of 148 /148
 Tehnologia meseriei - 3 CURS DE CALIFICARE / RECALIFICARE ÎN MESERIA DE “ASFALTATOR” SUPORT DE CURS PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGIA MESERIEI 

Asfaltator Suport de Curs Varianta Finala

Embed Size (px)

Citation preview

CURS DE CALIFICARE / RECALIFICARE N MESERIA DE ASFALTATOR

SUPORT DE CURS PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGIA MESERIEI

Tehnologia meseriei - 3

1. UTILIZAREA CORECT A VOCABULARULUI TEHNIC PENTRU MESERIA DE ASFALTATOR

No iuni introductive Asfaltatorul execut mbr c min i de drumuri i trotuare cu mixturi din agregate cu lian i bituminoi. Procesul tehnologic de executare a mbr c min ilor cu lian i bituminoi const din: 1. Preg tirea suprafe elor care urmeaz a acoperite prin cur irea temeinic i, dup caz, prin amorsarea acestora; 2. Executarea mbr c min ii propriu-zise prin tratamente superciale sau prin covoare asfaltice, cu bitum, nisip bituminos sau nisip stabilizat, sau prin asfalturi turnate (covoare asfaltice); 3. Lucr ri de protejare a mbr c min ilor. Lucr rile de mbr care a drumurilor i trotuarelor cu mixturi din agregate i lian i bituminoi sunt procese de lucru manuale, manual-mecanice sau mecanice, care se execut cu urm toarele unelte, dispozitive i utilaje: lopat , cazma, furc , grebl , dric , ciocan, mai, dreptar, abloane, rigl de ncadrare, longrine metalice sau din lemn, t v lugi, roabe, vagone i, cazan de topit, topitor, dispozitive de stropire manuale i mecanice, instala ii de malaxare, distribuitor, etc. Cu ajutorul sculelor i dispozitivelor manuale se execut lucr ri foarte simple (brute, auxiliare, de preg tire a materialului i de aternere a mixturilor asfaltice) ca de exemplu: preg tirea emulsiei bituminoase sau a cudbecului pentru amorsare; aternerea manual a criblurii pentru tratamente superciale; rectic ri n urma distribuitorului de cribluri; dozarea agregatelor; amestecul materialelor pe masa de amestec; aternerea mixturilor cu lope ile; aternerea nisipului bituminat sau criblurii bitumate i t v lugirea ei; aternerea cu lope ile a mortarului cu suspensie de bitum lerizat; ntinderea nisipului stabilizat pe platforma drumului precum i stropirea suprafe elor cu bitum folosind dispozitive manuale. Aceste lucr ri foarte simple presupun cunotin e privind: caracteristicile materialelor folosite la prepararea mixturilor asfaltice i a nisipurilor stabilizate; ordinea de introducere n amestec a materialelor folosite la prepararea manual sau mecanic a mixturilor i a mortarelor cu lian i bituminoi sau a nisipurilor stabilizate i tehnologia prepar rii acestora; dozarea dup re et a agregatelor. O alt categorie de lucr ri executate de c tre asfaltator sunt lucr rile simple. Aceste lucr ri simple se realizeaz cu ajutorul mijloacelor manuale sau mecanice i se refer la prepararea i turnarea mixturilor i a mortarelorTehnologia meseriei - 1

