Click here to load reader

Astra Priručnik

 • View
  245

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Astra Priručnik

 • OPEL ASTRAPrirunik za vlasnika

 • Uvod .............................................. 2Ukratko .......................................... 6Kljuevi, vrata i prozori ................. 21Sjedala, sustavi zatite ................ 38Spremite ..................................... 58Instrumenti i kontrole ................... 97Osvjetljenje ................................ 138Kontrola klime ............................ 152Vonja i rukovanje ..................... 160Njega vozila ............................... 221Servis i odravanje .................... 280Tehniki podaci .......................... 283Informacije stranke .................... 323Kazalo pojmova ......................... 326

  Sadraj

 • 2 Uvod

  Uvod

 • Uvod 3

  Specifini podaci vozilaMolimo da podatke svog vozilaupiete na prethodnu stranicu kako bibili jednostavno dostupni. Ovi podacisu dostupni u poglavljima"Servisiranje i odravanje" i "Tehnikipodaci" kao i na identifikacijskojploici.

  UvodVae vozilo je konstruirano kaokombinacija napredne tehnologije,sigurnosti, zatite okolia iekonominosti.Ove Upute za uporabu Vam pruajusve neophodne informacije kako biVam omoguile da svoje vozilo vozitesigurno i efikasno.Budite sigurni da su Vai putniciupoznati s moguim posljedicamanesree i ozljeda koje mogu nastatikao posljedica nepravilnog koritenjavozila.

  Uvijek morate potivati specifinezakone i propise zemlje u kojoj senalazite. Ti zakoni mogu biti razliitiod informacija u ovim Uputama zauporabu.Kada se ove Upute za uporabupozivaju na posjet radionici,preporuamo Vaeg Opel servisnogpartnera. Za servis vozila na plinpreporuamo da se obratiteovlatenoj radionici tvrtke Opel.Svi Opel servisni partneri pruajuprvoklasnu uslugu po prihvatljivimcijenama. Iskusni mehaniari, koje jekolovao Opel, rade u skladu saspecifinim Opelovim uputama.Paket literature za stranku trebauvijek drati pri ruci u vozilu.

  Koritenje ovog prirunika Ovaj prirunik opisuje sve opcije i

  znaajke dostupne za ovaj model.Odreeni opisi, ukljuujui one zafunkcije zaslona i izbornika, modanisu primjenjive na Vae vozilozbog izvedbe modela, specifikacijaza zemlju, specijalne opreme ilidodatne opreme.

  U poglavlju "Ukratko" nai eteuvodne napomene.

  Sadraj na poetku ovog prirunikai unutar svakog poglavlja pokazujegdje se nalaze informacije.

  Kazalo pojmova e Vam omoguititraenje specifinih informacija.

  Ove Upute za uporabu odnose sena vozila s upravljaem na lijevojstrani. Koritenje u vozilima supravljaem na desnoj strani jeslino.

  Upute za uporabu koriste tvornikeoznake motora. Odgovarajueprodajne oznake se mogu nai upoglavlju "Tehniki podaci".

  Upute smjera, npr. lijevo ili desno,ili naprijed ili natrag, uvijek seodnose na smjer vonje.

  Ekrani zaslona vozila moda nepodravaju Va specifini jezik.

  Poruke na zaslonu i oznake uunutranjosti su napisane masnimslovima.

 • 4 Uvod

  Opasnost, Upozorenje iOprez

  9 Opasnost

  Tekst oznaen s 9 Opasnostprua informacije o opasnostimaod nezgode ili ozljeda.Nepotivanje ovih informacijamoe ugroziti ivot.

  9 Upozorenje

  Tekst oznaen s 9 Upozorenjedaje informacije o opasnostima odnezgode ili ozljeda.Nepridravanje ovih informacijamoe dovesti do ozljede.

  Oprez

  Tekst oznaen s Oprez pruainformacije o moguem oteenjuvozila. Nepridravanje ovihinformacija moe dovesti dooteenja vozila.

  SimboliReference stranica su oznaene s 3.3 znai "vidi stranicu".elimo Vam mnogo sati ugodnevonjeAdam Opel AG

 • Uvod 5

 • 6 Ukratko

  Ukratko

  Informacije za prvuvonju

  Otkljuavanje vozila

  Pritisnite prekida c za otkljuavanjevrata i prtljanika. Otvorite vratapovlaenjem ruki.

  Dvovolumen s 5 vrata, Sports tourer

  Za otvaranje vrata prtljanika,pritisnite dodirni prekida ispodamblema.

 • Ukratko 7

  Dvovolumen s 3 vrata

  Za otvaranje stranjih vrata gurniteoznaku marke prema dolje.Pritisnite gumb x na daljinskomupravljau kako biste otkljuali iotvorili vrata prtljanika dok su ostalavrata zakljuana.

  Kombi limuzina s 4 vrata

  Pritisnite gumb x na daljinskomupravljau i drite ga pritisnutimnajmanje 2 sekunde, vrata prtljanikase polagano otvaraju.Daljinski upravlja 3 21, Sredinjezakljuavanje 3 23, Prtljanik3 26.

  Podeavanje sjedalaPozicioniranje sjedala

  Povucite ruicu, pomjerite sjedalo,otpustite ruicu.Poloaj sjedala 3 40, Podeavanjesjedala 3 40.

  9 Opasnost

  Nemojte sjediti blie od 25 cm odkola upravljaa, kako bi dozvolilisigurno napuhavanje zranogjastuka.

 • 8 Ukratko

  Nasloni sjedala

  Povucite polugu, podesite nagib ipustite polugu. Pustite da se sjedalosigurno uvrsti.Poloaj sjedala 3 40, Podeavanjesjedala 3 40, Preklapanje sjedala3 43.

