Arbeidsgivers kontrollmulighet overfor

 • View
  151

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Arbeidsgivers kontrollmulighet overfor

 • 2 avgjrelser om overvking i arbeidslivetfra Personvernnemndaadvokat Eva I.E. Jarbekk

 • Temaer

  Innledning Kort om nemnda og personvern i arbeidsforholdGPS-saken/AvfallsservicesakenBP-sakenRefleksjoner

  **

 • Innledning

  **

 • Personvernnemnda

  Behandler klager p vedtak fra DatatilsynetBehandler klager p lovlighetsvurderinger DatatilsynetVisma retail bruk av fingeravtrykksscanner autentisering/identifikasjon

  7 medlemmer - tverrfaglig**

 • Personvern i arbeidsforholdArbeidsmiljloven 9-1Styringsretten gir rett til iverksette kontrolltiltak Hvor langt gr arbeidsgivers rett til kontrollere de ansatte? saklig forholdsmessig ved begrunnet mistanke: utover vanlig rutinekontrollformelle regler om drfting m tillitsvalgte fr iverksettingPersonopplysningsloven Hvordan kan opplysningene som kontrolltiltakene gir, brukes?11 saklig ikke endrede formlhensyn: i hvilken grad kan arbeidsgiver bruke opplysninger om ansatt - personvernskranker

  Saklighetsvurderingen sammenfaller i stor grad mellom loveneForarbeidene, rettpraksis (unntak Billakkererdommen: lovlig kontrolltiltak, men ulovlig bruk)

  Personvernnemnda vurdere sakene ut fra personopplysningslovenTing som ikke aksepteres : logg fra adgangssystem, internettlogger, uvarslet videoopptak

  **

 • Hovedprinsipper - personvern

  PO brukes kun til oppgitt formlFormlene er saklig begrunnet ifht virksomhetenPO brukes ikke senere til nye formlInformasjon til de ansatte

  Ny teknologi gir stadig nye kontrollmuligheter; video, lokasjon/GPS, IP-telefoni, datalogger, screening-systemer p dokumenter, etcInformasjon som finnes vil bli nsket brukt = utfordring

  **

 • GPS-saken / PVN-2011-04 Avfallsservice

  **Han ble ulovlig GPS-overvket - mister likevel jobben

  www.dagensit.no

 • Fakta

  Avfallsservice AS sa opp en sjfr pga for lange pauser/krav om for mye overtidUtskrift av GPS-logg i sppelbilen sammenstilt med timelister viste for hye krav fra den ansatteBegrunnelsen for oppsigelsen var at sjfren flere ganger hadde tatt uforholdsmessig lange pauser i arbeidstiden, noe som medfrte at han ikke ble ferdig med sin rute for tmming av avfall innenfor fastsatt arbeidstid, og at han ved disse anledningene uberettiget hadde krevd overtidsbetalingArbeidstaker/fagforening mente bevis mtte avskjres pga ulovlig fremskaffetIkke bevist drftet tiltak med tillitsvalgteIkke varslet om at systemet vil brukes til kontroll

  **

 • Resultat

  Har vrt i rettsapparatet: HR-2011-1019 U Retten tillot bevis frt av hensyn til sakens opplysning selv om fremskaffet p utilbrlig mteLovbruddet fikk ingen konsekvenser for arbeidsgiver

  PVNKlage p DTs vedtak om at sammenstilling av timelister og GPS-logg var uforenlig med opprinnelig forml og manglet behandlingsgrunnlag i 8fPVN enig med DT i begrunnelse og vurderingPVN stttet DT i at sanksjonsapparatet br vurderes brukt **

 • Fordi - flere fakta

  Avfallsservice innfrte sommeren 2009 et administrasjons-, navigasjons- og rapporteringsverkty, GPS Realtime Waste ManagementRegistrerer og lagrer data hvilken rute som kjres, hvilken bil som kjrer ruta og tidspunkter for tmming av den enkelte sppeldunk

  Sikrer effektiv drift, utarbeide arbeidsplaner, normering av ruteneAnsatte ble informert om hvilke opplysninger som ble lagret og hva de skulle brukes tilUklart om kontrolltiltak ble varslet og om tillitsvalgte protesterte ingen formell protokollArbeidsgiver mente det l innenfor de ansattes rimelige forventning at tmmetidspunkter og timelister kunne samkjres og mente at dette l innenfor det opprinnelige formlet

  **

 • Arbeidsgivers anfrsler

  Arbeidsgiver mener pol 8f hjemler sammenstillingenKonkret mistanke om uberettiget overtidsbetalingTungtveiende interesse i avdekke illojal opptredenAvskjedsgrunnAG forvalter offentlige midlerIllojalt overfor det offentlige og husholdningene som betaler kostnadenIkke et alvorlig inngrep i ATs personvern sjekke tmmetiderMindre inngripende tiltak ville ikke virket

  **

 • Datatilsynets vurdering

  Vekt p pol 11,c om at opplysninger ikke senere skal brukes til nye forml uforenlig med det opprinneligeAntar at tillitsvalgte hadde avvist kontroll-mulighet med systemet (men dette er uklart)Hvis GPS-systemet skulle brukes til kontrolltiltak ville de trengt internrutiner rundt dette

  Vurdering av pol 8 f: ny bruk (ikke varslet om kontrolltiltak) er et inngripende tiltakMindre inngripende metoder kunne vrt mulig kunne drftet og innfrt kontrolltiltakeneAvklaring av illojal opptreden er berettiget interesse, men etter en helhetsvurdering overstiger den ikke hensynet til den ansattes personvern

