of 20 /20
CR 2014/11/17.- 1 ARTEZKARITZA KONTSEILUAREN BILERAREN AKTA ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO RECTOR BILERA ZENBAKIA / REUNIÓN Nº: 6 EGUNA/DIA: 2014-11-17 ORDUA/HORA: 16:30-17:00 LEKUA/ LUGAR: Santa Klarako bilera-aretoa / Sala de reuniones de Santa Clara BERTARATUAK/ASISTENTES: Lehendakaria/Presidente: JOSU LOROÑO jn, Batzordeko kideak/Vocales : ANA BASILIO and, JAVIER ELORZA jn., MAITANE NEREKAN and., KEPA MIÑAMBRES jn., AGUSTIN RUIZ jn., JAVIER RUIZ jn., KOLDO ITURBE jn., JONE RUIZ DE EGUILAZ and., BINGEN SAITUA jn. (ROBERTO MARTÍN jaunaren ordez / sustituye a ROBERTO MARTÍN) eta INAZIO URIARTE jna. Idazkaria/Secretario: JOSE ANTONIO LLORENTE jn. BERTARATU EZ DIRENAK / NO ASISTENTES: Lehendakariak, legezko kopuru nahikoa zegoela ikusita, bilerari hasiera eman dio. Jarraian, deialdiaren eguneko aztergaien zerrenda aztertzeari ekin diote eta emaitza honako hau izan da: 23.- AURREKO BILERAREN AKTA ONESTEA Aurreko bileraren akta irakurri dute. Berau aho batez onetsi dute. 28.- 201415 IKASTURTEKO BEKEN ETA FAMILI UGARIEN KONTU EMATEA Josu Loroño jaunak Musika Eskolan 2014-15 ikasturterako emandako beken eta familia ugariei dagokien diru-kopuruaren berri eman dio Kontseiluari. Emandako dokumentazioa, akta honen I eranskinean atxikita doa. 29.- ZUZENDARITZAREN HIRU HILEKO TXOSTENA 2014-09-30EAN BETEBEHARRAK ORDAINTZEKO LEGEZKO BETEARAZPENARI BUUZ Josu Loroño jaunak Kontseiiluari aipatu du 2014ko hirugarren hiruhilabetean orkdainketa giuztiak (38) bete egin dira.. Aurkeztutako dokumentazioa, akta honen II eranskinean atxikita doa. 30.- ZEZILI DEUNA EKITALDIARI ETA ZUHAITZ SOLIDARIOAREN PIZTEARI GONBIDAPENA Josu Loroño jaunak ostegunak 21, 19:00ean Musika Eskolan egingo den ekitaldira gonbidatzen du Kontseiluari. Ekitaldia Zezili Deuna musiken patroia gogorarazteko da. Berean, piano, klarinete heldu talde bat, helduen abesbatza, flauta bikotea, fanfarre eta konbo txiki, metal, txistu eta perkusio taldea eta orkestra entzuteko aukera izango dugu. Ekitaldi amaitzean zuhaitz solidarioa piztuko da. Hartuko ditugun produktuak umeentzat zuzenduak izango dira. Zuhaitza abenduaren 20ra arte piztuta izango da. 31.- GAI-ZERENDATIK KANPO GELDITZEN DIREN BESTE GAI BATZUK Josu Loroño jaunak Kontseiluari azaldu dizkio Musika Eskolak hil honetan, azaroan, antolatutako emanaldi batzuk: El Presidente, viendo que existía número legal suficiente declara abierta la sesión. A continuación se pasa a tratar los asuntos del Orden del día de la convocatoria con el siguiente resultado: 27.- APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR Se da lectura al acta de la reunión anterior, que queda aprobada por unanimidad 28.- DACIÓN DE CUENTA BECAS Y AYUDAS A FAMILIAS NUMEROSAS CURSO 2014-15 D. Josu Loroño da cuenta de las becas concedidas, así como la cuantía correspondiente a familias numerosas en la Escuela de Música para el curso 2014-15. La documentación ilustrativa se adjunta a la presente acta como Anexo I. 29.- INFORME TRIMESTRAL DE DIRECCIÓN AL 30- 09-14 SOBRE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS LEGALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES D. Josu Loroño comenta al Consejo que se han hecho efectivos todos los pagos (38) correspondientes al tercer trimestre de 2014. La documentación ilustrativa se adjunta al acta como Anexo II. 30.- INVITACIÓN AL RECITAL DE SANTA CECILIA Y ENCENDIDO DEL ÁRBOL SOLIDARIO D. Josu Loroño invita al Consejo rector al recital que, con motivo de la fiesta de Santa Cecilia se realizará el jueves 20, a las 19:30 horas. En él escucharemos un grupo de clarinete de adultos, piano, coro de niños, fanfarria y combo txiki, dúo de flautas, grupo de metales, txistu y percusión, y a la orquesta de la Escuela. Al finalizar el acto encenderemos el árbol solidario. Este año los productos a recoger serán alimentos dirigidos a la celebraciòn de la Navidad. 31.- OTROS ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DIA D. Josu Loroño reseña al Consejo algunas de las actividades organizadas este mes de noviembre en la Escuela:

