Arbejdsmilj¸certificeret erhvervsskole

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Arbejdsmiljøcertificeret erhvervsskole. fordele og ulemper Svejsekonferencen 20 – 22. juni 2011 Vingstedcentret. Arbejdsmiljøchef Poul Chr. Jespersen. Certificering af a-miljø på AARHUS TECH. Agenda: Hvad motiverede os? Hvad kostede det? Hvad har vi opnået? Hvad gjorde vi? - PowerPoint PPT Presentation

Text of Arbejdsmilj¸certificeret erhvervsskole

Dias nummer 1

fordele og ulemper

Svejsekonferencen

20 22. juni 2011

Vingstedcentret

Arbejdsmiljcertificeret erhvervsskole

Arbejdsmiljchef Poul Chr. Jespersen

Agenda:

Hvad motiverede os?

Hvad kostede det?

Hvad har vi opnet?

Hvad gjorde vi?

Hvis vi skulle gre det om..

Fordele for arbejdsmiljgruppen

Fordele for den enkelte medarb.

Certificering af a-milj p AARHUS TECH

PLACERING CENTRE 2011

FASE 2

Halmstadgade og Gteborg All

Center for videregende byggeuddannelse

Center for byggeri

Center for facility services

Center for teknisk installation

Center for metalproduktion og udvikling

Center for kultur og visuel kommunikation

Teknisk gymnasium, Christiansbjerg

Hasselager All

Teknisk gymnasium Viby

Center for laboratorie- og miljteknologi

Center for autoteknologi

Center for it, teknik og innovation

Center for teknisk installation

Center for transport og logistik

Center for facility services

Dollerupvej

Teknisk Gymnasium rhus Midtby

Center for mad og gastronomi

Center for klip og stil

3

Smedevrksted - fr

Smedevrksted - nu

Svejsekabine - fr

Svejsekabine - nu

Svejsekabiner - fr

Svejsekabiner - nu

Smedevrksted - fr

Smedevrksted - nu

Svejsehjelm - fr

Svejsehjelm - nu

Klasselokale - fr

Klasselokale - nu

15

Hvad motiverede AARHUS TECH?

Ledelsen

Bedre arbejdsmilj for pengene

Signal til medarbejdere og omverden

Afgifter retur

Som teknisk skole er vi srlig forpligtiget

Vi vil ikke have sager

Arbejdsmiljudvalget

Bedre arbejdsmilj / mere struktur

Arbejdsmiljorganisationen

Revision af hndbog = mere hjlp

Mon vi gr det godt nok?

Arbejdsmiljlederen

Arbejdsmilj som strategisk ledelsesvrktj

Mere effektiv Arbejdsmiljorganisation

Recertificering det er svrt at g tilbage

Hvad har vi opnet (1) ?

Strre fokus p milj og sundhedsfremme:

i chef - og lederkredsen

blandt medarbejderne

Dokumentation:

chefer i sikkerhedsgrupperne

alle omrdeledere er i en arbejdsmiljgruppegruppe

flere henvendelser til Milj og Sikkerhed

frst flere APVer s frre

sundhedsfremmeprojekt (kost, rygning, motion, rusmidler, psykisk a-milj).

Bedre sikkerhedsarbejde

AMO er mere fokuseret

AMO arbejder bedre og mere struktureret

Dokumentation:

strre deltagelse i halvrlige mder

95 % aflevering af dokumenter

sikkerhedsmder holdes med referat

frre anmeldelsespligtige / flere / nu frre ikke-anmeldelsespligtige ulykker

lbende forbedringer / optimeringer

Hvad har vi opnet (2)?

Arbejdsmilj-arbejdet har fet bedre image internt

der er mere respekt om arbejdet

kampvalg til SIG

Dokumentation:

flere henvendelser om f.eks. vold, mobning og psykisk a-milj

audit af medarbejdere

audit af systemet og SIG 2 gange om ret

Omtale / Eksport af know how

imageforbedring internt og eksternt

Dokumentation:

APV som klagecentral (nu: forbedringsforslag)

Eftersprgsel p arbejdsmiljtiltag

Oplg p konferencer, tekniske skoler

Vidensoverlevering

Salg af hndbog og instruktioner

Salg af arbejdsmilj-kurser

Hvad har vi opnet (3)?

En hndbog i arbejdsmilj

Instruktioner i arbejdsmilj

En arbejdsmiljredegrelse

Handlingsplaner for arbejdsmilj, sundheds-fremme og det rummelige arbejdsmarked

En rsplan for arbejdsmiljarbejdet

Certificering i praksis (1)

Certificering i praksis (2)

Top-down model fordi:

Tidsfaktoren

Sen udmelding af bekendtgrelserne

Kultur med mange kokke

Fusion som tog tid og opmrksomhed

Medspillere blev derfor :

Arbejdsmiljudvalg, Arbejdsmiljorganisation og Arbejdsmiljchef

Hvad gjorde vi i praksis:

Arbejdsmiljchef:

Arbejdsmiljhndbog og instruktioner

Projektledelse

BST hjalp med:

Lovgivning contra AtS-praksis

Intern audit og mangelliste

Arbejdsmiljorganisationen:

Foreslog procedurer, hvor vi havde mangler og lste korrektur (halvrligt mde x 2)

Fulgte op p intern audit med BST

Chefer gjorde:

Gav gode rd, gav opbakning og nogle gav praktisk hjlp!