  Det at beviset er tillatt brukt i retten, gir et uheldig signal til arbeidsgivere og overtredelsesgebyr vil vurderes i nye saker

  **

 • Personvernnemndas vurdering

  Om 11 cEffektiviseringshensyn i bedriften (det frste formlet) avviker fra kontroll av hvordan AT benytter arbeidstiden (nytt forml)Ikke innenfor de registrertes rimelige forventning ifht at man innfrte et administrasjons- navigasjons- og rapporteringsverkty Kontroll av juks med timefring er noe helt annetEt GPS-system oppfattes mest som et navigasjonssystem, ikke et kontrollsystem (med mindre klart varslet)AMLs formelle krav til drftelse med tillitsvalgte var ikke gjennomfrt (selv om uklart hvorvidt tillitsvalgte var orientert om kontrollaspektet)Nytt hensyn er uforenlig med det frste selv om det er nrliggende og fristende for AG samkjre timelister med logger

  **

 • Personvernnemndas vurderingOm 8fMindre inngripende metode kunne vrt valgtManglende drfting etter aml er vektlagt uten at PVN drfter hvorvidt det faktisk foreligger saklig grunn og det ikke foreligger uforholdsmessig belastning for AT Hensynet til AG overstiger derfor ikke hensynet til ATs personvern

  PVN sttter eksplisitt DT i at sanksjonsapparatet br vurderes brukt

  **

 • BP-saken - PVN-2011-02 BP Norge**

  http://www.castrol.com/castrol/castrolhomepage.do?categoryId=6735&contentId=7018096

 • Faktum

  Dgnkontinuerlig videokonferanseutstyr p installasjoner offshore og p landBP Norge etablerer et kontrollrom p land som skal fungere som en stttefunksjon til kontrollrommet p Valhall-plattformen i NordsjenKontrollrommet offshore bemannes kontinuerlig av tre personer, mens kontrollrommet p bemannes av to personer p dagtidInstallert videokonferanseutstyr i kontrollrommene offshore og p land for dgnkontinuerlig brukFormlet er kommunikasjon mellom de to kontrollrommeneTiltaket gjelder overfring av bilde og lyd fra kontrollrommene. Kameraene fanger opp operatrenes arbeidsplass, herunder deres pc-skjermer. (Ble endret senere.)Det gjres ikke opptak av verken bilder eller lydKameraene har ikke zoom-funksjon og deres posisjon kan ikke fjernstyresBP nsket kontinuerlig overfring av lyd og bilde og ikke kan sls av og p av operatreneDT avslo frst sknaden, men endret oppfatning etter besk hos BP

  **

 • Fagforeningen ABC klaget og anfrte:Motsetter seg ikke bruk av utstyret, men anfrer at bruken av utstyret m skje innenfor visse rammer, herunder at de ansatte m ha anledning til sl av utstyret dersom det oppstr situasjoner (?) eller de fler det hensiktsmessigAnsatte sitter i kontrollrommet offshore 14 dager i strekk. Det oppleves ubehagelig og stressende for dem ha et kamera som filmer dem med flere mikrofoner hengende i taket gjennom hele arbeidsdagen. Datatilsynets frste konklusjon var at hensynet til de ansattes personvern tellet tyngstDatatilsynets siste avgjrelse er tuftet p en psttt HMS-gevinst, noe som ikke kan dokumenteresHMS-gevinsten m kunne dokumenteresABC mener at de ansatte m kunne ha anledning til skru av utstyret i perioder hvor de ansatte fler behov for dette. Valhall-feltet har produsert olje i 30 r uten dgnkontinuerlig kamerabruk. Det finnes godt kommunikasjonsutstyr som radio og telefon. Dessuten ser kontrollromspersonellet p begge lokasjoner de samme skjermbildene over prosessenAnsatte fr drligere arbeidsmilj**

 • Petroleumstilsynets og Arbeidstilsynets kommentarSendte omforent arbeidsrettslig vurderingTiltaket er egnet til oppn kt sikkerhet og kt verdiskapningEt sikkerhetsmessig perspektiv gjr det ndvendig med kontinuerlig utveksling av lyd og bildeSikkerheten oppns ikke ved at utstyret m sls p i spesielle situasjonerDet at det ikke gjres opptak minsker belastningenInnkommende og utgende lyd kan skrus av og justeresIngen uforholdsmessig belastningIngen intensjon om kontroll av ATDet er snakk om utvikling av teknologi som er av betydning for petroleumsnringen og samfunnet som helhet

  **

 • Datatilsynets vurderingInnebrer behandling av PO pol 36, 37Vurderingene fra Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet sammenfaller langt p vei med vurderingen etter polBefaringen hos BP viste at overfringen optimaliserte driften og sikkerhetenfordel at stttefunksjoner p land lettere kan bist med ekspertiseIntegreringen m medfre at risiko for hendelser reduseresHvis man skal ha ett virtuelt kontrollrom er det ikke nok iverksette overfring nr spesielle behov inntrerEn fordel at alle involverte alltid vet at alle andre har hatt tilgang til relevant informasjon hele tidenFordel med flere personer med ulik relevant kompetanseSkjermbildene til den enkelte vises ikke lengerLikestilte kolleger (taler for mindre overvking) annerledes om ledelse overvketHjemmel foreligger i pol 8f

  **

 • Personvernnemndas vurdering

  Fakta legges til grunn slik som for DT

  Begrunnelse er sikkerhet, hendelser blir lettere arbeide medAnsatte p kontrollrommene har komplementr kompetanseLikestilte kollegerEtt virtuelt kontrollromDelt kontrollrom offshore og landbasert ker sikkerheten

  Nemnda er forsiktig med overprve bransjens sikkerhetsvur