asfaltice ca de exemplu: stropirea suprafe elor cu bitum, folosirea dispozitivelor mecanice de stropire; montarea la cot a longrinelor metalice sau din lemn sau a dulapilor de lemn, ntinderea manual a mixturii sub ablon, executarea nivel rilor cu greble, executarea leg turilor; compactarea manual a p r ilor ce nu se pot cilindra; dozarea materialului pietros i cur irea materialului scos din usc tor pentru asfaltul turnat, preparat mecanic; aternerea i nivelarea cu grebla sau ablonul a stratului inferior (de binder) la asfalt turnat; nivelarea sub ablon a mortarului preparat cu suspensie de bitum lerizat, ndoparea macadamului nnoroit cu mortar, lucr ri de recticare n urma cilindr rii; montarea, demontarea riglei de ncadrare pentru macadamul semipenetrat sau nnoroit cu mortar de suspensie; lucr ri de recticare nainte i n urma cilindrului compactor; prepararea manual a nisipului stabilizat precum i compactarea lui cu mijloace manuale. Aceste lucr ri presupun cunotin e prind: sortimentele de mixturi i mortare asfaltice, aspectul consisten ei i al omogenit ii; caracteristicile de calitate a materialelor folosite la asfalturile turnate; ordinea de introducere n amestec a materialelor folosite la prepararea manual sau mecanic a asfalturilor turnate; utilajele folosite la stropitul cu bitum i manipularea lor; metodele pentru asigurarea adeziunii dintre straturile turnate anterior i cele noi la reluarea turn rii dup o ntrerupere; modul de preparare, de alimentare a sta iei de amestec i de comportare a nisipului stabilizat. Asfaltatorul poate executa i lucr ri de complexitate medie cu ajutorul mijloacelor manuale sau mecanice i se refer la: cnt rirea i dozarea nisipului bituminos; dozarea nisipului i varului pentru prepararea suspensiei de bitum lerizat i supravegherea amestecului; dozarea suspensiei, la prepararea mortarului cu suspensie de bitum lerizat, recticarea suprafe elor covoarelor executate cu mortar cu suspensie de bitum lerizat, vericarea aez rii la cot a longrinelor metalice sau de lemn; vericarea la cot a grosimii i a suprafe ei din mixturi asfaltice sau nisip stabilizat; executarea corecturilor i nivel rilor, a leg turilor ntre cele dou jum t i a p r ii carosabile i executarea ntreruperilor la rosturi sau, de la un schimb la altul, a covoarelor asfaltice i din nisip stabilizat, precum i aternerea covorului asfaltic sau din nisip stabilizat. Realizarea acestor lucr ri presupune cunotinte (competen e) despre: tehnologia de preparare a mixturilor asfaltice; dozarea materialului pentru mixturile asfaltice i nisipului stabilizat; vericarea calit ii funda iei de macadam n vederea aplic rii mbr c min ii asfaltice; vericarea calit ii mixturilor asfaltice i a nisipului stabilizat pe materiale componente nainte de preparare i dup preparare i aternere; tehnologia aternerii n lucrare a mixturilor asfaltice i a nisipului stabilizat; caracteristici de calitate ai lian ilor bituminoi; metode de topire a bitumului, temperaturile necesare;2 - Tehnologia meseriei

organizarea desf ur rii lucr rilor de preparare manual sau mecanic i de aternere a mixturilor asfaltice i a nisipului stabilizat. Asfaltatorii execut i lucr ri de mare complexitate care se refer la: vericarea dozajelor agregatelor i buna lor amestecare conform prescrip iilor tehnice; dozarea bitumului i a agregatelor prin cnt rire la instala ia de malaxare sau la malaxarea manual (mecanic ) pentru asfalt turnat; ntinderea i nisarea asfaltului turnat cu drica pentru stratul de uzur ; vericarea i nisarea suprafe ei executate din mortar cu suspensie din bitum lerizat, prin dricuire; vericarea modului de aternere i de compactare la mbr c min i din nisipuri stabilizate. Executarea acestor opera ii presupune urm toarele cunotin e (competen e): propriet ile zice i chimice ale bitumurilor i ale nisipurilor bituminoase; tehnologia de executare a lucr rilor de mbr care cu lian i bituminoi i nisipuri stabilizate; metode de executare a amestecului pentru ob inerea unor mixturi omogene, temperaturi i tipuri de amestec; procedee de vericare i de stabilire a denivel rilor, corectarea lor n vederea realiz rii unei suprafe e perfecte; propriet ile nisipurilor stabilizate, factori care inuen eaz asupra calit ii lui i metodele de prevenire a acestor inuen e; metode de recticare a degrad rilor produse la mbr c min ile cu nisipuri stabilizate din cauza circula iei sau a agen ilor externi; organizarea desf ur rii n ansamblu a lucr rilor de mbr c min i din mixturi asfaltice, asfalt turnat sau nisipuri stabilizate. Termeni de specialitate Longrin grind de lemn, de o el sau de beton armat folosit drept cofraj lateral pentru o mbr c minte rutier de beton, n cursul execut rii acesteia. Macadam pavaj f cut din mai multe straturi de piatr spart , ndesat cu compresorul i impregnat cu un material de leg tur . Mixturi asfaltice amestec de elemente eterogene, amestec tur , preparat prin amestecarea mai multor substan e, materiale, etc., de obicei lichide sau granulare. Tipurile de mixturi asfaltice sunt reprezentate prin simboluri: Mac - mortar asfaltic cu minim 25 nisip de concasaj; Ba16- beton safaltic bogat in criblura cu dimensiunea maxima de 16 mm; Ba16r - beton asfaltic rugos; Bad25 - beton asfaltic deschis realizat cu criblura; Ba25 - beton asfaltic cu agregat mare. lamuri bituminoase amestec de ap cu particule ne de substan e minerale n suspensie. Emulsie amestec lichid care con ine n suspensie particule insolubile.Tehnologia meseriei - 3

