of 48 /48
THG 08-MAI 2018 Asigurăm tot ce contează pentru tine. Pg. 1/48 Groupama Asigurări S.A. Sediul central: Str. Mihai Eminescu nr. 45, sector 1, 010513, Bucureşti, România Capital social subscris şi vărsat: 122.648.464 lei; CUI 6291812; RC: J40/2857/2010; Cod LEI549300EO4TPESE4LEE73 Societate Autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară sub nr. RA – 009; Operator de date cu caracter personal 10152; Alo Groupama 0374 110 110; Fax: 0040 21 310 99 67; www.groupama.ro; [email protected] ASIGURAREA PENTRU CĂLĂTORII ÎN STRĂINĂTATE CONDIȚII GENERALE 1. DEFINIREA TERMENILOR ACCIDENT: eveniment datorat unei cauze neprevăzute, externe, vizibile, violente, întâmplătoare şi absolut independente de voinţa asiguratului şi care determină producerea riscului asigurat. Producerea succesivă a mai multor accidente, într-un interval de 72 de ore se consideră un singur accident. ASIGURĂRI SUPLIMENTARE: sunt clauze contractuale cuprinzând acoperiri opţionale care pot fi atașate, la solicitarea asiguratului sau a contractantului, la Pachetul de bază. ASIGURAT: persoana fizică menţionată în Poliţa/Certificatul de asigurare, cu vârsta minimă de 30 zile, care călătoreşte temporar în afara graniţelor României,ţării de cetăţenie sau ţării de reşedinţă. ASIGURĂTOR: Groupama Asigurări S.A, Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară sub Nr. RA – 009/10.04.2003, Cod LEI 549300EO4TPESE4LEE73 care, în schimbul încasării primei de asigurare, se obligă să plătească indemnizaţia de asigurare în cazul producerii riscului asigurat, conform condiţiilor contractuale. ASISTENȚĂ: îndrumarea sau ajutorul acordat asiguratului aflat în dificultate în timpul călătoriei în străinătatate pe durata asigurării, oferită de Groupama Asigurări prin intermediul companiei de asistență colaboratoare. Aceasta poate fi medicală sau non medicală. BENEFICIAR: persoana fizică ce beneficiază de asistență sau încasează Indemnizaţia de asigurare/despăgubirea în cazul producerii riscului asigurat, atunci când Indemnizația sau asistența nu se acordă direct asiguratului. În cazul decesului asiguratului beneficiari ai asigurării sunt moștenitorii legali ai asiguratului, în cazul în care acesta nu a desemnat un beneficiar. BOALĂ: modificare patologică, determinată de afectarea temporară sau ireversibilă a structurii şi/sau funcţionalităţii normale a întregului organism sau a oricărei părţi a acestuia, diagnosticată de un medic specialist autorizat, conform criteriilor clinice și/sau paraclinice. CĂLĂTORIE ÎN STRĂINĂTATE: călătorie în afara graniţelor teritoriale ale României, ale ţării de cetăţenie sau ale ţării de reşedinţă a asiguratului, în ariile geografice menționate în Polița sau Certificatul de asigurare. CĂLĂTORII MULTIPLE: ieșiri și intrări successive în România,țara de reședință sau țara de cetățenie, efectuate pe parcursul valabilității Poliței/Certificatului de asigurare. CERTIFICAT DE ASIGURARE: document emis de asigurător pentru asigurările de grup nominal, în care sunt înscrise datele de contact ale asigurătorului și ale companiei de asistenţă, datele de identificare ale asiguratului şi datele esențiale ale asigurării. COMPANIA DE ASISTENȚĂ: compania desemnată de asigurător care acordă asiguratului asistență medicală/non medicală sau rutieră și care acţionează în numele acestuia pentru îndeplinirea condiţiilor contractuale. CONDIȚIE PRE-EXISTENTĂ: orice boală sau vătămare corporală care a fost diagnosticată de un medic înainte de data de început a asigurării. CONTRACTANT: persoană fizică sau juridică, alta decât asiguratul, care încheie Contractul de asigurare cu asigurătorul, având responsabilitatea de a plăti prima de asigurare. CONTRACTUL DE ASIGURARE: actul juridic care se încheie între contractant/asigurat şi asigurător, prin care asiguratul/contractantul se obligă să plătească prima de asigurare, iar asigurătorul se obligă să asigure acordarea asistenței prin intermediul companiei de asistență și/sau să achite asiguratului Indemnizația de asigurare, în termenii şi limitele convenite, la producerea riscului asigurat. Parte integrantă a contractului de asigurare sunt: Condițiile de asigurare generale ale asigurării de călătorii în străinătate, Condițiile speciale menționate expres în Polița/Certificatul de asigurare, Polița/Certificatul de asigurare, Oferta de asigurare și orice alte documente legate de prezenta asigurare. DIAGNOSTIC: încadrare/identificare certă, de către un medic, a afecțiunii care a necesitat tratament de urgență. DURATA ASIGURĂRII: perioada de timp, exprimată în număr de zile (minimum 3 zile, maximum 365 zile), pentru care se încheie Contractul de asigurare, delimitată prin data de început şi de sfârşit a asigurării, menționată pe Polița de asigurare sau pe Certificatul de asigurare. DURERE ACUTĂ: simptomatologie instalată brusc sau cu o evoluţie rapidă care, în urma unui tratament adecvat pe termen scurt, duce la restabilirea stării de sănătate de dinainte de instalarea acesteia. EVENIMENT ASIGURAT: producerea riscurilor asigurate așa cum sunt descrise în contractul de asigurare. FRANŞIZĂ/PERIOADĂ DEDUCTIBILĂ: Suma stabilită/durata de timp pentru care GROUPAMA ASIGURĂRI S.A. nu-şi va asuma obligaţia de plată, dacă despăgubirea se situează sub această sumă fixă/durată de timp. INDEMNIZAȚIE DE ASIGURARE/DESPĂGUBIRE: sumă datorată de asigurător asiguratului/beneficiarului, în cazul producerii riscului asigurat. Indemnizația nu poate depăşi suma asigurată stabilită pentru fiecare tip de risc asigurat în parte. INTERESUL ASIGURABIL: cerinţă esenţială pentru valabilitatea contractului de asigurare; reprezintă existenţa unei relații între contractant pe de o parte, şi asigurat, pe de altă parte. Această relaţie trebuie să justifice interesul legitim al contractantului pentru plata primelor de asigurare în folosul asiguratului. INVALIDITATE PERMANENTĂ TOTALĂ: pierderea potenţialului fizic şi psihosenzorial al asiguratului în urma unui accident petrecut în străinătate pe durata asigurării, nesusceptibilă de ameliorări, certificată de un medic agreat de asigurător, respectiv: pierderea completă

ASIGURAREA PENTRU CĂLĂTORII ÎN STRĂINĂTATE · străinătate, pe durata asigurării. MEDIC: persoană ce posedă o diplomă medicală, eliberată de autorităţile în domeniu,

 • Author
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ASIGURAREA PENTRU CĂLĂTORII ÎN STRĂINĂTATE · străinătate, pe durata asigurării. MEDIC:...

 • THG 08-MAI 2018

  Asigurm tot ce conteaz pentru tine.

  Pg. 1/48

  Groupama Asigurri S.A. Sediul central: Str. Mihai Eminescu nr. 45, sector 1, 010513, Bucureti, Romnia Capital social subscris i vrsat: 122.648.464 lei; CUI 6291812; RC: J40/2857/2010; Cod LEI549300EO4TPESE4LEE73 Societate Autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiar sub nr. RA 009; Operator de date cu caracter personal 10152; Alo Groupama 0374 110 110; Fax: 0040 21 310 99 67; www.groupama.ro; [email protected]

  ASIGURAREA PENTRU CLTORII N STRINTATE

  CONDIII GENERALE 1. DEFINIREA TERMENILOR ACCIDENT: eveniment datorat unei cauze neprevzute, externe, vizibile, violente, ntmpltoare i absolut independente de voina asiguratului i care determin producerea riscului asigurat. Producerea succesiv a mai multor accidente, ntr-un interval de 72 de ore se consider un singur accident. ASIGURRI SUPLIMENTARE: sunt clauze contractuale cuprinznd acoperiri opionale care pot fi ataate, la solicitarea asiguratului sau a contractantului, la Pachetul de baz. ASIGURAT: persoana fizic menionat n Polia/Certificatul de asigurare, cu vrsta minim de 30 zile, care cltorete temporar n afara granielor Romniei,rii de cetenie sau rii de reedin. ASIGURTOR: Groupama Asigurri S.A, Societate autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiar sub Nr. RA 009/10.04.2003, Cod LEI 549300EO4TPESE4LEE73 care, n schimbul ncasrii primei de asigurare, se oblig s plteasc indemnizaia de asigurare n cazul producerii riscului asigurat, conform condiiilor contractuale. ASISTEN: ndrumarea sau ajutorul acordat asiguratului aflat n dificultate n timpul cltoriei n strintatate pe durata asigurrii, oferit de Groupama Asigurri prin intermediul companiei de asisten colaboratoare. Aceasta poate fi medical sau non medical. BENEFICIAR: persoana fizic ce beneficiaz de asisten sau ncaseaz Indemnizaia de asigurare/despgubirea n cazul producerii riscului asigurat, atunci cnd Indemnizaia sau asistena nu se acord direct asiguratului. n cazul decesului asiguratului beneficiari ai asigurrii sunt motenitorii legali ai asiguratului, n cazul n care acesta nu a desemnat un beneficiar. BOAL: modificare patologic, determinat de afectarea temporar sau ireversibil a structurii i/sau funcionalitii normale a ntregului organism sau a oricrei pri a acestuia, diagnosticat de un medic specialist autorizat, conform criteriilor clinice i/sau paraclinice. CLTORIE N STRINTATE: cltorie n afara granielor teritoriale ale Romniei, ale rii de cetenie sau ale rii de reedin a asiguratului, n ariile geografice menionate n Polia sau Certificatul de asigurare. CLTORII MULTIPLE: ieiri i intrri successive n Romnia,ara de reedin sau ara de cetenie, efectuate pe parcursul valabilitii Poliei/Certificatului de asigurare. CERTIFICAT DE ASIGURARE: document emis de asigurtor pentru asigurrile de grup nominal, n care sunt nscrise datele de contact ale asigurtorului i ale companiei de asisten, datele de identificare ale asiguratului i datele eseniale ale asigurrii. COMPANIA DE ASISTEN: compania desemnat de asigurtor care acord asiguratului asisten medical/non medical sau rutier i care acioneaz n numele acestuia pentru ndeplinirea condiiilor contractuale. CONDIIE PRE-EXISTENT: orice boal sau vtmare corporal care a fost diagnosticat de un medic nainte de data de nceput a asigurrii. CONTRACTANT: persoan fizic sau juridic, alta dect asiguratul, care ncheie Contractul de asigurare cu asigurtorul, avnd responsabilitatea de a plti prima de asigurare. CONTRACTUL DE ASIGURARE: actul juridic care se ncheie ntre contractant/asigurat i asigurtor, prin care asiguratul/contractantul se oblig s plteasc prima de asigurare, iar asigurtorul se oblig s asigure acordarea asistenei prin intermediul companiei de asisten i/sau s achite asiguratului Indemnizaia de asigurare, n termenii i limitele convenite, la producerea riscului asigurat. Parte integrant a contractului de asigurare sunt: Condiiile de asigurare generale ale asigurrii de cltorii n strintate, Condiiile speciale menionate expres n Polia/Certificatul de asigurare, Polia/Certificatul de asigurare, Oferta de asigurare i orice alte documente legate de prezenta asigurare. DIAGNOSTIC: ncadrare/identificare cert, de ctre un medic, a afeciunii care a necesitat tratament de urgen. DURATA ASIGURRII: perioada de timp, exprimat n numr de zile (minimum 3 zile, maximum 365 zile), pentru care se ncheie Contractul de asigurare, delimitat prin data de nceput i de sfrit a asigurrii, menionat pe Polia de asigurare sau pe Certificatul de asigurare. DURERE ACUT: simptomatologie instalat brusc sau cu o evoluie rapid care, n urma unui tratament adecvat pe termen scurt, duce la restabilirea strii de sntate de dinainte de instalarea acesteia. EVENIMENT ASIGURAT: producerea riscurilor asigurate aa cum sunt descrise n contractul de asigurare. FRANIZ/PERIOAD DEDUCTIBIL: Suma stabilit/durata de timp pentru care GROUPAMA ASIGURRI S.A. nu-i va asuma obligaia de plat, dac despgubirea se situeaz sub aceast sum fix/durat de timp. INDEMNIZAIE DE ASIGURARE/DESPGUBIRE: sum datorat de asigurtor asiguratului/beneficiarului, n cazul producerii riscului asigurat. Indemnizaia nu poate depi suma asigurat stabilit pentru fiecare tip de risc asigurat n parte. INTERESUL ASIGURABIL: cerin esenial pentru valabilitatea contractului de asigurare; reprezint existena unei relaii ntre contractant pe de o parte, i asigurat, pe de alt parte. Aceast relaie trebuie s justifice interesul legitim al contractantului pentru plata primelor de asigurare n folosul asiguratului. INVALIDITATE PERMANENT TOTAL: pierderea potenialului fizic i psihosenzorial al asiguratului n urma unui accident petrecut n

  strintate pe durata asigurrii, nesusceptibil de ameliorri, certificat de un medic agreat de asigurtor, respectiv: pierderea complet

 • THG 08-MAI 2018 Pg. 2/48

  Groupama Asigurri S.A.

