Aqidah Orang-Orang Yang Beriman - Pondok Syatariyyah ? Â· Percaya Kepada Rasul 207 Percaya kepada kitab 215. ... Islam itulah sebenar-benar agama . ... Kenapakah Wajib Beriman Kepada

 • View
  295

 • Download
  18

Embed Size (px)

Text of Aqidah Orang-Orang Yang Beriman - Pondok Syatariyyah ? Â· Percaya Kepada Rasul 207 Percaya kepada...

 • Aqidah Orang-Orang Yang Beriman

  | 1

  AQIDAH

  ORANG-ORANG

  YANG BERIMAN

 • Aqidah Orang-Orang Yang Beriman

  | 2

  AQIDAH

  ORANG-ORANG

  YANG BERIMAN

  Anwar Helmy Abdul Malik

  Edisi Rumi

 • Aqidah Orang-Orang Yang Beriman

  | 3

  AQIDAH

  ORANG-ORANG YANG BERIMA

  CETAKAN PERTAMA Januari 2011

  HAK CIPTA TERPELIHARA

  Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel dan isi buku ini dalam apa jua bentuk sama ada secara elektronik, fotokopi, rakaman atau sebagainya sebelum mendapat izin bertulis daripada penerbit .

  Diterbitkan oleh : ANWAR HELMY ABDUL MALIK

  LABOHAN DAGANG, 42700

  BANTING SELANGOR DARUL EHSAN

  013 3334697 / 013 6776508

  HARGA : RM 55.00

  Aturhuruf dan diuruscetak : AL AZHAR MEDIA No. 9456, Jalan Kekwa 1/1, Taman Guru Melayu 70450 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus Tel : 06 6794268 Faks : 06 6794268 www.kamus-almiftah.com email: alazharmedia@yahoo.com

