of 64 /64
Áruszállítási Áruszállítási rendszerek rendszerek Sasvári János Sasvári János

Áruszállítási rendszerek Sasvári János

  • Author
    march

  • View
    15

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Áruszállítási rendszerek Sasvári János. Áruszállítási rendszerek. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Page 1: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Áruszállítási rendszerekÁruszállítási rendszerek

Sasvári JánosSasvári János

Page 2: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Áruszállítási rendszerekÁruszállítási rendszerek

Az áruszállítási rendszerek fő feladata az Az áruszállítási rendszerek fő feladata az alap, a segéd-, az üzemanyagok, a félkész alap, a segéd-, az üzemanyagok, a félkész és késztermékek, valamint a hulladékok és késztermékek, valamint a hulladékok helyváltoztatása a kitermelés, a termelés, helyváltoztatása a kitermelés, a termelés, a felhasználás és a hulladékfeldolgozás a felhasználás és a hulladékfeldolgozás helye között, azaz az úgynevezett külső helye között, azaz az úgynevezett külső szállítás.szállítás.

Page 3: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Az áruszállítási igények várható változásaira Az áruszállítási igények várható változásaira ható főbb tényezők:ható főbb tényezők:

• • a beszerzési és értékesítési piacok a beszerzési és értékesítési piacok globalizálódása;globalizálódása;

• • a termékféleségek számának növekedése;a termékféleségek számának növekedése;

• • rendelésre orientált gyártás;rendelésre orientált gyártás;

• • a gyártási mélység csökkenése;a gyártási mélység csökkenése;

• • a JIT-elvű ellátási és termelési stratégiák a JIT-elvű ellátási és termelési stratégiák bevezetése;bevezetése;

• • a kisvállalkozások számának növekedése. a kisvállalkozások számának növekedése.

Page 4: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Várható hatások:Várható hatások:

• • csökken a szállításigényes tömegáruk aránya;csökken a szállításigényes tömegáruk aránya; • • csökken a küldemények nagysága, ugyanakkor nő a csökken a küldemények nagysága, ugyanakkor nő a

szállítások gyakorisága;szállítások gyakorisága; • • a nemzetközi szállítások arányának növekedése a nemzetközi szállítások arányának növekedése

következtében nőnek a szállítási távolságok;következtében nőnek a szállítási távolságok; • • növekszenek a szállítási szolgáltatások minőségével (pl. növekszenek a szállítási szolgáltatások minőségével (pl.

gyorsaság, pontosság, megbízhatóság, rugalmasság, a gyorsaság, pontosság, megbízhatóság, rugalmasság, a szállítási határidők betartása, a szállítás közbeniszállítási határidők betartása, a szállítás közbeni

áruvédelem biztosítása) kapcsolatos követelmények;áruvédelem biztosítása) kapcsolatos követelmények; • • nő a szállításon kívüli egyéb logisztikai szolgáltatások (pl. nő a szállításon kívüli egyéb logisztikai szolgáltatások (pl.

rakodás, raktározás, csomagolás, vámkezelésben valórakodás, raktározás, csomagolás, vámkezelésben való közreműködés) iránti igény, nő az outsourcing aránya.közreműködés) iránti igény, nő az outsourcing aránya.

Page 5: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Az áruszállítási feladatok főbb jellemzőit Az áruszállítási feladatok főbb jellemzőit meghatározó tényezők:meghatározó tényezők:

• • a szállítandó áruk, illetve szállítási egységek a szállítandó áruk, illetve szállítási egységek jellemzői;jellemzői;

• • az egyszerre szállítandó árumennyiségek (az egyszerre szállítandó árumennyiségek ( a küldemények) nagysága;a küldemények) nagysága; • • a feladási és rendeltetési helyek egymáshoz a feladási és rendeltetési helyek egymáshoz

viszonyított földrajzi elhelyezkedése, és ezzel viszonyított földrajzi elhelyezkedése, és ezzel összefüggésben a szállítási távolság;összefüggésben a szállítási távolság;

• • a szállítások rendszeressége, gyakorisága;a szállítások rendszeressége, gyakorisága; • • a szállítások időtartamával, időpontjával a szállítások időtartamával, időpontjával

kapcsolatos kötöttségek, korlátok.kapcsolatos kötöttségek, korlátok.

Page 6: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Az áruszállítási feladatok főbb csoportjai a feladási- Az áruszállítási feladatok főbb csoportjai a feladási- és rendeltetési helyek egymáshoz viszonyított és rendeltetési helyek egymáshoz viszonyított földrajzi elhelyezkedése szerint:földrajzi elhelyezkedése szerint:

Page 7: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Szállítási láncok:Szállítási láncok:

Közvetlen szállítás esetében egy Közvetlen szállítás esetében egy szállítójárművel azonos szállítópályán szállítójárművel azonos szállítópályán végzik a szállítást, az áru átrakásának végzik a szállítást, az áru átrakásának igénye nélkül.igénye nélkül.

