of 44 /44
1

APV2016. Rapport nr. 6. - medarbejdere.au.dk file6 SÅDAN LÆSES RAPPORTEN FIND DIN ENHED I dette dokument rapporteres resultater for enheder på det såkaldte fjerde niveau, dvs

Embed Size (px)

Text of APV2016. Rapport nr. 6. - medarbejdere.au.dk file6 SÅDAN LÆSES RAPPORTEN FIND DIN ENHED I dette...

 • 1

 • 2

  APV2016. Rapport nr. 6.

  HE: Institutter og centre

 • 3

  Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet

  APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet

  APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

  APV2016. Rapport nr. 3. ST: Institutter og centre

  APV2016. Rapport nr. 4. ST: Enheder under institutter og centre

  APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport

  APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre

  APV2016. Rapport nr. 7. HE: Enheder under institutter og centre

  APV2016. Rapport nr. 8. Aarhus BSS: Fakultetsrapport

  APV2016. Rapport nr. 9. Aarhus BSS: Institutter og centre

  APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre

  APV2016. Rapport nr. 11. AR: Fakultetsrapport

  APV2016. Rapport nr. 12. AR: Institutter og centre

  APV2016. Rapport nr. 13. AR: Enheder under institutter og centre

  APV2016. Rapport nr. 14. ENH: Rapport for Enhedsadministrationen

  APV2016. Rapport nr. 15. ENH: Vicedirektørområder og administrationscentre

  APV2016. Rapport nr. 16. ENH: Enheder under vicedirektørområder og administrationscentre

 • 4

  AU HR

  Udvikling og Arbejdsmiljø

  Jens Baggesensvej 53

  8200 Aarhus N.

  Center for Undervisning og Læring

  Aarhus School of Business and Social Sciences

  Aarhus Universitet

  www.cul.au.dk

  Analysegruppe

  Adjunkt, ph.d., Kim Jesper Herrmann

  Analysemedarbejder, cand.scient.pol., Line Bækgaard

  Ph.d.-stipendiat, cand.scient.pol., Anna Bager-Elsborg

  Centerleder, lektor, Torben K. Jensen

 • 5

  INDHOLD Sådan læses rapporten ............................................................................................................... 6

  Find din enhed ....................................................................................................................... 6

  Hvilke spørgsmål rapporteres? .............................................................................................. 6

  Hensyn til anonymitet ............................................................................................................ 6

  Særkørsler .............................................................................................................................. 6

  Rapporter for Health ................................................................................................................. 7

  Fakultetssekretariatet, HE ..................................................................................................... 8

  CESU .................................................................................................................................... 12

  Institut for Folkesundhed .................................................................................................... 16

  Institut for Retsmedicin ....................................................................................................... 21

  Institut for Klinisk Medicin .................................................................................................. 26

  Institut for Odontologi ......................................................................................................... 31

  Institut for Biomedicin ......................................................................................................... 36

  SKT - Skolen for Klin.-ass., TP og KT .................................................................................. 41

 • 6

  SÅDAN LÆSES RAPPORTEN

  FIND DIN ENHED

  I dette dokument rapporteres resultater for enheder på det såkaldte fjerde niveau, dvs.

  niveauet under institutter/centre.

  Du finder din enhed ved at slå op i indholdsfortegnelsen og finde navnet på den enhed, som

  du mener at tilhøre. Kontakt [email protected], hvis du ikke kan finde enheden. Alle administrative

  centre afrapporteres i rapporterne 14, 15 og 16 for Enhedsadministrationen.

  HVILKE SPØRGSMÅL RAPPORTERES?

  I rapporterne for niveau 3 rapporteres spørgsmål om a) trivsel, b) forholdet til

  arbejdsopgaverne, c) samarbejdet på den lokale arbejdsplads, d) oplevelse af nærmeste

  daglige ledelse, e) oplevelse af institut-/centerleder, f) forekomsten af stress og ensomhed,

  samt g) spørgsmål om mobning og diskriminering.

  HENSYN TIL ANONYMITET

  Alle medarbejdere er blevet lovet, at rapportering af resultaterne ikke vil kunne muliggøre

  identificering af enkeltpersoner. Dette hensyn har øverste prioritet. I praksis betyder det, at

  der ikke kan rapporteres ned på grupper med færre end 10 medarbejdere. For spørgsmål om

  mobning og chikane er grænsen sat ved 20 medarbejdere og for spørgsmål om

  diskrimination er grænsen sat ved 50.

  Hensynet til at beskytte den enkelte medarbejders anonymitet kan betyde, at visse rapporter

  ikke kan genereres. Typisk fordi der er færre end 10 medarbejdere.

  SÆRKØRSLER

  Der er mulighed for at bestille yderligere analyser, hvis dette ønskes, og hvis ønsket ikke

  strider mod hensynet til anonymiteten. Særkørsler bestilles via en formular, som kan findes

  på undersøgelsens hjemmeside.

  mailto:[email protected]

 • 7

  RAPPORTER FOR HEALTH

 • 8

  Rapport for

  FAKULTETSSEKRETARIATET, HE

  Rapporten er baseret på svar fra følgende antal personer: 12

 • 9

  Figur 1

  Note a: Indledende tekst: ”Vi stiller dig nu en række spørgsmål om samarbejde på din arbejdsplads. Tænk her på de kollegaer, du arbejder sammen med i hverdagen. På min arbejdsplads …” Note b: ”(fx tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed vanskeligheder ved at slappe af, koncentrationsbesvær, vanskeligheder ved at huske mv.)?”

  58%

  33%

  33%

  33%

  25%

  25%

  17%

  25%

  25%

  0%

  17%

  50%

  50%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  33%

  58%

  42%

  33%

  50%

  67%

  17%

  58%

  42%

  50%

  67%

  33%

  42%

  8%

  17%

  0%

  8%

  0%

  8%

  8%

  17%

  25%

  17%

  0%

  25%

  8%

  17%

  17%

  8%

  17%

  0%

  50%

  50%

  25%

  75%

  25%

  0%

  0%

  8%

  0%

  8%

  8%

  0%

  8%

  8%

  8%

  0%

  0%

  8%

  33%

  17%

  17%

  8%

  25%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  8%

  0%

  0%

  8%

  17%

  58%

  8%

  50%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Føler du dig godt tilpas på dit arbejde?

  Finder du dit arbejde interessant?

  Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit

  arbejde?

  Er du tilfreds med den indflydelse, du har på

  tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde?

  ... er vi gode til at samarbejde om løsningen af

  opgaverne (a)

  ... er vi villige til at lytte til andres opgaver og give

  konstruktiv feedback (a)

  ... er der et godt samarbejde mellem

  forskningspersonalet og det teknisk/administrative

  personale (a)

  ... er nye ideer og forslag velkomne (a)

  ... er der frihed til at fremføre kritiske synspunkter (a)

  ... bliver konflikter løst på en retfærdig måde (a)

  ... bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde (a)

  ... er mine kollegaer imødekommende (a)

  ... føler jeg mig som del af et større socialt fællesskab

  (a)

  Sker det, at du føler dig udkørt?

  Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid og

  energi, at det går ud over privatlivet?

  Giver arbejdet dig stærke stress-symptomer? (b)

  Oplever du, at du ikke er tilfreds med resultatet af dit

  arbejde, fordi der er for travlt?

  Føler du dig ensom i din hverdag på arbejdspladsen?

  Altid/næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig/næsten aldrig Ikke relevant/ved ikke

 • 10

  Figur 2

  Note c: Indledende tekst: ”Indtil nu har vi spurgt dig om ledelse udført af specifikke ledere, men Aarhus Universitet er en arbejdsplads, hvor medarbejdere ofte har mere end én leder. Derfor stiller vi dig nu en række spørgsmål om din oplevelse af ledelse i hverdagen. Angiv,

  58%

  83%

  67%

  67%

  33%

  67%

  83%

  58%

  33%

  45%

  75%

  67%

  58%

  75%

  75%

  67%

  42%

  42%

  67%

  50%

  42%

  33%

  8%

  25%

  17%

  50%

  25%

  8%

  33%

  58%

  55%

  25%

  33%

  25%

  8%

  8%

  17%

  42%

  42%

  8%

  25%

  33%

  0%

  0%

  0%

  8%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  8%

  0%

  0%

  8%

  8%

  0%

  0%

  8%

  8%

  0%

  8%

  8%

  8%

  8%

  8%

  0%

  0%

  0%

  8%

  8%

  8%

  0%

  8%

  8%

  0%

  8%

  8%

  8%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  ... anerkender medarbejdernes arbejde (c)

  ... er synlig i dagligdagen (c)

  ... kan hjælpe mig med at prioritere arbejdsopgaver (c)

  ... tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det er

  nødvendigt (c)

  ... løser konflikter retfærdigt (c)

  ... kan hjælpe mig med faglige problemstillinger (c)

  ... jeg trygt kan henvende mig til (c)

  Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde

  Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i arbejdet

  Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre

  Jeg føler, at jeg har de nødvendige kompetencer til at

  gøre mit arbejde godt

  Jeg har arbejdsopgaver, jeg har lyst til at engagere

  mig i

  Lederen informerer medarbejderne i god tid om

  kommende beslutninger, der skal træffes

  Lederen giver gode muligheder for, at medarbejderne

  kan involvere sig i beslutningsprocesserne

  Lederen er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter

  Lederen kommunikerer klart sine begrundelser for de

  trufne beslutninger

  Lederen opstiller klare mål

  Lederen kan formidle den overordnede strategi, så

  den er meningsfuld i hverdagen

  Lederen tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det

  er nødvendigt

  Lederen sikrer hjælp/ressourcer til at udføre

  arbejdsopgaverne bedst muligt

  Lederen løser konflikter retfærdigt

  Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant/ved ikke

 • 11

  i hvilken grad du er enig/uenig i nedenstående udsagn. Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som…” Note f: ”Aarhus Universitet har registreret, at du er ansat ved: [pågældende center/institut/vicedirektørområde]. Vi beder dig tænke på lederen af denne enhed, når du besvarer de følgende spørgsmål. Angiv, i hvilken grad du er enig/uenig i nedenstående udsagn.”