  We insure all that matters to you.

  a vederii ambilor ochi, pierderea funciunii ambelor brae sau a ambelor mini, pierderea ambelor tibii, pierderea unui antebra i a unui

  picior, afeciunea incurabil traumatic sau post-traumatic a creierului;

  MBOLNVIRE SUBIT: mbolnvire care se produce imprevizibil ntr-un timp scurt i pe neateptate, n timpul unei cltorii n strintate, pe durata asigurrii. MEDIC: persoan ce posed o diplom medical, eliberat de autoritile n domeniu, care profeseaz n limitele specialitii licenei sale, n baza unei autorizaii valabile de liber practic. OAMENI DE AFACERI (BUSINESS): persoane care efectueaz cltorii n strintate n legtur direct cu serviciul, cu activitatea proprie de afaceri pe baza unui document justificativ n acest sens (delegaie din partea firmei, invitaie la un congres, seminar etc.). PACHET DE BAZ: contract reglementat prin Condiiile generale privind Asigurarea pentru cltorii n strintate. La Pachetul de baz pot fi ataate Asigurri suplimentare. POLIA DE ASIGURARE: actul juridic ncheiat ntre contractant/asigurat i asigurtor, semnat de ambele pri, care dovedete ncheierea Contractului de asigurare; PRIMA DE ASIGURARE: suma de bani datorat de asigurat/contractant n schimbul asumrii riscului de ctre asigurtor. RISC ASIGURAT: eveniment viitor, posibil, incert, cuprins n asigurare, care odat produs, oblig asigurtorul s plteasc asiguratului/beneficiarului, Indemnizaia de asigurare conform clauzelor i limitelor stabilite n Contractul de asigurare. RUDE ALE ASIGURATULUI: so, soie, copii, prinii asiguratului, prinii soului sau ai soiei asiguratului. OFER PROFESIONIST: persoana care are atestarea de ofer profesionist, ct i o adeverin eliberat de societatea angajatoare din care rezult c efectueaz deplasri n interes de serviciu. SPITAL: unitate sanitar, public sau privat, care dispune de personal medical i auxiliar calificat n acordarea de asisten medical de specialitate, de faciliti i echipamente medicale de specialitate pentru acordarea de ngrijiri medicale i servicii de diagnostic i tratament n regim permanent pacienilor internai. Infirmeriile pentru narcomani sau alcoolici, azilurile de btrni i n general casele de odihn i cabinetele fizioterapeutice nu se consider spitale. SPORTURI DE AGREMENT CU RISC REDUS: activitate fizic sportiv, practicat ocazional, n scop recreativ, ca amator, n condiii de normalitate i siguran, ntr-un cadru organizat, cu echipament de protecie corespunztor. SUMA ASIGURAT: limita maxim a Indemnizaiei de asigurare pe care asigurtorul o pltete n cazul producerii riscului asigurat i care este nscris n Polia/Certificatul de asigurare. TURIST: persoana care efectueaz cltorii n strintate n scop turistic, vizit la rude/cunotine. URGEN MEDICAL: o vtmare corporal sau o afeciune acut ce pune n pericol viaa sau sntatea asiguratului i care necesit ngrijiri medicale ce nu pot fi amnate. VTMARE CORPORAL: reprezint orice vtmare fizic a asiguratului sau a unei tere persoane (n cazul Asigurrii de rspundere civil individual), produs n urma unui accident, detectabil din punct de vedere medical i justificat prin documente medicale eliberate de ctre medici specialiti. DEFINIII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA DE RSPUNDERE CIVIL INDIVIDUAL EVENIMENT ASIGURAT: producerea riscului asigurat, din culpa asiguratului, care genereaz prejudicii prin pagube materiale i/sau vtmri corporale ori decesul uneia sau mai multor tere persoane; SUMA ASIGURAT/LIMITA RSPUNDERII: suma maxim pn la care asigurtorul rspunde n cazul producerii evenimentului asigurat pe durata asigurrii; rspunderea asumat de Groupama Asigurri S.A nu va depi n total, pe toat durata asigurrii, n legtur cu toate prejudiciile suferite de tere persoane, limita rspunderii, indiferent de numrul evenimentelor asigurate produse. TER PREJUDICIAT: persoana ndreptit s primeasc Indemnizaia de asigurare pentru prejudiciul suferit ca urmare a faptei asiguratului care declaneaz angajarea rspunderii civile a acestuia. CULP: form a vinoviei manifestat prin impruden sau neglijen; DAUNE MORALE: consecinele de natur nepatrimonial cauzate terelor persoane prin fapte ilicite culpabile, constnd n atingeri aduse personalitii fizice sau psihice, prin lezarea unui drept sau interes nepatrimonial, consecine fr coninut economic i care, prin natura lor, nu pot fi evaluate n bani; IMPRUDEN: form a culpei prin care autorul faptei prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accept, socotind, fr temei, c el nu se va produce; NEGLIJEN: form a culpei prin care autorul faptei nu prevede rezultatul faptei sale, dei trebuia i putea s l prevad; PIERDERI FINANCIARE DIRECTE/PURE: pierderi financiare care nu sunt urmare a unei vtmri corporale sau a unei pagube materiale; PIERDERI FINANCIARE INDIRECTE/DE CONSECIN: pierderi financiare care sunt urmare a unei vtmri corporale sau a unei pagube materiale constnd n beneficii sau ctiguri nerealizate, pierderi de profit, pierderea folosinei bunurilor etc.

  n plus, pentru asigurrile de grup, sunt valabile i urmtoarele definiii: LIMITA DE DESPGUBIRE PE ASIGURAT: suma de bani maxim pe care asigurtorul o pltete pentru un asigurat, indiferent de numrul de evenimente asigurate sau de riscurile asigurate produse. n cazul producerii riscului asigurat care duce la depirea limitei maxime stabilite prin Contractul de asigurare, asigurarea nceteaz pentru persoana respectiv. n cazul n care suma solicitat cu titlu de Indemnizaie de asigurare n temeiul contractului depete aceast limit, asigurtorul va achita Indemnizaia de asigurare doar pn la atingerea limitei de despgubire pe asigurat. LIMITA DE DESPGUBIRE PE CONTRACT: suma de bani maxim pe care asigurtorul o pltete cu titlu de Indemnizaie de asigurare, n baza respectivului Contract de asigurare de grup, tuturor persoanelor asigurate incluse n indiferent de numrul de evenimente sau de

 • THG 08-MAI 2018 Pg. 3/48

  Groupama Asigurri S.A.

  We insure all that matters to you.

  riscurile produse. n cazul producerii evenimentului asigurat care duce la depirea limitei maxime stabilite prin Contractul de asigurare, aceasta va fi distribuit tuturor persoanelor asigurate, n mod proporional cu sumele de asigurare, inndu-se cont de sumele maxime asigurate pentru riscul asigurat respectiv. n cazul n care suma solicitat cu titlu de Indemnizaie de asigurare n temeiul contractului respectiv depete aceast limit, asigurtorul va achita Indemnizaia de asigurare doar pn la atingerea limitei de despgubire pe contract. LIMITA DE DESPGUBIRE PE EVENIMENT: suma de bani maxim pe care asigurtorul o pltete n cazul n care riscul asigurat se produce pentru mai muli asigurai inclui ntr-o asigurare grup, ca urmare a aceluiai eveniment asigurat. n cazul producerii riscului asigurat care duce la depirea limitei maxime stabilite prin contractul de asigurare, aceasta va fi distribuit tuturor persoanelor pentru care s-a produs riscul asigurat, n mod proporional cu sumele de asigurare, inndu-se cont de sumele maxime asigurate pentru riscul asigurat respectiv. n cazul n care suma solicitat cu titlu de indemnizaie de asigurare n temeiul contractului respectiv depete aceast limit, asigurtorul va achita Indemnizaia de asigurare doar pn la atingerea limitei de despgubire pe contract. 2. RISCURI ASIGURATE Descriere Pachete de asigurare

  PACHETE DE BAZ

  Pachet de baz A Pachet de baz B Pachet de baz C

  10.000 euro 30.000 euro 50.000 euro

  1. ASIGURAREA MEDICAL

  Asisten medical de urgen n limita sumei

  asigurate

  n limita sumei asigurate

  n limita sumei asigurate

  Repatriere medical

  n limita sumei asigurate

  Max. 10.000 euro

  Max. 10.000 euro

  Repatriere funerar Max. 5.000 euro Max. 7.000 euro Max. 10.000 euro

  Tratament dentar de urgen Max. 300 euro Max. 300 euro Max. 300 euro

  Cheltuieli suplimentare n cazul spitalizrii Asiguratului pe o perioad mai mare de 10 zile:

  Vizita unei rude Max. 300 euro Max. 300 euro Max. 300 euro

  Repatrierea minorilor Max. 300 euro Max. 300 euro Max. 300 euro

  Convorbiri telefonice de urgen Max. 50 euro Max. 50 euro Max. 50 euro

  2. ASIGURAREA DE ACCIDENTE DECES I INVALIDITATE PERMANENT TOTAL

  Max. 1.000 euro Max. 2.000 euro 5.000 euro

  3. RSPUNDERE CIVIL INDIVIDUAL - 2.000 euro 5.000 euro

  4. ASIGURAREA DOCUMENTELOR PIERDEREA SAU FURTUL

  - 400 euro 400 euro

  2.1. Asigurtorul va plti Indemnizaia de asigurare pentru riscurile produse pe timpul cltoriei n strintate, pe durata asigurrii, n teritoriile n care asigurarea este valabil conform meniunilor cuprinse n Polia sau Certificatul de asigurare i n limitele Pachetului de baz deinut sau a Asigurrilor Suplimentare pentru care a optat, astfel: ASIGURAREA MEDICAL 2.1.1. ASISTEN MEDICAL DE URGEN, reprezentnd: a) diagnosticarea medical; tratamentul medical ambulatoriu inclusiv control medical (recomandat de medic i avizat de compania de asisten medical) efectuat imediat dup acordarea asistenei medicale de urgen n scopul examinrii strii de sntate a asiguratului care n absena imediat poate pune n pericol sntatea sau viaa asiguratului. b) medicamentele i materialele auxiliare prescrise de medic; materialele medicale ajuttoare pentru fixarea unor pri ale corpului n baza recomandrilor medicale - orteze, corsete i aparate gipsate; c) tratamentul staionar ntr-un spital sub supravegherea direct a unui medic, folosindu-se exclusiv metode medicale recunoscute i aprobate. Asiguratul are obligaia de a se adresa celui mai apropiat spital unde exist posibilitatea aplicrii tratamentului adecvat. Cheltuielile cu spitalizarea se vor acoperi numai pn cnd starea medical a asiguratului va permite repatrierea acestuia; d) transportul de urgen al asiguratului efectuat de serviciile de ambulan pn la cel mai apropiat spital, cel mai apropiat medic sau transferul la un alt spital, dac este recomandat de medic; e) intervenia chirurgical de urgen. 2.1.2. REPATRIERE a) Repatrierea medical reprezint transportul asiguratului n localitatea de domiciliu sau la cel mai apropiat spital din Romnia,ara de cetenie sau ara de reedin unde poate primi tratamentul recomandat de medic (repatrierea medical). Repatrierea medical a asiguratului, aflat n imposibilitatea de a cltori singur, va fi organizat de compania de asisten medical.

 • THG 08-MAI 2018 Pg. 4/48

  Groupama Asigurri S.A.

  We insure all that matters to you.

