAT-uri: Ciumești (8gospodării, în sumă totală de 200.000lei) și Căuaș (2 gospodării, în sumatotală de 50.000 lei). Consiliul JudețeanSatu Mare va centraliza și va transmiteîn cursul săptămânii viitoare și acestedocumentații la Administrația Fondu-lui pentru Mediu.

Deputatul PSD de SatuMare, fostul ministru al Tineretu-lui și Sportului, Ioana Bran, a par-ticipat vineri seara la festivitateacare a marcat încheierea mandat-ului României la președinția Con-siliului Uniunii Europene,eveniment desfășurat la AteneulRomân. La eveniment au mai fostprezenți și ministrul Apărării,senatorul PSD de Satu Mare,Gabriel Leș, dar și președintelePSD Satu Mare, Aurelia Fedorca.

”Seară extraordinară laAteneul Român. O festivitate care amarcat încheierea mandatuluiRomâniei la președinția ConsiliuluiUniunii Europene. Un mandat decare putem fi mândri!

În mandatul României aufost închise 90 de dosare legislative.În perioada 1 ianuarie - 30 iunie2019, sub președinția României aufost organizate 2.500 de reuniuni şievenimente, dintre care peste 2.000

de reuniuni ale grupurilor de lucru;au avut loc 64 de reuniuni la nivelministerial ale Consiliului UE.România a organizat 300 de eveni-mente, plus Summitul de la Sibiu.

Într-o declarație publicăde acum câteva zile, președinteleComisiei Europene, Jean-ClaudeJuncker, s-a declarat „impresionat”de ceea ce a reușit România.

A fost pentru prima datăde când suntem membri ai familieieuropene când ne-am aflat înaceastă poziție și ne-am îndeplinittoate obligațiile cu succes. Pe scurt- România și-a făcut datoria!

M-am bucurat în aceastăseară de măreția Ateneului Român,de muzica lui George Enescu șiCiprian Porumbescu, de acordurile

„naiului de aur” și de OrchestraRomână de Tineret dirijată demaestrul Cristian Mandeal. Oatmosferă demnă de scena uneicapitale din Uniunea Europeană.

Au fost doar două discur-suri oficiale, al doamnei VioricaDăncilă, prim-ministrul României,și al doamnei Luminița Odobescu,reprezentantul permanent alRomâniei la UE. Iar cuvintele lorau fost încărcate de bun-simț și pa-triotism.

Și m-am mai bucurat săfiu alături de colegii mei din Satu-Mare, doamna Aurelia Fedorca,președintele organizației noastre șiprimar în Negrești-Oaș, și sena-torul Gabriel Leș, ministrulApărării Naționale. Și de mulți,foarte mulți alți colegi din toatăRomânia pentru care Ateneul afost în această seară o cupolă a bu-curiei și a mândriei de a fi român!”,a declarat Ioana Bran, după acestînălțător moment.

AFM a prelungit sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare pentru instalarea de sisteme fotovoltaice

Ioana Bran, prezentă la festivitatea care a marcat încheierea man-datului României la președinția Consiliului Uniunii Europene

Rezultate finale laBacalaureat dupăcontestații

Rezultatele finale, dupăcontestații, obținute la examenulde Bacalaureat sesiunea iunie-iulie2019 s-au afișat la centrele deexamen și sunt postate pe paginaweb www.bacalaureat.edu.ro. Înconformitate cu rezultatele finale,la nivelul județului Satu Mare, dintotalul de 1.976 candidațiprezenți, au promovat examenulde Bacalaureat sesiunea iunie-iulie2019 un număr de 1.344candidați, ceea ce reprezintă68,02%.

Rata de promovareînregistrată de candidații dinpromoția curentă este de 73,25%.Pentru candidații din promoțiianterioare promovabilitatea estede 23,56%.

Ponderea rezultatelorcandidaților reușiți, pe tranșe demedii, în conformitate cu rezul-tatele finale, este după cumurmează: 25,15% cu mediicuprinse între 6-6,99; 27,98% cumedii cuprinse între 7-7,99;30,73% cu medii cuprinse între8-8,99; 16,14% cu mediicuprinse între 9-10.

Furt dintr-un barUn bărbat, de 41 de ani,

din localitatea Dara, bănuit că arfi comis o infracțiune de furt îndata de 11 iunie a.c., a fost depis-tat a doua zi de polițiști. La datade 11 iulie a.c., în jurul orei14.40, Poliţia municipiului SatuMare a fost sesizată prin apelulunic de urgență 112 de către untânăr de 26 de ani, din munici-piul Satu Mare despre faptul că opersoană necunoscută i-a sustraso geantă tip rucsac în timp ce seafla într-un bar din Satu Mare, încare se aflau mai multe bunuri șibani, cauzându-i un prejudiciu deaproximativ 4 000 de lei.

În urma activitățilorspecifice desfășurate, polițiștiisătmăreni au reușit prindereaacestuia, la data de 12 iulie a.c., șil-au identificat ca fiind un bărbat,de 41 de ani, din localitatea Dara.Prejudiciul a fost recuperat înproporție de 80%, iar în cauzăcercetările continuă în dosarulpenal întocmit sub aspectul co-miterii infracțiunii de furt, subsupravegherea Parchetului depe lângă Judecătoria Satu Mare.

Page 8: ATEnțiE, șOFERi! cotidianul sătmărenilor Restricții de ... · 1 hour ago · Gazeta de Nord-Vest opinii 2/ Luni, 15 iulie2019 Azi este Remember Maxima zilei Calendar religios

Gazeta de Nord-Vest Actualitatea sătmăreană 8/ Luni, 15 iulie 2019

Foto-reportaj în exclusivitate cu Afdam și Cfaim în vacanță la Aqua President

”Sunteți pregătiți deP a r t y ? ””Daaaaaaaaaaaaaaaaa!”

”10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 … să în-ceapă petrecerea!...” Bună ziuastimați cititori și bine ne revedemîn plină vacanță de vară. Dupăemoțiile consumării ExamenuluiNațional și a ”înfricoșătorului” Ba-calaureat, ne aflăm în plină vacanțăa elevilor și studenților, iarașteptatele concedii vin să între-gească atmosfera de distracție to-tală de aici din Aqua ”President”din Băile Felix. Suntem Afdam …și Cfaim, nelipsiții dumneavoastrăprieteni de vacanță de la AgențiaNațională de Știri ”Tsev Dron EdAtezag” și ne aflăm în a doua zi amaratonului gazetăresc, simțindu-ne din ce în ce mai mult ca niștecopii în vacanța mare. De fapt Af-dame … știi că cel mai bun reme-diu pentru a ne păstra sănătatea, întoată plenitudinea ei, este acela dea fi copii la toate vârstele biologice… Așa este Cfaime și mă bucur căne aflăm de câteva zile bune într-un loc COOL … folosind un lim-baj propriu tinerilor din zilelenoastre. Îl avem alături de noi pedomnul Dumitru Fechete, Mana-ger General al Complexului Turis-tic ”President”. Bună ziua încăodată domnule Fechete …mulțumim că ne-ați acceptat cola-borarea și vrem să vă destăinuimfaptul că ne simțim formidabil ladumneavoastră … ”Bună ziua …mă bucur să vă avem ca oaspeți șimai ales faptul că ne facilitați co-municarea cu cititorii publicațiilordumneavoastră.”

O Casă Mare locuită de oameni buni

”Încă o dată - bine ați reve-nit la noi! – bucurându-ne pentrufaptul că ați ales să ne fiți oaspeți …Vă spuneam zilele trecute că vă aflațiîn Complexul ”PRESIDENT”, careîn acest moment are 182 de camere,împărțite pe trei corpuri de clădire:Hotelul President unde suntem axați

și ne adresăm în mod special persoa-nelor care vin la tratament și relaxare.În cadrul acestui hotel funcționeazăși un centru de sănătate, coordonatde doctorul Moraru, unde avemtoate gamele de tratament balnear,fiind în jur de 28 de proceduri medi-cale pe care le putem face, în cadrulCentrului de Sănătate”.

”… fiecare bazin dinAqua are o anumită tematică, nusunt doar niște bazine cu apă încare stai și pierzi vremea (DumitruFechete – Manager Hotelurile”PRESIDENT & Aqua Park re-sort” – Băile Felix )

Al doilea corp de clădirecare funcționează în cadrul Comple-xului President este ”Aqua President”,unde avem 28 de camere conectatecu Aqua Park-ul. Acolo ne adresămîn primul rând familiilor cu copii,care vin pentru distracție și agrement.Camerele sunt spațioase, accesul estefacilitat și inclus în Aqua Park, undeclienții cazați și nu numai cei cazați,ci și cei care vin din stațiune, trebuiesă știți că dăm acces și clienților cazațila pensiunile și la hotelurile din jur,au acces la foarte multe facilitățiprintre care: 2 tobogane interioare; 6tobogane exterioare; saune; jacuzzi… practic fiecare bazin din Aqua areo anumită tematică, nu sunt doarniște bazine cu apă în care stai șipierzi vremea … avem jacuzzi-ul cuaer în jet; jacuzzi-ul cu jeturi de apă;bazine cu vârtej; bazin cu valuri; ba-zine pentru copii … deci fiecare bazinare o anumită tematică”.

De la baie … la mâncare”Tot aici funcționează ca-

binete de masaj cu servicii foartebune, dar și un restaurant în regimde autoservire care deserveșteclienții din Aqua Parc, iar la Etajul1 al hotelului, avem restaurantulcare deservește clienții cazați …”Afdame … cer legătura pentru cămă aflu în restaurantul HoteluluiAqua, de unde ne-au venit multesemnale pozitive privind modul deservire și gradul de respect pe careangajații de aici îl manifestă față de

clienți. Îl am în fața mea pe mana-gerul restaurantului … ”Bună ziua… mă numesc Șandrău Alexandruși sunt Managerul Restaurantului”Aqua President” … Găzduimoaspeții care sunt cazați la noi, atâtdin Hotelul ”Aqua President”, cât șidin Hotelul ”President SPA”.

”Da, într-adevăr vinsemnale pozitive de acolo, e oechipă tânără coordonată de AlexȘandrău, care deși tineri sunt oa-meni serioși, fac servicii de foartebună calitate și practic lucrulacesta mă bucură pentru căclienții sunt mulțumiți și până laurmă lucrăm în industriaospitalității și asta trebuie săfacem”. (Dumitru Fechete – Ma-nager Hotelurile ”PRESIDENT& Aqua Park resort” – BăileFelix)

”Ambele unități de cazareservesc masa în restaurant, dispu-nem de o capacitate de 140 de per-soane și servim mesele sub formă debufet suedez: micul dejun, prânzulși cina. Cei care sunt cazați în regimde mic dejun inclus, pot servi cele-lalte mese din lista de meniu, acelașiregim fiind posibil și pentru turiștiicazați în Băile Felix. Totodată lamasa de amiază, punem ladispoziția oaspeților noștri maimulte tipuri de ciorbă”.

”Pentru masa de astăziam pregătit ciorbă țărănească cuvăcuță și ciorbă cu afumătură;masa caldă formată din mai multetipuri de garnitură: cartofi, piure,legume la tigaie, mămăliguța, ală-turi de preparate din carne: ru-ladă de porc ”President”, EscalopZingara, peștele nelipsit la fiecaremasă, legumele la tigaie, cârnă-ciorul, ostropelul de pui, fripturade vită, acompaniată de un sos depiper verde, salatele nelipsite șibineînțeles … desertul. Poftă bunăși vă așteptăm pe la noi!” (AlexȘandrău – Manager RestaurantAqua President SPA)

Preparând ”Mușchiulețde porc în mantie de verdețuri”

Doamnelor și domnilor,noi Afdam și Cfaim … avem mareabucurie de a marca în exclusivitate unmoment important pentru bunadispoziție gastronomică a omenirii.Ne aflăm în exclusivitate în bucătăriaRestaurantului ”Aqua PresidentSPA” și-l avem în fața microfonuluipe un Maestru al bucătărieiardelenești … Bună ziua … ce ne vețipregăti pentru azi? ”Bună ziua … mănumesc Alexandru Șandrău, suntChef Bucătar la Restaurantul ”AquaPresident SPA” … și pentru ziua deazi vă voi pregăti:

”Mușchiuleț de porc înmantie de verdețuri”

Avem nevoie de 220 de gramede mușchi de porc crud, care sebrezează pe ambele părți pânăprinde o crustă rozalie, introdu-cându-se la cuptor pentru 8 min. la175º. Se scoate din cuptor și se lasă10 minute la răcire, timp în carevom prepara crusta de verdețuri.

