Arte vizuale si abilitati practice Clasa Pregatitoare - Partea II vizuale si...¢  2017-01-27¢  poliester

 • View
  39

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Arte vizuale si abilitati practice Clasa Pregatitoare - Partea II vizuale si...¢ ...

 • .A]W ,AE'1tlt,

  lll lril:

 • Marinela CHIRIAC Mariana Cerasela P0PA

  Doina BURTILA Luana GHITULESCU

  AW VrzuALfr A$tLl 1'-AI Pru)"n)fr

  ouxilior pentru closo pregotitoore

  Porteo o ll-o

 • CUPRI NS

  qINE AIVENIT,ITIBffAPRII.4/iVARI/I BINE AIVENff,IW|IAVAP/,! LA 1NCEPUT DE PRIMAVARA / 3 LA MULTI ANI COPILARIEI / 15

  Buchetul de ghiocei Copiii lumii-n sirbitoare Mi4igoare, m\rtisoare / 4 Sirbitoarea literelor gi a cifrelor / 1.6

  SARBATOARILE PRIMAVERII / 5 ACTIVITATI CU MATERIALE SINTETICE / 16 Inimioare pentru mama Tangram Primivara infloare / 6 Cogul cu oui dePagri /7 Fluturele / 8

  iN r-uur,A PovESTILoR/ e Scufiga Rogie

  ANTMALELE $I PUII LOR/ 10 JUCARTT $TJOCURI / 11

  Evantaiul La noi / 32 La cirege / 73 LaMareaNeagri / 14

 • Soarele de primlvari Scoate dtn zdp ad5- af,ard" Albi 9i ginga;i ghiocei Si ne-mpodobim cu ei.

  - vl)a va spun cum sa lucreze Cine vrea si-i deseneze: Deseneaziun inel Mare cAt un simburel.

  Deseneazl-apoi egale, Sub inel doui petale; Din petale s-a ivit Mugura;ul ascutit.

  Din inel, in sus porneste, O virgugi i se-ndoiegte $i apoi in jos coboari, Iar o Irunzi o-nfigoari.

  Subgirici, ascufiti Tot cu verde e vopsiti; $i ai desenat asdel Minunatul ghiocel.

  inci doi sau trei ca el Si-ai ficut un buchetel. \D.r.n eazi ghiocei

  in partea stingl.

  ii * ii

  ii

  I :i

  t i: i:r l

  tA frngcnpu-K. K*ffi PKK&ffiAvnKA Buchefrap$ *$m g$efretemfr

  Materiale gi ustensile: hirtie aIbd,, hirtie creponati verde, lipici, foarfecl".

  Tehnici de lucru: decupare dupl contur, rupere, mototolire, lipire.

  Etape de lucru: 1. Decup eazd petalele florilor de Ia pag" 17, dreapta. 2.Fiecaie petali se taie pind"Ia jumdrate, se di cu lipici pe una din pirgil e tdiate, iar cealalatd partc se suprapune. 3. Petalele obginute se asambleazd cdte trei lipindu-se numai partea de sus pentrv a teanza "clopogelul". 4.Fiecirei tulpinige lipegte-i cite un clopogelt v rit cu hirtieoupa ce al acope crep onat d, arit mlpinigele, cit ;i frunzelela pag.21,3. 5. Labaza fiecirui "clopogel" lipegte o bilu$ verde obginutl prin ruperera gi mototolirea hirtiei creponate.

  la pag. 1.7,

 • M6rfi;oare, mirtisoare

  \D.r.n eazd;i coloreazd"Ia pag.23 mdrgigoarele pe care ai dori si le oferi piringilor, fratilor, surorilor, prietenilor.

  \Elor.;te instrumentele de lucru potrivite pentru fiecare desen.

  \, ,#

  Materiale 9i ustensile: hirtie albl,,verde, hirtie creponati verde, lipici.

  Tehnici de lucru: decupare dupi contut mpere, mototolire, lipire.

  Etape de lucru: 1. Decup eazd petalele de ghiocei de la pag. 17 . 2.Urmeazi etapele descrise la pag.3 pentru confecdo nar ea ghiocelului. 3. Decup eazd dupi contur pdtratele de la pag. 1,9. 4. Fixeazd fiecare ghiocel pe cite un pitrat, pune*i gi biluga verde din hirtie creponatl. 5. Lipe;te-i un gnuruleg;i mirgigorul este gata.

  _.di*"ftqq,

  { t

  c#-'1$S\

 • SARBATO ITILh, PRI N4 AV}i }LI T Inimioare pentru mama

  Repovestire - I nimioare, inimt oare, de Sarina Cassvan

  \D.t.tt eazl;i coloreazd.inimioare Pentru mama ;i bunicile :.ale (pag.25).

  \Folot.gte culori calde in decorarea lor.

  ffi ?.,,'t

  ? U qpt

  FEN,TCITARE,

  Materiale ;i ustensile: carton alb, hirtie creponati rogie, fire textile albe, lipici, foarfeci,. Tehnici de lucru: decupare dupi contur, mpere, tdiere,lipire. Etape de lucru: 1. Decup eaziforma de inimioari de la pag.25, dreapta. 2. Rupe hirtie creponati ro;ie. 3. Acoperi cu lipici inimioara in pirgilc exterioare

  ;i aplici hirtia creponati. 4.Taie fire albe si lipegte-le in formi clc floarc pcstc hirtia creponati sau scrie 8 MARTIH. La interior scrie LA MULJ'I ANI! Acum pogi oferi felicitarea mamci.

 • \D.r.n eazd", apoi colo reazd"florile promise "Primive rt|" (pag. 27).

  FI_OIil I)ri 1'f{Ih/{ A \r A H,,1Tr

  Primivarl dragl", te iubim! Pentru zilele frumoase Noi igi diruim Flori multicolore Pictate acum.

  $,u s''$.ga--'r ;1vu" il';,1 ff tr n i|'']fr ,t* ;are

  T AT **.'$ lt

  Materiale si ustensile: hirtie rosie, hirtie creponati vcrde gi galben5, galben5, 3 betigo are, pahar de la lapte, poliester expandat, foarfecl,, lipici.

  Tehnici de lucru: decupare dupi contur, rupere, infi;urare, lipire.

  Etape de lucru: 1. Decup eazd"formele de petale de la pag.29. 2.Taie cu foarfeca pe linia punctati. 3. Grupe azd cite doui forme si introdu-le una in alta. 4. infigoari hirtie creponati verde peste begi;oare. 5. Rupe din hArtia creponati bucigele pentru frunze ;i lipegte-le pe begigor. 6. Lipegte codiga de floare a realizatd. 7. tnvelegte plhirelul de la lapte cu hlrtie creponati gaIbenl,, pune in el poliester expandat. Lalelele sunt gata de pus in suport.

  #'fi c i*%Wm

  : # u;;'

  .1;@'- ,w

  t*. .;b

  A

  Presari bucigele de hirtie verde peste poliester. : ti .,i,il;i.i !i