  Momentul repatrierii i modalitatea de transport vor fi stabilite de medicul curant mpreun cu echipa medical a companiei de asisten medical. Astfel, repatrierea asiguratului poate fi organizat dup cum urmeaz: la un spital al crui profil corespunde cu specificul cazului medical respectiv sau la un spital din Romnia, situat n apropierea domiciliului asiguratului, dac se impune continuarea acordrii asistenei medicale; la domiciliul acestuia. n cazul n care asiguratul nu poate urma recomandarea medical de repatriere, sau repatrierea medical nu este strict necesar, asigurtorul va plti o indemnizaie de maxim 500 de euro, pe baza documentelor justificative (chitane, facturi, bonuri fiscale) pentru transportul asiguratului la domiciliu. Acest tip de repatriere este valabil numai n cazul n care asiguratul a beneficiat de asisten medical pentru evenimentul asigurat respectiv cauz a repatrierii, conform condiiilor de asigurare. b) Repatrierea funerar reprezint repatrierea corpului nensufleit la domiciliu, inclusiv costul sicriului, n cazul decesului asiguratului sau cheltuieli de nmormntare/incinerare la locul decesului. 2.1.3. TRATAMENT DENTAR - tratamentul dentar de urgen (pentru ndeprtarea durerilor acute i a celor cauzate de accidente), inclusiv o eventual radiografie dentar. 2.1.4.CHELTUIELI SUPLIMENTARE, N CAZUL SPITALIZRII ASIGURATULUI PE O PERIOAD MAI MARE DE 10 ZILE a) Decontarea cheltuielilor de transport, la clasa economic, pentru una dintre rude, n cazul deplasrii acesteia la asigurat; b) Repatrierea copiilor asiguratului la domiciliul din Romnia,ara de cetenie sau de reedin; cheltuielile de repatriere constau n decontarea cheltuielilor de transport, la clasa economic; c) Decontarea valorii convorbirilor telefonice urgente efectuate de asigurat cu membrii familiei i cu medicul de familie pe durata spitalizrii acestuia. ASIGURAREA DE ACCIDENTE DE PERSOANE 2.1.5. Decesul sau invaliditatea permanent total ca urmare a unui accident, survenite ntr-o perioad de 365 de zile calendaristice de la data accidentului produs pe durata asigurrii n timpul cltoriei n strintate. n aceste situaii, asigurtorul va plti Indemnizaia de asigurare asiguratului/beneficiarului astfel: a) n cazul n care asiguratul va deceda ca urmare a accidentului, asigurtorul va plti beneficiarului sau motenitorilor legali ai

  asiguratului (n cazul n care nu a fost desemnat un beneficiar) suma asigurat pentru deces;

  b) n cazul n care asiguratul va suferi ca urmare a accidentului ce a avut loc pe durata asigurrii o invaliditate permanent total,

  GROUPAMA ASIGURRI S.A. va plti asiguratului suma asigurat din Polia/Certificatul de asigurare.

  2.1.5.1. n cazul invaliditii permanente totale ca urmare a unui accident, invaliditatea trebuie s fie constatat n termen de cel mult 1 an

  de la data accidentului.

  2.1.5.2. n cazul invaliditii permanente totale ca urmare a unui accident, asigurtorul va plti suma asigurat, menionat n Polia/Certificatul de asigurare. 2.1.5.3. Dac decesul asiguratului se produce nainte de plata indemnizaiei de asigurare cuvenite, aferente acestei asigurri, aceasta va fi pltit beneficiarului sau motenitorilor legali ai asiguratului, n cazul n care acesta nu a desemnat un beneficiar. 2.1.5.4. n cazul n care, pentru oricare din riscurile deces din accident sau invaliditate permanent total din accident, Indemnizaia de asigurare a fost pltit anterior de ctre GROUPAMA ASIGURRI, n baza prezentului Contract, pn la limita sumei asigurate, obligaiile de plat ale asigurtorului nceteaz. RSPUNDERE CIVIL INDIVIDUAL 2.1.6. Rspundere civil individual sunt acoperite eventuale prejudicii produse terilor - vtmri corporale i/sau daune materiale - pe durata cltoriei n strintate pe durata asigurrii. n baza prezentului Contract de asigurare este acoperit rspunderea civil a asiguratului ca urmare a unor evenimente produse pe durata asigurrii, cu condiia ca tera persoan pgubit s i valorifice preteniile de despgubire fie pe durata asigurrii, fie n termenul legal de prescripie i asiguratul s le notifice imediat asigurtorului.

  Asigurtorul acord despgubiri pentru cheltuieli de judecat fcute n procesul civil i pentru cheltuieli care decurg din rspunderea civil delictual a asiguratului, n cazul pagubelor provocate n mod accidental de ctre acesta terilor, n timpul cltoriei, pe durata asigurrii.

  Pagubele pot consta n: - producerea de vtmari corporale, n mod accidental, unor tere persoane, care nu sunt membri ai familiei sau prepui ai asiguratului, nu sunt nsoitori ai asiguratului pe parcursul cltoriei sau care nu sunt angajai de ctre asigurat n acest scop; - pierderea sau distrugerea oricrui tip de proprietate care nu aparine, nu este n responsabilitatea i nu este sub controlul asiguratului sau al oricrui membru al familiei acestuia, prepuilor asiguratului, oricrui nsoitor al asiguratului n timpul cltoriei.

  Se acord despgubiri numai dac sunt ndeplinite, cumulativ, urmtoarele condiii: a) prejudiciul suferit de tera persoan s fi fost cauzat de o fapt culpabil a asiguratului, produs pe durata Asigurrii; b) ntre fapta culpabil i prejudiciul produs terei persoane s existe o legatur de cauzalitate; c) prejudiciul s fie indemnizabil, adic s aib un caracter cert, actual, s fie personal i direct ; Asigurtorul pltete despgubiri, n limita rspunderii, doar pentru faptele ilicite sau seria de fapte ilicite din culp n perioada de valabilitate a Contractului de asigurare i numai dac prejudiciile materiale aduse terilor s-au produs n durata asigurrii. Rspunderea asumat de Groupama Asigurri S.A nu va depi n total pe durata Asigurrii, n legtur cu toate prejudiciile suferite de tere persoane, consecine ale tuturor evenimentelor asigurate produse pe durata Asigurrii, limita maxim a rspunderii, prevzut n

 • THG 08-MAI 2018 Pg. 5/48

  Groupama Asigurri S.A.

  We insure all that matters to you.

  Poli/Certificat. Asigurtorul este ndreptit s i exercite orice drept n a-i apra interesele sau pentru a obine o nelegere n ceea ce privete un eveniment asigurat. De asemenea, poate s aplice procedurile necesare n numele asiguratului i/sau n beneficiul su, aceste aciuni desfurndu-se mpotriva oricrei pri implicate. Asiguratul trebuie s ofere toate informaiile i ajutorul necesare, pe care asigurtorul le solicit. Asiguratul are obligaia s opun terei persoane toate aprarile pe care le poate formula i s nu renune la niciun drept i la nicio prescripie n favoarea sa. n caz contrar, asigurtorul are dreptul de a nu acorda Indemnizaia de asigurare dac prin formularea aprrii, exercitarea dreptului sau invocarea prescripiei asiguratul nu ar mai fi fost obligat s repare prejudiciul. ASIGURAREA DOCUMENTELOR 2.1.7. Asigurarea documentelor n cazul pierderii sau al furtului acestora reprezentnd asistena oferit asiguratului de ctre compania de asisten i decontarea cheltuielilor efectuate de asigurat exclusiv pentru obinerea unui document nlocuitor, necesar

  ntoarcerii n ar, (acte provizorii pe numele asiguratului, Cartea sau Buletinul de Identitate, Paaportul, Certificatul de nmatriculare, Permisul de conducere, Legitimaii de cltorie i de serviciu ca urmare a furtului sau a pierderii acestora). n cazul furtului sau pierderii documentelor enumerate mai sus, indispensabile pentru continuarea clatoriei sau pentru rentoarcerea n ar, se asigur, dup caz: - consiliere acordat asiguratului de compania de asisten asupra demersurilor ce trebuie efectuate; - costurile pentru procurarea de documente provizorii i/sau bilete / documente de transport n locul celor pierdute/furate (n limita maxim a sumei asigurate, prevzut n Polia de asigurare); - costul transportului (o singur cltorie dus-ntors) pn n localitatea din strintate n care au fost emise documentele, dac pentru eliberarea documentelor a fost necesar deplasarea n alt localitate (din strintate), n baza documentelor justificative; - contravaloarea taxelor de emitere a documentelor provizorii de identitate emise n locul celor furate/pierdute. Asigurtorul se oblig s plteasc Indemnizaia de asigurare numai pentru evenimentele asigurate aprute pe durata asigurrii i notificate asigurtorului n termen de 48 de ore de la data producerii evenimentului asigurat, n baza documentelor originale primite de la autoritile locale i alte documente justificative. 2.2. ASIGURRI SUPLIMENTARE pentru care poate opta asiguratul/contractantul, n acest caz asigurrile suplimentare sunt menionate n Polia sau Certificatul de asigurare, astfel: - Asigurarea suplimentar de protecie privind anularea vacanei, - Asigurarea suplimentar pentru sporturi de sezon, - Asigurarea suplimentar pentru cltoriile cu avionul (ntrzierea/pierderea cursei aeriene, ntrzierea/pierderea bagajelor), - Asigurarea suplimentar privind ntreruperea-extinderea cltoriei, - Asigurarea suplimentar privind asistena rutier. 3. NCHEIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE 3.1. Asigurarea se ncheie naintea plecrii n strintate pentru persoane fizice care cltoresc n afara granielor Romniei, ale rii de reedin i ale rii de domiciliu. Asigurarea se ncheie pentru o perioad de minimum 3 i maximum 365 de zile. 3.2. n funcie de scopul cltoriei, contractantul poate opta pentru: a) Turistic; b) ofer profesionist; c) Business/Studii;

  d) Munc/Sportiv profesionist sau participant la competiii/antrenamente.

  4. NCEPEREA I NCETAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE 4.1. Asigurarea intr n vigoare la data i ora indicat n Polia/Certificatul de asigurare, dar nu nainte de plata primei de asigurare i de trecerea frontierei Romniei,rii de cetenie sau rii de reedin. 4.2. Contractul de asigurare nceteaz la ora 24.00 a datei de expirare nscrise n Polia de asigurare, sau odat cu trecerea frontierei n Romnia,ara de cetenie sau ara de reedin, oricare dintre acestea survine mai repede. n cazul n care pe parcursul valabilitii poliei se nregistrez cltorii multiple n strintate, asigurarea nu produce niciun fel de efecte pentru evenimentele produse pe teritoriul Romniei sau al rii de cetenie sau de reziden. 4.3. n cazul asigurrilor individuale, dac o mbolnvire sau un accident survenit n timpul deplasrii n strintate necesit tratament i dup ncheierea duratei asigurrii, asigurtorul va extinde perioada de acoperire a cheltuielilor cu asistena medical i cu repatrierea cu pn la 30 de zile, n limita sumei asigurate. n aceast situaie, asiguratul trebuie s demonstreze c transportul la domiciliul/reedina din Romnia,ara de cetenie sau reziden nu a fost posibil. 4.4. Contractul de asigurare ncheiat la distan, prin mijloace electronice, utiliznd mediul online, pe o perioad de cel mult o lun calendaristic, nu poate fi denunat unilateral de niciuna dintre pri. 4.5. Contractul de asigurare ncheiat ntre persoane prezente sau cel ncheiat la distan avnd o durat mai mare de o lun calendaristic poate fi denunat unilateral de prile contractante cu respectarea unui termen de preaviz de minim 20 de zile calendaristice calculate de la data primirii notificrii de cealalt parte. 4.6. n cazul denunrii contractului de ctre asigurat/contractant, dac termenul de preaviz se ndeplinete nainte de data de nceput a

 • THG 08-MAI 2018 Pg. 6/48

  Groupama Asigurri S.A.