 • 12

  Rapport for

  CESU

  Rapporten er baseret på svar fra følgende antal personer: 11

 • 13

  Figur 1

  Note a: Indledende tekst: ”Vi stiller dig nu en række spørgsmål om samarbejde på din arbejdsplads. Tænk her på de kollegaer, du arbejder sammen med i hverdagen. På min arbejdsplads …” Note b: ”(fx tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed vanskeligheder ved at slappe af, koncentrationsbesvær, vanskeligheder ved at huske mv.)?”

  45%

  55%

  18%

  55%

  18%

  45%

  36%

  36%

  18%

  0%

  9%

  36%

  36%

  9%

  9%

  9%

  9%

  0%

  18%

  36%

  64%

  18%

  36%

  27%

  36%

  18%

  45%

  55%

  73%

  45%

  27%

  27%

  9%

  9%

  18%

  9%

  36%

  9%

  9%

  27%

  36%

  27%

  27%

  45%

  36%

  36%

  9%

  18%

  27%

  55%

  73%

  27%

  18%

  45%

  0%

  0%

  9%

  0%

  9%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  9%

  0%

  9%

  9%

  9%

  27%

  45%

  9%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  27%

  9%

  36%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Føler du dig godt tilpas på dit arbejde?

  Finder du dit arbejde interessant?

  Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit

  arbejde?

  Er du tilfreds med den indflydelse, du har på

  tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde?

  ... er vi gode til at samarbejde om løsningen af

  opgaverne (a)

  ... er vi villige til at lytte til andres opgaver og give

  konstruktiv feedback (a)

  ... er der et godt samarbejde mellem

  forskningspersonalet og det teknisk/administrative

  personale (a)

  ... er nye ideer og forslag velkomne (a)

  ... er der frihed til at fremføre kritiske synspunkter (a)

  ... bliver konflikter løst på en retfærdig måde (a)

  ... bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde (a)

  ... er mine kollegaer imødekommende (a)

  ... føler jeg mig som del af et større socialt fællesskab

  (a)

  Sker det, at du føler dig udkørt?

  Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid og

  energi, at det går ud over privatlivet?

  Giver arbejdet dig stærke stress-symptomer? (b)

  Oplever du, at du ikke er tilfreds med resultatet af dit

  arbejde, fordi der er for travlt?

  Føler du dig ensom i din hverdag på arbejdspladsen?

  Altid/næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig/næsten aldrig Ikke relevant/ved ikke

 • 14

  Figur 2

  Note c: Indledende tekst: ”Indtil nu har vi spurgt dig om ledelse udført af specifikke ledere, men Aarhus Universitet er en arbejdsplads, hvor medarbejdere ofte har mere end én leder. Derfor stiller vi dig nu en række spørgsmål om din oplevelse af ledelse i hverdagen. Angiv,

  18%

  18%

  18%

  18%

  18%

  18%

  18%

  45%

  18%

  27%

  45%

  55%

  9%

  9%

  9%

  0%

  18%

  9%

  9%

  9%

  0%

  45%

  18%

  0%

  45%

  27%

  45%

  27%

  45%

  27%

  45%

  36%

  45%

  27%

  36%

  45%

  36%

  18%

  27%

  45%

  55%

  36%

  27%

  27%

  36%

  18%

  45%

  9%

  27%

  9%

  18%

  27%

  18%

  0%

  27%

  18%

  9%

  36%

  18%

  27%

  27%

  27%

  45%

  9%

  27%

  45%

  9%

  9%

  27%

  27%

  0%

  27%

  0%

  0%

  0%

  36%

  27%

  27%

  18%

  36%

  27%

  9%

  0%

  9%

  0%

  9%

  0%

  9%

  0%

  0%

  0%

  0%

  9%

  0%

  0%

  0%

  0%

  9%

  9%

  9%

  9%

  9%

  0%

  0%

  0%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  ... anerkender medarbejdernes arbejde (c)

  ... er synlig i dagligdagen (c)

  ... kan hjælpe mig med at prioritere arbejdsopgaver (c)

  ... tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det er

  nødvendigt (c)

  ... løser konflikter retfærdigt (c)

  ... kan hjælpe mig med faglige problemstillinger (c)

  ... jeg trygt kan henvende mig til (c)

  Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde

  Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i arbejdet

  Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre

  Jeg føler, at jeg har de nødvendige kompetencer til at

  gøre mit arbejde godt

  Jeg har arbejdsopgaver, jeg har lyst til at engagere

  mig i

  Lederen informerer medarbejderne i god tid om

  kommende beslutninger, der skal træffes

  Lederen giver gode muligheder for, at medarbejderne

  kan involvere sig i beslutningsprocesserne

  Lederen er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter

  Lederen kommunikerer klart sine begrundelser for de

  trufne beslutninger

  Lederen opstiller klare mål

  Lederen kan formidle den overordnede strategi, så

  den er meningsfuld i hverdagen

  Lederen tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det

  er nødvendigt

  Lederen sikrer hjælp/ressourcer til at udføre

  arbejdsopgaverne bedst muligt

  Lederen løser konflikter retfærdigt

  Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant/ved ikke

 • 15

  i hvilken grad du er enig/uenig i nedenstående udsagn. Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som…” Note f: ”Aarhus Universitet har registreret, at du er ansat ved: [pågældende center/institut/vicedirektørområde]. Vi beder dig tænke på lederen af denne enhed, når du besvarer de følgende spørgsmål. Angiv, i hvilken grad du er enig/uenig i nedenstående udsagn.”

 • 16

  Rapport for

  INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

  Rapporten er baseret på svar fra følgende antal personer: 118

 • 17

  Figur 1

  Note a: Indledende tekst: ”Vi stiller dig nu en række spørgsmål om samarbejde på din arbejdsplads. Tænk her på de kollegaer, du arbejder sammen med i hverdagen. På min arbejdsplads …” Note b: ”(fx tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed vanskeligheder ved at slappe af, koncentrationsbesvær, vanskeligheder ved at huske mv.)?”

  56%

  56%

  35%

  44%

  31%

  38%

  38%

  46%

  42%

  21%

  24%

  45%

  27%

  3%

  3%

  1%

  2%

  3%

  26%

  39%

  42%

  43%

  36%

  37%

  42%

  29%

  31%

  32%

  29%

  43%

  32%

  10%

  14%

  4%

  10%

  7%

  16%

  5%

  17%

  9%

  25%

  19%

  8%

  16%

  18%

  21%

  23%

  8%

  29%

  51%

  46%

  25%

  34%

  23%

  1%

  0%

  5%

  2%

  3%

  1%

  3%

  3%

  3%

  3%

  13%

  0%

  7%

  25%

  24%

  31%

  32%

  30%

  1%

  0%

  2%

  1%

  3%

  2%

  3%

  3%

  3%

  3%

  10%

  2%

  4%

  11%

  14%

  40%

  22%

  38%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Føler du dig godt tilpas på dit arbejde?

  Finder du dit arbejde interessant?

  Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit

  arbejde?

  Er du tilfreds med den indflydelse, du har på

  tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde?

  ... er vi gode til at samarbejde om løsningen af

  opgaverne (a)

  ... er vi villige til at lytte til andres opgaver og give

  konstruktiv feedback (a)

  ... er der et godt samarbejde mellem

  forskningspersonalet og det teknisk/administrative

  personale (a)

  ... er nye ideer og forslag velkomne (a)

  ... er der frihed til at fremføre kritiske synspunkter (a)

  ... bliver konflikter løst på en retfærdig måde (a)

  ... bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde (a)

  ... er mine kollegaer imødekommende (a)

  ... føler jeg mig som del af et større socialt fællesskab

  (a)

  Sker det, at du føler dig udkørt?

  Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid og

  energi, at det går ud over privatlivet?

  Giver arbejdet dig stærke stress-symptomer? (b)

  Oplever du, at du ikke er tilfreds med resultatet af dit

  arbejde, fordi der er for travlt?

  Føler du dig ensom i din hverdag på arbejdspladsen?

