Astroloski recnik

  • View
    120

  • Download
    28

Embed Size (px)

Text of Astroloski recnik

Astroloski pojmovi I skracenice

AFLIKACIJA: Nepovoljan meusobni poloaj astrolokih planeta na nebeskoj sferi, npr. kada je ugao izmeu njih 90, 180 stepeni, a u pojedinim sluajevima i 0 stepeni.

AMBIVALENTNOST: Osobina astrolokih planeta da imaju duplo znaenje, svaka moe biti loa ili dobra.

ANARETA: Loa planeta koja se nalazi u looj kui i sa Suncem i Mesecom zauzima lo poloaj. Naziva se jos i ruilac ivota, jer njeno prisustvo u neijem horoskopu ukazuje na ivotnu opasnost.

APLIKACIJA: Kada se dve planete usled svog kretanja pribliavaju obrazujui odreeni meusobni aspekt.

ARKANA: Poloaj planeta na nebu u odreenom trenutku vremena.

ASCENDENT: Stepen ekliptike koji izlazi na istoku. U astrologiji simbolizuje spoljnju manifestaciju linosti, onakvu kakvom je drugi vide.

ASPEKT: Geometrijska razdaljina izraena u ugaonim stepenima izmeu dve planete ili drugih taaka u natalnoj karti.

ASTEROIDI: Nebeska tela, znatno manjih dimenzija od planeta, koja se kreu u pojasu izmeu Marsa i Jupitera. Ima ih ogroman broj, a za astrologiju su znaajni samo najvei meu njima.

ASTROLOKE SKRAENICE: Kratki simbolini zapisi astrolokih objekata i pojmova, kao to su zodijakalni znaci, planete, aspekti, odreene take na zodijaku i tako dalje. Mnogi od njih su nasleeni od starih naroda, a neki su savremenijeg datuma. Pri tome imamo skraene zapise imena i piktogramske simbole, koji grafiki predstavljaju odreene astroloke objekte i pojmove.

BENEFIK: Dobre planete, najee Sunce, Mesec, Jupiter, Venera i Merkur ako je u dobrom aspektu.

BIK: Drugi znak Zodijaka. To je negativan, fiksni, zemljani znak, kojim vlada Venera.

BLIZANCI: Trei znak zodijaka. To je pozitivan, promenljiv, vazduni znak, kojim vlada Merkur.

CUSP: Poetak nekog astrolokog znaka ili kue.

VOR: Take u kojima planarne putanje presecaju ekliptiku.

ETVRTA KUA: Deo horoskopa koji se odnosi na dom, zaviaj, roditelje, psiholoke korene, poetak i kraj ivota.

DETRIMENT: Znak u kome je planeta u egzilu (progonu, izgonu).

DOSTOJANSTVO: Dignitet ili Planetarni rang.

DNEVNI HOROSKOP: Prognoza dnevnih astralnih uticaja na neku osobu, na osnovu njene natalne karte i tranzita planeta za taj dan. Velika prciznost prognoze u tako kratkom intervalu nije mogua, osim u specijalnim sluajevima kada se uoavaju nagomilani znaci koji svi upuuju na isto. Kolektivni dnevni horoskop koji se odnosi na sve osobe roene u istom znaku, ipak pretezno slui za zabavu, jer je neselektivan.

DESCENDENT: Stepen ekliptike koji zalazi na zapadu, 180 stepeni suprotno od Ascedenta. U astrologiji simbolizuje odnos prema braku, partnerskim vezama, i poslovnim odnosima.

DESETA KUA: Deo horoskopa koji se odnosi na karijeru, poloaj i ugled u drutvu, pojavu u javnosti, dominantnog roditelja, itd...

DEVETA KUA: Deo horoskopa koji se odnosi na putovanja, inostranstvo, visoko obrazovanje, filozofiju, religiju, pravo, pisanje, itd..

DEVICA: esti znak Zodijaka. To je negativan, promenljivi, zemljani znak, kojim vlada Merkur.

DIREKCIJE: Metodi u astrologiji pomou kojih se izraunavaju budui dogaaji. Nazivaju se jo i progresije.

DIREKTNO KRETANJE: Normalno kretanje planete kroz Zodijak u smeru zapad - istok.