  We insure all that matters to you.

  asigurrii specificat n Poli, asigurtorul va restitui acestuia prima de asigurare, n baza solicitrii sale scrise transmis anterior datei de nceput a asigurrii. 4.7. n cazul denunrii Contractului de asigurat/contractant, dup data de nceput a asigurrii specificat n poli, returul de prim se va efectua n baza solicitrii scrise a asiguratului/contractantului i a dovezii de anulare/ntrerupere a cltoriei, nainte de data expirrii asigurrii, numai dac nu a fost avizat niciun risc asigurat pn la acea dat. Astfel, se va plti diferena de prim rmas de la data nregistrrii actului unilateral de denunare i pn la data de expirare a contractului de asigurare (prorata). Dup data nregistrrii declaraiei unilaterale de denunare la asigurtor, niciun risc produs ulterior nu va mai fi acoperit prin Contractul de asigurare. 4.8. Contractul de asigurare nceteaz i n urmtoarele cazuri: a) La data decesului asiguratului.

  b) La data plii ntregii Indemnizaii de asigurare pentru cel puin un asigurat sau mai muli (n cazul contractelor de grup), conform sumelor

  asigurate i limitelor de rspundere/despgubire.

  c) Prin rezilierea de ctre oricare dintre pri, n condiiile dreptului comun, sau prin rezilierea de ctre asigurtor n condiiile art. 5.5.

  d) Prin desfiinarea de drept n cazul n care, nainte ca obligaia asigurtorului s nceap a produce efecte, riscul asigurat s-a produs ori

  producerea acestuia a devenit imposibil, sau dac, dup ce obligaia menionat a nceput s produc efecte, intervenirea riscului asigurat

  a devenit imposibil. n acest caz, asiguratul/contractantul este ndreptit s recupereze prima de asigurare achitat proporional cu

  perioada neexpirat a Contractului de asigurare (pro-rata), dar numai n cazurile n care nu s-au pltit ori nu se datoreaz despgubiri

  pentru evenimente produse pe durata asigurrii.

  e) la data ieirii din grupul asigurat, pentru asiguratul respectiv n cazul asigurrilor de grup.

  f) la data producerii evenimentului asigurat pentru Asigurarea suplimentar de protecie privind anularea cltoriei (n msura n care

  aceast asigurare suplimentar face parte din Contractul de asigurare i este menionat n Poli/Certificat).

  5. PRIMA DE ASIGURARE 5.1. Prima de asigurare se pltete pentru perioada solicitat de contractant/asigurat la momentul ncheierii Poliei de asigurare, conform tarifelor asigurtorului. 5.2. Prima de asigurare va fi pltit anticipat i integral pentru contractele individuale, cash, virament bancar sau on-line prin platforma asigurarionline.groupama.ro. 5.3. Pentru contractele de grup ncheiate pe o durata de 365 de zile, plata primei se poate face i n rate. Cea dinti rat de prim de asigurare se va plti la data completrii i semnrii Cererii de asigurare. Ratele de prim de asigurare ulterioare trebuie pltite pn la termenele scadente specificate n Polia de asigurare. Plata primei de asigurare este considerat o obligaie esenial n prezentul contract. 5.4. ncepnd cu cea de a doua scaden, Contractantul va plti rata de prim de asigurare direct n banc, prin virament bancar sau on-line prin platforma asigurarionline.groupama.ro, n contul asigurtorului specificat n contract, data plii fiind cea nscris n documentul de plat. n documentul de plat trebuie menionat, obligatoriu, numrul Poliei de asigurare, cuantumul primei de asigurare i numele contractantului/asiguratului. 5.5. Neplata primei de asigurare sau a ratelor de prim n cuantumul i/sau la scadenele stabilite n polia de asigurare duce la rezilierea de drept a Contractului de asigurare, ncepnd de la data scadenei ratei de prim nepltite. Rezilierea se produce de drept, fr a fi necesar nicio notificare din partea asigurtorului i fr ndeplinirea vreunei alte formaliti. De la data ncetrii prin reziliere a Contractului acesta nu mai produce niciun efect. 5.6. Asiguratul/contractantul este rspunztor de plata primelor de asigurare, att pentru Pachetul de baz, ct i pentru eventualele Asigurri suplimentare ataate Contractului de asigurare, conform modului de plat specificat n Polia de asigurare. n cazul n care asiguratul/contractantul nu achit prima sau rata de prim n ntregime sunt aplicabile prevederile art. 5.5. Cuantumul pltit de asigurat nu este purttor de dobnd i va fi restituit la solicitarea contractantului/asiguratului. 5.7. n calitate de pltitor, asiguratul/contractantul va solicita i va pstra dovada plii primei de asigurare. Asiguratul/contractantul trebuie s fac dovada plii primelor de asigurare, a datei plii i a cuantumului acesteia. 6. MODALITATEA I TERMENUL DE PLAT A INDEMNIZAIILOR 6.1. n caz de producere a riscurilor asigurate, asiguratul sau mputernicitul acestuia are obligaia: s contacteze asigurtorul la numrul de telefon nscris pe Polia/Certificatul de asigurare, n maxim 48 de ore de la producerea riscului asigurat; asigurtorul va direciona asiguratul la compania de asisten, n funcie de natura riscului asigurat produs; s furnizeze datele din Polia/Certificatul de asigurare precum i informaii referitoare la evenimentul produs; s urmeze indicaiile companiei de asisten medical/rutier; s prezinte personalului medical Polia/Certificatul de asigurare. 6.2. Dac asiguratul nu respect obligaiile de mai sus sau indicaiile companiei de asisten, asigurtorul poate s refuze plata Indemnizaiei de asigurare dac din acest motiv nu a putut stabili cauza producerii evenimentului asigurat i ntinderea pagubei. 6.3. Asigurtorul poate achita contravaloarea cheltuielilor medicale, n locul asiguratului, prin intermediul companiei de asisten. n caz contrar, asiguratul va achita direct contravaloarea serviciilor medicale i, apoi, va solicita Indemnizaia de asigurare corespunztoare de la asigurtor. 6.4. Asigurtorul nu rspunde de ntrzierile n executarea serviciilor convenite n caz de greve, explozii, revolte, micri populare, restricii de liber circulaie, sabotaje, acte teroriste, rzboi civil sau rzboi, consecine ale surselor de radioactivitate sau de or ice alt caz de for major.

 • THG 08-MAI 2018 Pg. 7/48

  Groupama Asigurri S.A.

  We insure all that matters to you.

  6.5. n cazul n care nu este urmat procedura de la punctul 6.1. i exist o justificare pentru nerespectarea ei, asigurtorul va plti Indemnizaia de asigurare dup ce asiguratul/beneficiarul: va proba legitimitatea de a obine Indemnizaia de asigurare; va preda asigurtorului toat documentaia cerut de acesta, n original, n termen de maxim 30 zile de la data producerii evenimentului asigurat. Documentele emise ntr-o limb strin vor fi nsoite de traducere autorizat, costul traducerii fiind suportat de ctre asigurat. ASIGURAREA MEDICAL 6.6. Notele de plat/chitanele vor fi nsoite de rapoarte medicale complete, pentru tratamentul medical, care trebuie s cuprind: numele persoanei tratate; cauza i diagnosticul stabilit; detalii asupra tratamentului medical administrat sau a serviciului medical prestat i data efecturii acestora. 6.7. Reetele medicale prescrise trebuie s fie nsoite de documentele doveditoare ale plii medicamentelor achiziionate. 6.8. n cazul spitalizrii se va prezenta i fia de externare alturi de notele de plat pentru tratamentul administrat. 6.9. Dac riscul asigurat s-a produs ca urmare a unui accident, se va prezenta i actul eliberat de autoritile competente (dac este cazul). 6.10. n cazul tratamentului dentar, notele de plat/chitanele trebuie s conin informaii privind dinii tratai, tratamentul aplicat i cauza care a determinat necesitatea interveniei. 6.11. n cazul transportului (care nu a fost organizat de compania de asisten) asiguratului la domiciliu, cheltuielile se vor justifica pe baza chitanelor (biletelor)/facturilor/bonurilor fiscale, precum i a declaraiei medicului cu precizarea diagnosticului i a necesitii, din punct de vedere medical, a efecturii transportului. 6.12. n cazul transportului corpului nensufleit al asiguratului, cheltuielile se vor justifica pe baza chitanelor i a certificatului de deces cu indicarea de ctre medic a cauzelor decesului. 6.13. n acest caz, solicitarea Indemnizaiei de asigurare trebuie transmis asigurtorului cel mai trziu dup 30 de zile de la producerea riscului asigurat/ntoarcerea n ar. ASIGURAREA DE ACCIDENTE DE PERSOANE 6.14. n cazul producerii decesului sau invaliditii permanente ca urmare a unui accident petrecut n strintate pe durata de asigurare, pentru care avizarea se face la asigurtor, se vor depune urmtoarele documente:

  a) formular avizare eveniment asigurat (formular tipizat), completat n ntregime, semnat, tampilat (n cazul contractantului persoan juridic) i datat (original); b) Polia/Certificatul de asigurare n vigoare la data accidentului care a condus la decesul asiguratului (original sau copie); c) certificat de deces sau hotrre judectoareasc de declarare a decesului (copie); d) certificat medical constatator al decesului (copie); e) documente medicale care s cuprind diagnosticul i evoluia tuturor afeciunilor medicale n legtur cu accidentul care a condus la decesul sau invaliditatea permanent total (adeverin medical, bilet de externare, fi medical etc.); f) proces verbal ncheiat de autoritile competente sau orice acte care pot arta circumstanele producerii accidentului (copie): declaraii cu martori, certificat de analiz toxicologic, alcoolemie, adeverine medicale eliberate de instituia medical care a acordat primul ajutor etc.; g) acte care s ateste legitimitatea persoanei de a obine Indemnizaia de asigurare: act de identitate/paaport (copie); h) alte documente solicitate de asigurtor pentru a determina legalitatea plii sau pentru a determina nivelul corespunztor al Indemnizaiei de deces. RSPUNDERE CIVIL INDIVIDUAL 6.15. n cazul pagubelor produse la bunuri, despgubirile nu pot depi valoarea acestora la data producerii evenimentului asigurat. Astfel, despgubirile reprezint costul reparaiei, refacerii ori restaurrii bunurilor avariate sau costul procurrii unor bunuri asemntoare celor avariate (din punct de vedere tehnic i al vechimii) din care se scade uzura i/sau valoarea resturilor care se pot valorifica. 6.16. Urmare a producerii evenimentului asigurat, asiguratul va prezenta asigurtorului: - devizul lucrrilor de reparaii a pagubelor produse la cldiri sau alte construcii, maini, instalaii, utilaje etc., inclusiv cheltuielile de demontare i montare necesare acestor lucrri; - proiectul cldirii sau construciei avariate sau distruse; - inventarul bunurilor existente nainte de producerea evenimentului i al celor rmase dup producerea evenimentului precum i gradul de avariere; - alte acte: procese verbale de recepie, facturi, documente de transport etc. 6.17. Valoarea total a despgubirii nu va depi limita maxim a rspunderii stabilit n Contract, indiferent dac paguba nregistrat este total sau parial. n situaia n care evenimentul asigurat a produs att pagube materiale, ct i vtmarea de persoane, prioritar va fi despgubirea persoanelor vtmate, n timp ce despgubirea pagubelor materiale se va efectua pn la limita maxim a rspunderii. 6.18. n cazul vtmrilor corporale despgubirile reprezint, n limita rspunderii asumate de asigurtor, cheltuielile necesare restabilirii sau ameliorrii strii de sntate, neacoperite de sistemele de asigurare social, efectuate de persoana prejudiciat, precum i pierderile de venit net suferite de persoana respectiv pe perioada de la producerea accidentului pn la refacerea capacitii de munc. 6.19. n cazul decesului despgubirile vor acoperi, n limita rspunderii asumate de asigurtor: a) cheltuielile de nmormntare, pe baza nscrisurilor doveditoare;

 • THG 08-MAI 2018 Pg. 8/48

  Groupama Asigurri S.A.