Materiale bituminoase materiale care con in un liant organic (gudron rutier sau bitum); se folosesc n straturile de suprafa precum i n straturile de baz ale sistemelor rutiere exibile. Strat de uzur stratul superior al mbr c min ii rutiere care ofer suprafa a de rulare i ndeplinete urm toarele func ii principale: - protejeaz straturile sistemului rutier de ac iunea distructiv a apelor de suprafa ; - asigur planeitatea suprafe ei de rulare; - prezint rezisten a la uzur ; - prezint rezisten la ac iunea direct a tracului; - asigur rezisten a la derapare; - exibilitate, adic aptitudinea de a urm ri deforma iile suportului f r s se sureze; - protejeaz straturile inferioare de ac iunea direct a tracului i de ac iunea agen ilor climatici; - distribuie nc rc rile din trac straturilor inferioare. Vscozitatea rezisten a pe care un uid supus la forfecare o opune la deplasarea particulelor sale. Se m soar n mod conven ional cu aparate cu oricii de scurgere ce m soar consisten a bitumurilor uide. Penetra ia - adncimea de p trundere ntr-o prob de bitum, exprimat n zecimi de milimetru a unui ac cu anumite dimensiuni, n condi ii de nc rcare, durat i temperatur denite.

4 - Tehnologia meseriei

2. SISTEME RUTIERE MULTISTRAT; ROLUL STRATURILOR

2.1. Date generale privind substratul i funda ia Sisteme rutiere multistrat permit folosirea n alc tuirea lor a materialelor cu caracteristici mecanice diferite, n concordan cu natura i m rimea solicit rilor. Fiecare strat are un rol bine determinat n alc tuirea sistemului rutier, materialele rezistente sunt folosite spre partea superioar a sistemelor rutiere, iar materialele mai ieftine sunt folosite n straturile inferioare, conform gurii 1.STRAT DE UZUR MBR C MINTE SISTEM RUTIER STRAT DE LEG TUR STRAT DE BAZ STRAT SUPERIOR FUNDA IE STRAT INFERIOR SUBSTRAT

Figura 1

mbr c mintea se poate executa ntr-un singur strat, caz n care se numete covor sau n dou straturi, respectiv strat de uzur i strat de leg tur . Aternerea ntr-un singur strat este mai ieftin dect aternerea aceleiai cantit i de material n dou straturi, dar este mult mai dicil realizarea planeit ii suprafe ei de rulare i a grosimii uniforme a stratului. Stratul de leg tur asigur forma prolului transversal i constituie o baz stabil pe care se aterne n grosime uniform stratul de uzur . Stratul de leg tur trebuie s aib o grosime rezonabil i s e capabil s preia eforturile din trac i s le distribuie stratului urm tor, f r s sureze sau s capete deforma ii permanente pe perioada de serviciu. Stratul de leg tur se realizeaz din materiale similare cu cele din stratul de uzur dar avnd alte caracteristici tehnice. Stratul de uzur ndeplinete urm toarele roluri: - protejeaz straturile sistemului rutier de ac iunea distructiv a apelor de suprafa , stratul de rulare trebuie s e etan; n ultimul timp se folosesc straturi drenante, n acest caz stratul de leg tur trebuie s e etan; - asigur planeitatea suprafe ei de rulare; - prezint rezisten la uzur , un rol determinant avndu-l rezisten a la uzur a agregatului mare;Tehnologia meseriei - 5