Dansk Standard

et formde. praudit og audit

Hvad kostede det ?

Omkostninger:

Dansk Standard kr. 84.000

SIL (700 a.t. kr. 300) kr. 210.000

SIO (44 x 10 at. kr. 200)kr. 88.000

Intern auditomkostningkr. 100.000

I alt: kr. 482.000

Indtgter:

Afgifter retur: kr. 84.500

2 x 600 medarb. x kr.75kr. (90.000)

Tilskud til certifikat kr. 4.500

I alt: kr. 89.000

Skolens udgifter til certificering kr. 393.000

Et andet regnestykke: (89.000 84.000) kr. = + 5.000

Hvis vi skulle gre det om:

Ville vi bruge mere tid

Informere bedre til ledelse og medarbejdere (mske)

Bruge Dansk Standard tidligere og bedre

Hvad betyder certificeringen for den enkelte?

Certifikaterne betyder ikke, at du fra dags dato ikke kan have problemer med dit arbejdsmilj.

Men certificeringen er din sikkerhed for:

at din sikkerhedsgruppe ved at bruge arbejdsmiljhndbogen og de tilhrende instruktioner arbejder mlrettet og struktureret for din sikkerhed.

at der foreligger konkrete ml for svel skolens som afdelingens arbejdsmiljarbejde, der skal ns.

at skolen har konkrete ml for sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked og , der skal ns.

at afdelingens arbejdsmilj bliver regelmssigt tjekket af medarbejdere udefra.

at skolens arbejdsmilj bliver tjekket af Dansk Standard n gang om ret.

at arbejdes der efter systemet, overholdes gldende lovgivning.

at skolen har forpligtiget sig p et krav om lbende forbedringer af arbejdsmiljet

Fordele ved et arbejds-milj-ledelsessystem

For arbejdsmiljgruppen:

Hvis vi bruger systemet og fr det til at fungere i vores omrde:

er der styr p vores arbejdsmiljarbejde

Det, der var svrt og blokerende, er blevet meget lettere forarbejdet er gjort

Vi har vret ude i alle kroge

Vi kender alle problemer og deres lsninger

Vi har fr stadigt lettere ved at forholde os pro- aktivt

Vi har styr p papirerne

Vi har dokumentation for det, vi gr

Bvl bliver meldt opad og taget ad notam

Vi arbejder systematisk og proaktivt

Tak for jeres

opmrksomhed

17. oktober 2009

PCJ/ 5.udgave

rsplan for AtS - Sikkerhedsorganisations a rbejde

Ha

ndl

ing

nr.

Hnd-

bog

Tid Navn Handling Ansvarlig Sta-

tus

1 3.2 Inden ud-

gangen af

maj

Intern sikker-

hedsgennemgang

SIGs gennemgang af afdelingens sy-

stemer for a-milj og afdelingens fysi-

ske og psykiske a-milj

Udd.dir./

Udd.chef / SIG

2 3.2 Medio juni Referat af intern

sikkerhedsgen-

nemgang

Referatet sendes til Milj og Sikkerhed

og indarbejdes i afdelingens han d-

lingsplan.

SIG

3 9.1 Juni Gennemg elek-

trisk hndvrktj

hver 6. mned.

Fr liste ajour

Alt elektrisk hndvrktj, som er

dobbelt isoleret skal genne mgs hvert

halve r og liste skal fres.

SIG/

Vrksteds-

assistent

4 5.1 August og

lbende

Uddannelse og

trning

Introducer nye medarbejdere til sik-

kerhed.

Udd. dir/

udd.chef /

SIG

5 5.1 August og

lbende

Uddannelse og

trning

Dokumentr nye eller manglende lov-

pligtige uddannelser.

Udd.dir/

Udd.chef / SIG

6 4.3 Ultimo

september

Halvrligt mde Afholdelse af mde for hele si kker-

hedsorganisationen.

SIL

7 3.2 Primo

oktober

Intern sikker-

hedsgennemgang

Afdkkede problemer indarbe jdes i

afdelingens handlingsplan.

SIG

8 14.1 Ultimo

oktober

Opflgningsaudit Opflgning p procedurer. Inte rview

af medarbejdere.

Direktion / Milj

og Sikkerhed

9 11.1 Primo

november

Intern audit

SIG og eksterne auditorer fra anden

SIG evt. suppleret med SIL undersger ,

om arbejdsmiljledelses-systemet

fungerer tilfredsstillende.

Og om forpligtelser i arbejdsmiljpol i-

tikken og handlingsplan fungerer til-

fredsstillende.

SIL og SIG

10 11.1 Ultimo no-

vember

Resultatet af in-

tern audit sendes

til Milj og Sik-

kerhed.

Ekstern auditor og SIG udarbejder au-

ditor-rapport, underskriver denne og

sender til Milj og Sikkerhed.

SIG

17. oktober 2009

PCJ/ 5.udgave

rsplan for AtS - Sikkerhedsorganisations arbejde

Handling nr.

Hnd-

bog

Tid

Navn

Hand