15
PENGENALAN Pendidikan Jasmani merupakan sebahagian dari kurikulum yang menjadi tunjang pendidikan di negara kita. Ianya penting dalam menghasilkan insan yang seimbang dari segi intelektual, emosi, rohani dan juga jasmani yang akan memimpin negara di masa akan datang. Bagi mencapai matlamat ini, satu kurikulum telah diperkenalkan dan diperbaharui dari masa ke semasa demi memenuhi keperluan pendidikan di Malaysia. Permainan merupakan sebahagian dari isi penting dalam subjek Pendidikan Jasmani di Malaysia, selain dari pergerakan asas dan kecergasan fizikal yang ditekankan pada tahap satu. Ianya diterap bagi memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat yang cergas, sejahtera dan produktif. Asas permainan mula diterap dan diajar kepada murid seawal mereka di tahun empat. Permainan yang di ajar merupakan permaianan gelanggang dan permainan padang. Antaranya adalah badminton, bola sepak, bola jaring, hoki, tennis, bola tampar dan juga bola baling. Dalam merancang dan melaksanakan aktiviti permainan di sekolah semasa mata pelajaran pendidikan jasmani, beberapa

Asas Permainan Hoki

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Asas Permainan Hoki

PENGENALAN

Pendidikan Jasmani merupakan sebahagian dari kurikulum yang menjadi tunjang

pendidikan di negara kita. Ianya penting dalam menghasilkan insan yang seimbang dari

segi intelektual, emosi, rohani dan juga jasmani yang akan memimpin negara di masa

akan datang. Bagi mencapai matlamat ini, satu kurikulum telah diperkenalkan dan

diperbaharui dari masa ke semasa demi memenuhi keperluan pendidikan di Malaysia.

Permainan merupakan sebahagian dari isi penting dalam subjek Pendidikan

Jasmani di Malaysia, selain dari pergerakan asas dan kecergasan fizikal yang ditekankan

pada tahap satu. Ianya diterap bagi memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan

individu bagi membentuk masyarakat yang cergas, sejahtera dan produktif. Asas

permainan mula diterap dan diajar kepada murid seawal mereka di tahun empat.

Permainan yang di ajar merupakan permaianan gelanggang dan permainan padang.

Antaranya adalah badminton, bola sepak, bola jaring, hoki, tennis, bola tampar dan juga

bola baling.

Dalam merancang dan melaksanakan aktiviti permainan di sekolah semasa mata

pelajaran pendidikan jasmani, beberapa maklumat awal perlu dinyatakan sebelum

memulakan sesuatu pengajaran kemahiran.

Antara maklumat awal yang perlu diambil kira dan ditekankan adalah:-

1. Masa

Seorang guru perlu tahu masa sesuatu aktiviti yang dijalankan bagi memudahkan guru

merancang kemahiran yang perlu diajar kepada murid. Masa yang perlu diketahui adalah

jangka waktu (berapa lama) aktiviti dan bila (samada pagi atau petang). Dengan masa

ysng ditetapkan, maka guru dapat merancang berapa kemahiran yang akan diajar dan apa

aktiviti yang bersesuaian dengan kemahiran tersebut.

Page 2: Asas Permainan Hoki

2. Persekitaran

Guru perlu mengetahui apa kemudahan persekitaran dan peralatan yang ada bagi

merancang aktiviti sesuatu permainan. Persekitaran melibatkan keadaan padang atau

galanggang yang ada. Guru perlu merancang aktiviti mengikut kesesuaian padang yang

ada. Peralatan pula perlu diambil kira memandangkan aktiviti perlu dirancang dan

peralatan yang ada akan disesuaikan dengan aktiviti yang telah dirancang.

3. Latar Belakang Murid

Latar belakang murid adalah salah satu maklumat awal yang guru perlu tahu bagi

merancang sesuatu aktiviti permainan. Latar belakang bermaksud keadaan persekitaran

tempat tinggal (samada kampung atau bandar), ekonomi keluarga, sejarah keluarga,

pengetahuan sedia ada murid serta tahap dan minat murid. Setelah mengetahui latar

belakang murid, maka lebih mudah bagi guru merancang aktiviti yang bersesuaian

dengan murid tersebut.

4. Latar Belakang Guru

Latar belakang guru juga perlu diambil kira dalam merancang aktiviti permainan.

Pengetahuan kemahiran guru, keadaan fizikal, jantina dan faktor umur juga merupakan

maklumat yang perlu diketahui. Bagi merancang sesuatu aktiviti, jika pengetahuan guru

kurang tentang sesuatu kemahiran, harus di perkukuh supaya dapat merancang dan

melaksana aktiviti yang lebih berkesan bagi mendapat hasil yang maksimum.

Salah satu permainan padang yang diperkenalkan adalah hoki. Hoki merupakan

satu permainan padang yang memerlukan kekuatan fizikal yang tangkas. Pada awalnya

permainan ini dimainkan di zaman kuno sahaja tetapi sekarang ianya telah menjadi salah

satu permainan yang turut dipertandingkan dalam Sukan Olimpik. Hoki juga memain

peranan dalam sukan di Malaysia dimana pasukan hoki Malaysia pernah mewakili

Malaysia dalam Sukan Olimpik pada tahun 1956 dan Malaysia juga telah menjadi tuan

rumah bagi beberapa kejohanan hoki antarabangsa seperti Hoki Piala Dunia pada tahun

1975.