Pentru aceasta avem nevoie dedouă legături de pătrunjel; mentă– o legătură, la care adăugăm câ-teva fire de busuioc. Pentru prepa-rare, se amestecă compoziția cublenderul, adăugând în compoziție100 de grame de parmezan, dupăcare, mușchiulețul scos din cuptorse învârte în pasta de verdețuri și selasă la răcit timp de 5 minute.

Pentru prepararea cartofului,se alege un cartof mare care sesecționează în două părți (longitu-dinal), se pune la cuptor până secoace …apoi se presară 50 gramede parmezan –. și se stropește pro-dusul cu ulei de măsline; dupăcare se introduce produsul la cup-tor câteva minute până prindecrustă.

Pentru prepararea ciuperciloravem nevoie de 100 de grame deciuperci gălbiori - chinezești, setrag în tigaie timp de 1-2 minute,adăugându-se 10 mililitri ulei demăsline și 10 grame de unt până seînmoaie. Apoi se presară sare,piper alb, usturoi și pătrunjel, pre-gătindu-ne între timp pentru pre-pararea sosului de iaurt grecesc.

Pentru prepararea sosuluiavem nevoie de 50 de grame deiaurt grecesc, adăugând usturoi șimaioneză, după gust.

Pentru decorarea produsuluise adaugă pe farfurie: toping, oțetbalsamic, germeni de ridichi, lu-cernă sfeclă, coacăze roșii – negreși roșii Chery.

POFTĂ BUNĂ!

După atâta Artă CulinarăMarca ”President”, mărturisescCfaime că mă simt tare, tare pornitspre somnic … că vorba aceea: fieomul cât de mic / după masă doarme– un pic! … Lasă Afdame c-o să dor-mim buștean la noapte … și până laurmă o viață avem … și pe aceea s-odormim? Uite lângă mine se aflădomnul Fechete … gazda noastră …Mulțumim pentru masă, o masă gus-toasă și servită la cele mai înalte stan-darde. Apropo … am văzut înrestaurant mulți tineri. Aveți angajațiși elevi sezonieri? ”Cei care lucreazăla restaurant sunt angajațipermanenți … În Aqua Parc pe lângăangajații permanenți avem și sezo-nieri elevi, studenți … elevi de la li-ceele de specialitate, care pe lângă căvin și câștigă niște bani dobândesc șio experiență care le va fi utilă și pemai departe. Avem o colaborare cucei de la Liceul Economic ”PartenieCosma” din Oradea, unde am găsitfoarte multă înțelegere din parteadirecțiunii și a cadrelor didactice,având semnat un protocol cu ei, princare oferim posibilitatea ca elevii caresunt la specialitățile Alimentație Pu-blică și Turism să poată face stagiulde practică în cadrul complexuluinostru, iar celor care vin la practică șisunt serioși le oferim oportunitateade a lucra pe perioada vacanței, pen-tru a câștiga niște bani și pentru a-șidobândi experiență”.

It’s time to tea my friend!Este timpul pentru o binemeritatăodihnă de îmbăiere … stimați cititoriși ascultători. O să ne revedem în cu-rând pentru o nouă sesiune de trans-misii în direct, interviuri și relatăridin apele piscinelor și toboganelor dela Complexul Turistic ”President” …și poate că de ce nu … o să ne vedempe aici prin zonă. Până data viitoare… să fim fericiți și liberi!

VALERIU IOAN

Page 9: ATEnțiE, șOFERi! cotidianul sătmărenilor Restricții de ... · 1 hour ago · Gazeta de Nord-Vest opinii 2/ Luni, 15 iulie2019 Azi este Remember Maxima zilei Calendar religios

9/ Luni, 15 iulie 2019 Mare Publicitate Gazeta de Nord-Vest

SC Valex Orizont SRLefectuează lucrări de drumuri,

poduri, civile şi industriale

Telefon 0751.563.082.email: [email protected]

Page 10: ATEnțiE, șOFERi! cotidianul sătmărenilor Restricții de ... · 1 hour ago · Gazeta de Nord-Vest opinii 2/ Luni, 15 iulie2019 Azi este Remember Maxima zilei Calendar religios

10/ Luni, 15 iulie 2019SportGazeta de nord-Vest

Vremea a ținut cu organi-zatorii la prima etapa aCampionatului ACR

de Viteză pe Traseu Montan(VTM) care s-a desfășuratsâmbătă la Luna Șes - „ miculTransfăgărășan”, cum estenumit drumul care duce sprePietroasa.

Luna Șes are un traseupitoresc care sâmbătă a fost plinde spectatori și a pus la mareîncercare sportivii pentru a-șiarăta priceperea la sportul cu caiputere.

a fost un eveniment deexceptie, cu o organizare pemăsură. Peste 20 de piloțitalentați au oferit un spectacolautomobilistic deosebit. chiardacă au fost și câțiva stropi deploaie, nici piloții și nici specta-torii nu au abandonat cursa.

felicitări tuturorconcurenților, de la cei debutanțila cei cu vechime și singureidomnișoare, junioara nataliaiocsak, care a atras privirile spec-tatorilor cu drifturile sale pe ser-pentinele de la Luna Șes.Clasamentul pe categorii:Grupa AH 11 Locul 1 Vereș istvan – Baia mare– Opel manta

Locul 2 Orha claudiu – Baiamare – mitsubishi coltLocul 3 Boloș Georgel – Baiamare – BmW e46Locul 4 meszaros sandor –marghita – BmW e30Grupa AH 10Locul 1 nagy attila – Baia mare– Opel astra Locul 2 Kui ferenc –satu mare– honda civicLocul 3 filip mihai – Baia mare– Peugeot 306Grupa AH 9Locul 1 Dobrai Zsigmond –sîntion – toyota corolaLocul 2 toth adalbert – Livada– mazda 323fGrupa AH 12Locul 1 szobo Robert – Zalău –subaru imprezaLocul 2 heredea cristian –Oradea – BmW e36Locul 3 furtea andrei cristian– Baia mare – nissan 350ZLocul 4 Lauran Vlad – Baiamare – BmW e36

Grupa DH 2Locul 1 sopoian marius – seini– toyota celica Locul 2 mărcuța Lucian –mediaș – honda civic Locul 3 manole Dănuț – Baiamare – Opel Vectra

Locul 4 Ghiurău cristian –Oradea – BmW Locul 5 Bencze attila – Baia

mare – toyota celica

JUNIOR – Balog Dominic

RaLiU Vtm

Peste 20 de participanți la etapade la Luna Șes8 competiția de pe micul transfăgărășan s-a bucurat de un număr mare de spectatori

Astra Giurgiurevine de la 0-2 cu Botoșaniastra Giurgiu si fc Botosaniau incheiat la egalitate, scor 2-2, dupa ce in prima reprizaechipa din moldova a avut 2-0pe tabela. moldovenii au avutun start ideal de partida, mar-cand prin Jonathan Rodriguezdintr-o lovitura de la 11 metriobtinuta de Golofca in minutul21. apoi, cinci minute maitarziu, hervin Ongenda trans-forma impecabil in gol o lovi-tura libera de la margineacareului. astra Giurgiu a redusdin diferenta cu patru minuteinaintea pauzei prin ValentinGheorghe cu o lovitura de capdin centrarea lui RistoRadunovic. Un gol venit dupace Dan alexa facuse douaschimbari la 0-2, Begue simatei intrand in locul luiGrecu, respectiv Biceanu. inpartea secunda cei de la Boto-sani au ramas in inferioritatenumerica dupa eliminarea luiPatache in minutul 71 cu rosudirect. Doua minute mai tarziuastra egala prin David tiramdin pasa lui matei si astfelgiurgiuvenii au salvat remiza.

Antoine Griez-mann este oficialjucătorulBarcelonei

campioana spaniei a achitat,vineri, clauza de reziliere aatacantului francez antoineGriezmann de la atleticomadrid in valoare de 120milioane de euro. astfel,Griezmann este noul jucatoral echipei fc Barcelona si seva prezenta sub comanda luiernesto Valverde la antrena-mentele formatiei blaugranacare se reiau luni. Griezmanna mai fost dorit de Barcelonasi in urma cu fix 12 luni, insaatunci francezul a anuntat caprefera sa ramana la atleticomadrid, echipa la care si-aprelungit contractul. in lunamai a acestui an Griezmanni-a anuntat pe sefii luiatletico cu privire la intentiade a parasi echipa si a mergela Barcelona. Griezmann asemnat pe cinci ani cuBarcelona si va avea o clauzade reziliere de 800 milioanede euro!

Lotul echipei de bas-chet de la csm satu mare secompletează încet iar conducereaclubului a mai anunțat douătransferuri reușite în aceastălună.

sătmăreanca flavia fe-

renczi se întoarce practic acasădupă două sezoane petrecute laarad și Brașov iar adina stoie-din va îmbrăca în premieră tri-coul vicecampioanei.

Practic, flavia ferenczirevine acasă pentru a treia oară.a mai jucat pentru csm satumare în sezoanele 2014-2015 şi2016-2017, după ani buni în carea evoluat la Universitatea cluj-napoca. flavia ferenczi a jucatsezonul trecut până în februariela Olimpia Braşov.

adina stoiedin ajungela satu mare după un sezon pe-trecut în liga a 2-a din italia. Pi-votul naționalei României revineîn campionatul României acolounde a mai evoluat ani buni pen-tru echipa din orașul natal,

timișoara. stoiedin a mai bifatsezoane în primele ligi din cehiași Belgia.

conducerea clubului vaanunța în această săptămână șinumele antrenorului ce va con-duce echipa în sezonul viitor. seștie deja că spaniolul miguelLopez cel care a antrenat csm-ul sezonul trecut a ales să plece închina pentru un contract pe treiani, în dolari, cu cinci zerouri încoadă...

csm satu mare a mailuat-o recent pe alina Podar(U23), de la Olimpia Braşov.Podar a fost cea mai bună marca-toare a naționalei României laUniversiada de la napoli, acolounde tricolorele au terminat pelocul 11.

clubul nostru a maianunţat până acum că va conti-nua colaborarea cu BrittanyDenson, andrea Olah şi an-dreea huţanu. totodată, rămânla csm şi sătmărencele adinaPop şi anamaria Kadar.

În săptămâna 04 –10.07.2019, în stațiuneaOlănești s-a desfășurat camPi-OnatUL naȚiOnaLȘcOLaR ”GsL” inDiViD-UaL Pe cLase ediția i. iardoi elevi ai colegiului naționalmihai eminescu satu mare au

obținut titlul de vicecampion na-tional, după un concurs foartedisputat: 1.coroian sebastian Dumitruclasa a iX-a, vicecampion na-tional cu 5,5 puncte2.angeluș alin Gabriel clasa aX-a , vicecampion national cu

4,5 punctesistemul de joc a fost

cel elvețian, cu 7 partide, depar-tajarea competitorilor s-a făcutdupă Bucholtz (suma puncteloradversarilor, din care se scade celmai bun și cel mai slab rezultat)și după scorul progresiv (suma

punctelor totale pe care le-aiavut după fiecare rundă).

elevii au fostcoordonați de dl. prof. dr. Pop-dan Gheorghe iosif.

felicitări lor și antreno-rilor, precum și profesorului co-ordonator !