  Altid/næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig/næsten aldrig Ikke relevant/ved ikke

 • 18

  Figur 2

  Note c: Indledende tekst: ”Indtil nu har vi spurgt dig om ledelse udført af specifikke ledere, men Aarhus Universitet er en arbejdsplads, hvor medarbejdere ofte har mere end én leder. Derfor stiller vi dig nu en række spørgsmål om din oplevelse af ledelse i hverdagen. Angiv,

  32%

  23%

  19%

  27%

  18%

  29%

  51%

  51%

  26%

  35%

  54%

  72%

  15%

  10%

  15%

  10%

  8%

  7%

  7%

  10%

  8%

  35%

  30%

  29%

  27%

  31%

  29%

  19%

  39%

  34%

  30%

  41%

  21%

  32%

  28%

  27%

  22%

  15%

  15%

  21%

  17%

  16%

  13%

  18%

  22%

  17%

  18%

  14%

  13%

  8%

  10%

  24%

  3%

  3%

  23%

  24%

  26%

  26%

  26%

  27%

  25%

  29%

  31%

  10%

  16%

  8%

  8%

  9%

  9%

  7%

  2%

  18%

  9%

  2%

  3%

  19%

  20%

  14%

  22%

  21%

  25%

  15%

  19%

  7%

  7%

  9%

  9%

  5%

  4%

  10%

  4%

  1%

  9%

  1%

  1%

  0%

  3%

  4%

  3%

  9%

  19%

  15%

  8%

  7%

  4%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  ... anerkender medarbejdernes arbejde (c)

  ... er synlig i dagligdagen (c)

  ... kan hjælpe mig med at prioritere arbejdsopgaver (c)

  ... tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det er

  nødvendigt (c)

  ... løser konflikter retfærdigt (c)

  ... kan hjælpe mig med faglige problemstillinger (c)

  ... jeg trygt kan henvende mig til (c)

  Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde

  Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i arbejdet

  Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre

  Jeg føler, at jeg har de nødvendige kompetencer til at

  gøre mit arbejde godt

  Jeg har arbejdsopgaver, jeg har lyst til at engagere

  mig i

  Lederen informerer medarbejderne i god tid om

  kommende beslutninger, der skal træffes

  Lederen giver gode muligheder for, at medarbejderne

  kan involvere sig i beslutningsprocesserne

  Lederen er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter

  Lederen kommunikerer klart sine begrundelser for de

  trufne beslutninger

  Lederen opstiller klare mål

  Lederen kan formidle den overordnede strategi, så

  den er meningsfuld i hverdagen

  Lederen tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det

  er nødvendigt

  Lederen sikrer hjælp/ressourcer til at udføre

  arbejdsopgaverne bedst muligt

  Lederen løser konflikter retfærdigt

  Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant/ved ikke

 • 19

  i hvilken grad du er enig/uenig i nedenstående udsagn. Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som…” Note f: ”Aarhus Universitet har registreret, at du er ansat ved: [pågældende center/institut/vicedirektørområde]. Vi beder dig tænke på lederen af denne enhed, når du besvarer de følgende spørgsmål. Angiv, i hvilken grad du er enig/uenig i nedenstående udsagn.”

  Figur 3

  Note d: Indledende tekst: ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for …” Note e: ”Note: Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning. (Kilde: Arbejdstilsynet)” Note: Mangler der søjler i diagrammet skyldes dette, at der er færre end hhv. 20 og 50 medarbejdere, hvorfor resultaterne af anonymitetshensyn ikke vises.

  7%

  1%

  0%

  0%

  0%

  1%

  2%

  0%

  1%

  0%

  93%

  99%

  100%

  100%

  100%

  99%

  98%

  100%

  99%

  100%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Gentagende tilfælde af grov, stødende eller

  nedladende tiltale (d)

  Mobning (se note) (d, e)

  Sexchikane (d)

  Trusler om vold eller truende adfærd (d)

  Fysisk vold (d)

  Diskrimination pga. din alder (d)

  Diskrimination pga. dit køn (d)

  Diskrimination pga. din religion eller livssyn

  (d)

  Diskrimination pga. din etniske baggrund (d)

  Diskrimination pga. din seksuelle orientering

  (d)

  Ja Nej

 • 20

  VIP TAP

  Føler du dig godt tilpas på dit arbejde? (altid + ofte) 78% 96%

  Finder du dit arbejde interessant? (altid + ofte) 96% 92%

  Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? (altid + ofte) 76% 76%

  Er du tilfreds med den indflydelse, du har på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde? (altid + ofte) 88% 88%

  [På min arbejdsplads]... er vi gode til at samarbejde om løsningen af opgaverne (altid + ofte) 69% 72%

  [På min arbejdsplads]... er vi villige til at lytte til andres opgaver og give konstruktiv feedback (altid + ofte) 80% 67%

  [På min arbejdsplads]... er der et godt samarbejde mellem forskningspersonalet og det teknisk/administrative personale (altid + ofte) 86% 83%

  [På min arbejdsplads]... er nye ideer og forslag velkomne (altid + ofte) 76% 83%

  [På min arbejdsplads]... er der frihed til at fremføre kritiske synspunkter (altid + ofte) 76% 74%

  [På min arbejdsplads]... bliver konflikter løst på en retfærdig måde (altid + ofte) 65% 71%

  [På min arbejdsplads]... bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde (altid + ofte) 52% 60%

  [På min arbejdsplads]... er mine kollegaer imødekommende (altid + ofte) 88% 96%

  [På min arbejdsplads]... føler jeg mig som del af et større socialt fællesskab (altid + ofte) 60% 60%

  Sker det, at du føler dig udkørt? (altid + ofte) 14% 8%

  Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid og energi, at det går ud over privatlivet? (altid + ofte) 20% 4%

  Giver arbejdet dig stærke stress-symptomer? (altid + ofte) (b) 6% 0%

  Oplever du, at du ikke er tilfreds med resultatet af dit arbejde, fordi der er for travlt? (altid + ofte) 13% 8%

  Føler du dig ensom i din hverdag på arbejdspladsen? (altid + ofte) 9% 12%

  Lederen informerer medarbejderne i god tid om kommende beslutninger, der skal træffes (helt + delvist enig) 43% 75%

  Lederen giver gode muligheder for, at medarbejderne kan involvere sig i beslutningsprocesserne (helt + delvist enig) 41% 59%

  Lederen er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter (helt + delvist enig) 47% 57%

  Lederen kommunikerer klart sine begrundelser for de trufne beslutninger (helt + delvist enig) 33% 50%

  Lederen opstiller klare mål (helt + delvist enig) 23% 35%

  Lederen kan formidle den overordnede strategi, så den er meningsfuld i hverdagen (helt + delvist enig) 22% 32%

  Lederen tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det er nødvendigt (helt + delvist enig) 32% 59%

  Lederen sikrer hjælp/ressourcer til at udføre arbejdsopgaverne bedst muligt (helt + delvist enig) 32% 40%

  Lederen løser konflikter retfærdigt (helt + delvist enig) 37% 33%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... anerkender medarbejdernes arbejde (helt + delvist enig) 69% 71%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... er synlig i dagligdagen (helt + delvist enig) 58% 46%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... kan hjælpe mig med at prioritere arbejdsopgaver (helt + delvist enig) 49% 74%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det er nødvendigt (helt + delvist enig) 68% 50%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... løser konflikter retfærdigt (helt + delvist enig) 64% 47%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... kan hjælpe mig med faglige problemstillinger (helt + delvist enig) 62% 71%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... jeg trygt kan henvende mig til (helt + delvist enig) 73% 79%

  Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde (helt + delvist enig) 89% 92%

  Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i arbejdet (helt + delvist enig) 58% 71%

  Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre (helt + delvist enig) 62% 83%

  Jeg føler, at jeg har de nødvendige kompetencer til at gøre mit arbejde godt (helt + delvist enig) 96% 92%

  Jeg har arbejdsopgaver, jeg har lyst til at engagere mig i (helt + delvist enig) 96% 87%

 • 21

  Rapport for

  INSTITUT FOR RETSMEDICIN

  Rapporten er baseret på svar fra følgende antal personer: 44

 • 22

  Figur 1

  Note a: Indledende tekst: ”Vi stiller dig nu en række spørgsmål om samarbejde på din arbejdsplads. Tænk her på de kollegaer, du arbejder sammen med i hverdagen. På min arbejdsplads …” Note b: ”(fx tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed vanskeligheder ved at slappe af, koncentrationsbesvær, vanskeligheder ved at huske mv.)?”

  57%

  52%

  52%

  55%

  41%

  41%

  40%

  57%

  52%

  25%

  39%

  52%

  39%

  2%

  5%

  5%

  2%

  2%

  34%

  39%

  39%

  30%

  43%

  43%

  40%

  20%

  25%

  43%

  32%

  36%

  39%

  9%

  7%

  0%

  2%

  5%

  7%

  9%

  7%

  9%

  11%

  11%

  9%

  18%

  18%

  14%

  16%

  9%

  16%

  45%

  43%

  30%

  30%

  23%

  0%

  0%

  2%

  2%

  2%

  5%

  0%

  0%

  0%

  9%

  9%

  2%

  5%

  27%

  18%

  16%

  37%

  20%

  2%

  0%

  0%

  2%

  0%

  0%

  5%

  5%

  5%

  5%

  5%

  0%

  0%

  16%

  27%

  50%

  28%

  50%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Føler du dig godt tilpas på dit arbejde?

  Finder du dit arbejde interessant?

  Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit

  arbejde?

  Er du tilfreds med den indflydelse, du har på

  tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde?

