Arte vizuale si abilitati practice cls 3 vizuale si abilitati...¢  2016-08-16¢  Flia trF il 1 ffi,,';iiH*+"@il

 • View
  16

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Arte vizuale si abilitati practice cls 3 vizuale si abilitati...¢  2016-08-16¢ ...

 • ffi ffi

  W ffi ffi

 • p t-ilr

  F lv-vt

  CUPRINS

  SEMESTRUL I

  Recapitulare: materiale ;i instrumente Recapitulare: elemente de limbaj plastic - punctul, linia, pata de culoare, forma Recapitulare: tehnici de lucru invdlate in clasa a ll-a Amestecuri aGromatice Oblinerea de forme spontane Forme plane gi spaliale (colajul gi macheta)

  Elemente de limbaj plastic: culoarea, culori principale, binare, calde, reci, nuan!e, tonuri Tehnica Origami

  Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma Tehnici de lucru cu fire gi materiale textite: tiiere, croire, coasere, impletire Modelaj: modelare liberi, presare; volum, plan, linie

  Amestecuri cromatice Obfinerea de forme spontane prin: stropire forlata, curgere liberi, fuzionare, scurgere aderenti ;i prin dirijarea jetului de aer Tehnici de lucru: colaj, indoire, tiiere, lipire etc. TehnicS fotografici: forma, lumina 9i culoarea

  Tehnici specifice de aplicare a culorilor: efectul de transparenld/opacitate Oblinerea de forme spontane prin decolorare cu pic Tehnici de lucru: colajul oblinut prin rupere, tiiere, lipire etc. Tehnici fotografici: forma, lumina gi culoarea

  SEMESTRUL AL II-LEA

  Amestecuri cromatice Tehnici de lucru cu fire;i materiale textile: tdiere, croire, coasere, impletire Tehnica Quilling

  Elemente de limbaj plasti

 • lia

  F F

  tr il

  1 ffi,,';iiH*+"@il

  Acest caiet imi apar[ine! Creeaz5-fi propriul caleidoscop. imparte forma de mai jos ata cum i1i doregti. in fiecare fragment de oglindd, deseneazd sau scrie ceva despre tine, ca sd ardli cd acest caiet ili apagine. Prin linii, puncte 9i culori poli vorbi despre: familia ta, prietenii tdi, culoarea preferat5, animalul preferat, materia preferati, desenul animat preferat, muzica preferatd,locul preferat,locurivizitate in vacanfi, cdrli citite etc.

  1j.gr$b*;;tr 'ffiJB'iFH i il ,r,,, '

  tlt*.gl,sEe sbss

  Locul unde mcr joc

  Ff3rntrllrrefers,

  PrietcmeaE ffiffie&

  cel sae* banm

  *nfusfiffffis,g

  Fcsnilia ilrecr meu nor$Gos

 • TIPAR

  Materiale necesare: tiparul, o coalb de hdrtie, un creion gi o coala de calc.

  0bservd cd desenul s-a imprimat pe

  coala de dedesubtin pozilie inversd. Repetb pasul 3 ;i ingroa;5 conturul imprimat pe coala alba.

  Copiazd pe coala de calc conturul

  desenului ales din caiet. Folosegte

  un creion cu mind moalel

  intoarce coala de calc pe cealaltd

  parte, agaz-o pe o coala albd

  gi recontureazd.

  ,T d & 1:

  1.

  Pofi folosi desenul de pe coala de calc de cdte ori dore;ti, pentru a obline mai multe desene.

  Iti amintesti?tt

  Acest caiet conline o mullime de tipare (gabloane) pe care le poli multiplica, daca doregti.latd una dintre metodele posibilel

 • l. Scolile povestesc

  Cu ce g0nduri

  si emotiittr,I ai inceput

  clasa a lll-a?

  llustreazd o amintire placutb legata de gcoalb.

 • lmagineazS-fi cd strdzile pe care mergi cdtre gcoala ta seamdnd

  cu un labirint, asemenea celor din fig. A gi B.

  Descoperd drumulinfiecare caz!

  1. $collls povestesc

  c c @

  tr

  re W %

  tr

 • Gdndegtete la drumul pe care il parcurgi zilnic cdtre ;coald. Deseneazd-l in chenarul de maijos, sub forma unui labirint.

 • i;:'"j

  iriillil"r

  :j iii lflli .rr- I r:a iai,J.l

  '::i:i:

  tii til-'ri'!r.," l.,l r.lii r-,.':li.l:r ,i

  :iilr; rlilil'i -'r :,rlr''r.lr:lr'ri