of 51/51
1 ARHIVSKA ZBIRKA ISIM POPIS ZBIRKE INŠTITUTA ZA SLOVENSKO IZSELJENSTVO IN MIGRACIJE ZRC SAZU Zbirka je nastajala v desetletjih razvoja današnjega Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU v Ljubljani, bolj intenzivno od srede osemdesetih let 20. stoletja. Velik del zbirke sestavlja arhivsko gradivo, ki je bilo pridobljeno iz Slovenske izseljenske matice (*1951) , deloma je prišlo v zbirko preko SAZU ali je bilo poslano na naslov inštituta. Prvi popis gradiva je naredil Dean Ceglar. Glej: Dean Ceglar, Vodnik po arhivskem gradivu Inštituta za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, 2000, Zaloţba ZRC, ZRC SAZU, 64 strani. Zaradi predaje gradiva Arhivu R Slovenije je bil opravljen ponovni pregled gradiva in deloma so bili vnešenimi popravki glede strukture in popisa. Delo je opravil dr. Marjan Drnovšek v začetku leta 2006, ki je tudi izvršil primopredajo zbirke z gospo Marijo Grabnar (ARS). Zbirka je bila 23. 2. 2006 predana v hrambo Arhivu Republike Slovenije, Ljubljana, Zvezdarska 1. (E-pošta: ars&gov.si ) SKUPINA GRADIVA ENOT: 109 škatel in 2 fascikla Zdruţene drţave Amerike 69 Kanada 2 Juţna Amerika 6 Avstralija 1 Afrika 1 Evropa: Francija (7), Belgija (3), Nizpzemska (1), Švica (1), Evropa (1), drugo (7) 20 Splošno o izseljenstvu, razno 12 SKUPAJ 111

Arhivska zbirka

 • View
  247

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Arhivska zbirka

 • 1

  ARHIVSKA ZBIRKA ISIM

  POPIS ZBIRKE INTITUTA ZA SLOVENSKO IZSELJENSTVO

  IN MIGRACIJE ZRC SAZU

  Zbirka je nastajala v desetletjih razvoja dananjega Intituta za slovensko izseljenstvo in

  migracije ZRC SAZU v Ljubljani, bolj intenzivno od srede osemdesetih let 20. stoletja. Velik

  del zbirke sestavlja arhivsko gradivo, ki je bilo pridobljeno iz Slovenske izseljenske matice

  (*1951) , deloma je prilo v zbirko preko SAZU ali je bilo poslano na naslov intituta.

  Prvi popis gradiva je naredil Dean Ceglar. Glej: Dean Ceglar, Vodnik po arhivskem gradivu

  Intituta za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, 2000, Zaloba ZRC, ZRC SAZU, 64 strani.

  Zaradi predaje gradiva Arhivu R Slovenije je bil opravljen ponovni pregled gradiva in deloma

  so bili vneenimi popravki glede strukture in popisa. Delo je opravil dr. Marjan Drnovek v

  zaetku leta 2006, ki je tudi izvril primopredajo zbirke z gospo Marijo Grabnar (ARS).

  Zbirka je bila 23. 2. 2006 predana v hrambo Arhivu Republike Slovenije, Ljubljana,

  Zvezdarska 1. (E-pota: ars&gov.si )

  SKUPINA GRADIVA ENOT: 109 katel

  in 2 fascikla

  Zdruene drave Amerike 69

  Kanada 2

  Juna Amerika 6

  Avstralija 1

  Afrika 1

  Evropa: Francija (7), Belgija (3), Nizpzemska

  (1), vica (1), Evropa (1), drugo (7)

  20

  Splono o izseljenstvu, razno 12

  SKUPAJ 111

 • 2

  ZDRUENE DRAVE AMERIKE (katle 1 69)

  SLOVENSKI PEVSKI ZBORI V ZDA

  katla 1:

  SLOVENSKI PEVSKI ZBOR FRANCE PREEREN, Chicago, Illinois, 1954-1965

  1 m.

  Gradivo: spominske broure 1954/ rokopis: eskoslovenske Spolky v America 1964/ program

  koncerta 1965.

  PITTSBURKI SLOVENSKI OKTET, Pittsburgh, Pennsylvania, b. d.

  1 m.

  Gradivo: rokopis o oktetu b. d.

  WILSONITE CHORALIERS, Los Angeles, California, 1953

  1 m.

  Gradivo: program koncerta 1953.

  SLOVENIAN GLEE CLUB PREEREN, b. d.

  1 m.

  Gradivo:spominska broura b. d./ fotografija b. d.

  SLOVENIAN GLEE CLUB SLOVENEC, Pueblo, Colorado, 1953

  1 m.

  Gradivo: program koncerta 1953.

  PEVSKI ZBOR SVOBODA, Detroit, Michigan, 1931-1934

  1 m.

  Gradivo: programi koncertov 1931-1934.

 • 3

  NAPREJ, Wisconsin, b. d.

  1 m.

  Gradivo: rokopis o zboru b. d.

  katla 2:

  ZVEZA JUGOSLOVANSKIH PEVSKIH DRUTEV V AMERIKI, 1917-1918

  1 m.

  Gradivo: programi koncertov 1917-1918.

  ZDRUENI MLADINSKI PEVSKI ZBORI, 1934-1979

  1 m.

  Gradivo: jubilejni knjigi 1937-1938/ programi koncertov 1934-1979/ spominska knjiga 1935.

  SOLISTINI KONCERTI, 1943-1969

  1 m.

  Gradivo: programi solistinih koncertov Anne Safred 1952, Carolyne Budan 1952, June

  Babitt-Price 1954, Cecilije Valeni 1969, Florence Unetich 1947, Antona ublja b. d., Zlatka

  Balokovicha 1943/ zapisi o Antonu ublju 1944/ asopisne kritike koncertov 1965-1969.

  HRVAKI PEVSKI ZBOR ABRAEVI, 1938-1942

  1 m.

  Gradivo: programi koncertov 1938-1942.

  katla 3:

  SLOVENSKE UPNIJE, KOFIJE IN MISIJONARJI, 1940-1991

  1 m.

  Gradivo: broure o slovenskih upnijah v Columetu (Michigan), v Pittsburghu (Pennsylvania)

  v Joiletu (Illinois) 1940-1965 in Religion in Yugoslavia 1947/ zapiski o slovenskih kofih

  in misijonarjih b. d./ rokopis o Baragi, Vinku Lautru in Kiwanis klubih (Edi Gobec) 1971/

  pismo Barbare Slanovec (California) 1973/ dopis in spominska broura (1916-1981) cerkve

  Svetega Cirila iz New Yorka 1991.

 • 4

  SLOVENSKA ENSKA ZVEZA, 1929-1979

  1 m.

  Gradivo: spominske broure in programi prireditev 1948-1955/ zgodovina Slovenske enske

  zveze 1964/ rokopisi zgodovine Slovenske enske zveze 1953-1964/ seznam lanic glavnega

  odbora Slovenske enske zveze 1979/ asopisni lanki o Slovenski enski zvezi 1942-1979/

  fotografije b. d./ dopis 1955/ fotokopirana naslovnica glasila Zarje iz leta 1929.

  SLOVENSKI DOMOVI ZA OSTARELE, Cleveland, Ohio in Fontana, California, 1957-1979

  1 m.

  Gradivo: ustanovni akt, pravilnik, letno poroilo in finanno poroilo Slovene Home for the

  Aged v Clevelandu (Ohio) 1965-1979/ dopisi in pisma Slovene Home for the Aged v

  Clevelandu 1957-1961/ asopisni lanki o Slovene Home for the Aged b. d./ razglednica

  1969/ jubilejne broure in program Slovene Home for the Aged 1961-1964/ poziv za zbiranje

  pomoi za dom v Clevelandu, pronja za sprejem v dom in cenik in usluge 1972/ potrdilo o

  prejemu darovanega denarja Franka esna za dom b. d./ spominska knjiga ob otvoritvi

  Slovene Rest Home v Fontani (California) 1960/ jubilejne broure Slovene Rest Home 1960-

  1970/ gostovanje Slovenskega okteta v Slovene Rest Home 1966/ risba doma in fotografija

  lanov odbora za graditev slovenskega zavetia v Fontani 1959.

  DRAMSKA DRUTVA

  katla 4:

  DRAMSKI ZBOR IVAN CANKAR, 1919-1984

  1 m.

  Gradivo: spominske broure in programi predstav 1919-1954/ dopis 1962/ kritike in obvestila

  v asopisih 1920-1941/ vstopnice za predstave 1951-1955/ pismo Franka esna Zimi Vraj

  1968/ otvoritev razstave Druine Danilovih v Ljubljani 1984.

  DRAMSKO DRUTVO ANTON VEROVEK, 1937-1966

  1 m.

  Gradivo: program prireditev 1937-1966.

  DRAMSKO DRUTVO NAA ZVEZDA, Cleveland, Ohio, 1948-1963

  1 m.

  Gradivo: program prireditev 1948-1963.

 • 5

  DRAMSKI ODSEK KLUBA t. 27 J. S. Z., Cleveland, Ohio, 1925-1926

  1 m.

  Gradivo: program prireditev 1925-1926.

  DRUTVO KRISTUSA KRALJA t. 226 K. S. K. J., 1930

  1 m.

  Gradivo: spominska broura za Pasijon 1930.

  PASIJONSKI KLUB, Cleveland, Ohio, 1950

  1 m.

  Gradivo: spominske knjige Slovenskega Pasijona v Ameriki 1950.

  IKAKA FEDERACIJA DRUTEV SNPJ, 1935-1937

  1 m.

  Gradivo: program prireditev 1935-1937.

  SLOVENSKO DRAMATINO DRUTVO, Chicago, Illinois, 1922

  1 m.

  Gradivo: program igre Rokovnjai 1922.

  DRUTVO SV. GENOVEFE, t. 108 KSKJ, Joilet, Illinois, 1912

  1 m.

  Gradivo: program igre Revek Andrejek 1912.

  MLADENIKO DRUTVO DANICA, 1922

  1 m.

  Gradivo: program igre Divji lovec 1922.

  DRAMSKI ODSEK DRUTVA OREL, t. 21 SNPJ, Pueblo, Colorado, 1928

  1 m.

  Gradivo: program igre Pred poroko 1928.

 • 6

  PROSVETNA MATICA, Chicago, Illinois, 1938-1946

  1 m.

  Gradivo: asopisni lanek z pozivom 1938/ pismo Ane Beniger 1946.

  DOMOVI IN DRUTVA V ZDA

  katla 5:

  SPLONO O DOMOVIH IN DRUTVIH PO ZDA, b. d.

  1 m.

  Gradivo: seznami in naslovi Slovenskih narodnih domov, pevskih zborov in dramsko-

  kulturnih drutev b. d.

  SLOVENSKI NARODNI DOM, La Salle, Illinois, 1961

  1 m.

  Gradivo: spominska broura 1961.

  JUGOSLOVANSKI NARODNI DOM, Ely, Minnesota, 1957

  1 m.

  Gradivo: spominska broura o zgodovini doma 1957.

  DRUTVO SLAVIJA, Chicago, Illinois, 1925

  1 m.

  Gradivo: vabilo na sejo 1925.

  SLOVENSKO PROSVETNO DRUTVO SIMON GREGORI, 1976

  1 m.

  Gradivo: vabilo na piknik 30. 5. 1976.

  SLOVENSKI NARODNI DOM, Detroit, Michigan, 1929-1946

  1 m.

  Gradivo: pravila drutva b. d./ zapisniki 1929-1946.

 • 7

  SLOVENSKI DELAVSKI DOM, Detroit, Michigan, 1951

  1 m.

  Gradivo: spominska broura doma 1951.

  SLOVENSKI DOM, Pittsburgh, Pennsylvania, 1961

  1 m.

  Gradivo: spominska broura doma 1961.

  SLOVENSKI NARODNI DOM, Chisholm, Minnesota, 1970

  1 m.

  Gradivo: spominska broura doma 1970.

  SLOVENSKA DRUTVA

  katla 6:

  ZVEZA KULTURNIH DRUTEV, b. d.

  1 m.

  Gradivo: spominska broura b. d./ fotografija ZKD b. d.

  SLOVENSKO KATOLIKO DRUTVO TRIGLAV, 1979

  1 m.

  Gradivo: rokopis o zgodovini drutva Triglav b. d./ pismo Jacoba Strekala 1979.

  SLOVENSKO-AMERIKI KULTURNI SVET (SLOVENIAN-AMERICAN HERITAGE

  FUNDATION), 1976-1978

  1 m.

  Gradivo: spominske broure 1976-1978.

  ITALNICA SLOVENSKEGA DELAVSKEGA DOMA, 1941-1952

  1 m.

  Gradivo: program italnice 1941/ spominska broura 1952.

 • 8

  SLOVENSKA NARODNA ITALNICA, 1934-1946

  1 m.

  Gradivo: spominske broure ob obletnici in dnevu SN 1934-1946.

  CANKARJEVA USTANOVA, 1936

  1 m.

  Gradivo: ustava in pravila 1936/ spominska broura ob 20 letnici smrti Ivana Cankarja b. d./

  rokopisa Cvetka A. Kristana b. d.

  JUGOSLOVANSKI KULTURNI VRT, b. d.

  1 m.

  Gradivo: opis Jugoslovanskega kulturnega vrta b. d.

  UNITED SLOVENIAN SOCIETY, 1978

  1 m.