  ... er vi gode til at samarbejde om løsningen af

  opgaverne (a)

  ... er vi villige til at lytte til andres opgaver og give

  konstruktiv feedback (a)

  ... er der et godt samarbejde mellem

  forskningspersonalet og det teknisk/administrative

  personale (a)

  ... er nye ideer og forslag velkomne (a)

  ... er der frihed til at fremføre kritiske synspunkter (a)

  ... bliver konflikter løst på en retfærdig måde (a)

  ... bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde (a)

  ... er mine kollegaer imødekommende (a)

  ... føler jeg mig som del af et større socialt fællesskab

  (a)

  Sker det, at du føler dig udkørt?

  Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid og

  energi, at det går ud over privatlivet?

  Giver arbejdet dig stærke stress-symptomer? (b)

  Oplever du, at du ikke er tilfreds med resultatet af dit

  arbejde, fordi der er for travlt?

  Føler du dig ensom i din hverdag på arbejdspladsen?

  Altid/næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig/næsten aldrig Ikke relevant/ved ikke

 • 23

  Figur 2

  Note c: Indledende tekst: ”Indtil nu har vi spurgt dig om ledelse udført af specifikke ledere, men Aarhus Universitet er en arbejdsplads, hvor medarbejdere ofte har mere end én leder. Derfor stiller vi dig nu en række spørgsmål om din oplevelse af ledelse i hverdagen. Angiv,

  43%

  48%

  43%

  50%

  36%

  59%

  61%

  66%

  33%

  51%

  66%

  66%

  36%

  34%

  45%

  41%

  34%

  32%

  52%

  45%

  32%

  34%

  39%

  32%

  34%

  27%

  32%

  27%

  25%

  37%

  33%

  30%

  32%

  39%

  41%

  43%

  41%

  43%

  45%

  30%

  36%

  27%

  14%

  5%

  14%

  7%

  14%

  5%

  2%

  5%

  14%

  9%

  2%

  2%

  16%

  18%

  9%

  11%

  14%

  18%

  11%

  14%

  27%

  2%

  7%

  7%

  5%

  9%

  2%

  0%

  2%

  7%

  2%

  2%

  0%

  5%

  2%

  0%

  2%

  5%

  0%

  2%

  2%

  2%

  5%

  0%

  0%

  0%

  2%

  0%

  5%

  2%

  7%

  5%

  0%

  0%

  2%

  2%

  0%

  2%

  2%

  2%

  0%

  0%

  2%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  ... anerkender medarbejdernes arbejde (c)

  ... er synlig i dagligdagen (c)

  ... kan hjælpe mig med at prioritere arbejdsopgaver (c)

  ... tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det er

  nødvendigt (c)

  ... løser konflikter retfærdigt (c)

  ... kan hjælpe mig med faglige problemstillinger (c)

  ... jeg trygt kan henvende mig til (c)

  Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde

  Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i arbejdet

  Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre

  Jeg føler, at jeg har de nødvendige kompetencer til at

  gøre mit arbejde godt

  Jeg har arbejdsopgaver, jeg har lyst til at engagere

  mig i

  Lederen informerer medarbejderne i god tid om

  kommende beslutninger, der skal træffes

  Lederen giver gode muligheder for, at medarbejderne

  kan involvere sig i beslutningsprocesserne

  Lederen er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter

  Lederen kommunikerer klart sine begrundelser for de

  trufne beslutninger

  Lederen opstiller klare mål

  Lederen kan formidle den overordnede strategi, så

  den er meningsfuld i hverdagen

  Lederen tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det

  er nødvendigt

  Lederen sikrer hjælp/ressourcer til at udføre

  arbejdsopgaverne bedst muligt

  Lederen løser konflikter retfærdigt

  Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant/ved ikke

 • 24

  i hvilken grad du er enig/uenig i nedenstående udsagn. Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som…” Note f: ”Aarhus Universitet har registreret, at du er ansat ved: [pågældende center/institut/vicedirektørområde]. Vi beder dig tænke på lederen af denne enhed, når du besvarer de følgende spørgsmål. Angiv, i hvilken grad du er enig/uenig i nedenstående udsagn.”

  Figur 3

  Note d: Indledende tekst: ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for …” Note e: ”Note: Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning. (Kilde: Arbejdstilsynet)” Note: Mangler der søjler i diagrammet skyldes dette, at der er færre end hhv. 20 og 50 medarbejdere, hvorfor resultaterne af anonymitetshensyn ikke vises.

  0%

  0%

  0%

  2%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  100%

  100%

  100%

  98%

  100%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Gentagende tilfælde af grov, stødende eller

  nedladende tiltale (d)

  Mobning (se note) (d, e)

  Sexchikane (d)

  Trusler om vold eller truende adfærd (d)

  Fysisk vold (d)

  Diskrimination pga. din alder (d)

  Diskrimination pga. dit køn (d)

  Diskrimination pga. din religion eller livssyn

  (d)

  Diskrimination pga. din etniske baggrund (d)

  Diskrimination pga. din seksuelle orientering

  (d)

  Ja Nej

 • 25

  VIP TAP

  Føler du dig godt tilpas på dit arbejde? (altid + ofte) 100% 87%

  Finder du dit arbejde interessant? (altid + ofte) 100% 87%

  Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? (altid + ofte) 85% 94%

  Er du tilfreds med den indflydelse, du har på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde? (altid + ofte) 100% 80%

  [På min arbejdsplads]... er vi gode til at samarbejde om løsningen af opgaverne (altid + ofte) 100% 81%

  [På min arbejdsplads]... er vi villige til at lytte til andres opgaver og give konstruktiv feedback (altid + ofte) 92% 81%

  [På min arbejdsplads]... er der et godt samarbejde mellem forskningspersonalet og det teknisk/administrative personale (altid + ofte) 92% 81%

  [På min arbejdsplads]... er nye ideer og forslag velkomne (altid + ofte) 92% 71%

  [På min arbejdsplads]... er der frihed til at fremføre kritiske synspunkter (altid + ofte) 92% 71%

  [På min arbejdsplads]... bliver konflikter løst på en retfærdig måde (altid + ofte) 85% 66%

  [På min arbejdsplads]... bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde (altid + ofte) 85% 65%

  [På min arbejdsplads]... er mine kollegaer imødekommende (altid + ofte) 100% 84%

  [På min arbejdsplads]... føler jeg mig som del af et større socialt fællesskab (altid + ofte) 92% 73%

  Sker det, at du føler dig udkørt? (altid + ofte) 15% 10%

  Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid og energi, at det går ud over privatlivet? (altid + ofte) 15% 10%

  Giver arbejdet dig stærke stress-symptomer? (altid + ofte) (b) 0% 6%

  Oplever du, at du ikke er tilfreds med resultatet af dit arbejde, fordi der er for travlt? (altid + ofte) 15% 0%

  Føler du dig ensom i din hverdag på arbejdspladsen? (altid + ofte) 0% 10%

  Lederen informerer medarbejderne i god tid om kommende beslutninger, der skal træffes (helt + delvist enig) 85% 73%

  Lederen giver gode muligheder for, at medarbejderne kan involvere sig i beslutningsprocesserne (helt + delvist enig) 92% 70%

  Lederen er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter (helt + delvist enig) 92% 90%

  Lederen kommunikerer klart sine begrundelser for de trufne beslutninger (helt + delvist enig) 92% 80%

  Lederen opstiller klare mål (helt + delvist enig) 92% 73%

  Lederen kan formidle den overordnede strategi, så den er meningsfuld i hverdagen (helt + delvist enig) 92% 73%

  Lederen tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det er nødvendigt (helt + delvist enig) 92% 83%

  Lederen sikrer hjælp/ressourcer til at udføre arbejdsopgaverne bedst muligt (helt + delvist enig) 100% 77%

  Lederen løser konflikter retfærdigt (helt + delvist enig) 85% 56%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... anerkender medarbejdernes arbejde (helt + delvist enig) 85% 77%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... er synlig i dagligdagen (helt + delvist enig) 92% 87%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... kan hjælpe mig med at prioritere arbejdsopgaver (helt + delvist enig) 77% 79%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det er nødvendigt (helt + delvist enig) 100% 83%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... løser konflikter retfærdigt (helt + delvist enig) 82% 68%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... kan hjælpe mig med faglige problemstillinger (helt + delvist enig) 100% 90%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... jeg trygt kan henvende mig til (helt + delvist enig) 92% 93%

  Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde (helt + delvist enig) 92% 90%

  Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i arbejdet (helt + delvist enig) 67% 73%

  Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre (helt + delvist enig) 85% 83%

  Jeg føler, at jeg har de nødvendige kompetencer til at gøre mit arbejde godt (helt + delvist enig) 100% 94%

  Jeg har arbejdsopgaver, jeg har lyst til at engagere mig i (helt + delvist enig) 100% 97%

 • 26

  Rapport for

  INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN

  Rapporten er baseret på svar fra følgende antal personer: 312

 • 27

  Figur 1

  Note a: Indledende tekst: ”Vi stiller dig nu en række spørgsmål om samarbejde på din arbejdsplads. Tænk her på de kollegaer, du arbejder sammen med i hverdagen. På min arbejdsplads …” Note b: ”(fx tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed vanskeligheder ved at slappe af, koncentrationsbesvær, vanskeligheder ved at huske mv.)?”

