of 62/62
1 SERVICIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI AL ARHIVELOR NAŢIONALE COLECŢIA „DOCUMENTE FOTOGRAFICE” Fond: nr. 134 Inv. nr. 212 I N V E N T A R privind documentele COLECŢIEI “DOCUMENTE FOTOGRAFICE” aflată în păstrarea şi administrarea Arhivelor Naţionale (1866-1999) 1147 u.a. 62 f. Arhivele Nationale ale Romaniei SJAN Mehedinti

Arhivele Nationale ale RomanieiSJAN Mehedinti 62 f.arhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/mehedinti/Colectia... · Colecţia de „Documente Fotografice” a fost deschisă

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Arhivele Nationale ale RomanieiSJAN Mehedinti 62...

 • 1

  SERVICIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI

  AL ARHIVELOR NAŢIONALE COLECŢIA „DOCUMENTE FOTOGRAFICE” Fond: nr. 134 Inv. nr. 212

  I N V E N T A R

  privind documentele COLECŢIEI “DOCUMENTE FOTOGRAFICE”

  aflată în păstrarea şi administrarea Arhivelor Naţionale (1866-1999)

  1147 u.a. 62 f. Ar

  hivele

  Nat

  ionale

  ale

  Rom

  aniei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 2

  PREFAŢĂ

  Colecţia de „Documente Fotografice” a fost deschisă la S.J.A.N. Mehedinţi în anul 1977. Prima înregistrare datează din 17 iunie a acestui

  an fiind ocazionată de depunerea a 44 de fotografii de către preotul şi folcloristul Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa.

  La data culegerii acestui text (07.10.2013), Colecţia avea 1147 de poziţii de inventar.

  Este una dintre colecţiile extrem de solicitate, ocazional sau cu prilejul unor evenimente ale istoriei naţionale şi locale. Piesele sale

  datează de la jumătatea secolului al XIX-lea până la zi, fiind reprezentate de fotografii, ilustrate, cărţi poştale, vederi, crochiuri etc., color sau alb-

  negru, înregistrate individual sau în albume, însumând se subînţelege – o varietate impresionantă de imagini ce depun mărturie asupra unor

  evenimente, instituţii, monumente, clădiri şi construcţii de tot felul, persoane şi personalităţi, locuri istorice şi turistice etc., aproape toate

  imortalizate la temperatura clipei.

  Cele mai numeroase privesc Severinul şi Mehedinţiul ale căror hotare sunt adesea trecute, în sens figurat, desigur, mai ales de albumele

  aduse Arhivelor Naţionale de către ziaristul Em. Lega, martor şi contemporan al mai multor evenimente de răscruce, între altele călător pasionat şi

  iubitor de o mulţime de lucruri interesante, pe care le-a înregistrat cu metodă şi le-a păstrat cu grijă până la predarea lor instituţiei celei mai

  potrivite să le asigure protecţia şi valorificarea.

  Dovadă a valorii colecţiei stă faptul puţine au fost manifestările de gen organizate de Arhive sau la care acestea au colaborat, vâcare să nu

  poată fi ilustrate măcar în parte cu iconografia specifică.

  Colecţia este, desigur deschisă, înregistrarea pieselor făcându-se, cum s-a procdat de la început, în ordinea intrării lor la Arhive,

  indiferent de forma depunerii aici spre păstrare.

  Ar

  hivele

  Nat

  ionale

  ale

  Rom

  aniei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 3

  I N V E N T A R U L documentelor

  COLECŢIEI “DOCUMENTE FOTOGRAFICE” aflată în păstrarea şi administrarea Arhivelor Naţionale

  Nr. crt.

  Nr. crt. din reg. de evidenţă al instituţiei care predă

  Felul documentului

  (negativ, pozitiv, fotografic, dispozitiv)

  Tehnica (alb-negru, color,

  sticlă sau peliculă)

  Cuprinsul documentului

  Locul şi data fotografierii

  Obs

  1. - Fotografie carte poştală

  color Ada - Kaleh, moscheea

  Budapesta 1918

  I/1

  2. - Fotografie carte poştală

  color Ada - Kaleh, moscheea – interior

  Ada - Kaleh, 1908

  I/2

  3.

  - Fotografie carte poştală

  color Ada - Kaleh, moscheea – cazematele cetăţii Bucureşti, 1958

  I/3

  4. - Fotografie carte poştală

  color Cetatea Alduna - Tricule

  Budapesta, 1902

  I/4

  5.

  - Fotografie carte poştală

  color

  Mărăşeşti „Pe aici nu se trece”

  Fundaţia I.V. Socec, 1920

  I/5

  6. - Fotografie carte poştală

  color 1916 / 1918. Pe front cântând

  Fundaţia I.V. Socec, 1920

  I/6

  7.

  - Fotografie carte poştală

  alb-negru „Le prisonnier de guerre”, 1914-1919, de Hector Lemaire, Salon de Paris

  Paris, 1922

  I/7

  8.

  - Fotografie carte poştală

  color

  „Vânător de munte”, de Camil Ressu

  Fundaţia I.V. Socec, 1920

  I/8

  9. - Fotografie carte poştală

  color Salutări din România (port popular)

  Bucureşti, 1924

  I/9

  10. - Fotografie carte poştală

  alb-negru Mireasă şi mire din Livezeni

  Bucureşti, 1928

  I/10

  11. - Fotografie carte poştală

  alb-negru Catrinţă (Zăvelcă)

  Bucureşti, 1928

  I/11

  12. - Fotografie alb-negru Sălişteancă Bucureşti, I/12 Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 4

  carte poştală 1919 13. - Fotografie

  carte poştală sepie Port din podgoria Muscel

  Câmpulung,

  1925 I/13

  14.

  - Fotografie carte poştală

  color Salutări din România, vânzător de carne de mel

  Bucureşti, 1924

  I/14

  15. - Fotografie carte poştală

  color Salutări din România (port naţional)

  Bucureşti, 1924

  I/15

  16. - Fotografie carte poştală

  color Salutări din România ( la un pahar)

  Bucureşti, 1924

  I/16

  17. - Fotografie carte poştală

  color Salutări din România (Tânără în port naţional) Bucureşti, 1924

  I/17

  18. - Fotografie carte poştală

  color Salutări din România (cioban la stână)

  Bucureşti, 1924

  I/18

  19. - Fotografie carte poştală

  sepia Cu covoare de vânzare

  Bucureşti, 1924

  I/19

  20.

  - Fotografie carte poştală

  color Port naţional românesc (grupaj de tineri) Bucureşti, 1924

  I/20

  21. - Fotografie carte poştală

  sepie Port naţional (tânără şezând)

  Arad, 1918

  I/21

  22. - Fotografie carte poştală

  alb-negru Port naţional din Petroşani

  Petroşani, 1928

  I/22

  23. - Fotografie carte poştală

  color Salutări din România (port popular)

  Bucureşti, 1924

  I/23

  24. - Fotografie carte poştală

  color Port popular din Livezeni

  Bucureşti, 1926

  I/24

  25. - Fotografie carte poştală

  color Port popular ciobănesc

  Bucureşti, 1926

  I/25

  26. - Fotografie carte poştală

  color Ie (cămaşă- ciupag)

  Bucureşti, 1926

  I/26

  27. - Fotografie carte poştală

  color Cu sorcova

  Sinaia, 1926

  I/27

  28. - Fotografie carte poştală

  color Cu carul cu boi la râu Bucureşti, 1925

  I/28

  29. - Fotografie carte poştală

  alb-negru Ţărani vânători 1924 I/29

  30. - Fotografie alb-negru Cu pluguşorul la Bistriţa Mehedinţi în 1939 Velox I/30 31. - Fotografie alb-negru Port din Bistrita Mehedinti 1936 1936 I/31

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 5

  32. - Fotografie alb-negru Bătrână din Bistriţa - Mehedinţi în port popular 1936 I/32 33. - Fotografie alb-negru Cu pluguşorul în Bistriţa-Mehedinţi, 1939 1936 I/33 34. - Fotografie alb-negru Cu steaua la Bistriţa în 1939 1939 I/34 35. - Negativ alb-negru Elena Lepri în port naţional în faţa casei din satul

  Bistriţa 1950 I/35

  36. - Fotografie carte poştală

  alb-negru Petrache Lupu de la Maglavit

  Calafat, 1935

  I/36

  37. - Fotografie carte poştală

  alb-negru Petrache Lupu, troită şi altare

  Calafat, 1935

  I/37

  38. - Fotografie carte poştală

  alb-negru Petrache Lupu vorbind pelerinilor

  Calafat, 1935

  I/38

  39. - Fotografie carte poştală

  alb-negru Petrache Lupu şi preotul în mijlocul pelerinilor Calafat, 1935

  I/39

  40. - Fotografie carte poştală

  alb-negru Petrache Lupu înconjurat de clerici

  Calafat, 1935

  I/40

  41. - Fotografie carte poştală

  sepia Petrache Lupu adresându-se mulţimii

  Calafat, 1935

  I/41

  42.

  -

  Fotografie carte poştală

  alb-negru

  Ceremonialul afilierii Căminului cultural şi Casei de citire ”Floarea Bistriţei” la Fundaţia Culturală (iulie 1934)

  Bistriţa,

  1934

  I/42

  43. - Fotografie carte poştală

  alb-negru Idem, o altă variantă cu I.St. Paulian în centru Bistriţa, 1934

  I/43

  44.

  -

  Fotografie carte poştală

  alb-negru

  Tovărăşia folcloriştilor la Ştefăneşti, judeţul Vâlcea, cu T. Bălăşel şi Ion Popescu

  Ştefăneşti, 1927

  I/44

  45. - Fotografie carte poştală

  alb-negru Corul Căminului cultural Bistriţa în excursie la Herculane, în 1935

  Herculane, 1935

  I/45

  46. - Fotografie carte poştală

  alb-negru Floarea Bistriţei în satul Bistriţa.

  Bistriţa, 1931

  I/46

  47.