  Gradivo: rokopis Mile enk o USS b. d./ programi prireditev in reklamni letak 1978-1979.

  SLOVENSKA DELAVSKA ZADRUNA ZVEZA, 1913-1927

  1 m.

  Gradivo: pravila zveze 1913/ zapis o zvezi 1926/ spominske broure b. d./ fotografija 1927.

  SLOVENSKA GODBA BLED, 1916-1936

  1 m.

  Gradivo: programi koncertov 1932-1936/ fotografija 1916.

  TONY PETKOVSEK AND THE POLKA PARTY RADIO CLUB, 1971

  1 m.

  Gradivo: spominske broure b. d./ Super 10 Wxen 1971/ rokopis b. d.

  KLUB LJUBLJANA, 1929

  1 m.

  Gradivo: spominska broura 1929.

 • 9

  AMERIKO-JUGOSLOVANSKI VOJNI VETERANI JADRAN POST 3, 1981

  1 m.

  Gradivo: spominska broura b. d./ asopisni lanek o Jadran Postu 1981.

  SOCIALISTINI KLUB (t. 49 J. S. Z.), b. d.

  1 m.

  Gradivo: asopisni lanek o zgodovini kluba b. d.

  katla 7:

  SPLONO O SLOVENSKIH NARODNIH DOMOVIH, 1942-1981

  1 m.

  Gradivo: rokopisi o naselitvi Slovencev v Clevelandu, slovenskih podjetnikih, kulturnih in

  drutvenih delavcih (Mila enk), Prosveti (Leo Poljak), ameriko-slovenskem muzeju (Frank

  esen) 1946/ spominski brouri 1969-1981/ asopisni lanki o zgodovini Clevelanda in

  naseljevanju, o Jacobu Strekalu, 50 letnici SND in slovenski razstavi v Terminal Towerju

  1969-1978/ dva zbora amerikih Slovencev v letih 1942-1944/ seznam pevskih zborov in

  dramskih drutev v Clevelandu b. d./ Slovenke in Slovenci leta 1972-1979/ fotografija b. d.

  WEST SIDE SLOVENE HOME, b. d.

  1 m.

  Gradivo: rokopis o Domu b. d./ spominska broura b. d.

  SLOVENSKI NARODNI DOM, 1937

  1 m.

  Gradivo: spominska knjiga 1937.

  SLOVENSKI DELAVSKI DOM, 1939-1956

  1 m.

  Gradivo: rokopis kratek oris zgodovine SDD (Joseph F. Durn) b. d./ pismo Mili enk 1956/

  gradivo iz spominske knjige s slikami direktorjev SDD in odseka Napredne ene b. d./

  spominska knjiga b. d./ spominski brouri 1939/ spominska slovesnost 1942.

 • 10

  COLLINWOOD SLOVENE HOME, b. d.

  1 m.

  Gradivo: spominske broure b. d.

  SLOVENSKI DRUTVENI DOM od 1949: AMERICAN-JUGOSLAV CENTER, 1938-1979

  1 m.

  Gradivo: spominske broure, knjiga in letno poroilo 1938-1962/ pisma (Jacoba Strekala in

  Josepha Trebca) SIM (Mili enk) 1979/ asopisni lanek o 60 letnici Doma 1979.

  SLOVENSKI NARODNI DOMOVI V CLEVELANDU (OHIO)

  katla 8:

  ST. CLAIR AVENUE, 1918-1969

  1 .

  Gradivo: pravila in ustava 1924-1959/ zapisnik letne seje delniarjev 1918/ rokopisi o

  zgodovini St. Clair Ave. (Frank esen, Anton Eppih, Jacob Strekal) b. d./ dopis 1953/ rokopis

  ob 50 letnici Doma b. d./ spominske broure 1924 in b. d./ asopisna lanka o Domu (Janko

  N. Rogelj) 1960-1968/ programi prireditev in koncertov 1928-1969.

  PEVSKI ZBORI V CLEVELANDU (OHIO)

  katla 9:

  JADRAN, 1920-1977

  1 m.

  Gradivo: zapisniki rednih sej 1920-1946/ spominske broure b. d./ programi koncertov 1928-

  1971/ rokopisa o Jadranu in Florence Unetich b. d./ asopisni lanki o Florence Unetich 1977/

  fotografija in nastopi 1920-1950.

  SLOVENSKI DELAVSKI ZBOR SLOGA, 1933-1940

  1 m.

  Gradivo: spominska broura in program koncerta 1940.

 • 11

  PLANINA, 1960-1964

  1 m.

  Gradivo: programi koncertov 1960-1964.

  SLOVENSKO KATOLIKO PEVSKO DRUTVO LIRA, 1912-1927

  1 m.

  Gradivo: spominske knjige b. d./ program koncerta 1927.

  SLOVAN, 1936-1971

  1 m.

  Gradivo: programi koncertov 1936-1971/ asopisni lanki o drutvu 1951-1961.

  MLADINSKI ZBOR SLOVENSKEGA DELAVSKEGA DOMA, 1937-1971

  1 m.

  Gradivo: programi koncertov 1937-1971.

  MLADINSKI PEVSKI ZBOR KROKA t. 2 SNPJ, 1955-1983

  1 m.

  Gradivo: programi koncertov 1955-1968/ rokopis o zboru 1983.

  CERKVENI PEVSKI ZBOR ILIRIJA, 1955

  1 m.

  Gradivo: program koncerta 1955.

  ADRIJA, 1927-1954

  1 m.

  Gradivo: programi koncertov, 1950-1954.

  KOROTAN, 1953

  1 m.

  Gradivo: program koncerta b. d.

 • 12

  SLOVENSKO DOBRODELNO POTOVALNO GLEDALIKO DRUTVO, 1910

  1 m.

  Gradivo: program koncerta 1910.

  SLOVENSKO KATOLIKO DRUTVO TREZNOST, 1903-1972

  1 m.

  Gradivo: asopisni lanek o drutvu 1972.

  TRIGLAV, 1947-1971

  1 m.

  Gradivo: spominske broure b. d./ programi koncertov 1948-1971.

  SLOVENSKO PEVSKO DRUTVO SOA, 1919

  1 m.

  Gradivo: program koncerta 7. 9. 1919.

  DELAVEC, 1935

  1 m.

  Gradivo: program koncerta 27. 10. 1935

  ZGODOVINA KULTURE V EUCLIDU, Ohio, 1964

  1 m.

  Gradivo: rokopis o zgodovini kulture v Euclidu o pevskih drutvih 1964.

  katla 10:

  SAMOSTOJNI PEVSKI ZBOR ZARJA, 1930-1936

  1 m.

  Gradivo: spominska broura b. d./ programi uprizoritev 1934-1936.

  GLASBENA MATICA, Cleveland, Ohio, 1940-1968

  1 m.

  Gradivo: programi koncertov 1940-1968/ rokopis o gostovanju Glasbene matice iz

  Clevelanda b. d./ asopisni lanki o triumfalnih nastopih Glasbene matice in kritike izvedenih

  oper 1942-1958.

 • 13

  SLOVENSKI PEVSKI ZBOR ZARJA, 1916-1978

  1 m.

  Gradivo: dopisi 1949-1962/ rokopisi o ustanovitvi in delovanju Zarje 1949-1966/ spominske

  broure in programi koncertov 1925-1978/ asopisni lanki o Zarji, Johnu Ferlugi, Antonu

  Eppichu, Josephu V. Krabcu in 50 letnici zbora 1936-1966/ notni zapisi b. d.

  SOCIALISTINI PEVSKI ZBOR ZARJA, 1916-1942

  1 m.

  Gradivo: spominska broura b. d./ programi koncertov 1930-1942.

  SPLONO GRADIVO O SLOVENSKIH IZSELJENCIH V ZDA

  katla 11:

  ZDA SPLONO, 1842-1997

  1 m.

  Gradivo: rokopisi o slovenskih izseljencih v ZDA (slovenske naselbine, naseljevanje

  Slovencev, prispevki k zgodovini izseljevanja iz Kranjske v Ameriko, prvi Slovenci v Severni

  Ameriki, prve slovenske skupine v Clevelandu (Ohio), socialne razmere, slovenski asniki in

  revije, podporne organizacije, naini prihajanja v Ameriki, zgodovina amerikih Slovencev,

  delovne organizacije, olstvo, SANS, Amerika bratska zveza, Akademski klub Sava,

  spomini, obletnice) 1973-1974/ korespondenca in gradivo o zbiranju arhivskega gradiva v

  ZDA 1966-1967/ Poroilo konzula v Chicagu 1952/ seznami podjetij, trgovin, potovalnih

  agencij in narodnih domov amerikih Slovencev v ZDA b. d./ prepisi pisem b. d./ All.

  Nationalities Directory 1955/ Myths and Facts about Slovenia 1991/ Slovenia, The United

  States and Nato Enlargement 1997/ poroila 1950-1970/ programi prireditev 1959-1991/

  spominska broura 1977/ fotokopija prve strani asopisa Friedens-Botschaft an alle Vlker

  ZDA (uredil Andreas Bernardus Smolnikar) 1842/ asopisni lanki o amerikem

  posredovanju proti uporabi nasilja v Jugoslaviji 1991/ fotografije1914 b. d.

  SLOVENSKI TISK V ZDA, 1891-1966

  1 m.

  Gradivo: zapisniki sej Narodnega odbora za svobodni tisk 1947-1950/ pismi 1891/ seznam

  odbornikov in zastopnikov Narodnega odbora za svobodni tisk b. d./ korespondenca odbora

  1947-1950/ rokopisi o slovenskem asopisju v ZDA (pregled, seznam, izpisi) 1958-1966/

  odtisi glav slovenskih asopisov v ZDA b. d./ prvo slovensko berilo; mali slovensko-angleki

  slovar (izrezki) b. d.

 • 14

  SLOVENSKE PODPORNE ORGANIZACIJE V ZDA

  katla 12:

  SLOVENSKA DOBRODELNA ZVEZA, 1942-1968

  1 .

  Gradivo: zapisnik 1942/ poroilo glavnih urednikov 1942/ program pomonega odbora 1943/

  seznam odbornikov drutva ADZ 1968/ spominske broure 1960/ rokopis o L. Kulanu b. d./

  pismo 1968.

  katla 13:

  ZVEZA SLOVENSKIH ORGANIZACIJ, 1923-1930

  1 m.

  Gradivo: zapisniki ustanovne seje in rednih sej 1923-1930/ finanno poroilo in poroilo o

  delu 1924-1930/ program in pravila zveze b. d./ poslanica za pomo pri postavitvi narodnega

  doma v Chicagu 1927/ obrazec odbora ZSO b. d./ program prireditve 1925.

  SLOVENSKE PODPORNE ORGANIZACIJE V ZDA (SPLONO), 1972

  1 m.

  Gradivo: seznam podpornih organizacij v ZDA 1972/ rokopis o podpornih organizacijah

  1972.

  SLOVENSKA SVOBODOMISELNA PODPORNA ZVEZA, Milwaukee, Wisconsin, 1928-

  1968

  1 m.

  Gradivo: zapisnik 5. 1936/ pismo Izseljenskega komisarijata iz Zagreba 1928/ zgodovinsko

  gradivo Etbina Kristana 1968/ atletsko sreanje SSPZ 1935/ spominske broure 1933-1938.

  SLOVENSKA NARODNA ZVEZA, 1917-1969

  1 m.

  Gradivo:izjava Slovencev v Ameriki SNZ 16. 4. 1918/ pismo o zgodovini SNZ 1969/ potrdili

  o lanstvu 1918/ potrdila o vplailih 1917-1918/ dopisnica 1918.

 • 15

  katla 14:

  KRANJSKO SLOVENSKA KATOLIKA JEDNOTA (KSKJ), Joliet, Illinois, 1891-1979

  1 .

  Gradivo: dopisi 1945-1979/ rokopis o 80 letnici KSKJ in 70 letnici SNPJ b. d./ asopisni

  lanki (ob obletnici in konvenciji KSKJ, kratki zgodovini KSKJ in slovenskih duhovnikih v

  Ameriki) 1938-1974/ spominske broure 1891-1972.

  PROGRESIVNE SLOVENKE AMERIKE

  katla 15:

  PROGRESIVNE SLOVENKE AMERIKE I., 1952-1982

  1 .

  Gradivo: zapisniki 1952-1982/ poroila predsednic, glavnih tajnic, krokov in prosvetnih

  odborov, relifnega odbora in finanna poroila 1952-1967/ dopisi 1962-1967/ govori 1952-

  1967/ pisma in razglednice 1953-1967/ telegrami 1956-1967/ programi 1953-1959/ rokopisa

  (o Akademiji Notre Dame Mannon in resolucija o nartih za prihodnost) 1954-1955/ drobci

  gradiva 1963.

  katla 16:

  PROGRESIVNE SLOVENKE AMERIKE II., 1934-1961

  1 .

  Gradivo: zapisnik ustanovnega sestanka PSA 1934 in zapisniki 1934-1961.

  katla 17:

  PROGRESIVNE SLOVENKE AMERIKE III., 1934-1984

  1 .

