ARBEJDSMILJARBEJDET Hornstrup den 23-24 januar 2012 Per Baunsgaard Arbejdsmilj¸konsulent BUPL

 • View
  32

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ARBEJDSMILJØARBEJDET Hornstrup den 23-24 januar 2012 Per Baunsgaard Arbejdsmiljøkonsulent BUPL. ”Starter”. Diskuter følgende Skole-/instituitonsvis: Hvordan arbejder I med arbejdsmiljø i dag f.eks: Har i en valgt arbejdsmiljørepræsentant? - PowerPoint PPT Presentation

Text of ARBEJDSMILJARBEJDET Hornstrup den 23-24 januar 2012 Per Baunsgaard Arbejdsmilj¸konsulent BUPL

 • ARBEJDSMILJARBEJDETHornstrup den 23-24 januar 2012

  Per BaunsgaardArbejdsmiljkonsulent BUPL

 • Starter

  Diskuter flgende Skole-/instituitonsvis:

  Hvordan arbejder I med arbejdsmilj i dag f.eks:Har i en valgt arbejdsmiljreprsentant?Har I inden for det sidste r haft en arbejdsmiljdrftelse?Har institutionen/skolen en kompetanceplan for arbejdsmiljleder og arb.miljreprsentant?Hvad er det seneste arbejdsmiljproblem I har lst?

 • Illustreret som hndboldbaneTrner: arb.giver fore.Trner: BUPL/TR/amrBestyrelseDe ansatteLovgivning: Arbejdsmiljloven og BygningsreglementAftaler: f.eks. om Trivels/stress og sygefravrssamtaleRdgivere: BAR, NFA, Aut. Rdgivere, AT, Dommer:ArbejdstilsynetAndre interesserede: Forldre, Medier, konsulenter, Klager over dommeren:Arbejdsmiljklagenvnet

 • Sidevognseffekten

 • Virksomheder med under 10 ansatteP virksomheder med under 10 ansatte skal arbejdsgiveren hvert r i samarbejde med de ansatte beslutte, hvordan arbejdsmiljsamarbejdet konkret skal foreg det kommende r.

 • Virksomheder med 10 til 34 ansatteSamarbejdet organiseres i t formelt organ, med en eller flere udpegede ledere og en eller flere arbejdsmiljreprsentanter valgt af og blandt de ansatte

  Bde det strategiske og det operationelle arbejdsmiljsamarbejde varetages i dette organ

  Formandskabet for det formelle organ skal varetages af arbejdsgiveren eller en af denne udpeget ansvarlig reprsentant, der kan handle p arbejdsgiverens vegne

  Arbejdsmiljarbejdet styrkes, idet de strategiske opgaver varetages allerede nr virksomheden har 10 ansatte, og forenkles, idet der alene er krav om, at der oprettes t organ.

 • Virksomheder med 35 eller flere ansatteSamarbejde i to niveauer, hhv. operationelt gruppeniveau og strategisk udvalgsniveau

  Som noget nyt (siden okt. 2010) afgres det endelige antal medlemmer af arbejdsmiljorganisationen ud fra en samlet og konkret vurdering af en rkke parametre, fx virksomhedens ledelsesstruktur, virksomhedens arbejdsmiljforhold, herunder arbejdets art og farlighed, geografiske forhold, tid og ressourcer til at varetage opgaver i arbejdsmiljarbejdet

  Der tages ikke lngere alene udgangspunkt i arbejdslederomrder

 • Kompetenceudviklingsplan 39. Arbejdsgiveren i virksomheder med arbejdsmiljorganisation skal srge for, at der ud fra virksomhedens arbejdsmiljbehov udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljreprsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljorganisationen vedrrende den supplerende uddannelse

 • Kompetenceudvikling

  Der skal udarbejdes en kompetanceplan 39.

  Ledere og arbejdsmiljreprsentanter i arbejdsmiljorganisationen skal gennemfre en obligatorisk basisuddannelse af en varighed af 3 dage mod i dag 5 dage.