ARTEZKARITZA KONTSEILUAREN BILERAREN AKTA · 28.- DACIÓN DE CUENTA BECAS Y AYUDAS A FAMILIAS NUMEROSAS CURSO 2014-15 D. Josu Loroño da cuenta de las becas concedidas, así como

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ARTEZKARITZA KONTSEILUAREN BILERAREN AKTA · 28.- DACIÓN DE CUENTA BECAS Y AYUDAS A FAMILIAS...

 • CR 2014/11/17.- 1

  ARTEZKARITZA KONTSEILUAREN BILERAREN AKTA ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO RECTOR

  BILERA ZENBAKIA / REUNIÓN Nº: 6 EGUNA/DIA: 2014-11-17 ORDUA/HORA: 16:30-17:00 LEKUA/LUGAR: Santa Klarako bilera-aretoa / Sala de reuniones de Santa Clara BERTARATUAK/ASISTENTES: Lehendakaria/Presidente: JOSU LOROÑO jn, Batzordeko kideak/Vocales: ANA BASILIO and, JAVIER ELORZA jn., MAITANE NEREKAN and., KEPA MIÑAMBRES jn., AGUSTIN RUIZ jn., JAVIER RUIZ jn., KOLDO ITURBE jn., JONE RUIZ DE EGUILAZ and., BINGEN SAITUA jn. (ROBERTO MARTÍN jaunaren ordez / sustituye a ROBERTO MARTÍN) eta INAZIO URIARTE jna. Idazkaria/Secretario: JOSE ANTONIO LLORENTE jn. BERTARATU EZ DIRENAK / NO ASISTENTES: Lehendakariak, legezko kopuru nahikoa zegoela ikusita, bilerari hasiera eman dio. Jarraian, deialdiaren eguneko aztergaien zerrenda aztertzeari ekin diote eta emaitza honako hau izan da: 23.- AURREKO BILERAREN AKTA ONESTEA Aurreko bileraren akta irakurri dute. Berau aho batez onetsi dute. 28.- 2014‐15 IKASTURTEKO BEKEN ETA FAMILI UGARIEN KONTU EMATEA Josu Loroño jaunak Musika Eskolan 2014-15 ikasturterako emandako beken eta familia ugariei dagokien diru-kopuruaren berri eman dio Kontseiluari. Emandako dokumentazioa, akta honen I eranskinean atxikita doa. 29.- ZUZENDARITZAREN HIRU HILEKO TXOSTENA 2014-09-30EAN BETEBEHARRAK ORDAINTZEKO LEGEZKO BETEARAZPENARI BUUZ

  Josu Loroño jaunak Kontseiiluari aipatu du 2014ko hirugarren hiruhilabetean orkdainketa giuztiak (38) bete egin dira.. Aurkeztutako dokumentazioa, akta honen II eranskinean atxikita doa. 30.- ZEZILI DEUNA EKITALDIARI ETA ZUHAITZ SOLIDARIOAREN PIZTEARI GONBIDAPENA