Összetett szállítás esetében több Összetett szállítás esetében több szállítójárművel, különböző szállítójárművel, különböző szállítópályákon végzik a szállítást, szállítópályákon végzik a szállítást, rendszerint több közlekedési alágazat rendszerint több közlekedési alágazat működik együtt a szállítási feladat működik együtt a szállítási feladat végrehajtásában (szállítási lánc alakul ki):végrehajtásában (szállítási lánc alakul ki):

Page 8: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

• • a/ hagyományos megoldású esetben a/ hagyományos megoldású esetben közvetlenül az árukat rakják át egyik közvetlenül az árukat rakják át egyik szállítójárműből a másikba; szállítójárműből a másikba;

• • b/ az úgynevezett kombinált szállítás b/ az úgynevezett kombinált szállítás esetében az árut tartalmazó zárt esetében az árut tartalmazó zárt konténereket, vagy magát a konténereket, vagy magát a szállítójárművet rakják át az egyik szállítójárművet rakják át az egyik szállítójárműből a másikba. szállítójárműből a másikba.

Page 9: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Néhány tipikusnak tekinthető szállítási lánc Néhány tipikusnak tekinthető szállítási lánc elvi vázlataelvi vázlata

Page 10: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Forgalomszervezési megoldásokForgalomszervezési megoldások

Page 11: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Egységrakományok az áruszállításbanEgységrakományok az áruszállításban

Fő előnyei:Fő előnyei:

• • az árukezelési, rakodási munkák gépesítése, illetve az árukezelési, rakodási munkák gépesítése, illetve automatizálása; automatizálása;

• • az áruszállítási, rakodási műveletek számának az áruszállítási, rakodási műveletek számának csökkenése; csökkenése;

• • integrált szállítási láncok kialakítása; integrált szállítási láncok kialakítása; • • az árukezelési (pl. áruátvételi), rakodási idők csökkenése; az árukezelési (pl. áruátvételi), rakodási idők csökkenése; • • a szállított áruk fokozottabb védelme a rakodás, a a szállított áruk fokozottabb védelme a rakodás, a

szállítás és a tárolás közbeni áruigénybevételekkel szállítás és a tárolás közbeni áruigénybevételekkel szemben; szemben;

• • csomagolási költség megtakarítások; csomagolási költség megtakarítások; • • helytakarékos, gépesített, illetve automatizált tárolási helytakarékos, gépesített, illetve automatizált tárolási

technológiák alkalmazása; technológiák alkalmazása; • • az áruk dézsmálás elleni fokozottabb védelme. az áruk dézsmálás elleni fokozottabb védelme.

Page 12: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Fő hátrányai:Fő hátrányai:

• • az egységrakomány képző eszközök beszerzése nagy az egységrakomány képző eszközök beszerzése nagy árumennyiség szállítása esetén viszonylag magas árumennyiség szállítása esetén viszonylag magas költségráfordítást igényelhet; költségráfordítást igényelhet;

• • az üres egységrakomány-képző eszközök visszaszállítása az üres egységrakomány-képző eszközök visszaszállítása többlet szállítási ráfordítást jelent, célszerű ezért ilyen többlet szállítási ráfordítást jelent, célszerű ezért ilyen esetekben összehajtható, illetve csukható vagy egyszeri esetekben összehajtható, illetve csukható vagy egyszeri felhasználású, úgynevezett egyutas egységrakomány-felhasználású, úgynevezett egyutas egységrakomány-képző eszközöket alkalmazni; képző eszközöket alkalmazni;

• • az egységrakomány-képző eszközök saját tömege, illetve az egységrakomány-képző eszközök saját tömege, illetve térfogata miatt esetenként kisebb lehet az adott járműben, térfogata miatt esetenként kisebb lehet az adott járműben, illetve tárolótérben elhelyezhető nettó árutérfogat az illetve tárolótérben elhelyezhető nettó árutérfogat az egységrakomány nélküli szállításhoz, tároláshoz képest. egységrakomány nélküli szállításhoz, tároláshoz képest.

Page 13: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Az egységrakomány-képző eszközök főbb Az egységrakomány-képző eszközök főbb fajtái:fajtái:

Page 14: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Hagyományos áruszállítási rendszerekHagyományos áruszállítási rendszerek

A vasúti áruszállításA vasúti áruszállítás

Főbb előnyei: Főbb előnyei:

• • viszonylag független a külső környezeti (pl. viszonylag független a külső környezeti (pl. időjárási) hatásoktól;időjárási) hatásoktól;

• • a közúti szállításhoz képest kisebb a szállítás a közúti szállításhoz képest kisebb a szállítás fajlagos energiaigénye;fajlagos energiaigénye;

• • szinte minden árufajta szállítását lehetővé teszi szinte minden árufajta szállítását lehetővé teszi a vasúti kocsitípusok széles választéka;a vasúti kocsitípusok széles választéka;

• • a közúti szállításhoz képest kisebb a a közúti szállításhoz képest kisebb a környezetkárosító hatása;környezetkárosító hatása;

• • előre jól kalkulálható a tarifarendszer.előre jól kalkulálható a tarifarendszer.

