21
ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE REGLEMENTĂRII REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN CONFLICTULUI TRANSNISTREAN – EVOLUŢII ŞI – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE PERSPECTIVE

ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

 • Upload
  geri

 • View
  52

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE. REINTEGRAREA ŢĂRII. Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova Integrarea Europeană: LIBERTATE, DEMOCRAŢIE, BUNĂSTARE 2011-2014 : - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALEASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI

TRANSNISTREANTRANSNISTREAN– EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE– EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

Page 2: ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

REINTEGRAREA ŢĂRII

Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova Integrarea Europeană: LIBERTATE, DEMOCRAŢIE, BUNĂSTARE 2011-2014:

Prioritatea 2.Reintegrarea ţării este unul dintre obiectivele fundamentale ale guvernării.

Page 3: ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

Prezentare generală Eugen CARPOV este Viceprim-ministru cu

prerogative în problemele reintegrării ţării, fiind responsabil de realizarea politicilor în acest domeniu. Având statut de reprezentant politic în reglementarea transnistreană din partea Chişinăului, vicepremierul conduce delegaţiile Republicii Moldova în procesul de negocieri pentru soluţionarea diferendului transnistrean, inclusiv la rundele oficiale de negocieri în format “5+2” cu participarea mediatorilor şi observatorilor internaţionali.

Viceprim-ministrul participă la toate întrevederile cu caracter oficial ce se referă la reglementarea transnistreană şi reprezintă Guvernul Republicii Moldova la întrunirile ce au ca tematică reintegrarea ţării.

Viceprim-ministrul este asistat de către Biroul pentru Reintegrare al Cancelariei de Stat, în elaborarea şi promovarea politicilor Guvernului de reintegrare teritorială, politică, economică şi socială a Republicii Moldova.

Page 4: ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

Biroul pentru reintegrare Biroul pentru reintegrare, din cadrul

Cancelariei de Stat, are statut de Direcţie generală şi este subordonat direct Viceprim-ministrului responsabil de realizarea politicilor în domeniul reintegrării ţării.

Şeful Biroului pentru reintegrare este dl Gheorghe BĂLAN. Şeful Biroului se subordonează Viceprim-

ministrului, responsabil de realizarea politicilor în domeniul reintegrării ţării, şi secretarului general al Guvernului.

Şeful Biroului asistă la şedinţele Guvernului.

Page 5: ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

Misiunea Biroului pentru reintegrare

Promovarea şi realizarea politicii Guvernului îndreptată spre reintegrarea teritorială, politică, economică şi socială a Republicii Moldova, prin:

elaborarea şi promovarea politicii naţionale vizând reintegrarea ţării;

desfăşurarea procesului de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrean;

elaborarea cadrului legislativ necesar reintegrării ţării;

coordonarea activităţii autorităţilor publice privind reintegrarea ţării.

Page 6: ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

Comisia Unificată de Control Delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control reprezintă

interesele Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control (CUC) şi participă nemijlocit la realizarea Acordului cu privire la principiile de reglementare paşnică a conflictului armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, semnat de Republica Moldova şi Federaţia Rusă la 21 iulie 1992.

Delegaţia Republicii Moldova în CUC acordă asistenţă multilaterală procesului de reglementare paşnică şi pe cale politică a conflictului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

Delegaţia Republicii Moldova în CUC este un organ ce activează în scopul asigurării controlului asupra respectării regimului de încetare a focului, realizării înţelegerilor privind retragerea forţelor armate şi a altor formaţiuni, a tehnicii militare şi armamentului, monitorizării continue a situaţiei în Zona de Securitate, precum şi al contribuirii la reglementarea paşnică a conflictului şi prin mijloace politice.

Pentru a asigura îndeplinirea prevederilor Acordului din 21 iulie 1992, delegaţiei Republicii Moldova în CUC i se atribuie în subordine operativă contingentul militar al forţelor pacificatoare ale Republicii Moldova (din componenţa Ministerului Apărării al Republicii Moldova), compus din comandament, statul major, observatori militari şi trei unităţi militare separate ale forţelor de menţinere a păcii.

