ASP Objektno orijentirano programiranje

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ASP Objektno orijentirano programiranje

 • 8/16/2019 ASP Objektno orijentirano programiranje

  1/46

  Uvod u objektno-orijentiranoprogramiranje u programskom

  8.4.2007 autor: dr. sc. Zvonimir Vanjak

 • 8/16/2019 ASP Objektno orijentirano programiranje

  2/46

  Evolucija programskih jezika

   prva generacija – strojni jezik

    –

   treća generacija – Pascal, C, Fortran, Algol, LISP, ...  uvodi se paradigma proceduralnog, strukturnog i modularnog programiranja

   pojavljuju se i višenamjenski jezici

   objektno-orijentirani jezici kao nova paradigma razvoja ( - Smalltalk, C++, Java, C#

     četvrta generacija – 4GL jezici

    jezici specijalizirani za određenu domenu problema

  Algoritmi i strukture podataka, 2006/07. 8.4.2007 2 / 46

 • 8/16/2019 ASP Objektno orijentirano programiranje

  3/46

  Razvoj tipičnog programera

   uglavnom započinje učenjem nekog programskog jezika treće

  Basic, Pascal, C ,

   koristi se paradigma nestrukturiranog programiranja

    započinje se pisanjem malih i jednostavnih programa koji se sastoje odslijeda naredbi i djeluju nad zajedničkim skupom podataka

  Algoritmi i strukture podataka, 2006/07. 8.4.2007 3 / 46

 • 8/16/2019 ASP Objektno orijentirano programiranje

  4/46

  Proceduralna paradigma - I

   osnovni korak je uvođenje funkcija koje su izgrađene kao skup naredbi i koje imaju dobro definiran ulaz i izlaz (već viđeno na PIPI-ju)

   rješavamo se problema ponavljanja programskog kôda!!! 

  definiramo ga na jednom mjestu i zatim samo pozivamo funkciju kad nam zatreba takvafunkcionalnost

  Glavni program

  Podaci

  Procedura 1 Procedura 2 Procedura 3

  Lokalni podaci Lokalni podaci Lokalni podaci

  Algoritmi i strukture podataka, 2006/07. 8.4.2007 4 / 46

 • 8/16/2019 ASP Objektno orijentirano programiranje

  5/46

  Proceduralna paradigma - II

   primjeri:    – ,  funkcije za U/I – printf, fwrite  funkci e za rad s rafikom - DrawLine DrawCircle

   a što ako je netko već implementirao takve funkcije?!  možemo ih ednostavno iskoristiti!

  - većina razvojnih okruženja dolazi s ugrađenom gomilom biblioteka takvih funkcija  reusability – mogućnost ponovnog iskorištavanja programskog kôda

   “write once, use everywhere”

   ali, nije sve tako jednostavno   javlja se problem organizacije velikog broja funkcija u smislene cjeline!

  Algoritmi i strukture podataka, 2006/07. 8.4.2007 5 / 46

 • 8/16/2019 ASP Objektno orijentirano programiranje

  6/46

  Modularno programiranje

   procedure srodne funkcionalnosti grupiraju se u module koji mogu imati vlastite odatke

  Modul 1 Program

  Procedura 1

   

  Modul 2Lokalni podaci

  Procedura 2 Procedura 3

  Podaci 1

  Lokalni podaci Lokalni podaci

  Algoritmi i strukture podataka, 2006/07. 8.4.2007 6 / 46

 • 8/16/2019 ASP Objektno orijentirano programiranje

  7/46

  I dalje nije sve idealno!

   teško je napraviti modul da bude dobro definirana i zatvorena jedinica funkcionalnosti!

   programski jezici imaju vrlo “tanku” (i često nejasnu) definiciju modula  npr. u C-u modul može biti:

  - .h datoteka s pripadajućom .cpp datotekom

  - biblioteka funkcija koja se statički povezuje (linka) u naš program

   -  

   koncept modula je najčešće implementacijski detalj programskog okruženja u kojem radimo i nije potpuno integriran u sam programski jezik

   osnovni problem je što funkcije i podaci ugrađeni u modul nisu povezani u

  konkretne programske entitete koji bi predstavljali razumljiv i jasan koncept zara n e or sn e mo u a  standardni predstavlja gomilu struktura i funkcija a mi bismo željeli imati “nešto”

  kao: File Binar File TextFile ...

  Algoritmi i strukture podataka, 2006/07. 8.4.2007

   

  7 / 46

 • 8/16/2019 ASP Objektno orijentirano programiranje

  8/46

  Potreba za objektno-orijentiranom paradigmom

   stvar nije tako kompletno crna jer ovisi i o “razini” funkcionalnosti u rađeno u modul:   moduli “niske razine” (npr. U/I funkcije u C-u, funkcije za grafičko iscrtavanje

  u Windowsima) se svakodnevno (i uspješno) iskorištavaju u projektima diljem svijeta

  -  jasno definirani, s dobrom dokumentacijom i “izglačani” dugotrajnim korištenjem

    MASM (Microsoft Assembler) ima i varijable, i mogućnost definiranja

   zašto nam je onda uopće C zanimljiv? -  jednostavnija sintaksa, i (ipak) moćniji skup osnovnih naredbi

   traži se potpuno nova paradigma programiranja  “od ovor”: ob ektno-ori entirana aradi ma