Baschet feminin

Adina Stoiedin și Flavia Ferenczi, la CSM Satu Mare8 noul antrenor al echipei va fi anunțat în această săptămână

ȘahDoi elevi ”eminescieni”, argint la Naționalele Școlare GSL!

Page 11: ATEnțiE, șOFERi! cotidianul sătmărenilor Restricții de ... · 1 hour ago · Gazeta de Nord-Vest opinii 2/ Luni, 15 iulie2019 Azi este Remember Maxima zilei Calendar religios

Gazeta de Nord-Vest Sport 11/ Luni, 15 iulie 2019

Simona Halep scrie istoriein tenisul mondial sidevine prima jucatoare

din Romania care castigaturneul de la Wimbledon dupao finala in care nu i-a acordatnicio sansa Serenei Williams,de sapte ori campioana peiarba londoneza, si pe care a in-vins-o cu 6-2, 6-2.

Succesul e unul cu atâtmai important cu cât chiar și Si-mona recunoștea după meci căîn România nu există niciunteren de tenis pe iarbă...Și deciprimele antrenamente le-a făcutchiar la Wimbledon în urmă cu13 ani!

Despre meciul desâmbătă nu mai sunt multe despus și scris...A fost ca un taifun,un 6-2, 6-2 , o bătaie cum mareaSerena n-a luat niciodată într-o

finala de Grand Șlem...Intrebata daca a jucat

vreodata un tenis mai bun, Si-mona Halep a raspuns:”Niciodata. A fost cel mai bunmeci al meu. Serena a reusit sama inspire de fiecare data si iimultumesc pentru asta. Ammuncit mult pentru a juca in fatalojei regale. Am avut emotii in-ainte de meci, dar mi-am spus canu e timp pentru asa ceva. Amintrat pe teren si am dat totul.”Este ceva special. Nu voi uitaniciodata aceasta zi. A fost visulmamei mele care mi-a spus candaveam zece ani ca, daca vreau safac ceva in tenis, trebuie sa joc fi-nala de la Wimbledon.

”Am lucrat mult pentrua schimba planul de joc,deoarece imi place sa ma de-plasez, dar am inceput sa simtjocul si mingea. Am stiut ce sa

fac anul acesta si abia astept sama intorc anul urmator.

”Vreau sa multumesctarii mele, domnului Tiriac carea venit aici special pentru finala.Multumesc familiei, echipeimele fara de care n-as fi pututajunge aici.

”Stiam ca trebuie sa fiuagresiva daca vreau sa o inving. Afost o inspiratie pentru noi toatesi ii multumim. Inseamna foartemult, pentru multi romani sipentru familia mea. Este unrezultat care poate inspira multicopilasi sa se apropie de tenis”.

”Vreau sa ma bucur deceea ce s-a intamplat aici, sa-miiau o vacanta si apoi inapoi la tre-aba. Pot sa le pun pe aceeasi liniesi sa ma bucur de amandoua tro-feele. Joci in fata unor oamenideosebiti, familia regala, si amincercat sa dau tot ce am maibun si de aceea am castigat as-tazi”, au fost declaratiile SimoneiHalep.

Și Simona se poate bu-cura din plin de acest succes, iarcârcotașii din țară, ce nu-s puținipe rețelele de socializare , își potroade unghiile de invidie...SI-MONA a mai demonstrat încă odată că e o MARECAMPIOANă, UN MARECARACTER ȘI UN MAREROMÂN!MULțUMIM, SIMONA!

Serena, la a doua finalăpierdută consecutiv

Pentru al doilea anconsecutiv Serena Williams aplecat invinsa din finala de laWimbledon si egalarea recordu-

lui de 24 de titluri al lui MargaretCourt se amana pana cel putin laUS Open.

”A jucat incredibil. Fe-licitari Simona. Trebuie sa-tiscoti palaria si sa o feliciti pentruceea ce realizeaza. Ma bucur deacest sport, imi place sa joc aici.E cu adevarat entuziasmant.Echipa mea este minunata si lemultumesc pentru tot sprijinul”,a spus Serena Williams dupa adoua infrangere in unsprezecemeciuri contra Simonei Halep.Jucatoarea din Romania s-aimpus, cu 6-2, 6-2, dupa un meciintins pe durata a doar 55 deminute, timp in care SimonaHalep a comis doar trei erori ne-fortate!

Simona Halep si-a tre-cut astfel in palmares al doileatitlu de Mare Slem din cariera,dupa ce in anul 2018 triumfape zgura de la Roland Garros.Halep mai are o finala la Aus-

tralian Open si alte doua finalela Roland Garros, singurulturneu major in care n-a ajunsinca in finala fiind US Open,acolo unde in 2015 atingea fazasemifinalelor.

PERFORMANță

SUPER SIMO, CAMPIOANĂLA WIMBLEDON!8 Românca a spulberat-o pe Serena Williams în finala de pe iarba londoneză

SPORT AZI LA TV01:30 FOTBAL, MLSNew York City - New York RedBulls EUROSPORT18:00 FOTBAL, LIGA 1Gaz Metan – Chindia DIGI 1,TELEKOM 1, LOOK21:00 FOTBAL, LIGA 1Viitorul – Dinamo DIGI 1,TELEKOM 1, LOOK

Un nou pas greșitpentru CFR ClujUn nou meci pentru CFR Cluj,alt pas gresit. Dupa 0-1 cu Vi-itorul in Supercupa si acelasiscor la Astana in preliminariileLigii Campionilor, CFR Cluj aincheiat la egalitate cu Poli Iasipe teren propriu, scor 1-1, inprima etapa a noului sezon deLiga 1. La jumatatea primeireprize CFR Cluj a deschisscorul prin Deac, jucator care areluat din interiorul careuluimic in poarta o centrare a luiCamora venita din flanculstang. Poli Iasi a egalat in minu-tul 63 prin kosovarul Loshaj, ju-cator care a patruns pe stanga sia trimis cu sansa in poarta,mingea fiind deviata usor deMuresan. Fara victorie in istoriacelor opt meciuri disputatepana acum in Gruia, Poli Iasi afost aproape sa dea lovitura pefinal de meci. Mai intai portarulArlauskis a avut o dubla inter-ventie in minutul 70, pentru cala un contraatac sase contra doi,in minutul 90, bara sa se opunala sutul lui Cristea.

MegaNet &MegaNet &Terasa MegaTerasa Mega

Str. Păuleşti, nr. 11.Rezervări la telefon:

0741.775.253

Distracţie!Bună dispoziţie!

Vă aşteptăm laMEGAfotbal!

Seri de neuitat!

Page 12: ATEnțiE, șOFERi! cotidianul sătmărenilor Restricții de ... · 1 hour ago · Gazeta de Nord-Vest opinii 2/ Luni, 15 iulie2019 Azi este Remember Maxima zilei Calendar religios

12/ Luni, 15 iulie 2019Mica PublicitateGazeta de Nord-Vest

OFERTE DE SERVICIU

l Unitatea Administrativ-TeritorialaMunicipiul ?carei, in data de 06.08.2019,orele 10>00, organizeaza concurs pentruocuparea unui post de consilier, dincadrul Serviciului buget contabilitate.Relatii suplimentare se pot obtine lasediul institutiei, telefon 0261861566sau pe site-ul www.municipiulcarei.ro.l Firma de transport din Carei anga-jeaza soferi cat. B pe furgoane 3,5t si cat.C+E pe tiruri 40t. Telefon: 0786385626. l Angajez tamplar cu experienta,montator mobila din pal mdf. Salaratractiv si bonuri de masa, program de la7-16. Telefon 0744224634l Angajez persoana pentru montajmobilier, salar atractiv si bonuri de masa.0744224634l Caut cofetara cu experienta, salariumotivant. Tel.0743931031

TRANSPORTURI

l Transport marfa, balast, mate-riale constructii, etc. 0747 206 222l Transport ieftin nisip, balas-tru, diverse, cu auto 3.5 tone. Tele-fon 0770975715l Duc-aduc persoane pe rutaRomania-Germania-Romania, lafiecare sfarsit de saptamana. Tele-fon: 0760769299,004915166356940l Transport marfă-mutări ieftin.Telefon 0745969327.l Transport balast, nisip, diverse,3,5 tone. Telefon 0753-660219,0763-758923.l Transport marfă 3 mc,următoarele: balastru, pietriş,moloz, pământ pentru grădină şigazon, lemne pentru foc, mutărimobilier, orice, la cererea clientu-lui. Seriozitate şi punctualitatemaximă. 0749-656172, 0734-625231.

PRESTĂRI SERVICII

l Executam sisteme de acoperisuri,dulgherie, invelit tabla Lindab, jghe-aburi si burlane, reparatii, renovari.Executam si cea mai mica reparatie.Tel.0745.569.950l Transport balast, nisip, pamant,moloz, etc. ieftin. Tel:0745.367.294l Confectionez garduri, porti, fierforjat, diverse lucrari in metal, dul-gherie lemn, tel. 0723.68.25.10l Transport persoane/colete Aus-tria, Germania, Belgia, Olanda. Tele-fon 0755.202.118l Lansari profesionale porumbeialbi. Tel. 0745.893.224 l Forez puturi de apa la preturi ne-gociabile, in orice tip de teren. Infor-matii telefon 0753924223.l Retapiţez canapele. 0749-596016.

TERENURI

l Vand locuri de casa cu PUZ,utilitati zona Diana Dara.0744513509l Vand PUZ in elaborare cu 17locuri de casa, str.Ion Popdan.0744513509l De vânzare 20 de arii e terendin care: 10 arii viţă de vie, situatîn Viile Ardud str. Maicriste, accesla curant şi apă, şi fundaţie pentruo căsuţă de 85 mp.Tel:361.885.864, 0771794074.l Vand gradina cu gard,str.Careiului, drum dalat, 975 mp.Telefon 0747645166

VÂNZĂRI APARTAMENTE

l Apartament 3 camere, deco-mandate, Crapati 2, 45.000 euro,negociabil. Telefon 0770.889.284l De vanzare apartament 2camere mobilat in Centru Vechi(zona Mondiala), 50 mp.Tel.0744.252.824

VÂNZĂRI CASE

l Vand casa in Micula Noua cu30 de ari de teren, pret 13.500euro. detalii la numarul de teltefon0361.404.123 sau 0741.135.807

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand mobilier magazin pret2600 lei, putin negociabil, rafturi2100/970=7bucati, vitrina2006/510=1 buc, culoare rosie.0740578157l Vand mobila dormitor cu bib-lioteca compusa din 11 corpuridin pal melaminat gri si coltarmare de camera. Tel.0762601487,0762401486l Vand/inchiriez hala produc-tie/depozitare, strada depozitelor.0723.68.25.10

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vand soldani, Carei. Telefon:0745817294

VANZARI AUTO

l Vand Mercedes Sprinter 213,din 2012, 9 locuri, rosu, impecabil.Telefon> 0744897711

IMOBILIARE CAREI

l Vand apartament 3 camere, et.III, Carei MV I. 0743341814,0740245413l Vand apartament mobilat, 2camere, etaj IV la Carei. Telefon:0771041564l De inchiriat in Carei cladiriadministrative si hale de productie,total 2677 mp, in intregime saupartial pentru birouri, arhiva, de-pozit, productie, prestari si altele.Telefon: 0751079600,0751521843, 0748220359.

CHIRIIl Dau in chirie apartament cen-tral, 2 camere, mobilat. tel0744.252.824

CUMPARARI

l Cumpar apartament. 0741-220.765

SOCIETATE DE PAZAANGAJEAZĂ AGENTI DESECURITATE, AGENTI DEINTERVENTIE SI DISPE-CERI. TEL 0261 726 040 ;0749194107

Lansez porumbei albi la nunţisau alte evenimente. Telefon0742-784765, 0723-969946.