  51%

  51%

  30%

  49%

  31%

  36%

  35%

  42%

  35%

  20%

  31%

  52%

  38%

  1%

  3%

  2%

  2%

  4%

  37%

  40%

  46%

  37%

  44%

  44%

  44%

  39%

  36%

  37%

  36%

  43%

  35%

  15%

  15%

  5%

  9%

  7%

  9%

  7%

  20%

  12%

  17%

  13%

  14%

  14%

  17%

  23%

  23%

  5%

  18%

  45%

  41%

  22%

  36%

  24%

  2%

  1%

  3%

  2%

  4%

  4%

  2%

  3%

  7%

  5%

  8%

  0%

  5%

  27%

  27%

  28%

  33%

  26%

  1%

  0%

  2%

  1%

  2%

  2%

  1%

  1%

  2%

  3%

  2%

  0%

  3%

  11%

  14%

  42%

  18%

  39%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Føler du dig godt tilpas på dit arbejde?

  Finder du dit arbejde interessant?

  Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit

  arbejde?

  Er du tilfreds med den indflydelse, du har på

  tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde?

  ... er vi gode til at samarbejde om løsningen af

  opgaverne (a)

  ... er vi villige til at lytte til andres opgaver og give

  konstruktiv feedback (a)

  ... er der et godt samarbejde mellem

  forskningspersonalet og det teknisk/administrative

  personale (a)

  ... er nye ideer og forslag velkomne (a)

  ... er der frihed til at fremføre kritiske synspunkter (a)

  ... bliver konflikter løst på en retfærdig måde (a)

  ... bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde (a)

  ... er mine kollegaer imødekommende (a)

  ... føler jeg mig som del af et større socialt fællesskab

  (a)

  Sker det, at du føler dig udkørt?

  Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid og

  energi, at det går ud over privatlivet?

  Giver arbejdet dig stærke stress-symptomer? (b)

  Oplever du, at du ikke er tilfreds med resultatet af dit

  arbejde, fordi der er for travlt?

  Føler du dig ensom i din hverdag på arbejdspladsen?

  Altid/næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig/næsten aldrig Ikke relevant/ved ikke

 • 28

  Figur 2

  Note c: Indledende tekst: ”Indtil nu har vi spurgt dig om ledelse udført af specifikke ledere, men Aarhus Universitet er en arbejdsplads, hvor medarbejdere ofte har mere end én leder. Derfor stiller vi dig nu en række spørgsmål om din oplevelse af ledelse i hverdagen. Angiv,

  38%

  31%

  30%

  40%

  30%

  42%

  51%

  58%

  33%

  47%

  50%

  64%

  19%

  18%

  22%

  19%

  16%

  16%

  34%

  22%

  19%

  36%

  34%

  25%

  27%

  26%

  27%

  26%

  33%

  37%

  29%

  41%

  29%

  34%

  23%

  23%

  33%

  28%

  23%

  24%

  22%

  17%

  13%

  12%

  18%

  12%

  17%

  10%

  8%

  5%

  13%

  15%

  5%

  4%

  20%

  23%

  20%

  21%

  28%

  29%

  15%

  22%

  21%

  4%

  9%

  11%

  6%

  7%

  6%

  7%

  2%

  9%

  6%

  3%

  1%

  8%

  10%

  7%

  6%

  7%

  7%

  2%

  7%

  5%

  4%

  10%

  7%

  2%

  4%

  7%

  4%

  1%

  7%

  3%

  1%

  1%

  5%

  5%

  3%

  5%

  4%

  5%

  2%

  3%

  3%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  ... anerkender medarbejdernes arbejde (c)

  ... er synlig i dagligdagen (c)

  ... kan hjælpe mig med at prioritere arbejdsopgaver (c)

  ... tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det er

  nødvendigt (c)

  ... løser konflikter retfærdigt (c)

  ... kan hjælpe mig med faglige problemstillinger (c)

  ... jeg trygt kan henvende mig til (c)

  Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde

  Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i arbejdet

  Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre

  Jeg føler, at jeg har de nødvendige kompetencer til at

  gøre mit arbejde godt

  Jeg har arbejdsopgaver, jeg har lyst til at engagere

  mig i

  Lederen informerer medarbejderne i god tid om

  kommende beslutninger, der skal træffes

  Lederen giver gode muligheder for, at medarbejderne

  kan involvere sig i beslutningsprocesserne

  Lederen er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter

  Lederen kommunikerer klart sine begrundelser for de

  trufne beslutninger

  Lederen opstiller klare mål

  Lederen kan formidle den overordnede strategi, så

  den er meningsfuld i hverdagen

  Lederen tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det

  er nødvendigt

  Lederen sikrer hjælp/ressourcer til at udføre

  arbejdsopgaverne bedst muligt

  Lederen løser konflikter retfærdigt

  Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant/ved ikke

 • 29

  i hvilken grad du er enig/uenig i nedenstående udsagn. Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som…” Note f: ”Aarhus Universitet har registreret, at du er ansat ved: [pågældende center/institut/vicedirektørområde]. Vi beder dig tænke på lederen af denne enhed, når du besvarer de følgende spørgsmål. Angiv, i hvilken grad du er enig/uenig i nedenstående udsagn.”

  Figur 3

  Note d: Indledende tekst: ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for …” Note e: ”Note: Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning. (Kilde: Arbejdstilsynet)” Note: Mangler der søjler i diagrammet skyldes dette, at der er færre end hhv. 20 og 50 medarbejdere, hvorfor resultaterne af anonymitetshensyn ikke vises.

  7%

  2%

  0%

  1%

  0%

  1%

  3%

  0%

  0%

  0%

  93%

  98%

  100%

  99%

  100%

  99%

  97%

  100%

  100%

  100%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Gentagende tilfælde af grov, stødende eller

  nedladende tiltale (d)

  Mobning (se note) (d, e)

  Sexchikane (d)

  Trusler om vold eller truende adfærd (d)

  Fysisk vold (d)

  Diskrimination pga. din alder (d)

  Diskrimination pga. dit køn (d)

  Diskrimination pga. din religion eller livssyn

  (d)

  Diskrimination pga. din etniske baggrund (d)

  Diskrimination pga. din seksuelle orientering

  (d)

  Ja Nej

 • 30

  VIP TAP

  Føler du dig godt tilpas på dit arbejde? (altid + ofte) 86% 96%

  Finder du dit arbejde interessant? (altid + ofte) 92% 90%

  Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? (altid + ofte) 69% 90%

  Er du tilfreds med den indflydelse, du har på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde? (altid + ofte) 84% 88%

  [På min arbejdsplads]... er vi gode til at samarbejde om løsningen af opgaverne (altid + ofte) 72% 89%

  [På min arbejdsplads]... er vi villige til at lytte til andres opgaver og give konstruktiv feedback (altid + ofte) 79% 86%

  [På min arbejdsplads]... er der et godt samarbejde mellem forskningspersonalet og det teknisk/administrative personale (altid + ofte) 83% 84%

  [På min arbejdsplads]... er nye ideer og forslag velkomne (altid + ofte) 80% 85%

  [På min arbejdsplads]... er der frihed til at fremføre kritiske synspunkter (altid + ofte) 72% 75%

  [På min arbejdsplads]... bliver konflikter løst på en retfærdig måde (altid + ofte) 64% 69%

  [På min arbejdsplads]... bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde (altid + ofte) 66% 73%

  [På min arbejdsplads]... er mine kollegaer imødekommende (altid + ofte) 95% 95%

  [På min arbejdsplads]... føler jeg mig som del af et større socialt fællesskab (altid + ofte) 70% 83%

  Sker det, at du føler dig udkørt? (altid + ofte) 20% 9%

  Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid og energi, at det går ud over privatlivet? (altid + ofte) 23% 5%

  Giver arbejdet dig stærke stress-symptomer? (altid + ofte) (b) 9% 1%

  Oplever du, at du ikke er tilfreds med resultatet af dit arbejde, fordi der er for travlt? (altid + ofte) 14% 7%

  Føler du dig ensom i din hverdag på arbejdspladsen? (altid + ofte) 12% 5%

  Lederen informerer medarbejderne i god tid om kommende beslutninger, der skal træffes (helt + delvist enig) 54% 76%

  Lederen giver gode muligheder for, at medarbejderne kan involvere sig i beslutningsprocesserne (helt + delvist enig) 48% 60%

  Lederen er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter (helt + delvist enig) 52% 78%

  Lederen kommunikerer klart sine begrundelser for de trufne beslutninger (helt + delvist enig) 58% 70%

  Lederen opstiller klare mål (helt + delvist enig) 49% 61%

  Lederen kan formidle den overordnede strategi, så den er meningsfuld i hverdagen (helt + delvist enig) 46% 57%

  Lederen tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det er nødvendigt (helt + delvist enig) 72% 82%

  Lederen sikrer hjælp/ressourcer til at udføre arbejdsopgaverne bedst muligt (helt + delvist enig) 54% 63%

  Lederen løser konflikter retfærdigt (helt + delvist enig) 50% 67%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... anerkender medarbejdernes arbejde (helt + delvist enig) 73% 86%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... er synlig i dagligdagen (helt + delvist enig) 66% 71%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... kan hjælpe mig med at prioritere arbejdsopgaver (helt + delvist enig) 57% 68%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det er nødvendigt (helt + delvist enig) 76% 79%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... løser konflikter retfærdigt (helt + delvist enig) 66% 68%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... kan hjælpe mig med faglige problemstillinger (helt + delvist enig) 72% 84%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... jeg trygt kan henvende mig til (helt + delvist enig) 77% 87%

  Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde (helt + delvist enig) 90% 95%

  Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i arbejdet (helt + delvist enig) 69% 73%

  Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre (helt + delvist enig) 74% 82%

  Jeg føler, at jeg har de nødvendige kompetencer til at gøre mit arbejde godt (helt + delvist enig) 89% 96%

  Jeg har arbejdsopgaver, jeg har lyst til at engagere mig i (helt + delvist enig) 93% 96%

 • 31

  Rapport for

  INSTITUT FOR ODONTOLOGI

  Rapporten er baseret på svar fra følgende antal personer: 126

 • 32

  Figur 1

  Note a: Indledende tekst: ”Vi stiller dig nu en række spørgsmål om samarbejde på din arbejdsplads. Tænk her på de kollegaer, du arbejder sammen med i hverdagen. På min arbejdsplads …” Note b: ”(fx tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed vanskeligheder ved at slappe af, koncentrationsbesvær, vanskeligheder ved at huske mv.)?”

