Click here to load reader

Arbejdsmarkedsmobilitet i Norden

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DAMVAD har på opdrag af EK-U gennemført en undersøgelse om mobilitet inden for lovregulerede erhverv og velprofessioner i Norden. Blandt rapportens hovedkonklusioner er at systemet for lovregulering i Norden generelt er velfungerende, og endda bidrager til at fremme den internordiske mobilitet på arbejdsmarkedet. Men der identificeres også en række områder, hvor det nordiske samarbejde kan styrkes. Undersøgelsen retter i alt 9 anbefalinger mod et fremadrettet nordisk samarbejde for at fremme mobilitet på de nordiske arbejdsmarkeder.

Text of Arbejdsmarkedsmobilitet i Norden

 • TemaNord 2014:536ISBN 978-92-893-2790-9ISBN 978-92-893-2791-6 (EPUB)ISSN 0908-6692

  Arbejdsmarkedsmobilitet i Norden Lovregulerede erhverv og velfrdsprofessioner

  TemaN

  ord 2014:536

  DAMVAD har p opdrag af EK-U gennemfrt en undersgelse om mobilitet inden for lovreguler-ede erhverv og velprofessioner i Norden. Blandt rapportens hovedkonklusioner er at systemet for lovregulering i Norden generelt er velfungerende, og endda bidrager til at fremme den internordiske mobilitet p arbejdsmarkedet. Men der identifi-ceres ogs en rkke omrder, hvor det nordiske samarbejde kan styrkes. Undersgelsen retter i alt 9 anbefalinger mod et fremadrettet nordisk sam-arbejde for at fremme mobilitet p de nordiske arbejdsmarkeder.

  Ved Stranden 18DK-1061 Kbenhavn Kwww.norden.org

  Arbejdsmarkedsmobilitet i Norden

  TN2014536 omslag.indd 1 22-05-2014 14:49:31

 • Arbejdsmarkedsmobilitet i Norden

  Lovregulerede erhverv og velfrdsprofessioner

  TemaNord 2014:536

 • Arbejdsmarkedsmobilitet i Norden Lovregulerede erhverv og velfrdsprofessioner ISBN 978-92-893-2790-9 ISBN 978-92-893-2791-6 (EPUB)

  http://dx.doi.org/10.6027/TN2014-536 TemaNord 2014:536

  ISSN 0908-6692

  Nordisk Ministerrd 2014

  Layout: Hanne Lebech

  Omslagsfoto: ImageSelect; Karin Beate Nsterud Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Oplag: 60

  Printed in Denmark

  Denne rapport er udgivet med finansiel sttte fra Nordisk Ministerrd. Indholdet i rapporten afspejler dog ikke ndvendigvis Nordisk Ministerrds synspunkter, meninger, holdninger eller

  anbefalinger.

  www.norden.org/da/publikationer

  Det nordiske samarbejde

  Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbej-det omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Frerne, Grnland og land.

  Det nordiske samarbejde er bde politisk, konomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspil-

  ler i det europiske og internationale samarbejde. Det nordiske fllesskab arbejder for et strkt Norden i et strkt Europa.

  Det nordiske samarbejde nsker at styrke nordiske og regionale interesser og vrdier i en global omverden. Flles vrdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens

  mest innovative og konkurrencedygtige regioner.

  Nordisk Ministerrd Ved Stranden 18

  1061 Kbenhavn K Telefon (+45) 3396 0200

  www.norden.org

 • Indhold

  Forord ........................................................................................................................................................... 7

  Indledning .................................................................................................................................................. 9 1.1 Holdbar Nordisk Velfrd .............................................................................................. 9 1.2 Nordisk nytte ................................................................................................................... 10 1.3 Tre delstudier bibringer ny viden ......................................................................... 13

  2. Sammenfatning ............................................................................................................................. 15 2.1 Anerkendelsesdirektivet og nordiske overenskomster giver ret

  til mobilitet ....................................................................................................................... 15 2.2 Stor forskel i antallet af lovregulerede erhverv i de enkelte

  nordiske lande ................................................................................................................. 16 2.3 Gode muligheder for mobilitet inden for lovregulerede erhverv i

