Apsolventski

Embed Size (px)

Text of Apsolventski

 • 7/25/2019 Apsolventski

  1/2

  APSOLVENTSKI ISPITNI ROKJANUARPravo koritenja apsolventskog ispitnog roka imaju studenti u statusuapsolventa (samo studenti koji koriste apsolventski sta).Prijave za ispit predati od 24.12.- 31.12.2015. god. i nakon ovog rokaprijave se nee moi predati.Prijave za Komisijski ispit predati uz uplate u iznosu 30 KM na iroraun Pravnog fakulteta 161 02 00000 29 05 16

  III godina

  Meunarodno javno pravo I 25.1. 9hMeunarodno javno pravo II 26.1. 9h

  Obligaciono pravo-opi dio 19.1. 9hObligaciono pravo-posebni dio 20.1. 9hMeunarodno krivino pravo 4.1. 11h

  Radno pravo 8.1. 9hSocijalno pravo 15.1. 9hNomotehnika 27.1. 9h

  Pravo evropske unije 14.1. 9hMonetarne finansije i monetarnopravo

  11.1. 9h

  Fiskalne finansije i fiskalnopravo

  18.1. 9h

  Krivino procesno pravo I 4.1. 10hKrivino procesno pravo II 5.1. 10h

  IV godina

  Graansko parnino proc. pravo 14.1. 10hGraansko vanparino i izvrnopravo

  20.1. 10h

  Teorija prava 26.1. 10hPravo ljudskih prava 27.1. 9h

 • 7/25/2019 Apsolventski

  2/2

  Pravo intelektualnog vlasnitva 28.1. 12h

  Meunarodno privatno pravo 18.1. 10hProcesno meunarodno privatnopravo

  19.1. 10h

  Pravo drutava 8.1. 9hTrgovako pravo 11.1. 12hUpravno pravo 12.1. 10hUpravno procesno pravo 13.1. 10h

  Penologija 5.1. 10hPrivredno pravo 8.1. 9h

  Izborni predmeti IV godine

  Arbitrano pravo 14.1. 10hNauka o upravi

  Kriminologija s penologijom 4.1. 10hPravo medija 25.1. 9hMeunarodno trgovako pravo 14.1. 12h

  Meunarodno humanitarnopravo

  6.1. 8:30h

  Evropsko graansko procesno

  pravo

  14.1. 10h

  Ustavno sudstvo 15.1. 10h

  Izborni predmeti III godineRazvoj pravne misli u BiH

  Pravo zajednikog trita 8.1. 12hMeunarodne organizacije 6.1. 8:30hDiplomatsko i konzularno pravo 6.1. 8:30h

  Civilno drutvo 25.1. 9h

  Politike partije 26.1. 10h