  Josu Loroño jaunak ostegunak 21, 19:00ean Musika Eskolan egingo den ekitaldira gonbidatzen du Kontseiluari. Ekitaldia Zezili Deuna musiken patroia gogorarazteko da. Berean, piano, klarinete heldu talde bat, helduen abesbatza, flauta bikotea, fanfarre eta konbo txiki, metal, txistu eta perkusio taldea eta orkestra entzuteko aukera izango dugu. Ekitaldi amaitzean zuhaitz solidarioa piztuko da. Hartuko ditugun produktuak umeentzat zuzenduak izango dira. Zuhaitza abenduaren 20ra arte piztuta izango da. 31.- GAI-ZERENDATIK KANPO GELDITZEN DIREN BESTE GAI BATZUK Josu Loroño jaunak Kontseiluari azaldu dizkio Musika Eskolak hil honetan, azaroan, antolatutako emanaldi batzuk:

  El Presidente, viendo que existía número legal suficiente declara abierta la sesión. A continuación se pasa a tratar los asuntos del Orden del día de la convocatoria con el siguiente resultado: 27.- APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR Se da lectura al acta de la reunión anterior, que queda aprobada por unanimidad 28.- DACIÓN DE CUENTA BECAS Y AYUDAS A FAMILIAS NUMEROSAS CURSO 2014-15 D. Josu Loroño da cuenta de las becas concedidas, así como la cuantía correspondiente a familias numerosas en la Escuela de Música para el curso 2014-15. La documentación ilustrativa se adjunta a la presente acta como Anexo I. 29.- INFORME TRIMESTRAL DE DIRECCIÓN AL 30-09-14 SOBRE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS LEGALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES D. Josu Loroño comenta al Consejo que se han hecho efectivos todos los pagos (38) correspondientes al tercer trimestre de 2014.

  La documentación ilustrativa se adjunta al acta como Anexo II.

  30.- INVITACIÓN AL RECITAL DE SANTA CECILIA Y ENCENDIDO DEL ÁRBOL SOLIDARIO D. Josu Loroño invita al Consejo rector al recital que, con motivo de la fiesta de Santa Cecilia se realizará el jueves 20, a las 19:30 horas. En él escucharemos un grupo de clarinete de adultos, piano, coro de niños, fanfarria y combo txiki, dúo de flautas, grupo de metales, txistu y percusión, y a la orquesta de la Escuela. Al finalizar el acto encenderemos el árbol solidario. Este año los productos a recoger serán alimentos dirigidos a la celebraciòn de la Navidad. 31.- OTROS ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DIA D. Josu Loroño reseña al Consejo algunas de las actividades organizadas este mes de noviembre en la Escuela:

 • CR 2014/11/17.- 2

  • Liburutegian izan den Hitzaldi Musikalen lehenengo zizloak (Musika-tresnak artean) izugarrzko arrakasta izan du. Aforoa guztiz beterik saio guztietan eta itxaron zerrenda 40 pertsona batez-beste sasoi bakoitzarako.

  • Datorren azaroaren 22an, gure Musika Eskolako txistulari batzuk Bilboko Musika Eskolako batzuekin batera, Bilboko Alde Zaharrean kalejira bat egingo dute Zezili Deuna oroimenez.

  • Azaroaren 23an jazz ikasleak Utopianekin batera Ramiro Pinilla idazlea izan zenaren omenaldi batean parte hartuko dute.

  • Azaroaren 29an, “Larunbat solidario” ekintzaren barnean, “Andrés Isasi” Abesbatzak eta Derioko “Ipar Alde” Abesbatzak kontzerti bat emanfo dute El Redentor elizan.

  Beste aztergairik ez dagoenez, bilera amaitu da eta nik, Idazkaria naizenez, akta hau egin eta Presidentearekin batera sinatu dut guztiaren fede emanez.