  Som noget helt nyt (siden okt. 2010) skal arbejdsmiljreprsentanter og ledere i arbejdsmiljorganisationen have tilbudt mulighed for lbende efteruddannelse. De frste to r svarende til 3 dag og herefter 1 dag p rsbasis.

 • MIO aftalerHvis der indgs en MIO-aftale glder flgende 'er i bekendtgrelsen IKKE:

  9-10 og 12-16

 • 9Arbejdsgiveren i virksomheder med arbejdsmiljorganisation skal hvert r i samarbejde med medlemmerne af arbejdsmiljorganisationen gennemfre en arbejdsmiljdrftelse, hvor deltagerne

  tilrettelgger indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende r,fastlgger, hvordan samarbejdet skal foreg, herunder samarbejdsformer og mdeintervaller,vurderer, om det foregende rs ml er net ogfastlgger ml for det kommende rs samarbejde. Stk. 2. Arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den rlige arbejdsmiljdrftelse har fundet sted.

 • rlig arbejdsmiljdrftelse 9Arbejdsgiveren i virksomheder med arbejdsmiljorganisation skal hvert r i samarbejde med medlemmerne af arbejdsmiljorganisationen gennemfre en arbejdsmiljdrftelse, hvor deltagerne:

  tilrettelgger indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende r,fastlgger, hvordan samarbejdet skal foreg, herunder samarbejdsformer og mdeintervaller,vurderer, om det foregende rs ml er net ogfastlgger ml for det kommende rs samarbejde.

  Stk. 2. Arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den rlige arbejdsmiljdrftelse har fundet sted.

 • 10.I virksomheder med 10-34 ansatte og ved arbejde omfattet af 7, hvor der er 10-34 ansatte, skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljorganisation i 1 niveau. Stk. 2. Arbejdsmiljorganisationen bestr af 1 eller flere arbejdsledere og 1 eller flere valgte arbejdsmiljreprsentanter med arbejdsgiveren eller dennes reprsentant som formand. Formanden skal kunne handle p arbejdsgiverens vegne i arbejdsmiljsprgsml. Stk. 3. Det ndvendige antal medlemmer i arbejdsmiljorganisationen faststtes efter 16. Der skal vre mindst det samme antal arbejdsmiljreprsentanter som arbejdsledere i arbejdsmiljorganisationen. Stk. 4. Hvis et eller flere medlemmer ikke er til stede, varetager de tilstedevrende arbejdsmiljorganisationens opgaver. Foranstaltninger, der er truffet i medlemmers fravr, skal hurtigst muligt meddeles disse.

 • 12.I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljorganisation i 2 niveauer bestende af1 niveau med en eller flere arbejdsmiljgrupper og1 niveau med et eller flere arbejdsmiljudvalg. Stk. 2. En arbejdsmiljgruppe bestr af 1 udpeget arbejdsleder og 1 valgt arbejdsmiljreprsentant. Stk. 3. Et arbejdsmiljudvalg bestr af arbejdsledere og arbejdsmiljreprsentanter fra en eller flere arbejdsmiljgrupper med arbejdsgiveren eller dennes reprsentant som formand. Formanden skal kunne handle p arbejdsgiverens vegne i arbejdsmiljsprgsml. Stk. 4. Antallet af arbejdsmiljgrupper i en arbejdsmiljorganisation faststtes efter 16. Ved arbejde omfattet af 7 skal der dog oprettes 1 eller flere arbejdsmiljgrupper p hvert udearbejdssted. Stk. 5. Virksomheder kan oprette arbejdsmiljorganisation i mere end 2 niveauer

 • 13.Ved etablering af en arbejdsmiljgruppe skal der tages stilling til, inden for hvilken del af virksomheden arbejdsmiljgruppen skal varetage sine opgaver. Virksomhedens arbejdsmiljgrupper skal tilsammen omfatte alle ansatte i hele virksomheden, jf. 6, stk. 2. Stk. 2. Hvis arbejdsleder og arbejdsmiljreprsentant ikke er til stede samtidigt, varetager det tilstedevrende medlem arbejdsmiljgruppens opgaver. Foranstaltninger, der er truffet i den andens fravr, skal hurtigst muligt meddeles denne.