  -

  Fotografie carte poştală

  alb-negru

  Corul Doina din Turnu Severin în faţa bisericii din satul Bistriţa-Mehedinţi, ziua de 1 iulie 1934, cu ocazia aniversării a 15 ani de la apariţia „Izvoraşului”

  Turnu Severin,

  1934

  I/47

  48. - Fotografie carte poştală

  alb-negru Asociaţia folcloriştilor olteni, la 5 noiembrie 1927, la Ştefăneşti-Vâlcea

  Ştefăneşti, 1927

  I/48

  49. - Fotografie carte poştală

  alb-negru Curs de apicultură practică la Gh. Dumitrescu-Bistriţa în 1926

  Bistriţa, 14 septembrie

  1926

  I/49

  50. - Fotografie alb-negru Aniversarea a 25 de ani de la apariţia „Izvoraşului”, Bistriţa, I/50 Ar

  hivele

  Nat

  ionale

  ale

  Rom

  aniei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 6

  carte poştală iunie 1944 1944 51. - Fotografie

  carte poştală alb-negru Generalul Purcaru în vizită la Căminul cultural

  Bistriţa în 1935 Bistriţa,

  1935 I/51

  52. - Clişeu alb-negru Fete din corul Şcolii Bistriţa în 1930

  Bistriţa, 1931

  I/52

  53. - Clişeu alb-negru Tipografia „Izvoraşul” în 1937. tipografia Gh. Giurcă şi Victor Maghedis la maşina de cusut

  Bistriţa, 1937

  I/53

  54. - Fotografie sepia Soţii Olimpia şi Gh. Dumitrescu-Bistriţa în anul 1930 Turnu Severin, 1931

  I/54

  55. - Fotografie alb-negru Familia Gh.N. Dumitresu – Bistriţa, în 1927

  Turnu Severin, 1927

  I/55

  56. - Fotografie alb-negru Soţii Gh.N. Dumitrescu-Bistriţa, la Ocna Sibiului, în august 1934

  Ocna Sibiu, 1934

  I/56

  57. - Fotografie alb-negru Petrache Lupu înconjurat de clerici şi alte autorităţi Calafat, 1935

  I/57

  58. - Fotografie alb-negru Gh.N. Dumitrescu în prisaca sa de la Bistriţa – Mehedinţi, în 1927

  Bistriţa, 1927

  I/58

  59. - Fotografie alb-negru Gh.N. Dumitrescu-Bistriţa la vârsta de 80 ani

  Bistriţa, 1975

  I/59

  60. - Fotografie alb-negru Cursuri de gospodărie la Căminul cultural din Bistriţa, în 1939

  Bistriţa, 1939

  I/60

  61. - Fotografie alb-negru Cu echipa de studenţi la casa T. Costescu din Vânjuleţ-Mehedinţi, iulie 1937

  Bistriţa, 1937

  I/61

  62. - Clişeu alb-negru Echipa studenţească la repararea drumului satului Bistriţa în 1937

  Bistriţa, 1937

  I/62

  63. - Fotografie alb-negru Întâlnire cu T. Costescu la Vânjuleţ în vara 1937

  Bistriţa, 1937

  I/63

  64. - Clişeu alb-negru Cursurile ţărăneşti de la Bistriţa în 1938-1939

  Bistriţa, 1938

  I/64

  65. - Fotografie alb-negru Gh.N. Dumitrescu-Bistriţa vorbind la Mraconia (Iugoslavia) în 23 iunie 1968

  Mraconia, 1968

  I/65

  66.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Gh.N. Dumitrescu-Bistriţa cu ocazia Zilelor folclorului bihorean, 28-30 noiembrie 1970 la Oradea

  Oradea, 1970

  I/66

  67. - Fotografie alb-negru Actorul Ion Sârbu în vizită la Bistriţa

  Bistriţa, 1928

  I/67

  68. - Fotografie alb-negru Gh.N. Dumitrescu-Bistriţa se salută cu T. Costescu la Vânjuleţ, cu ocazia vizitei regale în acest sat

  Bistriţa, 1937

  I/68 Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 7

  69. - Fotografie alb-negru Vizita episcopului Bartolomeu, în 1937, cu căminul şi şcoala din Bistriţa

  Bistriţa, 1937

  I/69

  70. - Fotografie alb-negru Gh.N. Dumitrescu-Bistriţa cu C.S. Nicolăescu – Plopşor, în anul 1920

  Bistriţa, 1937

  I/70

  71. - Carte poştală ilustrată

  color Bustul lui Carol I din Parcul Liceului „Traian” din Turnu Severin

  Turnu Severin, 1903

  I/71

  72. - Carte ilustrată color Monumentul – criptă al eroilor mehedinţeni Turnu Severin

  Turnu Severin, 1933

  I/72

  73. - Carte poştală ilustrată

  color Turnu Severin, centrul cu parcul şi vila Burileanu Bucuresti, 1926

  I/73

  74. - Carte poştală ilustrată

  color Turişti în Cazane – Orşova

  Orşova, 1918

  I/74

  75. - Carte poştală ilustrată

  alb-negru Vedere din Orşova

  Budapesta, 1918

  I/75

  76. - Carte poştală ilustrată

  color Sediul din Orşova al Administraţiei Porţilor de Fier şi Cataractelor

  Budapesta, 1918

  I/76

  77. - Carte poştală ilustrată

  alb-negru Moscheia din Ada Kaleh în perioada interbelică

  Ada Kaleh, 1938

  I/77

  78. - Carte poştală ilustrată

  alb-negru Tg. Ocna , Monumentul eroilor

  Tg. Ocna, 1934

  I/78

  79.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Vizita mediciniştilor polonezi, germani, italieni, iugoslavi şi români la Monumentul Eroilor din Turnu Severin, 6 august 1936

  Turnu Severin, 1936

  I/79

  80.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  În faţa Palatului Cultural din Turnu Severin cu comisia ungară pentru cedarea Transilvaniei (august

  1940)

  Turnu Severin, 1940

  I/80

  81. - Fotografie alb-negru În 1933, cu Vaida Voievod în Ada Kaleh în pregătirea alegerilor parlamentare

  Ada Kaleh, 1933

  I/81

  82. - Fotografie alb-negru „Ziua laptelui” din 1937, la Turnu Severin (comitetul) Turnu Severin, 1937

  I/82

  83. - Fotografie alb-negru Idem, copiii şi autorităţile

  Turnu Severin, 1937

  I/83

  84. - Fotografie alb-negru Idem, festivitatea

  Turnu Severin, 1937

  I/84

  85. - Fotografie alb-negru Idem

  Turnu Severin, 1937

  I/85

  86. - Fotografie alb-negru Alegerile din 1933 la Turnu Severin, grupaj Turnu Severin, I/86 Ar

  hivele

  Nat

  ionale

  ale

  Rom

  aniei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 8

  1973 87. - Carte poştală sepia Omagiu ostaşilor căzuţi la 21-23.I. 1941

  Bucureşti,

  1941 I/87

  88.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Grigore Pleşoianu, inginer şi profesor, primul dascăl născut în oraşul Cerneţi; reproducere după original

  Craiova, 1976

  I/88

  89.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Învăţătorul Nicolae Năstase din Bistriţa-Mehedinţi, omorât în 1868 de arendaşul moşiei Bistriţa, proprietatea mănăstirii Tismana

  1865, reproducere în

  1976

  I/89

  90. - Fotografie, carte poştală

  sepia Orchestra de mandoline şi chitare a elevilor Şcolii de meserii pentru fete Vânjuleţ

  Vânluleţ, 1939

  I/90

  91. - Fotografie, carte poştală

  alb-negru Orchestra de fluieraşi a Şcolii de meserii pentru băieţi din Vânjuleţ

  Vânjuleţ, 1939

  I/91

  92. - Fotografie, carte poştală

  alb-negru Idem, fanfara Vânjuleţ, 1939

  I/92

  93. - Fotografie, carte poştală

  alb-negru Fanfara ţăranilor din Vânjuleţ, condusă de Emil Hirsche

  Vânjuleţ, 1939

  I/93

  94. - Fotografie, carte poştală

  alb-negru Orchestra de viori a elevilor Şcolii primare din Vânjuleţ

  Vânjuleţ, 1939 I/94

  95. - Fotografie alb-negru Localul Liceului industrial de fete Turnu Severin

  Turnu Severin, 1947

  I/95

  96. - Fotografie alb-negru În atelierul de covoare al Liceului industrial de fete din Turnu Severin

  Turnu Severin, 1947

  I/96

  97. - Fotografie alb-negru Idem în atelierul de covoare şi ţesut

  Turnu Severin, 1947

  I/97

  98.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Şedinţa cercului cultural „Al. Vlahuţă” în sala Bibliotecii „I.G. Bibicescu”, aprilie 1956 (prof. George Sorescu, preot Gh.N. Dumitrescu-Bistriţa, avocat Alexandrescu, Dumitru Brehui)

  Turnu Severin,

  1956

  I/98

  99. - Fotografie alb-negru Generalul francez Berthelot decorând ofiţeri români distinşi în luptele din Transilvania, reproducere

  Turnu Severin, 1968

  I/99

  100. - Fotografie alb-negru Serbarea de 1 Mai 1908 la Crihala cu Cercul „România Muncitoare” - secţia Turnu Severin, reproducere

  Turnu Severin, 1964,

  I/100

  101. - Fotografie alb-negru Întreprinderea de Vagoane Drobeta-Turnu Severin - hale construite în anii 1968-1972

  Turnu Severin, 1972

  I/101

  102.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Întreprinderea de Vagoane Drobeta-Turnu Severin. Vizita lui Nicolae Ceauşescu din primăvara 1972. Înmânarea machetei unui vagon pentru produs

  Turnu Severin,

  1972

  I/102 Ar

  hivele

  Nat

  ionale

  ale

  Rom

  aniei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 9

  pulberi

  103. -

  Fotografie

  alb-negru

  Întreprinderea de Vagoane Drobeta-Turnu Severin. Vizita lui Nicolae Ceauşescu din primăvara 1972. Secvenţă de lucru

  Turnu Severin, 1972

  I/103

  104.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Întreprinderea de Vagoane Drobeta-Turnu Severin. Vizita lui Nicolae Ceauşescu din primăvara 1972, de la o secţie la alta

  Turnu Severin, 1972

  I/104

  105.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Întreprinderea de Vagoane Drobeta-Turnu Severin. Vizita lui Nicolae Ceauşescu din primăvara 1972, în faţa machetei de dezvoltare a întreprinderii

  Turnu Severin,

  1972

  I/105

  106.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Întreprinderea de Vagoane Drobeta-Turnu Severin. Vizita lui Nicolae Ceauşescu din primăvara 1972. Discuţii în faţa machetei

  Turnu Severin, 1972

  I/106

  107.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Întreprinderea de Vagoane Drobeta-Turnu Severin. Vizita lui Nicolae Ceauşescu din primăvara 1972. Înmânarea insignei jubiliare „90 de ani de la înfiinţarea întreprinderii”

  Turnu Severin, 1972

  I/107

  108. - Fotografie alb-negru Insigna jubiliară „90 de ani de la înfiinţarea întreprinderii”

  Turnu Severin, 1972

  I/108

  109.