- prezint rezisten la ac iunea direct a tracului; - asigur rezisten la derapare, caracteristic dat de suprafa a de rulare; - prezint rezisten la uaj sub sarcini statice de durat sau sub sarcini dinamice repetate; asigurarea rezisten ei la uaj impune alegerea unor agregate minerale cu suprafe e aspre i forme col uroase precum i a unui liant dur; - exibilitate (aptitudinea de a urm ri deforma iile suportului f r s sureze) caracteristic conferit de calitatea bitumului. Stratul de uzur trebuie s se atearn uor i s aib un cost rezonabil. Materialele bituminoase folosite pentru stratul de baz i mbr c minte sunt: - macadamuri asfaltice; - mixturi asfaltice. Macadamurilor asfaltice sunt materiale bituminoase confec ionate dup principiul macadamului, la care liantul este bitumul asfaltic. Se folosesc n straturile de baz la sistemele rutiere grele sau ca mbr c minte semipermanent la sistemele rutiere mijlocii. Liantul introdus prin procedeul penetr rii n straturile de piatr are un rol dublu: - de lubriant, pentru aezarea mai bun n timpul cilindr rii; - de liant (dup r cirea i nt rirea bitumului). Agregatele folosite (split sau criblur ) trebuie s provin din roci bazice. Dac se folosesc roci acide (silicioase) acestea trebuie tratate n prealabil (amorsate) cu solu ii de lapte de var, suspensie de bitum lerizat sau aditivarea liantului cu substan e tensioactive capabile s asigure o bun adezivitate. Sorturile de piatr pot penetrate cu bitum direct pe osea sau pot bituminate n prealabil, n malaxor i aternute ulterior pe osea. Pe scar larg se folosete macadamul asfaltic la care att stratul de rezisten ct i cel de acoperire sunt penetrate direct pe osea (dubl penetrare). O variant a acestui macadam asfaltic este macadamul semipenetrat. Este utilizat tot mai mult macadamul mp nat cu split bituminat la care stratul de rezisten se penetreaz iar stratul de acoperire se aterne gata bituminat pe osea. Prin modul s u de realizare macadamul asfaltic prin amestec constituie o trecere de la macadamurile asfaltice la mixturile asfaltice. Mixturile asfaltice sunt amestecuri de agregate minerale aglomerate cu lian i bituminoi. Mixtura preparat n malaxoare speciale este transportat la punctul de lucru, aternut pe osea i compactat . Astfel se realizeaz amestecuri omogene i o repartizare uniform a liantului. n mixtura asfaltic agregatele mari sunt dispersate omogen ntr-un mortar format din nisip tratat cu un liant bituminos. Acest mortar este capabil6 - Tehnologia meseriei

s adere de suprafa a agregatelor, nglobate n masa sa, s se nt reasc i s formeze o mixtur stabil i rezistent . La mixturile asfaltice, mortarul constituie elementul principal de leg tur , iar agregatul mare are rolul de a da mas betonului i de a-i spori frecarea intern , conform gurii 2.Figura 2 Figura 3

Macadamurile asfaltice sunt straturi rutiere executate din sorturi de piatr spart monogranular , cilindrat pn la ncletare, iar golurile dintre ele sunt umplute cu split i bitum prin stropiri i acoperiri succesive urmate de cilindrare. Rezisten a stratului este dat de mp narea pietrelor i de nveliul liantului, conform gurii 3. Tipuri de mixturi asfaltice Tipurile de mixturi asfaltice i compozi ia acestora n func ie de dimensiunea maxim a granulei i de domeniul de utilizare sunt prezentate n tabelul de mai jos.Nr. crt. Compozi ia mixturii asfaltice turnate Compozi ia granulometric , % treceri prin sita cu ochiuri de: 10 mm 8 mm 4 mm 2 mm 1 mm 0,63 mm 0,1 mm Con inutul de bitum rezidual fa de agregatele naturale uscate, % Cantitate de mixtur , kg/m2 Stratul de reprolare tip 0 - 4 tip 0 8 Stratul de rulare tip 0 - 8 tip 0 - 10