  50%

  53%

  51%

  41%

  35%

  35%

  26%

  34%

  34%

  24%

  27%

  51%

  40%

  6%

  6%

  4%

  2%

  4%

  37%

  38%

  38%

  40%

  46%

  41%

  38%

  46%

  36%

  35%

  30%

  34%

  35%

  18%

  19%

  10%

  13%

  5%

  11%

  6%

  8%

  14%

  13%

  17%

  14%

  15%

  21%

  29%

  22%

  10%

  17%

  40%

  32%

  18%

  38%

  20%

  2%

  1%

  2%

  1%

  3%

  6%

  2%

  3%

  6%

  5%

  15%

  2%

  4%

  21%

  22%

  26%

  30%

  25%

  0%

  0%

  0%

  2%

  1%

  1%

  1%

  1%

  2%

  2%

  5%

  1%

  2%

  14%

  20%

  38%

  18%

  46%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Føler du dig godt tilpas på dit arbejde?

  Finder du dit arbejde interessant?

  Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit

  arbejde?

  Er du tilfreds med den indflydelse, du har på

  tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde?

  ... er vi gode til at samarbejde om løsningen af

  opgaverne (a)

  ... er vi villige til at lytte til andres opgaver og give

  konstruktiv feedback (a)

  ... er der et godt samarbejde mellem

  forskningspersonalet og det teknisk/administrative

  personale (a)

  ... er nye ideer og forslag velkomne (a)

  ... er der frihed til at fremføre kritiske synspunkter (a)

  ... bliver konflikter løst på en retfærdig måde (a)

  ... bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde (a)

  ... er mine kollegaer imødekommende (a)

  ... føler jeg mig som del af et større socialt fællesskab

  (a)

  Sker det, at du føler dig udkørt?

  Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid og

  energi, at det går ud over privatlivet?

  Giver arbejdet dig stærke stress-symptomer? (b)

  Oplever du, at du ikke er tilfreds med resultatet af dit

  arbejde, fordi der er for travlt?

  Føler du dig ensom i din hverdag på arbejdspladsen?

  Altid/næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig/næsten aldrig Ikke relevant/ved ikke

 • 33

  Figur 2

  Note c: Indledende tekst: ”Indtil nu har vi spurgt dig om ledelse udført af specifikke ledere, men Aarhus Universitet er en arbejdsplads, hvor medarbejdere ofte har mere end én leder. Derfor stiller vi dig nu en række spørgsmål om din oplevelse af ledelse i hverdagen. Angiv,

  39%

  31%

  28%

  32%

  35%

  41%

  60%

  55%

  31%

  33%

  67%

  65%

  20%

  20%

  28%

  23%

  19%

  19%

  27%

  20%

  22%

  33%

  37%

  27%

  34%

  24%

  30%

  20%

  38%

  43%

  40%

  25%

  29%

  42%

  32%

  31%

  29%

  23%

  24%

  28%

  29%

  25%

  14%

  14%

  21%

  15%

  17%

  10%

  8%

  4%

  14%

  11%

  5%

  2%

  20%

  24%

  17%

  27%

  33%

  34%

  22%

  29%

  22%

  5%

  11%

  9%

  11%

  12%

  7%

  6%

  2%

  6%

  10%

  1%

  3%

  8%

  10%

  10%

  9%

  11%

  7%

  6%

  8%

  14%

  6%

  4%

  6%

  2%

  4%

  7%

  2%

  1%

  5%

  4%

  0%

  1%

  3%

  5%

  5%

  5%

  6%

  7%

  4%

  5%

  4%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  ... anerkender medarbejdernes arbejde (c)

  ... er synlig i dagligdagen (c)

  ... kan hjælpe mig med at prioritere arbejdsopgaver (c)

  ... tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det er

  nødvendigt (c)

  ... løser konflikter retfærdigt (c)

  ... kan hjælpe mig med faglige problemstillinger (c)

  ... jeg trygt kan henvende mig til (c)

  Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde

  Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i arbejdet

  Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre

  Jeg føler, at jeg har de nødvendige kompetencer til at

  gøre mit arbejde godt

  Jeg har arbejdsopgaver, jeg har lyst til at engagere

  mig i

  Lederen informerer medarbejderne i god tid om

  kommende beslutninger, der skal træffes

  Lederen giver gode muligheder for, at medarbejderne

  kan involvere sig i beslutningsprocesserne

  Lederen er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter

  Lederen kommunikerer klart sine begrundelser for de

  trufne beslutninger

  Lederen opstiller klare mål

  Lederen kan formidle den overordnede strategi, så

  den er meningsfuld i hverdagen

  Lederen tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det

  er nødvendigt

  Lederen sikrer hjælp/ressourcer til at udføre

  arbejdsopgaverne bedst muligt

  Lederen løser konflikter retfærdigt

  Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant/ved ikke

 • 34

  i hvilken grad du er enig/uenig i nedenstående udsagn. Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som…” Note f: ”Aarhus Universitet har registreret, at du er ansat ved: [pågældende center/institut/vicedirektørområde]. Vi beder dig tænke på lederen af denne enhed, når du besvarer de følgende spørgsmål. Angiv, i hvilken grad du er enig/uenig i nedenstående udsagn.”

  Figur 3

  Note d: Indledende tekst: ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for …” Note e: ”Note: Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning. (Kilde: Arbejdstilsynet)” Note: Mangler der søjler i diagrammet skyldes dette, at der er færre end hhv. 20 og 50 medarbejdere, hvorfor resultaterne af anonymitetshensyn ikke vises.

  11%

  4%

  2%

  1%

  1%

  1%

  1%

  2%

  3%

  1%

  89%

  96%

  98%

  99%

  99%

  99%

  99%

  98%

  97%

  99%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Gentagende tilfælde af grov, stødende eller

  nedladende tiltale (d)

  Mobning (se note) (d, e)

  Sexchikane (d)

  Trusler om vold eller truende adfærd (d)

  Fysisk vold (d)

  Diskrimination pga. din alder (d)

  Diskrimination pga. dit køn (d)

  Diskrimination pga. din religion eller livssyn

  (d)

  Diskrimination pga. din etniske baggrund (d)

  Diskrimination pga. din seksuelle orientering

  (d)

  Ja Nej

 • 35

  VIP TAP

  Føler du dig godt tilpas på dit arbejde? (altid + ofte) 82% 92%

  Finder du dit arbejde interessant? (altid + ofte) 97% 89%

  Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? (altid + ofte) 89% 92%

  Er du tilfreds med den indflydelse, du har på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde? (altid + ofte) 85% 82%

  [På min arbejdsplads]... er vi gode til at samarbejde om løsningen af opgaverne (altid + ofte) 82% 83%

  [På min arbejdsplads]... er vi villige til at lytte til andres opgaver og give konstruktiv feedback (altid + ofte) 77% 76%

  [På min arbejdsplads]... er der et godt samarbejde mellem forskningspersonalet og det teknisk/administrative personale (altid + ofte) 82% 76%

  [På min arbejdsplads]... er nye ideer og forslag velkomne (altid + ofte) 79% 82%

  [På min arbejdsplads]... er der frihed til at fremføre kritiske synspunkter (altid + ofte) 73% 69%

  [På min arbejdsplads]... bliver konflikter løst på en retfærdig måde (altid + ofte) 62% 62%

  [På min arbejdsplads]... bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde (altid + ofte) 61% 54%

  [På min arbejdsplads]... er mine kollegaer imødekommende (altid + ofte) 84% 89%

  [På min arbejdsplads]... føler jeg mig som del af et større socialt fællesskab (altid + ofte) 70% 83%

  Sker det, at du føler dig udkørt? (altid + ofte) 37% 13%

  Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid og energi, at det går ud over privatlivet? (altid + ofte) 39% 11%

  Giver arbejdet dig stærke stress-symptomer? (altid + ofte) (b) 23% 5%

  Oplever du, at du ikke er tilfreds med resultatet af dit arbejde, fordi der er for travlt? (altid + ofte) 21% 8%

  Føler du dig ensom i din hverdag på arbejdspladsen? (altid + ofte) 13% 5%

  Lederen informerer medarbejderne i god tid om kommende beslutninger, der skal træffes (helt + delvist enig) 60% 72%

  Lederen giver gode muligheder for, at medarbejderne kan involvere sig i beslutningsprocesserne (helt + delvist enig) 53% 62%

  Lederen er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter (helt + delvist enig) 56% 75%

  Lederen kommunikerer klart sine begrundelser for de trufne beslutninger (helt + delvist enig) 54% 57%

