Arte vizuale si abilitati practice - Clasa pregatitoare ... vizuale si abilitati practice - Clasa... 
Arte vizuale si abilitati practice - Clasa pregatitoare ... vizuale si abilitati practice - Clasa... 
Arte vizuale si abilitati practice - Clasa pregatitoare ... vizuale si abilitati practice - Clasa... 
Arte vizuale si abilitati practice - Clasa pregatitoare ... vizuale si abilitati practice - Clasa... 
Arte vizuale si abilitati practice - Clasa pregatitoare ... vizuale si abilitati practice - Clasa... 

Arte vizuale si abilitati practice - Clasa pregatitoare ... vizuale si abilitati practice - Clasa... 

 • View
  276

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Arte vizuale si abilitati practice - Clasa pregatitoare ... vizuale si abilitati practice -...

 • 5ay CHEE5EI Pregitegte pentru azi: . Fotografia ta preferatd din albumulfamiliei.

  Prezint-o colegilor, justificdnd motivul pentru care iti place.

  r Privette cu atenlie fotografiile. Fii atent la detalii.

  @

  @

  a

  a

  a

  Ce observi? Descrie ce veziin fiecare imagine (decorul, persoanele, culorile, alte elementeJ, Cesunetecrezic5seaud?Cemirosuricrezic5sesimt? Ce if i imaginezi cd se petrece? Ce te face si crezi acest lucru? Ce ar fi putut sd se intample inaintea acestor scene? Dar dupi? compari cele doud imagini. La ce intervar de timp au fost ficute? ce sentiment ai cand privegti fiecare dintre cele doud fotografii? care crezi ci este mesajul pe care a vrut si-l transmitd fotograful?

  Oijsprins Dreamstime1 eeptembrie 1960 l seplembrie2Oll

  Cele doui fotografiiii prezintd pe elevii unor gcoli dintr-un orag din Rusia in prima zi de gcoali.

  Activitate creativi RoagS-i pe pirinlii tii s5-!iimprumute aparatul de fotografiat sau telefonul mobil, apoi: . fotografiazi un obiect care are culoarea ta preferatl . fotografiazS un obiect al cSrui nume incepe cu litera M. fotografiazd ceva care are forma asemindtoare literei A. fotografiazi juciria ta preferatd in mai multe locuri

  9i creeazi o poveste in care aceastd jucirie este personajul principal.

  ,,Say cheese!" este o expresie pe care o spun fotografii atunci cand vor ca aceia cSrora li se face fotografia si z6mbeascd.

 • +f"

  .,:=' -:,:t::tl-:-:

  .:::ti:1.,-::#'

  r). Ainevoie de: : acuarele gi creioane colorate o pensulS, ap5 intr-un pahar

  j

  L't i

  -:- .{

  .i

  i' rl +

  :

  i.

  Sglf$e s# u auhaport rse? Probabil !i-ai ficut deja nenumdrate selfie-uri, dar nu ai ?ncercat niciodati si desenezi un autoportret. Nu e chiar atAt de greu!

  . creion, radierd

  . o coalS de h6rtie

  Privegte-l cu atenlie pe colegul sau colega de l6ngd tine. Ce vezi? Doi ochi, un nas, o gurd gi doui urechi- le avem cu tofii, dar nu suntem identici! Fiecare e unic gi special!

  Cum procedezi?

  @ la coala de hArtie pi cu ajutorul creionului deseneazi un ovalin mijloc. Acesta va reprezenta conturul chipului tiu.

  @ Deseneazi g6tul 9i umerii. @ Chipul are c6teva insugiri speciale. Ochii sunt

  agezali la mijlocul ovalului. Misoari distan!a de sus pini jos ;i pune doui puncte orientative. Partea de jos a nasului nostru este situatd la jumitatea distanlei dintre ochi gi birbie. Gura este aSezati la jumitatea distanlei dintre nas gi birbie. Reprezinti ochii, nasul gigura cu ajutorul creionului. Nu uita urechile! Acestea sunt de o parte gi de

  : alta a capului giincep din dreptul ochilor, ajungdnd p6nd in dreptul gurii. Deseneazd apoi pirul.

  @ Aiterminat cu creionul. Pregitegte pensula gi acuarelele!Amesteci alb, rogu, galben gi un

  , . sfiop de verde, apoi picteazi fala gig6tul. Folosegte culorile potrivite pentru ochi, pir gi nu uita de buze! Picteazi fundalul, folosind o culoare care si evidenlieze portretulteu!

  @ Cornpard acum desenultdu cu imaginea ta din oglindS!

 • Toamna

  A Frorecr,,Frunzurle vesere..

  Ai'nevoie de::,:,,f:: i a

  a

  frunze de la diferiti arbori acuarele pensula

  . o coald de h6rtie

  Cum procedezi?

  @intoarce frunzele pe dos (cu nervurile in sus).

  O Cu ajutorul pensulei, picteazd-le giinainte si se usuce, apazd-le cu partea pictatS inspre coala de h6rtie.

  @ Preseazd cu ajutorul palmei. @ Desprinde ugor fiecare frunzS. Ai realizat un tablou de toamni multicolor!

  Proiect,,Copacul roditor"

  Ai nevoie de: . h6rtie colorati . lipici . pensuli . acuarele

  €um procedezi?

  O Rupe bucSli mici de h6rtie din culorile rogu, verde 9i albastru.

  @ Picteazd trunchiul 9i crengile copacului.

  @ Lipeste frunzele, fructele, iarba gi norigorii. Ai obtinut un tablou

  :,. ,:nufiai,b'u'n dediruit! . , ,.

  +";'5'lr',,'|;

  ';l;.i::i iri.-,,;'-. .'... i 4, .o ' '€fi.i]:,', ; "'".'r'i

  ,1 .:l

  .: ',:

  q*

 • @ Figa 1: Semnul de carte j . r Ai nevoie de:':l . foarfeci

  o creioane colorate sau carioci

  Cum procedezi?

  Q Alege unul dintre cele doud semne de carte.

  @ Coloreazi semnul de carte.

  @ Decupeazd-l cu atenlie.

  @ Diruiegte-l unei persoane dragi cu ocazia sdrbStorilor de iarn5.

  i''> d&Be$r '' ,

  t, t., ,l .;^t'* '*' '..0 *?_.i

  \ _, "..-- { *':l-'

  i .jr ..- ".: j ! ,; i .*- _*-:i- u.J

  .*, a*j-,---i '*$' ;._

  i .r' ', ,' ,'. - ..-'

  --.. j" ,,'t ,. i' a'..

  ', r*.. .-;

  a *

  €s: --!r.T-

 • l

  ;fl.t

  Fisa 2:) Ai nevoie de: . foarfecd . lipici

  Cum procedezi? i',' Decupeozi dreptunghiul din

  h6rtie coloratS. RuleazS-l ugor si lipeste-l pentru a forma un cilindru (un mic tub precum cel din imagine). DecupeazS aripile fluturagului, bulinulele gi antenele. Lipegte bulinulele pe aripi. Lipegte antenele pe cilindrul de h6rtie. Lipeste tubul pe aripile f luturasului.

  OOc' OO:]

  co \-/