50
06/14/22 1 Aspecte practice de Aspecte practice de s s ă ă n n ă ă tate public tate public ă ă oro- oro- dentar dentar ă ă

Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

 • Upload
  bayle

 • View
  37

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă. WHAT IS ORAL HEALTH?. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 1

Aspecte practice de sAspecte practice de săănnăătate tate publicpublicăă oro-dentar oro-dentarăă

Page 2: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

WHAT IS ORAL HEALTH?WHAT IS ORAL HEALTH?

Oral health means being free of chronic mouth and facial pain, oral and throat cancer, oral sores, birth defects such as cleft lip and palate, periodontal (gum) disease, tooth decay and tooth loss, and other diseases and disorders that affect the mouth and oral cavity.

04/22/23 2

Page 3: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

WHAT ARE COMMON CAUSES OF ORAL WHAT ARE COMMON CAUSES OF ORAL DISEASE?DISEASE?

Oral diseases share common risk factors with the four leading chronic diseases -- cardiovascular diseases, cancer, chronic respiratory diseases and diabetes -- including unhealthy diet, tobacco use, and harmful alcohol use. Poor oral hygiene is also a risk factor.

04/22/23 3

Page 4: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

ORAL HEALTH FACTS

The most common oral diseases are dental cavities and periodontal (gum) disease.

60-90% of school children worldwide have dental cavities.

Severe periodontal (gum) disease, which may result in tooth loss, is found in 5-20% of middle-aged adults; the rate varies across geographical regions.

Incidence of oral cancer ranges from one to 10 cases per 100 000 population in most countries.

04/22/23 4

Page 5: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

ORAL HEALTH FACTS

Birth defects such as cleft lip and palate occur in around one per 500-700 of all births; the birth prevalence rate varies substantially across ethnic groups and geographical areas.

40-50% of people who are HIV-positive have oral fungal, bacterial or viral infections, which often occur early in the course of HIV infection.

Traditional curative dental care is a significant economic burden for many high-income countries, where 5-10% of public health expenditure relates to oral health.

04/22/23 5

Page 6: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

WHO ACTIVITES FOR INTEGRATED PREVENTION OF ORAL DISEASE AND HEALTH PROMOTION

The public health solutions for oral diseases are most effective when they are integrated with other chronic diseases and with national public health programmes. The activities of the World Health Organization (WHO) span advocacy, prevention and treatment:

Advocacy for a common risk factor approach to prevent oral and other chronic

diseases simultaneously; Fluoridation programmes to improve fluoride access in low-income countries; Technical support for countries that are integrating

oral health into their public health systems.04/22/23 6

Page 7: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

Afecțiuni vizate Afecțiuni vizate

Caria dentară Boala parodontală Cancerul oral Aspecte de sănătate publică

ale defectelor de dezvoltare ale smalțului

Traumatismele dentare Anomaliile dento-faciale

04/22/23 7

Page 8: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 8

1.Caria dentar1.Caria dentară - ă - evaluareevaluare

DMF - indicele care înregistrează numărul de dinți DMFT sau de suprafețe DMFS cariate (Klein, Palmer 1937)

Avantaje - poate oferi date precise asupra modificărilor produse în prevalența cariei dentare

Dezavantaj – nu se înregistrează numărul dinților / suprafețelor cu risc de apariție a cariei dentare

Componenta M - este greu de stabilit etiologia pierderii dinților la adulți

Componenta F - ponderea cea mai mare – opiniile specialiștilor referitoare la situațiile care

necesită terapie restaurativă sunt diferite

Page 9: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 9

PrevalenPrevalenţţa cariei dentarea cariei dentare

< sec XVII-gradul de afectare prin carie dentară nivel scăzut

> sec XVII-1970 – creștere dramatică 1945-1950 – raționalizarea consumului

alimentar > anii 70 – în țările dezvoltate

prevalența cariei scade, în unele țări în cus de dezvoltare a crescut

Distribuție neuniformă

Page 10: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 10

PrevalenPrevalențța cariei dentare a cariei dentare (continuare)