  Lederen opstiller klare mål (helt + delvist enig) 40% 50%

  Lederen kan formidle den overordnede strategi, så den er meningsfuld i hverdagen (helt + delvist enig) 40% 54%

  Lederen tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det er nødvendigt (helt + delvist enig) 54% 71%

  Lederen sikrer hjælp/ressourcer til at udføre arbejdsopgaverne bedst muligt (helt + delvist enig) 47% 61%

  Lederen løser konflikter retfærdigt (helt + delvist enig) 43% 65%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... anerkender medarbejdernes arbejde (helt + delvist enig) 66% 83%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... er synlig i dagligdagen (helt + delvist enig) 66% 75%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... kan hjælpe mig med at prioritere arbejdsopgaver (helt + delvist enig) 52% 68%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det er nødvendigt (helt + delvist enig) 60% 80%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... løser konflikter retfærdigt (helt + delvist enig) 60% 68%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... kan hjælpe mig med faglige problemstillinger (helt + delvist enig) 62% 87%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... jeg trygt kan henvende mig til (helt + delvist enig) 75% 90%

  Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde (helt + delvist enig) 90% 97%

  Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i arbejdet (helt + delvist enig) 75% 75%

  Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre (helt + delvist enig) 65% 83%

  Jeg føler, at jeg har de nødvendige kompetencer til at gøre mit arbejde godt (helt + delvist enig) 93% 95%

  Jeg har arbejdsopgaver, jeg har lyst til at engagere mig i (helt + delvist enig) 97% 92%

 • 36

  Rapport for

  INSTITUT FOR BIOMEDICIN

  Rapporten er baseret på svar fra følgende antal personer: 268

 • 37

  Figur 1

  Note a: Indledende tekst: ”Vi stiller dig nu en række spørgsmål om samarbejde på din arbejdsplads. Tænk her på de kollegaer, du arbejder sammen med i hverdagen. På min arbejdsplads …” Note b: ”(fx tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed vanskeligheder ved at slappe af, koncentrationsbesvær, vanskeligheder ved at huske mv.)?”

  45%

  52%

  41%

  49%

  31%

  35%

  37%

  39%

  32%

  18%

  24%

  39%

  27%

  2%

  6%

  2%

  2%

  3%

  43%

  36%

  38%

  35%

  40%

  38%

  44%

  36%

  36%

  36%

  32%

  44%

  30%

  24%

  21%

  10%

  16%

  7%

  10%

  10%

  13%

  12%

  23%

  21%

  15%

  20%

  24%

  28%

  24%

  15%

  24%

  51%

  36%

  28%

  37%

  27%

  1%

  2%

  6%

  3%

  5%

  5%

  1%

  3%

  3%

  6%

  15%

  2%

  13%

  15%

  28%

  31%

  31%

  27%

  1%

  0%

  2%

  1%

  1%

  1%

  0%

  1%

  3%

  5%

  4%

  1%

  6%

  8%

  9%

  29%

  13%

  36%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Føler du dig godt tilpas på dit arbejde?

  Finder du dit arbejde interessant?

  Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit

  arbejde?

  Er du tilfreds med den indflydelse, du har på

  tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde?

  ... er vi gode til at samarbejde om løsningen af

  opgaverne (a)

  ... er vi villige til at lytte til andres opgaver og give

  konstruktiv feedback (a)

  ... er der et godt samarbejde mellem

  forskningspersonalet og det teknisk/administrative

  personale (a)

  ... er nye ideer og forslag velkomne (a)

  ... er der frihed til at fremføre kritiske synspunkter (a)

  ... bliver konflikter løst på en retfærdig måde (a)

  ... bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde (a)

  ... er mine kollegaer imødekommende (a)

  ... føler jeg mig som del af et større socialt fællesskab

  (a)

  Sker det, at du føler dig udkørt?

  Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid og

  energi, at det går ud over privatlivet?

  Giver arbejdet dig stærke stress-symptomer? (b)

  Oplever du, at du ikke er tilfreds med resultatet af dit

  arbejde, fordi der er for travlt?

  Føler du dig ensom i din hverdag på arbejdspladsen?

  Altid/næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig/næsten aldrig Ikke relevant/ved ikke

 • 38

  Figur 2

  Note c: Indledende tekst: ”Indtil nu har vi spurgt dig om ledelse udført af specifikke ledere, men Aarhus Universitet er en arbejdsplads, hvor medarbejdere ofte har mere end én leder. Derfor stiller vi dig nu en række spørgsmål om din oplevelse af ledelse i hverdagen. Angiv,

  31%

  29%

  27%

  25%

  17%

  36%

  43%

  47%

  21%

  28%

  53%

  63%

  15%

  15%

  16%

  11%

  10%

  10%

  19%

  10%

  10%

  34%

  29%

  21%

  23%

  27%

  23%

  27%

  42%

  32%

  30%

  38%

  27%

  42%

  34%

  31%

  26%

  18%

  17%

  30%

  21%

  19%

  11%

  15%

  18%

  21%

  23%

  13%

  14%

  6%

  17%

  21%

  5%

  7%

  23%

  26%

  28%

  35%

  38%

  38%

  23%

  32%

  29%

  11%

  14%

  11%

  14%

  13%

  7%

  5%

  3%

  14%

  10%

  2%

  2%

  10%

  9%

  10%

  15%

  17%

  15%

  10%

  14%

  12%

  6%

  8%

  11%

  5%

  6%

  9%

  5%

  2%

  14%

  9%

  0%

  0%

  2%

  5%

  4%

  5%

  6%

  7%

  4%

  9%

  5%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  ... anerkender medarbejdernes arbejde (c)

  ... er synlig i dagligdagen (c)

  ... kan hjælpe mig med at prioritere arbejdsopgaver (c)

  ... tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det er

  nødvendigt (c)

  ... løser konflikter retfærdigt (c)

  ... kan hjælpe mig med faglige problemstillinger (c)

  ... jeg trygt kan henvende mig til (c)

  Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde

  Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i arbejdet

  Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre

  Jeg føler, at jeg har de nødvendige kompetencer til at

  gøre mit arbejde godt

  Jeg har arbejdsopgaver, jeg har lyst til at engagere

  mig i

  Lederen informerer medarbejderne i god tid om

  kommende beslutninger, der skal træffes

  Lederen giver gode muligheder for, at medarbejderne

  kan involvere sig i beslutningsprocesserne

  Lederen er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter

  Lederen kommunikerer klart sine begrundelser for de

  trufne beslutninger

  Lederen opstiller klare mål

  Lederen kan formidle den overordnede strategi, så

  den er meningsfuld i hverdagen

  Lederen tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det

  er nødvendigt

  Lederen sikrer hjælp/ressourcer til at udføre

  arbejdsopgaverne bedst muligt

  Lederen løser konflikter retfærdigt

  Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant/ved ikke

 • 39

  i hvilken grad du er enig/uenig i nedenstående udsagn. Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som…” Note f: ”Aarhus Universitet har registreret, at du er ansat ved: [pågældende center/institut/vicedirektørområde]. Vi beder dig tænke på lederen af denne enhed, når du besvarer de følgende spørgsmål. Angiv, i hvilken grad du er enig/uenig i nedenstående udsagn.”

  Figur 3

  Note d: Indledende tekst: ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for …” Note e: ”Note: Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning. (Kilde: Arbejdstilsynet)” Note: Mangler der søjler i diagrammet skyldes dette, at der er færre end hhv. 20 og 50 medarbejdere, hvorfor resultaterne af anonymitetshensyn ikke vises.

  9%

  2%

  0%

  1%

  0%

  2%

  3%

  0%

  1%

  0%

  91%

  98%

  100%

  99%

  100%

  98%

  97%

  100%

  99%

  100%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Gentagende tilfælde af grov, stødende eller

  nedladende tiltale (d)

  Mobning (se note) (d, e)

  Sexchikane (d)

  Trusler om vold eller truende adfærd (d)

  Fysisk vold (d)

  Diskrimination pga. din alder (d)

  Diskrimination pga. dit køn (d)

  Diskrimination pga. din religion eller livssyn

  (d)

  Diskrimination pga. din etniske baggrund (d)

  Diskrimination pga. din seksuelle orientering

  (d)

  Ja Nej

 • 40

  VIP TAP

  Føler du dig godt tilpas på dit arbejde? (altid + ofte) 82% 95%

  Finder du dit arbejde interessant? (altid + ofte) 91% 84%

  Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? (altid + ofte) 78% 81%

  Er du tilfreds med den indflydelse, du har på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde? (altid + ofte) 79% 91%

  [På min arbejdsplads]... er vi gode til at samarbejde om løsningen af opgaverne (altid + ofte) 65% 79%

  [På min arbejdsplads]... er vi villige til at lytte til andres opgaver og give konstruktiv feedback (altid + ofte) 70% 78%

  [På min arbejdsplads]... er der et godt samarbejde mellem forskningspersonalet og det teknisk/administrative personale (altid + ofte) 82% 85%

  [På min arbejdsplads]... er nye ideer og forslag velkomne (altid + ofte) 74% 78%

  [På min arbejdsplads]... er der frihed til at fremføre kritiske synspunkter (altid + ofte) 68% 70%

  [På min arbejdsplads]... bliver konflikter løst på en retfærdig måde (altid + ofte) 60% 55%

  [På min arbejdsplads]... bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde (altid + ofte) 53% 61%