 • 14.Er der 1 eller 2 arbejdsmiljgrupper i virksomheden, bestr arbejdsmiljudvalget af arbejdsmiljgruppens eller arbejdsmiljgruppernes medlemmer. Er der mere end 2 arbejdsmiljgrupper, vlger arbejdsmiljreprsentanterne mellem sig 2 medlemmer, og arbejdslederne i arbejdsmiljgrupperne mellem sig 2 medlemmer til arbejdsmiljudvalget. Formandskabet varetages af arbejdsgiveren eller dennes reprsentant.Stk.2. Arbejdsmiljudvalgets medlemmer vlges for 2 r. Der vlges suppleanter til arbejdsmiljudvalget efter samme regler som for valg af medlemmer til arbejdsmiljudvalget, jf. stk. 1. Hvis en arbejdsleder eller en arbejdsmiljreprsentant ophrer som medlem af en arbejdsmiljgruppe, ophrer den pgldende som medlem af arbejdsmiljudvalget. Er der i virksomheden indget aftale efter 25, stk. 4, om en valgperiode for arbejdsmiljreprsentanterne p mere end 2 r, er denne valgperiode ogs gldende for arbejdsmiljudvalgets medlemmer.

 • 15.Vedr. bygge- og anlgsarbejde p midlertidige arbejdssteder

  S den er ikke interessant for SLOK-omrdet

 • 16.Arbejdsgiveren faststter i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne det ndvendige antal medlemmer og arbejdsmiljgrupper i arbejdsmiljorganisationen ud fra et

  nrhedsprincip. Stk. 2. Antallet af medlemmer og arbejdsmiljgrupper skal faststtes sledes, at arbejdsmiljorganisationen til enhver tid kan lse sine opgaver p tilfredsstillende mde i forhold tilvirksomhedens ledelsesstruktur,virksomhedens vrige struktur, herunder geografiske forhold, strrelse og beliggenhed,virksomhedens arbejdsmiljforhold, herunder arbejdets art, farlighed, risici og positive arbejdsmiljfaktorer,arbejdets organisering, srlige ansttelsesformer og andre hensyn, som pvirker arbejdsmiljopgaverne i arbejdsmiljorganisationen.

  Stk. 3. Antallet af arbejdsmiljreprsentanter skal endvidere faststtes, sledes at alle ansatte kan komme i kontakt med deres arbejdsmiljreprsentanter, og sledes at de ansatte kan drfte arbejdsmiljforhold med medlemmer af arbejdsmiljorganisationen inden for de ansattes arbejdstid.

  Stk. 4. Antallet af arbejdsledere i arbejdsmiljorganisationen skal faststtes, sledes at der sikres viden om virksomhedens produktion og ydelse.

 • Strategisk arbejdsmiljarbejde er det nyt ?Opgaven er at lre arbejdspladserne at bruge den nye struktur:

  Fastlggelse af AMOs opgaver Opbygning af nye samarbejdsrelationerPraktisering af nrhedsprincippetRessourcer og midler: Herunder kompetenceplaner og den rlige drftelse

 • AMOs opgaver: De overordnede

  Opgaven i AMO er at skabe en flles prioritering af arbejdsmiljet, samt at sikre at arbejdsmiljhensyn inddrages, hvor det er relevant:Skabe overblik (hvor, hvad og hvorfor)Stte mlVejlede og rdgive arbejdsgiveren om udvikling af virksomhedenRisikovurdere nye tiltag (teknologi og organisationsndringer)Planlgge og vurdere fremdriftenEvaluere ml opfyldelsenStte nye mlDet krver rammer, vilje og indsigt

 • AMOs opgaver: De daglige:Fremme forbedringer i de fysiske rammer, i systemer og organisation og i relationer mellem mennesker:Informere og sikre kommunikation om AMPvirke adfrdAnmelde og analysere skader/hndelserSikre at der er viden og kendskab til hvad der rr sig!Pvirke beslutninger og handlinger s de medtnker AMetDet krver engagement, kompetencer og ressourcer

 • Nye ressourcer og vir