1

95 100 67 90 40 67 20 50 7 - 17 7,0 9,0 10 - 15

95 - 100 60 85 35 65 22 50 12 40 7 - 15 5,5 8,0 18 - 20

95 100 50 75 35 55 22 45 12 40 7 - 15 6,0 8,0 25 - 30

90 100 75 95 45 70 30 55 24 44 19 34 7 - 15 6,0 7,5 25 - 30

2 3

Pentru a regla viteza de rupere a emulsiei bituminoase fa de agregatul natural se recomand utilizarea de ciment n propor ie de 2 3% fa de amestecul de agregate naturale. Utilizarea stratului de reprolare tip 0 - 4 sau 0 - 8 este n func ie de natura decien elor preponderente ale stratului suport. Stratul tip 0 - 4 seTehnologia meseriei - 7

aplic n cazul suprafe elor surate sau poroase, iar stratul tip 0 - 8 n cazul suprafe elor care necesit corectarea denivel rilor n prol transversal i longitudinal. Compozi ia emulsiei i a mixturilor asfaltice turnate se stabilete prin ncerc ri de laborator, pe baza materialelor care urmeaz s e puse n oper avndu-se n vedere urm toarele condi ii: - nceputul prizei s nu se produc nainte de 1 minut de la ad ugarea emulsiei dar nu mai mult de 3 minute; - amestecul s e uid i omogen; - amestecul aternut n strat sub ire s elimine apa limpede n decurs de 15 20 de minute i s prezinte o aderen corespunz toare fa de stratul suport.

8 - Tehnologia meseriei

3. MATERIALE BITUMINOASE 3.1. Originea i compozi ia materialelor bituminoase Mixtura asfaltic este format din: - agregat mare (criblur sau pietri); - agregat n (nisip); - ler; - liant organic (bitum sau gudron). Agregatul mare mpreun cu agregatul n constituie agregatele minerale, iar acestea mpreun cu lerul formeaz mixtura mineral . Materialele rutiere care se folosesc la fabricarea asfaltului sunt agregatele minerale, lerul i lian ii bituminoi. Agregatele minerale Agregatele minerale pot : agregate mari i agregate mici. Agregatele mari sunt sorturi de piatr spart , cribluri ce provin din concasarea rocilor extrase din cariere i sortate. Roca util , adic acea parte din z c mnt care i g sete utilizare n lucr rile rutiere, este acoperit de un strat de materiale numit strat de acoperire sau steril. Extragerea pietrei din carier se efectueaz n majoritatea cazurilor cu explozivi. n principiu aceast metod const n introducerea n corpul z c mntului, prin intermediul unor g uri de min , a unei cantit i de exploziv i producerea exploziei acesteia n anumite condi ii. n urma exploziei energia degajat f rmi eaz roca. Concasarea se face n mai multe trepte prin opera iuni succesive, conform gurii 4. Prima treapt de concasare const n reducerea blocurilor extrase din carier cu dimensiuni de 300 500 mm, la dimensiuni maxime de 100 - 120 mm. Aceast opera iune se numete concasare primar i se execut cu concasorul cu f lci sau concasorul conic care au un grad de reducere a dimensiunilor de 4 6 ori. A doua treapt de concasare, numit i treapt secundar , reduce dimensiunile maxime ale pietrelor pn la 40 60 mm i se efectueaz cu concasoare cu f lci, concasoare conice sau concasoare cu ciocane. Din materialul ob inut din a doua concasare se poate separa piatra spart pentru executarea macadamului, splitul pentru mp nare, sortul de acoperire i savura pentru completarea golurilor dintre pietre. A treia etap de concasare produce materiale cu dimensiuni pn la 25 mm din care se selec ioneaz criblurile, material ce se folosete n stratul de uzur al mbr c min ilor asfaltice. Opera iunea se execut cu concasoare conice sau cu ciocane.Tehnologia meseriei - 9

