of 190/190
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI Facultatea „Finanţe” Catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital” ÎNDRUMAR METODIC privind realizarea practicii de producţie şi de licenţă în cadrul instituţiilor de profil - CNPF; BVM; ministere, departamente; SA; SRL etc. -, destinat studenţilor absolvenţi, specialitatea “Finanţe şi Bănci” (zi/fr) Coordonator: Hîncu R., prof. univ., dr. habilitat Autori: Suhovici A., conf. univ., dr. Gumovschi A., conf. univ., dr. Bunu M., conf. univ., dr. Dascaliuc D., conf. univ., dr. Muntean S., conf. univ., dr. Munteanu N., lector superior univ. Roşca M., lector superior univ. 1

ase.md · Web viewACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI Facultatea „Finanţe” Catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital” Îndrumar metodic privind realizarea practicii

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ase.md · Web viewACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI Facultatea „Finanţe” Catedra...

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

Facultatea „Finanţe”

Catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital”

Îndrumar metodic

privind realizarea practicii de producţie şi de licenţă

în cadrul instituţiilor de profil

· CNPF; BVM; ministere, departamente; SA; SRL etc. -,

destinat studenţilor absolvenţi, specialitatea “Finanţe şi Bănci” (zi/fr)

Coordonator:

Hîncu R., prof. univ., dr. habilitat

Autori:

Suhovici A., conf. univ., dr.

Gumovschi A., conf. univ., dr.

Bunu M., conf. univ., dr.

Dascaliuc D., conf. univ., dr.

Muntean S., conf. univ., dr.

Munteanu N., lector superior univ.

Roşca M., lector superior univ.

CHIŞINĂU – 2014

Îndrumarul metodic privind relizarea practicii de producţie şi de licenţă în cadrul instituţiilor de profil- CNPF; BVM; ministere; departamente; SA; SRL etc. – destinat studenţilor absolvenţi, specialitatea „Finanţe şi Bănci” (zi/fr) a fost discutat şi aprobat la şedinţa catedrei “Investiţii şi pieţe de capital” din 09.09.2010 (Proces verbal nr. 2), aprobat şi înaintat spre publicare la şedinţa Comisiei Metodice a Facultăţii “Finanţe” a Academiei de Studii Economice a Moldovei din 2010 (procesul-verbal nr. 2 din 04.11.2010).

Îndrumarul PPL, în varianta actualizată, a fost discutat şi aprobat în şedinţa de catedră din 16.01.14 (Proces - verbal nr. 12).

CUPRINS

Notă introductivă

5

Lista instituţiilor de pofil, cu reprezentanţii cărora a fost coordonat conţinutul compartimentelor Îndrumarului Metodic privind realizarea PPL

6

Compartimentul I.

Scopul şi sarcinile practicii de producţie şi de licenţă

8

Compartimentul II.

Organizarea practicii de producţie şi de licenţă

9

2.1.

Dispoziţii generale

9

2.2.

Rolul instituţiei de profil în organizarea practicii

9

2.3.

Funcţiile conducătorului practicii din cadrul catedrei

10

2.4.

Funcţiile conducătorului practi

cii din cadrul instituţiei de profil

10

2.5.

Drepturile şi obligaţiile studentului - practicant în procesul de desfăşurare a practicii

11

Compartimentul III.

Conţinutul practicii în cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

13

Compartimentul IV.

4.1.

4.2.

Conţinutul practicii în cadrul Burselor de Valori din Moldova

Conţinutul practicii în cadrul Bursei de Valori a Moldovei

Conţinutul practicii în cadrul Bursei de Valori Chişinău

18

18

24

Compartimentul V.

Conţinutul practicii în cadrul Depozitarului Naţional al Valorilor Mobiliare

30

Compartimentul VI.

Conţinutul practicii în cadrul Companiilor de Brokeri

34

Compartimentul VII.

Conţinutul practicii în cadrul Registratorilor Independenţi

38

Compartimentul VIII.

Conţinutul practicii în cadrul Companiilor de Estimare a Valorilor Mobiliare şi a activelor ce se referă la ele

42

Compartimentul IX.

Conţinutul practicii în cadrul Societăţilor pe Acţiuni

46

Compartimentul X.

Conţinutul practicii în cadrul Companiilor de Asigurări (privind activitatea investiţională a acestora)

51

Compartimentul XI.

Conţinutul practicii în cadrul organizaţiilor de microfinanţare

54

Compartimentul XII.

Conţinutul practicii în cadrul Societăţilor cu Răspundere Limitată

58

Compartimentul XIII.

Conţinutul practicii în cadrul Băncii Naţionale a Moldovei

64

Compartimentul XIV.

Conţinutul practicii în cadrul Băncilor din R. Moldova

71

Compartimentul XV.

Conţinutul practicii în cadrul Companiilor de Leasing

80

Compartimentul XVI.

Conţinutul practicii în ministere, departamente, asociaţii, companii de consultanţă şi proiecte în domeniul investiţional, autorităţi publice locale

83

16.1.

Conţinutul practicii în cadrul Ministerului Finanţelor

84

16.2.

Conţinutul practicii în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

88

16.3.

Conţinutul practicii în cadrul Ministerului Economiei al Republicii Moldova

90

16.4.

Conţinutul practicii în cadrul Organizaţiei Pentru Atragerea Investiţiilor şi Promovarea Exporturilor

93

16.5.

Conţinutul practicii în cadrul Asociaţiei Investitorilor Străini din Republica Moldova

96

16.6.

Conţinutul practicii în cadrul Grupului de consultanţă Business Intelligent Services (Departamentul Casa de Investiţii BIS-Capital)

99

16.7.

Conţinutul practicii în cadrul autorităţilor publice locale

102

Compartimentul XVII.

Elaborarea şi susţinerea raportului în baza materialelor acumulate pe parcursul practicii de producţie şi de licenţă

105

17.1.

Dispoziţii generale

105

17.2.

Conţinutul raportului

105

17.3.

Perfectarea raportului

106

17.4.

Susţinerea raportului

109

Încheiere

110

Anexe

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexe utile la compartimente

Pagină de titlu

Modele de redactare şi prezentare a tabelelor, figurilor şi formulelor

Model de perfectare a Bibliografiei

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

În scopul consolidării cunoştinţelor teoretice şi obţinerii aptitudinilor practice, planul de învăţământ la specialitatea „Finanţe şi Bănci” prevede pentru studenţii anului III, efectuarea practicii de producţie şi de licenţă (PPL). Prezentul îndrumar metodic reflectă sarcinile practicii, conţinutul ei, modul de organizare, forma întocmirii şi modul de susţinere a raportului privind PPL.

Îndrumarul metodic privind realizarea practicii de producţie şi de licenţă este elaborat conform programelor analitice la disciplinele universitare predate în cadrul catedrei „Investiţii şi Pieţe de Capital” şi altor catedre din cadrul facultăţii „Finanţe”, regulamentelor interne ale instituţiilor de profil, precum şi programelor practicii de producţie şi de licenţă elaborate în anii precedenţi.

Prezentul îndrumar metodic se bazează pe îndrumarul metodic privind practica de producţie şi de licenţă elaborat, în anul 2010, sub egida coordonatorului Hîncu R., prof. univ., dr. habilitat, de colectivul de autori: Suhovici A., conf. univ., dr.; Gumovschi A., conf. univ., dr.; Bunu M., conf. univ., dr.; Dascaliuc D., conf. univ., dr.; Muntean S., conf. univ., dr.; Ţîrdea Iu., conf. univ., dr.; Munteanu N., lector superior univ.; Bondarev V., lector superior univ.; Roşca M., lector superior univ. şi este actualizat, reieşind din:

- extinderea spectrului de instituţii la care studenţii urmează să efectueze PPL;

- perfecţionarea cadrului legal autohton, care impune cunoaşterea unor noi legi, precum „Legea privind piaţa de capital”, alte acte normative etc.;

- schimbarea denumirii unor instituţii şi structurii acestora;

- modificarea fondului de timp destinat practicii de licenţă şi de producţie;

- reducerea volumului raportului de practică de la la 30-40 pagini.

Lista Instituţiilor de pofil,

cu reprezentanţii cărora a fost coordonat

conţinutul compartimentelor

Îndrumarului Metodic privind realizarea PPL

Nr.

Denumirea Instituţiei

Funcţia reprezentantului instituţiei de profil

Prenumele, Numele, semnătura reprezentantului instituţiei

1.

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Preşedinte CNPF

Artur GHERMAN

2.

Bursa de Valori a Moldovei

Preşedinte BVM

Corneliu DODU

3.

Bursa de Valori Chișinău S.A.

Preşedinte

Nastas Iurie

3.

Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare

Preşedinte DNVM

Budza Stanislav

4.

Compania de brokeri

Iuventus-DS S.A.

Director

Lavric Steluţa

5.

Registrator Independent „Grupa Financiară” SA„Grupa Financiară” S.A.

Director

Viorica BONDAREV

6.

Estimator VM„Estimator-VM”S.A.

Director

Natan GARŞTEA

7.

SA „Franzeluţa”

Director general

Victor COJOCARU

8.

” Efes Vitanta Moldova Brewery” SA

Director General

Kamil YAZICI

10.

Organizaţie de microfinanţare

Î.C.S. „Prime Capital” S.R.L.

Director General

Carmina VICOL

11.

„BIVAST” SRL

Director

Svetlana BILOOCAIA

12.

Banca Naţională a Moldovei

Guvernator BNM

Dorin Drăguţan

13.

BC „Victoriabank” SA

Preşedinte al Comitetului de Direcţie

Natalia POLITOV -CANGAŞ

14.

BC „Moldova Agroindbank” SA

Preşedinte

Serghei CEBOTARI

15.

BC „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A.

Preşedinte

Prim-vicepreședinte

Ridha TEKAIA

Nicolae DORIN

16.

BC „Unibank” SA

Preşedinte

Dumitru ŢUGULSCHI

17.

„BS-Leasing Grup” SA

Director Executiv

Octavian TIMCO

18.

Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova

Ministru

Anatol ARAPU

19.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

Ministru

Marcel RĂDUCAN

21.

Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Ministru

Valeriu LAZĂR

22.

Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova

Director Executiv

Dona ŞCOLA

23.

Asociaţia Investitorilor Străini din Republica Moldova

Director Executiv

Dinu ARMAŞU

24.

Grupul de consultanţă Business Intelligent Services

Director

Andrei CRIGAN

25.

Autorităţi publice locale

Primar Genaral al Municipiului Chişinău

Dorin CHIRTOACĂ

I. SCOPUL ŞI SARCINILE PRACTICII DE PRODUCŢIE ŞI DE LICENŢĂ

Scopurile primordiale ale practicii de producţie şi de licenţă (PPL) sunt:

- consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice obţinute în procesul de studiu al disciplinelor de profil;

- formarea deprinderilor practice necesare pentru activitatea investiţională şi activitatea pe piaţa de capital, în special, precum şi pe segmentul nebancar al pieţei financiare, în general;

- obţinerea aptitudinilor de aplicare în practică a legislaţiei şi a actelor normative;

- dobândirea unor deprinderi specifice profesiilor pe care intenţionează să le urmeze;

- dezvoltarea capacităţilor analitice şi de cercetare ştiinţifică.

Sarcinile principale ale practicii de producţie şi de licenţă sunt:

· cunoaşterea practică a mecanismului de funcţionare a pieţei financiare, în general, a pieţei valorilor mobiliare şi a celei investiţionale, în special;

· familiarizarea cu activităţile desfăşurate pe piaţa financiară, inclusiv pe cea de capital;

· familiarizarea cu activităţile investiţionale în cadrul proiectelor investiţionale, Ministerelor, Societăţilor pe Acţiuni, Societăţilor cu Răspundere Limitată etc.

II. ORGANIZAREA PRACTICII DE PRODUCŢIE ŞI DE LICENŢĂ

2.1. DISPOZIŢII GENERALE

Temei pentru repartizarea studenţilor la practică, serveşte acordul încheiat între ASEM şi instituţiile de profil. Repartizarea la practică se efectuează prin ordinul emis de instituţia de învăţământ, iar repartizarea practicanţilor pe subdiviziunile structurale – prin ordinul emis de conducătorul instituţiei de profil.

Practica de producţie şi de licenţă se desfăşoară în ultimul semestru al perioadei de studiu, pe parcursul a 8 săptămâni (secţia zi) şi 4 săptămâni (secţia cu frecvenţă redusă), respectiv 40 şi 20 zile.

2.2. ROLUL INSTITUŢIEI DE PROFIL ÎN ORGANIZAREA PRACTICII

Rolul principal în organizarea practicii studenţilor se atribuie instituţiei de profil. Acesta este condiţionat de faptul, că studentul este inclus, provizoriu, în colectivul instituţiei, atribuindui-se statutul de practicant.

În scopul desfăşurării efective a practicii, instituţia de profil:

a) va informa studentul-practicant despre regulamentele şi disciplina interioară impuse la nivelul instituţiei;

b) va înfăptui pontajul studentului-practicant;

c) va întreprinde diferite măsuri de influenţă, aplicând sancţiuni, în caz de nerespectare a regulamentelor interne şi, ulterior, va informa catedra;

d) va acorda studentului-practicant posibilitatea utilizării informaţiei necesare pentru realizarea programei practicii;

e) va pune la dispoziţia studenţilor-practicanţi baza tehnică;

f) va angaja, în cazul în care există posibilităţi, studenţii aflaţi la practică într-o funcţie din efectivul instituţiei de profil (cu condiţia însuşirii de către practicant a tuturor compartimentelor programei practicii);

g) va implica periodic studentul-practicant în realizarea unor lucrări cu caracter analitic şi economic etc.

Realizarea acestor competenţe va favoriza studentul-practicant în acumularea şi consolidarea cunoştinţelor, abilităţilor practice şi calităţilor necesare pentru activitatea practică în cadrul instituţiilor de profil în condiţiile economiei de piaţă.

2.3. FUNCŢIILE CONDUCĂTORULUI PRACTICII DIN CADRUL CATEDREI

Coordonatorul practicii este numit de către şeful catedrei din efectivul cadrelor didactice ale catedrei şi are obligaţia de a asigura studentul-practicant cu instrucţiuni metodologice şi de a efectua controlul desfăşurării practicii de către acesta.

Înainte de plecarea la practică, conducătorii aduc la cunoştinţă studenţilor scopurile şi sarcinile practicii, termenii şi durata ei, cerinţele faţă de „Raportul cu privire la practica de producţie şi de licenţă” şi alte aspecte privind desfăşurarea practicii.

Fiecare conducător trebuie să se asigure de prezenţa studenţilor repartizaţi la locul de practică. În caz de lipsă a studentului-practicant la locul de practică, conducătorul întreprinde acţiuni pentru determinarea circumstanţelor care au condus la absenţa studentului la practică.

În timpul practicii coordonatorul verifică desfăşurarea acesteia, efectuând vizite la instituţiile în cadrul cărora are loc practica. În caz de necesitate, profesorul contribuie la soluţionarea dificultăţile ce ţin de desfăşurarea practicii, conţinutul ei, întocmirea raportului privind practica, etc. Fiecare întâlnire cu studenţii se consemnează de către profesor în jurnalul practicii studentului-practicant.

Coordonatorul practicii din cadrul catedrei este obligat:

· să verifice începutul practicii;

· să contacteze personal conducătorul practicii din cadrul instituţiei de profil (la necesitate), în vederea contribuţiei la organizarea şi desfăşurarea practicii la un nivel satisfăcător;

· să verifice existenţa ordinului cu privire la organizarea practicii;

· să cunoască condiţiile de muncă ale studentului-practicant şi, în caz de depistare a unor încălcări, să contribuie la înlăturarea acestora;

· să verifice reflectarea activităţii desfăşurate în cadrul practicii, în jurnalul practicii.

Coordonatorul practicii din catedră acordă consultaţiile corespunzătoare studentului-practicant în orele de serviciu la catedră.

2.4. FUNCŢIILE CONDUCĂTORULUI PRACTICII DIN CADRUL

INSTITUŢIEI DE PROFIL

Responsabilitatea pentru buna desfăşurare a practicii îi revine conducătorului instituţiei în cadrul căreia se desfăşoară practica de producţie şi de licenţă şi în baza ordinului emis de către instituţia respectivă privind desfăşurarea practicii în conformitate cu acest îndrumar.

Persoana responsabilă de procesul desfăşurării practicii de la instituţia de profil susţine practicantul în următoarele activităţi:

· întocmirea într-un termen restrâns (până la trei zile) a planului calendaristic tematic a practicii de producţie şi de licenţă;

· organizarea studierii regulamentului tehnicii de securitate şi protecţie a muncii, precum şi efectuarea instructajului necesar;

· informarea studentului-practicant cu privire la regulile ordinii interne şi particularităţile desfăşurării procesului de muncă a angajaţilor din cadrul instituţiei respective;

· atragerea studentului-practicant, în măsura posibilităţilor, la lucrările consfătuirilor, adunărilor şi altor întruniri din cadrul instituţiilor de profil;

· verificarea respectării de către studentul-practicant a ordinii interne, a regulamentului instituţiei respective şi reflectarea încălcărilor în jurnalul practicii;

· verificarea modului de realizare a practicii, conform planului aprobat, a corectitudinii înregistrărilor în jurnalul practicii, precum şi a întocmirii raportului referitor la rezultatele practicii;

· verificarea calităţii însuşirii informaţiei circumscrise compartimentelor studiate şi reflectarea rezultatelor în jurnalul practicii.

La data expirării termenului de desfăşurare a practicii, coordonatorul întocmeşte un aviz cu privire la realizarea de către studentul-practicant a programei practicii, calitatea activităţilor desfăşurate şi respectarea disciplinei de către acesta etc. (avizul se confirmă prin aplicarea ştampilei şi semnătura conducătorului de la instituţia de profil).

2.5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STUDENTULUI-PRACTICANT ÎN PROCESUL DE DESFĂŞURARE A PRACTICII

Perioada de timp în care se desfăşoară PPL se confirmă prin ordinul emis de ASEM. Catedra asigură studentul-practicant cu îndrumarul metodic privind realizarea practicii şi jurnalul practicii, iar acesta este obligat să se prezinte la locul practicii în ziua începerii ei.

În decursul perioadei de desfăşurare a practicii, studentul-practicant trebuie să respecte regulamentul ordinii interne.

Absenţa de la practică este admisă numai în cazuri excepţionale, cu acceptul conducătorului de la instituţia de profil şi se confirmă prin documentele respective. Perioada de timp în care studentul n-a fost prezent la practică se reflectă în jurnalul practicii de către persoana responsabilă de desfăşurarea practicii din cadrul instituţiei unde se desfăşoară practica.

În perioada de desfăşurare a practicii studentul-practicant trebuie să studieze regulamente, instrucţiuni, reguli privind calcularea indicatorilor financiari, să participe la completarea formularelor, la întocmirea rapoartelor etc. Toate acestea servesc drept suport informaţional pentru efectuarea înregistrărilor în jurnalul practicii şi elaborarea raportului cu privire la practică.

Sistematic, jurnalul practicii trebuie să fie prezentat conducătorului practicii de la instituţia de profil şi conducătorului practicii din catedră, care verifică efectuarea înregistrărilor în jurnal în termenii stabiliţi, precum şi realizarea planului calendaristic de desfăşurare a practicii de producţie şi de licenţă.

Studentul-practicant trebuie să participe, în măsura posibilităţilor, la organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul instituţiei de profil.

În baza cunoştinţelor acumulate în cadrul procesului de studiu academic şi pe parcursul practicii de producţie şi de licenţă studentul-practicant elaborează şi formulează concluzii şi sugestii referitor la practică, completând compartimentul „Concluziile şi sugestiile studentului referitor la practică” din jurnalul de practică.

După expirarea perioadei de desfăşurare a practicii, studentul prezintă jurnalul împreună cu raportul privind practica de producţie şi de licenţă la catedră.