  We insure all that matters to you.

  b) cheltuielile de transport, justificate cu acte, din localitatea unde a avut loc decesul pn la localitatea n care se face nmormntarea; c) veniturile nete nerealizate i eventualele alte cheltuieli fcute (dac au fost cauzate de accident) n perioada de la data producerii evenimentului asigurat pn la data decesului; d) prestaii bneti periodice (pensii de ntreinere) celor ndreptii, potrivit legii. 6.20. Dac se stabilete, printr-o hotrre judectoreasc rmas definitiv, ca despgubirea s fie achitat sub form de prestaii bneti periodice (pensii de ntreinere), asigurtorul va plti suma stabilit n aceste Condiii. Dac ulterior intrrii n vigoare a obligaiilor de plat ale asigurtorului i pn la epuizarea sumei asigurate starea persoanei vtmate s-a mbuntit, iar cuantumul despgubirii iniiale nu se mai justific, asigurtorul poate, fie s reduc despgubirea, fie s nceteze a o plti. ASIGURAREA DOCUMENTELOR 6.21. Asiguratul are obligaia de a notifica autoritile locale n maxim 24 ore de la data producerii (constatrii) evenimentului. ALTE PREVEDERI 6.22. Pentru oricare dintre riscurile asigurate produse, asigurtorul poate solicita orice alte documente pentru a determina legalitatea plii sau pentru a determina nivelul corespunztor al despgubirii. 6.23. Dac solicitarea Indemnizaiei de asigurare este frauduloas sau n mod evident exagerat, ori contractul are la baz declaraii false, asigurtorul are dreptul s rezilieze Contractul de asigurare i s refuze plata Indemnizaiei de asigurare. 6.24. nceperea procedurii de stabilire i evaluare a drepturilor din asigurare nu constituie o recunoatere a obligaiei de plat a Indemnizaiei de asigurare. 6.25. n cazul plii indemnizaiei de asigurare ctre asigurat sau beneficiarii lui, aceasta se va face n LEI, la cursul de schimb BNR al zilei n care s-a emis chitana/nota de plat, dup cel mult 15 zile de la data depunerii ultimului document solicitat de asigurtor sau de ctre compania de asistena medical sau asigurat, dup caz. 7. EXCLUDERI 7.1 Asigurtorul nu va plti Indemnizaia de asigurare pentru cheltuieli ocazionate de: n cazul ASIGURRII MEDICALE i a ASIGURRII DE ACCIDENTE DE PERSOANE a) orice condiie pre-existent cu excepia unui prim serviciu organizat exclusiv de compania de asisten medical pentru msuri de urgen medical, salvarea vieii asiguratului sau calmarea durerilor acute n limita sumei de 500 euro. n cazul n care asiguratul se afl n imposibilitatea apelrii companiei de asisten, iar riscul asigurat se produce din cauza unei condiii pre-existente, se va plti o indemnizaie de maximum 500 euro, pe baza documentelor justificative prezentate asigurtorului la ntoarcerea n ar. Pentru asiguraii cu vrsta mai mare de 75 ani, condiiile pre-existente nu vor fi acoperite de prezenta asigurare. b) consultaia, investigaia medical, tratamentul determinat de boli sau accidente care sunt n legtur direct sau indirect, total sau parial cu: - evenimente de rzboi de orice fel (declarat sau nu), revolte, rebeliuni, revoluii, acte de terorism, evenimente militare, tulburri civile; - acte de violen petrecute cu prilejul unei adunri publice/demonstraii sau orice aciuni ntreprinse pentru a preveni, controla sau suprima unul dintre evenimentele enumerate mai sus;

  c) mbolnvirea /accidentarea produs ca urmare a participrii asiguratului la:

  orice tip de sport de sezon, cu excepia cazului n care contractantul a optat pentru Asigurarea suplimentar Sporturi de sezon

  sporturi sau activiti considerate periculoase cum ar fi: alpinismul, parautismul, planorismul, zborul cu parapanta, acrobaia, cascadoria, deltaplanorism, bungee-jumping, scufundri libere la adncime mai mare de 30 m sau sub strat de ghea, speologie, bobsleigh, sanie, off-road. Enumerarea de mai sus nu este limitativ i nici exhaustiv; d) asistena medical acordat n cazul comiterii sau ncercrii de a comite, cu intenie, de ctre asigurat a unor aciuni violente sau pedepsite de legea penal n ara n care a avut loc evenimentul; e) asistena medical acordat n cazul mbolnvirilor i/sau accidentelor ca urmare a consumului de alcool, droguri, medicamente nerecomandate de medic; f) sinucidere, asisten medical n cazul tentativei de sinucidere, vtmrilor sau mbolnvirilor produse prin aciunea proprie a asiguratului; g) ndeprtarea defectelor fizice (tratamente cosmetice, operaii estetice etc.) i a anomaliilor congenitale; h) consultaia, investigaia medical, tratamentul pentru orice afeciune psihiatric, psihoterapeutic sau neurologic; i) recuperare, convalescen i fizioterapie; j) asistena medical pentru graviditate, natere, avortul (inclusiv avort terapeutic), ntreruperea voluntar a sarcinii, examinarea i tratamentul mpotriva sterilitii, precum i fecundarea artificial. Se vor plti numai cheltuielile medicale de urgen n scopul salvrii vieii mamei i/sau copilului, n limita maxim de 500 euro numai dac primul serviciu este organizat exclusiv de compania de asisten medical; k) tratarea bolilor cu transmitere sexual, a infeciei cu HIV, SIDA i consecinele acestora; l) asistena medical acordat de rudele asiguratului; m) asistena medical acordat de homeopai, medici naturiti, proceduri medicale de investigare sau de tratament cu caracter experimental, specifice cercetrii medicale, precum i consecinele acestora; n) transplantul de organe; o) achiziionarea/repararea de: ochelari, lentile de contact, proteze auditive, proteze dentare, proteze ale membrelor, scaune/crucioare invalizi; p) vaccinri i complicaiile acestora;

 • THG 08-MAI 2018 Pg. 9/48

  Groupama Asigurri S.A.

  We insure all that matters to you.

  q) controalele medicale de rutin; r) asistena medical acordat asiguratului n cazul infestrii radioactive ca urmare a radiaiilor provocate de accelerarea artificial a particulelor atomice, accident nuclear sau explozie atomic; s) asistena medical datorat unei epidemii sau pandemii recunoscut oficial n ar/rile n care cltorete asiguratul; t) cltoriile n scopul obinerii unor tratamente, ngrijiri, intervenii chirurgicale - considerate cereri abuzive; u) boli sau accidente rezultate n urma desfurrii unor activiti ce nu corespund cu scopul declarat al cltoriei; v) refuzul asiguratului de a urma recomandarea medicului de repatriere medical; w) zborul n calitate de pasager, pilot sau membru al echipajului unui aparat de zbor, altul dect cel aparinnd unei societi autorizate de transporturi aeriene de persoane;

  x) vizita ntr-o ar n care exist o situaie de for major; y) orice eveniment asigurat produs pe teritoriul Romniei, rii de cetenie sau reedin excepie cele pentru care este acoperit i le-a achiziionat prin Asigurri suplimentare; 7.2. Asigurtorul nu va plti Indemnizaia de asigurare, n cazul refuzului asiguratului de a respecta instruciunile echipei medicale, acest lucru ducnd la pierderea dreptului la serviciile garantate prin polia de asigurare i implicit pierderea drepturilor sale n calitate de asigurat. 7.3. Asigurtorul nu va plti Indemnizaia de asigurare n cazul n care asiguratul a necesitat asisten medical ca urmare a: a) desfurrii unor activiti cu caracter militar n strintate; b) oricror activiti sportive neacoperite prin prezenta asigurare cu excepia cazurilor n care acest lucru a fost specificat expres n Polia sau n Certificatul de asigurare i cu condiia plii unei Prime suplimentare. ASIGURAREA DE RSPUNDERE CIVIL INDIVIDUAL 7.5. Asigurtorul nu va plti Indemnizaia de asigurare n cadrul Asigurrii de rspundere civil legal individual pentru:

  - Rspunderea asiguratului fa de teri care se declaneaz ca urmare sau n legtur cu un act deliberat sau criminal;

  - Rspunderea pentru daune provocate terilor de membrii familiei asiguratului, rude de pn la gradul IV ale acestuia, prepui sau salariai

  ai acestuia;

  - Rspunderea pentru daune provocate de asigurat membrilor familiei sale, rudelor de pn la gradul IV, prepuilor sau salariailor si;

  - Rspunderea pentru daune provocate terilor de animale ale asiguratului;

  - Prejudicii de care rspunde asiguratul n legtur cu: a) Orice autovehicul sau vehicul (inclusiv remorca tras de acesta), nmatriculat, nmatriculabil sau nenmatriculabil,

  b) Orice utilaj de construcii sau utilaj agricol,

  c) Orice ambarcaiune, nav, hidroglisor sau alte instalaii/echipamente plutitoare,

  d) Orice aeronav, planor, avion sau alte mijloace similare indiferent dac asiguratul este proprietar, l-a nchiriat, mprumutat, utilizat,

  condus sau pilotat.

  - Rspunderea pentru daune cauzate terilor rezultnd din organizarea, pregtirea sau participarea la o competiie organizat de o federaie

  sportiv, indiferent dac aceasta este sau nu autorizat i asigurat sub efectul legii;

  - Rspunderea pentru daune provocate terilor n cursul desfurrii de activiti profesionale sau n cursul participrii la o activitate

  organizat de o asociaie profesional, instituie sau colectivitate;

  - Rspunderea civil profesional i/sau contractual;

  - Rspunderea civil ce ar putea surveni urmare a unui incendiu, explozii sau a unei deversri/revrsri de ape;

  - Amenzile contravenionale, penale sau de orice alt natur;

  - Orice situaie care este o consecin a rspunderii pe care asiguratul o are ca rezultat al unei nelegeri fcute de ctre acesta cu persoana

  prejudiciat, rspundere care nu s-ar aplica n cazul absenei nelegerii respective;

  - Rspunderea pentru prejudicii aprute ca urmare a infestrii cu i/sau rspndirii oricror boli contagioase;

  - Rspunderea pentru daune produse terilor sub influena consumului de alcool, al substanelor ilegale sau substanelor narcotice sau

  medicamentelor care nu au fost prescrise, n prealabil, de vreo autoritate medical;

  - Rspunderea pentru prejudicii aprute ca urmare a desfurrii de competiii i/sau competiii sportive/sporturi extreme precum,

  automobilism, motociclism i/sau alpinism, box, polo, parautism, deltaplanorism i/sau scufundri subacvatice, folosind un aparat de

  respiraie;

  - Orice rspundere de natur contractual sau n legtur cu orice Contract;

  - Rspunderea pentru daune aprute ca urmare a participrii asiguratului la demonstraii de strad, tulburri civile, greve, manifestaii

  ilegale sau acte de terorism.

  - Rspunderea pentru daune produse terilor ca rezultat al:

  - deinerii sau utilizrii unui avion, unor vehicule tractate de cai sau mecanice/motorizate, biciclete, vase maritime (altele dect brci cu

  rame, pontoane sau canoe), animale sau arme de foc;

  - ocuprii (exceptnd situaia temporar n scopul cltoriei) sau deinerii n proprietate de teren sau cldiri;

  - desfurrii unei activiti comerciale, exercitrii unei profesii, prestrii unei munci manuale sau a unei ocupaii ntmpltoare; - Rspunderea n calitate de angajator sau sub incidena oricrui alt contract sau oricrei polie de asigurare;

 • THG 08-MAI 2018 Pg. 10/48

  Groupama Asigurri S.A.

  We insure all that matters to you.

  - Rspunderea pentru daune morale;

  - Pierderi financiare de consecin (indirecte);

  - Pierderi financiare pure;

  - Amenzi i/sau penaliti de orice tip, inclusiv despgubiri cu caracter punitiv.

  ASIGURAREA DOCUMENTELOR 7.6. Asigurtorul nu va plti Indemnizaia de asigurare n cadrul Asigurrii documentelor pentru: a) producerea riscului asigurat cu intenie sau nelciune din partea asiguratului i/sau din partea unui apropiat al su (so/soie, prini, bunici, copii); b) orice alt document care nu este menionat la art. 2.1.7; c) documentele lsate n custodia unei persoane care nu are o responsabilitate oficial n a pstra proprietatea asiguratului; d) documentele furate dintr-un vehicul nesupravegheat, cnd nu exist o dovad concludent a unei intrri cu fora i ntr-un mod violent n vehicul (furt fr efracie) cu excepia situaiei n care documentele au fost ncuiate n torpedo-ul sau n portbagajul vehiculului, acestea nefiind vizibile din exteriorul vehiculului; e) cazurile n care asiguratul nu solicit un raport scris din partea autoritilor locale n max. 24 ore de la constatarea pierderii sau furtului de documente; f) cheltuielile suplimentare efectuate de asigurat din cauza producerii riscului asigurat (ex. bilet de avion, cheltuieli de cazare etc.)

  8. RESPONSABILITILE CONTRACTANTULUI I ALE ASIGURATULUI 8.1. Asiguratul este obligat s anune asigurtorul la producerea riscului asigurat conform art. 6.1. 8.2. Asiguratul este obligat s furnizeze asigurtorului toate datele i documentele necesare stabilirii cuantumului Indemnizaiei de

  asigurare/despgubirii. Asiguratul va trebui s dovedeasc n mod expres data real de ncepere a cltoriei. 8.3. Prin prezentele Condiii, asiguratul mputernicete asigurtorul s obin de la medicii curani datele privind istoricul medical, starea

  de sntate i tratamentul aplicat, dezlegndu-i de secretul profesional. 8.4. Asiguratul, rudele sale, reprezentanii legali, trebuie s consimt la examinarea medical a asiguratului de ctre medicii agreai de

  asigurtor. 8.5. Asiguratul trebuie s se informeze despre vaccinurile obligatorii pentru zona n care urmeaz s cltoreasc, precum i cele

  recomandate ca necesare de autoritile locale i s le efectueze. 8.6. n cazul nerespectrii obligaiilor prevzute la art. 8.1-8.5, asigurtorul poate s refuze plata Indemnizaiei de asigurare dac nu a

  putut stabili cauza producerii riscului asigurat i/ sau ntinderea pagubei. 8.7. Contractantul se oblig s comunice tuturor membrilor grupului asigurat, prevederile Contractului de asigurare de grup i prevederile Condiiilor contractuale generale i ale Condiiilor contractuale specifice aferente fiecrei Asigurri i ale oricror alte prevederi agreate ntre pri pe toat durata Contractului de asigurare de grup. RESPONSABILITILE CONTRACTANTULUI I ALE ASIGURATULUI n cazul ASIGURRII DE RSPUNDERE CIVIL INDIVIDUAL 8.8. S ia toate msurile necesare pentru a preveni producerea pagubelor, precum i pentru limitarea acestora, n conformitate cu prevederile legale. 8.9. n cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul trebuie s comunice asigurtorului dac exist i alte polie de asigurare care acoper aceeai rspundere, la asigurtori diferii. Asiguratul trebuie s declare numele celorlali asigurtori, fiecare asigurtor fiind obligat la plat proporional cu limita de rspundere/suma asigurat i pn la concurena acesteia, fr ca asiguratul s poat ncasa o despgubire mai mare dect prejudiciul efectiv, consecin direct a riscului acoperit.