O.M.S. 1995, 178 țări : - 25% au DMFT = 0 -1,1 - 42% au DMFT = 1,2 – 2,6 - 30% au DMFT = 2,7 – 4,4 - 13% au DMFT = 4,5 – 6,5 - 2,1% au DMFT > 6,6 In prezent: caria dentară este o boală a

grupurilor sociale defavorizate

Page 11: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 11

PrevenPrevenţţia cariei dentareia cariei dentare

Fluorul – eficient când se menține la un nivel scăzut dar constant în cavitatea orală

Utilizarea timpurie a pastelor de dinți cu fluor - fluoroza dentară - se recomandă conc. de fluor în pastele de dinți <500 ppm, dar în cazul pastelor de dinți cu un conținut aşa de redus de fluor nu se cunoaște eficiența în prevenirea cariei dentare

Page 12: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

Strategii Strategii

În ultimii ani – selectarea strategiilor preventive corespunzatoare:

# populationale (fluorizarea apei)

# in functie de riscul carios (sigilarea santurilor şi fosetelor)

Predictori: susceptibilitatea la carie la dintii temporari sau factorii salivari; aceste metode nu au dat rezultatele asteptate, posibilitatea aplicarii strategiilor bazate pe risc carios este inca indoielnica04/22/23 12

Page 13: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

22.04.23 13

EEducaducaţţia pentru sia pentru săănnăătatea oraltatea oralăă

Reducerea frecvenţei consumului de produse zaharoase şi băuturi îndulcite

Periajul dentar efectuat cu regularitate, cu paste de dinţi cu fluor

Prezentarea periodică la controlul stomatologic

Page 14: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 14

Managementul cariilor dentareManagementul cariilor dentare

Stomatologia - profesie relativ nouă, are origini în necesitatea rezolvării leziunilor carioase, leziuni care la sfârșitul sec XIX afectau > 90% din populație

Modalitățile de tratament ale cariei dentare au cunoscut de-a lungul timpului modificări esențiale (principiile de tratament ale cariei dentare, efectele obturațiilor de amalgam)

Page 15: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 15

Caria dentarCaria dentarăă continu continuăă s săă fie o fie o problemproblemăă major majorăă de s de săănnăătate tate publicpublicăă, managementul s, managementul săău solicitu solicităă îîncncăă o mare parte din bugetul o mare parte din bugetul acordat sacordat săănnăăttățății, motiv care ii, motiv care impune continuarea eforturilor de a impune continuarea eforturilor de a ggăăsi solusi soluțții pentru prevenirea ii pentru prevenirea acestei afecacestei afecțțiuniiuni

Page 16: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

WHO OMS 2008

- dental education – 11 schools

- Yearly output of Graduates – 1500

- Dental Curriculum No. of Years – 5

04/22/23 16

Page 17: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

Grupa de varsta

DMFT D M F Anul de referinta

7 1,1 ? ? ? 1992

8 1,7 ? ? ? 1992

11 3,2 ? ? ? 1992

12 2,8 ? ? ? 2000

13 4,2 ? ? ? 1992

18 6,9 ? ? ? 1995

18-24 8,9 5,7 2,2 1,0 1994-95

25-34 9,9 4,9 2,7 2,3 1994-95

35-44 10,2 4,0 3,7 2,5 1994-95

45+ 11,9 2,7 7,6 1,6 1994-95

04/22/23 17

Per Cent Affected; DMFT; Different Age groups IN ROMANIA

Page 18: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

REFERINȚELE BIBLIOGRAFICE ale OMS

1) Petersen P.E. et al. Oral health status among schoolchildren in Romania,1992. Community Dent. Oral Epidemiol 1994; 22 : 90-93. 2) Chief Dental Officer 3) Marthaler T.M. et al. The Prevalence of Dental Caries in Europe 1990-1995 - Symposium Report. Caries Res. 1996; 30: 237-255. 4) Petersen P.E. and Tanase. Oral health status of an industrial population in Romania.