III. CONŢINUTUL PRACTICII ÎN CADRUL COMISIEI NAŢIONALE

A PIEŢEI FINANCIARE

Coordonat cu reprezentantul CNPF:

_________________________________________________________________________________

(prenume, nume)

_________________________________________________________________________________

(funcţia, denumirea instituţiei, departamentului, secţiei etc.)

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) este o autoritate autonomă a administraţiei publice centrale, responsabilă faţă de Parlament, care reglementează şi autorizează activitatea participanţilor la piaţa financiară nebancară, precum şi supraveghează respectarea legislaţiei de către aceştia. În acest scop, CNPF este investită cu putere de decizie, de interdicţie, de intervenţie, de control şi de sancţionare disciplinară şi administrativă, în limitele stabilite de legislaţie.

În cadrul CNPF se recomandă desfăşurarea practicii în conformitate cu următoarele compartimente ale planului calendaristic de desfăşurare a practicii de producţie şi de licenţă:

Planul calendaristic de desfăşurare a practicii de producţie şi de licenţă

Nr.

d/o

Compartimentul

Numărul de zile

Secţia zi

Secţia FR

3.1.

Iniţierea în activitatea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2

1

3.2.

Studierea organigramei CNPF şi structurii funcţionale a acesteia

2

1

3.3.

Documentarea şi organizarea activităţii în Direcţia analize strategice şi dezvoltare

4

2

3.4.

Documentarea şi organizarea activităţii în Departamentul valori mobiliare

8

4

3.5.

Documentarea şi organizarea activităţii în Direcţia monitorizare şi control pe piaţa valorilor mobiliare

6

3

3.6.

Documentarea şi organizarea activităţii în Departamentul plasamente colective şi microfinanţare

8

4

3.7.

Documentarea şi organizarea activităţii în Direcţia Relaţii Publice şi Integrare Europeană

2

1

3.8.

Documentarea şi organizarea activităţii în Agenţiile teritoriale

3

1

3.9.

Documentarea şi organizarea activităţii în Departamentul juridic

2

1

Elaborarea concluziilor şi sugestiilor studentului referitoare la practică, elaborarea raportului de practică, sintetizarea materialelor pentru teza de licenţă.

3

2

Total

40

20

Important este, ca pe parcursul practicii de producţie şi de licenţă să se acumuleze informaţii necesare pentru elaborarea tezei de licenţă!!!

3.1. Iniţierea în activitatea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

Studentul - practicant studiază:

· Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare nr. 199-XIV din 18.11.98. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.27-28/123 din 23.03.1999;

· Legea privind piaţa de capital nr. 171, din 11.07.2012. În: Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 193-197/665 din 14.09.2012;

· Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, nr.192-XIV din 12.11.98. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.117-126BIS din 14.08.2007;

· regulamente ale CNPF;

· strategiile de dezvoltare a pieţei financiare nebancare.

3.2. Studierea structurii funcţionale şi organigramei CNPF

Studentul-practicant face cunoştinţă cu structura funcţională a CNPF, relaţiile de intercondiţionare şi interconexiune a subdiviziunilor acesteia.

 3.3. Documentarea şi organizarea activităţii în Direcţia Direcția generală executivă

În cadrul acesteia studentul-practicant studiază:

· tendinţele ce se manifestă pe piaţa de capital;

· concepţia de dezvoltare a pieţei valorilor mobiliare, în conformitate cu politica promovată de CNPF;

· actele legislative şi normative, parvenite de la alte organe publice privind chestiuni ce ţin de piaţa de capital;

· corespondenţa şi adresările ce ţin de atribuţiile direcţiei şi de aplicarea normelor de reglementare a pieţei de capital;

3.4. Documentarea şi organizarea activităţii în Direcţia monitorizare emitenţi

În cadrul acestei direcţii studentul - practicant studiază:

· materialele ce ţin de înregistrarea emisiunilor de valori mobiliare;

· mecanismul ţinerii Registrului de Stat al Valorilor Mobiliare;

· dările de seamă financiare şi specializate ale emitenţilor de valori mobiliare şi se implică pe cât este posibil la verificarea dezvăluirii informaţiei de către emitenţi;

· materialele ce ţin de reorganizarea sau lichidarea emitenţilor de valori mobiliare;

· modul de verificare a respectării de către persoanele responsabile ale emitenţilor a legislaţiei în vigoare.

3.5. Documentarea şi organizarea activităţii în Direcţiile „Reglementare şi autorizare participanţi profesionişti” şi „Monitorizare şi control participanţi profesionişti”

La capitolul dat studentul-practicant:

· studiază mecanismul de efectuare a monitoring-ului, supravegherii, controlului şi analizei activităţii participanţilor profesionişti care deţin licenţe pentru activitatea de brokeraj, de dealer, de underwriting, de ţinere a registrului, activitatea bursieră, de clearing, consulting investiţional, de audit a participanţilor pe piaţa valorilor mobiliare, de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele, de informare a pieţei valorilor mobiliare, de instruire şi reciclare a participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, activitatea de autoreglementare a organizaţiilor în domeniile enumerate;

· participă la examinarea materialelor ce ţin de acordarea licenţelor;

· participă la recepţionarea, generalizarea şi analiza dărilor de seamă financiare şi specializate ale participanţilor profesionişti;

· studiază modalităţile de efectuare a controlului circulaţiei valorilor mobiliare pe piaţa secundară şi tranzacţionării valorilor mobiliare pe piaţa bursieră şi extrabursieră;

· studiază mecanismul înregistrării ofertelor tender pe piaţa valorilor mobiliare;

· participă la examinarea materialelor ce ţin de reorganizarea participanţilor profesionişti pe piaţa valorilor mobiliare;

· studiază modalitatea de: ţinere a registrului participanţilor profesionişti pe piaţa valorilor mobiliare, eliberare, suspendare şi retragere a licenţelor pentru activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare, etc.

3.6. Documentarea şi organizarea activităţii în Direcţia generală plasamente colective şi microfinanţare

La capitolul respectiv studentul-practicant:

· studiază mecanismul de efectuare a monitoring-ului, supravegherii, controlului şi analiză a participanţilor profesionişti ce deţin licenţe pentru activităţi în domeniul investiţiilor colective (activitatea fondurilor de investiţii, activitatea de administrare a investiţiilor, activitatea de depozitare, activitatea organizaţiilor de autoreglementare în domeniul investiţiilor colective);

· participă la procedura de efectuare a expertizei documentelor pentru acordarea licenţelor pentru activităţile profesioniste în domeniul investiţiilor colective;

· participă la recepţionarea, generalizarea şi analiza dărilor de seamă financiare şi specializate ale participanţilor profesionişti care desfăşoară activităţi în domeniul investiţiilor colective;

· participă la examinarea materialelor ce ţin de reorganizarea sau lichidarea participanţilor profesionişti pe piaţa valorilor mobiliare.

3.7. Documentarea şi organizarea activităţii în Direcţia relaţii externe şi dezvoltare

La compartimentul respectiv studentul-practicant:

· studiază mecanismul de asigurare a cooperării cu instituţiile străine în problemele ce ţin de investiţii pe piaţa de capital şi de integrare a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare în organismele internaţionale de specialitate;

· participă la elaborarea proiectelor de acorduri interguvernamentale şi interstatale privind piaţa de capital;

· participă la conlucrarea cu colectivul redacţional al ziarului  „Capital Market”;

· participă la organizarea cursurilor de instruire şi la elaborarea probelor de testare a specialiştilor la piaţa de capital, certificarea şi evidenţa acestora;

· participă la seminare, conferinţe, mese rotunde, lecţii etc. organizate în cadrul CNPF privind problemele ce ţin de piaţa de capital.

3.8. Documentarea şi organizarea activităţii în Reprezentanţele teritoriale ale CNPF

La compartimentul dat studentul-practicant studiază:

· modalităţile de control privind respectarea legislaţiei de către emitenţii şi participanţii profesionişti pe piaţa de capital;

· metode de promovare a politicii de administrare corporativă;

· metode de  informarea a publicului şi participanţilor pe piaţa de capital privind activitatea pe această piaţă în conformitate cu legislaţia respectivă;

· conţinutul dărilor de seamă economico-financiare şi specializate ale participanţilor la piaţa de capital.

3.9. Documentarea şi organizarea activităţii în Departamentul Juridic Direcţia generală asistenţă juridică

La capitolul respectiv studentul-practicant se familiarizează cu:

· modalitatea intentării proceselor judiciare în scopul apărării drepturilor investitorilor şi publicului larg la indicaţia Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare;

· procesul efectuării expertizei juridice a proiectelor deciziilor elaborate în cadrul direcţiei generale executive şi a documentelor primite spre avizare de la alte organe publice;

· modul de iniţiere a procedurii de tragere la răspundere administrativă a persoanelor cu funcţii de răspundere în cazul încălcărilor depistate şi ţinerea Registrului privind aplicarea contravenţiilor administrative.

IV. CONŢINUTUL PRACTICII ÎN CADRUL BURSELOR DE VALORI DIN MOLDOVA

4.1. CONŢINUTUL PRACTICII ÎN CADRUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

Coordonat cu reprezentantul BVM:

________________________________________________________________________________

(prenume, nume)

________________________________________________________________________________

(funcţia, denumirea instituţiei, departamentului, secţiei etc.)

Bursa de Valori a Moldovei (BVM) este societate pe acţiuni ce desfăşoară activitatea bursieră pe piaţa valorilor mobiliare în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova cu privire la piaţa valorilor mobiliare, Legii Republicii Moldova cu privire la piaţa de capital, cu Statutul şi Regulile Bursei de Valori a Moldovei. În cadrul BVM se recomandă desfăşurarea practicii în conformitate cu următoarele compartimente:

Planul calendaristic de desfăşurare a practicii de producţie şi licenţă

Nr.

Compartimentul

Numărul de zile

Secţia zi

Secţia frecvenţă redusă

4.1.1.

Iniţiere în activitatea Bursei de Valori a Moldovei

2

1

4.1.2.

Familiarizarea cu structura funcţională a BVM şi organigrama acesteia

3

1

4.1.3.

Studierea şi analiza resurselor BVM şi activitatea privind atragerea acestora

6

3

4.1.4.

