of 2 /2
APRÍL PROGRAM 25. DIVADELNÁ SEZÓNA 2016/2017 www.divadlozilina.eu ZĽAVY Študenti do 26 a seniori od 60 rokov zľava, držitelia AZET karty zľava 20% /okrem premiér, predpremiér a hostí/, ZŤP zľava 50%. Pre organizované skupiny ponúkame špeciálne ceny. Študenti konzervatórií, VŠMU Bratislava, AU Banská Bystrica, JAMU, DAMU a divadelnej vedy majú pri voľnej kapacite sály vstup na reprízy domácich inscenácií zdarma. DIVADELNÁ KAVIAREŇ PONDELOK ZATVORENÉ UTOROK – ŠTVRTOK 17:00 – 22.00 PIATOK – SOBOTA 17:00 – 01:00 NEDEĽA ZATVORENÉ PREDAJ A REZERVÁCIE VSTUPENIEK PON – PIA 14:00 – 18:00 a hodinu pred predstavením ADRESA Horný Val 3, 010 01 Žilina, Slovakia E-MAIL [email protected] TELEFÓN 041 381 0000 MOBIL 0915 791 824 / 0911 148 446 ONLINE PREDAJ VSTUPENIEK NA www.divadlozilina.eu Kompletné informácie o všetkých inscenáciách Mestského divadla Žilina nájdete na www.divadlozilina.eu/repertoar ZOSTAVILA Dagmar Košťanová / FOTO B. Konečný, E. Kudláč, C. Bachratý, R. Tappert, D. Lajmon / DESIGN © Peter Dlhopolček, Profigrafik.sk / TLAČ AB TLAČ, s. r. o. BORIS ZACHAR, JÁN DOBRÍK, IVANA KUBÁčKOVÁ, BRANISLAV BAčO A JULIÁNA OĽHOVÁ V INSCENÁCII ÍDOMENEUS ILINSKÉ NOVINY PIATOK 7 18:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / V. GENERÁLKA TRIEDNY NEPRIATEĽ TEXT NEJC GAZVODA, ROK BIčEK, JANEZ LAPAJNE / RÉŽIA JÚLIA RÁZUSOVÁ SOBOTA 8 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / PREMIÉRA TRIEDNY NEPRIATEĽ TEXT NEJC GAZVODA, ROK BIčEK, JANEZ LAPAJNE / RÉŽIA JÚLIA RÁZUSOVÁ PONDELOK 10 20:00 / VEĽKÁ SÁLA / KONCERT POOGIE BELL BAND FEAT. BOBBY BROOM POOGIE BELL BAND, BOBBY BROOM A JURAJ GRIGLAK UTOROK 11 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 120 MIN / HOSť MENO HOSŤ ŠTÚDIO L & S BRATISLAVA STREDA 12 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 90 MIN OPITÍ TEXT IVAN VYRYPAJEV / RÉŽIA EDUARD KUDLÁč ŠTVRTOK 13 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 70 MIN JASNE, V POHODE TEXT / RÉŽIA SILVIA VOLLMANNOVÁ AH UTOROK 18 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 50 MIN ÍDOMENEUS TEXT ROLAND SCHIMMELPFENNIG / RÉŽIA EDUARD KUDLÁč STREDA 19 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / HOSť 3T V DIVADLE ŠTVRTOK 20 8:30, 11:00, 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 12+ / HOSť ANNA FRANKOVÁ HOSŤ NOVÉ DIVADLO V DMS NITRA PIATOK 21 8:30, 11:00 / VEĽKÁ SÁLA / 12+ / HOSť ANNA FRANKOVÁ HOSŤ NOVÉ DIVADLO V DMS NITRA PIATOK 21 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN KONFETY TEXT INGRID LAUSUND / RÉŽIA ROMAN MAROŠ AH SOBOTA 22 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 75 MIN SEXUÁLNA PERVERZITA V CHICAGU TEXT DAVID MAMET / RÉŽIA JÁN ŠTRBÁK AH PONDELOK 24 18:00 / VEĽKÁ SÁLA / KONCERT LUCIA ŠORALOVÁ & LA ALMA LUCIA ŠORALOVÁ A KAPELA LA ALMA UTOROK 25 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ TRIEDNY NEPRIATEĽ TEXT NEJC GAZVODA, ROK BIčEK, JANEZ LAPAJNE / RÉŽIA JÚLIA RÁZUSOVÁ STREDA 26 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN VZKRIESENIE TEXT DANIEL DOUBT / RÉŽIA EDUARD KUDLÁč ŠTVRTOK 27 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / TALKSHOW VITAJTE DOMA S ADYM HAJDU MODERUJE SOŇA MŰLLEROVÁ / HUDOBNÝ HOSŤ CVD COMBO PIATOK 28 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / KONCERT JARNÉ JAZZOVÉ DNI V ŽILINE ÚČINKUJE AMERICKÝ SAXOFONISTA ERIC MARIENTHAL SOBOTA 29 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN SMITH & WESSON TEXT ALESSANDRO BARICCO / RÉŽIA ANTON ŠULÍK HOSťUJEME ŠTVRTOK 20 19:00 / ZÁJAZD / NÁMESTOVO HANA ( HOMMAGE À HEGEROVÁ ) TEXT PETER PAVLAC / RÉŽIA ANTON ŠULÍK

APRÍL PROGRAM

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of APRÍL PROGRAM

www.divadlozilina.eu
ZAVY Študenti do 26 a seniori od 60 rokov zava, dritelia AZET karty zava 20% /okrem premiér, predpremiér a hostí/, ZP zava 50%. Pre organizované skupiny ponúkame špeciálne ceny.