  8.10. La producerea riscului s ia, n cadrul limitei la care s-a facut Asigurarea, potrivit cu mprejurrile, msuri pentru limitarea pagubelor. 8.11. S ntiineze imediat, n cazul producerii unor evenimente asigurate, dup caz, autoritile competente, poliia, pompierii, organele medicale,etc. solicitnd acestora ntocmirea de acte cu privire la cauzele i mprejurrile producerii evenimentului asigurat. 8.12. S conserve locul producerii evenimentului, s pstreze prile afectate i s le pun la dispoziia reprezentanilor sau experilor asigurtorului pentru constatare. 8.13. S furnizeze toate informaiile, datele, istoricul, actele i documentele solicitate de asigurtor i s permit acestuia s fac investigaii referitoare la cauza i mrimea pagubei. 8.14. S comunice asigurtorului, n scris, preteniile formulate de cei pgubii i s depun orice acte primite n legtur cu producerea evenimentului asigurat. 8.15. S nu fac nicio ofert, promisiune sau plat, fr acordul scris al asigurtorului, n caz contrar acestea nefiind opozabile asigurtorului. 8.16. S se apere n proces innd seama i de eventualele recomandri ale asigurtorului, inclusiv n ceea ce privete angajarea unui aprtor att n prim instan ct i n cile de atac. Asigurtorul, pentru o mai bun aprare a intereselor asiguratului, poate folosi i calea interveniei, n conformitate cu prevederile legale n vigoare. 8.17. Asiguratul este obligat s conserve dreptul de regres al asigurtorului mpotriva celor vinovai de producerea daunei. 8.18.Dac din cauza nerespectrii de ctre asigurat a obligaiilor de mai sus (8.8-8.17), asigurtorul nu a putut determina cauzele care au generat evenimentul asigurat sau cuantumul despgubirii, aceasta are dreptul de a refuza plata despgubirii. 8.19. S nu renune la niciun drept i la nicio prescripie pe care o poate invoca n favoarea sa n raporturile cu terii prejudiciai.

 • THG 08-MAI 2018 Pg. 11/48

  Groupama Asigurri S.A.

  We insure all that matters to you.

  9. MODIFICRI Solicitarea de modificare a Contractului de asigurare se poate efectua n perioada de valabilitate a acestuia, prin transmiterea de ctre asigurat/contractant a cererii de modificare care consta n: a. schimbarea numelui contractantului/asiguratului, n baza actelor de stare civil sau a hotrrilor judectoreti; Polia/Certificatul coninnd modificrile efectuate va fi transmis asiguratului/contractantului, la solicitarea scris a acestuia, la adresa de coresponden; b. schimbarea adresei de coresponden, numr de telefon, adresa de mail a contractantului/asiguratului; 10. CORESPONDENA 10.1. Documentele ce au fost trimise asigurtorului, n vederea ncheierii Contractului de asigurare sau ulterior intrrii lui n vigoare, au valoare juridic numai dac au fost prezentate n form scris semnate i datate i au fost nregistrate de asigurtor. Toate solicitrile contractantului/asiguratului sunt valabile ncepnd cu data la care sunt nregistrate i acceptate de asigurtor. Formularele tipizate trebuie completate n totalitate i semnate de reprezentantul legal sau mputernicitul asiguratului/contractantului, avnd aplicat tampila firmei dac este cazul. 10.2. Adresa de coresponden a contractantului i asiguratului trebuie s fie pe teritoriul Romniei. 10.3. n cazul n care asiguratul/contractantul i va schimba adresa de coresponden fr a ntiina n scris asigurtorul, toat corespondena transmis la ultima adres comunicat de acesta va fi considerat valabil i pe deplin opozabil acestuia. 10.4. Dac notificarea nu se poate transmite din cauz c partea destinatar i-a schimbat adresa de notificare, fr s comunice acest lucru celeilalte pri, sau n cazul respingerii sau refuzului de a primi notificarea (inclusiv n cazul lipsei de la adresa de coresponden i/sau al expirrii termenului de pstrare a corespondenei), notificarea respectiv se consider primit la data la care se constat imposibilitatea transmiterii acesteia sau refuzul de a primi notificarea. Orice alt modalitate de comunicare (fax, email, etc.) se va lua n considerare numai n msura n care primirea este confirmat de ctre cealalt parte, respectiv de ctre destinatarul comunicrii.

  11. CHELTUIELI 11.1.Tarifele i comisioanele care se refer la plata primelor de asigurare, dac sunt aplicabile, vor fi suportate de contractant/asigurat. Tarifele i comisioanele care se refer la plata Indemnizaiilor de asigurare, dac sunt aplicabile, vor fi suportate de cei ndreptii s le primeasc (n absena unei dispoziii legale contrarii). 11.2.Taxele i tarifele percepute de instituii (medic de familie, spital, IML, Poliie, Parchet etc.) pentru eliberarea documentelor solicitate de asigurtor n vederea ncheierii/modificrii Contractului de asigurare sau a plii Indemnizaiei de asigurare vor fi suportate de contractant/asigurat/beneficiar. 12. TERITORIALITATE Asigurarea este valabil conform solicitrii asiguratului/contractantului, menionate n Polia/Certificatul de asigurare, astfel:

  n Europa inclusiv Federaia Rus, Turcia i teritoriile de pe alte continente ale rilor europene sau

  ntreaga lume inclusiv/fr S.U.A. i Canada, exceptnd graniele teritoriale ale Romniei, ale rii de cetenie sau rii de reedin a asiguratului. n cazul achiziionrii Pachetului A asigurarea este valabil doar n Europa. 13. PREVEDERI FINALE 13.1. Condiiile acestei asigurri se completeaz cu dispoziiile legale n materie, n msura n care nu sunt reglementate prin prezentul contract. 13.2. Nenelegerile izvorte din interpretarea i executarea Contractului de asigurare se vor soluiona pe cale amiabil, iar n situaia n care acest lucru nu mai este posibil, litigiul se va soluiona potrivit legislaiei n vigoare, de ctre instanele de judecat competente n Romnia. 13.3 LEGEA APLICABIL este legea romn i Contractul de asigurare va fi guvernat de legislaia din Romnia. 13.4. Dac este necesar pentru scopul i natura Contractului de asigurare, exist posibilitatea ca prile contractante s introduc, de comun acord, prevederi diferite de cele menionate n prezentele Condiii de Asigurare, acestea trebuind s fie n acord cu legislaia n vigoare. 13.5. n cazul constatrii insolvabilitii asigurtorului, asiguratul/beneficiarul se poate adresa Fondului de garantare, conform prevederilor Legii nr. 213/2015. 13.6. Soluionarea petiiilor: n situaia n care asiguratul / beneficiarul menionat n polia de asigurare este nemulumit cu privire la modul de ncheiere, executare sau incetare a contractului de asigurare, acesta poate formula o petiie n vederea soluionrii amiabile a situaiei. Avizarea i nregistrarea reclamaiilor se realizeaz: n scris, prin depunerea reclamaiei la sediul central sau n ageniile teritoriale ale assigurtorului; prin intermediul serviciilor potale sau prin curier ; prin fax sau telefonic, apelnd Centrul de Relatii Clienti Alo Groupama la numrul 0374 110 110 ; prin sistemul online de primire a petiiilor, la adresa de e-mail [email protected];Groupama Asigurari va rspunde cu privire la toate aspectele menionate n petiie n termen de cel mult 30 zile de la data nregistrrii acesteia, printr-o adres scris, comunicat pe adresa petentului.

  mailto:[email protected]
 • THG 08-MAI 2018 Pg. 12/48

  Groupama Asigurri S.A.

  We insure all that matters to you.

  Totodat, asiguratul / beneficiarul are dreptul de a se adresa Autoritii de Supraveghere Financiar. Formularea unei petiii de ctre asigurat / beneficiar nu aduce atingere dreptului acestuia de a sesiza instanele de judecat competente. 13.7. Soluionare alternativ a litigiilor. n cazul apariiei unor eventuale dispute ntre prile Contractului de asigurare, ce nu au putut fi soluionate pe cale amiabil, asiguratul/contractantul/beneficiarul persoan fizic, n calitate de consumator, poate apela la soluionarea alternativ a litigiului n conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 4/2016 privind organizarea i funcionarea Entitii de Soluionare Alternativ a Litigiilor n domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) i ale O.G. nr. 38/2015 privind soluionarea alternativ a litigiilor dintre consumatori i comerciani. Pentru a accesa procedurile de soluionare alternativ a litigiilor, asiguratul/contractantul/beneficiarul trebuie s se adreseze ctre SAL-FIN, entitate de soluionare alternativ a litigiilor n domeniul financiar non-bancar ce funcioneaz n cadrul Autoritii de Supraveghere Financiar. Solicitrile se adreseaz n scris, direct la sediul SAL-FIN, prin pot sau prin mijloace electronice de comunicare. Informaii detaliate cu privire la modul i condiiile de soluionare alternativ a litigiilor pot fi obinute la adresa de internet http://www.salfin.ro. Aceste demersuri nu ngrdesc dreptul asiguratului/contractantului/beneficiarului de a formula reclamaii la adresa asigurtorului i de a se adresa instanelor de judecat competente. 13.8. n cazul contractelor de asigurare ncheiate online, Consumatorii au posibilitatea de a accesa procedurile de soluionare alternativ a litigiilor prin intermediul platformei europene de soluionare online a litigiilor (platforma SOL). Platforma SOL este un instrument digital creat de Comisia European pentru a facilita soluionarea independent, imparial, transparent, eficace, rapid i echitabil, pe cale extrajudiciar, a litigiilor care privesc obligaiile contractuale rezultate din contractele de vnzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care i are reedina n Uniune i un comerciant stabilit n Uniune, n conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluionarea online a litigiilor n materie de consum i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 i a Directivei 2009/22/CE (Regulament privind SOL n materie de consum). Platforma SOL poate fi accesat la urmatoarea adres: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show . 13.9. n general, Groupama Asigurri SA prelucreaz datele cu caracter personal furnizate direct de dvs. cu ocazia solicitrii unei oferte de asigurare sau n vederea ncheierii unui contract de asigurare. n acelai timp, n cadrul unor produse de asigurare contractate de alte persoane, Groupama Asigurri SA poate prelucra datele dvs. cu caracter personal (date de identificare, de contact, vrsta, etc.) furnizate de contractantul asigurrii n cazul n care suntei desemnat asigurat sau beneficiar al asigurrii. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesar pentru ncheierea contractului de asigurare, n caz de refuz Groupama Asigurri neputnd s ncheie sau s execute contractul vizat. Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate n baza urmtoarelor temeiuri juridice: n vederea ncheierii i derulrii contractului de asigurare, n special pentru a) evaluarea riscurilor i calculul primelor de asigurare, inclusiv prin crearea de profiluri, b) administrarea contractului, c) administrarea daunelor, d) comunicarea cu dvs. pe parcursul executrii contractului i n caz de daun; n vederea ndeplinirii obligaiilor legale sau a cerinelor reglementare aplicabile Groupama Asigurri SA, cum ar fi a) indeplinirea obligaiilor de prevenire i combatere a splrii banilor i a finanrii actelor de terorism sau de aplicare a sanciunilor internaionale, b) soluionarea petiiilor, c) obligaii de raportare, d) evidena documentelor operaionale i financiar-contabile; n vederea realizrii unor interese legitime ale Groupama Asigurri SA, n special pentru a) prevenirea fraudelor i a plilor nejustificate n cadrul dosarelor de daun; b) reasigurare, c) investigarea nivelului de adecvare a produsului la piaa int stabilit; d) analize statistice/ actuariale; e) studii de cercetare; f) recuperarea creanelor. n situaiile de prelucrare automat, Groupama Asigurri SA garanteaz dreptul dvs. de a obine intervenie uman din partea Groupama Asigurri SA, de a v exprima punctul de vedere i de a contesta decizia prin adresarea unei solicitri n acest sens pe adresa [email protected] Datele cu caracter personal privind sntatea (cum ar fi: date privind starea de sntate fizic i psihic sau afeciunile medicale declarate n chestionarele medicale i/sau care rezult din analizele medicale efectuate la ncheierea unui contract de asigurare, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de ctre asigurat, datele medicale colectate n procesul de despgubire n cazul unui eveniment asigurat) sunt prelucrate, conform condiiilor de asigurare aplicabile, pentru: evaluarea riscului asigurat, calculul primelor de asigurare, accesarea serviciilor medicale asigurate i decontarea acestora i determinarea cuantumului despgubirii cuvenite. Temeiul legal al prelucrrii acestor date l reprezint consimmntul dumneavoastr. Groupama Asigurri SA poate transmite datele dvs. cu caracter personal n vederea ndeplinirii obligaiilor sale legale sau decurgnd din executarea contractului de asigurare ctre urmtorii destinatari /categorii de destinatari: Autoritatea de Supraveghere Financiar, Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor, autoritatea judectoreasc, organe de urmrire sau cercetare penal, institute naionale / servicii teritoriale de expertiz, alte autoriti publice centrale sau locale, ali asigurtori sau reasigurtori, intermediari n asigurri/reasigurri, alte entiti din grupul Groupama, consultani sau prestatori de servicii, alte persoane sau instituii publice sau private, n cazul n care furnizarea datelor cu caracter personal este necesar pentru a da curs unei solicitri care are la baz un temei legal ori pentru ndepl inirea obiectului de activitate sau pentru respectarea obligaiilor decurgnd din contractul de asigurare. Transferul datelor personale ctre ri tere n cadrul executrii contractului de asigurare ncheiat cu dvs., Groupama Asigurri SA ar putea fi pus n situaia de a transfera datele dvs. personale ctre ri tere (din afara Spaiului Economic European). n acest caz, Groupama Asigurri SA se va asigura fie c transferul se face ctre o ar care asigur un nivel adecvat de protecie, fie va lua garanii suplimentare adecvate de protecie a datelor dvs. personale, cum ar fi implementarea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european sau reguli corporatiste obligatorii. Pentru a obine mai multe informaii despre garaniile aplicabile n caz de transfer ctre o ar ter sau pentru a obine o copie a acestora, putei transmite o cerere la sediul Groupama Asigurri SA din Bucureti. Durata stocrii datelor cu caracter personal