Familiarizarea cu activitatea Departamentului Marketing, Listing şi Cotare

8

4

4.1.5.

Familiarizarea cu activitatea Departamentului Clearing şi Decontări

6

3

4.1.6.

Familiarizarea cu activitatea Departamentului pentru Supravegherea Pieţei

6

4

4.1.7.

Familiarizarea cu activitatea Departamentului Sisteme Electronice

6

2

Elaborarea concluziilor şi sugestiilor studentului referitoare la practică, elaborarea raportului de practică, sintetizarea materialelor pentru teza de licenţă.

3

2

Total

40

20

Important este, ca pe parcursul practicii de producţie şi de licenţă să se acumuleze informaţii necesare pentru elaborarea tezei de licenţă!!!

4.1.1. Iniţiere în activitatea Bursei de Valori a Moldovei

Studentul-practicant, consultând site-urile (www.cnpf.md., www.moldse.md.) se familiarizează cu:

· Legea Republicii Moldova cu privire la societăţile pe acţiuni, nr. 1134-XIII  din  02.04.97. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 38 -39/332 din12.06.1997. Republicată în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1-4/1 din 01.08.2008;

· Legea Republicii Moldova privind piaţa de capital nr. 171, din 11.07.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 193-197/665 din 14.09.2012;

· Legea Republicii Moldova cu privire la piaţa valorilor mobiliare nr. 199-XIV din 18.11.98. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.27-28/123 din 23.03.1999;

· Hotărârea CNPF privind aprobarea Regulilor Bursei de Valori a Moldovei nr. 62/14  din  26.12.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.37-40/125 din 20.02.2009;

· Hotărârea CNPF cu privire la aprobarea Regulilor Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei nr. 11/10  din  19.03.2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.54-55/224 din 16.04.2010;

· Regulamentul cu privire la activitatea de brokeraj şi de dealer pe piaţa valorilor mobiliare. Hotărârea CNVM cu privire la aprobarea actelor normative privind activitatea de brokeraj şi dealer nr.48/7 din 17.12.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.20-22/31 din 14.02.2003;

· Hotărârea CNPF privind aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea decătre participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor nr. 8/6  din  26.02.2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.81-82/310 din 25.05.2010;

· Hotărârea CNVM cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor cu pachetele unice de valori mobiliare nr. 31/10 din 18.12.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.16-18/36 din 23.01.2004;

· Hotărârea CNPF cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare şi retragere a licenţelor pentru activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare nr. 53/12  din  31.10.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.3-6/1 din 16.01.2009;

· Hotărârea CNPF referitor la aprobarea Instrucţiunii cu privire la oferta publică a valorilor mobiliare pe piaţa secundară nr. 64/4 din 31.12.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.53-54/215 din 13.03.2009;

· Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 145 din 13.02. 2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind vânzarea acţiunilor proprietate publică a Bursei de Valori. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.34-36 din 19.02.2008, p.II, art. 212;

· Hotărârea CNVM cu privire la aprobarea înregistrării valorilor mobiliare la Bursa de Valori a Moldovei, nr. 24/4 din 13.09.2001. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova 121-123 din 05.10.2001, p. III, art. 289;

· Hotărârea CNVM 40/8 din 13.07.2006 cu privire la coordonarea modificărilor şi completărilor la Prodcedura privind aplicarea comisioanelor, taxelor şi altor plăţi încasate pentru serviciile prestate de Bursa de Valori a Moldovei. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova 116-119 din 28.06.2006, p. III, art. 418;

· Hotărârea CNPF nr. 59/12 din 14 decembrie 2013 privind aprobarea Conceptului privind mecanismul general de tranzacţionare a valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an la bursa de valori. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 297-303 din 20.12.2013, art. 1868;

· Codul de guvernare corporativă. Disponibil on-line: http://cnpf.md/file/inf_ul/CGC.pdf (citat la 28.01.2014).

Suplimentar, studentul-practicant analizează conlucrarea BVM şi relaţiile acesteia cu alte Burse de Valori cu care BVM are acorduri de colaborare.

4.1.2. Familiarizarea cu structura funcţională a Bursei de Valori a Moldovei şi organigrama acesteia

Studentul-practicant se informează asupra:

· structurii funcţionale a Bursei de Valori şi legăturilor reciproce a subdiviziunilor ei;

· managementului Bursei de Valori (Adunarea Generală a Acţionarilor şi competenţele ei, Consiliul Bursei şi competenţa acestuia, Organul executiv al bursei şi competenţa acestuia).

4.1.3. Studierea şi analiza resurselor Bursei de Valori a Moldovei şi activitatea privind atragerea acestora

La compartimentul dat, practicantul trebuie să studieze şi să-şi completeze cunoştinţele privitor la:

· capitalul social al BVM: ordinea formării, structura, destinaţia, aporturi la capitalul social, majorarea capitalului social, plasarea acţiunilor emisiunilor suplimentare, reducerea capitalului social etc.;

· capitalul de rezervă: ordinea formării, structura, destinaţia;

· fondul de garanţie: cerinţe, ordinea formării, structura, scopurile formării şi alimentării fondului de garanţie şi utilizarea mijloacelor lui;

· aprecierea mărimii capitalului social, capitalului propriu şi a fondului de garanţie din punct de vedere al corespunderii cerinţelor actelor legislative şi normative, Statutului şi Regulilor Bursei;

· reflectarea în evidenţă a formării şi mişcării mijloacelor fondurilor enumerate.

4.1.4. Familiarizarea cu activitatea Departamentului „Listing, Marketing şi Cotare”

La compartimentul dat al practicii, studentul-practicant se familiarizează cu:

· structura funcţională a Departamentului de listing şi cotare;

· consideraţiile generale vizând obiectul tranzacţiei bursiere;

· procedura de analiză a documentelor şi includerea valorilor mobiliare la Cota Bursei: contractul direct şi lucrul cu emitenţii, valorile mobiliare ale cărora se află în procedura de listing la bursă;

· recepţia, colectarea, sistematizarea şi examinarea actelor prezentate de emitenţi sau de persoanele cu funcţii de răspundere pentru procedura de listing;

· completarea în ordinea stabilită a dosarelor emitenţilor, valorile mobiliare ale cărora se află în procedura de cotare sau în procedura de listing;

· transferarea numelui emitentului şi, respectiv, a valorilor mobiliare dintr-un nivel de listing în altul, în dependenţă de atingerea de către emitent a indicilor corespunzători nivelului dat;

· procedurile de introducere a modificărilor în lista valorilor mobiliare, care se cotează la Bursă, cu indicarea nivelului listing-ului şi modificările acestuia, acordându-le numărul de cod intern al Bursei;

· condiţiile şi cerinţele pentru înregistrarea valorilor mobiliare la Bursă (non-listing).

4.1.5. Familiarizarea cu activitatea Departamentului „Clearing şi Decontări”

La compartimentul dat, studentul-practicant trebuie să studieze:

· avizul de contract: conţinutul şi destinaţia acestuia;

· documentele şi rapoartele, aferente decontărilor la bursă;

· modalitate de interacţiune a Bursei cu Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare;

· informaţii privind onorarea de către membrii Bursei a obligaţiunilor de livrare a valorilor mobiliare;

· informaţii privind onorarea de către membrii Bursei a obligaţiunilor de decontare a mijloacelor băneşti;

· modalitatea de derulare a procedurilor de decontare finală;

· interacţiunea cu Registratorii independenţi;

· scopurile formării şi alimentării fondului de garanţie şi utilizare a mijloacelor acestuia.

4.1.6. Familiarizarea cu activitatea Departamentului „Supravegherea Pieţei”

La compartimentul dat, studentul-practicant trebuie să studieze:

· conduita Membrilor Bursei în afaceri, în relaţiile cu clienţii şi cu Bursa;

· modalităţile de supraveghere a activităţii Membrilor Bursei;

· modalităţile de supraveghere a corectitudinii şi perfectării la timp a tranzacţiilor efectuate de agenţii companiilor de brokeri membri ai Bursei prin intermediul sistemului automatizat integrat de tranzacţionare (SAIT);

· procedura de clasificare a gradului de responsabilitate pentru încălcările admise şi aplicarea sancţiunilor Membrilor BVM;

· modul de aplicare a sancţiunilor.

4.1.7. Familiarizarea cu activitatea Departamentului „Sistemul Electronic”

La compartimentul dat studentul-practicant trebuie să studieze:

· condiţiile generale referitoare la Sistemul Automatizat Integrat de Tranzacţionare (SAIT);

· reglementarea accesului la SAIT;

· regulile generale de tranzacţionare la BVM;

· ordinele de bursă: conţinutul, clasificarea;

· procedura introducerii ordinelor de bursă în SAIT;

· mecanismele pieţei bursiere interactive;

· modalităţile de calculare a preţului de piaţă (algoritmul fixing);

· regulile de tranzacţionare în secţia tranzacţiilor directe;

· înregistrarea tranzacţiilor efectuate în timpul sesiunii de bursă;

· analiza datelor despre volumul tranzacţiilor bursiere încheiate.

4.2. CONŢINUTUL PRACTICII ÎN CADRUL BURSEI DE VALORI CHIŞINĂU

Coordonat cu reprezentantul BVC:

___________________________________________________________________________

(prenume, nume)

____________________________________________________________________________

(funcţia, denumirea instituţiei, departamentului, secţiei etc.)

SA „Bursa de Valori Chişinău”, al doilea operator de piaţă din Republica Moldova, are dreptul de a desfăşura pe piaţa valorilor mobiliare activitate bursieră ca activitate de bază, precum şi activităţi conexe de consulting şi de clearing şi decontare, licenţa fiind obţinută la 24 februarie 2012.

Bursa de Valori Chişinău (BVC) este societate pe acţiuni ce desfăşoară activitatea bursieră pe piaţa valorilor mobiliare în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova cu privire la piaţa valorilor mobiliare, Legii Republicii Moldova cu privire la piaţa de capital, cu Statutul şi Regulile Bursei de Valori Chişinău. În cadrul BVC se recomandă desfăşurarea practicii în conformitate cu următoarele compartimente:

Planul calendaristic de desfăşurare a practicii de producţie şi licenţă

Nr.