Instructor auto, autorizat,categ. B. 0746-604824.

Vând casă pe strada Retezatu-lui nr. 30. Curte comună. Preţ32.000 euro sau schimb cuapartament. 0740-227618.

Angajez fată/ băiatla spalatorie auto si

vulcanizator Tel:0746.817.662

Vând 30 de ari de teren cu locde casă şi front deschis peCalea Odoreului. Preţ nego-ciabil. 0766-324219.

Vindem teren 16.100 mp,front 45m, la intrarea in Botizdinspre Satu Mare. Tel.0737855 528

Vindem teren intravilan 25.000mp, Satu Mare strada Botizului,front 100 m. Recomandat pen-tru spatii comerciale sau com-plex rezidential, cu acces la toateutilitatile.0746 227446

Vindem teren extravilan15.000 mp, in SM, Strada Bo-tizului. 0737 855 528.

Vând nisip, balast, pământ,gunoi - la cel mai bun preţ !!!!!Tel: 0758413923

Vând loc de casă în comunaHalmeu 28 ari, Telefon0753.927.874, 069917611731

Vând casa D+P+Esituată in zonacentrală cu 9încăperi 4 bai

suprafața construită450 mp cu teren afe-rent 850mp+terasa

cu crama și beci.0749556827.

Vand aspirator Stihl profesionist,NOU. 700 lei, negociabil. 0727891 966.

Inchiriezbirou in zonaultracentrala.

Telefon0743.487.204

Chirie apartament2 camere,

zonă centrală.Tel. 0759.101282.

Închiriez chioşc termopanultracentral in Piața Libertății.

Tel 0742.964.968

S.C.M Dr. Coica angajeaza Medic Specialist Medicina de Familie.

Telefon 0732116820.

ANUNTURI DE MEDIU

l ANUNŢ S.C APASERV SATU MARE S.A cu sediul în Satu Mare, stradaGara Ferăstrău nr. 9/Aanunţă solicitarea emiterii Autorizaţiei de mediu pentru activitatea: CAEN 3600– Captarea, tratarea şi distribuţia apei potabile, desfăşurată pe a m -plasamentul din:localitatea Craidorolț, comuna Craidorolț, județul Satu Mare;localitatea Micula, comuna Micula, județul Satu Mare și Cod CAEN 3600 -Captarea, tratarea şi distribuţia apei potabile.Cod CAEN 3700 – Colectarea șiepurarea apelor uzate, desfăşurată pe amplasamentul din: localitatea Foieni, co-muna Foieni, județul Satu Mare.Consultarea documentaţiei, sugestii, reclamaţiise pot depune la sediul Agenţiei pentru protecţia mediului Satu Mare, str. Mirceacel Bătrân nr. 8/b în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:00, vineri 8:00-14:00.Pentru orice informaţie referitoare la activitate, vă puteţi adresa la Agentiapentru protecţia mediului Satu Mare, tel. 0261-736003; fax. 0261-733500, e-mail:[email protected]

l ORASUL NEGRESTI OAS anunta publicul interesat asupra depunerii so-licitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:Modernizare strazi deinteres local, Cartier Tur II, oras Negresti Oas, judetul Satu Mare, propus a fi am-plasat in oras Negresti Oas, jud. Satu Mare.Informatiile privind proiectul propuspoate fi consultat la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Batran, nr. 8/B si lasediul titularului, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 95-97, jud. Satu Mare mun.Satu Mare, in zilele de luni-joi intre orele 8-16:30, respectiv vineri intre orele 8-14.Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru ProtectiaMediului Satu Mare.

Capacitate 160 locuri , preluăm evenimente

Page 13: ATEnțiE, șOFERi! cotidianul sătmărenilor Restricții de ... · 1 hour ago · Gazeta de Nord-Vest opinii 2/ Luni, 15 iulie2019 Azi este Remember Maxima zilei Calendar religios

Gazeta de Nord-Vest Insolvenţe / Mica Publicitate13/ Luni, 15 iulie 2019

Bunurile imobile scoase la licitatie de catre soci-etatea noastra pot fi inchiriate pana la vanzareaacestora.

Hale si CladiriConstructii (hale de productie, ateliere, depozite,sopron, etc) cu suprafata totala construita de1.652 mp si teren aferent in localitatea Ambud,Paulesti.CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC CAMY-RAL IMPEX SRL) – 9.143 leiSere de legume si sectie de procesare tomate, si-tuata in Orasul Livada, str. Oasului, nr.26, jud.Satu Mare, proprietatea SC UTIL COMPANYSRL. Avand teren cu suprafata de 21.113 mp siconstructii, instalatii si echipamente. Suprafatadesfasurata a cladirilor de 11.954 mp, cu instala-tiile aferente, la prețul de 2.183.688 lei.Teren cu constructii industriale al SC PROI-MOB SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare,1.733.390 euro.Hale industriale (SC Panatek SRL) situate in par-cul industial Vetis, Hala 4: 1743 mp si Hala 5:aprox 1600 mp, la pretul de 301.428 euro. Aces-tea se vand in bloc sau individual. Licitatia va avealoc in fiecare zi de vineri, la sediul lichidatoruluidin Satu Mare, str. N. Balcescu, nr.10, la ora13.00.

Case si ApartamenteProprietatea imobiliară teren intravilan situată înloc. Satu Mare , str.Lucian Blaga , nr. 388 , jud.Satu Mare. si casa de locuit si anexe demolabile –3.400 mp la pretul de vanzare de 61.560 euro.Garsoniera (C&V Loremar) situata in Satu Mare, str.Ion Ghica, bl. 38/1 , ap.110 , jud.Satu Marela 3258 Lei.BUNURILE IMOBILE ENUMERATEMAI SUS POT FI INCHIRIATE!!!

Terenuri Teren intravilan (Le Griff ) in localitatea Dece-bal, str. Pocăiţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul SatuMare, 2300 mp, la suma de 19.448 lei.Teren intravilan 1000 mp. Situat in Balta Blondaf.n. nr. top. 120/1 la suma de 18.880 lei.Teren intravilan, situată în localitatea Viile SatuMare, str. Stelelor, nr. 27, in suprafata de 3.359mp, la pretul de 9.643 euro.Teren intravilan (Trum S.A.) situat în Carei, str.Uzinei, nr.68, jud Satu Mare, cu suprafata de 292mp, la suma de 9.586 lei.Teren intravilan (Trum S.A.) situat în Carei, str.Uzinei, nr.68, jud Satu Mare, cu suprafata de1.027 mp, la suma de 20.976 lei.Teren extravilan – 1.500 mp, întăbulată în carteafunciară nr. 2355 Carei şi nr. cadastral 5262 lapretul de 30.614.

SC ASTURIASAM SRL -auto DACIA, tip 1307, 462 lei.-auto MERCEDES VITO 108 TDI fabricatie 1999, 1.260 lei-bunuri mobile, masina de cusut, masina insurubat, mobilier, televizor, 588 lei.-materii prime, materiale auxiliare, produsefinite, material textil, saten şi cupoane textil, salopeta, halat, mănuşi, săculeţe silicagel,lavete bumbac, 588 lei-cleşte, tăietor, motoferastrău, ciocan rotopercutor, ferăstrău, nivele obiecte de protecţie: cizme, pachet sanitas, vestă orange, cască de protecţie, gheată,trusă sanitară, triunghi şi stingător, 252 lei

SC BROS CONSTRUCT SRL-FORD KA 364.4 lei- Excavator Case Poclain 12.000 lei- Buldoexcavator Fiat Hitachi 9.000 lei

SC BLU BELL SRLMasina prelucrat piei cu accesorii 10.100,00 leiDesalator piei MT 3,5 Largxmt 3.008,00 leiMasina stors continuu 3.754,00 leiButoaie cu batatoare 4.426,00 leiMasina de stors intins Rizzi 5.130,00 leiMasina de prelucrat piei 4.406,00 lei

SC ANNA MEDIA SRLImpromanta Lyric PK 2504 5000 lei.

SC AG DUPLEX SRLSemiremorca Krone 5.200 lei.Remorca Thule A5 2.971 lei.Mercedes B14L/9 3.948 lei.Iveco Daily 4.620 lei.Man TGA 18.513 12.380 lei.

SC FOOD HUB SRLDiferite masini, echipamente, instalatii profesio-nale de bucatarie, vesela, tacamuri de restaurant. listacompleta a bunurilor se gaseste pe site-ulwww.euro-insolv.ro la sectiunea Licitatii si van-zari bunuri

SC HORIZONT SRLMasina de mixat vopsele 4.405 leiMasina de mixat vopsele 2.456 leiCasa de marcat 432 leiAutoturism espero 1.465leiMobilier 640 leiMobilier 46 lei

SC B&G ITALCONSTRUZIONI SRLCasuta Lemn: 5.989 leiBalast: 784 lei

SC C&V LOREMAR SRL

Diverse utilaje de constructii si mijloace de trans-port.

SC CAMYRAL IMPEXdacia solenza peugeotdacia 1305 pompa rkcombina frigorificacasa de marcat casa de marcat sistem de supraveghere sistem de supraveghere mobiliersistem gestiunesistem gestiuneLA CEL MAI BUN PREȚ OFERIT!

SC CLARION PROD SRLDiverse stocuri de marfa (costume).Mijloace de transport si masini de cusut.

SC CSONGI SRLScaune, mese, lada frigorifica, tv, mobilier, 630 lei.

SC DOMINIUM SRLDiferite utilaje de constructii si mijloace de trans-port

SC DORIS NET SRLAutobasculanta Volvo FM 480 la 93.620 ron.Autoutilitara Man TGA 41390 la 142.081 ron.Autoutilitara Man TGA 41410 la 116.912 ron.

SC DOMUS IMPEX SRLDacia solenza 349 leiIveco eurocargo 4073 lei.

SC GHEORGHINA SRLDACIA 1307 1,125.00 leiCAP TRACTOR VOLVO+VAGON KRONE 80,458.00 leiTAHOGRAF 352.00 lei

SC GEN PREST 2005 SRLautomat de curatenie Tennant T5 FaST- 1890 lei;automat de curatenie Tennant T5 FaST- 1890 lei;automat de curatenie Tennant T3 FaST- 5036 lei.

S.C. TRUM S.A.Inele rascheingUmplutura ceramica stiberl.

SC LEVIS SRLAutoutilitara Volkswagen 3,552 leiCentrala termica din fonta 560 lei

SC LUCMAR SRLAUTOTURISM OPEL ASTRA AUTOUTILITARA DACIA 1304AUTOUTILITARA FORD TRANZIT Diverse utilaje de panificatie, cuptoare, masa delucru, tăvi, masa frigorifică, feliator pâine, la celmai bun pret oferit.

SC ORIENTLUX SRLDiverse bunuri mobile si materiale de construc-tii.-autoutilitara MERCEDES-BENZ, atego 1523– 57.901 lei-remorca Hilse Hildesheim – 6.948 lei-masina prelucrat lemne de foc – 74.663 lei.

SC TEBO SA Diferite utilaje de prelucrare a lemnului.

SC TACOMARA SRLnotebook 100,00 lei;baterie sanitara; 10,00 lei.

SC PRODIGAL CONSTRUCT SRLEchipamente tehnologice, masini unelte pentruturnat asfalt, mijloace de transport, mobilier, bi-rotica.

SC ELEGANTA LUX SRLDiferite masini de cusut, masini de calcat 9.062lei.Materii prime, nasturi fermoare, tesaturi 1.044,6lei.Produse finite, costume barbate 1.318,8 lei.