  Gradivo: zapisnik ustanovnega sestanka 1934/ poroila 1953-1963/ dopisi in pisma 1952-

  1984/ rokopisi: kratki izvleki iz zapisnikov sej glavnega odbora, Mila enk o PSA in zapis o

  filmu s sprejema in izleta po Sloveniji 1952-1981/ seznami PSA in popis gradiva o PSA b. d./

  zapis magnetofonskega posnetka s PSA 1981/ razstava v NUK-u 6. 7. 1984/ sklepi seje

  odbora za proslavo 50 letnice 1984/ asopisni lanki 1949-1979/ spominske broure in

  programi 1950-1984/ drobci gradiva b. d./ fotografije b. d.

 • 16

  katla 18:

  ZAPUINA JOSIE ZAKRAJEK, 1939-1976

  1 .

  Gradivo: zapisnik 1942/ banni izpiski in izpiski finannega stanja 1942-1943/ rokopisi (o

  pomoi Jugoslaviji in Slovene Home for the Aged) b. d./ dopisi in pisma 1949-1976/

  asopisni lanki (o SANS-u) 1945-1971/ spominske broure, vabilo in program 1939-1971/

  drobci gradiva (naslovi in zapiski) b. d./ fotografije 1954.

  PROGRESIVNE SLOVENKE AMERIKE IV. (DODATEK), 1934-1984

  1 m.

  Gradivo: zapisniki 1951-1983/ zapis o shodu PSA iz generalnega konzulata Cleveland 1979/

  dopisi in pisma 1945-1984/ rokopisi: o delu PSA, pomen PSA med 2. svetovno vojno,

  ustanovne lanice in predsednice PSA, seznam prispevkov za Slovenijo, izvleki zapisnikov

  glavnega odbora PSA, poroilo predsednice Prosvetnega odbora PSA 1951-1984/ spominske

  broure 1934-1972/ fotografije b. d./ asopis Greater Cleveland Bulletin AMI 1956.

  STAVKA PRI FISHER BODY

  katla 19:

  STAVKA PRI FISHER BODY, Cleveland, Ohio, 1937-1966

  1 .

  Gradivo: asopisni lanki o stavki 1939-1966/ pisma k asopisnemu lanku o stavki 1966/

  spominske broure b. d./ fotografije b. d.

  POMO NOB

  katla 20:

  POMO NOB, 1941-1967

  1 .

  Gradivo: seznami darovane pomoi PSA, SANS-a, apel Louisa Adamia in Zlatka Balokovia

  za zbiranje pomoi Jugoslaviji 1945-1950/ dopisi in pisma o pomoi NOB 1942-1950/

  asopisni lanki (o Jugoslaviji in osvoboditvi, apeli za zbiranje pomoi, poroilo s konference,

  brzojavka Louisa Adamia predsedniku Rooseveltu, obisk pri Titu) 1943-1967/ rokopisi o

  organizaciji za pomo domovini med 2. svetovno vojno, pomoi izseljencev iz ZDA,

  Avstralije, June Afrike, June Amerike in Nove Zelandije, pomoi izseljencev med NOB in

  pri obnovi, zapis o Slovenskem narodnem kongresu, SNPJ in SANS, Slovenskem delavskem

  domu na Waterloo Road in Ameriki bratski zvezi, ameriki Sloveniji med 1. svetovno vojno,

 • 17

  ameriki Slovenki za pomo domovini 1944/ programi, vabila in pozivi 1941-1944/ seznam

  gradiva za razstavo v Ljubljani o pomoi Jugoslaviji med vojno in po njej 1941-1953.

  katla 21:

  POMO NOB, 1944

  1 m.

  Gradivo: skupna izjava SANS-a in PSA za pomo domovini 1944/ rokopisi o osvoboditvi

  Evrope in Slovencev 1944/ potrdila iz nabiralnih knjiic za pomo domovini b. d./ broura in

  letak b. d.

  SLOVENSKA DRUTVA, ZVEZE IN ZDRUENJA

  katla 21:

  AMERIKA BRATSKA ZVEZA, Ely, Minnesota, 1943-1968

  1 m.

  Gradivo: zapisniki 1944-1960/ rokopis o zgodovini ABZ in resolucija o podpori NOB v

  Jugoslaviji b. d./ asopisni lanki (o ABZ in njenem sprejetju resolucije o politini akciji za

  obrambo Slovenije) 1943-1950/ pismo 1968/ spominske broure b. d.

  AVSTRIJSKO SLOVENSKO BOLNIKO PODPORNO DRUTVO, Frontenac, Kansas,

  1909-1966

  1 m.

  Gradivo: ustava in pravila 1914/ pismo 1966/ fotografija 1909/ znaka drutva.

  katla 22:

  JUGOSLOVANSKO IN SLOVENSKO REPUBLIANSKO ZDRUENJE, 1915-1968

  1 .

  Gradivo: pravila Slovenske lige 1915/ poroilo 1919/ razprave in sklepi JRZ 1919/ dopisi in

  pisma 1920-1945/ asopisni lanki (o odnosih ZDA do novoustanovljene Kraljevine SHS in

  republianskem gibanju) 1917-1919/ rokopisi: republiansko zdruenje med 1. svetovno

  vojno, dolobe zdruenja, resolucija, zapisnik, uvod v spominsko knjigo, izvleek iz

  asopisnega lanka, izvleek iz pisma, seznam gradiva 1919-1968/ spominske knjige in letak

  1917-1926/ banni eki 1942-1943/ znamke JRZ b. d./ fotografije 1919.

 • 18

  SLOVENSKE NASELBINE

  katla 23:

  COLORADO, 1926

  1 m.

  Gradivo: rokopisi o Aspnu, Denverju in Pueblu b. d./ asopisni lanek o Leadvillu 1926.

  CALIFORNIA, 1952-1967

  1 m.

  Gradivo: rokopisi: Slovenci v Kaliforniji, Rajska dolina, portret Jugoslovanov v Fontani, o

  San Franciscu in Fontani b. d./ asopisni lanki o Slovencih v San Franciscu in slovenskih

  koreninah v Kaliforniji 1952-1954/ pismo 1967.

  ILLINOIS, 1938-1963

  1 m.

  Gradivo: rokopisi: Claredon Hills, naselbina novejega priseljevanja Slovencev, zapis o

  Andrewu Bartlu, o Chicagu, Waukeganu in postavitvi novega doma za ostarele v Lemontu

  1959-1963/ asopisni lanki o slovenskih naselbinah in o ustanovitvi doma za ostarele 1960/

  pismo 1959/ spominske broure 1938-1953.

  INDIANA, b. d.

  1 m.

  Gradivo: rokopis o Indianapolisu b. d.

  MICHIGAN, 1910-1980

  1 m.

  Gradivo: rokopisi: zgodovina Slovencev v bakrenem okroju, Slovenci v Detroitu in okolici,

  Vertinova druina, Friderik Baraga misijonar, slovenska naselbina v Columnetu, o Detroitu

  1961/ dopisi in pisma 1946-1968/ asopisni lanki o Slovencih v Detroitu, jugoslovanskemu

  etninemu festivalu v Detroitu, klubu t. 114 v Detroitu, zgodovinskem pregledu drutva

  Wolverine (SNPJ) in posvetitvi imen v mestnem parku v Detroitu 1947-1980/ seznam gradiva

  iz Detroita b. d./ vabila in programi 1928-1942/ fotokopija Poslovnice drutva t. 121 SNPJ

  Zveze Detroitskih Slovencev 1910.

 • 19

  MINNESOTA, 1958-1967

  1 m.

  Gradivo: rokopisi: 105 let prve naselbine v Ameriki Kraintownu, Chisholm najveja

  jugoslovanska naselbina v Minnesoti, zapis o Elyu, Slovenci v severni Minnesoti, minnesotski

  Slovenci od 1808-1903, spomin iz Amerike 1959-1967/ pismo 1967/ spominske broure,

  prospekt in zemljevid Minnesote 1958-1967.

  OHIO, 1958

  1 m.

  Gradivo: spominska broura, v kateri je zgodovina barbentonskih Slovencev 1958/ seznam iz

  knjige Marie Prisland b. d.

  PENNSYLVANIA, 1942-1963

  1 m.

  Gradivo: rokopisi: o Pittsburghu, Herminie, Strabaneu, Syganu b. d./ asopisni lanek o dr.

  Posvaru b. d./ spominska broura in program festivala 1942-1963.

  WISCONSIN, 1945-1965

  1 m.

  Gradivo: rokopis o slovenski naselbini v Sheboyganu b. d./ asopisni lanki o zgodovini

  Slovencev v Sheboyganu, Wisconsinu na splono, Willardu, Milwaukeeju in West Allisu in o

  Louisu Adamiu 1945-1961/ pismo 1965/ spominska broura 1950/ fotografije b. d.

  WYOMING, 1953

  1 m.

  Gradivo: rokopis o Rock Springsu b. d./ asopisni lanek o premogarskem okroju 1953.

  KANSAS, 1927-1976

  1 m.

  Gradivo: asopisni lanki o Kansas Cityju, ansamblu Dona Lipovca, slovenski upniji Sv.

  Druine v Kansas Cityju, Mary Kvaternik in druini Simetz iz Koevja 1943-1971/ fotografije

  in slikovno gradivo 1927-1937.

  FLORIDA, 1955-1958

  1 m.

 • 20

  Gradivo: rokopis o prvih naseljencih v Samsuli 1958/ dopis 22. 3. 1958/ asopisni lanki o

  Carlosu Lowmanu, Johnu in Franku Luznarju, slovenski skupnosti v Samsuli, slovenskih

  druinah v Samsuli in vzgoji otrok 1955-1957.

  JUGOSLOVANSKO SOCIALISTINO GIBANJE

  katla 25:

  JUGOSLOVANSKO SOCIALISTINO GIBANJE I., 1910-1984

  1 .

  Gradivo: zapisniki 1910-1949/ rokopisi: zgodovina JSG 1900-1918, zapisnik (prepis),

  Prosvetna matica in njeno delo, 40 letnica Proletarca, povzetek iz izvirnih zapisnikov

  Slovenskega kluba t. 27 JSZ, vidni posamezniki aktivisti v socialistinem gibanju v ZDA,

  publikacije JSZ, shod v mestnem avditoriju, proslava 1. maja, seznam gradiva in v spomin

  naim amerikim Jimmy Higginsom 1923-1984/ dopisi in pisma 1943-1958/ asopisni lanki

  o 50 letnici JSZ v Chicagu, jugoslovanskem izseljenskem gibanju v ZDA, govoru Etbina

  Kristana, odboru Jugoslovanskih delavcev tiskovne drube in pogovor z dr. Petrom Rencem,

  zastopnikom Svete stolice pri OZN 1921-1984/ spominske broure, programi in vabila 1912-

  1945/ fotografije 1912-1940.

  katla 26:

  JUGOSLOVANSKO SOCIALISTINO GIBANJE II., 1928-1968

  1 .

  Gradivo: zapisniki 1930-1948/ rokopisi: pregled delovanja Slovencev v Chicagu na kulturnem

  polju, vidni posamezniki, aktivisti v socialistinem gibanju v ZDA, pobudniki in iritelji

  delavske zavesti in socialistine miselnosti med amerikimi Slovenci in o politinem boju

  amerikih Slovencev b. d./ dopis 1968/ spominska broura in reklamni letaki b. d./ fotografija

  1928-1932.

  SLOVENSKA NARODNA PODPORNA JEDNOTA (SNPJ)

  katla 27:

  SLOVENSKA NARODNA PODPORNA JEDNOTA (SNPJ) I., Chicago, Illinois, 1925-1970

  1 .

  Gradivo: zapisniki 1925-1962/ poroila b. d./ vodnik za izletnike SNPJ po Jugoslaviji 1930/

  spominske broure b. d./ nalepka SNPJ in epni koledarek 1970.

 • 21

  katla 28:

  SLOVENSKA NARODNA PODPORNA JEDNOTA (SNPJ) II., Chicago, Illinois, 1941-1984

  1 .

  Gradivo: spominske broure 1941-1984.

  katla 29:

  SLOVENSKA NARODNA PODPORNA JEDNOTA (SNPJ) III., Chicago, Illinois, 1902-1984

  1 .

  Gradivo: ustava in pravila 1951-1982/ spremembe in dodatki k ustavi in pravilom b. d./

  Employees and executives Retirement plan 1951/ imeniki drutev, federacij, mladinskih

  krokov in mladinskih direktorjev SNPJ 1952-1978/ rokopisi: SNPJ, seznam konvencij SNPJ,

  lani upravnega odbora SNPJ v letu 1974, zapis o drutvu, funkcije, ki so jih imeli v odboru

  ZOJSA Slovenci, zapis o Francu Medica, prvi zaetki podpornih drutev, sklepi I. seje

  posebnega odbora SIM za proslavo jubileja SNPJ, naslovi drutev SNPJ v Coloradu,

  Michiganu in Californiji, resnini razlogi odstopa M. T. Vrhovnika, glavnega tajnika in

  spored proslav ob 20. konvenciji 1944-1984/ dopisi in pisma 1908-1966/ asopisni lanki ob

  60 letnici SNPJ, 25 letnici Prosvete, ustanovitvi in zgodovini SNPJ, konvenciji, ve lankov o

  drutvih SNPJ, raznih obletnicah drutev, referendumu, Jacobu Zupanu (Zupaniu), ohranitvi

  dediine 1939-1984/ spominske broure 1935-1984/ programi prireditev in prospekti 1908-

  1973/ fotografije 1904-1927.

  katla 30:

  SLOVENSKA NARODNA PODPORNA JEDNOTA (SNPJ) IV., Chicago, Illinois, 1910-1984

  1 .