Page 15: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Főbb hátrányai:Főbb hátrányai:

• • viszonylag hosszú az áruk eljutási ideje;viszonylag hosszú az áruk eljutási ideje; • • viszonylag kicsi a hálózatsűrűsége, ha a feladó viszonylag kicsi a hálózatsűrűsége, ha a feladó

és/vagy a címzett nem rendelkezik iparvágány-és/vagy a címzett nem rendelkezik iparvágány-kapcsolattal a vasúti szállításhoz kapcsolódóan kapcsolattal a vasúti szállításhoz kapcsolódóan közúti el- és felfuvarozásra, az áru átrakására, közúti el- és felfuvarozásra, az áru átrakására, esetleg közbenső tárolására van szükség;esetleg közbenső tárolására van szükség;

• • viszonylag nagy dinamikus igénybevételek viszonylag nagy dinamikus igénybevételek érhetik az árukat, különösen a vasúti kocsik érhetik az árukat, különösen a vasúti kocsik tolatása közben;tolatása közben;

• • kevésbé rugalmas alkalmazkodóképesség a kevésbé rugalmas alkalmazkodóképesség a fuvaroztatói igények változásaihoz. fuvaroztatói igények változásaihoz.

Page 16: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

A vasúti teherkocsik A vasúti teherkocsik főbb csoportjaifőbb csoportjai

Page 17: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Hagyományos forgalom:Hagyományos forgalom:

• • kocsirakományú áruként;kocsirakományú áruként;

• • darabáruként, vagy;darabáruként, vagy;

• • expressz áruként.expressz áruként.

Page 18: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

A csomóponti rendszer elveA csomóponti rendszer elve

Page 19: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

A vasúti áruforgalom lebonyolításának A vasúti áruforgalom lebonyolításának típuseseteitípusesetei

Page 20: Áruszállítási rendszerek Sasvári János
Page 21: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Hagyományos áruszállítási rendszerekHagyományos áruszállítási rendszerek

A közúti áruszállításA közúti áruszállítás Főbb előnyei:Főbb előnyei:

• • viszonylag rövid az áruk eljutási ideje;viszonylag rövid az áruk eljutási ideje;

• • a legsűrűbb vonalhálózattal rendelkezik, a a legsűrűbb vonalhálózattal rendelkezik, a járművek gyakorlatilag mindegyik fuvaroztató járművek gyakorlatilag mindegyik fuvaroztató telephelyét közvetlenül ki tudják szolgálni, ami telephelyét közvetlenül ki tudják szolgálni, ami háztól-házig fuvarozást tesz lehetővé. Így nincs háztól-házig fuvarozást tesz lehetővé. Így nincs szükség az áruk szállítás közbeni átrakására, szükség az áruk szállítás közbeni átrakására, minimálisra csökkenthetők a csomagolási minimálisra csökkenthetők a csomagolási ráfordítások, kisebb a dézsmálási veszély;ráfordítások, kisebb a dézsmálási veszély;

Page 22: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Főbb előnyeiFőbb előnyei:(folytatás):(folytatás)

• • szinte minden árufajta szállítását lehetővé teszi a szinte minden árufajta szállítását lehetővé teszi a szállítójárművek széles választéka;szállítójárművek széles választéka;

• • nagymértékű alkalmazkodóképesség a nagymértékű alkalmazkodóképesség a fuvaroztatók igényeihezfuvaroztatók igényeihez

(pl. a járműkiállítás időpontja), illetve azok (pl. a járműkiállítás időpontja), illetve azok változásaihoz;változásaihoz;

• • viszonylag kicsik a szállítás közbeni viszonylag kicsik a szállítás közbeni áruigénybevételek és az ebből származó áruigénybevételek és az ebből származó árukárok;árukárok;

• • rugalmas a szerződéskötés és a tarifakialakítás; rugalmas a szerződéskötés és a tarifakialakítás;

Page 23: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

A közúti áruszállítás A közúti áruszállítás Főbb hátrányai:Főbb hátrányai: • • nagymértékű függőség a külső környezeti nagymértékű függőség a külső környezeti

hatásoktól, illetve az előre nem látható, nem hatásoktól, illetve az előre nem látható, nem tervezhető eseményektől, az időjárási hatásoktól,tervezhető eseményektől, az időjárási hatásoktól,

a forgalmi viszonyoktól (pl. várakozás aa forgalmi viszonyoktól (pl. várakozás a nemzetközi határátkelőhelyeken, városi forgalmi nemzetközi határátkelőhelyeken, városi forgalmi

dugókban, közúti balesetek miatt);dugókban, közúti balesetek miatt); • • a vasúti szállításhoz képest nagyobb a szállítás a vasúti szállításhoz képest nagyobb a szállítás

fajlagos energiaigénye és környezetszennyező, fajlagos energiaigénye és környezetszennyező, illetve károsító hatása (zajterhelés, kipufogó illetve károsító hatása (zajterhelés, kipufogó gázok);gázok);

Page 24: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Főbb hátrányai:(folytatás)Főbb hátrányai:(folytatás)