Compartimentul

Numărul de zile

Secţia zi

Secţia FR

4.2.1.

Iniţiere în activitatea Bursei de Valori Chişinău

2

1

4.2.2

Familiarizarea cu structura funcţională a BVC şi organigrama acesteia

3

1

4.2.3.

Studierea şi analiza resurselor BVC şi activitatea privind atragerea acestora

3

1

4.2.4.

Studierea procedurilor de admitere a participanţilor la sistemul de tranzacţionare al BVC

6

3

4.2.5.

Studierea procedurii de admitere a valorilor mobiliare la cota bursei

6

3

4.2.6.

Familiarizarea cu mecanismul de tranzacţionare a instrumentelor financiare pe piaţa la vedere şi pe piaţa la termen

12

7

4.2.7.

Familiarizarea cu standardele contractuale şi sistemul de clearing-decontare

5

2

Elaborarea concluziilor şi sugestiilor studentului referitoare la practică, elaborarea raportului de practică, sintetizarea materialelor pentru teza de licenţă

3

2

Total

40

20

Important este, ca pe parcursul practicii de producţie şi de licenţă să se acumuleze informaţii necesare pentru elaborarea tezei de licenţă!!!

4.2.1. Iniţiere în activitatea Bursei de Valori Chişinău

Studentul-practicant, consultând site-ul www.cnpf.md. se familiarizează cu:

· Legea privind societăţile pe acţiuni, nr. 1134-XIII  din  02.04.97. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.38-39/332 din 12.06.1997, Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1-4/1 din 01.01.2008;

· Legea Republicii Moldova privind piaţa de capital nr. 171, din 11.07.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 193-197/665 din 14.09.2012;

· Legea Republicii Moldova cu privire la piaţa valorilor mobiliare nr. 199-XIV din 18.11.98. În:Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.27-28/123 din 23.03.1999;

· Hotărârea CNPF nr. 2/22 din  12.01.2012 cu privire la aprobarea Regulilor Bursei de Valori Chişinău şi acordarea licenţei pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare. În:  Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 38-41 din    24.02.2012. Disponibil on-line: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342296;

· Regulamentul cu privire la activitatea de brokeraj şi de dealer pe piaţa valorilor mobiliare. Hotărârea CNVM cu privire la aprobarea actelor normative privind activitatea de brokeraj şi dealer nr.48/7 din 17.12.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.20-22/31 din 14.02.2003;

· Hotărârea CNPF privind aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor nr. 8/6  din  26.02.2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.81-82/310 din 25.05.2010;

· Hotărârea CNVM cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor cu pachetele unice de valori mobiliare nr. 31/10 din 18.12.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.16-18/36 din 23.01.2004;

· Hotărârea CNPF cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare şi retragere a licenţelor pentru activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare nr. 53/12  din  31.10.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.3-6/1 din 16.01.2009;

· Hotărârea CNPF referitor la aprobarea Instrucţiunii cu privire la oferta publică a valorilor mobiliare pe piaţa secundară nr. 64/4 din 31.12.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.53-54/215 din 13.03.2009;

· Hotărârea CNPF nr. 59/12 din 14 decembrie 2013 privind aprobarea Conceptului privind mecanismul general de tranzacţionare a valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an la bursa de valori. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 297-303 din 20.12.2013, art. 1868;

· Codul de guvernare corporativă. Disponibil on-line: http://cnpf.md/file/inf_ul/CGC.pdf (citat la 28.01.2014).

Suplimentar, studentul-practicant analizează conlucrarea BVC şi relaţiile acesteia cu alte Burse de Valori cu care BVC are acorduri de colaborare.

4.2.2. Familiarizarea cu structura funcţională a Bursei de Valori Chişinău şi organigrama acesteia

Studentul-practicant se informează asupra:

· structurii funcţionale a Bursei de Valori Chişinău şi legăturilor reciproce a subdiviziunilor ei;

· managementului Bursei de Valori (Adunarea Generală a Acţionarilor şi competenţele ei, Consiliul Bursei şi competenţa acestuia, Organul executiv al bursei şi competenţa acestuia).

4.2.3. Studierea şi analiza resurselor Bursei de Valori Chişinău şi activitatea privind atragerea acestora

La compartimentul dat, practicantul trebuie să studieze şi să-şi completeze cunoştinţele privitor la:

· capitalul social al BVC: ordinea formării, structura, destinaţia, aporturi la capitalul social, majorarea capitalului social, plasarea acţiunilor emisiunilor suplimentare, reducerea capitalului social etc.;

· capitalul de rezervă: ordinea formării, structura, destinaţia;

· fondul de garanţie: cerinţe, ordinea formării, structura, scopurile formării şi alimentării fondului de garanţie şi utilizarea mijloacelor lui;

· aprecierea mărimii capitalului social, capitalului propriu şi a fondului de garanţie din punct de vedere al corespunderii cerinţelor actelor legislative şi normative, Statutului şi Regulilor Bursei;

· reflectarea în evidenţă a formării şi mişcării mijloacelor fondurilor enumerate.

4.2.4. Studierea procedurilor de admitere a participanţilor la sistemul de tranzacţionare al BVC

La compartimentul dat, practicantul trebuie să studieze şi să-şi completeze cunoştinţele privitor la:

· Procedura de admitere ca participant şi acordare a accesului la sistemul de tranzacţionare al BVC, încetarea calităţii de participant şi retragerea accesului la sistemul de tranzacţionare  al BVC;

· Market makerii pe piaţa reglementată la vedere şi la termen: acordarea calităţii de market maker pe piaţa la vedere şi la termen, înregistrarea ca market maker pentru o valoare mobiliară, renunţarea la calitatea de market maker, operaţiuni de piaţă desfăşurate de către market makeri, evaluarea activităţii desfăşurate de către market makeri;

· Obligaţiile participanţilor la BVC: obligaţii ale participanţilor privind agenţii de bursă, obligaţii privind activitatea participanţilor, obligaţii ale participanţilor privind notificările către BVC, obligaţii ale participanţilor privind taxele, plăţile şi comisioanele achitate de participanţi;

· sancţionarea faptelor ilicite la regimul juridic bursier săvârşite de participanţi şi de agenţii de bursă.

4.2.5. Studierea procedurii de admitere a valorilor mobiliare la cota bursei

La compartimentul dat, practicantul trebuie să studieze şi să-şi completeze cunoştinţele privitor la:

· admiterea valorilor mobiliare – acţiunilor la tranzacţionare;

· admiterea valorilor mobiliare – titluri de credit (obligaţiuni corporative, obligaţiuni emise de autorităţile publice centrale şi locale, valori mobiliare de stat);

· procedura de analiză a documentelor şi includerea valorilor mobiliare la Cota Bursei: contractul direct şi lucrul cu emitenţii, valorile mobiliare ale cărora se află în procedura de listing la bursă;

· recepţia, colectarea, sistematizarea şi examinarea actelor prezentate de emitenţi sau de persoanele cu funcţii de răspundere pentru procedura de listing;

· completarea în ordinea stabilită a dosarelor emitenţilor, valorile mobiliare ale cărora se află în procedura de cotare sau în procedura de listing;

· transferarea numelui emitentului şi, respectiv, a valorilor mobiliare dintr-un nivel de listing în altul, în dependenţă de atingerea de către emitent a indicilor corespunzători nivelului dat;

· procedurile de introducere a modificărilor în lista valorilor mobiliare, care se cotează la Bursă, cu indicarea nivelului listing-ului şi modificările acestuia, acordându-le numărul de cod intern al Bursei;

· condiţiile şi cerinţele pentru înregistrarea valorilor mobiliare la Bursă (non-listing).

4.2.6. Familiarizarea cu mecanismul de tranzacţionare a instrumentelor financiare pe piaţa la vedere şi pe piaţa la termen

La compartimentul dat, practicantul trebuie să studieze şi să-şi completeze cunoştinţele privitor la mecanismul de tranzacţionare al BVC care este structurat în 3 subcompartimente, după cum urmează: piaţa la vedere, piaţa la termen şi piaţa futures.

Pentru completarea cunoştinţelor privind tranzacţionarea pe piaţa la vedere, practicantul trebuie să studieze:

· sistemul de tranzacţionare al BVC: condiţii de acces în sistemul de tranzacţionare al BVC, modul de utilizare a sistemului de tranzacţionare al BVC, asistenţa acordată de BVC agenţilor de bursă în cazul unor defecţiuni tehnice,   răspunderea BVC referitoare la activitatea de tranzacţionare, componentele sistemului de tranzacţionare al BVC şi stările acestora;

· ordinele de bursă: conţinutul minim şi condiţiile de preluare şi executare a ordinelor de bursă, termenul de valabilitate a ordinelor de bursă, operaţiuni de gestionare a ordinelor de bursă;

· tranzacţionarea acţiunilor:  pieţe utilizate pentru tranzacţionarea acţiunilor, parametri generali de funcţionare a pieţelor utilizate pentru tranzacţionarea acţiunilor, caracteristicile pieţelor utilizate pentru tranzacţionarea acţiunilor;

· tranzacţionarea obligaţiunilor, tranzacţionarea titlurilor de stat şi derularea ofertelor publice ş.a.

Pentru completarea cunoştinţelor privind tranzacţionarea pe piaţa la termen, practicantul trebuie să studieze: procedura de admiterea / suspendarea/ retragerea de la tranzacţionare a IFD, sistemul de tranzacţionare al pieţei la termen; ordinele de bursă şi tranzacţiile cu IFD.

Pentru completarea cunoştinţelor privind tranzacţionarea pe piaţa futures, practicantul trebuie să studieze:

- specificaţiile contractelor futures admise spre tranzacţionare la BVC, procesul de decontare zilnică şi finală a contractelor futures, sistemul de tranzacţionare al pieţei futures;   

- managementul poziţiilor deschise pe piaţa futures: administrarea ordinelor de bursă, iniţierea sau modificarea poziţiilor deschise, lichidarea şi transferul poziţiilor deschise;  - marcarea la piaţă şi preţurile de decontare aferente tranzacţiilor pe piaţa futures, inclusiv preţul zilnic de decontare şi preţul final de decontare.