SC WEST REGAL SRLautoturism OPEL ASTRA 2,0 DTI 3 . 5 6 8leiautoturism OPEL ASTRA CARAVAN 2,0DTI 2.082 lei

Licitaţiile vor avea loc la sediul ales al lichidato-rului judiciar din str. N. Balcescu, nr.10, SatuMare, in fiecare vineri, SC CAMYRAL IMPEXSRL 08:30, SC TACOMARA SRL 09:00, S.C.AGROMEC PĂULEŞTI S.A 09:30, SCNORD STERN BEVERAGE INDUSTRIESSRL ora 10:00, SC C&V LOREMAR SRL10:30, SC MANITA GUINEEA SRL 11:00, SCUTIL COMPANY SRL 11:30; SC AG DU-PLEX SRL 12:00, SC TRUM S.A. ora 12:30; SCPANATEK SRL ora 13:00, SC ELEGANCECOM SRL ora 14:00 pm, SC SIMACO VESTDISTRIBUTIE SRL 15:00. Depunerea docu-mentelor necesare participării la licitatie si dovadadepunerii cauțiunii, se va face cel târziu până înziua dinaintea licitatiei, ora 15:00.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate delichidator judiciar scoate la vanzare prin licitatiepublica bunurile debitoarei SC PANNATEKSRL in fiecre vineri ora 13:00 lista bunurilor mo-bile si imobile se gaseste pe site-ul www.euro-in-solv.ro la sectiunea Licitatii si vanzari bunuri.

Subscrisa EURO INSOLV SPRLîn calitate de administrator judiciar, scoate la van-zare prin licitatie bunurile SC CLARA PROD-COM SRL ce consta in, fabrica de procesaremezeluri cu utilajele aferente la suma de1.397.949 lei, loc. Carei, DN 19 – FermaIanculești, județul Satu Mare. Licitatia va avea locla sediul ales al administratorului judiciar, str. N.Balcescu, nr.10, SATU MARE, in fiecare zi de joi,ora 11:00Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate delichidator judiciar al debitoarei NORD STERNBEVERAGE INDUSTRIES SRL, numit prinSentinţa civilă nr. 7/2017/F din data de11.01.2017 pronunţată de către Tribunalul SatuMare, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Admi-nistrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3795/83/2013scoate la vânzare prin licitație publică, Complexclădiri , amenajări și teren intravilan “ , formatădin bunurile imobile, cu destinaţie agrozooteh-nică - industrial - comercială situată în loc. Livada, Livada Nouă , f.nr., jud. Satu Mare ce constă inconstrucții 15.946 mp, platforma betonată25.000 mp, teren intravilan 73.211 mp, la prețulde 3.156.835 ron, si teren extravilan arabil situatîn livada cu suprafata de 11.900 mp, avand Cf:100432 Livada, top: 172/1 la pretul de 13.825ron. Licitatiile se vor ține în fiecare zi de vineri laora 10.00, în Satu Mare, str. N. Balcescu, nr.10. Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi sepot adresa lichidatorului judiciar la sediul ales alacestuia din str. Nicolae Balcescu, nr.10, SatuMare, sau la nr. de telefon 0749212108, sau emailoff[email protected] bunurilor mai sus exprimate nu conţin

TVA.

EURO INSOLV S.P.R.L.scoate la vanzare, prin procedura insolventei, bunurile falitelor:

case, apartamente, terenuri, diverse:

Informatii suplimentare la tel. 0749212108

URDA ŞI ASOCIAŢII SPRL cu sediul în SatuMare, str. George Călinescu nr.66, înregistratăla UNPIR sub nr. RFO II – 0861, CIF36267450, în calitate de lichidator judiciar,anunță scoaterea la licitație a următoarelorbunuri ale debitorilor de mai jos. Licitațiile sevor ține la sediul URDA ŞI ASOCIAŢIISPRL.

SC ADIMPEX SRL, CUI 671405a) Stoc de marfă – 4807.32 leiÎn fiecare zi lucrătoare de luni, la ora 13:00.Garanția de participare la licitație – 10% din val-oarea de pornire.

SC YANG GUAN SRL, CUI 22211378a) Autoutilitară Volkswagen Crafter( VAN ) af. 2007– 13328.53 lei b) Set mobilier birou – 494.24 lei c) Stoc de marfă,îmbrăcăminte,încălțăminte,rechizite,scule,arti-cole electrice,jucării,etc. – 269706.3 lei. Se vândîn bloc sau individual. În fiecare zi lucrătoare de joi, la ora 13.(Pentruvizionare Tel:0786199011)Garanția de participare la licitație – 10% din val-oarea de pornire.

SC ZANIBONI MICHELE SRL, CUI26178606a) Shredder 1.6M – 2480 LEIb) Tractor Landini Landpower DT – 86.400LEIc) Tractor Landini Rex 100F – 69.980 LEId) Tractor Landini Rex 100F – 69.980 LEIe) Tractor Landini Rex 100F – 69.980 LEIf ) Masina de intins sarma O.M.A. – 2.860 LEIg) Masina de intins sarma O.M.A. – 2.860 LEIh) Utilaj de introdus stalpi Dolmec – 6.430 LEIi) Utilaj de introdus stalpi Dolmec – 6.430 LEIj) Masina de plantat vie arbusti rasaduri –13.760 LEIk) Masina de plantat vie arbusti rasaduri –13.760 LEIPrima licitatie va avea loc Luni 29.07.2019 ora11:00 apoi in fiecare zi lucrătoare de luni, la ora11:00.Garanția de participare la licitație – 10% din val-oarea de pornire.

Prețurile de vânzare anunțate nu conțin TVA,urmând ca în funcție de prevederile CoduluiFiscal să se adauge TVA la prețul de vânzare,dacă va fi cazul. Informații suplimentare– tel.0786199011.

Page 14: ATEnțiE, șOFERi! cotidianul sătmărenilor Restricții de ... · 1 hour ago · Gazeta de Nord-Vest opinii 2/ Luni, 15 iulie2019 Azi este Remember Maxima zilei Calendar religios

Insolvenţe / Mica PublicitateGazeta de Nord-Vest

Case:

Casă D+P+M ( în curs de execuție ), având suprafațaconstruită la sol 210,94 mp și suprafața utilă de 424,02 mp șiteren intravilan în suprafață de 1.000 mp, situate în mun.Bistrița, Cartier Sigmir, nr. 41, jud. Bistrița-Năsăud– 72.738euro

Terenuri:

Terenuri în intravilan, în suprafață totală de 105.000 mp,situate loc. Satu Mare, zona Aurel Vlaicu, jud. Satu Mare –950.000 euroTeren intravilan, în suprafață de 2.738 mp, situat în loc. SatuMare, Drumul Careiului, F.N.,– 53.200 euro + TVA.Teren intravilan în suprafață de 9.380 mp, înscris în CF177941 Satu Mare, nr. cadastral 177941, situat pe strada De-pozitelor, F.N. - 349.500 leiTeren intravilan în suprafață de 8.500 mp, înscris în CF3211 N Satu Mare, având nr. cad. 800/14, situat pe strada De-pozitelor, F.N - 79.220 leiTeren intravilan în suprafață de 2.156 mp, drum de acces,înscris în CF 54738 Satu Mare, nr. cadastral 4324/45 și4310/36, situat pe strada Depozitelor, F.N, liber de sarcini -17.242 leiTeren intravilan, în suprafață de 50 mp, situat în loc. SatuMare, str. Alexiu Berinde, jud. Satu Mare, proprietatea SCC&G Asset Arhitecture SR, cale de acces - 948 euro + tvaTeren extravilan 1.500 mp, situat în mun. Satu Mare str.Amațului“. Proprietatea este de tipul teren arabil extravilan -categoria de folosință arabil. 7.129 euroTeren extravilan 3.000 mp, situat în mun. Satu Mare str.Amațului“. Proprietatea este de tipul teren arabil extravilan -categoria de folosință arabil.–13.544 euroTeren intravilan în suprafață de 4.609 mp și construcții for-mate din magazie de ierbicide având SC 110 mp, magaziede cerereale cu SC de 250 mp și pod având SC de 20 mp, sit-uate în loc. Livada, str. Victoriei, nr. 109, jud. Satu Mare –24.273 euro

Alte imobile:Hotel-Restaurant S+P+4+M (“Hotel Mureș”), situat înloc. Gheorgheni, B-dul Frăției, nr. 2, jud. Harghita, având ariaconstruită de 1.209 mp și suprafața utilă totală de 4.132,99 mpși depozit, având ac. 75 mp + teren intravilan format din douăparcele, având suprafața totală de 3.223 mp– 1.400.000 euroAtelier de reparații auto, și teren intravilan în suprafață de3.942 mp, înscris în CF înscris în CF 54488, CF 54487, CF54486 situat în Toplița, str. Avram Iancu, nr.66/A, jud. jud.Hunedoara – 102.000 euroSpațiu industrial, format din casă poartă, hală producţie, so-pron materiale, atelier concecţii, depozit carburant , post tran-sformare, în suprafaţă utilă de 2.170 mp şi suprafaţă măsuratăde 3.354 mp și teren intravilan în suprafață de 4.240 mp, situateîn loc. Bistrița, cartier Unirea, jud. Bistrița Năsăud, înscrise înCF 388/1 având nr. top. 706/1/1/1/3/1 și 706/1/1/1/b/1 -140.000 euro + tvaFermă agro-zootehnică situată în loc. Iara de Mureș, comunaGornești, jud. Mureș, compusă din grajd cu padoc betonat,silozuri, dezinfector, casă pompe și fose septice + teren formatdin 3 parcele având suprafața totală de 29.200 mp, din care14.200 teren intravilan și 15.000 teren extravilan – 110.950euroProprietate imobiliară industrială, formată din grajd 1.368mp, grajd 518 mp, magazie 12 mp, șopron 12 mp, wc 3 mp,bazin subteran 81,25 mp, decantor 2,25 mp, depozit 28 mp,șopron 10 mp, decantor 6,25 mp și teren intravilan însuprafață de 4.000 mp, situate în Sânpaul, str. Cooperativei,nr.1, jud. Mureș– 93.510 euroCasă, regim P, având SU de 68 mp, alături de construcțieanexă reprezentând atelier reparații tâmplărie P+M (nefinalizată ) având suprafața utilă de 312 mp și teren intrav-ilan în suprafață de 424 mp, cu deschiderea la stradă de 11,22ml., și Spațiu comercial, parter, având aria construită den247 mp și teren intravilan în suprafață de 247 mp, situat înloc. Deva, str. 22 Decembrie, nr. 180, jud. Hunedoara –50.000 euroFermă zootehnică, situată în sat Dacia, str. Principală, nr. 99,jud. Satu Mare, compusă din grajd, filtru sanitar, sală denecropsie, depozite, silozuri, sală de muls, vestiare personal,birouri, grupuri sanitare având suprafața construită de 2.463de mp și suprafața utilă de 1.905 mp + teren intravilan însuprafață de 5.800 mp - 259.724 euroTeren intravilan în suprafață de 5.300 mp, situat în loc.Mărtinești, str. Avram Iancu, F.N., jud. Satu Mare, înscris înCF 101574 având nr. top 760/9 + Construcție zootehnică( extratabulară ), alături de anexă gospodărească ( tabulară )și șopron deschis ( extratabular ) + Teren intravilan însuprafață de 4.300 mp, situate în loc. Mărtinești, str. AvramIancu, F.N., jud. Satu Mare, înscrise în CF 101228, având nr.top 760/10/B și 760/10/B-C – 142.400 euroClădire comercială având suprafața utilă de 256 mp și terenaferent în suprafață de 300 mp, situate în sat Trip, str.Principală, nr. 144, jud. Satu Mare - 94.141 euroActiv imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12, ap. 2, compus