  http://www.salfin.ro/https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.showmailto:[email protected]
 • THG 08-MAI 2018 Pg. 13/48

  Groupama Asigurri S.A.

  We insure all that matters to you.

  Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesar pentru a respecta diversele obligaii legale sau reglementare. n cazul contractelor de asigurare, dosarele client sunt pstrate de regul 10 ani de la expirarea poliei sau de la ultima operaiune pe dosarul respectiv (oricare dintre acestea intervine mai trziu), iar n cazul ofertelor neurmate de ncheierea unui contract de asigurare datele sunt pstrate de regul maxim 2 luni. La expirarea termenului de pstrare, datele vor fi terse. Drepturile dumneavoastr n calitate de persoan vizat n calitate de persoan vizat, avei urmtoarele drepturi:

  de acces putei obine informaii n legtur cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum i o copie a acestora;

  la rectificare putei solicita completarea sau actualizarea datelor dvs. cu caracter personal n cazul n care sunt incomplete sau inexacte;

  de a fi uitat n anumite situaii, putei solicita tergerea datelor dvs. cu caracter personal;

  la restricionarea prelucrrii n anumite situaii, putei solicita prelucrarea condiionat a datelor cu caracter personal pn la soluionarea anumitor operaiuni referitoare la datele dvs.;

  la opoziie n situaia prelucrrii ntemeiate pe realizarea unor interese legitime, v putei opune motivat unei astfel de prelucrri;

  la portabilitatea datelor putei solicita transmiterea datelor cu caracter personal furnizate de dvs. i prelucrate prin mijloace automate ntr-un format structurat, care poate fi citit automat. Fiecare drept dintre cele de mai sus se poate exercita prin trimiterea unei cereri scrise, semnate i datate, la sediul Groupama Asigurri SA din Bucureti. n situaia n care considerai c drepturile dvs. nu sunt respectate, v putei adresa responsabilului cu protecia datelor cu caracter personal la adresa de mai sus sau putei depune o plngere la Autoritatea Naional de Supraveghere i Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Datele de identificare i de contact ale Operatorului Groupama Asigurri SA, cu sediul social n Bucureti, strada Mihai Eminescu, nr. 45, sector 1, CUI 6291812, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/2857/2010, e-mail: [email protected], tel: 021/305 80 00, fax: 021/310 99 67. Responsabilul cu protecia datelor poate fi contactat la adresa de e-mail: [email protected] 13.10. Asigurtorul nu va acorda nici o garanie, nu va oferi nici un beneficiu, nu va fi obligat s plteasc nici o sum n temeiul prezentulu i contract, dac astfel de beneficii sau o astfel de plat l-ar expune la o sanciune, o interdicie sau o restricie prevzut ntr-o rezoluie de ctre Organizaia Naiunilor Unite i/sau a sanciunilor economice sau comerciale n temeiul legilor i reglementrilor adoptate de ctre Uniunea European, Frana, Statele Unite ale Americii sau de orice lege naional care prevede astfel de msuri. 13.11. CLAUZE NEUZUALE: Sunt clauze neuzuale i sunt acceptate expres de ctre asigurat/contractant prin semnarea Poliei de

  asigurare urmtoarele articole: 2.1.1 litera c) teza final, art. 2.1.2 paragraful final, art. 2.1.5.4, art. 2.1.6 alin. final, art. 4.5., art. 6.2., art.

  6.4., art. 7 integral (7.1. 7.6.), art. 8.6., art.8.18., art. 13.3., art. 13.9. din prezentele Condiii Generale de Asigurare.

  CONDIII SPECIALE ASIGURAREA SUPLIMENTAR DE PROTECIE PRIVIND ANULAREA CLTORIEI (STORNO)

  1. DEFINIII Agenie de turism/Furnizor de servicii de cltorie prin internet/electronic: persoana juridic, specializat, autorizat conform prevederilor legale n vigoare, prin care asiguratul a achiziionat i achitat pachetul de servicii de cltorie i biletul de cltorie acceptat i nregistrat de operatorul de servicii de cltorie sau de touroperator. Boala grav brusc sau accident grav: evenimentul care implic ncetarea oricrei activiti profesionale sau de orice alt tip, cu recomandarea de repaus la pat i/sau de a nu prsi domiciliul (inclusiv pentru boli contagioase ce necesit carantin, precum varicela) i care duc la imposibilitatea plecrii ntr-o cltorie a persoanelor menionate n Contractul de prestri servicii/voucher i oblig asiguratul la anularea vacanei. Aceast recomandare trebuie s fie eliberat de un medic specialist de la o instituie medical autorizat conform prevederilor legale n vigoare i va fi prezentat asigurtorului. Bilet de cltorie: document de transport, emis de un furnizor autorizat n form pretiprit sau n format electronic, ce permite asiguratului s cltoreasc, bilet achiziionat prin intermediul Ageniei de turism/Furnizorului de servicii de cltorie prin internet. Biletul trebuie s conin detaliile complete referitoare la cltoria n strintate. Contract de comercializare a pachetului de servicii de cltorie: acordul de voin ncheiat de asigurat n calitate de cumprtor cu Agentia de turism, care are ca obiect achiziionarea unui pachet de servicii de cltorie i biletul de avion acceptat i nregistrat de operatorul de transport sau de touroperator, n urma cruia, agenia de turism/furnizorul de servicii de cltorie prin internet i elibereaz documentele de cltorie i documentele de plat. Servicii de cltorie: servicii achiziionate i achitate conform scopului ales, direct sau prin intermediul unei Agenii de turism/Furnizor de servicii de cltorie prin internet care pot fi dovedite printr-un contract de prestri

  mailto:[email protected]
 • THG 08-MAI 2018 Pg. 14/48

  Groupama Asigurri S.A.

  We insure all that matters to you.

  servicii/voucher pe numele asiguratului beneficiar al acestora, precum: bilete de transport, pachete turistice (cazare, mas, excursii, circuite, bilete de acces la muzee, parcuri de distracii), pachete pentru cltorii de afaceri (bilete de tren, rent-a-car, rent-a-bus, cazare, organizare evenimente). 2. RISCURI ASIGURATE

  ASIGURRI SUPLIMENTARE Sum asigurat

  Anularea cltoriei 1.000 euro/Asigurat pentru max. 2 evenimente

  n cazul n care pe poli au fost nominalizai membrii familiei, suma asigurat de 1 000 euro va fi limita maxim de despgubire per familie

  2.1.GROUPAMA ASIGURRI S.A., n schimbul achitrii Primei de asigurare de ctre asigurat/contractant, n limita Sumei asigurate, acoper pierderile financiare ale asiguratului, respectiv contravaloarea penalitilor datorate Ageniei de turism/Furnizorului de servicii de cltorie, ca urmare a anulrii cltoriei din cauza producerii riscului asigurat, n urmtoarele situaii: a) anularea de ctre asigurat a contractului de comercializare a pachetului de servicii de cltorie ncheiat cu Agenia de turism ori a rezervrilor fcute direct de la Furnizorii de servicii de cltorie prin internet, pentru care poate face dovada plii prin documente care atest plata, cu condiia ca anularea s fie necesar i inevitabil din cauza apariiei unui eveniment asigurat; b) anularea rezervrii pentru bilete de cltorie, acceptate i nregistrate de operatorul de transport sau de touroperator, la iniiativa asiguratului, din cauza apariiei unui eveniment asigurat. Biletele de avion pentru curse de tip charter sunt preluate n asigurare doar dac fac parte din pachetele de servicii de cltorie. Biletele de avion pentru curse de linie pot fi preluate n asigurare i separat. Evenimente asigurate: - mbolnvirea grav brusc, vtmarea cauzat de un accident sau decesul persoanei asigurate; Sau - mbolnvirea grav brusc, vtmarea cauzat de un accident sau decesul unuia dintre urmtoarele persoane: soul/soia, prinii, copiii, bunicii, fraii/surorile asiguratului; - concedierea neateptat de ctre angajator a asiguratului (transmis de angajator cu cel mult 5 zile calendaristice nainte de data de nceput a cltoriei) pentru motive neimputabile acestuia. Protecia prin asigurare nu exist n cazul ncetrii contractului de munc cu acordul prilor sau din vina asiguratului. - daune materiale grave (incendiu, vandalism, inundaii, cutremur, trsnet, explozii, alunecri de teren, furtuni, cderi de copaci, accident aviatic, furt prin efracie dovedite prin documente emise de autoritile competente, din care s reias producerea evenimentului), produse locuinei proprietate personal/domiciliului/sediului principal al firmei la care este acionar/administrator persoana asigurat, iar n urma acestor evenimente prezena persoanei asigurate este indispensabil. - naterea prematur a unui copil al asiguratului;

  - pierderea sau furtul documentelor de identitate aparinnd asiguratului, cu maxim 48 ore naintea plecrii, sub

  rezerva ca aceste acte s fie indispensabile desfurrii cltoriei;

  - primirea de ctre asigurat a unei citaii pentru prezentarea la o instan judectoreasc; se acoper doar citaiile emise i primite de ctre asigurat ulterior datei de achiziionare a Pachetului de servicii de cltorie. 2.2. n cazul Contractelor de achiziionare a pachetelor de servicii de cltorie ncheiate pentru un grup de persoane

  (2 sau mai multe persoane), cel care beneficiaz de acoperirea Poliei de asigurare (inclusiv riscul de anulare a

  cltoriei) este asiguratul nominalizat n Polia/Certificatul de asigurare, pentru prejudiciul propriu.

