Click here to load reader

Ateliersessie informatievoorziening social domein

  • View
    245

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ateliersessie informatievoorziening social domein

  • 1. 1 Ateliersessie KING - april 2014 Informatievoorziening Sociaal Domein Idius Felix (KING) Soesterberg, 4 april 2014 Ateliersessie Informatievoorziening Sociaal Domein Ondersteuning VISD Idius Felix Soesterberg, 4 april 2014 1 Agenda 1. Ondersteuningsprogramma VISD 2. Ondersteuningsprogramma Beleidsinformatie Jeugd 3. Regionale werksessies 4. Hoe en welke rol kunnen leden van het kennisnet spelen bij gemeenten? 2

2. 2 Ateliersessie KING - april 2014 Informatievoorziening Sociaal Domein Idius Felix (KING) Soesterberg, 4 april 2014 1. Ondersteuningsrogramma 3 4 3D: informatievoorziening? VISD 3. 3 Ateliersessie KING - april 2014 Informatievoorziening Sociaal Domein Idius Felix (KING) Soesterberg, 4 april 2014 Wat is/doet vISD ? Vervolg op Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein Doel programma: Gemeenten ondersteunen in het realiseren van hun informatievoorziening in het sociaal domein Zes inhoudelijke actielijnen Vijf Living Labs Ondersteuningsprogramma 5 Actielijnen Belangrijkste resultaten Beleidsinformatie Clearinghouse, integrale gegevensset tbv sturing en verantwoording, integrale monitor sociaal domein Burgerportaal, zelfredzaamheidapps Inkijk van gegevens mogelijk maken, stroomlijnen bestaande contentcollecties, ordening markt zelfredzaamheidsapps PVE Set aan specificaties, marktscan en consultatie, kaderdocument (lange termijn), Applicatierationalisatie Standaarden Ketenanalyse bestaande standaarden, Roadmap te ontwikkelen standaarden Beveiliging Beveiligingsissues huidige situatie 3D, Risico-analyse BIG 3D, Modelplan informatiebeveiliging 3D Privacy Toolkit Privacy met best practices, modelconvenanten, stappenplan privacybeleid, privacy-issues terugleggen op landelijk niveau Zes inhoudelijke actielijnen 6 4. 4 Ateliersessie KING - april 2014 Informatievoorziening Sociaal Domein Idius Felix (KING) Soesterberg, 4 april 2014 7 Implementatieondersteuning Concept PVE PVE per spoor PVE per spoor Aanvullingen Docs aanbesteding Aanbesteding door gemeenten 2013 2014 2015 Offerte obv pve Marktscan Online platform Pilot referentiePilot referentie burgerportaal Integrale gegevensset Voorbeeld dashboard Integrale monitor Informatieanalyse Ondersteuning PVE Burgerportaal Beleidsinform. Knooppunt Opstellen Roadmap Aansluitprotocollen Standaarden Ketenanalyse Uitgewerkte standaard Privacy Inrichten en organiseren Inrichten en organiseren Toolkit Beveiliging Toetsen BIG Modelplan Leveranciersmanagement Apps Visie Burger2burger Pilot online platform Globale planning Vijf Living Labs Vijf Living Lab gemeenten: Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad In samenwerking met Living Labs ontwikkelen en beproeven van de producten uit de inhoudelijke actielijnen Living Labs zijn proeftuinen/voorbeeldgemeenten voor alle gemeenten die deelnemen aan het ondersteuningsprogramma 8 5. 