  http://www.kamus-almiftah.com/mailto:alazharmedia@yahoo.com

 • Aqidah Orang-Orang Yang Beriman

  | 4

  ISI KANDUNGAN

  BAHAGIAN 1 MUQADDIMAH 13

  BAHAGIAN 2 18

  RENUNGAN BUAT MUHASABAH 18

  BEBERAPA PERKARA PENTING SEBELUM MEMULAKAN AMAL 19

  BAHAGIAN 3 23

  KENAPA WAJIB BERIMAN KEPADA ALLAH 23

  KENAPAKAH WAJIB BERIMAN KEPADA ALLAH ? 24

  Hujah pertama 24

  Hujah kedua 25

  Hujah ketiga 26

  BAHAGIAN 4 30

  MENGENAL TUHAN 30

  HUKUM MENGENAL TUHAN 31

 • Aqidah Orang-Orang Yang Beriman

  | 5

  TIGA PERINGKAT MENGENAL ALLAH 31

  1 . Peringkat Awwam 31

  2. Peringkat Khawwas 32

  3. Peringkat Khawas Al-Khawas 33

  BAHAGIAN 5 46

  PENGERTIAN TAUHID 46

  TAUHID 47

  TAUHID RUBUBIYYAH 48

  TAUHID ASMA 49

  TAUHID SIFAT 51

  TAUHID ULUHIYYAH 52

  Syirik Jali 52

  Syirik Khafi 53

  Syirik Akhfal-Khafi 53

  IKTIQAD YANG SALAH DALAM KEFAHAMAN TAUHID RUBUBIYAH, ULUHIYYAH DAN ASMA WASSIFAT . 55

 • Aqidah Orang-Orang Yang Beriman

  | 6

  ADAKAH TAUHID RUBUBIYYAH DAN TAUHID ULUHIYYAH ITU BERBEZA ? 58

  LAIN-LAIN IKTIQAD YANG SALAH 59

  BAHAGIAN 6 62

  PENGERTIAN 62

  AD-DIN 62

  PENGERTIAN AD-DIN 63

  Syarat Iman 64

  Tingkatan Iman 64

  BAHAGIAN 7 67

  MABADI 67

  MABADI ILMU TAUHID 68

  BAHAGIAN 8 77

  AQAL 77

  ORANG-ORANG DIMAHKAMAH AKHIRAT 78

  MENGGUNAKAN AQAL 79

 • Aqidah Orang-Orang Yang Beriman

  | 7

  ERTI HUKUM 80

  Tempat pergantungan hukum 80

  Hukum Aqal 80

  Hukum Adat 83

  Hukum Syara 83

  HAD AQAL 85

  HAQIQAT TAUHID 85

  HAQIQAT TASAWWUF 86

  HAQIQAT FAQIR 86

  KEGUNAAN AQAL 86

  MENGENAL MAKHLUK 89

  Kenali makhluk (alam) Untuk mengenali tuhan . 90

  Nama makhluk 90

  Jenis makhluk ( Ayan 90 (

  Kelakuan makhluk 91

  Jihat ( ) Bersempadan atau had 92

  Berhajat 92

 • Aqidah Orang-Orang Yang Beriman

  | 8

  MENGENAL ALLAH ( ) 95

  PERMULAAN MENGENAL ALLAH 98

  BAHAGIAN 9 100

  SIFAT 20 DAN RUKUN IMAN 100

  WUJUD 102

  SIFAT SALBIAH - ERTINYA PENAFIAN 104

  HURAIAN QIDAM 106

  Baqa -109

  Pengertian Kalimah 112

  112

  116

  120

  Tarif sifat Salbiah 123

  Pengertian sifat Maani 125

  Sifat Maani (131 ( Perkara yang dibicarakan dalam sifat Maani . 133

  Qudrat 136 Huraian Qudrat 137 Huraian Iradat 141

 • Aqidah Orang-Orang Yang Beriman

  | 9

  MENGENAI NASIB 145

  USAHA HAMBA 153

  Hikmah Allah Taala jadikan kejahatan 156

  Iktiqad-iktiqad yang salah mengenai usaha dan ikhtiar 168

  ILMU - ( 175 (

  HAYAT ( 178 (

  SAMA ( ) 179

  BASAR ( 183 (

  KALAM - ( ) 185

  Huraian Mengenai Sifat Kalam . 187

  SIFAT MAKNAWIYAH ( 193 (

  Sifat Idrak ( ) mendapatkan . 198

  Sifat Takwin ( ) - Mengadakan 199

  Sifat Harus bagi Allah 204

  Percaya Kepada Malaikat 207

  Percaya Kepada Rasul 207

  Percaya kepada kitab 215

 • Aqidah Orang-Orang Yang Beriman

  | 10

  Percaya kepada hari Qiamat 225

  Tanda-tanda qiamat yang besar . 231

  Berlaku Qiamat 236

  Nama-nama Qiamat 237

  Percaya kepada Qada dan Qadar 242

  BAHAGIAN 10 243

  68 AQAIDUL IMAN 243

  68 AQAIDUL IMAN 244

  BAHAGIAN 11 266

  PENGERTIAN SYAHADATAIN 266

  PENGERTIAN KALIMAH SYAHADATAIN 267

  BAHAGIAN 12 276

  PERKARA MEMBATALKAN SYAHADATAIN 276

  PERKARA-PERKARAMENYEBABKAN BATAL SYAHADATAIN 277

  (MENJADI MURTAD) 277

  MURTAD ITU MELALUI 3 JALAN:- 277

 • Aqidah Orang-Orang Yang Beriman

  | 11

  BAHAGIAN 13 296

  PERSOALAN WAHABI DAN BEBERAPA KHALAF 296

  SEMBAHYANG SUNAT QABLIAH ( SEBELUM MAGRIB)