  Gradivo: ustava in pravila ter spremembe k pravilom 1937-1970/ zapisniki in poroila 1910-

  1958/ rokopisi: Employees Retirement Plan, zapis o Franku Aleshu in zgodovini SNPJ, 65th

  Anniversary of the SNPJ, SNPJ nekdaj, danes in v prihodnosti, Resolution on Teafirmation of

  Principles of SNPJ, bibliografija SNPJ v Rodni grudi od 1954 do 1973, Frank Groser novi

  glavni predsednik SNPJ, govor Camillusa Zarnika predsednika clevelandske federacije

  drutev, ivljenjepis Freda A. Viderja, Jack Tomi delavec in pesnik, govor ob proslavi v

  ast Mary Durn, najvanejih 50 let ivljenja Jacoba Zupana, The Voice of Youth, J. Zupan in

  hi Elica na obisku v Sloveniji 1960-1974/ dopisi in pisma 1937-1977/ asopisni lanki Freda

  A. Viderja, lanki o Petru Elishu predsedniku SNPJ, tridesetih vodilnih drutvih v

  pomlajevalni kampanji SNPJ in hrvako-slovenskemu festivalu 1958-1980/ spominske

  broure 1929-1984/ fotografije 1922-1932/ nalepka, koledarek in obteilnik za papir z

  znakom SNPJ b. d./ fotokopija indexa Pravne fakultete Jacoba Zupania 1920.

 • 22

  SLOVENSKO AMERIKI NARODNI SVET (SANS)

  katla 31:

  SLOVENSKO AMERIKI NARODNI SVET (SANS) I., 1941-1950

  1 .

  Gradivo: publikacije: Naloge SANS-a, A Letter to Americans, Marshal Tito and his gallant

  bands ( v njej tudi prispevka Louisa Adamia in Winstona Churchila), The Yugoslav Struggle

  Trough American Eyes, Churcilovo poroilo o Jugoslaviji, The Ineredible Tito, Slovenija v

  borbi za svobodo, Liberation, Northwestern University, Po duhovnikih gre vera gor in dol,

  America and Trieste God and the Russians, Prvo vseslovensko zborovanje v Londonu, Na

  poti v svobodo, Kaj se je zgodilo v Ljubljani v aprilu 1941, Porazimo organizaciju

  Pavelievih faista 1941-1946/ rokopis: imena voditeljev v slovenski OF b. d./ priznanje

  Jugoslovanskega pomonega odbora v Clevelandu Johnu Urbaniu b. d/ programi prireditev,

  prospekti, letaki in vabila 1941-1950/ potrdila o plailu in vstopnice za Variete 1943/ revije

  1943-1946.

  katla 32:

  SLOVENSKO AMERIKI NARODNI SVET (SANS) II., 1941-1981

  1 .

  Gradivo: zapisniki 1943-1950/ odlomki iz zapisnikov b. d./ zborovanje Slovenskega

  narodnega kongresa v Clevelandu 1942/ dopisi in pisma 1942-1964/ asopisni lanki o

  slovenskem nacionalnem kongresu, vanih sklepih SANS-a, novicah iz urada SANS-a,

  staliih glavnega odbora Amerike bratske zveze, vojni na Balkanu, vpraanju Trsta,

  Jugoslaviji, partizanih in Mihajloviu, jugoslovanskem dnevu osvoboditve, novicah iz

  ekoslovake, vtisih povratnika iz Jugoslavije v ZDA 1941-1978/ kopije gradiva SANS-a,

  poslanega Arhivu Slovenije in gradivo Slovenski izseljenski za pomo Jugoslaviji med vojno

  in v povojni graditvi, ki ga je prinesel Janko N. Rogelj za razstavo SIM 1965-1973/ znake

  in priponke za udeleenke SANS-a 1947-1950/ fotografije 1950-1981.

  katla 33:

  SLOVENSKO AMERIKI NARODNI SVET (SANS) III., 1943-1980

  1 .

  Gradivo: zapisniki 1944-1949/ finanna poroila 1944-1952/ poroilo s kongresa 1944/

  seznami finannih in materialnih prispevkov za Jugoslavijo 1944-1950/ rokopisi: dodatek k

  obrisu zgodovine SNPJ, lanek o pomoi naih Amerianov, zgodovina Slovenske enske

  zveze, dragocena pomo v najhujih asih, iz ivljenja duhovine in cerkve na Slovenskem,

  po duhovnikih gre vera gor in dol, o osvoboditvi estih mest v Jugoslaviji 1947-1980/

 • 23

  asopisni lanki o NOB in jugoslovanski politiki 1943-1950/ seznami podrunic in imenik

  glavnega odbora 1950-1966/ seznami veteranov in War relief found b. d/ dopisi in obvestila

  1944-1950/ seznam Centralnega odbora turneje Slovenskih pevcev b. d./ informacija iz urada

  SANS-a 1943/ skupna izjava PSA in SANS-a za pomo Jugoslaviji b. d./ pregled celotnega

  pomonega dela PSA od 1944 do 1951 b. d./ fotokopija prispevka Modern Slovene Literature

  b. d./ drobci gradiva b. d.

  katla 34:

  SLOVENSKO AMERIKI NARODNI SVET (SANS) IV., 1940-1954

  1 .

  Gradivo: zapisniki 1943-1945/ pravila za podrunice 1943/ tiskovna poroila poslanitva

  Kraljevine Jugoslavije v Washingtonu 1941/ resolucija o vpraanju Trsta in Primorske (in s

  tem povezana korespondenca) b. d./ SANS-ove konvencije (naloge, referat, poroilo

  blagajnika, sporoilo, resolucija, poroilo tajnika, finanni obraun za leto 1944 in 1945) b.

  d./ evidenca zdravil in korespondenca v zvezi s pomojo Jugoslaviji b. d./ rokopisi: naloge

  SANS-a, poziv SANS-a jednotam in drutvom k sodelovanju, govor na banketu SANS-a

  (Etbina Kristana), zgodovinsko vaen govor Josipa Vidmarja, zapis Relifnega odbora,

  primorsko vpraanje in SANS, Trieste to set up new curt, predvidevanje rdeega jarma nad

  jugoslovanskimi katoliani, o Hitlerju in boju proti njemu, s terorjem hoe reiti Avstrija

  vpraanje korokih Slovencev, vana prikazen s konvencije Hrvatske bratske zajednice, iz

  deja pod kap 1940-1947/ radijski govori na BBC-ju London dr. Borisa Furlana 1944/ dopisi

  in pisma 1942-1954/ asopisni lanki iz urada SANS o delovanju in gibanju SANS-a in

  dogajanjih v stari domovini ter lanki SANS-a za objavo v asopisih 1944-1945/ vabila 1944/

  publikacije: Spomenica sovjetski vladi, Partizanka, The Yugoslav Struggle trough American

  Eyes, Kaj se godi v stari domovini?, Naloge SANS-a in odpor v stari domovini, Trieste,

  Borba naroda porobljene Jugoslavije 1943-1944/ drobci gradiva b. d.

  ZAPUINE

  katla 35:

  FRANK ZAITZ I., 1911-1960

  1 .

  Gradivo: opravilnik in obrednik SNPJ 1938/ constitution and by-laws SNPJ 1955-1966/

  spominske broure in programi koncertov ter prireditev 1932-1969/ spominska knjiga 1942/

  rokopis o zgodovini slovenske naselbine Waukegan-North Chicago, Illinois 1952/ The

  Slovenian Rewiev Official organ of Slovenian Republican Allan 1918/ Proletarec 1911-

  1932/ Prosveta 1950-1957/ drobni tiski b. d./ spominske znake.

 • 24

  katla 36:

  FRANK ZAITZ II., 1914-1967

  1 .

  Gradivo: pravila JSZ in naelna izjava 1935/ zapisnik 1914/ poroila 1935-1959/ resolucija in

  priporoilo JSZ 1925/ Certificate of Incorporation Zveze Slovenskih Organizacij 1924/

  obraun strokov in raun JSZ 1923-1959/ korespondenca Franka Zaitza od 1920 do 1961/

  soalno pismo b. d./ asopisni lanki o Augusti Danilovi, o JSZ-ju, Juriju M. Trunku, izjave

  Franka Zaitza in asopis aleki rudar 1935-1967/ dokumenti Slovenskega gledalikega

  muzeja v Ljubljani 1964/ seznami konvencij SNPJ 1904-1958, lanov in odbora SANS-a in

  slik, poslanih SIM 1947-1958/ rokopisi: slovensko zavetie v Fontani, vloga SNPJ v

  delavskih unijah in njihovih stavkovnih bojih, zatonjevanje slovenskega tiska v Ameriki,

  pomen federacij v razvoju SFRJ b. d./ gledaliki list Drame SNG 1957-1958/ letak 1925/

  fotografije b. d.

  katla 37:

  JAKOB CUZNAR I., b. d.

  1 .

  Gradivo: prospekti in zemljevidi ZDA b. d.

  katla 38:

  JAKOB CUZNAR II., 1951

  1 .

  Gradivo: asopisni lanek o potovanju po amerikem zapadu 1951/ razglednice b. d./

  fotografije b. d.

  katla 39:

  JAKOB CUZNAR III., 1912-1956

  1 .

  Gradivo: dokumenti (tudi od sestre Marjete Cuznar) b. d./ zgodovinska pisma iz 16., 17. in 18.

  stoletja/ asopisni lanki o Jakobu Cuznarju kot vojaku na Filipinih, o Kaliforniji, o

  Minnesoti, o Koah pod Korenom in objavljena pesem Janeza Rasingerja 1912-1951/

  avtobiografski zapiski b. d./ koncepti b. d./ asopis Glas naroda 1954-1956.

  katla 40:

  JAKOB CUZNAR IV., 1903-1966

  1 .

 • 25

  Gradivo: korespondenca (pisma in voilnice) 1903-1966.

  katla 41:

  JAKOB CUZNAR V., 1903-1965

  1 .

  Gradivo: korespondenca (pisma in voilnice) in asopisni izrezki 1903-1965.

  katla 42:

  JAKOB CUZNAR VI., 1909-1939

  1 .

  Gradivo: korespondenca (pisma in voilnice) 1909-1939.

  katla 43:

  JAKOB CUZNAR VII., 1891-1964

  1 .

  Gradivo: korespondenca (pisma in voilnice) 1891-1939/ asopisni lanki b. d./ raun b. d./

  potrdilo o vplailu 25$ Slovene Rest Home of California S. N. P. J. Federation 1959/

  fotografije b. d.

  katla 44:

  MARIO KAVI, Ohio, 1990-1991

  1 m.

  Gradivo: asopisni lanki o krizi na ozemlju bive Jugoslavije in osamosvajanju Slovenije leta

  1990 in 1991/ broura This is Slovenija (video) b. d./ asopis The Plain Dealer 1991.

  ANTON VAVPOTI, 1962-1985

  1 m.

  Gradivo: dopis 1962/ korespondenca (pisma in voilnice) 1962-1985/ vabilo na prireditev

  1962/ fotografija 1975/ drobci gradiva b. d.

 • 26

  katla 45:

  FRANK ESEN I., Euclid, Ohio I., 1956-1983

  1 .

  Gradivo: dopisi 1973-1978/ pisma 1957-1983/ rokopisi: zgodovine, spomini, zgodbe, igre,

  ale, imeniki, naslovi, poroila, ocene, rtice, lanki, literarni prispevki, opisi, govori,

  nekrologi, odhodnice, (osebni) zapiski, priporoila, seznami, zanimivosti, mnenja, resolution

  of 16th

  regular convention of SNPJ september 20. 1958, razprave, drobci zapisov 1956-1982/

  asopisni lanki o problemu knjig, otrokih letih Franka esna in Clevelandu 1947-1979/

  potrdilo 1971/ obvestilo 1971/ naslov Recreation Center of SNPJ.

  katla 46:

  FRANK ESEN II., Euclid, Ohio II., 1923-1983

  1 .

  Gradivo: dopisi in pisma in voilnice 1952-1982/ rokopisi: zapisi, rtice, lanki, notni zapisi,

  igre, zgodovine, razprave, seznami, popisi, zgodbe, povzetki, govori, ale, pesmi, poroila,

  spiski, naslovi, pojasnila, zapisniki, popravki, obletnice 1933-1983/ asopisni lanki (kritike

  predstav, o Ivanu Cankarju, objavljeni govori, o slovenskih drutvih) 1925-1978/ spominske

  broure in programi prireditev in koncertov 1924-1966/ asopis Cankarjev glasnik 1941-1942/

  obvestilo b. d./ vizitka Joe-ja Fifolta.

  katla 47:

  FRANK ESEN III., Euclid, Ohio III., 1924-1955

  1 .

  Gradivo: pravila Adrije b. d./ program b. d./ rokopis o clevelandskih pevskih zborih b. d./

  radijske in gledalike igre 1936-1955/ pesmi in notni zapisi 1924-1945/ pesmarice b. d.

  katla 48:

  ZDA RAZNO, 1919-1984

  1 .

  Gradivo: dopisi in pisma 1928-1984/ rokopisi: problemi izseljenstva, razstava slovenskega

  tiska, domai simpozij Lige slovenskih Amerikancev, mednarodno univerzitetno sodelovanje,

  Slovenec, prvi raziskovalec Kalifornije, Kalifornija v ZDA in uvod v veliko zmenjavo

  pojmov 1962/ asopisni lanki o tudiji Slovencev iz Forest City-ja v ZDA, kulturni

  izmenjavi s Slovenijo, jugoslovanskih dnevih v Chicagu, Slovencu Konaku, obletnici JPO-

  SS in objavljeni izvirni zgodovinski zapiski JPO-SS 1919-1984/ zapiski, spiski, naslovi in

  potrdilo o plailu oglasa 1950/ spominske broure in plakat 1942-1976.