  - Fotografie

  alb-negru

  Centrul oraşului Severinul la mijlocul secolului XIX

  Turnu Severin, reproducere din

  1971

  I/109

  110. - Fotografie

  alb-negru

  Şantierul Naval Turnu Severin în 1867

  Turnu Severin, reproducere din

  1971

  I/110

  111.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Strada perpendiculară pe faţada bisericii Maioreasa, la sfârşitul secolului XIX (viitoarea stradă Decebal)

  Turnu Severin, reproducere din

  1971

  I/111

  112. - Fotografie

  alb-negru

  Grădina publică din Turnu Severin la 1900

  Turnu Severin, reproducere din

  1971

  I/112

  113.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Bulevardul Carol I în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

  Turnu Severin, reproducere din

  1971

  I/113

  114.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Uzina electrică a oraşului construită în 1907 în Grădina publică, lângă Dunăre (mai târziu, Direcţia Judeţeană de Agricultură

  1932, reproducere din

  1976

  I/114 Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 10

  115. - Fotografie

  alb-negru

  Uzina de apă a oraşului, construită în 1910

  1932, reproducere din

  1976

  V/5

  116.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Abatorul de export din Turnu Severin, construcţie începută în 1910 în prezenta primului ministru român

  1932, reproducere în

  1976

  V/6

  117. - Fotografie alb-negru Palatul de Cultură al oraşului Turnu Severin, construcţie începută în 1913

  Turnu Severin, 1976

  I/117

  118. - Fotografie alb-negru Localul Centrului de Recoltare şi Conservare a Sângelui Drobeta-Turnu Severin

  Turnu Severin, 1976

  I/118

  119. - Fotografie alb-negru Blocurile din centrul oraşului, construite în anii 1966-1988

  Turnu Severin I/119

  120. - Fotografie alb-negru Orşova Nouă. Blocuri de locuit

  Orşova, 1970

  I/120

  121. - Fotografie alb-negru Cartierul Crihala din Drobeta-Turnu Severin. Blocuri de locuit A0, C.D. şi G

  Turnu Severin, 1970

  I/121

  122. - Fotografie alb-negru În Gura Văii, pe şoseaua naţională înainte de a începe lucrările sistemului Porţile de Fier (septembrie 1964)

  Gura Văii, 1964

  I/122

  123.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Tribuna la festivitatea inaugurării lucrărilor Sistemului Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de Fier (Gura Văii, judeţul Mehedinţi, septembrie 1964)

  Gura Văii, 1964

  I/123

  124.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Idem, podul plutitor de trecere peste Dunăre în Jugoslavia, cu acest prilej

  Gura Văii, 1964

  I/124

  125. - Fotografie alb-negru Idem, podul plutitor de trecere peste Dunăre în Jugoslavia, cu acest prilej

  Gura Văii, 1964

  I/125

  126. - Fotografie alb-negru Idem, convorbiri Gh. Gheorghiu Dej cu Iosip Broz Tito, pe vas pe Dunăre

  Gura Văii, 1964

  I/126

  127. - Fotografie alb-negru Idem, podul peste Dunăre, segment

  Gura Văii, 1964

  I/127

  128. - Fotografie alb-negru Idem, dezvelirea plăcii comemorative de către Gh. Gheorghiu Dej şi Iosip Broz Tito

  Gura Văii, 1964

  I/128

  129. - Fotografie alb-negru Idem, dezvelirea plăcii comemorative de către Gh. Gheorghiu Dej şi Iosip Broz Tito

  Gura Văii, 1964

  I/129

  130. - Fotografie alb-negru Idem, dezvelirea plăcii comemorative de către Gh. Gheorghiu Dej şi Iosip Broz Tito

  Gura Văii, 1964

  I/130

  131. - Fotografie alb-negru Idem, dezvelirea plăcii comemorative de către Gh. Gheorghiu Dej şi Iosip Broz Tito

  Gura Văii, 1964

  I/131 Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 11

  132. - Fotografie alb-negru Idem, dezvelirea plăcii comemorative de către Gh. Gheorghiu Dej şi Iosip Broz Tito

  Gura Văii, 1964

  I/132

  133. - Fotografie alb-negru Idem, placa comemorativă

  Gura Văii, 1964

  I/133

  134. - Fotografie alb-negru Idem, mulţimea participantă Gura Văii, 1964

  I/134

  135. - Fotografie alb-negru Localul Internatului Liceului Traian şi Muzeului „Porţile de Fier”

  Turnu Severin, 1966

  I/135

  136.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Festivitatea de înmânare a ordinelor cooperativelor agricole de producţie distinse pentru recoltele obţinute în 1973 în Mehedinţi

  Turnu Severin, 1974

  I/136

  137. - Fotografie alb-negru Mobilă la Fabrica de Mobilă a Combinatului de Prelucrarea Lemnului Turnu Severin

  Turnu Severin, 1974

  I/137

  138. - Fotografie alb-negru Localul Sfatului Popular al oraşului Turnu Severin în 1967

  Turnu Severin, 1967

  I/138

  139. - Fotografie alb-negru Centrul oraşului Turnu Severin în lungul străzii Traian

  Turnu Severin, 1966

  I/139

  140.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Cinematograful „Flacăra” şi Agenţia de voiaj CFR din Turnu Severin, str. K. Marx (azi Teodor Costescu)

  Turnu Severin, 1969

  I/140

  141.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Tribunalul raional Turnu Severin, (unde a funcţionat şi Filiala Arhivelor Statului Turnu Severin)

  Turnu Severin, 1965

  I/141

  142. - Fotografie alb-negru Oficiul raional P.T.T.R. Turnu Severin în noul local Turnu Severin, 1966

  I/142

  143. - Fotografie alb-negru Palatul Cultural din Turnu Severin văzut dinspre Monumentul Eroilor

  Turnu Severin, 1966

  I/143

  144. - Fotografie alb-negru Idem, văzut din spatele fostei Carantine a oraşului, ulteriro Casa Armatei (b-dul Dunării)

  Turnu Severin, 1966

  I/144

  145. - Fotografie alb-negru Monumentul împăratului Traian din Parcul „Tudor Vladimirescu”

  Turnu Severin, 1965

  I/145

  146. - Fotografie alb-negru Monumentul Eroilor Mehedinţeni din Parcul Rozelor Turnu Severin, 1965

  I/146

  147. - Fotografie alb-negru Hidrocentrala „Porţile de Fier” (Gura Văii)

  Gura Văii, 1974

  I/147

  148. - Fotografie alb-negru Cala de montaj – ancorare a Şantierului Naval Turnu Severin

  Turnu Severin, 1974

  I/148

  Cartierul Crihala văzut dinspre Liceul nr.3 (ulterior Turnu Severin, I/149 Ar

  hivele

  Nat

  ionale

  ale

  Rom

  aniei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 12

  149. - Fotografie alb-negru Liceul Industrial de Chimie, azi Colegiul Naţional „Gh. Ţiţeica”)

  1974

  150. - Fotografie alb-negru Vagoane cisternă gata de expediere ( Uzina de Vagoane Drobeta-Turnu Severin)

  Turnu Severin, 1974

  I/150

  151. - Fotografie alb-negru Ţesătoria „Cazanele” Orşova, secţia de lucru

  Orşova, 1974

  I/151

  152. - Fotografie alb-negru Grajdurile unei ferme zootehnice din Câmpia Blahniţei

  1974 I/152

  153. - Fotografie alb-negru Şantierul Naval Turnu Severin. Vas gata de lansare

  Turnu Severin, 1974

  I/153

  154. - Fotografie alb-negru Blocuri de locuinţe în cartierul Crihala (bloc A,C) Turnu Severin, 1974

  I/154

  155. - Fotografie alb-negru Recoltatul grâului în Câmpia Blahniţei

  1974 I/155

  156. - Fotografie alb-negru Alimentarea „Tineretului” Turnu Severin

  Turnu Severin, 1974

  I/156

  157. - Fotografie alb-negru Şantierul Naval Orşova, vedere generală

  Orşova, 1974

  V7

  158. - Fotografie alb-negru Fabrica de Confecţii din Drobeta-Turnu Severin – secţie de lucru -

  Turnu Severin, 1974

  I/158

  159. - Fotografie alb-negru Combinatul de Celuloză şi Hârtie (C.C.H.) Drobeta-Turnu Severin

  Turnu Severin, 1974

  I/159

  160. - Fotografie alb-negru Şcoala generală nr.1 Turnu Severin după bombardamentul din 1944, reproducere 1975

  Turnu Severin, 1945

  I/160

  161. - Fotografie alb-negru Manifestaţie a P.C.R. la Turnu Severin în 1945

  Turnu Severin, 1945

  I/161

  162. - Fotografie alb-negru Librăria şi chioşcul de ziare din Strehaia 1939

  Strehaia, 1939

  I/162

  163. - Fotografie alb-negru Strehaia, Uzina Electrică în 1939

  Strehaia, 1939

  I/163

  164. - Fotografie alb-negru Strehaia, Piaţa Mihai Viteazu în 1939

  Strehaia, 1939

  I/164

  165. - Fotografie alb-negru Idem, teren şi clădiri, 1939

  Strehaia, 1939

  I/165

  166. - Fotografie alb-negru Idem, pescăria Ilie Streinescu, 1939

  Strehaia, 1939

  I/166

  167. - Fotografie alb-negru Idem, Biserica catedrală, 1939 Strehaia, I/167 Ar

  hivele

  Nat

  ionale

  ale

  Rom

  aniei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 13

  1939 168. - Fotografie alb-negru Idem, abatorul comunal, 1939

  Strehaia,

  1939 I/168

  169. - Fotografie alb-negru Idem, fosta sală de cinematograf, devenită birt şi frizerie, 1939

  Strehaia, 1939

  I/169

  170. - Fotografie alb-negru Idem, fosta sală a teatrului oraşului, devenită Gimnaziul Industrial Strehaia

  Strehaia, 1939

  I/170

  171. - Fotografie alb-negru Localul Gimnaziului Industrial Strehaia

  Strehaia, 1939

  I/171

  172. - Fotografie alb-negru Localul Şcolii primare de fete Strehaia, 1939

  Strehaia, 1939

  I/172

  173. - Fotografie alb-negru Localul de viză al târgului Strehaia, 1939 Strehaia, 1939

  I/173

  174. - Fotografie alb-negru Casa de sfat din Ciochiuţa

  Strehaia, 1939

  I/174

  175. - Fotografie alb-negru Localul Şcolii din Ciochiuţa, 1939

  Strehaia, 1939

  I/175

  176. - Fotografie alb-negru Monumentul eroilor din Ciochiuţa, 1939 Strehaia, 1939

  I/176

  177. - Fotografie alb-negru Biserica din Slătinicul Mare

  Strehaia, 1939

  I/177

  178. - Fotografie alb-negru Şcoala primară din Slătinicul Mare

  Strehaia, 1939

  I/178

  179. - Fotografie alb-negru Şcoala primară din Comanda

  Strehaia, 1939

  I/179

  180. - Fotografie alb-negru Fântâna lui Dincă - Strehaia

  Strehaia, 1939

  I/180

  181. - Fotografie alb-negru Monumentul Eroilor din Strehaia

  Strehaia, 1939

  I/181

  182. - Fotografie alb-negru Spitalul uman din Strehaia

  Strehaia, 1939

  I/182

  183. - Fotografie alb-negru Locuinţa sediului la Spitalul Strehaia

  Strehaia, 1939

  I/183

  184. - Fotografie alb-negru Şcoala primară de băieţi Strehaia

  Strehaia, 1939

  I/18 4

  185. - Fotografie alb-negru Cimitirul uman din Strehaia

  Strehaia, 1939

  I/185 Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 14

  186. - Fotografie alb-negru Biserica parohială Strehaia

  Strehaia, 1939

  I/186

  187. - Fotografie alb-negru Biserica parohială Strehaia

  Strehaia, 1939

  I/187

  188. - Fotografie alb-negru Localul Primăriei Strehaia

  Strehaia, 1939

  I/188

  189. - Fotografie alb-negru Pod la Strehaia

  Strehaia, 1939

  I/189

  190. - Fotografie alb-negru Pod la Strehaia

  Strehaia, 1939

  I/190

  191. - Fotografie alb-negru Serviciul zoo-veterinar Strehaia

  Strehaia, 1939

  I/191

  192. - Fotografie alb-negru Pod spre Comanda Strehaia, 1939

  I/192

  193. - Fotografie alb-negru Pod spre halta Strehaia

  Strehaia, 1939

  I/193

  194. - Fotografie alb-negru Pod spre halta Strehaia

  Strehaia, 1939

  I/194

  195. - Fotografie alb-negru Localul pieţii oraşului Strehaia

  Strehaia, 1939

  I/195

  196. - Fotografie alb-negru Fântâna „Cişmeaua Verde”