Page 7: ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

Procesul de negocieri în 2012

Negocierile oficialeNegocierile oficiale Prima rundă oficială în formatul „5+2”

din anul 2012, a avut loc la 28-29 februarie în or. Dublin, Irlanda;

Pe 17-18 aprilie la Viena, a avut loc a doua rundă de negocieri în acelaşi format;

Următoarea rundă de negocieri în formatul „5+2” este planificată pentru 12-13 iulie 2012 la Viena.

Page 8: ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

Dialogul Chişinău-Tiraspol Au fost întreprinse acţiuni concrete pentru stabilirea unui

dialog direct cu interlocutorii din stânga Nistrului, dialog focusat pe soluţionarea problemelor prioritare şi promovarea măsurilor de consolidare a încrederii.

Obiectivele urmărite prin acest dialog sunt:- crearea atmosferei de încredere reciprocă şi depăşirea

stereotipurilor şi clişeelor negative create in regiune; - soluţionarea problemelor practice cu care se confruntă

populaţia pe ambele maluri ale Nistrului şi sporirea legăturilor între societatea civilă, comunităţile de afaceri, a contactelor inter-umane.

Page 9: ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

Dialogul Chişinău-TiraspolDialogul cu “administraţia” regiunii se desfăşoară prin maimulte canale:1) grupurile de lucru privind măsurile de consolidare a încrederii

(Şedinţe GL 2012: 2 februarie -probleme vamale şi căi ferate, 27martie-transport, 29 martie-telecomunicaţii, 2 aprilie – căi ferate, 9 aprilie-agricultură şi ecologie, 11 aprilie-educaţie, 19 aprilie-transport, 20 aprilie – căi ferate, 20 aprilie-combaterea criminalităţii şi situaţii excepţionale, 4 mai – sănătate, 11 mai-ajutoare umanitare, 21 mai – acte de stare civilă, 28 mai-economie, 4 iulie-căi ferate, 5 iulie – transport auto şi infrastructură),

2) dialogul direct între reprezentanţii politici în procesul denegocieri,

3) întîlnirile la un nivel mai înalt Filat-Şevciuk (27 ianuarie-Odessa; 15 martie-Chişinău; 30 martie-Chişinău; 26 aprilie-Râbniţa; 20 iunie-Rottach Egern, Germania).

Page 10: ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

Grupurile de lucru La data de 31 octombrie 2007, a fost adoptată Hotărârea Guvernului

cu nr.1178, care prevede crearea a 8 grupuri de lucru pentru promovarea măsurilor de întărire a încrederii şi securităţii în contextul procesului soluţionării problemei transnistrene.

Actualmente sunt create 10 grupuri de lucru: economie; agricultură şi ocrotirea mediului; transportul auto şi asigurarea funcţionării normale a căii ferate; actele de stare civilă;  demilitarizare şi întărirea securităţii; probleme sociale şi ajutor umanitar; ocrotirea sănătăţii; educaţie; colaborare în combaterea crimei organizate şi situaţii excepţionale; telecomunicaţii.

Grupurile de lucru, create la Chişinău şi Tiraspol, au scopul de a implementa în comun proiecte concrete în sfera social-economică, umanitară şi de securitate, inclusiv cu concursul partenerilor internaţionali şi de a contribui efectiv la sprijinirea populaţiei şi, în acelaşi timp, la crearea unor condiţii propice pentru desfăşurarea negocierilor privind reglementarea politică a conflictului.

Page 11: ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

Principalele realizări ale GL în 2011 Grupul de lucru (GL) pentru ocrotirea sănătăţii - în cadrul şedinţelor

convocate, au fost discutate un şir de subiecte în vederea realizării proiectelor comune în domeniul sănătăţii ce ţin de implementarea programelor naţionale: Programul Naţional privind securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sangvine; Programul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor de transmitere sexuală; Programul naţional de control al tuberculozei;  Programul Naţional de imunizări. A fost discutată problema realizării acţiunilor în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciului de perinatologie în regiunea transnistreană", dezvoltarea centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor în or.Rîbniţa şi or. Tiraspol şi implementarea programului ce ţine de conduita integrată a maladiilor la copii;

GL pe probleme sociale şi ajutor umanitar - a avut loc o şedinţă a grupului de lucru în domeniul protecţiei sociale şi ajutoarelor umanitare. Dacă în anul 2010 în cadrul grupurilor de lucru nominalizate au fost discutate doar problemele de acordare a ajutoarelor umanitare  pentru regiunea transnistreană, atunci la şedinţa din 2011 pentru prima dată s-au examinat problemele ce ţin de domeniul protecţiei sociale.