4.2.7. Familiarizarea cu standardele contractuale şi sistemul de clearing-decontare

La compartimentul dat, studentul-practicant trebuie să studieze:

· avizul de contract: conţinutul şi destinaţia acestuia;

· documentele şi rapoartele, aferente decontărilor la bursă;

· modalitate de interacţiune a Bursei cu Depozitarul;

· informaţii privind onorarea de către membrii Bursei a obligaţiunilor de livrare a valorilor mobiliare/instrumentelor financiare;

· informaţii privind onorarea de către membrii Bursei a obligaţiunilor de decontare a mijloacelor băneşti;

· modalitatea de derulare a procedurilor de decontare finală;

· interacţiunea cu societăţile de registru;

· scopurile formării şi alimentării fondului de garanţie şi utilizare a mijloacelor acestuia.

V. CONŢINUTUL PRACTICII ÎN CADRUL DEPOZITARULUI NAŢIONAL DE VALORI MOBILIARE

Coordonat cu reprezentantul DNVM:

___________________________________________________________________________

(prenume, nume)

____________________________________________________________________________

(funcţia, denumirea instituţiei, departamentului, secţiei etc.)

Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei (DNVM) - participant profesionist al pieţei valorilor mobiliare - prestează servicii de evidenţă a drepturilor deponenţilor asupra valorilor mobiliare, de efectuare a clearing-ului şi decontărilor tranzacţiilor efectuate la Bursă.

În cadrul DNVM se recomandă desfăşurarea practicii în conformitate cu următoarele compartimente ale planului calendaristic de desfăşurare a practicii de producţie şi de licenţă:

Planul calendaristic de desfăşurare a practicii de producţie şi de licenţă

Nr.

Compartimentul

Numărul de zile

Secţia zi

Secţia FR

5.1.

Studierea legislaţiei şi actelor normative generale

4

2

5.2.

Studierea regulamentelor interne ale DNVM

4

2

5.3.

Familiarizarea cu operaţiunile de depozitare şi participarea la recepţionarea actelor de iniţiere a tranzacţiei bursiere

8

4

5.4.

Studierea mecanismelor de decontare în cadrul DNVM

4

2

5.5.

Participarea la întocmirea rapoartelor cu privire la decontările aferente tranzacţiilor bursiere

7

3

5.6.

Studierea şi analiza activităţii DNVM ca agent economic

10

5

Elaborarea concluziilor şi sugestiilor studentului cu privire la practica, elaborarea raportului de practică, sintetizarea materialelor pentru teza de licenţă.

3

2

Total

40

20

Important este, ca pe parcursul practicii de producţie şi de licenţă să se acumuleze informaţii necesare pentru elaborarea tezei de licenţă!!!

5.1. Studierea legislaţiei şi actelor normative generale

La compartimentul dat studentul-practicant consultând site-urile (cnpf.md., bvm.md.), trebuie să studieze:

· Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare nr. 199-XIV din 18.11.98. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.27-28/123 din 23.03.1999;

· Legea privind piaţa de capital nr. 171, din 11.07.2012. În: Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 193-197/665 din 14.09.2012;

· Legea privind societăţile pe acţiuni, nr. 1134-XIII  din  02.04.97. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 38-39/332 din 12.06.1997, Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1-4/1 din 01.01.2008;

· Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, nr.192-XIV din 12.11.98. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.117-126BIS din 14.08.2007;

· Hotărârea CNPF privind aprobarea Regulilor Bursei de Valori a Moldovei nr. 62/14  din  26.12.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.37-40/125 din 20.02.2009;

· Hotărârea CNPF cu privire la aprobarea Regulilor Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei nr. 11/10  din  19.03.2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.54-55/224 din 16.04.2010;

· Hotărârea CNPF privind aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor nr. 8/6  din  26.02.2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.81-82/310 din 25.05.2010;

· Hotărârea CNPF cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare şi retragere a licenţelor pentru activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare nr. 53/12  din  31.10.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.3-6/1 din 16.01.2009 (în special cerinţele faţă de DNVM pentru obţinerea licenţelor de activitate de depozitare şi de clearing);

· Hotărârea CNPF nr. 59/12 din 14 decembrie 2013 privind aprobarea Conceptului privind mecanismul general de tranzacţionare a valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an la bursa de valori. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 297-303 din 20.12.2013, art. 1868; etc.

5.2. Studierea regulamentelor interne ale DNVM

La compartimentul dat studentul-practicant trebuie să studieze:

· structura organizatorică şi condiţiile de activitate a DNVM;

· structura organizatorico-juridică a DNVM;

· structura fondatorilor;

· documentele de constituire, certificatul de înregistrare de stat;

· licenţele de activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare şi certificatele de calificare a angajaţilor, eliberate de CNPF;

· regulile Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare;

· structura şi atribuţiile organelor de conducere a DNVM;

· categoriile deponenţilor şi participanţilor DNVM;

· cerinţele, obligaţiile participanţilor DNVM, modul obţinerii (suspendării, anulării) calităţii de participant;

· procedurile DNVM;

· scopurile formării şi alimentării fondului participanţilor DNVM şi utilizarea mijloacelor lui;

· respectarea condiţiilor de obţinere (prelungire) a licenţei de activitate:

· respectarea normelor capitalului minim propriu;

· formarea fondului de garanţie;

· suficienţa numărului angajaţilor cu certificate de calificare;

· mărimea spaţiului operaţional;

· înzestrarea încăperii conform cerinţelor pentru obţinerea licenţei.

5.3. Familiarizarea cu operaţiunile de depozitare şi participarea la recepţionarea actelor de iniţiere a tranzacţiei bursiere

La compartimentul dat studentul-practicant trebuie să studieze:

· modul admiterii valorilor mobiliare la DNVM;

· tipurile conturilor deschise la DNVM;

· procedura de depozitare a valorilor mobiliare pe contul „Depozitar individual”;

· procedura de depozitare a valorilor mobiliare pe contul „Depozitar colectiv”;

· procedura de depozitare a valorilor mobiliare pe contul „Depozitar special”.

5.4. Studierea mecanismelor de decontare în cadrul DNVM

La acest compartiment studentul-practicant se documentează privitor la:

· procedurile decontărilor în cadrul DNVM;

· perfectarea documentelor de decontare în calitate de agent economic.

5.5. Participarea la întocmirea rapoartelor cu privire la decontările aferente tranzacţiilor bursiere

La compartimentul dat studentul-practicant trebuie să studieze şi să analizeze:

· interacţiunea Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare cu Bursa de Valori;

· documentele şi rapoartele, aferente decontărilor tranzacţiilor bursiere;

· modul de onorare de către participanţii DNVM a obligaţiunilor de decontare a mijloacelor băneşti şi de livrare a valorilor mobiliare;

· procesul de clearing şi decontare;

· modul de ţinere a registrului deponenţilor de către DNVM;

· fluxurile informaţionale între DNVM şi CNPF;

· interconexiunea între DNVM şi Registratorii independenţi.

5.6. Studierea şi analiza activităţii DNVM ca agent economic

Studentul-practicant, studiind şi analizând activitatea DNVM ca agent economic, face cunoştinţă cu:

· perfectarea dispoziţiilor de plată pentru serviciile acordate, pentru achitarea impozitelor, etc.;

· conţinutul extraselor din bancă privind achitările efectuate de DNVM;

· conţinutul contractelor de muncă încheiate între DNVM şi angajaţii săi;

· modul de completare a carnetelor de muncă ale angajaţilor DNVM şi evidenţa lor.

VI. CONŢINUTUL PRACTICII ÎN CADRUL COMPANIILOR DE BROKERI

Coordonat cu reprezentantul Companiei de brokeri:

___________________________________________________________________________

(prenume, nume)

____________________________________________________________________________

(funcţia, denumirea instituţiei, departamentului, secţiei etc.)

Broker este persoana juridică, participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare, care, în baza licenţei eliberate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare, desfăşoară activitatea de brokeraj.

În cadrul companiilor de brokeri se recomandă desfăşurarea practicii de producţie şi de licenţă în conformitate cu următoarele compartimente:

Planul calendaristic de desfăşurare a practicii de producţie şi de licenţă

Nr.

Compartimentul

Numărul de zile

Secţia zi

Secţia frecvenţă redusă

6.1.

Studierea legislaţiei şi actelor normative ale CNPF cu privire la PC şi activitatea companiilor de brokeraj

4

2

6.2.

Studierea regulamentelor interne ale companiei de brokeraj

4

2

6.3.

Participarea la întocmirea contractului de brokeraj şi a ordinelor de bursă

10

5

6.4.

Participarea la întocmirea rapoartelor privind executarea ordinelor de bursă ale clienţilor

10

5

6.5.

Studierea şi analiza activităţii companiei de brokeraj în calitate de agent economic

9

4

Elaborarea concluziilor şi sugestiilor studentului referitoare la desfăşurarea practică , elaborarea raportului de practică, sintetizarea materialelor pentru teza de licenţă.

3

2

Total

40

20

Important este, ca pe parcursul practicii de producţie şi de licenţă să se acumuleze informaţii necesare pentru elaborarea tezei de licenţă!!!