  Strehaia, 1939

  I/196

  197. - Fotografie alb-negru Prăvăliile de comerţ pe strada cpt. Ciuculescu Strehaia, 1939

  I/197

  198. - Fotografie alb-negru Hanul lui Dan din Strehaia

  Strehaia, 1939

  I/198

  199. - Fotografie alb-negru Idem, grădina de vară pentru cinematograf

  Strehaia, 1939

  I/199

  200. - Fotografie alb-negru Clădirile hanului lui Dan, din str. Carol şi Grigorie Dan, Strehaia

  Strehaia, 1939

  I/200

  201. - Fotografie alb-negru Piaţa şi alimentara „Mihai Bravu” Strehaia Strehaia, 1939

  I/201

  202. - Fotografie alb-negru Serviciuul veterinar al oraşului Strehaia şi cantina elevilor

  Strehaia, 1939

  I/202

  203. - Fotografie alb-negru Pilonul Podului Traian de la Drobeta-Turnu Severin consolidat în anii 1960-1963

  Turnu Severin, 1964

  I/203

  204. - Fotografie alb-negru Cetatea medievală a Severinului, bastionul de nord în Turnu Severin, I/204 Ar

  hivele

  Nat

  ionale

  ale

  Rom

  aniei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 15

  anii 1960-1962 1964 205. - Fotografie alb-negru Idem, intrarea în cetate

  Turnu Severin,

  1964 I/205

  206. - Fotografie alb-negru Idem, cetatea în timpul lucrărilor de degajare şi consolidare din anii 1960-1964

  Turnu Severin, 1964

  I/206

  207. - Fotografie alb-negru Castrul roman Drobeta în timpul lucrărilor de consolidare din anii 1960-1964

  Turnu Severin, 1964

  I/207

  208. - Fotografie alb-negru Vestigiile bisericii – capela din Cetatea medievală a Severinului

  Turnu Severin, 1964

  I/208

  209. - Fotografie alb-negru Pilonul Podului lui Traian de pe malul românesc din Drobeta-Turnu Severin

  Turnu Severin, 1964

  I/209

  210. - Fotografie alb-negru Localul Şcolii generale nr. 2 din b-dul T. Vladimirescu Turnu Severin, 1964

  I/210

  211. - Fotografie alb-negru Ruinele Castrului Drobeta în anii 1962-1964

  Turnu Severin, 1964

  I/211

  212. - Fotografie alb-negru Idem, noi săpături arheologice

  Turnu Severin, 1964

  I/212

  213. - Fotografie alb-negru Idem, zidurile consolidate

  Turnu Severin, 1964

  I/213

  214. - Fotografie alb-negru Idem, noi degajări şi consolidări (1961-1964)

  Turnu Severin, 1964

  I/214

  215. - Fotografie alb-negru Idem, porţiunea consolidată

  Turnu Severin, 1964

  I/215

  216. - Fotografie alb-negru Idem, o parte din Castrul Drobeta

  Turnu Severin, 1964

  I/216

  217. - Fotografie alb-negru Idem, lucrări de degajare în Castru

  Turnu Severin, 1964

  I/217

  218. - Fotografie alb-negru Idem, lucrări de degajare în Castru

  Turnu Severin, 1964

  I/218

  219. - Fotografie alb-negru Idem, consolidări

  Turnu Severin, 1964

  I/219

  220. - Fotografie alb-negru Idem, în timpul lucrărilor de degajare şi consolidare Turnu Severin, 1964

  I/220

  221. - Fotografie alb-negru Idem, în timpul lucrărilor de degajare şi consolidare Turnu Severin, 1964

  I/221

  222. - Fotografie alb-negru Idem, în timpul lucrărilor de degajare şi consolidare Turnu Severin, 1964

  I/222 Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 16

  223. - Fotografie alb-negru Idem, în Cetatea Severinului

  Turnu Severin, 1964

  I/223

  224. - Fotografie alb-negru Idem, în perimetrul Castrului Drobeta

  Turnu Severin, 1964

  I/224

  225. - Fotografie alb-negru Idem, în perimetrul Castrului Drobeta

  Turnu Severin, 1964

  I/225

  225 bis.

  - Fotografie alb-negru Idem, în perimetrul Castrului Drobeta Turnu Severin, 1964

  I/225 bis

  226. - Fotografie alb-negru Idem, în perimetrul Castrului Drobeta

  Turnu Severin, 1964

  I/226

  226 bis

  - Fotografie alb-negru Idem, în perimetrul Castrului Drobeta Turnu Severin, 1964

  I/226 bis

  227. - Fotografie alb-negru B-dul Dunărea dat în folosinţă în anii 1960-1965 Turnu Severin, 1964

  I/227

  228. - Fotografie alb-negru B-dul T. Vladimirescu asfaltat în anii 1964-.1968 Turnu Severin 1964

  I/228

  229. - Fotografie alb-negru Străzi desfundate în Turnu Severin, strada Cireşoaia în 1968

  Turnu Severin, 1964

  I/229

  230. - Fotografie alb-negru Construcţia de blocuri în strada Kiseleff, 1964-1967 Turnu Severin, 1964

  I/230

  231. - Fotografie alb-negru Idem. Un bloc dat în folosinţă

  Turnu Severin, 1964

  I/231

  232. - Fotografie alb-negru Idem în centrul Severinului

  Turnu Severin, 1964

  I/232

  233. - Fotografie alb-negru Canalizarea la Stadionul 1 Mai, spre Crihala, 1967 (muncă patriotică cu elevii)

  Turnu Severin, 1967

  I/233

  234. - Fotografie alb-negru Cartierul Crihala, muncă de înfrumuseţare, 1968

  Turnu Severin, 1968

  I/234

  235. - Fotografie alb-negru Idem, bloc A5, scara I, ap.4 Turnu Severin, 1967

  I/235

  236. - Fotografie alb-negru Aspect în urma demolărilor pentru noi construcţii de locuinţe în Turnu Severin

  Turnu Severin, 1967

  I/236

  237. - Fotografie alb-negru Aspect dintre blocurile A6-A7, Kiseleff

  Turnu Severin, 1967

  I/237

  238. - Fotografie alb-negru Aspect la blocul A5, Crihala

  Turnu Severin, 1969

  I/238

  239. - Fotografie alb-negru Muncă patriotică în pădurea Crihala Turnu Severin, I/239 Ar

  hivele

  Nat

  ionale

  ale

  Rom

  aniei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 17

  1969 240. - Fotografie alb-negru Plase? sparte în drum spre I.R.T.A. Turnu Severin Turnu Severin,

  1969 I/240

  241. - Fotografie alb-negru Pe strada Industriei în anul 1966

  Turnu Severin, 1966

  I/241

  241. - Fotografie alb-negru Pe strada Bicaz nr. 67 din Turnu Severin

  Turnu Severin, 1969

  I/242

  243. - Fotografie alb-negru La blocul A4, Kiseleff, sc.5,ap.6

  Turnu Severin, 1969

  I/243

  244. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară în noul cartier Kiseleff

  Turnu Severin, 1966

  I/244

  245. - Fotografie alb-negru Pe strada Lenin (Aurelian) nr.12 în 1965

  Turnu Severin, 1966

  I/245

  246. - Fotografie alb-negru La intrarea în blocul A6, sc.3, Crihala în 1970

  Turnu Severin, 1970

  I/246

  247. - Fotografie alb-negru Aspect de la blocul A8, sc.I, etj.2,1968

  Turnu Severin, 1968

  I/247

  248. - Fotografie alb-negru Idem, de la blocul A6, sc.3, ap.4 Crihala

  Turnu Severin, 1970

  I/248

  249. - Fotografie alb-negru Strada Decebal, nr.4, parc, cloţă cu pui

  Turnu Severin, 1969

  I/249

  250. - Fotografie alb-negru Spitalul din Grădina publică a oraşului

  Turnu Severin, 1965

  I/250

  251. - Fotografie alb-negru În faţa unuia din blocurile din Kiseleff Turnu Severin, 1968

  I/251

  252. - Fotografie alb-negru Muncă patriotică pe una din străzile Severinului

  Turnu Severin, 1966

  I/252

  253. - Fotografie alb-negru În cartierul Schela Cladovei, str. Timişoarei

  Turnu Severin, 1966

  I/253

  254. - Fotografie alb-negru În cartierul Schela Cladovei, str. Timişoarei

  Turnu Severin, 1966

  I/254

  255. - Fotografie alb-negru Bloc de locuinţe în centrul oraşului Turnu Severin Turnu Severin, 1966

  I/255

  256. - Fotografie alb-negru În cartierul Schela Cladovei, str. Timişoarei

  Turnu Severin, 1965

  I/256

  257. - Fotografie alb-negru Spaţiu verde – pomicol în marginea Severinului

  Turnu Severin, 1965

  I/257 Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 18

  258. - Fotografie alb-negru Aspect de proastă gospodărire dincolo de B-dul T. Vladimirescu

  Turnu Severin, 1964

  I/258

  259. - Fotografie alb-negru B-dul T. Vladimirescu în 1964

  Turnu Severin, 1964

  I/259

  260. - Fotografie alb-negru B-dul T. Vladimirescu în 1964

  Turnu Severin, 1964

  I/260

  261. - Fotografie alb-negru Idem, muncă patriotică de înfrumuseţare

  Turnu Severin, 1964

  I/261

  262. - Fotografie alb-negru Idem, muncă patriotică de înfrumuseţare

  Turnu Severin, 1964

  I/262

  263. - Fotografie alb-negru În Parcul Rozelor, lângă Gara C.F.R.

  Turnu Severin, 1964

  I/263

  264. - Fotografie alb-negru Asfaltare şi canalizare pe străzile Severinului

  Turnu Severin, 1964

  I/264

  265. - Fotografie alb-negru În Parcul Mihai Bravu din Turnu Severin

  Turnu Severin, 1964

  I/265

  266. - Fotografie alb-negru În Parcul Mihai Bravu din Turnu Severin

  Turnu Severin, 1964

  I/266

  267. - Fotografie alb-negru Teren la marginea Severinului (cartierul Tabaci) Turnu Severin, 1964

  I/267

  268. - Fotografie alb-negru Idem, ogaş spre Dunăre

  Turnu Severin, 1964

  I/268

  269. - Fotografie alb-negru Strada Traian în lucru

  Turnu Severin, 1964

  I/269

  270. - Fotografie alb-negru Idem, teren între blocuri

  Turnu Severin, 1964

  I/270

  271. - Fotografie alb-negru Idem, în lucru

  Turnu Severin, 1964

  I/271

  272. - Fotografie alb-negru Parcul de la Piaţa Mică

  Turnu Severin, 1964

  I/272

  273. - Fotografie alb-negru Strada Traian, între blocuri

  Turnu Severin, 1964

  I/273

  274. - Fotografie alb-negru Bloc nou construit, B-dul Republicii (Carol I)

  Turnu Severin, 1965

  I/274

  275. - Fotografie alb-negru Parcul Mihai Bravu în aprilie 1964

  Turnu Severin, 1964

  I/275

  276. - Fotografie alb-negru Parcul Mihai Bravu în aprilie 1964 Turnu Severin, I/276 Ar

  hivele

  Nat

  ionale

  ale

  Rom

  aniei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 19

  1964 277. - Fotografie alb-negru Bloc de locuinţe la C.P.L.