  Norden ................................................................................................................................ 17 2.4 Branchernes egenregulering som udfordring ................................................. 18 2.5 Alle de nordiske lande forventer fremtidige mangel p

  velfrdsuddannede ...................................................................................................... 18 2.6 Der findes en rkke forskellige strategier og indsatser for at ge

  attraktiviteten ................................................................................................................. 19 2.7 Nationale kvalifikationsrammer er stadig undervejs i de fleste

  nordiske lande ................................................................................................................. 20

  3. Rammer for mobilitet i Norden ............................................................................................. 23 3.1 Alle de nordiske lande forventer fremtidige mangel p

  velfrdsuddannede ...................................................................................................... 23 3.2 Mobilitet mellem de nordiske lande en kilde til at dkke

  arbejdskraftsmangel .................................................................................................... 24 3.3 Stor forskel i antallet af lovregulerede erhverv i de enkelte

  nordiske lande ................................................................................................................. 26 3.4 Internordisk mobilitet inden for lovregulerede erhverv er

  overordnet set velfungerende ................................................................................. 27 3.5 Mobilitet inden for de lovregulerede erhverv er koncentreret om

  velfrdsprofessioner ................................................................................................... 29 3.6 Mobilitet inden for lovregulerede erhverv er kun en del af

  billedet ................................................................................................................................ 31 3.7 Forskellige vrktjer understtter mobilitet .................................................. 32

 • 4. Velfrdsuddannelsernes attraktivitet ............................................................................... 39 4.1 Sgningen til velfrdsuddannelser har forbedret sig ................................. 39 4.2 Der findes en rkke forskellige strategier og indsatser for at ge

  attraktiviteten .................................................................................................................. 40 4.3 Erhvervsuddannelsernes attraktivitet et srligt

  opmrksomhedspunkt ............................................................................................... 41 4.4 Knsperspektivet spiller ikke nogen stor strategisk rolle i

  rekrutteringen ................................................................................................................. 42 4.5 Professionen har betydning for uddannelsernes attraktivitet ................ 42 4.6 Inddragelse af aftagerne som middel til at sikre relevans og

  attraktivitet ....................................................................................................................... 43

  5. Opmrksomhedspunkter og anbefalinger ...................................................................... 45 5.1 Lovregulering er grundlggende velfungerende ........................................... 45 5.2 Fokus p nationale myndigheders hndhvelse af gldende

  regler om anerkendelse p baggrund af relevant erhvervserfaring............................................................................................................. 45

  5.3 Lovregulering af erhverv br harmoniseres srligt ift. specialiseringer ............................................................................................................... 46

  5.4 Opdatering af nordiske overenskomster............................................................ 46 5.5 Opprioritering nationale kvalifikationsrammer og

  lringsudbyttebeskrivelser ...................................................................................... 47 5.6 get gennemsigtighed i forhold til mobilitet og

  sagsbehandlingstider ................................................................................................... 47 5.7 St fokus p de uformelle barrierer for mobilitet ........................................... 48 5.8 Fortsat nordisk udveksling af arbejdskraft ....................................................... 49 5.9 Konjunkturerne udstter rekrutteringsudfordringerne ........................... 49

  6. Summary .......................................................................................................................................... 51 6.1 The right to mobility is conferred by the Qualifications Directive

  and Nordic agreements ............................................................................................... 51 6.2 Major differences in the number of professions regulated by law

  in the Nordic countries ................................................................................................ 52 6.3 Good opportunities for mobility in professions regulated by law

  in the Nordic Region ..................................................................................................... 53 6.4 Sectoral self-regulation as a challenge ................................................................ 54 6.5 All of the Nordic countries expect that there will in future be a

  shortage of trained staff in the welfare professions ..................................... 54 6.6 Strategies and initiatives to enhance attractiveness .................................... 55 6.7 National qualification frameworks have still not been

  implemented in most of the Nordic countries ................................................. 56

 • Forord