 • 27

  Fascikel 49:

  J. P. Z., 1930-1997

  1 m.

  Gradivo: spominske broure 1967-1987/ asopis Zajedniar (Fraternalist) 1997/ fotografije

  1930-1932.

  Gradivo je predal France Bernik (SAZU).

  Fascikel 50:

  ANA PRAEK KRASNA, 1898-1984

  1 m.

  Gradivo: publikacije: akcija za zbiranje pomoi Jugoslaviji z naslovi in predstavitveno

  stranjo, igra Micika Ivana Moleka b. d./ povabilo newyorkega upana Ani Praek Krasni

  na zlato obletnico New Yorka 1898-1948 1 East 60th

  Street in razstavo 1948/ asopisni lanki

  1943-1980/ fotokopija naslovne strani asopisa Glas naroda iz leta 1898/ plakati obletnic

  SNPJ in PSA, shema tevila oseb s slovenskim materinim jezikom v ZDA od leta 1910 do

  1980 in plakat Nationalities of the Adriatic Littoral (izdal Jugoslav Republican Alliance,

  Chicago, Illinois) 1984/ potrdilo o olanju in potrdilo Ani Praek Krasni newyorkega upana

  ob 50 letnici zlatega jubileja New Yorka 1898-1948 1931-1948/ spisek asopisov, kjer je

  objavljala A. P. K. b. d./ asopisi: Glasilo Primorje, Cankarjev glasnik, Vrtec, Glas naroda,

  Proletarec, Prosveta 1931-1983/ fotografije 1943/ znamke J. R. Z.

  SPLONO GRADIVO O IZSELJENSTVU ZDA

  katla 51:

  SPLONO GRADIVO ZDA I., 1892-1984

  1 .

  Gradivo: zapisniki in blagajnika knjiga ter bilanna lista 1965/ dopisi in pisma 1922-1957/

  rokopisi: slovenski pisatelji in pesniki v ZDA, razvoj petja do opere, igra Ljudje in dolarji,

  izvleek o Clevelandu, o drutvih Collinwoodske Slovenke t. 22 S. D. Z., Anton Verovek,

  Blejsko jezero t. 27 S. D. Z. in Zdruene Slovenke t. 23 S. D. Z., koncepti za lanke o

  kulturnem ivljenju amerikih Slovencev, koncept (brez naslova), v spomin Ivanu Zormanu,

  priznanje zaslunim pevcem Zarje, slovenski pevski zbori ZDA, mladinski pevski zbor,

  druabni veer slovenskih protikomunistinih borcev (DSPB), izobraevalni in dramatini

  klub Slovenija, spisek in italnica Slovenskega Delavskega Doma 1934-1972/ asopisni

  lanki o slovenskih drutvih v Pennsylvaniji, Mihaelu Kumerju in Slovencih na Floridi 1931-

  1967/ publikacije: The problem of trieste (Ivan M. Tschok), The Yugoslavs in the United

  States of America in opera Turjaka Rozamunda 1921-1943/ spominske broure, programi

  prireditev in koncertov, reklame, pamfleti in plakati 1911-1984/ fotografije 1892-1965/ ovoj

  Slovensko zdruenje umetnikov b. d./ drobci gradiva b. d.

 • 28

  katla 52:

  SPLONO GRADIVO ZDA II., 1988-1991

  1 .

  Gradivo: dopisi in pisma 1991/ rokopis The Slovenes want to live (Joseph Clissold) b. d./

  proklamacije upanov Euclida, Lakewooda in Clevelanda, Ohio b. d./ asopisni lanki o

  razpadu bive Jugoslavije in osamosvajanju Slovenije, festivalu slovenske folklore v Ameriki

  in Karantaniji 1988-1991/ publikacije: Doba verskih bojev (posamezne strani) in Drugi

  festival slovenske folklore v Ameriki b. d./ fotokopija zemljevida slovenskih kulturnih,

  verskih, bratskih organizacij v vzhodnem delu ZDA leta 1940/ asopisi: Perspectives,

  Emigrant, (Jubilejna) Draga *90, The Caroll News, Amerikanski Slovenec, Druina,

  Amerika domovina in Svobodna Slovenija 1989-1991/ fotografije b. d./ vizitke Ede Vovk

  Pul.

  katla 53:

  ANNUAL REPORTS U. S. A., 1920-1941

  1 .

  Gradivo: annual reports 1920-1941/ tevilo prebivalstva ZDA po dravah 1790-1970; tevilo

  zunaj ZDA rojenega prebivalstva 1790-1970 in spol le-tega b. d.

  Gradivo je posredoval Matja Klemeni.

  katla 54:

  ANNUAL REPORTS OF THE COMMISSIONER OF IMIGRATION, Washington, 1898-1920

  1 .

  Gradivo: letna poroila 1898/1899-1919/1920.

  Gradivo je posredoval Matja Klemeni.

  katla 55:

  DIPLOMATSKI ARHIV SIP (BELGRAD).

  ARHIV POSLANSTVA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE IN ZUNANJEGA MINISTRSTVA

  EMIGRANTSKE VLADE, 1941-1943

  1 .

  Gradivo: zapisniki seje ministrskega sveta 1942/ dopisi in telegrami 1941-1943/ obvestila

  1942/ govor jugoslovanskega kralja v ZDA izseljencem 1942.

  Gradivo je posredoval Matja Klemeni.

 • 29

  katla 56:

  ARHIV JUGOSLAVIJE BELGRAD, b. d.

  1 .

  Gradivo: AEV-Arhiv emigrantske vlade b. d.

  Gradivo je posredoval Matja Klemeni.

  katla 57:

  ARHIV JUGOSLAVIJE BELGRAD, b. d.

  1 .

  Gradivo: Sava Kosanovi b. d.

  Gradivo je posredoval Matja Klemeni.

  katla 58:

  ARHIV JUGOSLAVIJE BELGRAD, b. d.

  1 .

  Gradivo: Sava Kosanovi b. d.

  Gradivo je posredoval Matja Klemeni.

  katla 59:

  THE BULLETIN OF THE UC SSA (ZOJSA), Princeton Univerity, New York, b. d.

  1 .

  Gradivo: fotokopije dopisov in lankov iz revije b. d.

  Gradivo je posredoval Matja Klemeni.

  katla 60:

  LETNE ITALIJANSKE STATISTIKE O IZSELJEVANJU, 1916-1942

  1 .

  Gradivo: statistike o italijanskih izseljencih, ki so odli iz pristani Kraljevine Italije v

  ezoceanske deele v letih 1916 1942 in so razporejeni po pokrajinah in deelah izvora ter

  po spolu b. d./ tabelarini prikazi tevila izseljencev iz posameznih italijanskih pokrajin

 • 30

  (prekomorske deele vseljevanja: ZDA, Kanada, Mehika, Srednja Amerika in Antilji, Juna

  Amerika b. d.

  Gradivo je posredoval Matja Klemeni.

  katla 61:

  IMMIGRATION HISTORY RESEARCH CENTER (IHRC), Minnesota, b. d.

  1 .

  Gradivo: fotokopije dopisov Zlatka Balokovica b. d.

  Gradivo je posredoval Matja Klemeni.

  ZAPUINE

  katla 62:

  PREKMURSKI SLOVENCI PO SVETU, 1859-1982

  1 .

  Gradivo: dopisi in pisma 1919-1972/ zapisniki 1936-1940/ duhovnikova obvestila 1870-1877/

  izrok c. kr. ravnavstva gruntnih knjig v opranju 1859/ krstni list (izvleek) b. d./ rokopisi:

  zgodovini slovenskega (prekmurskega) drutva v Buenos Airesu (Argentina) in Montevideu

  (Urugvaj) in prekmurski Slovenci po svetu 1982/ publikacije: Mali katekismus, Cerkvene

  pesmi, A Vendesg multja s jelene (Alexander Mikola) in prevod v slovenino 1928-1938/

  asopisni lanki 1982/ seznam 1982/ spominske broure in plakati 1956-1975.

  Gradivo je posredoval Mihael Kuzmi.

  katla 63:

  PISMA IN BIOGRAFSKO GRADIVO LOUISA ADAMIA, 1934-1956

  1 .

  Gradivo: korespondenca (dopisi in pisma) 1939-1951/ popis gradiva b. d./ asopisni lanki

  (recenzije in kritike, objavljena pisma in dopisi, poroila, bibliografija lankov o Louisu

  Adamiu v asopisu Enakopravnost (Vatroslav Grill) od 1922 do 1941) 1934-1956/ popis

  gradiva o L. A. Marije Vilfan (Drutvo za ZN) 1947/ publikacija: The Native's Return b. d.

 • 31

  katla 64:

  LOUIS ADAMI, 1932-1983

  1 .

  Gradivo: dopisi, pisma in telegrami 1932-1982/ rokopisi: kritike, zapiski, biografije, zgodbe,

  govori, koncepti lankov, pripombe, izpiski, obrisi, prispevki, nagovori, popisi, izvleki,

  odzivi 1935-1983/ asopisni lanki iz slovenskih in amerikih asopisov o drugi svetovni

  vojni, Louisu Adamiu, povojni Jugoslaviji in izseljencih 1934-1982/ asopisi in revije

  Liberation, Congressional Record, Mladina, Slovenski koledar in Pionir 1945-1981/

  spominske broure 1943-1988/ fotografije 1944-1949/ ovitek knjige A Nation of Nations

  Louisa Adamia.

  katla 65:

  JOE BAJEC I., 1920-1965

  1 .

  Gradivo: dokumentarno gradivo in korespondenca o organizacijah v ZDA 1920-1965/ dopisi s

  posamezniki, najve uredniki slovenskih listov v ZDA b. d./ rokopisi: slovenski tisk

  uradniki, avtobiografija in podatki o tisku in drutvih slovenskih izseljencev v Argentini b. d./

  fotografije b. d./ filmi glav izseljenskih listov b. d.

  Gradivo je Intitutu za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU podarila Mila Bajec, vdova Joeta

  Bajca marca 1984.

  katla 66:

  JOE BAJEC II., b. d.

  1 .

  Gradivo: dopisi s posamezniki, najve uredniki slovenskih listov v ZDA b. d.

  Gradivo je Intitutu za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU podarila Mila Bajec, vdova Joeta

  Bajca marca 1984.

  katla 67:

  VATROSLAV GRILL, 1913-1975

  1 .

  Gradivo: spomini 1913-1975.

 • 32

  katla 68:

  ETBIN KRISTAN, 1920-1969

  1 .

  Gradivo: dopisi, pisma in telegrami 1920-1969/ rokopisi: bibliografija, popisi, konvencije,

  poroila, izjava, pravila, opisi, spiski, imenik, spomini, zapisi o SANS-u, zapiski, pisma

  (neobjavljena), memorandum, ustava nove Jugoslavije, igra in drama 1925-1950/ asopisni

  lanki o Etbinu Kristanu 1912-1965/ asopis ICN (Inter-Continent News) 1944/ programi

  prireditev in vabila 1929/ razglednice 1940-1944/ fotografije 1951/ lanstvo Etbina Kristana v

  The National Geographic Society 1927/ naslovi Frances Kristan.

  katla 69:

  AVTOBIOGRAFIJE, 1949-1966

  1 .

  Gradivo: rokopisi: spomini, ivljenjepisi, zapisi o kulturnem delovanju Slovencev v Chicagu

  in pregledu delovanja Slovencev v Chicagu na kulturnem polju, zgodbe, rtica, pismo 1955-

  1966/ asopisni lanki o ivljenju slovenskih gozdarjev v junih dravah ZDA, krievi poti

  Koarjevega Tomaa in spominih na prvo svetovno vojno 1949-1962.

 • 33

  KANADA

  SPLONO IN ZAPUINA

  katla 1:

  SPLONO, 1928-1998

  1 m.

  Gradivo: dopisi in pisma 1928-1998/ rokopisi: raziskovalna naloga, anketa, informacije,

  poroilo, zgodovine, opisi, naslovnik, prispevki, strokovni prispevek 1979-1983/ asopisni

  lanki o slovenski zgodovini in kulturni identiteti, Jugoslovanih v Kanadi, Johnu Letniku,

  slovenini v Torontu, kongresu slavistov v Kanadi in Slovencih v Kanadi 1980-1981/

  spominske broure, letaki, programi prireditev, plakat, poziv in vabilo 1961-1983/ fotografije

  1946/ fotokopije arhiva Ludvika Trohe 1942-1952.

  katla 2:

  V. P. Z. BLED, ODSEK t. 13, PLANICA, Hamilton, 1943-1993

  1 .

  Gradivo: fotokopije zapisnikov sej 1978-1988/ rokopis: 50 let dela in spominov V. P. Z. Bled,

  Ontario 1943-1993/ programi in vabila za prireditve 1976-1988.

  Gradivo je darilo M. T. tolfe.

 • 34

  JUNA AMERIKA

  JUNA AMERIKA SPLONO

  katla 1:

  SPLONO, 1941-1981

  1 m.