  Turnu Severin,

  1964 I/277

  278. - Fotografie alb-negru Parc în oraşul Severin

  Turnu Severin, 1964

  I/278

  279. - Fotografie alb-negru B-dul Dunărea în lucru

  Turnu Severin, 1964

  I/279

  280. - Fotografie alb-negru B-dul Dunărea în lucru

  Turnu Severin, 1964

  I/280

  281. - Fotografie alb-negru Muncă patriotică în pădurea Crihala

  Turnu Severin, 1965

  I/281

  282. - Fotografie alb-negru Alee în Parcul Rozelor

  Turnu Severin, 1965

  I/282

  283. - Fotografie alb-negru B-dul Dunărea în lucru Turnu Severin, 1964

  I/283

  284. - Fotografie alb-negru B-dul Dunărea în lucru

  Turnu Severin, 1964

  I/284

  285. - Fotografie alb-negru B-dul T. Vladimirescu asfaltat

  Turnu Severin, 1968

  I/285

  286. - Fotografie alb-negru Muncă patriotică pe strada Cicero

  Turnu Severin, 1965

  I/286

  287. - Fotografie alb-negru La intersecţia str. Eroii de la Cerna cu Alion

  Turnu Severin, 1965

  I/287

  288. - Fotografie alb-negru Muncă patriotică la canalizarea noului cartier Crihala Turnu Severin, 1965

  I/288

  289. - Fotografie alb-negru Muncă patriotică la canalizare pe Calea Timişoarei spre Abator

  Turnu Severin, 1965

  I/289

  290. - Fotografie alb-negru Canalizare pe strada Adrian, între strada 6 Septembrie şi strada Eroii de la Cerna

  Turnu Severin, 1943

  I/290

  291. - Fotografie alb-negru Canalizare pe strada C. Alexandrescu între strada Kogălniceanu şi dr. Saidac

  Turnu Severin, 1943

  I/291

  292. - Fotografie alb-negru Gura de desecare la Dunăre a vaselor barometrice şi canalizarea

  Turnu Severin, 1943

  I/292

  293. - Fotografie alb-negru Canalizare pe strada Matei Vasilescu între Eroii de la Cerna şi straga General Manu (Eminescu)

  Turnu Severin, 1943

  I/293

  294. - Fotografie alb-negru Canalizare pe strada Carol I (Republicii) între strada Nerva şi V. Alecsandri

  Turnu Severin, 1943

  I/294 Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 20

  295. - Fotografie alb-negru Staţiunea de ecarisaj din Turnu Severin terminată în 1942/1943

  Turnu Severin, 1943

  I/295

  296. - Fotografie alb-negru Ogaşul din strada Ion Creangă, Turnu Severin Turnu Severin, 1943

  I/296

  297. - Fotografie alb-negru Canalizare pe strada Aurelian, porţiunea dintre străzile Vasile Alecsandri şi Grecescu, Turnu Severin

  Turnu Severin, 1943

  I/297

  298. - Fotografie alb-negru 11 mese din lemn de brad în valoare de 28 270 lei în faţa Halei Negru Vodă pentru vânzătorii de fructe (bugetul Primăriei Turnu Severin)

  Turnu Severin, 1943

  I/298

  299. - Fotografie alb-negru Idem, 10 mese a 25 700 lei pe cealaltă latură a Halei Negru Vodă (din bugetul primăriei)

  Turnu Severin, 1943

  I/299

  300. - Fotografie alb-negru Pavarea cu piatră de râu a străzii Ion Creangă (794,72 m.p. a 283 917 lei, buget Primăria Turnu Severin)

  Turnu Severin, 1943

  I/300

  301. - Fotografie alb-negru Împrejmuire a 2 locuri virane în Turnu Severin, Calea Traian la bariera Craiovei, 25 000 lei din bugetul primăriei

  Turnu Severin, 1943

  I/301

  302. - Fotografie alb-negru Depozitul comunal de lemne în valoare de lei 35000 din bugetul primăriei Turnu Severin

  Turnu Severin, 1943

  I/301 I/302

  303. - Fotografie alb-negru Canalizare pe strada Cicero, 255 m a 384 996 lei din fond comunal Turnu Severin

  Turnu Severin, 1943

  I/303

  304. - Fotografie alb-negru Astuparea ogaşului în partea de apus a Bulevardului Regina Elisabeta, 3900 m.c. a 495.300 lei fond prestaţie

  Turnu Severin, 1943

  I/304

  305. - Fotografie alb-negru Canalizarea ogaşului Bender din Turnu Severin, 67 m, 200.000 lei, fond prestaţie

  Turnu Severin, 1943

  I/305

  306. - Fotografie alb-negru Canalizarea ogaşului Bender din Turnu Severin, 67 m, 200.000 lei, fond prestaţie

  Turnu Severin, 1943

  I/306

  307. - Fotografie alb-negru Faţada Uzinei de Apă a oraşului refăcută după bombardamentele din 1944

  Turnu Severin, 1946

  I/307

  308. - Fotografie alb-negru Idem, spatele Uzinei

  Turnu Severin, 1946

  I/308

  309. - Fotografie alb-negru Idem, atelierul şi casa pompei de răcire

  Turnu Severin, 1946

  I/309

  310.

  - Fotografie alb-negru Idem, atelierul, sala de mese şi baia (exterior)

  Turnu Severin, 1946

  I/310

  311. - Fotografie alb-negru Uzina de Apă, depozitul de materiale

  Turnu Severin, 1946

  I/311 Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 21

  312. - Fotografie alb-negru Idem, canton refăcut pentru alimentarea cu apă

  Turnu Severin, 1946

  I/312

  313. - Fotografie alb-negru Idem, canton refăcut

  Turnu Severin, 1946

  I/313

  314. - Fotografie alb-negru Idem, canton nou

  Turnu Severin, 1946

  I/314

  315. - Fotografie alb-negru Idem, filtrele de apă în refacere

  Turnu Severin, 1946

  I/315

  316. - Fotografie alb-negru Idem, pompele de alimentare cu apă a oraşului Turnu Severin

  Turnu Severin, 1946

  V6

  317. - Fotografie alb-negru Idem, turnul de răcire

  Turnu Severin, 1946

  I/317

  318. - Fotografie alb-negru Locuinţa şefului mecanic al Uzinei oraşului Turnu Severin, în curs de refacere

  Turnu Severin, 1946

  I/318

  319. - Fotografie alb-negru Uzina de Apă, spargerea vechii fundaţii

  Turnu Severin, 1946

  I/319

  320. - Fotografie alb-negru Uzina de Apă, spargerea vechii fundaţii

  Turnu Severin, 1946

  I/320

  321. - Fotografie alb-negru Idem, tabloul de distribuţie Sulzer 1-2, faţade

  Turnu Severin, 1946

  I/321

  322. - Fotografie alb-negru Idem, în spate

  Turnu Severin, 1946

  I/322

  323. - Fotografie alb-negru Idem, Sulzer-Diesel de 375 H.P. nr. 1 - nou montat Turnu Severin, 1946

  I/323

  324. - Fotografie alb-negru Idem, nr. 1-2

  Turnu Severin, 1946

  I/324

  325. - Fotografie alb-negru Idem, Sulzer-Diesel de 375 H.P. nr. 1- nou montat Turnu Severin, 1946

  I/325

  326. - Fotografie alb-negru Idem, nr. 2, nou montat

  Turnu Severin, 1946

  I/326

  327. - Fotografie alb-negru Idem, atelier mecanic (interior)

  Turnu Severin, 1946

  I/327

  328. - Fotografie alb-negru Idem, baia lucrătorilor (interior)

  Turnu Severin, 1946

  I/328

  329. - Fotografie alb-negru Idem, sala de mese a lucrătorilor (interior)

  Turnu Severin, 1946

  I/329

  330. - Fotografie alb-negru Idem, ultimele urme ale războiului Turnu Severin, I/330 Ar

  hivele

  Nat

  ionale

  ale

  Rom

  aniei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 22

  1946 331. - Fotografie alb-negru Reţea electrică de 320/220 v pe b-dul Carol I

  (refăcută) Turnu Severin,

  1946 I/331

  332. - Fotografie alb-negru Reţea electrică de 320/220 v pe b-dul Carol I, detaliu Turnu Severin, 1946

  I/332

  333. - Fotografie alb-negru Idem, în zona spital-biserica Grecescu

  Turnu Severin, 1946

  I/333

  334. - Fotografie alb-negru Localul Salubrităţii Turnu Severin (b-dul T. Vladimirescu)

  Turnu Severin, 1941

  II/334

  335. - Fotografie alb-negru Uzina Electrică, săparea amplasamentului pentru montare (refacere după bombardament)

  Turnu Severin, 1946

  II/335

  336. - Fotografie alb-negru Construcţii după război în Turnu Severin (Edilitate) Turnu Severin, 1946

  III/336

  337. - Fotografie alb-negru Refacerea oraşului Turnu Severin după război (1941-1945) pe liziera de nord-vest

  Turnu Severin, 1946

  III/337

  338. - Fotografie alb-negru Refacerea oraşului Turnu Severin după război (1941-1945) pe liziera de nord-vest

  Turnu Severin, 1946

  III/338

  339. - Fotografie alb-negru Refacerea oraşului Turnu Severin după război (1941-1945) pe liziera de nord-vest

  Turnu Severin, 1946

  III/339

  340. - Fotografie alb-negru Fundaţia localului Salubrităţii oraşului Turnu Severin (nouă)

  Turnu Severin, 1946

  III/340

  341. - Fotografie alb-negru Construcţie pentru remiza Salubrităţii Turnu Severin (nouă)

  Turnu Severin, 1946

  III/341

  342. - Fotografie alb-negru Recuperarea cărămizii din clădirile distruse

  Turnu Severin, 1946

  III/342

  343. - Fotografie alb-negru Reconstrucţie în Turnu Severin după bombardamente (1945-1946)

  Turnu Severin, 1946

  III/343

  343 bis - Fotografie alb-negru Reconstrucţie în Turnu Severin după bombardamente (1945-1946)

  Turnu Severin, 1946

  III/343 bis

  344. - Fotografie alb-negru Idem, detalii la fotografia I/340 din inventar Turnu Severin, 1946