  3. NCEPEREA I NCETAREA ASIGURRII SUPLIMENTARE 3.1. Rspunderea asigurtorului, pentru fiecare cltorie, ncepe n momentul ndeplinirii cumulative a urmtoarelor condiii: a) cu maximum 30 de zile anterior datei de plecare n cltorie; b) dup data semnrii contractului de achiziie a pachetului de servicii de cltorie sau dup data rezervrii biletelor de avion, acceptate i nregistrate de operatorul de transport aerian sau de tour operator sau dup data achitrii de ctre asigurat direct ctre furnizorii de servicii de cltorie prin internet a respectivelor servicii; c) dup achitarea primei de asigurare de ctre contractant/asigurat. 3.2. Rspunderea asigurtorului nceteaz n una din situaiile urmtoare, indiferent care dintre acestea intervine mai nti, pentru fiecare vacan: a) la nceperea derulrii pachetului de servicii de cltorie, conform contractului de achiziionare a acestuia, n cazul riscului de anulare a contractului de comercializare a pachetului de servicii de cltorie sau la data plecrii n sejur,

 • THG 08-MAI 2018 Pg. 15/48

  Groupama Asigurri S.A.

  We insure all that matters to you.

  conform cu rezervrile fcute de asigurat direct de la Furnizorii de servicii de cltorie prin internet, precum i la data i ora decolrii cursei aeriene programate pentru biletele de avion; b) n cazul cesionrii de ctre asigurat a Contractului de achiziionare a pachetului de servicii de cltorie unei tere persoane; c) la data ncetrii nainte de termen (prin reziliere/denunare) a Contractului de achiziionare a serviciilor de cltorie; d) la data plii indemnizaiei pentru riscul asigurat; e) dup primele dou evenimente asigurate nregistrate de pe durata asigurrii.

  3.3. n cazul producerii evenimentului asigurat prin prezenta Asigurare suplimentar, acoperirea oricrui alt risc

  asigurat prin Contractul de asigurare nceteaz.

  4. SUMA ASIGURAT n cadrul acestei Asigurri suplimentare se vor acoperi maxim 2 evenimente cu o limit maxim de despgubire de 1.000 de euro/ambele evenimente/asigurat - echivalent n lei. 5. MODALITATEA DE PLAT A INDEMNIZAIILOR 5.1. Pe baza cererii de despgubire i a documentelor justificative depuse, asigurtorul ntocmete i instrumenteaz dosarul de daun. Asiguratul va notifica asigurtorul cu minim 24 ore i maximum 30 de zile anterior datei de plecare n cltorie. 5.2. Despgubirea reprezint nivelul pierderii financiare suferite de asigurat i justificat prin documente, respectiv suma pltit i nerestituibil conform prevederilor Contractului/voucher-ului de comercializare a pachetelor de servicii de cltorie ncheiat de acesta, dar nu mai mult dect suma asigurat precizat n Contractul de asigurare. 5.3. n cazul n care suma asigurat a fost stabilit n valut i plata primelor de asigurare a fost efectuata n lei, indemnizaia se va plti n lei la cursul de referin comunicat de B.N.R, valabil la data achitrii pachetului turistic. 5.4. Lipsa contractului de achiziionare a pachetului de servicii de cltorie dintre agenia de turism i asigurat sau a biletului de avion ori lipsa dovezii rezervrii i plaii fcute online sau retragerea asiguratului din cadrul unui asemenea contract din alte cauze dect cele precizate n Condiiile de asigurare, permite asigurtorului s refuze plata despgubirii. 5.5. n cazul n care asiguratul nu poate participa la cltorie i transfer Contractul de comercializare a serviciilor de cltorie unei tere persoane, asiguratorul nu va acorda despgubirea asiguratului. 5.6. n cazul n care asiguratul nu poate utiliza biletele de avion pentru cursele de linie i revinde respectivele bilete sau obine preschimbarea/reprogramarea lor, asigurtorul nu va plti despgubiri pentru respectivele curse. 6. EXCLUDERI GROUPAMA ASIGURRI S.A. nu acord despgubiri pentru: 6.1. Preteniile pentru sume pe care contractantul/asiguratul are dreptul sa le recupereze de la Agenia de turism conform clauzelor precizate n Contractul de comercializare a pachetelor de servicii de cltorie sau direct de la unitatea de cazare, transport; 6.2. Preteniile pentru rambursarea sumelor reprezentnd valoarea biletelor de cltorie, dac anularea cltoriei se datoreaz imposibilitii companiei de a onora serviciile de transport; 6.3. Cheltuielile efectuate de contractant/asigurat naintea nceperii derulrii pachetului de servicii, care nu au fost incluse n preul pachetului de servicii de cltorie (taxe de viz, de aeroport, asigurri medicale de cltorie, vaccinri, etc.); 6.4. Anularea cltoriei din cauza nevaccinrii sau din cauza consecinelor vaccinrii obligatorii; 6.5. Neefectuarea cltoriei din cauza neacordrii vizei de intrare n ara de tranzit sau de destinaie; 6.6. Neefectuarea cltoriei din cauza primirii unei citaii ntr-o cauz n care asiguratul are calitate procesual de reclamant sau ntr-o cauz care formeaz obiectul unei ci de atac, dac citaia a fost emis anterior achiziionrii pachetului de servicii de cltorie/biletului de avion; 6.7. Situaiile de for major; 6.8. Costurile consecutive unei modificri a datei plecrii, cu excepia situaiei n care modificarea datei plecrii este determinat de producerea unui risc asigurat; 6.9. Nerespectarea de ctre asigurat a clauzelor Contractului de asigurare sau ale Contractului de comercializare a pachetului de servicii de cltorie; 6.10. Riscurile produse naintea ncheierii Contractului de comercializare a pachetului de servicii de cltorie ori a rezervrilor fcute de asigurat direct de la Furnizorii de servicii de cltorie prin internet; 6.11. Anularea cltoriei ca urmare a oricrei majorri a tarifelor aferente serviciilor achiziionate fie prin Contractul de comercializare a serviciilor de cltorie, fie prin rezervrile fcute de asigurat direct de la Furnizorii de servicii de cltorie prin internet; 6.12 Anulrile cltoriilor datorate: - bolilor asiguratului, diagnosticate anterior datei de intrare n asigurare; - bolilor psihice i bolilor alergice; - denunrii de ctre agenia de turism a contractului de achiziionare a pachetului de servicii de cltorie;

 • THG 08-MAI 2018 Pg. 16/48

  Groupama Asigurri S.A.

  We insure all that matters to you.

  - evenimentelor i bolilor produse ca urmare a consumului de alcool i droguri; - unor intervenii chirurgicale planificate i amnate; - penalizrilor aplicate/pierderilor suferite ca urmare a modificrii datei de nceput a derulrii pachetului turistic;

  - sumelor rezultate din majorarea tarifelor aferente serviciilor achiziionate prin Contractul de achiziionare a pachetului de servicii de cltorie;

  - Polielor/Certificatelor emise ulterior datei de ncheiere a Contractului de achiziionare a pachetului turistic/documentelor de cltorie;

  - concedierii asiguratului, n cazul n care asiguratul este rud de gradul I sau II cu administratorul/acionar al firmei angajatoare;

  - insolvabilitatea Ageniei de turism/Furnizorului de servicii de cltorie prin internet/electronic;

  - modificrilor beneficiarilor n pachetul de servicii de cltorie, fr ca asigurtorul s fi fost ntiinat despre aceste modificari. Toate prevederile Condiiilor generale rmn aplicabile n msura n care prin prezenta Asigurare suplimentar nu se prevede contrariul. Prevederile Condiiilor speciale se completeaz cu cele ale Poliei de asigurare si ale Condiiilor generale THG 08-MAI 2018. Prevederile Condiiilor speciale Asigurarea suplimentar de protecie privind anularea cltoriei (STORNO) sunt aplicabile doar n cazurile n care aceste Condiii speciale sunt solicitate n mod expres de ctre asigurat i sunt menionate pe Polia de asigurare.

  Clauze Neuzuale: Sunt clauze neuzuale i sunt acceptate expres de ctre asigurat/contractant prin semnarea Poliei

  de asigurare urmtoarele articole: 3.2., 3.3., 5.4., 6 integral (6.1. 6.12) din Condiii speciale Asigurarea

  suplimentar de protecie privind anularea cltoriei (storno).

  CONDIII SPECIALE ASIGURAREA SUPLIMENTAR PENTRU SPORTURI DE SEZON 1. DEFINIII SPORTURI DE SEZON: activiti fizice sportive, practicate ocazional, n scop recreativ, la nivel amator, n condiii de normalitate i siguran, ntr-un cadru organizat, cu echipament de protecie corespunztor. Sunt acoperite prin prezenta asigurare riscurile de accident n urma practicrii sporturilor de sezon cu grad ridicat de risc enumerate n lista urmtoare: schi, snowboard, ski-bobbing, schi nautic, surfing, wind surfing, kite surfing, stand up paddling, rafting, canoe, caiac, scuba diving, jet ski, parascending, navigaie, iahting, carting, ascensiuni montane pn la 3.000 m, ciclism, vntoare. Enumerarea este limitativ.

  2. RISCURI ASIGURATE

  ASIGURRI SUPLIMENTARE Sum asigurat Sporturi de sezon n limita Sumei asigurate din pachetul baz

  2.1. Prin Asigurarea suplimentar pentru Sporturi de sezon sunt acoperite riscurile asigurate n limita sumelor asigurate, conform Pachetului de baz, incluse n Asigurarea medical i Asigurarea de accidente de persoane, ca urmare a accidentelor produse n urma practicrii unui sport de sezon (de agrement), n strintate pe durata Asigurrii. 2.2. n plus fa de riscurile acoperite prin Condiiile generale, la recomandarea Companiei de asisten, se acoper:

  - transportul medical de urgen de la locul accidentului la cel mai apropiat spital efectuat cu ambulana aerian sau transportul pentru achiziionarea de medicamente. - cheltuieli de evacuare ca urmare a unui accident acoperit de prezenta Asigurare.

  3. EXCLUDERI

  3.1. Din aceast asigurare suplimentar sunt excluse accidentele produse ca urmare a practicrii: - sriturilor cu schiurile sau cu snowboard-ul, - activitilor din cadrul unor competiii sportive, la nivel profesionist sau amator,

 • THG 08-MAI 2018 Pg. 17/48

  Groupama Asigurri S.A.

  We insure all that matters to you.

  - unui sport de sezon, n afara unui perimetru special amenajat pentru practicarea acelui sport la nivel amator i/sau fr a folosi echipamente corespunztoare - ascensiuni montane peste 3.000 m.

  Toate prevederile Condiiilor generale ramn aplicabile n msura n care prin prezenta Asigurare suplimentar nu se prevede contrariul. Prevederile Condiiilor speciale se completeaz cu cele ale Poliei de asigurare i ale condiiilor generale THG 08-MAI 2018. Prevederile Condiiilor speciale Asigurarea suplimentar pentru sporturi de sezon- sunt aplicabile doar n cazurile n care aceste condiii speciale sunt solicitate n mod expres de ctre asigurat i sunt menionate pe Polia de asigurare. Clauze Neuzuale: Sunt clauze neuzuale i sunt acceptate expres de ctre asigurat/contractant prin semnarea Poliei

  de asigurare urmtoarele articole: 3.1. din Condiii speciale Asigurarea suplimentar pentru sporturi de sezon.

  CONDIII SPECIALE ASIGURAREA SUPLIMENTAR PENTRU CLTORIILE CU AVIONUL

  1. DEFINIII Bagaj asigurat: este geanta de voiaj, valiza, geamantanul, trollerul (inclusiv coninutul acestuia nregistrat de ctre compania aerian pe numele asiguratului i predate la cal, nchise cu fermoar sau capac, cu care asiguratul cltorete pe parcursul duratei asigurrii. Bagaj ntrziat: este bagajul asigurat care nu este gsit la scurt timp dup aterizarea n strintate i este returnat asiguratului de ctre Compania aerian de transport persoane dup mai mult de 4 ore, lund ca referin ora debarcrii, aa cum este ea confirmat de ctre autoriti sau de ctre compania de transport aerian; Bagaj pierdut: este bagajul asiguratului care la aterizarea n strintate este declarat pierdut de ctre compania de transport aerian creia i-a fost ncredinat; Curs aerian: avion al unei companii aeriene de transport persoane cu licen n acest domeniu, care zboar pe rute regulate, cu orar afiat, inclusiv cursele charter care ndeplinesc aceste condiii cumulativ. ntrzierea cursei aeriene: situaia n care decolarea i aterizarea avionului, cu care asiguratul cltorete n afara granielor Romniei, rii de reedin sau de cetenie, are loc dup ora stabilit n program. Pierderea cursei aeriene: nembarcarea n avionul cu care asiguratul ar fi trebuit s cltoreasc n afara graniei Romniei, rii de reedin sau de cetenie. 2. RISCURI I SUME ASIGURATE

  ASIGURRI SUPLIMENTARE Sum asigurat Cltorii cu avionul

  Asigurarea bagajelor

  ntrzierea bagajului 200 euro

  Pierderea bagajului 500 euro

  n perioada Craciunului 750 euro

  Asigurarea cursei aeriene