Click here to load reader

Arteveldehogeschool › sites › default › files › thesis › 2018-09... · PDF file Arteveldehogeschool Katholiek Hoger Onderwijs Gent Opleiding Bachelor in de logopedie en

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Arteveldehogeschool › sites › default › files › thesis ›...

 • Arteveldehogeschool

  Katholiek Hoger Onderwijs Gent

  Opleiding Bachelor in de logopedie en de

  audiologie afstudeerrichting logopedie

  Campus Kantienberg

  Voetweg 66,

  BE-9000 Gent

  VOORBEREIDENDE LEES- EN SPELLINGVAARDIGHEDEN SPEELS STIMULEREN BIJ

  KANSARME EN ANDERS- EN MEERTALIGE KLEUTERS UIT DE DERDE KLEUTERKLAS

  VIA OUTDOORACTIVITEITEN

  Promotor: mevrouw Van Vreckem

  mevrouw Decock

  Bachelorproef voorgedragen door:

  Celien BRACKE en Evelyn BUSSCHOTS

  Academiejaar: 2017-2018 tot het bekomen van de graad van Bachelor in de

  logopedie en de audiologie afstudeerrichting

  logopedie

 • Arteveldehogeschool

  Katholiek Hoger Onderwijs Gent

  Opleiding Bachelor in de logopedie en de

  audiologie afstudeerrichting logopedie

  Campus Kantienberg

  Voetweg 66,

  BE-9000 Gent

  VOORBEREIDENDE LEES- EN SPELLINGVAARDIGHEDEN SPEELS STIMULEREN BIJ

  KANSARME EN ANDERS- EN MEERTALIGE KLEUTERS UIT DE DERDE KLEUTERKLAS

  VIA OUTDOORACTIVITEITEN

  Promotor: mevrouw Van Vreckem

  mevrouw Decock

  Bachelorproef voorgedragen door:

  Celien BRACKE en Evelyn BUSSCHOTS

  Academiejaar: 2017-2018 tot het bekomen van de graad van Bachelor in de

  logopedie en de audiologie afstudeerrichting

  logopedie

 • 1. Abstract

  Voorbereidende lees- en spellingvaardigheden speels stimuleren bij kansarme en anders- en

  meertalige kleuters uit de derde kleuterklas via outdooractiviteiten

  Promotiejaar: 2018

  Student: Celien Bracke en Evelyn Busschots

  Externe promotor: Mevr. Ilse Decock

  Interne promotor: Mevr. Christel Van Vreckem

  Trefwoorden: Voorbereidende lees- en spellingvaardigheden – anders- en meertalige

  kleuters – kansarme kleuters

  De literatuur leert ons dat extra stimulatie van voorbereidende lees- en spellingvaardigheden –

  invented spelling, letterkennis, fonologisch en fonemisch bewustzijn – van belang is bij kansarme,

  anders- en meertalige kleuters. Om inzicht te verwerven, werd het screeningsinstrument Protocol

  Leesproblemen en Dyslexie groep 1 en 2 (Wentink, Verhoeven, & van Druenen, 2008/2010)

  afgenomen bij kleuters uit de derde kleuterklas. De bekomen resultaten worden kritisch vergeleken

  met gegevens die verkregen werden vanuit de literatuur. Vanuit deze uitgangsbasis werden

  relevante outdooractiviteiten ontwikkeld om voorbereidende lees- en spellingvaardigheden speels te

  stimuleren. Het is de bedoeling dat kinderen onbewust leren door middel van spelen. De kinderen

  bewegen en begeven zich in de buitenlucht. De activiteiten werden gekaderd binnen het thema ‘Kok

  Korneel’ en gebundeld op een toegankelijke website. Er werd telkens een geluidsfragment, een

  illustratie en de nodige uitleg toegevoegd. Leerkrachten, opvoeders, ouders en animatoren kunnen

  zich hierdoor laten inspireren.

 • 2. Inhoudsopgave

  2. Inhoudsopgave ..........................................................................................................................5

  3. Dankwoord ................................................................................................................................8

  4. Introductie .................................................................................................................................9

  4.1 Definiëring van de begrippen kansarmoede, anders- en meertaligheid ....................... 10

  4.1.1 Kansarmoede.......................................................................................................... 10

  4.1.2 Anderstaligheid ...................................................................................................... 11

  4.1.3 Twee- of meertaligheid .......................................................................................... 11

  4.2 Voorbereidende lees- en spellingvaardigheden: omschrijving, ontwikkeling en hun

  voorspellende waarde op de latere lees- en spellingvaardigheid ......................................... 12

  4.2.1 Fonologisch bewustzijn .......................................................................................... 13

  4.2.1.1 Definiëring .......................................................................................................... 13

  4.2.1.2 Ontwikkeling....................................................................................................... 13

  4.2.1.3 Eisen volgens onderwijsnetten ........................................................................... 14

  4.2.1.4 Voorspellende waarde ........................................................................................ 15

  4.2.2 Fonemisch bewustzijn ............................................................................................ 16

  4.2.2.1 Definiëring .......................................................................................................... 16

  4.2.2.2 Fonemisch versus fonologisch bewustzijn .......................................................... 17

  4.2.2.3 Eisen volgens onderwijsnetten ........................................................................... 18

  4.2.2.4 Voorspellende waarde ........................................................................................ 18

  4.2.3 Invented spelling .................................................................................................... 19

  4.2.3.1 Definiëring .......................................................................................................... 19

  4.2.3.2 Ontwikkeling....................................................................................................... 20

  4.2.3.3 Eisen volgens onderwijsnetten ........................................................................... 21

  4.2.3.4 Voorspellende waarde ........................................................................................ 22

  4.2.4 Letterkennis ............................................................................................................ 25

  4.2.4.1 Definiëring .......................................................................................................... 25

  4.2.4.2 Ontwikkeling....................................................................................................... 25

  4.2.4.3 Eisen volgens onderwijsnetten ........................................................................... 26

  4.2.4.4 Voorspellende waarde ........................................................................................ 26

  4.2.5 Relatie tussen verschillende voorbereidende lees- en spellingvaardigheden ........ 27

  4.3 Voorbereidende lees- en spellingvaardigheden bij kansarme, anders- en meertalige

  kleuters ................................................................................................................................... 30

 • 4.3.1 Belang van extra stimulatie van voorbereidende lees- en spellingvaardigheden bij

  kansarme, anders- en meertalige kleuters ............................................................................. 30

  4.3.1.1 Communicatie en interactie binnen het gezin .................................................... 30

  4.3.1.2 Communicatie in de klas .................................................................................... 31

  4.3.1.3 Voorlezen ............................................................................................................ 31

  4.3.1.4 Taal ..................................................................................................................... 33

  4.3.1.5 Individueel aangepaste feedback ....................................................................... 35

  4.3.2 Evidentie voor training van voorbereidende lees- en spellingvaardigheden bij

  kansarme, anders- en meertalige kleuters ............................................................................. 36

  4.3.2.1 Kansarme kleuters .............................................................................................. 36

  4.3.2.2 Anderstalige kleuters .......................................................................................... 38

  4.3.2.3 Meertalige kleuters ............................................................................................ 39

  4.4 Besluit ............................................................................................................................. 41

  5. Probleemstelling en doelstelling ............................................................................................ 43

  6. Methodologie ......................................................................................................................... 44

  6.1 Proefpersonen ................................................................................................................ 44

  6.2 Beschrijving van het meetinstrument ............................................................................ 46

  6.2.1 Auditieve analyse voor kleuters ............................................................................. 47

  6.2.2 Letters benoemen voor kleuters ............................................................................. 48

  6

Search related