din spatii comerciale, de productie si depozitare, in suprafatautila de 512 mp + teren aferent de 772 mp dintr-un total de1.150 mp – 107.398 euroFerma zootehnica, situata in sat Decebal F.N., jud. SatuMare, compusa din grajd de animale, SU 1.400mp, construc-tie cu destinatie administrativa, productiva si depozitare P+E,SU 144mp + teren extravilan 21.500 mp + utilaje agricoleși industriale – 150.000 euroTeren, în suprafață de 2.301 mp + hale de producție (fostabator) și clădire de birouri, în suprafață construită de 619mp, situată în loc. Negrești Oaș, str. 1 Iunie, nr. 5, jud. SatuMare + transformator - 44.285 euroActiv imobiliar format din centru de prelucrare plantemedicinale, 463,89 mp + teren 8.011 mp ( proprietateaStatului Roman, in folosinta ), situate in loc. Micula, str. Garii,F.N. jud. Satu Mare - 37.565 euro Moară de cereale P+E în suprafață de 360,50 mp, șoprondepozit în suprafață de 220 mp, baracă închisă în suprafațăde 14 mp, înscrise în CF 100634 Gherta Mica, având nr.3658/5 C1 + bunuri mobile – 30.695 euro (Terenul însuprafață de 3.193 mp pe care este amplasat imobilul este pro-prietatea persoanei fizice Ștrango Vasile și nu face obiectulprezentei vânzări)Garaj, construcție tip parter neîntăbulată și edificată pe tere-nul unui alt proprietar, având suprafața construită de 30 mp,suprafața utilă de 24 mp, situat în sat Trip, nr.233, jud. SatuMare – 3.701 euro Proprietatea imobiliară “MAGAZIN, CHIOȘC“, cudestinaţie comercială situată în municipiul Carei, str. IoanSlavici, jud. Satu Mare, clădire, spațiu comercial cu suprafațaconstruită Sc= 28 mp și suprafața utilă Su =25 mp, clădireaeste edificată pe un teren care aparține altui proprietar, pro-prietatea nu este întăbulată. – 1.593 euroProprietatea imobiliară “MAGAZIN MIXT“, cu destinaţiecomercială situată în loc. Hotoan, nr. 16, comuna Căuaș, jud.Satu Mare, clădire, spațiu comercial cu suprafața construităSc= 128 mp și suprafața utilă Su =105 mp, clădirea esteedificată pe un teren de 3.863 mp care aparține altui propri-etar, proprietatea este întăbulată în extrasul de cartea funciară145 Hotoan nr.cad. 96 Hotoan, comuna Căuaș, jud. SatuMare. – 7.666 euroProprietatea imobiliară “MAGAZIN MIXT și teren intrav-ilan“, cu destinaţie comercială situată în loc. Ady Endre, co-muna Căuaș, jud. Satu Mare, clădire, spațiu comercial cusuprafața construită Sc= 125 mp și suprafața utilă Su =104mp, clădirea este edificată pe un teren de 924 mp, careaparține aceluiași proprietar, proprietatea teren și clădire esteîntăbulată în extrasul de carte funciară 256 Ady Endre nr. cad.217 - 8 Ady Endre, comuna Căuaș, jud. Satu Mare. – 9.398euroProprietatea imobiliară “MAGAZIN MIXT“, cu destinaţiecomercială situată în loc. Ghenci, nr. 43, comuna Căuaș, jud.Satu Mare, clădire, spațiu comercial cu suprafața construităSc= 292 mp și suprafața utilă Su =216 mp, clădirea esteedificată pe un teren de 446 mp care aparține altui proprietar,proprietatea este întăbulată în extrasul de cartea funciară 11Ghenci, nr. cad. 431; 485 Ghenci, comuna Căuaș, jud. SatuMare. – 9.389 euro1. CHIOȘC de ZIARE, situat în Negrești Oaș , str. Victoriei, colț cu str. Vrăticel, suprafața de 5,00 mp - 444 euro + TVA2. CHIOȘC de ZIARE, situat în Negrești Oaș, str. Victoriei,pod Gozureni, suprafața de 6,00 mp -268 euro + TVA3. CHIOȘC de ZIARE, situat în Seini, Pța Unirii, str. 22 De-cembrie, 5,00 mp - 224 euro + TVA4. CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Piața nr. 2, lângăUnicarm, suprafața 3,74 mp – 333 euro + TVA5. CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, peste drum deSpitalul Vechi, pe colț, suprafața 3,74 mp – 333 euro + TVA. 6. CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare , Calea Traian,colț cu str.Corvinilor, suprafața de 3,74 mp - 333 euro + TVA7. CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, bd. LucianBlaga, pe colț de Farmacia Catena, suprafața 4,80 mp – 427euro + TVA8. CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, drum Careiului,pe colț la agenția CEC, suprafața 3,74 mp – 333 euro + TVA9. CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, str. A.I. Cuza,colț IPJ Satu Mare, suprafața 7,50 mp -666 euro + TVA10. CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Pța Someș,colț semafor spre spital, suprafața 3,74 mp, - 333 euro + TVA

Închirieri:

Hale și birouri, cuprinse între 100 mp și 10.000 mp, situ-ate în loc. Satu Mare, str. Uzinei, nr. 6-8, jud. Satu Mare (fosta ITA ARDELEANA ).

Regimul TVA pentru bunurile imobile urmează să se su-pună reglementărilor legale în vigoare la data perfectăriitranzacției, cumpătorul urmând să suporte obligațiile careîi revin din acest punct de vedere.Auto:Autoutilitară, Marca Man, masa proprie 13.900 kg, puteremotor 338kw, an fabricatie 1998, motorina, rulaj estimate1.200.000 km – 3.943 euro + TVARemorca, marca Kaessbohrer, masa proprie 3.400kg– 1.170euro + TVA

Autoutilitară N3, BC autotractor, marca MAN, modelTGA 18.440, nr. de identificare WMAH13ZZ77M466632,an fabricație 2007, motor tip D 20066 LF31, capacitatecilindrică 10.518 cmc, putere max. 324 Kw/1.900 rmp, nr. deînmatriculare SM 16 FIN - 5.400 euro + TVA, posibilitățide ratăMercedes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie, 1995 / defect –1.080 euro + TVADiverse:Amestecător cu paleți, an de fabricație 2008, capacitatea 3mc – 11.805 euro + TVA – propietatea Termo ConstructSRLBunuri mobile ( stoc de marfă format din îmbrăcăminte,jucării, obiecte de igienă, accesorii, diverse pt. animale) – 3.096lei + TVA propietatea Dogpet SRLBunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea Spencer SRL– 2.073 euro + TVABunuri mobile ( stoc de materiale ) proprietatea IoanaNico Service 90 SRL-D – 5.009,35 lei + TVABunuri mobile ( grapa rotativa ) proprietea Tehnoa-groserv SRL – 7.970 lei lei + TVABunuri mobile (echipamente ) proprietatea Ionică TripSRLBunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru confectii, auto )proprietatea Blody Impex SRLBunuri mobile ( auto ) proprietatea Tawnie Spark-SRLBunuri mobile ( utilaje confecții textile, îmbrăcăminte, ma-teriale și producție în curs de execuție ) proprietatea Pit YesStyl SRLBunuri mobile ( utilaje pentru confecii ) proprietatea Giro-bel Company SRLBunuri mobile ( electronice ) proprietatea SalubrizareSomeș Sud SRLBunuri mobile ( auto pentru piese ) proprietatea LucaSRLBunuri mobile ( auto, mobilier ) proprietatea Vero SRLBunuri mobile ( mașini, echipamente și instalații mijloacefixe, obiecte de inventor și stocuri de marfă ) proprietateaZidul Chinezesc SRLBunuri mobile ( utilaje agricole) proprietatea LucianaCom SRLBunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto ) proprietateaPanatherm SRLBunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest SRL Ne-gresti OasBunuri mobile ( auto ) proprietatea Castanii 2000 SRLBunuri mobile ( stoc de haine, auto ) proprietatea Sarah &Mario SRLBunuri mobile ( auto, utilaje constructii ) proprietatea EuroBerinde Fascu SRLBunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik & SebastianSRLBunuri mobile ( auto ) proprietatea Star Vest ConstructSRLBunuri mobile ( agricole ) proprietatea Agro Alfa SRLBunuri mobile ( miniexcavator ) proprietatea Alessy HidroConstruct SRLBunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele, etc ) propri-etatea Aveco SRL Negresti OasBunuri mobile ( monodistilator, cantar cu platforma,flamfotometru ) proprietatea Explamed SRLBunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea EurobovisSRLBunuri mobile ( utilaje de constructii ) proprietatea Proin-stal 302 G SRLBunuri mobile ( mijloace de transport, camioane, auto,utilaje de constructii, obiecte de inventar ) proprietateaEsrom Tel SABunuri mobile ( auto, centrală termică, mașină de am-balat, dospitor și cuptor ) proprietatea Conti Panif SRLBunuri mobile ( auto, mobilier, accesorii auto, stoc demarfă format din material de construcții ) proprietateaCom Prod Bocșa SRLBunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprietatea GrigaSRLBunuri mobile ( remorcă, utilaje croitorie ) proprietateaRadu Bemcom Impex SRL Satu MareBunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto, echipamente )proprietatea Vindex Romania SRLBunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea DanciuSorin I.F.Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Consada Divers SRLBunuri mobile ( utilaje constructii, auto )proprietatea Ander Cons SRLBunuri mobile ( remorca/ fier vechi ) proprietatea AgroNord Vest SRLBunuri mobile (stoc de material format din piese auto )proprietatea Synthesis SRLBunuri mobile (, utilaje constructii ) proprietatea TermoConstruct SRLBunuri mobile ( utilaje construcții) proprietatea TermoMarket Group SRL-DBunuri mobile ( auto, utilaje confecții textile ), proprietateaVigano SRL

INSOLVENţA SM SPRLvinde, prin licitaţie publica/negociere directă:

case; apartamente; terenuri; diverse.Informatii suplimentare la tel. 0751.212.193, 0745.245.844

sau www.insolventasm.ro

14/ Luni, 15 iulie 2019

OFERTA ANALIZA DE RISCATENȚIE!

UNIVERSITATE, LICEU, SCOALĂ GIMNA-ZIALĂ, GRĂDINIȚĂ, UNITATE DE CULT,CASĂ PAROHIALĂ BISERICĂ,MAGAZINMIXT, HOTEL, RESTAURANT, BAR, MAGA-ZIN MIXT, CAZINOU,SALĂ DE JOC, ATE-LIER, FABRICII ETC.

AI AVUT UN CONTROL? AI O UNITATENOUA SI VREI SA NU AI PROBLEME? AI NEVOIE DE ANALIZĂ DE RISC LA SECU-RITATEA FIZICĂ ?

NOI SINTEM AICI. SECURITY RISC RGSRL SATU MARE - GHEORGHE RENTEAEVALUATOR AUTORIZAT ESTE PREGATITPENTRU TINE.

CONTACT COL REZ RENTEA G.0751042012 PRETURI NEGOCIABILE.

www.admininsolv.ro

Informatii suplimentare 0361.402.200

ADMIN INSOLV SPRL c.u.i. RO 32070390, înregis-trată în registrul formelor de organizare sub numărul deordine RFO II-0691/12.07.2013, e-mail office@admi-

ninsolv.ro, web www.admininsolv.ro, telefon/fax: 0361/402 200, judeţul SatuMare, reprezentată prin asociat coordonator Racolţa Cristian, în calitate de lichi-dator/administrator judiciar a urmatoarelor falite:SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL - bunuri mobile, mijloace fixecu o valoare de piaţă de 17.014,50 lei + TVA: - utilaj multilama SCM, utilaj 4 fete,utilaj multiplu, banzic.COMTANANGELI SRL - bunuri mobile și stocuri de marfă cu o valoare de piațăde 58.972 lei + TVA.SC SERVICII DEPANAJ SRL - deține mașini, echipamente și instalații, prețtotal 202.128 euro.TIA PROD SRL - bunuri mobile bunuri mobile constând în mașini , echipa-mente și instalații la o valoare totală de 9.023 lei- vânzare directă, în bloc.ATIS SYSTEMS SRL constând în:Platforma inaltime alro - de 25.766,20 lei,Combifructor - de 3.251,60 lei,Masinade frezat – 5.112,30 leiMasina de insurubat – 1.160,50 lei,Masina de insurubat - 1.176,30 lei,Laser –1.457,60 lei,Calculator – 1.316,70 lei,Masina de taiat – 3.883,10 lei ,Ford transit– 15.016,70 lei , Buldoexcavator-42.256,60 lei,Autobetoniera-18.404,40 lei,Nbdell-5.831,40 lei ,Laptop G710-1.319,30 lei.Prețurile nu conțin TVA.