  Gradivo: letopis junoamerikih Slovencev 1941/ rokopis: slovenski delavci v Juni Ameriki

  b. d./ informacija o obisku Staneta Kolmana (SIM) in Slovenskega okteta v Argentini,

  Urugvaju in Braziliji 1981/ asopisni lanek o Jugoslovanih na jugu June Amerike 1954/

  prevod Martina Krpana v panino b. d./ zvezek pesmi b. d.

  ILE, 1960-1979

  1 m.

  Gradivo: dopis 1968/ rokopis: nai ljudje na robu sveta (Punta Arenas) b. d./ asopisni lanki

  o ivljenju jugoslovanskih izseljencev na jugu Patagonije in Jugoslovanih v ilu 1960-1979.

  URUGVAJ, 1954-1964

  1 m.

  Gradivo: spominska broura 1954/ asopis Jugoslovanski vjesnik 1964.

  VENEZUELA, 1978-1980

  1 m.

  Gradivo: asopisna lanka o Slovenskem domu v Valenciji in adventno pismo iz Venezuele

  1978-1980.

  BRAZILIJA, 1928-1980

  1 m.

  Gradivo: poroilo 1968/ dokumenti o delu ORNUS-a, Naega Doma in Jugoslovanskega

  odbora za pomo vojnim rtvam b. d./ dopis 1979/ rokopis: zgodovina drutvenega dela

  slovenskih priseljencev v Sao Paolu in slovenskega kulturnega drutva ORNUS 1968/

  asopisni lanek o jugoslovanskem listu v Braziliji 1980/ asopis Jornal do Emigrante 1979/

  spominski album, programi prireditev in vabila 1928-1930.

 • 35

  ARGENTINA

  katla 2:

  LJUDSKI ODER DELAVSKO KULTURNO DRUTVO, 1942-1968

  1 m.

  Gradivo: zapisniki in poroila 1942-1959/ sporazum za ustanovitev slovensko-argentinskega

  drutva 1958/ stalie Ljudskega odra do proslave 29. novembra 1958/ dopisi in pisma 1944-

  1958/ rokopisi: zapis o Ljudskem odru, osnutek predlogov, predlogi za zdruitev in seznam

  dokumentov 1946-1963/ asopisni lanki o Delavsko kulturnem drutvu v Buenos Airesu,

  obletnici ustanovitve Ljudskega odra in obletnici smrti Angela Hrovatina 1965-1966/

  spominske broure in vabilo 1947-1968/ fotografije b. d.

  POMO JUGOSLAVIJI, 1929-1950

  1 m.

  Gradivo:zapis sestanka 1945/ dokumentacija o delu slovenskih drutev med vojno in predlog

  SANS-u o koordinaciji dela b. d./ korespondenca (dopisi in pisma) 1943-1950/ glavne naloge

  enskega gibanja pri Yugoslavia Libre 1947/ rokopisi: seznam gradiva za razstavo, proslava

  29. novembra in kratek opis stanja slovenske naselbine med NOB b. d./ potrdila o zbiranju

  pomoi za novo Jugoslavijo b. d./ programi prireditev, letaki in obrazci za zbiranje prispevkov

  1946-1950/ razglednice Primorskega odbora b. d./ fotografija 1929.

  ARGENTINA SPLONO I., 1947-1984

  1 m.

  Gradivo: statuti in bilanca 1953-1955/ korespondenca (dopisi in pisma) 1951-1973/ osebni

  dokumenti, sprievala, potrdila o olanju 1957-1965/ zapis sestankov 1960/ I. konferenca

  jugoslovanskih skupnosti v Argentini 1947/ rokopisi: zgodovina priseljevanja, spomini, opisi,

  seznami, naslovnik, zgodbe, pesmi in rtice 1959-1970/ poroilo jugoslovanske ambasade v

  Argentini o izseljencih 1972/ asopisni lanki o Ljudskem odru, Slovencih v Juni Ameriki,

  tudentih v Argentini, Simonu Gregoriu, Francetu Preernu, dr. Kjudru in poziv Zarje za

  vlanitev 1947-1983/ spominska broura, programi prireditev in astna diploma 1942-1968/

  razglednice 1984/ fotografije b. d./ drobci gradiva b. d.

  katla 3:

  ARGENTINA SPLONO II., 1939-1991

  1 .

  Gradivo: statuti in pravilnik 1946/ kongresi 1943-1947/ slovenski telefonski imenik v Buenos

  Airesu 1984/ asopisi in revije Na dom, El Grafico, Druabna pravda, Svobodna beseda,

  Svoboda in Nuestra Aquido 1939-1973/ spominske broure in programi prireditev 1940-1979/

  fotografija 1991.

 • 36

  katla 4:

  ZAPUINA FRANCA RUSTJE, 1944-1968

  1 m.

  Gradivo: statuti 1946-1951/ zapisniki 1944-1947/ osnovne toke in pravila slovenskega

  glasila Pravica 1945/ izjava o usmeritvi Slovenskega lista b. d./ predlog o reorganizaciji

  slovenskih glasil 1946/ seznam 1948/ dopisi in pisma 1945-1968/ potrdila o vplailu in rauni

  1941/ nabiralne pole b. d./ asopisi in revije Foletin Informativo Federacion Juvenil

  Yugoslavo, La Hora (Vocero del Partido Comunista), Union Eslava in Slovenski glas 1946-

  1949/ spominska broura, programi prireditev, plakat in vabila 1942-1947/ slika/ naitek

  drutva Ljudski oder.

  ZAPUINA VIKTORJA KJUDRA, 1937-1965

  1 m.

  Gradivo: rokopisi: igre in zgodbe b. d./ asopisni lanki o izseljencih iz Argentine, ki so se

  vrnili v domovino, slovenski oli, slovenini in vzgoji otrok 1946-1965/ asopis Umetnost

  1939/ programi prireditev 1937/ fotografije b. d.

  ZAPUINA JOSIPA VAGLJA, 1932-1958

  1 m.

  Gradivo: dopisi, pisma, telegrami, estitke in vabila 1932-1949/ asopisni lanki o Hitlerju in

  drugi svetovni vojni 1941/ spominska broura, letak in poziv 1943-1958/ razglednice b. d./

  fotografije b. d./ drobci gradiva b. d.

  katla 5:

  NA DOM GOSPODARSKO PODPORNO DRUTVO, 1943-1958

  1 m.

  Gradivo: pravila drutva 1952/ dopisi in pisma 1947-1957/ asopisi in revije Mali glas in Na

  dom 1943-1958/ programi prireditev b. d.

  SLOVENSKI SVET, 1946-1958

  1 m.

  Gradivo: ustava Slovenskega sveta b. d./ zapisniki 1946-1958/ dopisi in pisma 1946-1947.

  EDINOST SLOVENSKO PODPORNO DRUTVO, Cordoba, 1942-1984

  1 m.

  Gradivo: statut 1950/ poroila in finanni obrauni 1951-1964/ fotokopije zakona Huridine

  pravice drutva 1948-1959/ obni zbori in volitve odborov 1942- 1964/ korespondenca b. d./

 • 37

  resolucija t. 1 1953/ rokopisi: govori in seznami 1956-1964/ asopisni lanki o Edinosti iz

  Cordobe in Slovencih iz Argentine 1956-1984/ asopisa Informativo Union in Informativo

  Mensual 1948/ programi prireditev in vabila 1948-1963/ sprievala o olanju 1953-1962/

  potrdila o plailih b. d./ obrazci za poslovanje drutva b. d./ novoletne voilnice, vstopnice,

  volilni listii in vizitke 1951-1952/ fotografije b. d.

  katla 6:

  JUGOSLOVANSKO DRUTVO SAMOPOMO SLOVENCEV, 1940-1952

  1 m.

  Gradivo: pravila 1940/ poziv na posvet 1952.

  Gradivo sta poslala E. Semoli in J. Viintin.

  TRIGLAV SLOVENSKO JUGOSLOVANSKO VZAJEMNO DRUTVO, 1979

  1 m.

  Gradivo: spominska broura 1979.

  Gradivo sta poslala E. Semoli in J. Viintin.

  ZARJA ARGENTINSKO-SLOVENSKO DRUTVO, 1958-1965

  1 m.

  Gradivo: programi prireditev in letak 1958-1965.

  Gradivo sta poslala E. Semoli in J. Viintin.

  SLOVENSKI LJUDSKI DOM, 1947-1960

  1 m.

  Gradivo: zapisniki in pravila 1947-1955/ korespondenca (dopisi in pisma) 1947-1956/

  rokopisi: seznami, copia resolucion in zapisi o Slovenskem Ljudskem Domu in Titu 1949/

  stalia SLD-ja in pomembni sklepi 1948/ razlage in stalia 1947/ okronica 1955/ poziv na

  sestanek 1960.

  Gradivo sta poslala E. Semoli in J. Viintin.

 • 38

  AVSTRALIJA

  SPLONO

  katla 1:

  SPLONO I., 1947-1992

  1 .

  Gradivo: pisma in dopisi 1971/ rokopisi: poroila, obvestila, kronike, ivljenjepisi, izpisi,

  seznami, opisi in bibliografije 1967-1972/ asopisni lanki o asimilaciji v Avstraliji,

  pesnikem ustvarjanju Slovencev v Avstraliji, simpoziju na Bledu in avstralski liriki 1980-

  1987/ slovenska oddaja 2EA intervju 1992/ publikacije: Prvi koraki (itanka), ivi naj

  slovenska beseda in Slovenia's declaration of independence 1964-1991/ asopisi in revije ar,

  Moja Slovenija, Scopp, Tedenske novice in Misli 1959-1992/ spominske broure, spominske

  knjige, pamfleti, prospekti in vabila na prireditve 1947-1992/ koledar za leto 1974 in epni

  koledarki 1968-1974/ novoletne estitke b. d./ fotografije b. d.

 • 39

  AFRIKA

  katla 1:

  EGIPT, 1930-1973

  1 m.

  Gradivo: pravila drutva Sv. Cirila in Metoda 1930/ seznam jugoslovanskih izseljencev v

  Kairu 1968/ rokopis: podoba primorske izseljenke v Egiptu b. d./ asopisni lanki o

  Jugoslovanskem domu v Aleksandriji in Kairu, izseljevanju mladih Primork v Egipt in

  novicah iz Aleksandrije 1973/ nart mesta Aleksandrije b. d.

  Gradivo je bilo prevzeto 1968.

  ALIR, 1968

  1 m.

  Gradivo: jugoslovanskih izseljencev 1968.

  Gradivo je bilo prevzeto 1968.

  JUNA AFRIKA, b. d.

  1 m.

  Gradivo: rokopis o Lojzu Aleksandru Grumu, kopalcu zlata v Juni Afriki b. d.

 • 40

  EVROPA

  FRANCIJA

  GRADIVO O IZSELJENCIH V FRANCIJI

  katle 1 3:

  GRADIVO O IZSELJENCIH V FRANCIJI, 1944-1953

  3 .

  Gradivo: predlogi pravil, imena lanov, poroila o delovanju narodnoosvobodilnega gibanja

  Jugoslovanov v Franciji/ delovanje Zdruenja Jugoslovanov v Franciji: ustanovni kongres,

  pravila, okronice, sestava vodstev, poroila sekcij, krajevnih odborov in komisij, spiski

  lanov, delovne brigade, korespondenca, seznami "reakcije", seznami izseljencev, stiki z

  izseljenskimi drutvi, karakteristike/ gradivo o delu organizacij "Bratstvo Jedinstvo",

  "Udruenja jugoslovenskih ena u Francuskoj", asopisov "Nova Jugoslavija", "Glas

  Jedinstva", odmevi filma "Na svoji zemlji".

  Zbirka je bila prek Slovenske izseljenske matice prevzeta 1968.

  Opomba: prevzemni seznam b. d. (290 arhivskih enot).

  katla 4:

  JURIJ ARTI, Livin (Pas-de-Calais),1931-1960

  1 m.

  Gradivo: raunska knjiga knjinice v Livinu (Pas-de-Calais) 1931-1941/ nabave knjig in

  rauni 1933-1939/ rokopisni spomini J. Artia Moje ivljenje 1953/ pismo asopisu Delo

  1960.

  JUGOSLOVANSKA SEKCIJA CONFDERATION GNRALE DU TRAVAILLEURS,

  Sallaumines (Pas-de-Calais), 1944-1965

  1 m.

  Gradivo: sejni zapisniki 1944-1946/ zapisniki sindikalnih sestankov 1946-1951/ zapisniki

  pokrajinskih odborov Giraumont, Metz, Joeuf, St. Marie aux Chenes itd. 1946-/ poroila

  mestnih odborov 1946/ pristopni seznami 1945-1965/ register lanov 1954-1960/ tajniki

  zapisi in poroila 1952-1956.

  Gradivo je iz Francije prinesla Mila enk leta 1966.

 • 41

  ALOJZIJ GRAR, 1941-1966

  1 m.

  Gradivo: pismo domaim 1941/ rokopisi A. Grarja o slovenskih rudarjih v Alzaciji in

  Lotaringiji in o drutvu jugoslovanskih izseljencev v Merlebachu, o naseljevanju Slovencev v

  Franciji, nacizmu/ konceptni zaznamki/ revija Mineurs de France 1951/ festivalni letaki in

  programi 1959-1966/ asopisni izrezki iz Metza.

  JOHANN (JEAN) PRIBOEK, 1966-1975

  1 m.