O m run ire mai n se execut n morile cu val uri unde se pot ob ine dimensiuni maxime de 3 5 mm nisipul de concasaj. Materialul brut rezultat din concasare este alc tuit din fragmente cu dimensiuni foarte variate. Pentru a putea folosit, materialul concasat se separ pe sorturi, opera ie care se realizeaz prin ciuruire. Materialele concasate folosite la drumuri se mpart n dou grupe: 1. Grupa piatr spart : - savura cu dimensiuni de la 0 8 mm, - split cu diemnsiuni de la 8 16 mm i 25 - 40 mm, - piatr spart normal cu dimensiuni de la 40 63 mm, - piatr spart mare cu dimeniuni de la 63 90 mm; 2. Grupa cribluri: - nisip de concasaj cu dimensiuni de la 0 3 mm, - criblur n cu dimensiuni de la 3 8 mm, - criblur medie cu dimensiuni de la 8 16 mm, - criblur mare cu dimensiuni de la 16 25 mm. Rocile utilizate pentru ob inerea criblurilor trebuie s aib o structur compact i omogen , s nu con in minerale care se descompun sub ac iunea agen ilor naturali, s prezinte rezisten e mari f r a casante, s aib uzur mic , s nu e gelive. Pietriul i nisipul sunt agregate naturale la care granulele au fe e netede i forme rotunjite, f r muchii sau col uri vii. Se extrag din balastiere sau din albiile rurilor, de sub ap i con in granule de diferite m rimi.

Figura 4 10 - Tehnologia meseriei

Caracteristicile tehnice ale criblurilor sunt prezentate n tabelul de mai jos.Caracteristici Sort Con inut n granule: - care r mn pe ciurul superior (dmax) n %, max. - care trec prin ciurul inferior (dmin) n %, max. Coecient de form n %, max. Con inutul n impurit i: - corpuri str ine - con inut de frac iuni sub 0,09 mm n %, max. - argil Sort Uzur cu maina Los Angeles n %, max. Rezisten la nghe dezghe - coecient de gelevitate (g25) n %, max. - sensibilitate la nghe ( gL25)n %, max. 3-8 5 10 25 Condi ii tehnice 8 - 16 16 - 26 5 10 25 nu se admit 1,0 nu se admit 8 - 16 18 3 25 5 10 25

1,2 3-8

0,50 16 - 26

3 25

3 25

Filerul este o pulbere mineral , impalpabil , care nu d reac ii chimice cu substan ele componente ale bitumului, cu excep ia fenomenelor limitate la interfa a ler bitum. Filerul con ine circca 50 60 % din granule cu dimensiuni sub 0,075 mm. n con inutul mixturilor asfaltice lerul are un rol mult mai complex pe lng cel granulometric mai ndeplinete i urm toarele func ii: - m rete vscozitatea lian ilor prea uizi, precum i a ceror nc lzite la temperaturi nalte; - scurteaz perioada de uscare i atenueaz viteza de mb trnire a lian ilor, deoarece absoarbe sau cedeaz , dup caz, uleiurile volatile; - crete compactitatea i deci, rezisten a mixturilor la ac iunea apei; - m rete cmpul de plasticitate. Pulberile minerale folosite ca ler n asfaltaj sunt praful de calcar sau cret n m cinat i praful de var stins n pulbere. Filerul trebuie s e folosit n pulbere (umiditatea lui s nu dep easc 3%). Lian ii organici trebuie s aib puterea de aglomerare a materialelor minerale i s mpiedice p trunderea apei conferind mixturii din mbr c minte un grad ridicat de impermeabilitate. Bitumul i gudronul sunt principalii lian i organici folosi i datorit disponibilit ii i costului redus fa de oricare alt alternativ . Lian ii bituminoi sunt amestecuri complexe de hidrocarburi solubile integral n sulfura de carbon i care au putere de aglomerare a agregatelor minerale. Bitumurile se a n stare nativ sub form de z c mnt sau impregna ii de roci, sau se pot ob ine din distilarea i eiului n ran rii. Bitumul se g seti i sub form de impregna ii n roci calcaroase, gresii, nisipuri i argile.Tehnologia meseriei - 11