• • egyszerre nagy árumennyiség továbbítására csak egyszerre nagy árumennyiség továbbítására csak korlátozottan alkalmas, mivel akorlátozottan alkalmas, mivel a

járművek hossza korlátozott;járművek hossza korlátozott;

• • a többi közlekedési alágazathoz képest leginkább a többi közlekedési alágazathoz képest leginkább élőmunka igényes és leginkább balesetveszélyes;élőmunka igényes és leginkább balesetveszélyes;

• • útvonal-korlátozások, hétvégi szállítási tilalmak útvonal-korlátozások, hétvégi szállítási tilalmak korlátozhatják;korlátozhatják;

• • a nemzetközi forgalom az egyes országok a nemzetközi forgalom az egyes országok kölcsönös megállapodásán alapuló engedély-kölcsönös megállapodásán alapuló engedély-kontingensekhez kötött.kontingensekhez kötött.

Page 25: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

A közúti áruszállítás járműveinek főbb csoportjaiA közúti áruszállítás járműveinek főbb csoportjai

Page 26: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

A közúti szállítójárművek A közúti szállítójárművek maximális szélességi maximális szélességi mérete 2,5 m, maximális mérete 2,5 m, maximális magassági mérete 4,0 m.magassági mérete 4,0 m.

A járművek megengedett A járművek megengedett maximális hossza (m) az maximális hossza (m) az alábbi táblázatban alábbi táblázatban olvasható:olvasható:

Page 27: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

A közúti áruszállítás szervezésének és A közúti áruszállítás szervezésének és irányításának célja az, hogy a szállítási irányításának célja az, hogy a szállítási feladatokat –a fuvaroztatói igények gyors, feladatokat –a fuvaroztatói igények gyors, rugalmas kielégítésének szem előtt tartásával – a rugalmas kielégítésének szem előtt tartásával – a szállítójárművek kapacitásának optimális szállítójárművek kapacitásának optimális kihasználásával, az üres futások minimalizálását kihasználásával, az üres futások minimalizálását elérve oldják meg.elérve oldják meg.

Page 28: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Az áruáramlatok forrásaiból kiinduló járatszervezésAz áruáramlatok forrásaiból kiinduló járatszervezés

Page 29: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Az árufogadói oldalról történő járatszervezésAz árufogadói oldalról történő járatszervezés

Page 30: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Koordinálatlan elosztóforgalomKoordinálatlan elosztóforgalom

Page 31: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

A különböző koordinálási módok a A különböző koordinálási módok a következők:következők:

• • gyűjtőkörjáratok szervezése, a különböző gyűjtőkörjáratok szervezése, a különböző szállítási vállalatok együttműködésével;szállítási vállalatok együttműködésével;

• • a szállítási vállalatok ún.csoportközpont útján a szállítási vállalatok ún.csoportközpont útján való együttműködése (terminál, áruforgalmi való együttműködése (terminál, áruforgalmi központ alkalmazása); központ alkalmazása);

• • az árufeladóktól a csoportközpontba történő ún. az árufeladóktól a csoportközpontba történő ún. közvetlen címzésen alapuló (elosztó) forgalom közvetlen címzésen alapuló (elosztó) forgalom szervezés. Ehhez kapcsolódnak elsősorban a szervezés. Ehhez kapcsolódnak elsősorban a központosított szállítási megbízás-kidolgozási és központosított szállítási megbízás-kidolgozási és járatszervezési (diszpozíció kialakítási) járatszervezési (diszpozíció kialakítási) módszerek, mint korszerű informatikai módszerek, mint korszerű informatikai megoldások. megoldások.

Page 32: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Szállításszervezés gyűjtőjáratokkalSzállításszervezés gyűjtőjáratokkal

Page 33: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Szállításszervezés csoportközponttalSzállításszervezés csoportközponttal

Page 34: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

A vízi áruszállításA vízi áruszállítás

Főbb előnyei:Főbb előnyei:• • a többi közlekedési alágazathoz képest a a többi közlekedési alágazathoz képest a

legkisebb a környezetkárosító hatása; legkisebb a környezetkárosító hatása;

• • a többi közlekedési alágazathoz képest a a többi közlekedési alágazathoz képest a legkisebb a szállítás fajlagos energiaigénye, legkisebb a szállítás fajlagos energiaigénye, ezért viszonylag olcsó, így a belvízi hajózás a ezért viszonylag olcsó, így a belvízi hajózás a vasút fő versenytársát jelentheti a tömegáru vasút fő versenytársát jelentheti a tömegáru szállítás területén; szállítás területén;

• • minden árufajta szállítására alkalmas; minden árufajta szállítására alkalmas;

• • díjszabásai viszonylag rugalmasak.díjszabásai viszonylag rugalmasak.