Internat. Dent. J. 1997; 47: 194-198.04/22/23 18

Page 19: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

22.04.23 19

Bolile parodontaleTeste de diagnostic şi predictori de progresie

Predictorii de distrucție parodontală - ajută la Predictorii de distrucție parodontală - ajută la prognosticul evoluției afecțiunii. Se urmărește prognosticul evoluției afecțiunii. Se urmărește stabilirea unor determinări clinice / laborator stabilirea unor determinări clinice / laborator care să poată semnala în viitor distrucția care să poată semnala în viitor distrucția parodontală la subiecți cu parodonțiu intact, parodontală la subiecți cu parodonțiu intact, sau să poată diagnostica pacienți care sau să poată diagnostica pacienți care prezintă un stadiu foarte precoce de afectare prezintă un stadiu foarte precoce de afectare parodontală distructivăparodontală distructivă

Indicatori de activitate distructivă – ajută la Indicatori de activitate distructivă – ajută la diagnosticarea afectțunii prezente și la diagnosticarea afectțunii prezente și la monitorizarea efectelor terapiei aplicatemonitorizarea efectelor terapiei aplicate

Page 20: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

22.04.23 20

În prezent nu este disponibilă nici o biotehnologie sigură pentru indicatorii de prognostic

Clinicienii și cei care lucreză în domeniul planificării sănătății publice – dispun în prezent de 2 predictori acceptați:

* existența unei gingii sănătoase și absența sângerării la sondare

*analiza radiografică prin compararea nivelului pierderii de atașament parodontal sau de os alveolar cu vârsta pacientului

Page 21: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 21

Epidemiologie parodontală

CPITN întrodus de O.M.S. – metodă de evaluare a stării de sănătate parodontală

Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN) Teeth to be examined: 1.7 1.6 1.1 2.6 2.7 4.7 4.6 3.1 3.6 3.7

Page 22: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

22.04.23 22

Problematica sănătății parodontale la nivel mondial

Aspectele furnizate de indicele CPITN – oferă o imagine asupra amplorii pe care o are problema afecțiunilor parodontale

În cazul adolescenților (15-19 ani), subiecții din țările în curs de dezvoltare prezintă depozite de tartru în medie mult mai mari decât la cei din țările industrializate

În cazul adulților – se remarcă absența unei diferențe nete între țările industrializate şi cele în curs de dezvoltare

Situațiile pot fi inversate

Page 23: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 23

Ideea ca afecțiunile parodontale constitue o problemă mai mult a țărilor în curs de dezvoltare pare să fie adevărată doar sub aspectul igienei orale

Bolile parodontale nu reprezintă principala cauză a pierderii dinților < 50 ani , şi nici a edentațiilor < 60 ani

Page 24: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 24

Stabilirea necesitatilor de tratament şi a scopurilor mentinerii sanatatii parodontale

În ce masura constitue distructia parodontala o

problema de sanatate publica ?

Page 25: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

Scopul ingrijirilor parodontaleScopul ingrijirilor parodontale Wennstrom –scopul ingrijirilor parodontale-controlul Wennstrom –scopul ingrijirilor parodontale-controlul

dezvoltarii afectiunilor parodontale distructive astfel dezvoltarii afectiunilor parodontale distructive astfel incat sa se previna pierderea functiei dintelui de-a incat sa se previna pierderea functiei dintelui de-a lungul vieţii, fără a se pune accent pe prevenirea / lungul vieţii, fără a se pune accent pe prevenirea / eliminarea tuturor semnelor clinice de inflamatie eliminarea tuturor semnelor clinice de inflamatie parodontala. parodontala.

Se admite prezenta unei cantitati de placa Se admite prezenta unei cantitati de placa bacteriana, tartru, a unui grad de inflamatie bacteriana, tartru, a unui grad de inflamatie gingivala şi chiar pierderea de atasament, atata gingivala şi chiar pierderea de atasament, atata timp cat acestea nu ameninta functionalitatea timp cat acestea nu ameninta functionalitatea normala a dintelui pe arcadanormala a dintelui pe arcada

22.04.23 25

Page 26: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 26

Stabilirea deciziilor privind necesitatile de tratament parodontal, în functie de cantitatea de suport osos restant la varsta respectiva. Scopul acestui model este pastrarea la varsta de 75 de ani, a unei inaltimi a osului alveolar egala cu cel putin 1/3 din lungimea radacinii

Page 27: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 27

Strategia de obtinere a starii de sanatate parodontala la nivel comunitar

Strategii care se adreseaza intregii populatii, scopul major trebuie sa îl constitue preventia / reducerea ratei pierderii de atasament. Preventia la nivel populational se adreseaza modificarii amplasarii pe scala riscului, în sensul reducerii expunerii la factorii de risc şi a ratei de progresie.