  Gradivo: dopisi Slovenski izseljenski matici 1966-1975/ rokopisi lanka ivljenje izseljencev

  v Franciji, ok. 1966 / zgodovina Drutva sv. Barbare Jeanne d'Arc Cit.

  FRANC GOLE, 1965-1967

  1 m.

  Gradivo: rokopis F. Goleta Jugoslovanske podporne, sindikalne in politine organizacije v

  Pas-de-Calaisu b.d./ podatki o jugoslovanskih podpornih, sindikalnih in politinih

  organizacijah v Pas-de-Calaisu, b. d./ dopisa F. Galeta 1965-1967.

  ZBIRKA PISEM, 1955-1972

  1 m.

  Gradivo: pisma Franca Moilnika Cvetku Antonu 1955/ Joeta in Ani Martini Slovenski

  izseljenski matici 1960/ Janka Jankovia Slovenski izseljenski matici 1972/ Abrama

  Slovenski izseljenski matici b. d.

  MILA ENK, Ljubljana, 1953-1976

  1 m.

  Gradivo: zapiski in koncepti/ poroilo o obisku Mile enk v Franciji 1966/ uredniki

  rokopisi in dopisi Justin ebul: Zdruenje Jugoslovanov v severni Franciji 1972/ Mila enk:

  Kulturno ivljenje slovenskih izseljencev v Franciji 1953/ Peri Ivan: Kulturno prosvetno

  delovanje slovenskih izseljencev v pokrajini Nord, b. d./ kruba Anton: Ob 100. letnici

  rudnika v Moselle v Franciji. 1958/ Martin Pajtler: Emigrantsko domutoje 1959/ tevilo

  izseljencev 1969/ Dravni sekretarijat za inostrane poslove: Poloaj jugoslovenskih radnika u

  Francuskoj 1970/ Vee zaveza sindikata Jugoslavije: Neki podaci o poloaju jugoslovenskih

  radnika u Francuskoj 1970/ Organizacije in drutva slovenskih izseljencev v Evropi b. d./

  Anton Kukovica: Obisk v Franciji 1966/ Anton Kukovica: Poroilo o opravljenih nalogah v

  Franciji 1967/ Drutvo v Freymingu-Merlebachu, b. d./ Drutva in organizacije leta 1976/

  tiski: 2 lanski izkaznici "Udruenja Jugoslovanou u severni Franciji" 1961-1962/ reklamna

  kartica Edy Radio Giraumont/ asopisni izrezki/ zemljevidi Francije.

 • 42

  katla 5:

  ZBIRKA DROBNIH TISKOV IN FOTOGRAFIJ, 1952-1986

  1 .

  Gradivo: tuji in domai asopisi in asopisni izrezki/ plakati iz Francije/ drobni tiski: spored

  Jugoslovanskega pevskega drutva Triglav v Merlebach-Freymingu 1952, Slovensko

  delavsko drutvo Aumetz 1986/ fotografije b. d.

  FRANCIJA SPLONO I.

  katla 6:

  NOVA JUGOSLAVIJA, 1947-1948

  1 m.

  Gradivo: karta Francije/ izrezek z glavo "Nova Jugoslavija" 1947/ letak: opozorilo

  naronikom "Nove Jugoslavije" b. d./ izvoda "Iz Nove Jugoslavije za Jugoslovene u

  Francuskoj", Pariz, t. 1 (15. 7. 1948) in t. 2 (30. 7. 1948).

  DRUTVO SLOVENCEV V PARIZU, 1961-1990

  1 m.

  Gradivo: brouri Drutvo Slovencev v Parizu 1961-1986/ glasilo Korenine 1984 (b. d. in

  tevilke), 1985 (t. 5, 7), 1986 (t. 10), 1987 (t. 12, 14, 15), 1988 (t. 17, 20), 1989 (t. 21, 22,

  24), 1990 (t. 25, 26)/ drobni tisk: V Parizu so blagoslovili slovenski dom 1981, intervju z

  Nacetom retnikom avgusta 1988/ izvod Bakle-De Fakkel, Maasmechelen september 1990.

  Daroval Janez Dular oktobra 1990.

  FRANCIJA SPLONO II.

  katla 7:

  JULIJAN STRAJNAR, rodbinski fond, 1911-1988

  1 .

  Gradivo: osebni dokumenti: sprievala, domovinski list, delavske knjiice, poselska knjiica,

  potni list, druinska knjiica, osebne, zdravstvene in lanske izkaznice, potrdila in odlobe o

  zaposlitvi in upokojitvi, 1911-1963/ gradivo o repatriaciji in konvenciji med Francijo in

  Jugoslavijo o socialnem zavarovanju 1946-1959/ tisk: poroilo Borisa Kidria na prvem

  kogresu OF 1945/ zdravstveni spisi 1946/ korespondenca 1947-1988/ seznami izseljencev b.

  d./ tiri fotografije: slovenska delovna brigada iz Lensa v Pas-de-Calaisu pred odhodom na

 • 43

  gradnjo proge Brko-Banovii (2) odbor Jugoslovanskega udruenja v Lensu 1946 (1),

  repatriiranci iz Lensa, septembra/oktobra 1946 (1).

  Gradivo je v ve fazah oddal Julijan Strajnar. Nanaa se na ivljenje in delo druine Strajner v

  Franciji in Jugoslaviji.

  BELGIJA

  katla 89

  JUGOSLOVANSKO DRUTVO SV. BARBARE, Eisden, 1925-1979

  0,1 t. m./ 1 . (8)

  Gradivo: sejni zapisniki 1930-1940/ knjiga dohodkov in izdatkov 1930-1940/ blagajnika

  knjiga knjinice 1933-1942/ izposojevalne knjige knjinice 1933-1958/ seznam knjig b. d./

  indeks lanov b. d./ knjiga lanarin 1932-1939/ vpisna knjiga dopisov 1939/ pravila: drutev

  sv. Barbare 1926, Jugoslovanske delavske podporne zveze Genck-Waterschei 1926,/ lanska

  knjiica Jugoslovanskega delavskega podpornega drutva Eisden 1925/ spisovno gradivo

  1929-1965/ tiski vabil na priredtive 1956-1964/ seznam umrlih izseljencev 1960/ spomini na

  Korberja 1968/ dopisi Slovenski izseljenski matici 1972/ Jean Smerke: zgodovina Drutva sv.

  Barbare vEisdnu/ predvojne in povojne fotografije/ dopisa J. Smerketa Slovenski izseljenski

  matici 1971, 1973.

  Gradivo je prevzela maja 1965 urednica Rodne Grude Zima Vraj, noveji del je leta 1966

  poslal Slovenski izseljenski matici Ivan Smerke iz Eisdna.

  Opomba: Marjan Drnovek, Jugoslovansko drutvo sv. Barbare iz Eisdna v Belgiji 1929-1940

  (Delna objava drutvenih zapisnikov), Viri 3 (Slovenski izseljenci), Arhivsko drutvo

  Slovenije, Ljubljana 1990.

  katla 10:

  ZBIRKA BELGIJA, 1958-1974

  1 m.

  Gradivo: tipkopisi: Slovenci v Belgiji b. d., Iz ivljenja in dela slovenskih izseljencev v

  Belgiji b. d./ pregledi drutev in lanstva/ poroila Mile enk o obiskih v Belgiji 1958-1974/

  naroniki na Rodno grudo 1974/ asopisni izrezki/ reklamne nalepke, zgibanke/ razglednice:

  Eisden, Genk/ fotografije: kof Roman v Eisdnu, Pevski zbor Jadran v Charleroiu, romarji v

  Kevelaerju (Nemija), kvintet Veseli brat'ci, skupinske slike izseljencev.

 • 44

  ZDRUENJE SVOBODNA JUGOSLAVIJA V BELGIJI, 1946

  1 m.

  Gradivo: pravila in drugi kongres Zdruenja Svobodna Jugoslavija 1946/ /lanska izkaznica

  Zdruenja Svobodna Jugoslavija v Belgiji b. d.

  Gradivo je bilo prevzeto leta 1968.

  AUGUST BARII, 1960

  1 m.

  Gradivo: dopis Slovenski izseljenski matici 1960.

  JOE BIZJAK, 1959-1980

  1 m.

  Gradivo: dopisi 1974-1980/ Joe Bizjak: Mala kronika ivljenja Slovencev v junem delu

  Belgije /fotografije: igra detektiv Megla 1963, igra Slaba vest 1969, slovenski ansambel

  Veseli brat'ci Charleroi 1971, pogreb izseljenca 1972, Mladinski pevski zbor Jugoslovanskega

  drutva sv. barbare v Eisdnu, Zbor Jadran iz Charleroia/ vabila drutva Jadran 1964-1974/

  asopisni izrezki/ izseljenska glasila: Jadran (maj-junij in november-december 1979),

  Jugoslovanskega drutva sv. Barbara Eisden t. 171/PR (november-december 1979), Vestnik

  Slovenske izseljenske zveze, t. 4, julij 1959.

  BOGOVIC, b. d.

  1 m.

  Gradivo: poroilo Mile enk b. d./ fotografiji druine Bogovi b. d./ reklama trgovine s

  pohitvom druine Bogovi.

  IVAN LEBEN, Velike Lae, 1964

  1 m.

  Gradivo: biografija b. d./ dopis 1964.

  P. SPITAL, 1967

  1 m.

  Gradivo: tipkopis P. Spital: Slovenci na tujem in drutev 1967/ korespondenca 1967.

  TONKA IN FRANC TRKAJ, Maasmechelen, 1974

  1 m.

  Gradivo: dopis M. enk 1974.

 • 45

  NIZOZEMSKA

  katla 11:

  KOMITE ZA PRIZNANJE SLOVENIJE /COMIT ERKENNING SLOVENI/ VERENIGING

  VRIENDEN VAN SLOVENI, 1991-1992

  0,1 t. m./ 1 .

  1 m.

  Gradivo: zapisniki in vabila/ obveanja lanov/ dopisi.

  Gradivo je daroval Frank van Krevel.

  ZBIRKA NIZOZEMSKA, 1960-1980

  1 m.

  Gradivo: drutva in asopisi 1976/ seznami izseljencev b. d./ izseljenska pisma 1960-1971/

  rokopisi: Slovenci na Nizozemskem v boju za svobodo (Mila enk), Po sledovih Rodne grude

  odkrivamo, kje povsod ivijo Slovenci (Mila enk), Holandija (Mila enk), Slovenci v

  Holandiji 1958/ dopisa 1970-1980/ plakati/ broura: Parade der nationaliteiten Brunssum, julij

  1964.

  VEDSKA

  katla 12:

  ZBIRKA VEDSKA, 1964-1985

  0,1 t. m./ 1 .

  Gradivo: seznami drutev/ dopisi 1981/ rokopisi: Slovenske zelenice na vedskem (Marjan

  Kramari), Slovenci na vedskem (Mila enk), poroilo Mile enk o obisku slovenskih

  delavcev na vedskem, vedska in priseljenci (Lojze Tertinek), S skupnimi momi naprej

  (Tone Jake) 1973/ pozivi in govori 1980-1981/ turneja ansambla Mihe Dovana 1973/

  glasilo Na glasek 1980-1981/ vedske in jugoslovanske ekspertize 1973-1984/ asopisni

  izrezki/ reklamni material Slovenski kulturni festival (Malm) 1978/ katalog kiparja Joeta

  Straarja/ broure: Arbeitsgesetzgebung in Schweden 1964, Das Abkommen ber die

  kollektive Lebensversicherung 1965, Theorie und Praxis der Lohnpolitik in Schweden

  Gewerkschaften und Einkommenspolitik 1964, Women and Men in Schweden 1985, The Act

  Concerning Equality Between Women and Men at Work 1984.

 • 46

  OSTALA EVROPA

  katla 13:

  ZBIRKA ZAHODNA EVROPA, 1971-1981

  0,1 t. m./ 1 .

  1 m.

  Gradivo: pregled slovenskih izseljenskih drutev v Zahodni Evropi 1981/ bibliografije/

  Organizacija in drutva slovenskih izseljencev b. d./ Veseli tobogan RTV Ljubljana na

  Madarskem, v Zvezni republiki Nemiji 1971, Franciji 1973, Belgiji 1973, na Nizozenskem

  1973, vici 1974.

  ZBIRKA NEMIJA, 1911-1982

  1 m.

  Gradivo: Satzung des jugoslavischen nationalen Frauenvereins 1936/ Anton Seneganik:

  Westfalsko 1929/ fotografiji tamburakega zbora, Homberg, okrog 1911/ podatki o Vestfalcih

  1951/ rokopisi: poroilo o obisku med Vestfalci 1952/ P. Pavli: Med naimi v Westfaliji

  (Prosveta, 17. 2. 1958), Vladimir Bona: Drubena gibljivost Vestfalskih Slovencev b. d.,

  Erich Werner: Prispevek k zgodovini izseljevanja Slovencev v Nemijo, Miklav Prosenc:

  Ocena dela E. Wernerja 1978/ spisi o prevodu Wernerjevega dela 1976-1982/ Mira Kolar

  Dimitrijevi: Rudarske naseobine jugoslavenskih radnika u Njemakoj do poetka drugog

  svjetskog rata, 1976/ seznami drutev 1976/ pisma in dopisi 1960-1981/ 6. sreanje

  slovenskih drutev zahodne Evrope, Franfurt 1978/ glasilo Lastovka, leto V, tev. 20,

  Ingolstadt, november 1981/ fotografije in asopisni izrezki.