Page 35: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Főbb hátrányai:Főbb hátrányai: • • viszonylag hosszú az áruk eljutási ideje;viszonylag hosszú az áruk eljutási ideje; • • a feladó és a címzett közötti közvetlen szállítási a feladó és a címzett közötti közvetlen szállítási

kapcsolatok kialakítására nem alkalmas, az áruk kapcsolatok kialakítására nem alkalmas, az áruk közúti és/vagy vasúti felfuvarozásáraközúti és/vagy vasúti felfuvarozására

és ebből következően többszöri átrakására és és ebből következően többszöri átrakására és esetleg közbenső tárolására van szükség;esetleg közbenső tárolására van szükség;

• • a szállítási határidők átlagos időjárási viszonyok a szállítási határidők átlagos időjárási viszonyok mellett betarthatók, de akadályozó tényezőt mellett betarthatók, de akadályozó tényezőt jelenthet pl. a túl magas vagy a túljelenthet pl. a túl magas vagy a túl

alacsony vízállás, vagy téli időszakban aalacsony vízállás, vagy téli időszakban a befagyás, illetve jégzajlás;befagyás, illetve jégzajlás;

Page 36: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Főbb hátrányai:(folytatás)Főbb hátrányai:(folytatás)

• • a többi közlekedési alágazathoz képest -a többi közlekedési alágazathoz képest - különösen tengeri áruszállítás esetén - a különösen tengeri áruszállítás esetén - a

legnagyobbak a szállítás közbeni legnagyobbak a szállítás közbeni áruigénybevételek (a mechanikai hatások mellett áruigénybevételek (a mechanikai hatások mellett jelentősek lehetnek pl. a klimatikus hatások jelentősek lehetnek pl. a klimatikus hatások okozta igénybevételek is), ezért fokozott okozta igénybevételek is), ezért fokozott figyelmet kell fordítani az ilyen igény-bevételekre figyelmet kell fordítani az ilyen igény-bevételekre érzékeny áruk csomagolására.érzékeny áruk csomagolására.

Az úgynevezett tengerbiztos csomagolások Az úgynevezett tengerbiztos csomagolások viszont jelentős költségtöbbletet okozhatnak. viszont jelentős költségtöbbletet okozhatnak.

Page 37: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

A vízi áruszállítás járműveinek főbb A vízi áruszállítás járműveinek főbb csoportjaicsoportjai

Page 38: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

A folyami fuvarozásra feladott áruk díjszabási A folyami fuvarozásra feladott áruk díjszabási szempontból darabáruként, uszályrakományként, szempontból darabáruként, uszályrakományként, vagy részrakományként továbbíthatók.vagy részrakományként továbbíthatók.

Page 39: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

A tengeri áruforgalom:A tengeri áruforgalom:

A vonalhajózást fenntartó társaságok hajóikat A vonalhajózást fenntartó társaságok hajóikat előre rögzített útvonalon, meghatározott előre rögzített útvonalon, meghatározott kikötőérintési sorrenddel, meghatározott kikötőérintési sorrenddel, meghatározott menetrend szerint üzemeltetik, és csak az adott menetrend szerint üzemeltetik, és csak az adott kikötők közöttikikötők közötti áruszállítást vállalnak a társaság áruszállítást vállalnak a társaság által közzétett feltételek szerint és fuvardíj által közzétett feltételek szerint és fuvardíj ellenében. ellenében.

Page 40: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Szabad hajózás esetén a hajók nem egy előre Szabad hajózás esetén a hajók nem egy előre

meghatározott útvonalon közlekednek, hanem meghatározott útvonalon közlekednek, hanem oda mennek, ahol az elérhető legjobb fuvardíj oda mennek, ahol az elérhető legjobb fuvardíj mellett megfelelő rakományt kapnak, és az adott mellett megfelelő rakományt kapnak, és az adott rakomány rendeltetési helye határozza meg a rakomány rendeltetési helye határozza meg a fuvarozási útvonalat is. fuvarozási útvonalat is.

A bérelt hajózásnak két fajtája ismeretes: az idő – A bérelt hajózásnak két fajtája ismeretes: az idő – és az útvonal -bérlet.és az útvonal -bérlet.

Page 41: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

A légi áruszállításA légi áruszállítás

Főbb előnyei:Főbb előnyei: • • nagy szállítási távolságok esetén viszonylag rövid nagy szállítási távolságok esetén viszonylag rövid

az áruk eljutási ideje. Az IATA (International Air az áruk eljutási ideje. Az IATA (International Air Transport Association=Nemzetközi Légifuvarozási Transport Association=Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség) megállapításai szerint a légi Szövetség) megállapításai szerint a légi áruszállítás előnye a közúti és a vasúti áruszállítás előnye a közúti és a vasúti áruszállítással szemben már 800 km-es szállítási áruszállítással szemben már 800 km-es szállítási távolság felett érvényesül;távolság felett érvényesül;

• • a többi közlekedési alágazathoz képest a többi közlekedési alágazathoz képest viszonylag kicsik az árukat érő igénybevételek, viszonylag kicsik az árukat érő igénybevételek, ezért viszonylag kicsi a ezért viszonylag kicsi a

csomagolás költségigénye is; csomagolás költségigénye is; • • a szállítási határidők betartását egyedül a a szállítási határidők betartását egyedül a

szélsőséges időjárási viszonyok zavarhatják. szélsőséges időjárási viszonyok zavarhatják.