În orice zi de la 8:30 la 16:30 vă așteptăm la sediul lichidatorului judiciar dinlocalitatea Satu Mare, strada Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare.Condițiile de participare, regulamentul de vânzare va fi achiziționat de lalichidatorul judiciar.

SC. CAPLIBA SRL - Utilaj Debitat Metal TEAMPRESS L12/3 CNC S-12688X-OXYCUT valoarea de piată 24.979 lei+ TVA.

SC FRANURO SRL, - îmbrăcăminte – cămași tricotate barbate, pulover femei, cu o valoare de piaţă de 2325,00 lei. Apartament 4 camere 110 mp, situat pe Bule-vardul Lucian Blaga etaj 7 din 7, (deasupra la Mocca Cafe)  bloc cu acoperis, aparta-mentul este finisat, centrala termica, termopane, Pret 57.000 euro .

SC SERA BIOLEGUMICOLA SRL: vânzarea în bloc: bunul imobil reprezen-tat prin teren intravilan în suprafață de 23.761mp + construcție aferentă (sere), sti-tuat în com. Valea Vinului, jud. Satu Mare, care constă în : 3 sere legume, secție deprelucrare, centrală termică, platformă betonată drum acces, împrejmuire gard,teren intravilan, central termică cu montaj inclus, sistem de irigare cu montaj inclus,instalații și sistem de procesare). Preț total pentru cele menționate mai sus2,210,391.71 lei + TVA.

- vânzare individuală :- remorcă agricolă UATL15SS preț 7,007.15 lei- încărcător frontal preț 16,507.73 lei- utilaj bilonat preț 16,143.34 lei- freză rotativă FREZĂ F2140 preț 9,846.27 lei- tractor Lamborghini R155DT preț 45,567.08lei- autoutilară frigorifică MERCEDES SPRINTER 316 CDI preț

41,145.43 lei. Prețurile nu conțin TVA.

DIAJE VISION SRL- bunuri mobile constând în mașini , echipamente șiinstalații la o valoare totală de 8.206 lei+TVA,vânzare în bloc.

ATIS SYSTEMS SRL -Bun imobil constând în teren intravilan în suprafață de2.500 mp, înscris în CF nr. 164060, reprezentând cotă parte de 1/3 dintr-o parcelăde 7.500 mp cu nr topo 626/20/b, situat în localitatea Satu Mare, strada Odobescu,în sumă de 113.760 lei (25.000 Euro), valoare de piață, valoare fără TVA.

Licitațiile vor avea la data de 19.07.2019 la sediul ales al lichidatorului judiciar dinlocalitatea Satu Mare, strada Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare, astfel:SC. CAPLIBA SRL - ora 13:00,FRANURO SRL -ora 15:00, ATISSYSTEMS SRL-ora 12:00, DIAJE VISION SRL-ora 11:00;SC SERABIOLEGUMICOLA SRL-ora 14:00;

Str. Aurel Vlaicu,Ferma nr. 1, spre Petea

(în incinta fostuluiI.A.S. Dorolţ)

Tel./fax: 0261-750320Mob.: 0744-224634

Pentru comenzi de peste 2.500se oferă discont de 5%

aMobilier modular aMobilă birouriaMobilă bucătărie

aMobilă sufrageriiaMobilier holuriaMobilier baruri

Mobilă la dispoziţia ta!!

producă-tor mobilierla comandă

Pentru comenzi de peste 5.000se oferă discont de 8%

Pentru comenzi de peste 10.000se oferă discont de 10%

Inchiriez spatiu comercial in centruTelefon 0743.487.204

Page 15: ATEnțiE, șOFERi! cotidianul sătmărenilor Restricții de ... · 1 hour ago · Gazeta de Nord-Vest opinii 2/ Luni, 15 iulie2019 Azi este Remember Maxima zilei Calendar religios

15/ Luni, 15 iulie 2019 Programe TV Gazeta de Nord-Vest

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Berbecii au şansa să încerceactivităţi noi. Este important să vădezvoltaţi şi să ieşiţi din zonavoastră de confort, mai ales dacăvreţi să obţineţi succesul.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)Taurii sunt optimişti în această zi,chiar dacă nu au parte de prea multeoportunităţi în carieră.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)Gemenii sunt sfătuiţi să fie moderaţi,liniştiţi şi să nus e aventureze înproiecte care encesită mult timp,efort şi chiar resurse financiare.

RAC (22 iunie – 22 iulie)Nativii din Rac vor avea, astăzi, o zidestul de agitată din punct de vedereprofesional. Veţi încerca, cu toateresursele de care dispuneţi, să îimotivaţi pe cei din jurul vostrupentru ca totul să iasă perfect.

LEU (23 iulie – 22 august)Leii vor avea parte, astăzi, de osurpriză din partea persoaneiiubite.

FECIOARA(23 august – 21 septembrie)Nativii din Fecioară vor fi, astăzi,norocoşii zodiacului. Profitaţi lamaxim de situaţia în care vă aflaţi şiveţi putea câştiga sumeconsiderabile ori o altă poziţie lalocul de muncă.

BALANTA(22 septembrie – 22 octombrie)E nevoie de un scut invizibil pe caresă-l ridici în jurul tău astăzi. Te vaproteja împotriva agresiunilor unorpersoane necunoscute şi te va ţinedeparte de probleme minore şifrustrări.

SCORPION(23 octombrie – 21 noiembrie)Pentru unii dintre Scorpioni tot cava conta astăzi este să petreacă timpcât mai mult lenevind.

SAGETATOR(22 noiembrie – 20 decembrie)Mulţi Săgetători vor fi agresiviastăzi. E atitudinea ideală pentru aatinge noi ţeluri în carieră saupentru a câştiga o competiţie cu unrival.

CAPRICORN(21 decembrie – 19 ianuarie)Capricornii au succes în afaceri.Sfatul astrelor este să începi să tegândeşti la alte proiecte şi să-ţifixezi noi obiective.

VARSATOR (20 ianuarie – 18 februarie)Pentru Vărsători, 12 februarie esteo zi plină de preocupări legate delocul de muncă. Caută să fii pozitiv.

PESTI (19 februarie – 20 martie)Astăzi, Peştii nu ar trebui săuite de lucrurile mici care îiaduc confort. Dacă ţi s-astricat un aparat, repară-limediat.

HOROSCOPTeleviziunea care te respectă!

07:00 – Film doc CautandExtraordinarul cu Jeni S2ep 207:30 – Ora adevarului09:00 – Dimineata popu-lara12:00 – Incursiune in co-tidian13:00 – Printre Randuri(r)14:00 – Glasul Bisericii15:00 – Teleshopping16:00 – La vasrta noastra(r)16:30 – Box office

17:00 - Avocat18:00 – Ora adevarului 19:30 – Printre randuri (r)20:40 – Saptamanasportiva21:45 – Sport23:00 – Dimineata popu-lara (r)02:00 – Muzică de petrecere03:00 – Glasul bisericii (r) 04:00 – Viata la tara (r)05:00 – Printre Randuri(r)06:00 – Avocat TV (reluare)

Recomandare

21: 30 - Ninja: Răzbunarea07:00 1 Matinal -Partea I 08:00 1 Mati-nal - Partea a II-a09:00 1 Matinal -Partea a III-a 09:45

Teleshopping 10:00 Perfect imper-fect - Partea I 11:00 Perfect imper-fect - Partea a II-a 11:45Teleshopping 12:00 ParlamentulRomâniei 12:30 Teleshopping13:00 Aici, acum 14:00 Telejurnal14:55 Vorbeşte corect! 15:00 APFără etichetă 16:00 Ştiri 16:05EURO polis - Istoria ciocolatei înRomania* Artisti plastici ruteni,evrei 17:00 Telejurnal 17:30Cooltura 18:30 Pulsul zilei - ParteaI 19:35 Pulsul zilei - Partea a II-a20:00 Telejurnal 20:50 Sport21:00 12 Povestea lui Dumnezeu -tacerea 22:00 AP Provocări, de-cizii, efecte - Cele două statecoreene 22:30 Eu, consumatorul23:00 Ora de ştiri 23:55 La banimărunţi

10:30 AP Vorbeştelumea 13:00 ŞtirilePro Tv 14:00 APLecţii de viaţă15:00 AP La

Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00Ce spun românii 19:00 Ştirile ProTv 21:30 Ninja: Răzbunarea00:00 Doctor Strange 06:00 Cese întâmplă doctore ? (R) 06:30Arena bucătarilor (R)

08:00 Neatza cuRăzvan şi Dani10:55 Teleshop-ping 11:15 AP Pri-

etenii de la 11 13:00 Observator14:00 AP 2K1 cu Mirela Vaida16:00 Observator 17:00 Acces di-rect 19:00 Observator 20:00Scena misterelor 23:00 iUmor (R)01:00 12 Să moară Romeo (R)03:15 Acces direct (R) 06:00 Ob-servator

07:15 Focus 18 (R)08:45 AP Trăsnițidin NATO 09:30Te l e s h o p p i n g10:00 AP Mon-

denii 11:00 Teleshopping 11:30Focus din inima României (R)12:00 Teleshopping 13:00 APSănătate cu stil 13:30 Teleshop-ping 14:00 Focus14:30Teleshopping 14:45 Mamamea gătește mai bine (R) 16:00AP Am fost șaisprezece 18:00Focus 19:30 Mama mea gătește

mai bine 20:30 Astă seară dansămîn familie 23:00 AP DosareleDNA 00:00 AP Trăsniți dinNATO (R) 03:30 Mama meagătește mai bine (R) 04:30 Focus18 (R) 05:45 AP Nimeni nu-i per-fect 06:00 Chef Dezbrăcatu’ (R)

07:00 Știrile KanalD 07:45 Teleshop-ping 08:15 AP Tes-tul de rezistenţă(R) 09:15

Teleshopping 09:45 AP Dragostela prima vedere 12:00 ȘtirileKanal D 13:00 AP Te vreau lângămine 15:00 AP Teo Show 16:30AP Bravo, ai stil! 18:45 ȘtirileKanal D 19:45 Exatlon 23:15WoW Biz 01:00 Știrile Kanal D(R) 02:15 AP Dragoste infinită(R) 04:15 AP Te vreau lângă mine(R) 06:00 Teleshopping

07:45 APSingură pe lume(R) 09:00 APPasiune și putere

(R) 10:30 AP Totul pentru tine(R) 11:30 AP Petale desingurătate (R) 12:30 Teleshop-ping 13:00 AP Pretul dragostei(R) 15:00 P Îngeri păzitori 16:00AP Singură pe lume 17:00 AP Pa-siune și putere 18:00 AP Totulpentru tine 19:00 AP Petale deingurătate 20:00 AP Pretuldragostei 22:00 P Inimă de frate23:00 12 Moștenirea 00:00 APPasiune și utere (R) 01:00 APPretul dragostei (R) 02:45 12Moștenirea (R) 03:30 AP Totulpentru tine (R) 04:15 APPetale de singurătate (R) 05:00Ce se întâmplă doctore ? 05:30AP Inimă de frate (R) 06:30AP Îngeri păzitori (R)