5 Ateliersessie KING - april 2014 Informatievoorziening Sociaal Domein Idius Felix (KING) Soesterberg, 4 april 2014 Rijkstrajecten i-Wmo: Standaarden en gegevensuitwisseling GUSTAN: gegevensuitwisseling en standaarden zorg KLIK: Klant in de keten, standaard voorlichting hervormingen langdurige zorg Gegevensoverdracht clinten AWBZ WMO: klantgegevens zorgkantoren en CIZ naar gemeenten CORV: Collectieve Opdracht Routeervoorziening RBJ : Beleidsinformatie Jeugd Eenmalige gegevensoverdracht Jeugd: clintgegevens jeugdhulp 9 Ondersteuningsprogramma 10 6. 6 Ateliersessie KING - april 2014 Informatievoorziening Sociaal Domein Idius Felix (KING) Soesterberg, 4 april 2014 Ondersteuningsprogramma Roadmap Zes actielijnen van het programma Rijkstrajecten Leveranciers Website: bundelen informatie Living Labs: ervaringen Vier accountmanagers (regionaal) Werksessies Aanvullende ondersteuning (kosten) Start: Richtingwijzer en Archetypen 11 Roadmap: www.visd.nl 12 Actielijnen VISD Rijkstrajecten Ondersteuningsprogramma en bijeenkomsten 7. 7 Ateliersessie KING - april 2014 Informatievoorziening Sociaal Domein Idius Felix (KING) Soesterberg, 4 april 2014 13 Accountmanagers Begeleiding van gemeenten Vier regionale accountmanagers Indeling regios is gekoppeld aan de indeling van de Jeugdzorgregios REGIO NOORD: Rinko Huisman REGIO WEST: Jitze Bakker REGIO OOST: Andr van Nijkerken REGIO ZUID: Esther Hengeveld Richtingwijzer VISD 14 Stap 1: Vragen beantwoorden Stap 2: Overzicht accenten informatievoorziening Stap 3: Welk Archetype past bij uw gemeente Stap 4: Actielijst informatievoorziening Plan van Aanpak 3D-i 8. 8 Ateliersessie KING - april 2014 Informatievoorziening Sociaal Domein Idius Felix (KING) Soesterberg, 4 april 2014 1515 Transitieproof Totaal integraal Geclusterd integraal Integraal in 2e instantie Geclusterd integraal elders Continuteit van zorg en ondersteuning voorop En toegangspoort bij gemeente Toegang via logische clustering van leefdomeinen Alle bestaande kanalen in stand, pas in tweede instantie integraal Als geclusterd integraal, maar dan bij derden (bv zorg integraal bij zorgverzekeraar i.c.m. LIZ en ZVW) Een archetype is een gedealiseerd model Archetypen 2. Ondersteuningsprogramma Beleidsinformatie Jeugd 16 9. 9 Ateliersessie KING - april 2014 Informatievoorziening Sociaal Domein Idius Felix (KING) Soesterberg, 4 april 2014 Ondersteuningsprogramma 17 1 Beleidsinformatie jeugd 2 Eenmalige gegevensoverdracht jeugd 3 Collectieve opdracht routeervoorziening (CORV) 20 10. 10 Ateliersessie KING - april 2014 Informatievoorziening Sociaal Domein Idius Felix (KING) Soesterberg, 4 april 2014 3. Regionale Werksessies 22 Mottos Werksessies: stap voor stap vooruit met concrete producten 24 Producten Inhoudelijke actielijnen Rijks- trajecten Mijn gemeente Archetype Prioriteit & focus Ist-situatie Soll-situatie Mijn boodschappen- Lijst 3D-i 11. 11 Ateliersessie KING - april 2014 Informatievoorziening Sociaal Domein Idius Felix (KING) Soesterberg, 4 april 2014 Waarom Werksessies? 25 Ondersteuning aan gemeenten: werken aan eigen boodschappenlijst 3D-i Doel werksessies: vormgeven informatievoorziening voor de 3D Doelgroep: gemeentelijke informatiemanagers of I&A-cordinatoren Elke gemeente kan deelnemen (opgeven: www.visd.nl) Regionaal georganiseerd 30 12. 12 Ateliersessie KING - april 2014 Informatievoorziening Sociaal Domein Idius Felix (KING) Soesterberg, 4 april 2014 Nu inschrijven!!! 31 www.visd.nl 4.Hoe en welke rol kunnen leden van het kennisnet spelen bij gemeenten? 32

Search related