Page 42: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Főbb hátrányai:Főbb hátrányai:

• • csak az áruk egy bizonyos köre esetén vehető csak az áruk egy bizonyos köre esetén vehető számításba. Általában kiesnek a légi áruszállítás számításba. Általában kiesnek a légi áruszállítás köréből az ömlesztett tömegáruk, valamint a köréből az ömlesztett tömegáruk, valamint a nagytömegű, terjedelmes darabáruk. Viszonylag nagytömegű, terjedelmes darabáruk. Viszonylag széles a légi szállításból kizárt áruk köre is, széles a légi szállításból kizárt áruk köre is, ilyenek pl.: a gyúlékony anyagok,ilyenek pl.: a gyúlékony anyagok, a a robbanóanyagok, a lőfegyverek és lőszerek, arobbanóanyagok, a lőfegyverek és lőszerek, a

radioaktív anyagok, a sűrített gázok, aradioaktív anyagok, a sűrített gázok, a mérgek és mérgező hatású anyagok,mérgek és mérgező hatású anyagok, valamint az oxidáló vagy korrózióra hajlamos valamint az oxidáló vagy korrózióra hajlamos

anyagok;anyagok;

Page 43: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Főbb hátrányai:(folytatás)Főbb hátrányai:(folytatás)

• • az áruk repülőtérre való fel-, illetve az áruk repülőtérre való fel-, illetve elfuvarozására és emiatt gyakran többszöri elfuvarozására és emiatt gyakran többszöri átrakására, átmeneti tárolására van szükség, ami átrakására, átmeneti tárolására van szükség, ami jelentős mértékben megnövelheti az áruk eljutási jelentős mértékben megnövelheti az áruk eljutási idejét. Az áruk eljutási idejének gyakran idejét. Az áruk eljutási idejének gyakran mindössze 10 %- át teszi ki a tulajdonképpeni légi mindössze 10 %- át teszi ki a tulajdonképpeni légi szállítás időigénye; szállítás időigénye;

Page 44: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Főbb hátrányai:(folytatás)Főbb hátrányai:(folytatás)

• • a többi közlekedési alágazathoz képest a a többi közlekedési alágazathoz képest a legnagyobb a szállítás fajlagos energiaigénye, legnagyobb a szállítás fajlagos energiaigénye, ezért viszonylag magasak a fuvardíjak;ezért viszonylag magasak a fuvardíjak;

• • környezetvédelmi szempontból kedvezőtlen lehet környezetvédelmi szempontból kedvezőtlen lehet a zajhatás, különösen akkor, ha a repülőtér lakott a zajhatás, különösen akkor, ha a repülőtér lakott terület közelében van.terület közelében van.

Page 45: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

A légi áruszállítás járműveiA légi áruszállítás járművei

• • merevszárnyú repülőgépek;merevszárnyú repülőgépek;- az utasforgalomból kivont, a légi áruszállítás - az utasforgalomból kivont, a légi áruszállítás

céljaira átalakított személyszállító gépek;céljaira átalakított személyszállító gépek;- személy- és áruszállításra egyaránt alkalmas - személy- és áruszállításra egyaránt alkalmas

repülőgépek;repülőgépek;- kifejezetten áruszállítási célra kifejlesztett - kifejezetten áruszállítási célra kifejlesztett

úgynevezett áruszállító repülőgépek.úgynevezett áruszállító repülőgépek.

• • forgószárnyú repülőgépek forgószárnyú repülőgépek - (helikopterek).- (helikopterek).

Page 46: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

A légi egységrakomány-képző eszközökA légi egységrakomány-képző eszközök

Page 47: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

A légi áruforgalom lehet: A légi áruforgalom lehet:

- - menetrendszerinti járat;menetrendszerinti járat;

- áruszállító különjárat;- áruszállító különjárat;

Page 48: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Kombinált szállítási rendszerekKombinált szállítási rendszerek

A kombinált szállítás esetén egy szerződés A kombinált szállítás esetén egy szerződés keretében két vagy több közlekedési alágazat keretében két vagy több közlekedési alágazat vesz részt egy adott szállítási feladat vesz részt egy adott szállítási feladat megoldásában, az áru egy szállítási egységben megoldásában, az áru egy szállítási egységben jut el a feladótól a címzettig. jut el a feladótól a címzettig.

Page 49: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

A kombinált szállítási rendszerek főbb A kombinált szállítási rendszerek főbb csoportjaicsoportjai

Page 50: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

A kombinált forgalom növelésének A kombinált forgalom növelésének

célkitűzései a következők:célkitűzései a következők: • • a környezetszennyezés és zajártalom a környezetszennyezés és zajártalom

csökkentése;csökkentése;• • a közutak zsúfoltságának csökkentése;a közutak zsúfoltságának csökkentése;• • a közlekedésbiztonság növelése;a közlekedésbiztonság növelése;• • a közutak elhasználódásának késleltetése;a közutak elhasználódásának késleltetése;• • kedvezőbb energia- és nyersanyag-felhasználás;kedvezőbb energia- és nyersanyag-felhasználás;• • a vasúti és a vízi út szabad kapacitásának a vasúti és a vízi út szabad kapacitásának

kihasználása;kihasználása;• • a közúti fuvarpiac megvédése, illetve növelése a a közúti fuvarpiac megvédése, illetve növelése a

környező országokban tiltó rendelkezések környező országokban tiltó rendelkezések ellenére.ellenére.