  I/344

  345. - Fotografie alb-negru Detaliu din grajdul Salubrităţii oraşului – nou construit - vezi nr. 336

  Turnu Severin, 1947/1948

  III/345

  346. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară pe serpentina Roşiori, b-dul T. Vladimirescu

  Turnu Severin, 1965

  III/346

  347. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară, plantări de pomi la stadion (elevi) Turnu Severin, 1965

  III/347 Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 23

  348. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară pe serpentina Roşiorilor (trandafiri) Turnu Severin, 1965

  III/348

  349. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară pe serpentina Roşiori, curăţenia şanţurilor

  Turnu Severin, 1965

  III/349

  350. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară, plantări de pomi de către elevi

  Turnu Severin, 1965

  III/350

  351. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară la blocurile din cartierul Kiseleff Turnu Severin, 1965

  III/351

  352. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară, b-dul T. Vladimirescu în aprilie 1964, plantări de arbuşti

  Turnu Severin, 1964

  III/352

  353. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară la talazuri şi şanţuri

  Turnu Severin, 1964

  III/353

  354. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară la canalizarea stadionului Turnu Severin, 1967

  III/354

  355. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară pe b-dul T. Vladimirescu, talazuri Turnu Severin, 1964

  III/355

  356. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară plantări de arbuşti ornamentali Turnu Severin, 1964

  III/356

  357. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară la talazuri şi alinieri cu muncitorii de la Uzina mecanică Turnu Severin

  Turnu Severin, 1964

  III/357

  358. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară pe serpentina Roşiori cu populaţia Turnu Severin, 1964

  III/358

  359. - Fotografie alb-negru Noul local al Serviciului raional PTTR Turnu Severin Turnu Severin, 1967

  III/359

  360. Sepia - Vechea biserică din Eibenthal la începutul secolului XX

  Eibenthal, 1967

  I/360

  361. - Fotografie alb-negru Primul congres al notarilor şi primarilor din judeţul Mehedinţi (masa comună), 11 iunie 1922

  Turnu Severin, 1922

  III/361

  362. - Fotografie alb-negru Atelierul mecanic „Dunăreanca” Turnu Severin (1933) Turnu Severin, 1933

  III/362

  363. - Fotografie alb-negru Atelierul mecanic „Blosel şi Caveski” Turnu Severin (interior)

  Turnu Severin, 1933

  III/363

  364.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Montarea axului principal la Uzina Electrică a oraşului Turnu Severin, după bombardament (refacere)

  Turnu Severin, 1948

  III/364

  365. - Fotografie alb-negru Montarea noilor grupuri de generatoare la Uzina Electrică

  Turnu Severin, 1948

  III/365 Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 24

  366. - Fotografie alb-negru Uzina Electrică, detaliu

  Turnu Severin, 1948

  III/366

  367.

  - Sepia

  - Exploatarea minieră Baia Nouă (Caraş) şi promoţia 1923 a Şcolii de pregătirea cadrelor de minieri, inginer Leopold Erdös

  Turnu Severin, 1948

  IV/367

  368.

  - Fotografie

  alb-negru Palatul municipal Drobeta-Turnu Severin construit în 1889 (azi demolat pentru a fi construit Palatul judeţului)

  Turnu Severin, 1948

  I/368

  369.

  -

  Album

  alb-negru

  Album cu decernarea „Drapelului Roşu” de producţie pe sem.I/1950, Atelierele CFR Turnu Severin, la 9 august 1950, 38 fotografii

  9 august 1950

  A/369/1-38

  370.

  -

  Album

  alb-negru

  Album întocmit la Atelierele CFR Turnu Severin cu prilejul demonstraţiei oamenilor muncii la 1 mai 1949 în Turnu Severin, 57 fotografii

  Turnu Severin, 1 mai 1949

  A/370/1-57

  371. - Album alb-negru Idem, la 1 mai 1950, 46 fotografii

  Turnu Severin, 1 mai 1950

  A/371/1-46

  372.

  -

  Album

  alb-negru

  Idem, la 7 noiembrie 1949, cu prilejul celei de-a 32-a aniversări a Revoluţiei Socialiste din octombrie

  Turnu Severin, 7 noiembrie 1947

  A/372/1-20

  373.

  -

  Album

  alb-negru

  Album cu fotografii din Atelierul CFR Turnu Severin întocmit cu prilejul titlului de unitate fruntaşă în îndeplinirea planului de stat pe 1949, 36 de fotografii

  Turnu Severin,

  1950

  A/373/1-29

  374.

  -

  Album

  alb-negru

  Album cu fotografii din Atelierul CFR Turnu Severin întocmit cu prilejul titlului de unitate fruntaşă în îndeplinirea planului de stat pe 1949, 31 de fotografii

  Turnu Severin,

  1950

  A/374/1-31

  375. - Fotografie alb-negru Gh.N. Dumitrescu-Bistriţa şi C.S. Nicolăescu-Plopşor, împreună în 1965

  Bistriţa, 1965

  I/375

  376.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Tipografia „Izvoraşul” din Bistriţşa – Mehedinţi. În faţa unui grup de corişti de la Corul „Doina” Turnu Severin

  Bistriţa, 1 iulie 1934

  I/376

  377.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Gh.N. Dumitrescu-Bistriţa ca învăţător în vara 1919, după apariţia primului număr al revistei „Izvoraşul”

  Bistriţa, 1919

  I/377

  378. - Fotografie alb-negru Tipografia „Izvoraşul” în 1932

  Bistriţa, 1932

  I/378

  379. - Fotografie alb-negru Ruinele mănăstirii Vodiţa, reproducere Vodiţa, 1974

  II/379

  380. - Fotografie alb-negru Mănăstirea Tismana în secolul XIX, reproducere

  Tismana, 1974

  II/380 Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 25

  381. - Fotografie alb-negru Mănăstirea Tismana (Biserica din sec. XIV), reproducere

  Tismana, 1974

  II/381

  382. - Fotografie alb-negru Cascada Tismanei (reproducere după N. Iorga, „România chipuri şi icoane”

  II/382

  383. - Fotografie alb-negru Mănăstirea Tismana în evul mediu, reproducere Tismana, 1974

  II/383

  384. - Fotografie alb-negru Mănăstirea Tismana în evul mediu, vedere generală Tismana, 1974

  II/384

  385. - Fotografie alb-negru Biserica Mănăstirii Tismana după un desen vechi, reproducere

  Tismana, 1974

  II/385

  386. - Fotografie alb-negru Casă boierească fortificată (culă), reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/386

  387. - Fotografie alb-negru Casă boierească fortificată (culă), reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/387

  388. - Fotografie alb-negru Mănăstirea Cozia (sec. XIV), vedere generală, reproducere

  Cozia, 1974

  II/388

  389. - Fotografie alb-negru Bolniţa mănăstirii Cozia (jud. Vâlcea) reproducere Cozia, 1974

  II/389

  390. - Fotografie alb-negru Mănăstirea Cozia, vedere generală, reproducere

  Cozia, 1974

  II/390

  391. - Fotografie alb-negru Schitul Mănăstirii Topolniţa (clopotniţă şi biserică) reproducere

  Topolniţa, 1974

  II/391

  392. - Fotografie alb-negru Complexul mănăstiresc Strehaia, reproducere

  Strehaia, 1974

  II/39

  393. - Fotografie alb-negru Biserică Mănăstirii Gura Motrului, reproducere

  Gura Motruli, 1974

  II/393

  394. - Fotografie alb-negru Matei Basarab, după o gravură în aramă, reproducere Turnu Severin, 1974

  II/394

  395. - Fotografie alb-negru Ion Vodă Caragea, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/395

  396. - Fotografie alb-negru Constantin Vodă Brâncoveanu, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/396

  397. - Fotografie alb-negru Ilie Ştirbei, boier oltean din secolul al XVIII-lea, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/397

  398. - Fotografie alb-negru Florica, fiica lui Mihai Viteazul, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/398

  Doamna Safta Ipsilanti, soţia lui C. Ipsilanti (portret Turnu Severin, Ar

  hivele

  Nat

  ionale

  ale

  Rom

  aniei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 26

  399. - Fotografie alb-negru în ulei de la sfârşitul secolului XVIII), reproducere 1974 II/399

  400. -

  Fotografie

  alb-negru

  Constantin Cantacuzino stolnicul, alături de Matei Cantacuzino, în interiorul ctitoriei de la Hurezi, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/400

  401. - Fotografie alb-negru Cornea Brăiloiu, mare ban al Craiovei şi soţia sa Stanca, la 1700, în biserica Văideni, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/401

  402. - Fotografie alb-negru Ioan Vodă Mavrocordat ( 1716-1719), gravură contemporană, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/402

  403. - Fotografie alb-negru Alexandru Ipsilanti, domn al Moldovei, gravură contemporană, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/403

  404.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Antonie Vodă din Popeşti şi fiul său Neagu postelnicul (frescă în biserica bolniţei de la Hurezi), reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/404

  405. - Fotografie alb-negru Mihai Radu sau Mihnea al III-lea Vodă, după o stampă contemporană

  Turnu Severin, 1974

  II/405

  406. - Fotografie alb-negru Pippo Spano, comite al Timişoarei, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/406

  407. - Fotografie alb-negru Grigore Matei Ghica Vodă, domn în Ţara Românească, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/407

  408. - Fotografie alb-negru Radu Şerban, după o frescă din biserica Hurezi

  Turnu Severin, 1974

  II/408

  409. - Fotografie alb-negru Chipuri din sec. XVIII. Fresce din bisericile Hurezi şi Brăileşti, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/409

  410. - Fotografie alb-negru Chipuri din sec.XVIII. Fresce din bisericile Hurezi şi Brăileşti, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/410

  411. - Fotografie alb-negru Palatul paşalei din Ada-Kaleh (după albumul Lewis, Londra, 1837), reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/411

  412.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Cameră de recepţie a paşalei din Ada-Kaleh (după albumul Lewis, Londra, 1837), reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/412

  413. - Fotografie alb-negru Pasvan Oglu, paşă de Vidin, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/413

  414. - Fotografie alb-negru „La jok” – Cerneţi, reproducere după Auguste Raffet, 1837

  Turnu Severin, 1974

  II/414

  415. - Fotografie alb-negru Rămăşiţeşe Podului Traian la Turnu Severin (din „L Illustration”), 1847, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/415

  416. - Fotografie alb-negru Noul oraş Severinul la mijlocul sec. XIX (după desen de Begenau)

  Turnu Severin, 1974

  II/416 Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 27

  417.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Un grup de deputaţi în adunarea Ad-hoc a Ţării Româneşti la 1857. În dreapta, primul, ţăranul deputat Ioan Roateş din Scăpău, Mehedinţi, reproducere

  Turnu Severin,

  1974

  II/417

  418.