Page 3: Asas Permainan Hoki

Permainan Hoki adalah sejenis permainan berpasukan yang melibatkan 22 orang

iaitu sebelas orang sepasukan. Biasanya, dalam sesuatu perlawanan hoki, satu pasukan

akan terdiri daripada enam belas orang pemain, termasuk lima orang pemain simpanan

atau pemain gantian. Antara sebelas orang pemain dalam satu pasukan, seorang akan

menjadi penjaga gol manakala yang lain akan menjadi pemain gelanggang. Penjaga gol

perlu memakai pakaian dan kelengkapan pelindungan khas seperti topeng keselamatan

muka, sarung tangan, lapik kaki atau ped berat yang keras. Permainan hoki memerlukan

kayu hoki dan bola sebagai alatan permainan. Pemain hoki perlu memukul bola

menggunakan kayu hoki ke dalam gol lawan bagi mendapat mata

Contoh padang hoki dan posisi pemain bagi satu pasukan di atas padang.

Page 4: Asas Permainan Hoki

Contoh pemain hoki menggelecek bola

Hoki boleh dimainkan oleh lelaki dan perempuan dari pelbagai peringkat umur.

Dalam peringkat Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia (MSSM), peserta terdiri dari

lelaki dan perempuan bawah 18 dan bawah 16. Bagi peringkat bawah 16 tahun

merupakan peserta dari pelajar menengah rendah iaitu yang berumur antara 13 – 15

tahun. Permainan hoki berjalan selama 35 minit bagi separuh masa setiap perlawanan.

Setiap pasukan akan bertukar padang pada separuh masa kedua setelah tempoh rehat

selama sepuluh minit..

Permainan hoki memerlukan beberapa asas kemahiran seperti kemahiran

memukul bola, hantaran, mengawal dan menggelecek, menolak bola, menyerkap dan

menguis. Manakala penjaga gol memerlukan kemahiran tambahan seperti menahan bola

dengan kedua-dua pelapik kaki, menggelongsor untuk menahan bola, menendang bola

dan menggunakan tapak tangan untuk menahan bola.

Page 5: Asas Permainan Hoki

Contoh-contoh pemain dengan beberapa kemahiran iaitu

1. Kemahiran memukul

2. Kemahiran Menggelecek

Page 6: Asas Permainan Hoki

3. Kemahiran menolak

Kemahiran menolak juga dipraktikkan semasa pukulan sudut penalti.

Page 7: Asas Permainan Hoki

4. Kemahiran menyerkap

Permainan Hoki merupakan suatu permainan yang berisiko dan perlu dinyatakan

beberapa perkara yang tidak dibenarkan semasa permainan ini dijalankan. Terdapat

beberapa kesalahan yang seringkali dilakukan pemain dalan sesuatu pertandingan hoki.

Antaranya adalah

1. Bermain menggunakan bahagian bulat kayu (dipanggil back stick)

Kayu hoki berbentuk rata di bahagian hadapan (face of the stick) manakala di sebelah

belakangnya berbentuk bulat (back stick). Pemain hanya boleh bermain dan memukul

menggunakan bahagian yang rata atau muka kayu (face of the stick) sahaja. Jika pemain

memukul menggunakan back stick ianya adalah suatu kesalahan.

Page 8: Asas Permainan Hoki

2. Bermain dalam permainan tanpa memegang kayu hoki

Asas permainan hoki adalah kayu hoki dan bola. Jadi satu kewajipan bagi pemain untuk

bermain dengan menggunakan kayu hoki. Pemain yang bermain dalam permainan hoki

tanpa memegang kayu hoki dikira telah melakukan kesalahan.

Contoh pemain hoki sedang bermain tanpa memegang kayu

3. Memegang, mencangkuk, memukul atau menyepak kayu hoki pihak lawan bertujuan

untuk mengganggu permainan mereka.

Pemain tidak boleh memegang, mencangkuk, memukul atau menyepak kayu hoki pihak

lawan kerana ini akan mengganggu permainan pihak lawan dan mencetuskan kemarahan

pihak lawan dan boleh mengundang pertengkaran dan pergaduhan. Perbuatan memegang,

mencangkuk, memukul atau menyepak kayu hoki pihak lawan ini merupakan satu

kesalahan dalam permainan hoki.

4. Pemain tidak boleh merebut bola sesuka hati (iaitu dari sisi belakang), pemain hanya

boleh merebut bola dari arah hadapan (arah yang bertentangan)

Page 9: Asas Permainan Hoki

5. Menghalang pihak lawan dengan tubuh badan atau kayu hoki di antara bola dan pihak

lawan.

Pemain tidak boleh memintas pihak lawan bertujuan menghalang bola dengan

menggunakan kayu hoki atau tubuh badan. Ianya merupakan satu kesalahan.

Contoh pemain cuba memintas pemain lawan dengan menggunakan kayu hoki.

Contoh seorang pemain hoki sedang merebahkan diri untuk menghalang pihak lawan

Page 10: Asas Permainan Hoki

6. Bermain bola dengan menggunakan tangan, kaki atau bahagian badan yang lain.

Contoh pemain menolak bola menggunakan kaki

7. Menyungkit (scoop) bola ke arah pemain lain atau ke dalam bulatan yang mungkin

akan mengundang bahaya kepada mereka.

Contoh pemain menyungkit (scoop) ke arah pemain lawan

Page 11: Asas Permainan Hoki

Permainan bola jaring merupakan suatu permainan yang dikhususkan kepada wanita.

Oleh itu seawal tahun empat murid-murid perempuan telah diperkenalkan dengan

kemahiran asas permainan bola jaring. Asas pengetahuan tentang bola jaring dapat di

lihat dari persembahan multimedia.