Page 51: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

A kombiterminálok funkciói:A kombiterminálok funkciói:

• • rakodás;rakodás;

--a szállítási egységek (pl. konténerek, a szállítási egységek (pl. konténerek, csereszekrények) fel-,lerakása, illetve közvetlen csereszekrények) fel-,lerakása, illetve közvetlen átrakása a távolsági és a helyi, illetve a körzeti átrakása a távolsági és a helyi, illetve a körzeti szállítás járművei között;szállítás járművei között;

-a konténerek, csereszekrények, bárkák stb. -a konténerek, csereszekrények, bárkák stb. ürítése, megrakása (fuvaroztatói igény esetén);ürítése, megrakása (fuvaroztatói igény esetén);

-a szállítási egységek el,- illetve felfuvarozása a -a szállítási egységek el,- illetve felfuvarozása a helyi, illetve körzeti forgalomban (fuvaroztatói helyi, illetve körzeti forgalomban (fuvaroztatói igény esetén);igény esetén);

Page 52: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

• • tárolás;tárolás; -átmeneti tárolás a helyi, illetve a-átmeneti tárolás a helyi, illetve a körzeti és a távolsági szállítás közben;körzeti és a távolsági szállítás közben; -hosszabb időtartamú bértárolás a fuvaroztatók-hosszabb időtartamú bértárolás a fuvaroztatók megbízásából;megbízásából;

• • vámkezelés, vámudvari szolgáltatások;vámkezelés, vámudvari szolgáltatások;• • egyéb szolgáltató funkciók (pl. büfé, egyéb szolgáltató funkciók (pl. büfé,

éttermi, szállás-szolgáltatások a kombinált éttermi, szállás-szolgáltatások a kombinált fuvarozásban résztvevő személyzet fuvarozásban résztvevő személyzet számára)számára)

Page 53: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Konténeres szállításKonténeres szállítás

Page 54: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Nagykonténerek rakodásaNagykonténerek rakodása

a/ konténerterminálokon:a/ konténerterminálokon:

• • konténerek közvetlen átrakása a konténerek közvetlen átrakása a különböző (esetleg azonos) közlekedési különböző (esetleg azonos) közlekedési alágazatok szállítójárművei között;alágazatok szállítójárművei között;

• • közvetett átrakás esetén a konténerek közvetett átrakás esetén a konténerek lerakása a beszállító járművekről és lerakása a beszállító járművekről és tárolótérre helyezése, illetve a kiszállító tárolótérre helyezése, illetve a kiszállító járművek megrakása a tárolótérről;járművek megrakása a tárolótérről;

• • konténerek átcsoportosítása a tárolótéren;konténerek átcsoportosítása a tárolótéren;

Page 55: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

b/ a fuvaroztatók telephelyein:b/ a fuvaroztatók telephelyein:

• • konténerek le-, illetve felrakása a be-, konténerek le-, illetve felrakása a be-, illetve kiszállító járművekre(-ről);illetve kiszállító járművekre(-ről);

• • tárolótéri konténermozgatás (be-, tárolótéri konténermozgatás (be-, kitárolás, átrakás)kitárolás, átrakás)

Page 56: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

A közúti- vasúti huckepack szállítási A közúti- vasúti huckepack szállítási rendszerek főbb jellemzőirendszerek főbb jellemzői

Page 57: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

A bimodális rendszerek közúti félpótkocsik vasúti A bimodális rendszerek közúti félpótkocsik vasúti szállítását teszik lehetővé anélkül, hogy ehhez szállítását teszik lehetővé anélkül, hogy ehhez speciális vasúti teherkocsikat kellene alkalmazni. speciális vasúti teherkocsikat kellene alkalmazni. A vasúti teherkocsikat speciális vasúti forgóvázak A vasúti teherkocsikat speciális vasúti forgóvázak helyettesítik.helyettesítik.

Page 58: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

A bimodális rendszerek fő előnyei a A bimodális rendszerek fő előnyei a hagyományosnak tekinthető közúti- vasúti hagyományosnak tekinthető közúti- vasúti

kombinált rendszerekhez képest:kombinált rendszerekhez képest:

• • kedvezőbb az össztömeg/hasznos tömeg arány;kedvezőbb az össztömeg/hasznos tömeg arány; • • egy irányvonatban több közútijárműegység egy irányvonatban több közútijárműegység

továbbítható;továbbítható; • • a termináli infrastruktúra egyszerűbb, és ezért a termináli infrastruktúra egyszerűbb, és ezért

kisebb költségigényű, mivel nincs szükség darus kisebb költségigényű, mivel nincs szükség darus átrakásra, mindössze egy, a közúti pályaszintbe átrakásra, mindössze egy, a közúti pályaszintbe süllyesztett, min. 50 m hosszú betonozott vasúti süllyesztett, min. 50 m hosszú betonozott vasúti pályaszakaszt kell kiépíteni;pályaszakaszt kell kiépíteni;

• • a rendszerrel szállítható közúti félpótkocsik a rendszerrel szállítható közúti félpótkocsik 10..20 %-kal drágábbak az egyéb pótkocsiknál, 10..20 %-kal drágábbak az egyéb pótkocsiknál, ugyanakkor a vasúti oldalon jelentős ugyanakkor a vasúti oldalon jelentős költségmegtakarítások érhetők el.költségmegtakarítások érhetők el.