  - Fotografie

  alb-negru

  Solemnitatea deschiderii Divanului Ad-hoc la 29 septembrie 1857 în Bucureşti. (Original la Jenică Roateş din Drobeta-Turnu Severin)

  Turnu Severin, 1974

  II/418

  419. - Fotografie alb-negru Ţăran bătrân, pictură de Th. Aman, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/419

  420. - Fotografie alb-negru Costum din Oltenia purtat de Muratore în rolul „Cobzarul”

  Turnu Severin, 1974

  II/420

  421. - Fotografie alb-negru Ţărani munteni, acuarelă de Satmari, reproducere Turnu Severin, 1974

  II/421

  422. - Fotografie alb-negru Casa de poştă. Litografie din Muntenia (1854-1856), reproducere

  Turnu Severin, 1974

  V/2

  423. - Fotografie alb-negru Scenă din viaţa ţiganilor. Litografie din Muntenia (1854-1856), reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/423

  424. - Fotografie alb-negru Boieroaice la plimbare cu sania la şosea (1854-1856), reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/424

  425. - Fotografie alb-negru Stradă bucureşteană desfundată (1854-1856), reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/425

  426. - Fotografie alb-negru O sindrofie la domnitorul Ghica, la Iaşi (sec. XIX). reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/426

  427. Fotografie alb-negru În câmpia Moldovei, după un tablou de N. Grigorescu, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/427

  428. - Fotografie alb-negru În stepă, după un desen de M. Bouquet, reproducere Turnu Severin, 1974

  II/428

  429. - Fotografie alb-negru Trecere râului Buzău, după un desen de Raffet (1837), reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/429

  430. - Fotografie alb-negru Litografie din Muntenia (1854-1856), ocupaţie rusă, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/430

  431. - Fotografie alb-negru Litografie din Muntenia (1854-1856), căruţă de poştă, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/431

  432. - Fotografie alb-negru Litografie din Muntenia (1854-1856), căruţă de poştă, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/432

  433. - Fotografie alb-negru Litografie din Muntenia (1854-1856), călătorie cu poşta, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/433 Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 28

  434. - Fotografie alb-negru Litografie din Muntenia (1854-1856), călătorie cu poşta, ocupaţie rusă, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/434

  435. - Fotografie alb-negru Idem, circulaţie pe o stradă din Bucureşti, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/435

  436. - Fotografie alb-negru Idem, căruţă poştală plecând din Iaşi, reproducere Turnu Severin, 1974

  II/436

  437. - Fotografie alb-negru Bătălia de la Timişoara (Muzeul din Arad), reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/437

  438. - Fotografie alb-negru Litografie din Muntenia (1854-1856). Ocupaţie rusă, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/438

  439. - Fotografie alb-negru Idem, scenă din viaţa ţiganilor, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/439

  440. - Fotografie alb-negru Idem, popas la fântâna satului, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/440

  441. - Fotografie alb-negru Cioban român, 1851, acuarelă, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/441

  442. - Fotografie alb-negru Pecete de aur de la Alexandru voievod (1568-1577), reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/442

  443. - Fotografie alb-negru Pecete de aur de la Petru voievod, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/443

  444. - Fotografie alb-negru Pecete de aur de la Alexandru voievod (aversul), reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/444

  445. - Fotografie alb-negru Pecete de aur de la Petru cel Tânăr, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/445

  446. - Fotografie alb-negru Pecete de metal de la Alexandru al II-lea (1568-1577), reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/446

  447. - Fotografie alb-negru Inel – pecete care a aparţinut boierului Nan Udobă, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/447

  448. - Fotografie alb-negru Nicolae Bălcescu, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/448

  449. - Fotografie alb-negru Alexandru Ioan Cuza, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/449

  450. - Fotografie alb-negru Avram Iancu şi alţi pentru tribuni ai românilor transilvăneni, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/450

  451. - Fotografie alb-negru „România se eliberează” (pictură de Rosenthal), reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/451

  452. - Fotografie alb-negru Simion Bărnuţiu, reproducere Turnu Severin, II/452 Ar

  hivele

  Nat

  ionale

  ale

  Rom

  aniei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 29

  1974 453. - Fotografie alb-negru Casa lui Avram Iancu, reproducere

  Turnu Severin,

  1974 II/453

  454. - Fotografie alb-negru Bateria Carol I la Calafat, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  I/454

  455. - Fotografie alb-negru Bateria Mircea la Calafat, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  I/455

  456. - Fotografie alb-negru Transport de muniţii şi provizii la Nicopole. Gravură din revista „Dorobanţul”, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/456

  457. - Fotografie alb-negru Schiţa celei de a 3-a bătălii de la Plevna, reproducere Turnu Severin, 1977

  II/457

  458. - Fotografie alb-negru Maiorul erou Gh. Şonţu (30 august-11 septembrie 1877)

  Turnu Severin, 1977

  II/458

  459.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Asaltul Opanezului de către români (28 noiembrie 1877) pictură de N. Grigorescu, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/459

  460. - Fotografie alb-negru Capitularea Plevnei (28 noiembrie 1877), cromolitografie contemporană, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/460

  461. - Fotografie alb-negru Atacul asupra Rahovei, cromolitografie germană contemporană, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/461

  462. - Fotografie alb-negru Asalt romano – rus la Plevna, gravură, reproducere Turnu Severin, 1977

  II/462

  463. - Fotografie alb-negru Capitularea Plevnei (28 noiembrie 1877) cromolitografie contemporană, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/463

  464. - Fotografie alb-negru Atacul de la Smârdan, de N. Grigorescu, reproducere Turnu Severin, 1977

  II/464

  465. - Fotografie alb-negru Căpitanul erou Nicolae Walter Mărăcineanu

  Turnu Severin, 1977

  II/465

  466. - Fotografie alb-negru Asalt asupra redutei Griviţa (gravură), reproducere Turnu Severin, 1977

  II/466

  467. - Fotografie alb-negru Soldatul Grigore Ion şi alţii cu drapelul cucerit la Griviţa, gravură

  Turnu Severin, 1977

  II/467

  468. - Fotografie alb-negru Mişcarea armatei române în 1877 spre Calafat şi Corabia, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/468

  469. - Fotografie alb-negru Schiţa împresurării Vidinului (1877-1878), reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/469

  470. - Fotografie alb-negru Osman Paşa rănit se predă la Plevna, reproducere Turnu Severin, 1977

  II/470 Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 30

  471. - Fotografie alb-negru Echipament din dotarea armatei române (1877), reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/471

  472. - Fotografie alb-negru „Dorobanţul” de N. Grigorescu, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/472

  473. - Fotografie alb-negru Veteranul I.S. Lebegioară din Izvorul Frumos (după 1918)

  Turnu Severin, 1977

  II/473

  474. - Fotografie alb-negru Cantonament în Bulgaria (1877), reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/474

  475. - Fotografie alb-negru La Podul de peste Ogost (1877), reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/475

  476. - Fotografie alb-negru Marşul armatei române asupra Vidinului (harta)

  Turnu Severin, 1977

  II/476

  477. - Fotografie alb-negru Schiţa luptei de la Rahova

  Turnu Severin, 1977

  II/477

  478. - Fotografie alb-negru Monumentul eroilor de la Griviţa din Ploieşti, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/478

  479. - Fotografie alb-negru Mausoleul de la Griviţa – Bulgaria

  Turnu Severin, 1977

  II/479

  480. - Fotografie alb-negru „Trecerea armatei române peste Dunăre” de Sava Henţia, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/480

  481. - Fotografie alb-negru „Trecerea Dunării”, N. Grigorescu, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/481

  482. - Fotografie alb-negru Ofiţeri eroi căzuţi în războiul de independenţă

  Turnu Severin, 1977

  V2

  483. - Fotografie alb-negru Schiţa încercuirii şi căderii Plevnei

  Turnu Severin, 1977

  II/483

  484. - Fotografie alb-negru O gardă de dorobanţi în avanposturi la Plevna

  Turnu Severin, 1977

  II/484

  485. - Fotografie alb-negru Căpitanul erou Mihail Romano

  Turnu Severin, 1977

  II/485

  486. - Fotografie alb-negru Moartea cpt. N. W. Mărăcineanu, gravură, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/486

  487. - Fotografie alb-negru Maiorul erou Constantin Ene

  Turnu Severin, 1977

  II/487

  488. - Fotografie alb-negru Maiorul erou Dimitrie Giurescu

  Turnu Severin, 1977

  II/488

  489. - Fotografie alb-negru Bombardarea Vidinului (26 aprilie 1877) Turnu Severin, II/489 Ar

  hivele

  Nat

  ionale

  ale

  Rom

  aniei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 31

  1977 490. - Fotografie alb-negru O subunitate din Reg.3 Călăraşi capturează un convoi

  otoman (1877) Turnu Severin,

  1977 II/490

  491. - Fotografie alb-negru Podul de vase peste Dunăre la Siliştioara (Corabia) (1877)

  Turnu Severin, 1977

  II/491

  492. - Fotografie alb-negru Călăreţi români în misiune de cercetare (1877)

  Turnu Severin, 1977

  II/492

  493. - Fotografie alb-negru Personalul sanitar al ambulanţei de la Mecica (1877) Turnu Severin, 1977

  II/493

  494. - Fotografie alb-negru Bătălia de la Griviţa (1877), reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/494

  495. - Fotografie alb-negru Întâlnirea între domnitorul Carol I şi Alexandru II la Griviţa

  Turnu Severin, 1977

  II/495

  496. - Fotografie alb-negru Intrarea trupelor române în Nicopole

  Turnu Severin, 1977

  II/496

  497. - Fotografie alb-negru „Sergentul” (ilustraţie la poezia lui V. Alecsandri), reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/497

  498. - Fotografie alb-negru Trupele otomane de la Plevna încearcă să iasă din încercuire

  Turnu Severin, 1977

  II/498

  499. - Fotografie alb-negru Răniţi în ambulanţa de la Griviţa (1877)

  Turnu Severin, 1977

  II/499

  500. - Fotografie alb-negru Ofiţerii Statului major al garnizoanei din Calafat la masă (1877)

  Turnu Severin, 1977

  II/500

  501. - Fotografie alb-negru Maiorul erou Valter Mărăcineanu (1877)

  Turnu Severin, 1977

  II/501

  502. - Fotografie alb-negru Generalul Mihail Cristodulo Cherchez

  Turnu Severin, 1977

  II/502

  503. - Fotografie alb-negru Maiorul erou Gh. Şonţu (1877)

  Turnu Severin, 1977

  II/503

  504. - Fotografie alb-negru Monumentul eroilor de la Roşiuţa – Mehedinţi

  Tg. Jiu, 1977

  II/504

  505. - Fotografie alb-negru Detaliu de pe monumentul eroilor de la Roşiuţa

  Turnu Severin, 1977

  II/505

  506. - Fotografie alb-negru Asaltul de la Griviţa (1877)

  Turnu Severin, 1977

  II/506

  507. - Fotografie alb-negru Care transportând necesarul pentru front (1877)

  Turnu Severin, 1977

  II/507 Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 32

  508. - Fotografie alb-negru St. Luchian „La împărţitul porumbului”, reproducere Bucureşti, 1977

  II/508

  509. - Fotografie alb-negru N. Vermont „Contrastul”, reproducere

  Bucureşti, 1977

  II/509

  510. - Fotografie alb-negru A. Murnu, „Votarea bugetelor”, reproducere

  Bucureşti, 1977

  II/510

  511. - Fotografie alb-negru N. Mantu, „10 mai zi de veselie”, reproducere

  Bucureşti, 1977

  II/511

  512. - Fotografie alb-negru A. Jiquidi, „Spre conac”, reproducere Bucureşti, 1977