Se incearca obtinerea unei mai bune constientizari a populatiei privind starea de sanatate parodontala / necesitatea imbunatatirii igienei orale

Page 28: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 28

Campaniile de preventie – concentrate asupra populatiei tinere

Componenta preventiva din cadrul stilului de viaţa este mai usor de indus şi de acceptat la varste tinere

Datorita imposibilitatii de a depista indivizii cu risc real inca de la varste tinere, trebuie considerati toţi indivizii ca apartianad grupului cu potential de risc

Page 29: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 29

Campaniile izolate care urmaresc doar imbunatatirea igienei orale nu sunt foarte eficiente. Abordarile generale de promovare a sanatatii , bazate pe dezvoltarea sociala, educationala economica au mai multe sanse de succes pe termen lung şi de mentinere a efectelor.

Page 30: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 30

Cancerul oralepidemiologia cancerului oral

Cea mai frecventa forma de cancer oral: carcinomul limbii, per total cc oral reprezinta 30-50% din totalul cancerelor (India)

Factori de risc: fumatul, tutunul Factori predispozanti: alimentatia

bogata în grasimi, consumul redus de alimente ce contin vitamina A, deficientele de Fe. Alimentatia bogata în fibre / consumul vit C sunt invers proportionale cu riscul la cc oral

Page 31: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 31

Variatiile incidentei cc oral de la o regiune geografica la alta şi de la o tara la alta se dateoreza diferentei în expunere la factorii de risc specifici

Page 32: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 32

Aspecte de sănătate publică

Anii ’90 –tarile industrializate –crestere a incidentei şi a mortalitatii prin cc oral (frecvent afectate persoane de sex masculin cu varsta între 35-64 ani)

Este cunoscut faptul ca leziunile mici / precanceroase pot fi tratate conservativ în timp ce tratamentul leziunilor avansate are un impact fizic / psihologic important, prognosticul este nefavorabil.

Page 33: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 33

Elementul cheie pentru cresterea calitatii şi a duratei de supravietuire –o mai eficienta depistare a afectiunii intr-un stadiu premalign, atata timp cat leziunea invaziva este de mici dimensiuni

Page 34: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 34

Preventia primara

Reducerea consumului de tutun şi alcool

Page 35: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 35

Prevenţia secundară

Importanta depistari cazurilor de imbolnaviri si controlul leziunilor canceroase şi precanceroase orale

Durata de supravietuire a pacientilor cu leziuni canceroase depistate intr-un stadiu precoce este > decât celor care se prezinta intr-un stadiu avansat de boala

Page 36: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 36

S-a dorit introducerea screening-ului populational ca strategie preventiva- costurile, beneficiile, eficacitatea, fezabilitatea sa nu l-au impus ca fiind adecvat

Page 37: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 37

Programele tinta asupra grupurilor cu risc crescut par a fi cea mai buna strategie din punct de vedere a raportului cost / eficienta, daca ne referim la raportul dintre costul per individ şi beneficiile pe care le aduc, dar complianta scazuta de care dau dovada aceste grupuri populationale constitue o serioasa amenintare pentru viabilitatea economica a programului

Page 38: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 38

Direcţii de viitor

Screening-ul asupra leziunilor precanceroase / canceroase orale şi initiativele corespunzatoare de promovare a sanatatii pot fi evaluate complet doar cu ajutorul unui studiu prospectiv randomizat şi controlat. Costurile necesare, dificultatile de ordin logistic si ale organizarii / desfasurarii unui astfel de studiu şi ale evaluarii sale au costuri economice mari.

Alternativa: proiecte demonstrative ample, determinarea rezultatelor intermediare obtinute, ca metoda de evaluare.