  Idazkaria

  • El primer ciclo de las conferencias musicales en la biliblioteca (“los instrumentos musicales en el arte”) ha sido un éxito completo. Aforo totalmente cubierto en todas las sesiones con una media de cuarenta personas en lista de espera por sesión

  • El próximo 22 de noviembre txistularis de nuestra Escuela, junto a los de la Escuela de Música de Bilbao realizarán en el casco viejo bilbaino un akalejira con motivo de santa cecilia

  • El 23 de noviembre alumnos de jazz participarán junto a Utopian en un homenaje al escritor Ramiro Pinilla

  • El 29 de noviembre, dentro de la inciativa sábado solidario, el coro “Andrés Isasi” y la coral “Ipar Alde” de Derio ofrecerán un concierto benéfico en la Iglesia del Redentor de Algorta

  Y, sin más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión, firmando ambos, Presidente y Secretario la presente, de todo lo cual yo, el secretario, doy fe

  Lehendakaria

 • AP/JLL 1

  BEKAK / BECAS FAMILIA UGARIAK /

  FAMILIAS NUMEROSAS

  EVOLUCIÓN 2014-2015 JOERA

  NOVIEMBRE 2015 AZAROA

  Datos curso 2014/15 ikasturtearen datuak

  Ikasleak / Alumnado : 1012Eskatutako beka guztiak / Becas totales solicitadas : 97Emandakoak / Concedidas : 843. adineko bekak / Becas de la 3ª edad : 52Familia ugariak / Familias numerosas : 112 (182 alumnos)

  9,45%

  19,51%

  8,30%

  17,98%

  2013 2014

  BECARIOS / TOTAL ALUMNOS ALUMNOS FAMILIA NUMEROSA

 • AP/JLL 2

  Datos curso 2014/15 ikasturtearen datuak

  Total becarios:845-25 urte bitarteko bekadunak/Becarios de 4 a 25 años : 3264 urte baino gehiagho bekadunak / Becarios mayores de 64 años : 52

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  1

  1

  B EC A R IOS / T OT A L A LU M N OS B EC A R IOS 5 A 2 5 A Ñ OS B EC A R IOS > 6 4 A Ñ OS

  Datos curso 2014/15 ikasturtearen datuak

  Beken zenbatekoa guztira / Importe Becas : 15.629,56€Familia Ugarien zenbatekoa guztira / Importe Familias numerosas : 16.133,26 €Beken aurrekontuen partida / Partida presupuestaria becas : 17.000 €