  [På min arbejdsplads]... er mine kollegaer imødekommende (altid + ofte) 77% 89%

  [På min arbejdsplads]... føler jeg mig som del af et større socialt fællesskab (altid + ofte) 53% 62%

  Sker det, at du føler dig udkørt? (altid + ofte) 35% 15%

  Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid og energi, at det går ud over privatlivet? (altid + ofte) 41% 9%

  Giver arbejdet dig stærke stress-symptomer? (altid + ofte) (b) 13% 9%

  Oplever du, at du ikke er tilfreds med resultatet af dit arbejde, fordi der er for travlt? (altid + ofte) 28% 5%

  Føler du dig ensom i din hverdag på arbejdspladsen? (altid + ofte) 10% 8%

  Lederen informerer medarbejderne i god tid om kommende beslutninger, der skal træffes (helt + delvist enig) 69% 53%

  Lederen giver gode muligheder for, at medarbejderne kan involvere sig i beslutningsprocesserne (helt + delvist enig) 60% 49%

  Lederen er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter (helt + delvist enig) 57% 47%

  Lederen kommunikerer klart sine begrundelser for de trufne beslutninger (helt + delvist enig) 47% 31%

  Lederen opstiller klare mål (helt + delvist enig) 35% 27%

  Lederen kan formidle den overordnede strategi, så den er meningsfuld i hverdagen (helt + delvist enig) 32% 29%

  Lederen tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det er nødvendigt (helt + delvist enig) 64% 49%

  Lederen sikrer hjælp/ressourcer til at udføre arbejdsopgaverne bedst muligt (helt + delvist enig) 41% 31%

  Lederen løser konflikter retfærdigt (helt + delvist enig) 48% 27%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... anerkender medarbejdernes arbejde (helt + delvist enig) 64% 76%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... er synlig i dagligdagen (helt + delvist enig) 61% 61%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... kan hjælpe mig med at prioritere arbejdsopgaver (helt + delvist enig) 45% 64%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det er nødvendigt (helt + delvist enig) 56% 53%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... løser konflikter retfærdigt (helt + delvist enig) 50% 51%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... kan hjælpe mig med faglige problemstillinger (helt + delvist enig) 56% 79%

  [Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som]... jeg trygt kan henvende mig til (helt + delvist enig) 71% 78%

  Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde (helt + delvist enig) 85% 94%

  Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i arbejdet (helt + delvist enig) 47% 63%

  Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre (helt + delvist enig) 50% 73%

  Jeg føler, at jeg har de nødvendige kompetencer til at gøre mit arbejde godt (helt + delvist enig) 93% 91%

  Jeg har arbejdsopgaver, jeg har lyst til at engagere mig i (helt + delvist enig) 90% 93%

 • 41

  Rapport for

  SKT - SKOLEN FOR KLIN.-ASS., TP OG KT

  Rapporten er baseret på svar fra følgende antal personer: 61

 • 42

  Figur 1

  Note a: Indledende tekst: ”Vi stiller dig nu en række spørgsmål om samarbejde på din arbejdsplads. Tænk her på de kollegaer, du arbejder sammen med i hverdagen. På min arbejdsplads …” Note b: ”(fx tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed vanskeligheder ved at slappe af, koncentrationsbesvær, vanskeligheder ved at huske mv.)?”

  59%

  66%

  38%

  51%

  43%

  36%

  11%

  41%

  30%

  11%

  28%

  56%

  61%

  0%

  7%

  0%

  2%

  2%

  33%

  31%

  43%

  36%

  41%

  41%

  8%

  38%

  46%

  43%

  36%

  29%

  18%

  24%

  15%

  11%

  20%

  7%

  8%

  3%

  18%

  11%

  15%

  16%

  16%

  18%

  18%

  36%

  16%

  14%

  16%

  41%

  38%

  31%

  44%

  18%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  5%

  2%

  2%

  3%

  3%

  16%

  0%

  3%

  20%

  21%

  18%

  21%

  25%

  0%

  0%

  2%

  2%

  2%

  2%

  3%

  2%

  3%

  3%

  3%

  2%

  2%

  15%

  20%

  39%

  13%

  49%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Føler du dig godt tilpas på dit arbejde?

  Finder du dit arbejde interessant?

  Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit

  arbejde?

  Er du tilfreds med den indflydelse, du har på

  tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde?

  ... er vi gode til at samarbejde om løsningen af

  opgaverne (a)

  ... er vi villige til at lytte til andres opgaver og give

  konstruktiv feedback (a)

  ... er der et godt samarbejde mellem

  forskningspersonalet og det teknisk/administrative

  personale (a)

  ... er nye ideer og forslag velkomne (a)

  ... er der frihed til at fremføre kritiske synspunkter (a)

  ... bliver konflikter løst på en retfærdig måde (a)

  ... bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde (a)

  ... er mine kollegaer imødekommende (a)

  ... føler jeg mig som del af et større socialt fællesskab

  (a)

  Sker det, at du føler dig udkørt?

  Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid og

  energi, at det går ud over privatlivet?

  Giver arbejdet dig stærke stress-symptomer? (b)

  Oplever du, at du ikke er tilfreds med resultatet af dit

  arbejde, fordi der er for travlt?

  Føler du dig ensom i din hverdag på arbejdspladsen?

  Altid/næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig/næsten aldrig Ikke relevant/ved ikke

 • 43

  Figur 2

  Note c: Indledende tekst: ”Indtil nu har vi spurgt dig om ledelse udført af specifikke ledere, men Aarhus Universitet er en arbejdsplads, hvor medarbejdere ofte har mere end én leder. Derfor stiller vi dig nu en række spørgsmål om din oplevelse af ledelse i hverdagen. Angiv,

  43%

  33%

  25%

  23%

  20%

  43%

  52%

  70%

  36%

  61%

  70%

  82%

  34%

  38%

  41%

  39%

  28%

  31%

  31%

  23%

  26%

  33%

  36%

  23%

  30%

  30%

  27%

  28%

  23%

  36%

  30%

  21%

  18%

  43%

  34%

  39%

  34%

  32%

  31%

  21%

  38%

  21%

  7%

  8%

  18%

  15%

  20%

  12%

  8%

  7%

  13%

  7%

  7%

  0%

  8%

  13%

  5%

  10%

  10%

  18%

  11%

  8%

  25%

  11%

  20%

  10%

  18%

  15%

  12%

  7%

  0%

  8%

  2%

  2%

  0%

  11%

  11%

  10%

  11%

  15%

  11%

  21%

  21%

  11%

  7%

  3%

  7%

  10%

  11%

  5%

  5%

  0%

  5%

  2%

  0%

  0%

  2%

  2%

  3%

  3%

  10%

  7%

  10%

  7%

  10%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  ... anerkender medarbejdernes arbejde (c)

  ... er synlig i dagligdagen (c)

  ... kan hjælpe mig med at prioritere arbejdsopgaver (c)

  ... tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det er

  nødvendigt (c)

  ... løser konflikter retfærdigt (c)

  ... kan hjælpe mig med faglige problemstillinger (c)

  ... jeg trygt kan henvende mig til (c)

  Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde

  Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i arbejdet

  Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre

  Jeg føler, at jeg har de nødvendige kompetencer til at

  gøre mit arbejde godt

  Jeg har arbejdsopgaver, jeg har lyst til at engagere

  mig i

  Lederen informerer medarbejderne i god tid om

  kommende beslutninger, der skal træffes

  Lederen giver gode muligheder for, at medarbejderne

  kan involvere sig i beslutningsprocesserne

  Lederen er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter

  Lederen kommunikerer klart sine begrundelser for de

  trufne beslutninger

  Lederen opstiller klare mål

  Lederen kan formidle den overordnede strategi, så

  den er meningsfuld i hverdagen

  Lederen tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det

  er nødvendigt

  Lederen sikrer hjælp/ressourcer til at udføre

  arbejdsopgaverne bedst muligt

  Lederen løser konflikter retfærdigt

  Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant/ved ikke

 • 44

  i hvilken grad du er enig/uenig i nedenstående udsagn. Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som…” Note f: ”Aarhus Universitet har registreret, at du er ansat ved: [pågældende center/institut/vicedirektørområde]. Vi beder dig tænke på lederen af denne enhed, når du besvarer de følgende spørgsmål. Angiv, i hvilken grad du er enig/uenig i nedenstående udsagn.”

  Figur 3

  Note d: Indledende tekst: ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for …” Note e: ”Note: Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning. (Kilde: Arbejdstilsynet)” Note: Mangler der søjler i diagrammet skyldes dette, at der er færre end hhv. 20 og 50 medarbejdere, hvorfor resultaterne af anonymitetshensyn ikke vises.

  11%

  2%

  0%

  2%

  0%

  2%

  0%

  2%

  0%

  0%

  89%

  98%

  100%

  98%

  100%

  98%

  100%

  98%

  100%

  100%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Gentagende tilfælde af grov, stødende eller

  nedladende tiltale (d)

  Mobning (se note) (d, e)

  Sexchikane (d)

  Trusler om vold eller truende adfærd (d)

  Fysisk vold (d)

  Diskrimination pga. din alder (d)

  Diskrimination pga. dit køn (d)

  Diskrimination pga. din religion eller livssyn

  (d)

  Diskrimination pga. din etniske baggrund (d)

  Diskrimination pga. din seksuelle orientering

  (d)

  Ja Nej