  Algoritmi i strukture podataka, 2006/07. 8.4.2007 8 / 46

 • 8/16/2019 ASP Objektno orijentirano programiranje

  9/46

  Malo povijesti

   Simula (1967.)  prvi programski jezik sa svojstvima objektno-orijentirane paradigme

    nam en en zgra n sus ava za s mu ac u  uveden pojam klase / razreda

   Smalltalk 1972.  prvi “pravi” (čisti) objektno-orijentiran programski jezik (“sve je objekt”)  razvijen u laboratoriju Xerox PARC

  -

   C++  “hibridni” objektno-orijentirani jezik nastao iz C-a - ispočetka se zvao “C s razredima” (“C

  ”  razvio ga je Bjarne Stroustrup (1983.) u Bell Labs

   inicijalna ANSI standardizacija je dovršena (tek) 1998., a 2003. je izdana verzija  trenutno se radi na razvoju novog standarda C++0x  C++ je “predak” danas široko korištenih jezika - Java, C# i VB.NET

  Algoritmi i strukture podataka, 2006/07. 8.4.2007 9 / 46

 • 8/16/2019 ASP Objektno orijentirano programiranje

  10/46

  Kako ćemo “savladati” OOP?

   krećemo od (jednostavnog) problema koji ćemo riješiti u C-u

   

  koncepata OO paradigme vidjeti kako se oni mogu riješiti u C++

   problem:

   zadana je datoteka u kojoj se nalazi određeni (nepoznat) broj podataka(radi jednostavnosti, datoteka je slijedna formatirana i sadrži u svakom

   treba napisati program koji će učitati podatke iz datoteke u memoriju (u  –

  omogućiti njihovu obradu - s obzirom da odaci mora u ostati u memori i nakon učitavan a ni e mo uće

  Algoritmi i strukture podataka, 2006/07. 8.4.2007  jednostavno rješenje slijednog

  č

  itanja podataka (jedan po jedan) sve do kraja datoteke! 10 / 46

 • 8/16/2019 ASP Objektno orijentirano programiranje

  11/46

  Jednostavno rješenje u C-u

   rješenje:  

  ih ukupno ima  

   ponovno prolazimo kroz datoteku i iznova učitavamo podatke (s time da ih sada s remamo u alocirano ol e 

   ne zadovoljava zadani uvjet!!!  

  problem

  Algoritmi i strukture podataka, 2006/07. 8.4.2007 11 / 46

 • 8/16/2019 ASP Objektno orijentirano programiranje

  12/46

  Bolje rješenje

   možemo koristiti funkciju realloc   .

  potrebi povećavamo tijekom učitavanja

    “ ”  pokazivač na alociranu memoriju

   

   dobro je “povezati” podatke – definiramo strukturu

  struct DinamickoPolje

  { int *Podaci; int BrojElem;

  Algoritmi i strukture podataka, 2006/07. 8.4.2007 12 / 46

 • 8/16/2019 ASP Objektno orijentirano programiranje

  13/46

  Još bolje rješenje

   definiramo i određeni skup funkcija koje će raditi s tom strukturom   -

  - struct FILE (fopen, fscanf, fread , ...)

   

  int Inicijaliziraj (struct DinamickoPolje *Polje,

  int InicijalniBrojElem); void Izbrisi (struct DinamickoPolje *Polje); int PostaviNovuVelicinu struct DinamickoPol e *Pol e 

  int NoviBrojEl);

  Algoritmi i strukture podataka, 2006/07. 8.4.2007

   _ _ _ _ 

  13 / 46

 • 8/16/2019 ASP Objektno orijentirano programiranje

  14/46

  Što nije dobro?

   tehnički nedostaci implementacije u C-u:  

  - problem je što je ova struktura samo vrlo jednostavan “omotač” (engl. wrapper ) oko

  pokazivača („sakrili“ smo malloc i realloc od korisnika strukture, ali nismo definirali nikakvo dodatno ponašanje)

   pristup podacima ide preko izravnog korištenja pokazivača koji je dio s ru ure

  o e. o ac - nameće se primjenjivanje idioma get/set za dohvaćanje i postavljanje vrijednosti

  elemenata u ol u 

   poboljšanja:

     definiramo dodatne funkcije za rad sa strukturom

  Algoritmi i strukture podataka, 2006/07. 8.4.2007 14 / 46

 • 8/16/2019 ASP Objektno orijentirano programiranje

  15/46

  Primjer 

  struct DinamickoPolje {

  int *Podaci;  

  int MaxBrojElemenata; // koliki je maksimalno raspolozivi  prostor

  };

  int Inicijaliziraj (struct DinamickoPolje *Polje, int MaxBrojElem);

  void Izbrisi (struct DinamickoPolje *Polje);

  int PostaviNovuVelicinu (struct DinamickoPolje *Polje, int NoviBrojElem);

  vo os av emen s ruc nam c o o e o e, n n , int Vrijednost);

  int DodajElementNaKraj (struct DinamickoPolje *Polje, int Vrijednost);