Aspek Mikrobiologi Kuman-kuman Tht

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Aspek Mikrobiologi Kuman-kuman Tht

 • 7/24/2019 Aspek Mikrobiologi Kuman-kuman Tht

  1/16

  ASPEK MIKROBIOLOGIKUMAN-KUMAN THT

 • 7/24/2019 Aspek Mikrobiologi Kuman-kuman Tht

  2/16

  Bakteri C. Diphtheriae

  S. Aureus

  S. P!"e# S. P#eu$!%!%%us

  P. Aeru"i#!sa

  H. I#&ue#'ae

  B. Pertusis

  M. Tu(er%u)!sis

  T. Pa))i*u$

 • 7/24/2019 Aspek Mikrobiologi Kuman-kuman Tht

  3/16

  +irus A*e#!,irus

  Herpes,irus

  Rhi#!,irus Mik!)!"i

 • 7/24/2019 Aspek Mikrobiologi Kuman-kuman Tht

  4/16

  C. Diphtheriae

  Basi) "ra$ ti*ak $e$(e#tuk sp!ra Uk. /0-1 $ikr!#/ (e#tuk "a*a pa*a

  sa)ah satu u2u#"#a Pat!"e#esis t!ksi# *i3teri Pat!)!"i )!ka) *a# te$pat a#"2auh

  Dia"#!stik )a(!rat!riu$ 4 $e*iu$(iaka#

  Pe#ata)aksa#aa# *a# upaa pre,e#ti3

 • 7/24/2019 Aspek Mikrobiologi Kuman-kuman Tht

  5/16

  S. Aureus

  K!kus "ra$ p!siti3 tersusu# sepertia#""ur/ suasa#a aer!(5$ikr!aer!6)ik *"pi"$e# putih-ku#i#"

  Resiste#si ku$a# 7B-)akta$ase/ PBP/t!)era#si8

  Pat!"e#esis 4 t!ksi# *a# e#'i$ Pat!)!"i pe#e(ara# pus $e)a)ui

  perk!#ti#uatu$/ he$at!"e#/ )i$3!"e# Dia"#!stik )a(!rat!riu$ Pe#ata)aksa#aa# *a# upaa pre,e#ti3

 • 7/24/2019 Aspek Mikrobiologi Kuman-kuman Tht

  6/16

  T!ksi# *a# e#'i$ Kata)ase

  K!a"u)ase

  Eks!t!ksi# E#ter!t!ksi#

  Eks3!)iati3

  TSST

 • 7/24/2019 Aspek Mikrobiologi Kuman-kuman Tht

  7/16

  S. P!"e#es

  K!kus "ra$ tersusu# seperti ra#tai/suasa#a 3aku)tati3 a#aer!(/ tu$(uh (aikpa*a (iaka# *arah *a# %aira# 2ari#"a#

  K)asi6kasi 4 tu5 B he$!)itik a#ti"e#"!)!#"a# A

  Pat!)!"i eks!t!ksi# *a# e#'i$ Pat!"e#esis i#,asi/ i#3eksi )!ka)/

  e#*!kar*itis/ i#3eksi 3u)$i#a# 7t!ksik s!ksi#*r!$8 *a# i#3eksi pas%astrept!k!kus

 • 7/24/2019 Aspek Mikrobiologi Kuman-kuman Tht

  8/16

  Dia"#!stik )a(!rat!riu$ ASO5ASTO Pe#ata)aksa#aa# *a# upaa pre,e#ti3

 • 7/24/2019 Aspek Mikrobiologi Kuman-kuman Tht

  9/16

  P#eu$!k!kus

  Dip)!k!kus "ra$ Pat!)!"i 4 p#eu$!#ia

 • 7/24/2019 Aspek Mikrobiologi Kuman-kuman Tht

  10/16

  P. Aeru"i#!sa

  Basi) "ra$ -/ (akteri !()i"at aer!(*"# &!rese#si hi2au

  Pi"$e# pi!sia#i#/ pi!ru(i#/ pi!,er*i#/pi!$e)a#i#

  Pe#ata)aksa#aa# 4 k!$(i#asia$i#!")ik!si* *"

  9ui#!)!#5se3a)!sp!ri# "e#erasi (aru

 • 7/24/2019 Aspek Mikrobiologi Kuman-kuman Tht

  11/16

  H. I#&ue#'ae

  K!k!(asi)/ *e#"a# 3at!r pertu$(uha#3akt!r + 7NAD8 *a# 3akt!r : 7he$i#8

  Me#i#"itis pa*a a#ak usia 0()#-0th#*"# $!ta)itas ;