of 13 /13
Aspekti sigurnosti u projektovanju aplikacija

Aspekti sigurnosti

  • Upload
    -

  • View
    127

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Aspekti sigurnosti

Page 1: Aspekti sigurnosti

Aspekti sigurnosti u projektovanju

aplikacija

Page 2: Aspekti sigurnosti

Uvod u principe

kompjuterske i mrežne

organizacije, arhihekture i

dizajna

Osnove Web usluga i sigurnosti•XML •SOAP•WSDL i UDDI

SAML•Web single sign-on

•Delegate identity

•Brokered single sign-on

•Attribute-base authorization

Standardi sigurnosti Web usluga•WS-Security•WS-Policy•WS-Trust•WS-SecureConversation

•WS-Federation•Predloženi standardi

Preporuke implementacije

sigurnosnih politika pri dizajnu aplikacija

Zaključak

Page 3: Aspekti sigurnosti

Uvod

Šta je SOA? Kada je nastao? Primena Primer Ideja SOA

Sigurnost Sigurnost mreže, operativnog sistema,

aplikacija i fizička sigurnost Sigurnost transporta Sigurnost Web usluga uz pomoć standard

WS-S porodice Upotreba drugih WS-Security ekstenzija

Page 4: Aspekti sigurnosti

Simple SOA

Page 5: Aspekti sigurnosti

Osnove Web servisa

Web usluge i sigurnost Web usluga SOAP WSDL i UDDI XML

XML ekstenzije XML potpis XML enkripcija

Page 6: Aspekti sigurnosti

XML primer<Poruka>

<to>Mare</to><from>Mara</from><heading>Nota</heading><body>Pokupi me u devet večeras</body>

</ Poruka >

Page 7: Aspekti sigurnosti

XML Potpis Signature SignedInfo CanonicalizationMethod SignatureMethod Reference URI SignatureValue KeyInfo Object

Page 8: Aspekti sigurnosti

XML enkripcija EncryptedData EncryptionMethod ds:KeyInfo EncryptedKey AgreementMethod ds:KeyName ds:RetrievalMethod ds:* CipherData EncryptionProperties

Page 9: Aspekti sigurnosti

Security Assertion Markup Language SAML rešava sledeće probleme

Web single sign-on Delegate identity Brokered single sign-on Attribude-base authorization

SAML

Page 10: Aspekti sigurnosti

Standardi sigurnosti Web usluga

WS-Security WS-Policy i WS-SecurityPolicy WS-Trust WS-SecureConversation WS-Federation WS-Authorization i WS-Privacy

(predloženi)

Standardi sigurnosti

Page 11: Aspekti sigurnosti
Page 12: Aspekti sigurnosti

Preporuke implementacije sigurnosnih politika pri dizajnu aplikacija Analiza pretnje

Information disclosure Message tampering Message injection Message replay Authentication Authorization Service availability Token substitution

Preporuke

Page 13: Aspekti sigurnosti

Prednosti i mane WS-S porodice standarda

Dalja evolucija Jednostavna integracija standarda u

Web usluge Asistiranje u vođenju developera za

odabir mehanizama osiguravanja SOA

Zaključak