  377

  DALIL-DALIL YANG MENUNJUKKAN ADANYA SOLAT SUNAT SEBELUM MAGRIB. 377

  DALIL 1 TERSEBUT DIDALAM FIQH SUNNAH ASSAYID SABIQ JUZ 2, MUKA SURAT 23 : 377

  . 377

  MASALAH MENYAPU MUKA SETELAH SELESAI

  SOLAT 381

  MUROQABAH ( AMAL DI TENGAH MALAM) 386

  KITAB-KITAB RUJUKAN. 391

  KITAB WAHABI 391

  KITAB RUJUKAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH 391

  PENUTUP 393

  PENUTUP 394

  DAFTAR MURAJAAH 395

 • Aqidah Orang-Orang Yang Beriman

  | 12

  MURAJAAH 396

 • Aqidah Orang-Orang Yang Beriman

  | 13

  Bahagian 1

  MUQADDIMAH

  Ringkasan

  AQIDAH AHLI SUNNAH

  WAL JAMAAH Aqidah

  Pegangan hati

  Ahli

  Orang yang mengikut

  Sunnah

  Nabi

  dan

  Jamaah

  Para Sahabat

 • Aqidah Orang-Orang Yang Beriman

  | 14

  . .

  . .

  . . . . , :

  Assalamualaikum Warah Matullahi wabarakatuh.

  Segala puji milik bagi Allah Subhanahu Wataala .

  Allah lah yang menjadikan sekelian langit dan bumi .

  Samada manusia itu sedar atau tidak , Allah itulah

  Tuhan . Islam itulah sebenar-benar agama . Selain Islam

  tidak dikatakan agama . Hanyalah ideologi atau

  fahaman.

  Bersyukurlah kepada Allah , yang telah

  memilih kita hidup sebagai mukmin dan muslim .

  Seterusnya tidak putus-putus , DIA memberi rezeki

  tanpa henti-henti , walaupun hamba itu tidak henti

  melakukan dosa kepadanya . Maha sucinya Engkau ya

  tuhan , lagi Maha Pemurah Penyayang .

 • Aqidah Orang-Orang Yang Beriman

  | 15

  Wahai Tuhan yang Maha mentadbir , hamba

  pohon padaMu agar mengurniakan hidayah dan taufiq ,

  buat hambaMu ini , agar dapat hambaMu ini

  menyiapkan sebuah peninggalan untuk anak isteri dan

  keluarga hamba , iaitu sebuah buku yang amat dhaif

  penulisan dan karangannya , yang hamba namai akan

  buku ini .

  Mudah-mudahan ianya dapat memberi manfaat

  buat keluarga hamba , sahabat-sahabat dan sekelian

  ikhwanul muslimin .

  Sekalung penghargaan dari hamba dengan ucapan

  Jazakallahu Khairan Kathira buat ayahanda bonda serta

  kekanda-kekanda yang telah membantu pengajian

  hamba dahulu . Allah jualah yang membalasnya . Amin.

  Sekalung penghargaan juga buat sahabat hamba ,

  saudara Abdurrasyid yang sudi menolong hamba bagi

  menjayakan karangan ini . Jazakallah .

 • Aqidah Orang-Orang Yang Beriman

  | 16

  Walaupun menyedari hamba bukanlah ahli di bidang ini,

  namun atas dasar firman Allah : -

  Yang bermaksud (Wallahu Alam) : -

  Wahai orang-orang yang beriman , peliharalah dirimu

  dan keluargamu dari api neraka.

  .Hamba gagahkan juga mencoretnya , kerana

  mengharap redha darinya .

  Kepada muslimin dan muslimat yang lebih

  memahami ilmu ini , dipohon memperbetulkan mana

  yang silap , menambahkan apa yang kurang . Hamba

  menadah sepuluh jari ini , menerima segala teguran .Di

  atas keikhlasan ikhwanul muslimin , hamba lafazkan

  Jazakumullahu Khairan Khathira .

  Wabillahi Taufiq Wal Hidayah .

  Anwar Helmy Abdul Malek

 • Aqidah Orang-Orang Yang Beriman

  | 17

  Labohan Dagang , Banting , Selangor .

  11 Rejab 1431 bersamaan 24 Jun 2010

 • Aqidah Orang-Orang Yang Beriman

  | 18

  Bahagian 2

  RENUNGAN BUAT

  MUHASABAH

 • Aqidah Orang-Orang Yang Beriman

  | 19

  Beberapa perkara penting sebelum memulakan amal

  Sebelum kita membincangkan ilmu mengenal

  Allah ini , marilah kita meneliti beberapa perkara

  penting, sebelum memula