  E V OLUCI ON E N %

  92, 00%

  86, 60%

  100, 00%

  91, 94%

  2013

  2014

  BE CAS CONCE DI DAS/ SOLI CI T UDE S E JE CUCI ON P ART I DA P RE SUP UE ST ARI A

 • AP/JLL 3

  Datos curso 2014/15 ikasturtearen datuak

  % D E B EC A S C ON C ED ID A S POR ED A D

  2,8% 19,7%

  31,6%

  31,9%

  12,7%

  1,3%

  5 A 6 7 A 12 13 A 1617 A 18 19 A 25 65 A --

  Datos curso 2013/14 ikasturtearen datuak

  5.715,79€

  435, 42

  3. 072, 15

  4. 942, 59

  195, 61

  1. 991, 79

  4. 992, 00

  0, 00

  500, 00

  1. 000, 00

  1. 500, 00

  2. 000, 00

  2. 500, 00

  3. 000, 00

  3. 500, 00

  4. 000, 00

  4. 500, 00

  5. 000, 00

  IM POR T ES C ON C ED ID OS POR ED A D ES

  5 A 6 7 A 12 13 A 16 17 A 18 19 A 25 65 A - -

 • ZUZENDARITZAREN TXOSTENA INFORME DE DIRECCION ZUZENDARITZAREN HIRU HILEKO TXOSTENA, 2014-09-30ean, BETEBE-HARRAK ORDAINTZEKO LEGEZKO EPEEN BETEARAZPENARI BURUZ Salerosketetan berankortasunari aurre egiteko neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldatzen duen uztailaren 5eko 15/2010 Legearen hirugarren ataleko laugarren artikuluak honela dio betebeharren betearazpenari buruz: “Laugarren artikulua. Herri Administrazioen berankortasuna. 1.- Estatuko kontu-hartzaile nagusiak txostena idatziko du hiru hilez behin, Lege honetan jasotako Estatuko Administrazio Nagusiaren betebeharren ordainketarako epeen betearazpenari buruz, eta nahitaez jasoko ditu bete gabeko betebeharrak eta haien zenbateko orokorra, epea betetzen ez den kasuetan. 2.- Autonomia erkidegoek hiru hileko informazio sistema publikoa ezarriko dute, Lege honetan ordainketarako aurreikusitako epeen betearazpenari buruz. 3.- Tokiko Udaletako diruzainek, edo ahal badagokio, kontu-hartzaileek, txostena idatziko dute hiru hilean behin, Lege honetan jasotako epeen betearazpenari buruz, tokiko erakunde bakoitzak betebeharrak ordaintzeko, eta nahitaez jasoko ditu ordaindu gabe dauden betebeharrak eta haien kopuru osoa, epea betetzen ez den kasuetan. 4.- Tokiko udalbatzan aurkezteko eta eztabaidatzeko aukera alde batera utzita, txostena, edonola ere, Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren organo eskudunetara bidali beharko da, eta dagokion lurralde-eremuan, berriz, Autonomia Estatutuen arabera tokiko erakundeen babes finantzarioa egotzita duten autonomia erkidegoetara. Organo horiek txostenak igortzeko eska dezakete baita ere.

  INFORME TRIMESTRAL DE DIRECCION A 30-09-2014 SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS LEGALES PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES En cuanto al cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo cuarto apartado tres de la Ley 15/2010, de 5 julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el cual reza lo siguiente: “Articulo cuarto. Morosidad de las Administraciones Públicas. 1.- El Interventor General del Estado elaborará trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de la Administración General del Estado, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. 2.- Las Comunidades Autónomas establecerán su propio sistema de información trimestral pública sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago en esta Ley. 3.- Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. 4.- Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.

 • 5.- Lortutako informazioa Udal hartzaileek erabil dezakete, aldian behingo txosten publikoa prestatzeko, Herri Administrazioek ordaintzeko duten epeen betearazpenari buruz”.

  Ordainketa-epeak betetzeari buruzko hiruhileko honako txostena egin da; epeak betetzeko, Berankortasunaren Aurka Borrokatzeko Neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legearen 4. artikuluan aurreikusitakoa bete behar da, Ekintzaileei Laguntzeko eta Hazkundea eta Enpleguaren Sorrera Suspertzeko Neurriei buruzko uztailaren 26ko 11/2013 Legearen 33. artikuluak emandako idazketan.

  "4. artikulua. Ordainketa-epea zehaztea

  1. Kontratuan ordainketa-data edo –eperik finkatu gabe balego, salgaiak edo zerbitzuak jaso ondoren, hogeita hamar egun naturalekoa izango da zordunak bete beharreko ordainketa-epea, baita faktura edo ordainketa-eskaera baliokidea aurrez jaso izan balu ere.

  Hornitzaileek, salgaiak edo zerbitzuak jaso eta hamabost egun naturalen aurretik helarazi beharko diete haien bezeroei faktura edo ordainketa-eskaera baliokidea.

  Kontratuan ordainketa-epea finkatuta egongo balitz, faktura bide elektronikoetatik jasotzean hasiko da ordainketa-epea zenbatzen, baldin eta sinatzailearen identitatea eta autentikotasuna, fakturaren osotasuna eta interesdunak jaso izana bermatuta badaude.

  2. Legez edo kontratuan ondasun edo zerbitzuak kontratuan xedatutakoarekin bat datozela egiaztatzeko onespen- edo egiaztapen-prozeduraren bat xedatu bada, prozedura horrek ezingo du hogeita hamar egun natural baino gehiago iraun, ondasunak edo zerbitzuak jasotzen direnetik zenbatzen hasita. Kasu horretan, ordainketa-epea hogeita hamar egunekoa izango da, ondasun edo zerbitzuak onartu edo egiaztatzen direnetik zenbatzen hasita, baita faktura edo ordainketa-eskaera onespen edo egiaztapena baino lehen jaso bada ere.

  3. Aurreko ataletan adierazitako ordainketa-epeak luzatu ahal izango dira aldeek hala ituntzen badute, baina, epea inola ere ezingo da 60 egun naturalekoa baino luzeagoa izan.