6.1. Studierea legislaţiei şi actelor normative

Studentul–practicant la compartimentul dat consultând site-urile (cnpf.md., bvm.md.) studiază :

· Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare nr. 199-XIV din 18.11.98. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.27-28/123 din 23.03.1999;

· Legea privind piaţa de capital nr. 171, din 11.07.2012. În: Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 193-197/665 din 14.09.2012;

· Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, nr.192-XIV din 12.11.98. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.117-126BIS din 14.08.2007;

· Legea privind societăţile pe acţiuni, nr. 1134-XIII  din  02.04.97. În: Monitorul Oficial al

R. Moldova nr.38-39/332 din 12.06.1997, Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1-4/1;

· Regulamentul cu privire la activitatea de brokeraj şi de dealer pe piaţa valorilor mobiliare, 48/7 din 17.12.2002. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 0-23/31 din 14.02.2003;

· Regulamentul privind modul de acordare şi retragere a licenţelor pentru activitatea pe piaţa valorilor mobiliare, nr. 53/12  din  31.10.2008. În: Monitorul Oficial al R. Moldova nr.3-6/1 din 16.01.2009;

· Regulamentul privind organizarea si efectuarea tranzacţiilor cu pachetele unice de valori mobiliare; Regulamentul privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor cu pachetele unice de valori mobiliare. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.16-18/36 din 23.01.2004;

· Instrucţiunea cu privire la oferta publică a valorilor mobiliare pe piaţa secundară;

· Regulile Bursei de Valori a Moldovei, Hotărîre cu privire la aprobarea Regulilor Bursei de Valori a Moldovei nr. 62/14  din  26.12.2008. În: Monitorul Oficial nr.37-40/125 din 20.02.2009;

· Hotărârea CNPF cu privire la aprobarea Regulilor Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei nr. 11/10  din  19.03.2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.54-55/224 din 16.04.2010;

6.2. Studierea regulamentelor interne ale companiei de brokeri

La acest compartiment practicantul trebuie să studieze:

· adresa juridică a companiei de brokeri;

· structura organizatorică şi condiţiile de activitate a companiei de brokeri;

· documentele de constituire, certificatul de înregistrare de stat;

· licenţa de activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare şi certificatele de calificare a angajaţilor, eliberate de către CNPF;

· formarea şi direcţiile de utilizare a surselor de finanţare a companiilor de brokeri;

· respectarea condiţiilor de obţinere (prelungire) a licenţei de activitate:

· respectarea normelor capitalului minim propriu;

· respectarea normelor faţa de încapere şi echipament;

· formarea fondului de garanţie;

· suficienţa numărului angajaţilor care deţin certificate de calificare;

· regulile de lucru cu clienţii;

· procedurile de efectuare a operaţiunilor;

· regulile de circulaţie a documentelor;

· formele registrelor de evidenţă (registrul documentelor de intrare, de ieşire).

6.3. Participarea la întocmirea contractului de brokeraj şi a ordinelor de bursă

La compartimentul dat studentul-practicant trebuie să studieze:

· forma, conţinutul şi modul întocmirii contractului de deservire de brokeraj;

· forma, conţinutul şi modul de deschidere şi administrare a contului de brokeraj;

· tipologia ordinelor bursiere (de vânzare - cumpărare a valorilor mobiliare) practicate la compania de brokeri;

· forma, conţinutul şi modul întocmirii ordinelor bursiere (de vânzare, de cumpărare a valorilor mobiliare);

· taxele percepute de către broker în cadrul executării ordinului bursier;

· drepturile şi obligaţiile brokerului;

· drepturile şi obligaţiile clientului;

· condiţiile de înregistrare a tranzacţiilor cu diferite pachete de valorili mobiliare (mai mari de 25%, 50% acţiune);

· restricţii legislative la executarea ordinului clientului;

· modul de recepţionare, executare, anulare şi modificare a ordinelor bursiere ale clienţilor.

Practicantul analizează şi anexează la raportul privind practica de producţie şi de licenţă modelele documentelor care însoţesc o tranzacţie bursieră.

6.4. Participarea la întocmirea rapoartelor privind executarea ordinelor bursiere ale clienţilor

La compartimentul dat studentul–practicant trebuie să studieze:

· documentele recepţionale de la BVM şi DNVM, care confirmă fapul încheierii contractului de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare şi necesitarea efectuării decontărilor;

· procedura transmiterii clientului confirmării scrise privind tranzacţiile efectuate;

· conţinutul şi modul de prezentare a dărilor de seamă de către brokeri clientului, BVM, DNVM;

· conţinutul şi modul de prezentare a dărilor de seamă de către brokeri CNPF.

6.5. Studierea şi analiza activităţii companiei de brokeri ca agent economic

Studentul-practicant studiază şi analizează activitatea companiei de brokeri ca agent economic, în acest scop luând cunoştinţă cu:

· conţinutul contractelor de muncă încheiate cu angajaţii;

· modalitatea de perfectare a dispoziţiilor de plată pentru serviciile acordate, pentru achitarea impozitelor, etc.;

· conţinutul extraselor din bancă privind achitările efectuate de către compania de brokeri;

· rapoartele prezentate de către compania de brokeri ca agent economic la instituţiile de resort: bilanţul contabil, darea de seamă financiară, alte dări de seamă contabile.

VII. CONŢINUTUL PRACTICII ÎN CADRUL REGISTRATORILOR INDEPENDENŢI

Coordonat cu reprezentantul registratorului independent:

___________________________________________________________________________

(prenume, nume)

____________________________________________________________________________

(funcţia, denumirea instituţiei, departamentului, secţiei etc.)

„Registrator independent” este persoana juridică, participant profesionist pe piaţa de cpital, care dispune de licenţa CNPF de a desfăşura activitatea de ţinere a registrului acţionarilor sau posesorilor de obligaţii ale altor emitenţi.

Pentru desfăşurarea practicii în cadrul „Registratorului independent” se recomandă următoarele compartimente:

Planul calendaristic de desfăşurare a practicii de producţie şi de licenţă

Nr.

Compartimentul

Numărul de zile

Secţia zi

Secţia frecvenţă redusă

7.1.

Studierea legislaţiei şi actelor normative generale

4

2

7.2.

Studierea regulamentelor interne ale RI

4

2

7.3.

Participarea la deservirea clienţilor Total:

inclusiv:

19

9

7.3.1

Modalitatea de ţinere a registrului

5

3

7.3.2

Efectuarea modificărilor în registrul emitentului

4

2

7.3.3

Pregătirea listelor acţionarilor emitentului la data de evidenţă

5

2

7.3.4

Dările de seamă a registratorului

5

2

7.4.

Studierea şi analiza activităţii RI ca agent economic

10

5

Elaborarea concluziilor şi sugestiilor studentului referitoare la practică, elaborarea raportului de practică, sintetizarea materialelor pentru teza de licenţă.

3

2

Total

40

20

Important este, ca pe parcursul practicii de producţie şi de licenţă să se acumuleze informaţii necesare pentru elaborarea tezei de licenţă!!!

7.1. Studierea legislaţiei şi actelor normative generale

La compartimentul dat practicantul consultând site-urile (cnpf.md., bvm.md.) studiază următoarele legi şi acte normative:

· Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare nr. 199-XIV din 18.11.98. În: Monitorul Oficial al R. Moldova nr.27-28/123 din 23.03.1999 ;

· Legea privind piaţa de capital nr. 171, din 11.07.2012. În: Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 193-197/665 din 14.09.2012;

· Legea privind societăţile pe acţiuni, nr. 1134-XIII  din  02.04.97. În: Monitorul Oficial al R. Moldova nr.38-39/332 din 12.06.1997, Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1-4/1;

· Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, nr.192-XIV din 12.11.98. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.117-126BIS din 14.08.2007 ;

· Regulamentul cu privire la modul de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator şi deţinătorul nominal, nr. 15/1  din  16.03.2007. În: Monitorul Oficial al R. Moldova nr.51- 53/199 din 13.04.2007;

· Regulamentul privind modul de acordare şi retragere a licenţelor pentru activitatea pe piaţa valorilor mobiliare, nr. 53/12  din  31.10.2008. În: Monitorul Oficial al R. Moldova nr.3-6/1 din 16.01.2009.

7.2. Studierea regulamentelor interne ale Registratorului Independent

Studentul-practicant studiază:

· regulile de lucru cu clienţii;

· procedurile de efectuare a operaţiunilor;

· regulile de circulaţie a documentelor;

· formele registrelor de evidenţă (registrul documentelor de intrare, de ieşire, de înregistrare a dispoziţiilor de transfer ş.a.);

· metodologia stabilirii tarifelor pentru serviciile prestate de registrator;

· instrucţiunile funcţionale.

7.3. Participarea la deservirea clienţilor Registratorului Independent

La compartimentul respectiv studentul - practicant studiază:

7.3.1. Modalitatea de ţinere a registrului şi anume:

· forma contractului-tip de ţinere a registrului şi procedura de încheiere a acestuia cu clienţii;

· rezilierea contractelor de ţinere a registrului (cauzele, procedurile aferente);

· documentele necesare prezentate de emitent pentru formarea registrului;

· formarea registrului şi conţinutul acestuia, eliberarea primului registru emitentului;

· deschiderea conturilor personale ale acţionarilor şi cerinţele faţă de datele incluse în cont;

· eliberarea extraselor din registrul proprietarilor de valori mobiliare şi cerinţele faţă de datele incluse în extras;

· drepturile registratorului faţă de emitent şi acţionarii emitentului;

· obligaţiunile registratorului faţă de emitent şi acţionarii emitentului.

7.3.2. Efectuarea modificărilor în registrul emitentului şi anume:

· efectuarea modificărilor dreptului de proprietate a deţinătorilor de acţiuni;

· dispoziţia de transmitere-tip şi cerinţele faţă de îndeplinirea acesteia;

· documentele ce se anexează la dispoziţia de transmitere;

· înregistrarea tranzacţiilor de moştenire şi dăruire a valorilor mobiliare;

· înregistrarea tranzacţiilor de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare;

· condiţiile de înregistrare a tranzacţiilor cu pachetele valorilor mobiliare mai mari de 1%, 25%, 50% + 1 acţiune;

· efectuarea modificărilor în conturile personale ale acţionarilor din registrul emitentului:

· modificarea rechizitelor contului personal (FNP, adresa, datele din documentele de identitate);

· blocarea valorilor mobiliare în contul personal ale acţionarilor din registrul emitentului.

7.3.3. Pregătirea listelor acţionarilor emitentului la data de evidenţă şi anume:

· perfecţionarea şi eliberarea listei acţionarilor ce au dreptul să participe la adunarea generală a acţionarilor; conţinutul listei;

· perfecţionarea şi eliberarea listei acţionarilor ce au dreptul să primească dividende;

· conţinutul listei;

· informarea persoanelor înregistrate în registru cu privire la întrunirea Adunării Generale a Acţionarilor, încasarea dividendelor, răscumpărarea acţiunilor.