Bitumul articial, numit i bitum de petrol sau rezidual se ob ine din distilarea petrolului asfaltic, care nu con ine paran sau numai n cantit i reduse. Distilarea i eiului se face n trepte: - distilarea primar prin care se ob ine ca reziduu p cura; - distilarea secundar (realizat n vid), i p cura ind bogat n hidrocarburi naftenice, se ob ine ca reziduu o mas asfaltoas . Aceast mas asfaltoas constituie bitumul de distilare. Acesta poate mai consistent sau mai moale dup cum s-au extras mai mult sau mai pu in din uleiurile con inute n p cur . Pentru ob inerea unui bitum corespunz tor necesit ilor rutiere, masa asfaltoas este supus unui proces de oxidare prin suare cu aer la temperaturi de 150C. Caracteristicile lian ilor bituminoi sunt legate de: - consisten , - plasticitate, - adezivitate. Gradul de consisten al lian ilor bituminoi n stare lichid se apreciaz prin vscozitatea lor. Vscozitatea reprezint rezisten a pe care un lichid supus la forfecare o opune la deplasarea particulelor sale. Rezisten a la curgere se datoreaz frec rii interioare dintre particulele uidului. Vscozitatea se m soar n mod conven ional prin timpul necesar scurgerii unei anumite cantit i de liant printr-un ajutaj cu dimensiuni stabilite. Pentru determinarea vscozit ii se folosesc dou metode: - vscozitatea, exprimat n grade Engler, este raportul dintre timpul de scurgere a unui volum de liat i timpul de scurgere a unui volum egal de ap ; - alt procedeu exprim vscozitatea prin timpul exprimat n secunde, necesar scurgerii unei anumite cantit i de liant printr-un ajutaj de diametru prescris. Consisten a lian ilor n stare plastic sau solid , la temperatur obinuit , se caracterizeaz prin penetra ie. Prin penetra ie se n elege adncimea de p trundere ntr-o prob de bitum, exprimat n zecimi de milimetru a unui ac cu anumite dimensiuni, n condi ii de nc rcare, durat i temperatur denite. Valoarea penetra iei indic tipul de bitum. Dup penetra ie, bitumurile pot moi, mijlocii i dure. n leg tur cu plasticitatea, bitumurile sunt plastice ntr-un anumit interval de temperatur . n afara acestui interval bitumurile sunt solide sau lichide, st ri n care plasticitatea nceteaz .12 - Tehnologia meseriei

La bitumuri, temperatura la care bitumul trece din stare plastic n stare lichid , denumit punctul de nmuiere, se determin prin metoda inel i bil . Temperatura la care bitumul nu mai este plastic i devine rigid se determin prin metoda Fraass. Adezivitatea reprezint rezisten a pe care o opune la dezlipire o pelicul de liant sub ac iunea de inltrare a apei. Adezivitatea depinde att de propriet ile bitumului ct i de cele ale agregatelor i se veric numai n prezen a apei. n tehnologia asfaltului n loc de bitumuri topite prin nc lzire se pot folosi bitumuri uide la temperatura ambiant sub form de emulsie de bitumuri. Emulsiile sunt sisteme eterogene formate din dou faze nemiscibile din care una este dispersat n n masa celeilalte. Emulsiile de bitum sunt dispersii ne ale bitumului n ap . Pentru ca cele dou faze s e miscibile se introduce n sistem a treia substan cu rol stabilizator numit emulgator. Emulgatorii au un dublu rol de a nlesni emulsionarea i de a micora tensiunea interfacial , asigurnd astfel stabilitatea emulsiei. Dup natura emulgatorului, emulsiile de bitum pot bazice sau acide. Emulsiile obinuite con in 50 60% bitum, 1 2% emulgatori i restul ap . Ele se pot dilua n orice propor ie cu apa. Mixturi asfaltice Mixturile asfaltice, realizate prin procedeul amestecului, folosite n straturile de baz i mbr c minte sunt: - materiale anrobate; - betoanele i mortarele asfaltice. Anrobate bituminoase Anrobatele bituminoase se pot executa la cald sau la rece. Compactarea acestor mixturi aternute pe osea se realizeaz prin cilindrare. Anrobatele sunt un tip de mixturi asfaltice macroporoase, folosite n straturile de baz ale sistemelor rutiere grele sau ca mbr c min i tranzitorii pentru drumurile locale (cunoscut ca mbr c minte bituminoas uoar ). Aceste mixturi dup propor ia de elemente ne pot avea volum de goluri peste 4 % i limite de granulozitate mai largi ce pot ndeplinite de materialele locale (balast, nisip, produse de carier nesortate). Dimensiunea maxim a agregatului mineral folosit pentru prepararea anrobatelor i puse n oper pentru straturile de baz i funda ii, pentru mbr c min i din beton de ciment este D < 20 mm (31,0 mm). Dimensiunea maxim relativ mic permite limitarea segreg rii i ob inerea unei bune omogenit i. Condi iile de granulozitate pentru agregatele minerale sunt prezentate n gura de mai jos.Tehnologia meseriei - 13