DISPOZITOR: Planeta koja vlada znakom u kome se nalazi Sunce (Znak) ili Ascendent (Podznak).

DRUGA KUA: Deo horoskopa koji se odnosi na novac, materijalno stanje, vrednosti, itd...

DOBRE PLANETE: Sunce, Mesec, Venera, Jupiter.

DVANAESTA KUA: Deo horoskopa koji se odnosi na usamljjenost, duhovnost, tajne poslove, samounitavanje, institucije, zavere, itd..

EFEMERIDE: Tabele u kojima se nalaze podaci o poloajima astrolokih planeta u toku odreenog vremenskog perioda ( jedna godina ).

EGZALTACIJA: Mesto u nekom znaku gde planeta izuzetno povoljno deluje.

EGZIL: Ili progon. Znak suprotan znaku u kome je planeta vladar. U njemu je dejstvo planete najmanje.

EKLIPTIKA: Prividni godinji put Sunca preko neba. Podeljena je na 12 astrolokih znakova od kojih svaki zauzima po 30 stepeni.

EKVIDISTANCIJA: Sredina izmeu poloaja dveju planeta.

ELEMENTI: Podela 12 znakova Zodijaka po drevnim elementima, zemlja, voda, vatra i vazduh. Opisuje temperament znakova. Zemljani znakovi ( Bik, Devica, Jarac ) su melanholini. Vodeni znakovi ( Rak, korpion, Ribe ) su flegmatini. Vatreni znakovi ( Ovan, Lav, Strelac ) su kolerini. Vazduni znakovi ( Blizanci, Vaga, Vodolija ) su sangvinini.

ELEVACIJA: Visina planete iznad horizonta. Najveu elevaciju imaju planete u devetoj i desetoj kui.

ELONGACIJA: Ugaona udaljenost neke planete od Sunca.

FIKSNI ZNACI: Znaci volje. Odluni, istrajni, usredsreeni na ouvanje postojeeg stanja. Bik, korpion, Lav i Vodolija.

GEOCENTRINI SISTEM: Koordinatni sistem u kome se poloaji svih planeta i nebeskih tela raunaju u odnosu na Zemlju. Najee se koristi u astrologiji.

GLAVNI ASPEKTI: Konjukcija , Sekstil, Kvadrat, Trigon, Opozicija. Najznaajniji aspekti zajednikog dejstva dveju planeta.

GLIFOVI: Piktogrami. Tradicionalni grafiki simboli astrolokih znakova, planeta, aspekata i odreenih vanih taaka na ekliptici.

GODINJI HOROSKOP: Predvia dogaaje u toku sledee godine. Obuhvata vie prorauna, kao sto je radix horoskop, direkcije, tranziti, solarni horoskop.

HAYZ: Sunce, Jupiter i Mars, ako se nalaze iznad horizonta u dnevnom roenju imaju jai uticaj. Mesec, Venera i Saturn imaju jai uticaj ako se nalaze ispod horizonta u nonom roenju.

HELIOCENTRICNI SISTEM: Koordinatni sistem u kome se poloaji svih planeta i nebeskih tela raunaju u odnosu na Sunce. Takoe se koristi u astrologiji.

HIRON: Nebesko telo otkriveno 1977. godine izmeu Saturna i Urana. U pitanju je kometa ili odbegli satelit. U astrologiji je povezan sa patnjom i isceljenjem.

HOROSKOP: Horus je sin boga vremena u mnogim drevnim mitologijama. Horoskop je svetenik koji meri vreme, tj. gleda u vreme. U astrologiji se pod ovim pojmom podrazumeva slika poloaja nebeskih tela u trenutku raanja oveka. Iz te slike astrolozi otkrivaju njegov karakter i druge vane osobine, na osnovu kojih se odreuje njegova budunost. Proraun tanog poloaja nebeskih tela se izraunava na osnovu preciznih zakona nebeske mehanike. Ovi zakoni koji opisuju kretanje nebeskih tela pokazuju da je svaki njihov poloaj u nekom trenutku vremena neponovljiv. Astrolozi koji povezuju uticaj Kosmosa na ivot oveka odatle izvode zakljuke da su svi ljudi meusobno razliiti i jedinstveni. Horoskop je veoma sloen i pored ogromnog znanja za njegovo tumaenje je potrebna velika intuicija i prirodne sposobnosti. Postoji mnogo razliitih vrsta horoskopa, od kojih se svaka odnosi na razliite oblasti i periode ljudskog ivota, ili se za njegovo tumaenje primenjuju razliite astroloke metode. Pomenuemo samo neke: radix horoskop, solarni horoskop, lunarni horoskop, godinji horoskop, meseni horoskop, uporedni horoskop, specijalni horoskop, itd.