7.3.4. Dările de seamă a registratorului şi anume:

Dările de seamă a registratorului se întocmesc în funcţie de statutul acestuia:

· ca participant profesionist, registratorul prezintă la CNPF: darea de seamă zilnică, lunară privind tranzacţiile înregistrate; darea de seamă lunară privind contractele încheiate şi reziliate; darea de seamă trimestrială privind tranzacţiile pachetelor statului şi nerezidenţilor; darea de seamă anuală privind contractele încheiate şi reziliate de la începutul activităţii;

· ca agent economic, registratorul prezintă la instituţiile de resort: bilanţul contabil, darea de seamă financiară, alte dări de seamă contabile.

7.4. Studierea şi analiza activităţii Registratorului Independent ca agent economic

La compartimentul respectiv studentul-practicant se familiarizează cu:

· contractele de muncă încheiate cu angajaţii;

· îndeplinirea carnetelor de muncă;

· perfectarea dispoziţiilor de plată pentru serviciile acordate registratorului, pentru achitarea impozitelor, etc.;

· perfectarea conturilor pentru achitarea serviciilor acordate de registrator conform contractelor încheiate cu clienţii;

· conţinutul extraselor din bancă, privind achitările;

· veniturile registratorului; părţile componente ale veniturilor şi cheltuielilor registratorului; profitul anual;

· condiţiile de activitate a Registratorului Independent*;

· structura organizatorică a Registratorului Independent**.

*Condiţiile de activitate a Registratorului Independent

Respectarea de către registrator a condiţiilor de obţinere (prelungire) a licenţei de activitate:

· respectarea normelor capitalului minim propriu;

· formarea fondului de garanţie;

· suficienţa numărului angajaţilor cu certificate de calificare.

Respectarea cerinţelor faţă de:

· mărimea spaţiului operaţional;

· înzestrarea cu utilaj tehnic şi SOFT-ul certificat de CNPF;

· înzestrarea încăperii conform cerinţelor pentru obţinerea licenţei (uşi de fier, gratii, semnalizare, ş.a.).

**Structura organizatorică a Registratorului Independent

· adresa juridică a registratorului;

· structura organizatorico-juridică a registratorului;

· organele de conducere şi structura fondatorilor;

· documentele de constituire; certificatul de înregistrare; licenţa;

· certificatele de calificare

VIII. CONŢINUTUL PRACTICII ÎN CADRUL COMPANIILOR DE ESTIMARE A VALORILOR MOBILIARE ŞI A ACTIVELOR CE SE REFERĂ LA ELE

Coordonat cu reprezentantul companiei de estimare:

___________________________________________________________________________

(prenume, nume)

____________________________________________________________________________

(funcţia, denumirea instituţiei, departamentului, secţiei etc.)

Companiile de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele (companiile de estimare a valorilor mobiliare) asigură clienţilor un flux continuu de informaţii concludente despre: piaţa de capital, emitenţii de valori mobiliare, atractivitatea valorilor mobiliare şi participanţii profesionişti ai pieţei. Informaţiile respective permit adoptarea unor decizii investiţionale bine fondate.

În cadrul companiilor de estimare se recomandă desfăşurarea practicii în conformitate cu următoarele compartimente ale planului calendaristic de desfăşurare a practicii de producţie şi de licenţă:

Planul calendaristic de desfăşurare a practicii de producţie şi de licenţă

Nr.

Compartimentul

Numărul de zile

Secţia zi

Secţia frecvenţă redusă

8.1.

Studierea legislaţiei şi actelor normative generale

4

2

8.2.

Studierea regulamentelor interne ale Companiei de estimare

6

3

8.3.

Participarea la estimarea valorilor mobiliare

7

3

8.4.

Participarea la întocmirea rapoartelor privind estimarea valorilor mobiliare

7

3

8.5.

Studierea altor activităţi desfăşurate de către companiile de estimare pe piaţa valorilor mobiliare

7

4

8.6.

Studierea şi analiza activităţii Companiei de estimare ca agent economic

6

3

Elaborarea concluziilor şi sugestiilor studentului referitoare la practică, elaborarea raportului de practică, sintetizarea materialelor pentru teza de licenţă.

3

2

Total

40

20

Important este, ca pe parcursul practicii de producţie şi de licenţă să se acumuleze informaţii necesare pentru elaborarea tezei de licenţă!!!

8.1. Studierea legislaţiei şi actelor normative generale

La compartimentul dat practicantul consultând site-urile (cnpf.md., bvm.md, evm.md.) studiază următoarele legi şi acte normative:

· Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare nr. 199-XIV din 18.11.98. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.27-28/123 din 23.03.1999;

· Legea privind piaţa de capital nr. 171, din 11.07.2012. În: Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 193-197/665 din 14.09.2012;

· Regulamentul cu privire la activitatea de estimare a valorilor mobiliare şi activelor ce se referă la ele. În: Monitorul Oficial al R. Moldova nr.46-48/105 din 04.04.2002;

· Regulamentul privind modul de acordare şi retragere a licenţelor pentru activitatea pe piaţa valorilor mobiliare, nr. 53/12  din  31.10.2008. În: Monitorul Oficial al R. Moldova nr.3-6/1 din 16.01.2009.

8.2. Studierea regulamentelor interne ale Companiei de estimare

La compartimentul dat studentul-practicant trebuie să studieze:

· Situaţiile în care se cere estimarea obligatorie a valorilor mobiliare;

· Cerinţele faţă de contractul pentru acordarea serviciilor de estimare;

· Cerinţele faţă de conţinutul raportului privind estimarea valorilor mobiliare şi faţă de certificatul de estimare;

· Cerinţele faţă de informaţia necesară pentru estimarea valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele;

Studentul, de asemenea, trebuie să:

· facă cunoştinţă cu structura organizatorică şi condiţiile de activitate a Companiei de estimare:

· adresa juridică, structura organizatorico-juridică a Companiei de estimare;

· structura fondatorilor;

· organele de conducere;

· documentele de constituire, certificatul de înregistrare;

· licenţele de activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare şi certificatele de calificare a angajaţilor, eliberate de CNVM (din 07.06.2007 – CNPF);

· aprecieze respectarea condiţiilor de obţinere (prelungire) a licenţei de activitate ca participant profesionist pe piaţa valorilor mobiliare:

· normele capitalului minim propriu;

· formarea fondului de garanţie;

· suficienţa numărului angajaţilor cu certificate de calificare;

· aprecieze corespunderea, conform cerinţelor stabilite de CNPF, a contractului pentru serviciile de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele.

8.3. Participarea la estimarea valorilor mobiliare

La compartimentul dat studentul:

· participă la acumularea informaţiei necesare pentru efectuarea estimării valorilor mobiliare;

· studiază metodele de estimare a valorilor mobiliare;

· participă la estimarea valorilor mobiliare conform metodei fluxurilor financiare, metodei de piaţă şi a metodei activelor.

8.4. Participarea la întocmirea rapoartelor privind estimarea valorilor mobiliare

La compartimentul dat studentul:

· studiază cerinţele faţă de raportul de estimare a valorilor mobiliare;

· participă la întocmirea raportului sau a certificatului de estimare a valorilor mobiliare, ca rezultat al aplicării metodelor fluxurilor financiare, de piaţă şi a metodei activelor;

· apreciază eficienţa aplicării diferitor metode de estimare a valorilor mobiliare.

8.5. Studierea altor activităţi profesioniste desfăşurate de către companiile de estimare pe piaţa valorilor mobiliare

Companiile de estimare a valorilor mobiliare, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi licenţele obţinute, pot desfăşura şi alte tipuri de activităţi profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare. Astfel, în acest caz, studentul-practicant studiază:

· tipurile de activităţi profesioniste pe care le derulează compania de estimare, actele normative şi regulamentele interne aferente acestor activităţi;

· principalele direcţii de activitate;

· serviciile acordate în cadrul acestor activităţi (atât persoanelor fizice, cât şi juridice);

· rezultatele obţinute în aceste domenii de activitate.

8.6. Studierea şi analiza activităţii Companiilor de estimare ca agent economic

Practicantul studiază şi analizează activitatea Companiei de estimare ca agent economic, în acest scop luând cunoştinţă cu:

· conţinutul contractelor de muncă încheiate cu angajaţii;

· modul de completare a carnetelor de muncă ale angajaţilor companiei de estimare şi evidenţa lor;

· modul de perfectare a dispoziţiilor de plată pentru serviciile acordate de compania de estimare, pentru achitarea impozitelor, etc.;

· conţinutul extraselor din bancă privind achitările efectuate de compania de estimare;

· veniturile, părţile componente ale veniturilor şi cheltuielilor, profitul anual al companiei de estimare etc.

IX. CONŢINUTUL PRACTICII ÎN CADRUL SOCIETĂŢILOR PE ACŢIUNI

Coordonat cu reprezentantul SA:

___________________________________________________________________________

(prenume, nume)

____________________________________________________________________________

(funcţia, denumirea instituţiei, departamentului, secţiei etc.)

În perioada practicii de licenţă practicantul trebuie să ia cunoştinţă cu principalele tipuri de activităţi desfăşurate de Societăţile pe acţiuni (SA), în funcţie de restricţiile de timp de care dispune pe perioada practicii de producţie şi de licenţă.

În vederea obţinerii deprinderilor practice de gestionare financiară corporativă, apare necesitatea studierii compartimentelor societăţii pe acţiuni, care contribuie la extinderea şi consolidarea cunoştinţelor teoretice, la înţelegerea complexităţii problemelor cu care se confruntă societăţile pe acţiuni la etapa actuală, la formarea unei gândiri strategice privind modul de desfăşurare a activităţii investiţionale.

În acest context se impune studierea următoarelor compartimente:

Planul calendaristic de desfăşurare a practicii de producţie şi licenţă

Nr.

Denumirea compartimentului

Numărul de zile

Secţia zi

Secţia FR

9.1.

Înfiinţarea şi înregistrarea societăţii

3

2

9.2.

Capitalul acţionar şi activitatea investiţională a socieţăţii

5

2

9.3.

Profitul societăţii şi dividendele

4

2

9.4

Organele de conducere ale societăţii

2

0

9.5.

Tranzacţiile societăţii

5

3

9.6.

Dezvăluirea informaţiei