Page 12: ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

Principalele realizări ale GL în 2011 GL pentru transport auto şi asigurarea funcţionării normale a căii ferate

- s-a desfăşurat şedinţa pentru  transportul feroviar. Experţii pe problemele feroviare de pe ambele maluri ale Nistrului au examinat şi definitivat  schemele tehnologice privind reluarea transportului feroviar de mărfuri pe tronsoanele de cale ferată din regiunea transnistreană.

GL pentru agricultură şi ocrotirea mediului - în cadrul şedinţei  grupului de lucru au fost examinate problemele ce ţin de utilizarea pesticidelor învechite. De menţionat că în privinţa pesticidelor a fost luată decizia cu privire la opţiunea propusă de OSCE şi anume: împachetarea pesticidelor din regiunea transnistreană şi evacuarea lor din teritoriu pentru distrugere într-o ţară terţă.

GL pentru economie - în cadrul şedinţei de lucru au fost examinate un spectru larg de probleme de interes comun şi anume: Semnarea de către parţii a procesului verbal  a şedinţei grupurilor de lucru care prevede examinată posibilităţii de participare a părţii transnistrene la negocierea ZLSAC; Prevederea modificărilor în Legea nr.1540 privind plata pentru poluarea mediului ce ţin de anularea taxei ecologice la import pentru produsele finite preambalate pentru agenţii economici din regiunea transnistreană (proiectul se află la examinare în Parlament.

Page 13: ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

Măsuri de consolidare a încrederiiMăsuri de consolidare a încrederii

Întrevederea la 30 martie 2012 a Prim-ministrului Republicii Moldova, Vladimir Filat cu liderul de la Tiraspol, Evghenii Şevciuk - semnarea Deciziei protocolare privind principiile reluării plenare a circulaţiei trenurilor marfare, şi reluarea circulaţiei la data 26 aprilie.

În perioada 20-23 iunie 2012, în or. Rottach-Egern, Germania a avut loc Conferinţa privind „Promovarea măsurilor de consolidare a încrederii în procesul de reglementare a conflictului transnistrean”, unde au fost trecute în revistă succesele atinse şi analizate problemele ce urmează a mai fi soluţionate

Page 14: ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

Realizări şi aşteptări Transport şi infrastructură rutieră – sunt efectuate

lucrări pentru redeschiderea unui coridor de transport pan-european M-14 pe podul Gura Bâcului – Bîciok.

Semnarea deciziei protocolare privind procedurile de evacuare a surselor radiologice din regiunea transnistreană, transportarea cărora a fost efectuată cu succes.

Combaterea criminalităţii şi situaţii excepţionale - în ultimii ani a reuşit să stabilească un dialog bun, contacte permanente şi schimb de informaţii în efortul de combatere a crimei organizate. De asemenea, în cadrul conferinţei din Germania acest GL a formulat un set de recomandări, prin care s-au angajat ca în cel mai scurt timp să elaboreze un program complex de luptă împotriva criminalităţii, de interacţiune în descoperirea furturilor şi crimelor deosebit de grave, să perfecţioneze mecanismul de conlucrare în situaţiile excepţionale.

Page 15: ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

Realizări şi aşteptări

Sănătate - sunt diseminate un şir de programe şi proiecte de sănătate ale organizaţiilor internaţionale, precum şi este susţinut procesul de modernizare a sistemului de sănătate din regiunea transnistreană.

Protecţie socială şi ajutoare umanitare - se încearcă depăşirea problemele existente în acest domeniu, asigurarea cu pensii şi ajutoare umanitare.

Probleme economice - se examinează un spectru larg de activităţi în domeniul economic, financiar, bancar, etc. În cadrul procesului de negociere a Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător cu Uniunea Europeană participă şi un expert de la Tiraspol.

Page 16: ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

Realizări şi aşteptări

Agricultură şi ecologie se examinează posibilităţile de coordonare a acţiunilor comune în aceste domenii şi anume, securitatea alimentară, valorificarea resurselor piscicole, monitorizarea stării actuale a resurselor acvatice comune etc.