Študenti konzervatórií, VŠMU Bratislava, AU Banská Bystrica, JAMU, DAMU a divadelnej vedy majú pri vonej kapacite sály vstup na reprízy domácich inscenácií zdarma.
DIVADELNÁ KAVIARE PONDELOK ZATVORENÉ UTOROK – ŠTVRTOK 17:00 – 22.00 PIATOK – SOBOTA 17:00 – 01:00 NEDEA ZATVORENÉ
PREDAJ A REZERVÁCIE VSTUPENIEK PON – PIA 14:00 – 18:00 a hodinu pred predstavením ADRESA Horný Val 3, 010 01 ilina, Slovakia E-MAIL [email protected] TELEFÓN 041 381 0000 MOBIL 0915 791 824 / 0911 148 446 ONLINE PREDAJ VSTUPENIEK NA www.divadlozilina.eu
Kompletné informácie o všetkých inscenáciách Mestského divadla ilina nájdete na www.divadlozilina.eu/repertoar ZOSTAVILA Dagmar Košanová / FOTO B. Konený, E. Kudlá, C. Bachratý, R. Tappert, D. Lajmon / DESIGN © Peter Dlhopolek, Profigrafik.sk / TLA AB TLA, s. r. o.
bORIS ZAChAR, JÁN DObRÍK, IVANA KUbÁKOVÁ, bRANISLAV bAO A JULIÁNA OhOVÁ V INSCENÁCII ÍDOMENEUS
ILINSKÉ NOVINY
PIATOK 7 18:00 / VEKÁ SÁLA / 15+ / V. GENERÁLKA TRIEDNY NEPRIATE TEXT NEJC GAZVODA, ROK bIEK, JANEZ LAPAJNE / RÉIA JÚLIA RÁZUSOVÁ
SOBOTA 8 19:00 / VEKÁ SÁLA / 15+ / PREMIÉRA TRIEDNY NEPRIATE TEXT NEJC GAZVODA, ROK bIEK, JANEZ LAPAJNE / RÉIA JÚLIA RÁZUSOVÁ
PONDELOK 10 20:00 / VEKÁ SÁLA / KONCERT POOGIE bELL bAND FEAT. bObbY bROOM POOGIE bELL bAND, bObbY bROOM A JURAJ GRIGLAK
UTOROK 11 19:00 / VEKÁ SÁLA / 15+ / 120 MIN / hOS MENO HOS ŠTÚDIO L & S bRATISLAVA
STREDA 12 19:00 / VEKÁ SÁLA / 18+ / 90 MIN OPITÍ TEXT IVAN VYRYPAJEV / RÉIA EDUARD KUDLÁ
ŠTVRTOK 13 19:00 / VEKÁ SÁLA / 18+ / 70 MIN JASNE, V POhODE TEXT / RÉIA SILVIA VOLLMANNOVÁAH
UTOROK 18 19:00 / VEKÁ SÁLA / 15+ / 50 MIN ÍDOMENEUS TEXT ROLAND SChIMMELPFENNIG / RÉIA EDUARD KUDLÁ
STREDA 19 19:00 / VEKÁ SÁLA / hOS 3T V DIVADLE
ŠTVRTOK 20 8:30, 11:00, 19:00 / VEKÁ SÁLA / 12+ / hOS ANNA FRANKOVÁ HOS NOVÉ DIVADLO V DMS NITRA
PIATOK 21 8:30, 11:00 / VEKÁ SÁLA / 12+ / hOS ANNA FRANKOVÁ HOS NOVÉ DIVADLO V DMS NITRA
PIATOK 21 19:00 / VEKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN KONFETY TEXT INGRID LAUSUND / RÉIA ROMAN MAROŠAH
SOBOTA 22 19:00 / VEKÁ SÁLA / 18+ / 75 MIN SEXUÁLNA PERVERZITA V ChICAGU TEXT DAVID MAMET / RÉIA JÁN ŠTRbÁKAH
PONDELOK 24 18:00 / VEKÁ SÁLA / KONCERT LUCIA ŠORALOVÁ & LA ALMA LUCIA ŠORALOVÁ A KAPELA LA ALMA
UTOROK 25 19:00 / VEKÁ SÁLA / 15+ TRIEDNY NEPRIATE TEXT NEJC GAZVODA, ROK bIEK, JANEZ LAPAJNE / RÉIA JÚLIA RÁZUSOVÁ
STREDA 26 19:00 / VEKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN VZKRIESENIE TEXT DANIEL DOUbT / RÉIA EDUARD KUDLÁ
ŠTVRTOK 27 19:00 / VEKÁ SÁLA / TALKShOW VITAJTE DOMA S ADYM hAJDU MODERUJE SOA MLLEROVÁ / HUDOBNÝ HOS CVD COMbO
PIATOK 28 19:00 / VEKÁ SÁLA / KONCERT JARNÉ JAZZOVÉ DNI V ILINE ÚINKUJE AMERICKÝ SAXOFONISTA ERIC MARIENThAL
SOBOTA 29 19:00 / VEKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN SMITh & WESSON TEXT ALESSANDRO bARICCO / RÉIA ANTON ŠULÍK
hOSUJEME
ŠTVRTOK 20 19:00 / ZÁJAZD / NÁMESTOVO hANA (HOMMAGE À HEGEROVÁ) TEXT PETER PAVLAC / RÉIA ANTON ŠULÍK
I. VYRYPAJEV