  Visina sjedala

  Pomicanje poluge pri pumpanjugore = sjedalo viedolje = sjedalo nie

  Poloaj sjedala 3 40, Podeavanjesjedala 3 40.

  Nagib sjedala

  Pomicanje poluge pri pumpanjugore = prednji kraj viidolje = prednji kraj nii

  Poloaj sjedala 3 40, Podeavanjesjedala 3 40.

 • Ukratko 9

  Podeavanje naslona zaglavu

  Pritisnite dugme za otputanje,podesite visinu, blokirajte naslon.Nasloni za glavu 3 38.

  Sigurnosni pojas

  Izvucite sigurnosni pojas i zakaite gau bravu pojasa. Sigurnosni pojas nesmije biti uvijen i mora nalijegati uztijelo. Naslon sjedala ne smije bitiprevie nagnut unatrag (maksimalnopriblino 25).Za otkopavanje pojasa pritisnitecrveni gumb na bravi pojasa.Poloaj sjedala 3 40, Sigurnosnipojasevi 3 45, Zrani jastuci3 48.

  Podeavanje ogledalaOgledalo u unutranjosti

  Za smanjenje zaslijepljenosti,podesite polugu na donjoj stranikuita ogledala.Ogledalo u unutranjosti 3 32,Ogledalo u unutranjosti sautomatskim smanjenjemzasljepljivanja 3 32.

 • 10 Ukratko

  Vanjska ogledala

  Odaberite odgovarajue vanjskoogledalo i podesite ga.Konveksna vanjska ogledala 3 31,Elektrino podeavanje 3 31,Preklapanje vanjskih ogledala3 31, Grijana vanjska ogledala3 32.

  Podeavanje kolaupravljaa

  Otkljuajte polugu, podesite koloupravljaa, zatim uvrstite polugu iuvjerite se da je u potpunostizakljuana.Ne podeavajte kolo upravljaa akovozilo ne miruje i ako je koloupravljaa zakljuano.Zrani jastuci 3 48, Poloaji kontaktbrave 3 161.

 • Ukratko 11

  Pregled ploe s instrumentima

 • 12 Ukratko

  1 Elektrini prozori ................... 332 Vanjska ogledala .................. 313 Tempomat .......................... 179

  Graninik brzine .................. 180

  Prilagodljivi tempomat ......... 182

  Upozorenje na sudarsprijeda ............................... 189

  4 Boni otvori zaprovjetravanje ..................... 158

  5 Signali skretanja ipromjene trake,upozorenje prednjimsvjetlima, kratko i dugosvjetlo, pomo za dugasvjetla .................................. 146

  Svjetlo izlaska .................... 150

  Pozicijska svjetla ................. 147

  Gumbi za informacijskicentar vozaa ...................... 116

  6 Instrumenti ......................... 1047 Kontrole na kolu upravljaa . 978 Informacijski centar vozaa . 116

  9 Brisa vjetrobrana, sustavpranja vjetrobrana, sustavpranja farova, stranjibrisa, stranji sustavpranja .................................... 99

  10 Nain rada Sport ................ 176

  Sredinje zakljuavanje ........ 23

  Odabir goriva ...................... 105

  Ukljuivanje svihpokazivaa smjera ............. 146

  Kontrolno svjetlo zadeaktiviranje zranogjastuka ................................ 111

  Kontrolno svjetlo zasigurnosni pojas suvozaa . 110

  Tour nain rada .................. 17611 Info zaslon .......................... 12212 LED statusa

  protuprovalnog alarmnogsustava ................................. 28

  13 Sredinji otvori zaprovjetravanje .................... 158

  14 Pretinac za rukavice ............. 58

  15 Sustav kontroleproklizavanja ...................... 174

  Elektronika kontrolastabilnosti ........................... 175

  Pomo pri parkiranju .......... 195

  Napredna pomo priparkiranju ............................ 197

  Upozorenje naputanjatrake ................................... 208

  Tipka Eco za sustav stop/start ..................................... 163

  Gumb za otkljuavanjepoklopca prtljanika .............. 26

  16 Sustav kontrole klime .......... 15217 AUX ulaz, USB ulaz, utor

  za SD karticu ......................... 1118 Prikljuak za napajanje ....... 10319 Poluga mjenjaa, runi

  mjenja ............................... 171

  Automatski mjenja ............ 16720 Elektrina parkirna konica . 172

 • Ukratko 13

  21 Kontakt brava sazakljuavanjem kolaupravljaa ........................... 161

  22 Sirena ................................... 98

  Zrani jastuk vozaa ............ 4823 Poluga za otvaranje

  poklopca motora ................ 22324 Prtljanik, kutija s

  osiguraima ........................ 25025 Podeavanje kola

  upravljaa ............................. 9726 Prekida svjetala ................ 138

  Podeavanje snopaprednjih svjetala ................. 141

  Prednja svjetla za maglu .... 146

  Stranje svjetlo za maglu ... 147

  Osvjetljenje instrumenata . . 148

  Vanjska svjetla

  Zakrenite prekida:7 = svjetla ugaena8 = bona svjetla9 = kratko svjetlo

  Automatska kontrola svjetlaAUTO = automatska kontrola

  svjetla: vanjska svjetla seautomatski ukljuuju iiskljuuju

  m = aktiviranje ili deaktiviranjeautomatske kontroleosvjetljenja

  8 = bona svjetla9 = kratko svjetlo

  Svjetla za magluPritisnite prekida svjetla:> = prednja svjetla za maglur = stranje svjetlo za maglu

 • 14 Ukratko

  Osvjetljenje 3 138. Upozorenje prednjim svjetlima,dugo i kratko svjetlo

  upozorenjeprednjimsvjetlima

  = povucite polug

Search related