Page 39: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 39

Aspecte de sanatate publica ale defectelor de dezvoltare ale smaltului

Defectele de smalt-dovedesc interventia unor tulburari locale şi sistemice în cursul perioadei de formare a dintiilor

Defectele de smalt ca problema de sanatate publica intereseaza sub aspectul necesitatii supravegherii factorilor de mediu cu potential de afectare a amelogenezei, precum şi de amploarea necesitatilor de tratament pe care le determina la nivel comunitar

Page 40: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 40

Defectele determinate de factori genetici, mai rare, nu sunt considerate o problema de sanatate publica decât daca se inregistreaza o prevalenta mare a lor

Page 41: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 41

Epidemiologie

Indicii utilizati în cadrul studiilor sunt DDE (Development Defects of Enamel Index), indicele de fluoroza a suprafetelor dentare, indicele Dean

Page 42: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 42

Traumatismele dentare

În ultimele doua decenii a avut loc o crestere a numarului traumatismelor dentare

Page 43: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 43

Preventia traumatismelor dentare

Majoritatea traumatismelor dentare nu pot fi prevenite, doar traumatismele din sport pot avea o rata de preventie prin folosirea de gutiere şi masti speciale (în hochei, box, footballul ameriacn, rugby)

Page 44: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 44

Prognosticul dintiilor avulsionati şi reimplantati depinde de rapiditatea reimplantarii; de aceea trebuie realizat un program de educare a populatiei pentru realizarea unui prim ajutor eficient, în cazul în care medicul stomatolog nu este în apropierea accidentului.

Aceste campanii se realizeza în locuri strategice ( cluburi spotive, cabinete scolare, servicii de ambulanta) şi la intervale regulate de timp

Page 45: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 45

Anomaliile dento-faciale

Page 46: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 46

Tratamentul ortodontic în contextul sanatatii publice

În multe din tarile dezvoltate tratamentul ortodontic este subventionat din bugetul sanatatii publice sau de asigurarile de stat, personale sau de serviciu

Page 47: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 47

Necesitatea de tratament

În incercarea de a imparti malocluziile pe categorii în functie de nivelul necesitatii de tratament au fost descrisi o serie de indicatori: indicele ocluzal, indicele de evaluare a malocluziilor, indicele prioritatilor de tratament.

Indicele Comitetului National Medical din Suedia = metoda de stabilire a gradului de severitate al acelor caracteristici care pot constitui o amenintare pentru longevitatea dentitiei, determinandu-se astfel urgenta tratamentului necesar.

Page 48: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 48

Indicele necesitatii de tratament ortodontic ( IOTN-The Index of Orthodontic Treatment Need) clasifica malocluziile în functie de importanta diferitelor caracteristici ocluzale pentru sanatatea dentitiei individului şi pentru functia estetica, cu scopul de a identifica indivizii cu cea mai mare probabilitate de a beneficia de tratament ortodontic

Page 49: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 49

Indicele cuprinde o componenta referitoare la sanatatea dentara şi una referitoare la functia estetica.

Componenta privind sanatatea dentara a indicelui IOTN reprezinta o incercare de a sintetiza elementele prezente care dovedesc efectele negative ale malocluziei şi beneficiile potentiale ale tratamentului ortodontic

Componenta estetica –evaluarea se face sub aspectul estetic de ansamblu al dentitiei. Valoarea obtinuta indica gradul necesitatii de tratament sub aspectul estetic, reflectand necesitatea socio-psihologica de tratament ortodontic

Page 50: Aspecte practice de s ă n ă tate public ă oro-dentar ă

04/22/23 50

Serviciile ortodontice constitue unul din aspectele importante ale sanatatii publice orale. Malocluzia nu este o boala, cuprinde o serie de abateri de la normal care au o influenta limitata asupra sanatatii orale.

Cererea de tratment ortodontic depaseste în multe tari resursele existente şi ridica dificultati de distribuire a acestor resurse de care dispune sanatatea publica, motiv pentru care este recomandata utilizarea indicatorilor care sa ajute la alocarea lor judicioasa