Acte de stare civilă şi documentarea cetăţenilor - există multe probleme la acest capitol, dar sperăm că în curând lacunele existente vor fi soluţionate.

Educaţie-După o pauză de ani, a fost reluată activitatea grupurilor de lucru în acest domeniu. Se examinează aspecte de acreditare, programe educaţionale, şcolile cu predare în grafie latină, concursuri, odihna copiilor etc. Scopul nostru este crearea unor condiţii decente pentru funcţionarea şcolilor în ceea ce priveşte sediile, asigurarea cu materiale didactice, alimente ş.a.

Page 17: ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

Politici guvernamentale de dezvoltare Politici guvernamentale de dezvoltare social-economicăsocial-economică

În scopul îmbunătăţirii condiţiilor de trai a populaţiei din ZS Chişinăul promovează şi coordonează diverse programe de

sprijinire social-economică a acestor localităţi.- Programul activităţilor de reintegrare a ţării (anual – 10 mln Programul activităţilor de reintegrare a ţării (anual – 10 mln

lei);lei);- Programul de dezvoltare social-economică a localităţilor din - Programul de dezvoltare social-economică a localităţilor din raioanele Dubăsari, Anenii Noi şi Cauşeni amplasate în Zona deraioanele Dubăsari, Anenii Noi şi Cauşeni amplasate în Zona deSecuritate pe anii 2012-2013;Securitate pe anii 2012-2013;- HG nr.906 din 24 septembrie 2010 “privind crearea şi - HG nr.906 din 24 septembrie 2010 “privind crearea şi activitatea comisiilor pentru examinarea adresărilor cetăţenilor activitatea comisiilor pentru examinarea adresărilor cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga NistruluiRepublicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului(Transnistria) şi localităţile limitrofe frontierei administrative din(Transnistria) şi localităţile limitrofe frontierei administrative dincategoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul”categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul”

Page 18: ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

Activitatea economică a agenţilor din regiunea transnistreană

La data 31 mai 2012 total sînt înregistraţi 820 agenţi economici (înregistraţi provizoriu – 573 şi permanent – 247);

În anul 2012, SVRM a eliberat la 33 agenţi economici din regiunea transnistreană 740 certificate de origine a mărfurilor EUR.1 EU, pentru exportul producţiei în ţările Uniunii Europene, folosindu-se de Preferinţele Comerciale Autonome;

Volumul exportului declarat SVRM în anul 2012 din regiunea transnistreană a constituit 162013,4 mii dol. sau cu 29% mai mult decît în perioada similară a anului trecut;

Volumul exportului total pe regiuni: CSI – 37% şi UE – 52%

Page 19: ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

Asistenţa externă La 10 ianuarie 2012, a fost semnat Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul „Măsuri de Consolidare a Încrederii” (13

mln Euro).- Scop primordial consolidarea încrederii între ambele

maluri ale Nistrului şi susţinerea procesului de reintegrare a ţării, prin:

Implementarea unui set de proiecte de dezvoltare a mediului de afaceri, infrastructurii, proiectelor sociale, de mediu.

Misiunea UE de asistenţă la frontieră – EUBAM cu rol desecurizare a frontierei moldo-ucrainene.Extinderea mandatului de activitate pînă în anul 2015.

Page 20: ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

În perspectivă:

- restabilirea legăturii telefonice fixe şi mobile între cele două maluri ale Nistrului;

- deschiderea circulaţiei auto pe podul peste Nistru de lângă localitatea Gura Bîcului;

- soluţionarea problemei şcolilor cu predare în grafia latină;

- suport în reformarea sistemelor medical şi social;- asigurarea libertăţii circulaţiei;- asigurarea respectării libertăţilor şi drepturilor omului;- aprofundarea dialogului cu reprezentanţii structurilor de

la Tiraspol, precum şi cu partenerii internaţionali implicaţi în procesul de soluţionare a problemei transnistrene (UE, SUA, OSCE, Federaţia Rusă şi Ucraina)

Page 21: ASPECTE MULTIDIMENSIONALE ALE REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

Mulţumesc pentru atenţieMulţumesc pentru atenţie