HORARNA ASTROLOGIJA: asovna astrologija. Odnosi se na neiva tela, predmete, objekte. Poiva na predpostavci da svako ljudsko delo nosi peat nebeske konstelacije pod kojom je stvoreno. Sastoji se u pravljenju horoskopa za dati trenutak vremena kada je postavljeno pitanje koje se odnosi na neki predmet ili dogaaj.

HYLEG: Astroloka planeta koja najvie titi natusa. Najee je to vladar Sunevog znaka ili znaka Ascedenta, naroito ako je u dobrim aspektima i dobrim kuama.

I.C.: Skraenica za donji, najnii deo neba, na latinskom (Imum Coeli). Predstavlja poetak etvrte kue. Simbolizuje odnos prema domu i porodici.

IZBORNA ASTROLOGIJA: Oblast astrologije pomou koje se odreuje najpovoljniji vremenski termin za odigravanje nekog dogaaja.

JARAC: Deseti znak Zodijaka. To je negativni, kardinalni, zemljani znak, iji vladar je planeta Saturn.

JEDANAESTA KUA: Deo horoskopa koji se odnosi na prijatelje, grupe, nade, planove, plodove rada, protekcije, veze, itd...

JUPITER: Astroloka planeta koja simbolizuje sreu, napredak, uspeh, optimizam, veselje, bogatstvo, dobrotu, veru, autoritet, ast, razboritost, mo, itd...

JUNI MESEEV VOR: Ili rep Zmaja. Taka u kojoj Meseeva putanja see Eklipiku, prelazei sa severne na junu hemisferu. U horoskopu predstavlja negativan odnosno sputavajui ivotni pravac.

KARDINALNI ZNACI: Preduzimljivi su i iniciraju promene. Ovan, Rak, Vaga, Jarac.

KOLEKTIVNI HOROSKOP: Horoskop za gradove, drave, narode.

KOMETE: Nebeska tela manjih dimenzija koja dolaze sa periferije Sunevog sistema i povremeno presecaju ekliptiku. Nekad se smatralo da imaju znaajan uticaj na ljude i dogaaje, ali danas preovladuje suprotno miljenje.

KOMBINOVANI HOROSKOP: Slui za utvrivanje odnosa izmeu dve osobe. Izraunava se tako to se pronalaze srednje pozicije izmeu parova planeta i drugih astrolokih taaka iz njihovih pojedinanih horoskopa.

KONJUKCIJA: Ugaono rastojanje dve planete od 0 stepeni. Moe se tolerisati odstupanje do 8 stepeni, za planete, i 10 stepeni za Svetla ( Sunce i Mesec ). Oznaava zajedniko delovanje obeju planeta. Moe biti i dobar, ali i lo aspekt.

KOSMOGRAM: Kompletna slika poloaja nebeskih tela u momentu raanja natusa. Ustvari, natalna karta.

KRST SMRTI: Senzitivna taka zodijaka, vezana za velike nesree i smrt. Odreuje se tako to se ugaona razdaljina izmeu Marsa i Saturna doda na poloaj Ascendenta. U zavisnosti u koju kuu pada prognozira se stradanje i nain smrti. Nedovoljno pouzdana metoda.

KRUG SREE: Senzitivna taka zodijaka. Odreuje se sabiranjem ugaone razdaljine Sunca i Meseca, sa poloajem Ascendenta. On znai sve ono najbolje to daje dotina kua u koju pada. Nedovoljno pouzdana metoda.

KVADRAT: Ili kvadratura. Ugaono rastojanje dve planete iznosi 90 stepeni. Moe se tolerisati odstupanje do 8 stepeni, za planete, i 10 stepeni za Sv