Arte vizuale si abilitati practice Clasa Pregatitoare ... vizuale si abilitati practice Clasa...¢  Marinela

 • View
  53

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Arte vizuale si abilitati practice Clasa Pregatitoare ... vizuale si abilitati practice...

 • rfi[ ll,llfflu-t,^JLl"

  Ml rl '\ [0tr I

  lll

 • Marinela CHIRIAC Mariana Cerasela P0PA

  Doina BURTILA Luana GHITULESCU

  AW vrTlAALfrJ A$fLfl-Mr PM)T)fr

  ouxilior pentru closo pregotitoore

  Porteo I

 • TW Wi@ Lrr*l-a, , a,,

  mO\nUAl u

  ;A nrr MorfHt,A-[

  #4 I I#

  fin*l /4(.-..{Ta}r6di r'

  I ;4 -\lrh" .4- I{t \}/q-].!/

  ffi :$,N"" N_:-Nffiqffi&ffi

  Olilll( l'l'I:t,]1. $COI-AI{LII.LJI g[ "f I .l(

  ,,.: .,,J"\I\\1ff_T M UWffiW t$ffi$snr ffi*#ffffir

  .t

  Wffi,,I*, Z-'-{ffi

  ffq"j'$l

  \REA4ACUF'A

  tso k-w+ w.nu "d*w

  '{i* l;iri:'*

  MILIARIZAREA

  \u

  p

  fl i.'

  *$. ",,,1\ .$ l:\d d;: :"-

  THRIA t, Ii t,E I\TECESA]

  M rffi

  ,L$f, o

 • .t. *,,j;sq':t'g;4

  in

  gi identifici apoi culorilei'

  'j';;,';'ii.'i'!i,io,S

  p*t.()li( )l;X; Lr "i_{,.,

  Prive;te imaginile de mai jos Foloseste-le in desenele tale.

  AstIzi desenlm Prietenii tuturor. Pasta, peria, prosopelul, sipunul Ni-s prieteni toti, ca unul. $i

  plugat gi virgat Apa-ndatd a zvdntat!

  Materiale gi ustensile: hArtie colorat5, foarfecl', fire de lind, mohair, lipici.

  Tehnici de lucru: decupare dupl conturul trasat, tliere gi liprea firelor.

  Etape de lucru: 1. Decup eazd dreptunghiul albastru de la pagina27. 2.Tate firele de lin5, mohair. 3. Acoperl cu lipici pirgile laterale ale formei. 4. Lipe;te firele gi prosopelul este gata. Daci dore;ti pogi si-i faci pe mijloc ;i o floricici. Lipe;te prosopelul lAngi "Prietenii" p. care i-ai desenat si colorat Ia pagina 25.

  _ffi W

  W ryLi''

  ffi- \ D.r.n eazd gi coloreaz|,"Prieteni i" Ia pagina 25.

 • |\\u.i ,'ir 'i\ N . I N*l$-'$; "u r$A $ $ "$ii i$:i $

  N \ Urmireste imaginea si spune care sunr culorile

  toamnel.

  i-lllii''.i ;l, ;i- r1 r';':i ii'r \i rj

  Materiale si ustensile: frunze, petale de flori, acuarele, lipici.

  Tehnici de lucru: ordonare, lipire.

  Etape de lucru: 1. Pregiteste frunzele ;i petalele de flori. 2. AcoperS, cu lipici foaia - suporr. 3. Aplici frunzele penrru a obpine un copxc l:r pug. 31. 4. Petalele foloseste-le pentru flori imprcr-rri cr-r fru'zele mlcl. 5. Folosegte gi acuarele pentru a conrplctrr t:rbloul.

  r,1

  i.ll\i

  , , .l t'ji.lri ,lt','

  I irqr,'

  'h

  ffi

  # tl

  ,ft

  p o o ! o bo

  ,{

  \o

  \' a*

  G N

  -oF,{

  )\s

  \ o

  s

  a,

  .lr

  Vaporul, Monet \. \ Desen eaz\, si coloreazd, un peisaj de toamni la

  pag. 29.

 • ';" t ,r, \i" r,, .{..,{ir \i i ir'.

  COVOF" DE, FT{UNZE "" PATA NE, CULOARE

  u ;le s::r€. c# [ $te'l ag g^x ;tL # $ #

  \ Pogi realizaun covor de frunze prin tehnica gtampiliriila pag. 33.

  TvtORI$CA

  Materiale gi ustensile: hirtie colorati, lipici, foarfecd'

  Tehnici de lucru: tiiere, indoire, lipire.

  Etape de lucru: 1. Taie hirtiain formi de pdtrar de la pag.27. 2. P\iazd pitratul pe liniile trasate. 3. DesfS-l apoi pe urmele rimase, taie cu foarfeca pinS'

  aproape de centru. [.]^ iolgurile ;i suprapune-le unul pesre celilalt la centru, unde le lipegti urmirind modelul.

  ':t....#'

  .*"'+..-

  A

  2-3

 • ii-.' ',:", .r ,i , i !i' , i, { 1; l; ;i i,",- it t. -:

  r :

  ;" ':

  t' 1." ;l ., ,i i r- r ''''i;;,i, i?rinil

  ft,.foDELAJ - ltrRUCTE $r LEGUft,{E DE TOAh,TNACUTORT CAI,I}E,

  "Rosu si galben amestecat Dau orange neapdrat".

  Rosu, galben si orange sunt culori calde. Ele dau senzatia de apropiere.

  Recunoaste-le!

  Deseneazd, apoi coloreazd,, fructe si legume (mdr, pari, morcov) la pag.35.