  II/512

  513. - Fotografie alb-negru A. Jiguidi, „Nu trage”, reproducere

  Bucureşti, 1977

  II/513

  514. - Fotografie alb-negru M. Chirnoagă, „Prinşi”, reproducere

  Bucureşti, 1977

  II/514

  515. - Fotografie alb-negru A. Demian, „Reprimare”, reproducere

  Bucureşti, 1977

  II/515

  516. - Fotografie alb-negru N. Vermont, „Ioane, Ioane ai cerut pământ”, reproducere

  Bucureşti, 1977

  II/516

  517. - Fotografie alb-negru Ladislau Fest, „Pieta”, reproducere

  Bucureşti, 1977

  II/517

  518. - Fotografie alb-negru N. Vermont, „ După ce a trecut armata”, reproducere Bucureşti, 1977

  II/518

  519. - Fotografie alb-negru St. Luchian, „ Sfârşitul lui 1907”, reproducere

  Bucureşti, 1977

  II/519

  520. - Fotografie alb-negru Octav Băncilă, „Cap de bătrân”, reproducere

  Bucureşti, 1977

  II/520

  521. - Fotografie alb-negru A. Murnu, „Anul 1907”, reproducere

  Bucureşti, 1977

  II/521

  522. - Fotografie alb-negru În Gara Paşcani, muncitori arestaţi eliberează ţărani arestaţi, reproducere

  Bucureşti, 1977

  II/522

  523. - Fotografie alb-negru Octav Băncilă, „1907”, reproducere

  Bucureşti, 1977

  II/523

  524. - Fotografie alb-negru „Răscoalele ţărăneşti”, reproducere din ziarul „Dimineaţa”

  Bucureşti, 1977

  II/524

  525. - Fotografie alb-negru Spălător în lagărul de la Tg. Jiu, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/525

  526. - Fotografie alb-negru Grup de internaţi politici în lagărul de la Tg. Jiu, între Turnu Severin, II/526 Ar

  hivele

  Nat

  ionale

  ale

  Rom

  aniei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 33

  ei şi Nicolae Ceauşescu, reproducere 1977 527. - Fotografie alb-negru Manifest comunist antihitlerist, reproducere

  Turnu Severin,

  1977 II/527

  528. - Fotografie alb-negru Manifest, „Români!”, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/528

  529. - Fotografie alb-negru Manifest, „Cetăţeni salvaţi-vă ţara luptând contra nemţilor”, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/529

  530. - Fotografie alb-negru Manifest „Vrem pâine şi pace”, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/530

  531. - Fotografie alb-negru Manifest „Ordinea hitleristă”, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/531

  532. - Fotografie alb-negru Gara Băneasa după luptele din 24-25 august 1944, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/532

  533. - Fotografie alb-negru Lagărul din Tg. Jiu „Eliberat” de Gh. Ceglocoff, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/533

  534. - Fotografie alb-negru Adăpost în munţi al grupului de partizani, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/534

  535. - Fotografie alb-negru Tren petrolier german distrus pe Valea Prahovei 1944, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/535

  536. - Fotografie alb-negru Casa din Vatra Luminoasă unde au fost reţinuţi Antoneştii (1944), reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/536

  537. - Fotografie alb-negru Schiţa luptelor insurecţionale din 1944 în Bucureşti, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/537

  538. - Fotografie alb-negru O stradă din Turnu Severin după bombardamentele aeriene din 1944, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/538

  539.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Filtrele de la staţia de alimentare a oraşului Turnu Severin, distruse de bombardamentele din 1944, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/539

  540. - Fotografie alb-negru Ofiţeri germani prizonieri în august 1944 la Bucureşti, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/540

  541. - Fotografie alb-negru Asalt asupra poziţiilor hitleriste în jurul Ploieştilor, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/541

  542. - Fotografie alb-negru Piesă de artilerie inamică distrusă la nord de Capitală în august 1944, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/542

  543. - Fotografie alb-negru Tineri voluntari români pentru frontul antihitlerist, Bucureşti, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/543

  544. - Fotografie alb-negru Manifestaţie pentru lupta antihitleristă a armatei Turnu Severin, II/544 Ar

  hivele

  Nat

  ionale

  ale

  Rom

  aniei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 34

  române, reproducere 1977 545. - Fotografie alb-negru Trecerea Tisei peste un pod construit de pontonierii

  români, reproducere Turnu Severin,

  1977 II/545

  546. - Fotografie alb-negru Soldaţi din Regimentul I Artilerie pe front în Ungaria, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/546

  547.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Generalul N. Şova, comandantul Corpului 7 Armată română în cursul luptelor pentru Budapesta (ianuarie 1945), reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/547

  548. - Fotografie alb-negru Unitate română defilează în oraşul eliberat Banska-Bystrica ( 25 martie 1945), reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/548

  549. - Fotografie alb-negru Mare manifestaţie FND (martie 1945), reproducere Turnu Severin, 1977

  II/549

  550. - Fotografie alb-negru Industria Sârmei SAR Turda, naţionalizată la 11 iunie 1948, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/550

  551. - Fotografie alb-negru „Pe cine acoperă coroana”, desen de Eugen Taru, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/551

  552. - Fotografie alb-negru „Ce a însemnat monarhia...”, reproducere

  Turnu Severin, 1977

  II/552

  553. - Fotografie alb-negru Refacerea oraşului Turnu Severin (1946-1947)

  Turnu Severin, 1946/1947

  II/553

  554. - Fotografie alb-negru Colaj. Insurecţia din 23 August 1944 în presa internaţională, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  II/554

  555.

  -

  Fotografie

  sepia

  Az aldunai vaskapuszabalyozasi favollalat tulajdonat kepezo universal Majo

  Fenykepezte, Divald Karoly,

  Budapest

  IV/555

  556.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Az aldunai vaskapuszababatyazasi...munkahajoknak teli kikötöje

  Idem

  IV/556

  557. - Fotografie sepia (...) melysegmaro hajo Idem IV/557 558. - Fotografie sepia (...) furohajo Idem IV/558 559. - Fotografie sepia (...) „Vaskapu” kotro Idem IV/559 560. - Fotografie sepia (...) gozdaru Idem IV/560 561. - Fotografie sepia (...) „Vaskapu” kotro Idem IV/561 562. - Fotografie sepia (...) Priestmann – kotro Idem IV/562 563. - Fotografie alb-negru Bătălia de la Gurăslău, gravură din 1601, reproducere Bucureşti,

  1976 IV/563

  564.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Bătălia de la Gurăslău şi prezentarea steagurilor cucerite în luptă de la Sigismund Bathory împăratului

  Bucureşti, 1976

  IV/564

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 35

  Rudolf al II-lea la castelul său din Praga, reproducere 565. - Fotografie alb-negru Schiţa bătăliei Berlinului (1945), reproducere

  Turnu Severin,

  1974 IV/565

  566.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Schiţa operaţiunilor militare ale armatei sovietice în Ungaria şi Cehoslovacia (1944-1945), reproducere

  Turnu Severin, 1974

  IV/566

  567 - Fotografie alb-negru Sprijinirea frontului antihitlerist: acţiune a Apărării Patriotice la Bucureşti, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  IV/567

  568.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Generalul I.M. Managarov, comandantul Armatei III sovietice, şi generalul V. Atanasiu, la punctul de comandă al armatei române în aprilie 1945, reproducere

  Turnu Severin,

  1974

  IV/568

  569. - Fotografie alb-negru Bucuria victoriei de la 9 mai 1945; horă pe linia fostului front cu inamicul, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  IV/569

  570. - Fotografie alb-negru Afişul „Înainte. Lupta continuă!”, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  IV/570

  571. - Fotografie alb-negru Poarta conacului Buzeştilor la Craiova, sec.XVI, după un desen de N. Grigorescu, reproducere

  Bucureşti, 1976

  IV/571

  572. - Fotografie alb-negru Frescă cu Preda şi Stroe Buzescu la Mănăstirea Căluiu, reproducere

  Bucureşti, 1976

  IV/572

  573. - Fotografie alb-negru Doamna Stanca a lui Mihai Viteazul şi fiul său Pătraşcu, frescă de la Căluiu, reproducere

  Bucureşti, 1976

  IV/573

  574.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Mihai Viteazul, gravură de aramă reprodusă de Domenicus Custos în lucrarea sa „Atrii Heroici”, reproducere

  Bucureşti, 1976

  IV/574

  575. - Fotografie alb-negru Mihai Viteazul, de Aegidius Sadeler, reproducere Bucureşti, 1976

  IV/575

  576.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Mihai Viteazul în ultimul an al vieţii sale. Detaliu dintr-un tablou atribuit lui Franz Francken II aflat la Roma, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  IV/576

  577.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Mihai Viteazul la Curtea de la Praga a împăratului Rudolf al II-lea. Tablou alegoric al pictorului Franz Francken II, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  IV/577

  578. - Fotografie alb-negru Bătălia de la Călugăreni (1595), gravură germană de epocă, reproducere

  Turnu Severin, 1974

  IV/578

  579. - Carte poştală alb-negru Un pluton dintr-o companie a Şcolii de ofiţeri în rezervă din Craiova, în faţa cazărmii

  Craiova, după 1920

  I/579

  580. - Carte poştală alb-negru Idem, elevi şi profesori Craiova, I/580 Ar

  hivele

  Nat

  ionale

  ale

  Rom

  aniei

  SJAN

  Meh

  edint

  i

 • 36

  după 1920 581. - Carte poştală alb-negru Ofiţer în ţinută de gală

  Craiova,

  după 1920 I/581

  582. - Fotografie alb-negru Subofiţerul Socrat Eraclide în voiaj de nuntă la 10 septembrie 1940 pe o stradă din Bucureşti

  Bucureşti, septembrrie 1940

  I/582

  583. - Fotografie alb-negru Activitate paramilitară în anii 1939-1941 - I/583 584. - Ilustrată alb-negru Kun Bela kulugyi nepbiztos Levelezo Lap I/584 585. - Ilustrată alb-negru Szanto Bela hadugyi nepbiztos Idem I/585 586. - Ilustrată alb-negru Poganyi Jozsef kugugyi nepbiztos Idem I/586

  587.

  -

  Fotografie

  alb-negru

  Zona Severinului cu localităţile sale (Vârciorova), la mijlocul sec. XIX, schiţă, reproducere

  -

  II/587

  588. - Fotografie alb-negru Idem - II/588 589. - Fotografie alb-negru Şcoala generală nr. 9 (de lângă Combinatul de

  Prelucrarea Lemnului Drobeta-Turnu Severin) Turnu Severin,

  1966 I/589

  590. - Fotografie alb-negru Piaţa oraşului Turnu Severin în 1966

  Turnu Severin, 1966

  I/590

  591. - Fotografie alb-negru Restaurantul „Cerna” Turnu Severin în 1966

  Turnu Severin, 1966

  I/59