  ZBIRKA VICA, 1980

  1 m.

  Gradivo: seznam drutev b. d./ dopis b. d./ rokopis: Breda Stepi-Cechich: Kulturna snovanja

  med naimi v vici 1980.

  ZBIRKA AVSTRIJA, 1968-1980

  1 m.

  Gradivo: Mila enk: Slovenci v Avstriji/ podatki o izseljevanju 1968-1971, Slovensko

  kulturno drutvo Ivan Cankar na Dunaju: program 1973/ Karel Koren: tiri leta slovenske

  ole na Dunaju 1980/ Mladi Cankarjevci letnik III, 1979-1980/ asopisni izrezki.

  SLOVENIKUM V RIMU, 1972-1973

  1 m.

  Gradivo: asopisni izrezki 1972-1973.

 • 47

  ZBIRKA VELIKA BRITANIJA, 1989-1992

  1 m.

  Gradivo: Bogoslovna sporoila, december 1990, marec 1991/ Vestnik, tev. 5, 29. maj 1992/

  Slovenska katolika misija v Veliki Britaniji: vpraalnik o delovanju izseljenskega duhovnika

  v Veliki Britaniji 1991, statistika slovenskih zdomskih fara v Evropi 1991/ Slovenski dan v

  Bedfordu 1989.

  Gradivo je predal Andrej Vovko avgusta 1993.

  ZBIRKA LUKSEMBURG, 1948-1976

  1 m.

  Gradivo: drutva 1976/ rokopis: O poseti iseljenicima u Luxemburgu i prisustvovanje proslavi

  dana republike 1948/ informacija o izseljencih 1950.

  DRUGO

  katla 14:

  POVOJNO GRADIVO, 1968-1984

  1 .

  Gradivo: poroilo 1971/ magnetofonski zapisniki s posvetovanj v Skopju 1972-1974/

  stenografski zapiski 1972/ pregledi koncentracije delavcev iz SRS v tujini loeno po zavodih

  za zaposlovanje, tujih firmah in pokrajinah, kjer se firme nahajajo (za leta 1968-1971) 1971-

  1972/ informacije o problematiki zaposlovanja delavcev z obmoja SRS v tujini in o vzgoji in

  izobraevanju pripadnikov slovenske narodnostne skupnosti v Italiji, Avstriji in na

  Madarskem, v prekomorskih dravah in Avstraliji 1971-1984/ obvestilo za tisk 1972/

  pregled asopisov in biltenov politine emigracije in izseljencev iz Jugoslavije 1972/

  Informacije t. 5, Bilten t. 1 1972.

  katla 15:

  GRADIVO MILE ENK, 1935-1980

  1 .

  Gradivo: zapisnik seje Slovenskega Delavskega Doma 1935/ dopisi in pisma 1944-1978/

  rokopisi: drutva in posamezniki v evropskih dravah in ZDA, zgodovine, popisi, naslovi,

  prispevki, obletnice, spomini, kritike, eseji, poroila, opisi, predavanja, informacije,

  predstavitve, nekrologi, povzetki, zapiski, pregledi, zgodbe, potopisi, ivljenjepisi, opisi dela,

  pravilniki, prevodi in razvoj petja do opere (Louis Belle) 1946-1980/ asopisni lanki, izrezki

  iz domaih in tujih asopisov in izvodi asopisov 1941-1980/ spominske broure in sporedi

  prireditev b. d./ fotografije b. d.

 • 48

  katla 16:

  ZAPISKI MILE ENK (SIM), 1952-1986

  1 .

  Gradivo: zapisniki Slovenske izseljenske matice (SIM): upravnik muzeja NO, gradiva za seje,

  predlogi programa, zakon o ratifikaciji, koordinacijski program in izvrni odbor 1962-1980/

  poroila 1980/ dopisi in pisma 1961-1971/ rokopisi: pregledi (Slovenci po svetu),

  bibliografski podatki, zapiski, teze, predlogi, obletnice, poroila, pravila, apel, prepis tiskovne

  konference, popisi in govori 1952-1986/ asopisni lanki, asopisni izrezki in izvodi

  asopisov 1952-1981/ vabila na prireditve in na obni zbor 1971.

  katla 17:

  ELZA JEREB (19271946).

  Prevzemni popis.

  katla 18:

  DRUTVO SLOVENCEV V FRANCIJI

  Prevzemni popis.

  katla 19:

  IVAN MAVC (18711956)

  katla 20:

  RAZNO

  Prevzemni popis

 • 49

  SPLONO O SLOVENSKEM IZSELJENSTVU IN RAZNO

  katla 1:

  SPLONO O SLOVENSKEM IZSELJENSTVU, 1960-1982

  1 .

  Gradivo: rokopisi: pregledi, statistini podatki, informacije, opisi, seznami, poroila, popisi,

  Slovenci po svetu in Slovenci za mejami, situacija ivljenja in delovanja slovenskih

  izseljencev, Slovenci na tujih katedrah, organizacije in drutva slovenskih izseljencev, prva

  tevilka novega slovenskega asopisa Slovene Studies, pregled virov za zgodovino

  izseljenstva in The Recent Research on Slovenian Migration to Europe and Overseas 1962-

  1982/ asopisni lanek o slovenini na ameriki univerzi 1980/ asopis Informacija o

  Sloveniji 1980/ spominske broure, programi prireditev in vabila 1960-1982/ koledar SIM

  1973.

  katla 2:

  NASLOVI IN SEZNAMI

  (ZDA, Kanada, Juna Amerika in Mehika, Avstralija, Evropa in razno), 1934-1994

  1 .

  Gradivo: rokopisi: naslovnik posameznikov, imenik drutev, naslovnik slovenskih drutev in

  drugih slovenskih ustanov v vici, Liechtensteinu in Sloveniji, zvezek naslovov Mile enk,

  naslovi (klubov, pevskih zborov, jugoslovanskih predstavnitev, ljudi, pripravljenih za

  zbiranje gradiva, posameznikov, drutev, uslubencev SIM, izseljenskih matic, naih in

  izseljenskih asopisov, organizacij, poslanih novoletnih estitk), seznami (lanic PSA,

  Amerike bratske zveze, KSKJ), pregledi (kulturno-prosvetnih drutev, izseljenskih

  podpornih organizacij, klubov, domov, obiskov iz ZDA v letu 1960, asopisov, kulturno-

  prosvetnih organizacij, centrov Jugoslovanov, datumov o vrnitvah skupin evropskih rojakov),

  novo izvoljeni glavni odbor SNPJ, Slovenska dobrodelna zveza, slovenske ole, teaji in

  kolonije, upravni odbor Bratstva, uprava Hrvatskega doma, slovenski izseljenci v

  Mehiki, jugoslovansko pevsko in podporno drutvo Slavek (Merlebach), drutva v Kanadi,

  Argentini, Urugvaju, Avstraliji in Egiptu in slovenski domovi v ZDA 1934-1994.

  katla 3:

  TUJ TISK O IZSELJENSTVU IN IZSELJENSKI TISK, 1930-1980

  1 .

  Gradivo: asopisni lanki iz Prosvete, Gospodarstva, Nove dobe (New Era), Borbe, Vaif(x)

  du Norda, Le Monda, Frankfurter Allgemeine Zeitunga, NeueZreher Zeitunga, Slovenskega

  vestnika, Slovenskega tednika, Naih novin, NZS Westmarka, Emigranta, Amerike

  domovine, Cleveland Pressa, Sheboygan Pressa, The Plain Dealerja, Zajedniarja,

  Enakopravnosti, Euclid News Journala, Novega sveta, priloge Progresivnih Slovenk Amerike,

 • 50

  Nedeljskega dnevnika in Proletarca 1930-1980/ asopisni lanki o ORNUS-u v Braziliji in

  SNPJ v ZDA ter prispevki Marie Prisland 1939/ asopisi in revije multietnini asopis iz

  Brazilije (brez naslova), The Cleveland Press, Prosveta, Glas naroda, The Escanaba Daily

  Press in Perry News 1930-1967.

  katla 4:

  POTEK AKCIJ ZBIRANJA ZGODOVINSKEGA GRADIVA SEZNAMI POILJK, 1962-1973

  1 .

  Gradivo: zapisniki 1966-1967/ dopisi in pisma 1963-1973/ poroila 1966/ rokopisi: spiski,

  opisi nalog, apeli, resolucije, popisi, seznami, zgodovinsko gradivo v asu po prvi svetovni

  vojni in Jugoslovanski pomoni odbor Slovenska sekcija v ZDA 1965-1970/ asopisni

  lanki o zbiranju gradiva za zgodovino slovenskega izseljenstva 1962-1968/ okronica b. d./

  predlog za zbiranje in mikrofilmanje pisem amerikih izseljencev prijateljem in sorodnikom v

  Sloveniji in na Hrvakem v asu od 1880 do 1940 1964/ asopisi Informacija, Prosveta in

  Glas naroda 1963-1966/ programi prireditev b. d.

  katla 5:

  POSAMEZNIKI, b. d.

  1 .

  Gradivo: posamezniki od A do J: Juro Adlei, Zlatko Balokovi, Joe Bajec, John Bati,

  John Blatnik, Frederic Baraga (Rev.), Marcela Bole, Ivanka Bulovec, Lillian Brulc, Vincent

  Cainkar, Candon (Mr. In Mrs. Frances), Joseph Chesarek (earek), (stric) Francelj, Frank

  Colorick, Henry R. Cooper Jr., Vincent Coff, Joseph Culkar, Jakob Cuznar, Frank esen, Lev

  Detela, Anton Garden, Franc Frakelj, Adam S. Eterovich, Peter Elish, Joseph Durn, Anton

  Druina, Joseph Drasler, D. J. Gaper, Edy Gobetz, John L. Golob, Franc Gorse, Erazem

  Gorshe, Vatroslav Grill, Mary Grill Ivanush, Joe Grm, Frank Groser, Janus Gustav, Jernej

  Hribar, John Ivanush, Francis Jager, John J. Jager, Anton Jankovich, Joseph Jauch, Peter

  Jeram, Ivan Jontez.

  katla 6:

  POSAMEZNIKI, b. d.

  1 .

  Gradivo: posamezniki od K do N: Frank Kere, Louis Kaferle, Mary Kaferle, Frank Kern

  (Jauch), Ivan Kepret, John Klanchar, Adolph in Angela Klannik, Andrew Kobal, Geza

  Koloa, Frank Kosma, Lovrenz Kosir, Martin Konda, Gustav Kozina, Jurij George

  Kraigher, Anna Praek Krasna, John Krebel, Ciril Kren, Mirko G. Kuhel, Zinka Milanov

  Kunc, Lausche Frank, Ludvik Leskovar, Joa Lovreni, Karl Makovek, Diva Medica

  Kulji, John Matekovich, Marija Marvi, John Medveek, Milan Medveek, Anton Melik,

  Milena Merlak, Frank Milavec, Ivan Mimik, Josephine Misic, Ivan Molek, Joe Mlakar,

  Amalia Perez Molek, John Phillip Nielsen, Albina Novak, Zvonko A. Novak.

 • 51

  katla 7:

  POSAMEZNIKI, b. d.

  1 .

  Gradivo: posamezniki od P do U: Edi Pekal, Veno Pilon, Franc Pirc, Louis Pirc, Franc

  Podlinek, Leonard Poljak, Bert Pribac, Vida Ponikvar, Bla Potonik, Edwin Primosich,

  Marie Prisland, Mihajlo Pupin, Botjan, Franc, Janez Luka in Jeffrey Rakovec (Raigersfeld),

  Antoine I. Rezek, Anica Rogelj Franks, Janko Rogelj, F. D. Roosevelt, Paul J. Sifler,

  Tonka Simi, Frank Rado Staut, Joseph Siskovich, Barbara Slanovec, Joseph Snoy, Jacob

  Strekal, Paul Schneller (st. in ml.), Anton Shular, Krist Stokel, Anton abec, Anton ubelj,

  Anton J. Terbovec, John Terek, Jack Tomi, Josephine Tratnik, Anka Traven, Simon

  Trojar, Rudolf (Rude), Slavoj in Milan Trot, Jurij Matej Trunk, Lojze Turk, Mathew J. Turk,

  Florence F. Unetic(h).

  katla 8:

  POSAMEZNIKI, b. d.

  1 .

  Gradivo: posamezniki od V do : Rudolf Vecoli, Velikonja Joe, Fred A. Vider, Charles

  Vrtovnik, George Wucinich, Tone Zagorc, Frank Zaitz, Josephine Zakrajek, Joseph Zalar,

  John Zaplotnik (Rev.), Camilus Zarnick, Joseph Zavertnick ml., Joe Zavertnik, Ivan Zorman,

  Anton Zarnik, Ivan Zupan, Katka Zupancic, Ivan igon, Nace lemberger, Joe ohar.

  katla 9:

  RAZNO: bibliografija del Ivana Molka (Mary Molk), poljudni lanki, desiderata, American

  Slovenian Cultural Centre, Cleveland

  katla 10:

  Gradivo za nadaljevanko o slovenskih izseljencih, 1982/83

  katla 11:

  Stareji prevzemi inpopisi gradiva Slovenske izseljenske matice (neurejeno)

  katla 12:

  2 albuma fotografij s simpozija o Louisu Adamiu ob tridesetletnici njegove smrti, 1981.

  Zakljuek popisa, 23. 2. 2006