Figura 5

Stabilitatea stratului se asigur prin utilizarea granulelor concasate cu suprafe e aspre i muchii vii. Pentru materialele aluvionare, ameliorarea frec rii interne se realizeaz pe de o parte, prin desablare i, pe de alta parte, prin creterea indicelui de concasare. Un agregat granular natural, cu un indice de concasaj de 100 % are o frecare mai mic dect a unui granulat ob inut din concasarea rocilor. La agregatele aluvionare cu indice de concasare de 100 % unele granule prezint totui fe e netede rotunjite. Agregatele trebuie s e dure, f r a fragile, inalterabile, rezistente la atri ie, (coecientul Los Angeles 45 %. Anrobatele se pot executa i la rece prin amestecarea mixturii minerale cu emulsii n instala ii speciale. Anrobatele folosite n stratul de baz trebuie s aib n con inutul de agregate cu dimensiune sub 3,15 mm n urm toarele propor ii n func ie de clasele de trac: - peste 65 % pentru trac foarte uor, uor i mediu; - ntre 25 65 % pentru trac foarte uor, uor i mediu pn la foarte greu. Pentru a ob ine un strat de 6 7 cm dup compactare este necesar o cantitate de 120 140 kg mixtur /m2.14 - Tehnologia meseriei

Anrobatele deschise cu dimensiunea maxim de 8 - 16 mm se pot folosi i n straturile de leg tur . Betoane i mortare Pentru a ob ine o mixtur bituminoas care s satisfac principiile generale de alc tuire, ecare din constituien i trebuie s prezinte caracteristicile minimale care sunt impuse prin standardele i caietele de sarcini actuale. mbr c min ile bituminoase sunt alc tuite n general din dou straturi: stratul de uzur executat de obicei din beton asfaltic sau din asfalt turnat i stratul de leg tur realizat dintr-un beton asfaltic deschis. La alegerea tipului de mixtur se ine seama de intensitatea i natura tracului, de tipul de structur , de condi iile climatice, de grosimea stratului i de condi iile de exploatare. Tipurile de mixtur asfaltic caracterizate prin granulozitate, dimensiunea maxim a granulei sunt utilizate n func ie de felul stratului i clasa tehnic a drumului conform tabelului de mai jos.Nr. crt. Tipul mixturii asfaltice Mortar asfaltic - cu minim 25% nisip de concasaj 0-3 mm - fara nisip de concasaj Beton asfaltic - bogat in criblura - rugos - cu agregat mare Beton asfaltic deschis - cu criblura - cu pietris sortat Simbol Mac Dimensiunea maxim a golului (mm) 3.15 Grosimea stratului de Uzura legatura 2.5-3.5 4.0-5.0 Clasa tehnica a drumului IV-V

1.

Ma Ba 8 Ba 16 Ba 16r Ba 25

3.15 8 16 16 25

2.5-3.5 30-40 >3.5 >4.0 4.0-7.0

4.0-5.0 4.0-5.0 4.0-5.0 -

IV-V II-V I-V I-III IV-V

2.

3.

Bad 25 Bad 31

25 31.5

-

3.5-5.0 3.5-5.0

I-IV I-IV

Alc tuirea mixturii minerale pentru diferite tipuri de mixturi asfaltice este redat n tabelul de mai jos.Agregate naturale, % din agregatul total Filer i frac iuni din nisipuri