07:45 12 Fa-milia Fang09:30 12 Pactm a t r i m o n i a l

11:00 12 Mă cheamă Costin11:20 12 Marțianul 13:40 12Familia Hollar 15:10 12Căpitanul America: Război civil17:40 Filme și vedete 18:10 12Familia Fang 20:00 18 Quarry21:15 18 Hostel - Căminul oro-rilor 22:50 15 Când se rupecraca 00:35 12 Afacerea Est02:00 12 Toți oamenii regelui04:05 12 Meda 04:25 18 Hos-tel - Căminul ororilor

07:00 StiriSport.ro 09:00Ora exacta insport (R) 10:00

Stiri Sport.ro 10:45 Ora exacta insport 12:00 Stiri Sport.ro 13:00Ora exacta in sport (R) 14:00 Oraexacta in sport (R) 16:00 AP Fa-milia Simpson 17:30 AP FamiliaSimpson 19:00 Familia Bundy20:00 AP Rezumate UEFA Eu-ropa League (PREMIERA)21:00 Stiri Sport.ro 21:15 APLocal Kombat Finala, Raul Cati-nas - Paul Slowinski (EX-PLOZIV) 22:00 AP PrisonBreak 23:00 AP „Asediu peWembley”, Box: Klitschko vsJoshua, Simion vs Quigg (EX-PLOZIV) 00:00 Stiri Sport.ro00:30 AP Fight Night: GREUDE UCIS!, Sandu Lungu - An-drzej Kulik (EXPLOZIV) 01:00Ora exacta in sport 03:00 AP Labloc 05:00 O ra exacta in sport(R) 06:00 Ora exacta in sport (R)

07:00 Omnisport:Watts 08:00 Fot-bal: Fotbal FIFA08:30 Fotbal:Campionatul Eu-

ropean UEFA U-17, la Croaţia09:30 Ciclism: Turul Italiei 11:00Fotbal: Campionatul Europeanfeminin sub 17 ani, la , Cehia12:00 Fotbal: Fotbal FIFA 12:30Fotbal: Liga Americană de fotbalMLS, la , 13:00 Ciclism: TurulItaliei - Il Giro astăzi 14:00 Ci-clism: Giro Extra 14:15 Ciclism:Turul Italiei 18:15 Ciclism: GiroExtra 18:30 Fotbal: CampionatulEuropean UEFA U-17, la ,Croaţia 20:25 ştiri: Ştirile Eu-rosport 20:30 Fotbal: Campi-onatul European feminin sub 17ani, la , Cehia 22:00 Ciclism:Turul Italiei - Il Giro astăzi 23:00Fotbal: Campionatul EuropeanUEFA U-17, la , Croaţia 00:25ştiri: Ştirile Eurosport 00:30 Ci-clism: Turul Italiei - Il Giro astăzi01:30 Omnisport: Watts 02:30Ciclism: Turul Italiei 04:00 Fot-bal: Campionatul EuropeanUEFA U-17, la , Croaţia 05:30Ciclism: Turul Italiei

09:00 Previziuni10:40 Pe cuvant - Unmic curs desupravieţuire a limbiiromâne în jungla de

astăzi. 11:00 Previziuni 12:00

Obiectiv 14:00 Esențial 16:00100 de minute 18:00 La OrdineaZilei 20:00 Subiectiv 21:00 Excesde putere 3:00 În Premieră 00:00Ştiri 01:00 La Ordinea Zilei03:00 Exces de Putere (R) 04:48Teleshopping 06:00 Ştiri

07:00 Dimineaţa deştiri la Realitatea TV11:00 Oameni şifapte 14:00 CasaPoporului 15:00Newsroom 18:00

Realitatea de la fix 18:30 Baniivorbesc 20:00 Prime Time News21:00 Realitatea omânească23:31 Realitatea de la fix 00:00Realitatea de la fix 00:30 Acade-mia de evaziune 02:00 Realitateade la fix 03:00 Newsroom 04:00Jocuri de Putere 06:00 Oamenişi fapte

07:40 Comoaradin container -Marea Britanie08:10 Războiul

depozitelor - Canada - Frate,unde-i depozitul meu? 08:35Licitații contra cronometru - Unpericol triplu 09:00 Cum sefabrică diverse lucruri? 09:30Cum se fabrică ? - Sticlă turnată,cabine pentru camionete, lână dealpaca și cuțite utilitare 10:00Supravieţuire în doi - În vârtejuliernii - Partea 2 11:00 Maşini pealese - Lamborghini Urraco12:00 Lupte între roboți 13:00Lupte între roboți 14:00 Lupteîntre roboți 15:00 Tehnologieextremă - Canalul Panama 16:00Comoara din container - MareaBritanie 16:30 Războiul de-pozitelor - Canada - Frate, unde-i depozitul meu? 17:00 Licitațiicontra cronometru - Un pericoltriplu 17:30 Fail Army - Episod8 18:00 Maşini pe alese - FordPopular 19:00 Cum se fabrică ? -Sticlă turnată, cabine pentrucamionete, lână de alpaca șicuțite utilitare 19:30 Cum sefabrică diverse lucruri? 20:00Teste de bărbăție - Episod 421:00 Deschizătorii de drumuri- Botezul focului 22:00 Misteredescifrate - A fost găsită Cursa370? 23:00 Nerecomandat celorslabi de inimă - Adevăr sauficțiune 00:00 Camioane în Aus-tralia 01:00 Trenuri în Australia01:50 Teste de bărbăție - Episod4

Page 16: ATEnțiE, șOFERi! cotidianul sătmărenilor Restricții de ... · 1 hour ago · Gazeta de Nord-Vest opinii 2/ Luni, 15 iulie2019 Azi este Remember Maxima zilei Calendar religios

16/ Luni, 15 iulie 2019Ultima orăGazeta de Nord-Vest

Mama șmecherilor, darmai ales a fraierilor pare că e mereugravidă... E o vorbă de care mulți îșiaduc aminte mai ales când vinevorba de bani. Și mai ales de făcutușor bani de pe seama credulilor.Așa se pare că au stat lucrurile șizilele trecute când mai mulțisătmăreni s-au lăsat păcăliți , separe, de așa-ziși binevoitori carecontra unei sume ”modice” se ofer-eau să le repare trotuarul sau altespații din jurul casei... Numai căbinevoitorii au uitat să aminteascăși faptul că lucrările din zonăoricum sunt programate și plătitedeja... Așa că atenție la ce meșterilăsați în preajma casei și nu săriți laprima ofertă... Iată anunțul care ar

trebui să lămurească țeapa cu trotu-arele:

”Primăria MunicipiuluiSatu Mare execută lucrări dereparații a străzilor și trotuarelor depe raza municipiului Satu Mare,acestea fiind achitate din bugetullocal. Nici un reprezentant alPrimăriei Municipiului Satu MareNU solicită cetățenilor sume debani pentru realizarea acestorlucrări sau pentru realizarea altorlucrări pe domeniul public sau pri-vat. În cazul în care vi se solicităsume de bani, vă rugăm să nu dațicurs acestor solicitări și să anunțațide îndată Primăria MunicipiuluiSatu Mare, precum și instituțiilecompetente!”.

Despre țepe și țepari

ACȚIUNE

Jaf la o casă de amanet8Autorii, care au intrat mascați în incinta casei de amanet, au fostprinși la scurt timp

După ce în urmă cu circadouă săptămâni a avutloc un jaf la un casino

din Satu Mare, de data aceastajefuită a fost o casă de amanet.Hoții, care au pătruns mascați înincinta amanetului, au fostprinși la scurt timp după o ur-mărire printre blocuri.

Doi bărbați, de 28, res-pectiv 30 de ani, au fost prinși înflagrant delict de polițiști dupăcomiterea unei infracțiuni detentativă la tâlhărie calificată, peraza municipiului Satu Mare.

Sâmbătă, la ora 08.22,polițiștii din cadrul Inspectoratu-lui de Poliție Județean Satu Mareau fost sesizați despre faptul cădouă persoane mascate au pătrunsîntr-o casă de amanet, din mu-nicipiul Satu Mare, având intențiade a sustrage bani. În urmainvestigațiilor efectuate, polițiștiiau stabilit faptul că cele două per-soane mascate au pătruns în casade amanet trecând forțat de per-soana care se afla la intrare, în cal-itate de paznic, însă având în

vedere faptul că nu au reușit săajungă în încăperea în care se aflaubanii, întrucât o angajată le-a blo-cat intrarea, au fugit fără săsustragă bunuri sau valori.

Folosindu-se deindicațiile oferite de paznicul carei-a urmărit și le-a transmispolițiștilor că persoanele suspectes-au îndreptat înspre podul de fier,pe calea ferată, patrulele de ordinepublică ajunse în zonă au reușitprinderea în flagrant a uneia din-tre persoanele bănuite.

De asemenea,investigațiile specifice desfășurate

de polițiști au dus la prinderearapidă și a celei de a doua persoaneimplicate precum și a bunurilorfolosite la comiterea infracțiunii.Astfel, au fost identificați doibărbați de 30, respectiv 28 de ani,ambii din municipiul Satu Mare.

Totodată, în urmacercetărilor polițiștii au indiciiasupra faptului că bărbatul, de 30de ani, este aceeași persoană careîn dimineața zilei de 30 iunie a.c.,ar fi sustras o sumă de bani dintr-un casino din municipiul SatuMare folosindu-se de un spray iri-tant lacrimogen.

Florin Dura

ÎNGRIJORARE. Este al doilea jaf la Satu Mare în ultimeledouă săptămâni

Un cumplit accident decirculație, soldat cu o persoană în-carcerată, s-a produs sâmbătădimineață, în drum spre Petea.Pompierii au intervenit la timp,astfel că victimele accidentului,două la număr, au fost salvate.

Sâmbătă dimineața, laora 06:48, pompierii sătmăreni aufost solicitați să intervină pentrudescarcerarea unei persoane care arămas blocată într-un autoturismrăsturnat în afara părții carosabile.Evenimentul s-a petrecut peDN19A (spre Petea), autoturis-mul răsturnat intrând în coliziunecu un panou publicitar.

La fața locului s-au de-plasat pompierii militari cu oautospecială de descarcerare, o

autospecială de stingere, oambulanță SMURD- TIM și unechipaj medical cu ambulanțăaparținând SAJ Satu Mare. Aufost identificate două victime,dintre care una a ieșit singură dinautoturism, iar una încarcerată.

S-a intervenit cu acce-soriile specifice de descarcerare

pentru extragerea persoanei blo-cate în autoturism. Ambelor vic-time, găsite conștiente, însă cumultiple traumatisme, li s-auacordat primele îngrijiri med-icale la fața locului, ulterior aces-tea fiind transportate laUnitatea de Primiri UrgențeSatu Mare.

Accident grav în drum spre Petea cu persoană încarcerată

În urma controalelorefectuate în cursul săptămânii tre-cute, inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Ali-mentelor (DSVSA) au fost nevoițisă aplice amenzi colosale pentrucei care nu respectă legea.

Astfel, un fast-food dinmunicipiul Satu Mare a fostsancționat cu o amendă de 10.000de lei pentru nerespectareanormelor stabilite de AutoritateaSanitară Veterinară pentruSiguranța Alimentelor privindîntreținerea spațiilor de prelucrareși depozitare a produselor ali-mentare.

De asemenea, o fermăde suine din localitateaCorund a fost amendată cu24.000 de lei pentru nere-spectarea restricțiilor sanitar vet-erinare în zonele de protecție

antiepizootică și nerespectareamăsurilor de profilaxie generalăspecifice dispuse de autoritățilesanitar-veterinare și pentrusiguranța alimentelor înexploatațiile de animale.

Amenzi uriașe aplicate de DSVSAla un fast-food și la o fermă de porci