Page 59: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Közúti-vízi kombinált szállításKözúti-vízi kombinált szállítás

lényege, hogy a közúti járművek lényege, hogy a közúti járművek megfelelően kiépített rakodókon és megfelelően kiépített rakodókon és áthidaló szerkezeteken át saját áthidaló szerkezeteken át saját

kerekeiken felgördülnek a vízi járművek kerekeiken felgördülnek a vízi járművek rakfelületére, illetve a vízi szállítási út rakfelületére, illetve a vízi szállítási út végpontján hasonló módon legördülnek végpontján hasonló módon legördülnek azokról. azokról.

Page 60: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

A folyami Ro- Ro szállítás főbb előnyei:A folyami Ro- Ro szállítás főbb előnyei:

• • a kikötői állásidő csak töredéke aa kikötői állásidő csak töredéke a hagyományos hajókénak;hagyományos hajókénak; • • nincs szükség az áruk átrakására és ebből nincs szükség az áruk átrakására és ebből

következően költséges rakodó-berendezésekre;következően költséges rakodó-berendezésekre; • • járművei kisvízi időszakban is korlátozás nélkül járművei kisvízi időszakban is korlátozás nélkül

üzemelhetnek, mivel merülésük csak 40...60 %-aüzemelhetnek, mivel merülésük csak 40...60 %-a a hagyományos hajókénak;a hagyományos hajókénak; • • nincs szükség külön kikötők építésére, mivel anincs szükség külön kikötők építésére, mivel a gördülő járművek fel-, illetve lehajtására a gördülő járművek fel-, illetve lehajtására a

komplejárók is felhasználhatók.komplejárók is felhasználhatók.

Page 61: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

főbb hátrányai:főbb hátrányai:

• • a kifejezetten Ro-Ro üzemre épített vízi járművek a kifejezetten Ro-Ro üzemre épített vízi járművek beszerzési költsége nagy;beszerzési költsége nagy;

• • a tényleges hajóhordképesség-kihasználás aa tényleges hajóhordképesség-kihasználás a

hagyományosé alatt marad a szállított járművek hagyományosé alatt marad a szállított járművek nagy holt tömege miatt.nagy holt tömege miatt.

Page 62: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

Folyami-tengeri kombinált szállításFolyami-tengeri kombinált szállítás

A különleges kialakítású belvízi uszályokat ún. A különleges kialakítású belvízi uszályokat ún. bárkaszállító hajókkal szállítják a tengeren. A bárkaszállító hajókkal szállítják a tengeren. A szállítási láncban a bárkák, mint speciális méretű szállítási láncban a bárkák, mint speciális méretű úszó konténerek vesznek részt. úszó konténerek vesznek részt.

Page 63: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

A különböző típusú bárkaszállító hajók A különböző típusú bárkaszállító hajók alkalmazása a következő előnyökkel jár:alkalmazása a következő előnyökkel jár:

• • elmarad az áruk hagyományos átrakása aelmarad az áruk hagyományos átrakása a

folyami-tengeri kikötőkben;folyami-tengeri kikötőkben;

• • a hagyományos kialakítású hajók korszerű típusai a hagyományos kialakítású hajók korszerű típusai a teljes üzemidő 35...40 %-át, aa teljes üzemidő 35...40 %-át, a

bárkaszállító hajók az üzemidő 85...90 %-át töltik bárkaszállító hajók az üzemidő 85...90 %-át töltik a tengeren, az utóbbiak használata tehát több a tengeren, az utóbbiak használata tehát több mint kétszeres hatékonyságú;mint kétszeres hatékonyságú;

Page 64: Áruszállítási rendszerek Sasvári János

• • üzembe állításuk nagy beruházással jár, de a üzembe állításuk nagy beruházással jár, de a termelékenység növekedésével atermelékenység növekedésével a

szállítási költségek jelentősen csökkennek és a szállítási költségek jelentősen csökkennek és a kikötő használati díjak is mérséklődnek;kikötő használati díjak is mérséklődnek;

• • a bárkák rakodása nem zavarja aa bárkák rakodása nem zavarja a kikötők munkáját;kikötők munkáját; • • a rakodás függetlenné válik az időjárástól;a rakodás függetlenné válik az időjárástól; • • a nagy teherbíróképességű és méretű bárkákon a nagy teherbíróképességű és méretű bárkákon

sokféle áru szállítható;sokféle áru szállítható; • • a bárkák rakodása közben nem keletkezik árukára bárkák rakodása közben nem keletkezik árukár