Arte vizuale si abilitati practice Cls 1 vizuale si abilitati practice Cls 1 Caiet... Produse ale activitalii:

 • View
  94

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Arte vizuale si abilitati practice Cls 1 vizuale si abilitati practice Cls 1 Caiet... Produse ale...

 • rc l t-ilt

  CUPRINS

  Materiale gi instrumente: hdrtie liniati 5i neliniatS, diverse obiecte, creion grafit, creioane colorate, creioane cerate, radierS, acuarele,

  hirtie colorati, foarfeci, lipici etc. Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forma Tehnici de lucru: linie modulati, repetilie, dactilopicturd, decupare dupi contur, lipire Produse ale activitSlii: decoralii, compozi!ii, jucirii

  Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forma Tehnici de lucru: desen, amprentare, decupare, indoire, lipire

  Produse ale activitSlii: desen liber, compozi!ii, diferite obiecte decorative sau jucirii, figurine etc.

  Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forma Tehnici de lucru: desen, decupare dup6 contur, indoire, lipire, colaj

  Produse ate activitifii: diferite obiecte decorative ;ijucirii etc.

  Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forme regulate Tehnici de lucu: linie modulati, repetilie, indoire, colaj, decupare, lipire, pensula!ie

  Produse ale activitetii: desen liber, compozi!ii, obiecte decorative

  Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forma 9i volumul Tehnici de lucru: repetilie, stilizare, pensulalie, tiiere, indoire, lipire etc.

  Produse ale activitalii: desen liber, compozi!ii, diferite obiecte decorative sau utile in anumite ocazii etc.

  Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forma Tehnici de lucru: linie modulati, repetilie, pensulalie, colaj, decupare, lipire Produse ale activitilii: desen liber, decoralii, compozi!ii, obiecte utile

  Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forme regulate

  ;i neregulate Tehnici de lucru: linie modulati, repetilie, pensulalie

  Produse ale activitSlii: desen liber, compozi!ii

  Elemente de limbaj plastic: pata platd, pata vibrati Tehnici de lucru: linie modulatd, repetilie, pensulalie, decupare, pliere, colaj Produse ale activitS!ii: desen liber, compozi!ii, obiecte decorative

  Elemente de limbaj plastic; linia, punctul, forma Tehnici de lucru: pensulalie, lipire, repetilie Produse ale activititii: desen liber, compozi!ii, jucErii

  Elemente de limbaj plastic linia, punctul, forma Tehnici de lucru: pensula!ie, decupare, pliere, colaj

  Frqduse ale activitetii: desen liber, compozi!ii, obiecte decorative

  Unitatea t -lnpbor Povegti cu pisiri Baloane colorate

  Zmeie de h5rtie

  Unitate* 3 - Pavegti de ts*rnn& Frunzele povestesc

  ln vie

  Arborii povestesc

  in pidure Ioamna darnrca

  Unitatea 3 - Noi, in diversitatea lumii Autoportret Cum nelmbricim? Frizuri amuzante

  Unitatea 4 - Povegti de iarni Lu manusr sr cactula Ningel

  Unitatea 5 - Simboluri Blazonul familiei mele Bufni!a, simbolul inlelepciunii Simboluri ale unor supereroi

  uniratea 7 - cilitorii Drumul spre comoard Pas cu pas

  Alege destina!ia

  Unitatea I - in lumea celor €are nu cuv6nti Fluturi

  Animale din cifre ln apa

  u$ltatee 6 * Me*eriil* p$rn*ntul$i 47 Meseria preferati 48 Mandala unei meserii 53

  : 6

  1l

  12

  3 tv-v[

  s vm-x

  r xt-xtv

  ' xv-xvil

  l xvm-xx

  ' xxt-xxil

  ) xxN-xxvlt

  l xxvilt-xxxt

  13

  14

  17

  18

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  29

  30

  34

  41

  42 43

  45

  55

  56

  58

  60

  6',|

  62

  65

  67

  Unlt*lea**lnv*,nteeafr-reinventeaai 69 Puzzle din bele de la inghelatd 70 Creatori de imprimeuri 71

  tinitatea 10 - Amintiri despre viitor 73 Papuci de cilitor 74 Prin ochelar:i de scafandru 77

  l xxxlt-xxxv

 • ,-, .# .".' & *

  :., L$,effi*

  ?

 • 1. In zbor: Povetti cu p&sclri Umple conturul pdsdrii pnn amprentare, folosind v6rful degetului sau capitul unui creion. Roag5 trei colegi si aplice gi ei cite o culoare! Ajuta-igitu pe ei!

  Ce culoare va folosifiecare?

  Andrei (exemplu)

 • Decoreazi bufni,tele, folosind linii, puncte, forme gi culori.

 • f. in zbor: Pove$ti cu pcsctri =,, .,

  Creeazi o pasdre pe deget, urm6nd pagii de maijos.

  Decupeaz5! [ipegte capetele!

  Lipegte capetele tiparu lui ! Probeazi gi !ipegte inelul!

  indoaie gi lipegte aripile! JoacS-te!

 • TIPAR