  4. Aldi jakin batean (gehienez, hamabost egun) zeharreko fakturak batu ahal izango dira, aldi horretan egindako entrega guztiak hartzen dituen faktura baten bitartez, aldian behingo laburpen-faktura edo, ordainketaren kudeaketa errazteko helburuarekin, agiri bakar batean batuz, fakturen aldian behingo batzea, beti ere, epearen zenbaketarako hasierako datatzat aldian behingo laburpen-fakturari edo fakturen aldian behingo batzeari dagokion aldiaren erdiko data hartzen bada, kasuaren arabera, eta ordainketa-epeak ez badu, data

  5.- La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras para la elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas”.

  Se emite el presente informe trimestral sobre cumplimiento de los plazos de pago, para lo cual ha de estarse a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen Medidas de Lucha Contra la Morosidad, en redacción dada por el artículo 33 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de Apoyo al Emprendedor y de Estímulo del Crecimiento y de la Creación de Empleo

  “Artículo 4. Determinación del plazo de pago

  1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad.

  Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus clientes antes de que se cumplan quince días naturales a contar desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o de la prestación de los servicios.

  Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, la recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura, y la recepción por el interesado.

  2. Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. En este caso, el plazo de pago será de treinta días después de la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o verificación.

  3. Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales.

  4. Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a quince días, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en dicho período, factura resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo la fecha correspondiente a la mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódica de facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de

 • horretatik, hirurogei egun naturaleko epea gainditzen.

  Hori guztia, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategina onartzen duen 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 216 eta 222.4 artikuluetan aurreikusitakoarekin ere lotuta, obra, ondasun eta zerbitzuen prezioaren ordainketari dagokionean.

  Guzti horretan oinarrituta, ondorengoa jakinarazten da:

  ▪ “Andrés Isasi” Musika Eskolako estatistikaren arabera, hauek dira 2014ko uztailaren 1etik irailaren 30era ondasun-, obra, eta zerbitzu-hornitzaileei (kontratistak) egindako ordainketa likidoak: (I. eranskina)

  pago no supere los sesenta días naturales desde esa fecha.

  Todo ello en relación también a lo previsto en los artículos 216 y 222.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con el pago del precio de las obras, bienes y servicios.

  En base a todo lo cual se informa lo

  siguiente:

  ▪ Que de la estadística de la Escuela de Múisca “Andrés Isasi” sobre el total de pagos líquidos realizados a proveedores de bienes, obras y servicios (contratistas) entre los días 1 de julio y 30 de septiembre de 2014 se obtienen los siguientes datos: (anexo I)

  Obligazio gisa aurretiazko oniritzia daukan ordaindu gabeko hartutako obligazioa eta oniritzia eman denetik hogeita hamar eguneko epea gaindituta duen obligazioa edo erregistratutako eta hogeita hamar eguneko epean justifikatu gabeko oniritzi falta daukatenak ulertuta, epea betetzen ari ez den ordaintzeke dauden obligazio kopuruari eta zenbatekoari dagokionez txostenak jaso behar duen beharrezko informazioari dagokionez, % 100,00 2014ko ekainaren 30ean betetzen da.

  Que, en cuanto a la información necesaria que así mismo debe incluir el informe en cuanto al número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo, entendiendo por obligaciones pendientes aquellas en las que existe o bien obligación contraída pendiente de pago, con conformación (Vº Bº) previo, y plazo de pago superado de treinta días respecto a dicha conformación, o registro de factura y falta de conformación (Vº Bº) sin justificar en el plazo de treinta días, a fecha 30-06-2014 se ha cumplido en un 100,00%.

  Getxon, 2014ko azaroaren 13an / Getxo, 13 de noviembre de 2014

  Musika Eskolako Zuzendaria / El Director de la Escuela de Música

  Sin./Fdo. Joxean Llorente Etxeberria

  Ordainketa kopurua Nº pagos

  Zenbatekoan / Importe (€)

  %

  Guztira / Total 38 21.099,68 100 Ordainketak, guztira, epe barruan Total pagos en plazo Ordainketaz epez kanpo (1) Total pagos fuera de plazo

  38 0

  21.099,68 0

  100 0