OPITÍ Provokatívna hra jedného z najvýraznejších zjavov súasného ruského divad- la sa pohráva s myšlienkou, e Boh sa prihovára k svetu ústami opitých. Hrdi- novia prechádzajúci príbehom sú po celý as opití. Alkohol im rozviazal ústa a urobil z nich prorokov, schopných vidie pravdu a aspo nachvíu sa dotknú skutonosti. Jedinený a odvány pokus pozrie sa na loveka v momente, ke sa cíti zranitene a bosky zárove. V momente opojenia ducha a oslobodenia mysle. Slovenská premiéra. ÚINKUJÚ: A. Nováková, B. Zachar, T. Perši, L. JaškováAH, P. OszlíkAH, J. Dobrík, I. Kubáková, B. Bao, J. Ohová, M. Re- nýAH, M. KvietikAH, I. Pagáová. RÉIA: Eduard Kudlá.
D. DOUbT
VZKRIESENIE Brilantná komédia plná suchého britského humoru o monosti i nemonosti zmys- luplného príbehu – literárneho aj toho ivotného – v dnešnej dobe. Na Slovensku zatia neznámy autor nás privádza do petrohradského vydavatestva, kde spisova- telia a redaktori preívajú svoje nešastné lásky, tvorivé krízy aj existenciálne po- chybnosti o zmysle ivota. S ironickým nadhadom, inteligentne namiešaný koktail paradoxných situácií, ktoré autor vrství ad absurdum a k prekvapivým pointám. ÚINKUJÚ: A. Nováková, B. Zachar, J. Dobrík, B. Bao, M. Tomasy, J. Ohová, I. Pagáová, M. Koleják / D. Uzsák. RÉIA: Eduard Kudlá.
S. VOLLMANNOVÁ
JASNE, V POhODE Autorská inscenácia mladej reisérky je tragickou výpoveou generácie stratenej niekde medzi vysokou školou a tridsiatkou. S prácou a bez bytu alebo naopak. Na- priek tomu, e sú oficiálne dospelí, pokraujú v študentskom ivote spolubývajú- cich. Ich slovník a ivotné postoje nevyberaným spôsobom prezrádzajú, e sú stále stratení. A to vo všetkom - vo vzahoch, v láske, v práci, na internete. Aj ke mono nie je všetko v pohode (a u vôbec nie je ni jasné), táto štvorica je napriek všetké- mu stále nerozluná. Svetová premiéra. ÚINKUJÚ: M. HalcinováAH, A. Nováková, M. KvietikAH, M. Tomasy. RÉIA: Silvia VollmannováAH.
TALKSHOW
VITAJTE DOMA S ADYM hAJDU Hosom jedného z pravidelných veerov Soni Mllerovej bude len divadla As- torka Korzo ´90 a výrazná herecká osobnos Ady Hajdu. Vaka svojej osobnej charizme sa teší mimoriadnej priazni divákov, ako lovek obdarený spontán- nosou, hravosou a nespútaným nápaditým zmyslom pre humor, vyarujúcim múdros a skromnos. Veer v spolonosti Soni Mllerovej a Adyho Hajdu nám v prestávkach spríjemní hudobné zoskupenie CVD Combo v zloení Jelena Horváthová, Peter Vaouek, Matúš Dobeš.
KONCERT
JARNÉ JAZZOVÉ DNI V ILINE Jarná verzia festivalu Bratislavské jazzové dni v iline. Eric Marienthal je saxofo- nista svetového kalibru. Drite ceny Berklee za vynikajúce úspechy v súasnej hudbe má na konte jedenás sólových albumov, hosuje na stovkách nahráv- kach tých najväších hviezd, hrával s menami ako Elton John, Barbra Streisand, Billy Joel, Stevie Wonder, Dionne Warwick, Burt Bacharach, Dave Grusin, Lee Ritenour, David Benoit, The Rippingtons, The Yellowjackets, B. B. King, alebo Ramsey Lewis. V apríli ho privítame v iline.
KONCERT
LUCIA ŠORALOVÁ & LA ALMA Veer emócií a krásnej hudby v podaní Lucie Šoralovej a kapely La Alma sa uskutoní vo Vekej sále Mestského divadla ilina v pondelok 24. apríla. Zaznie podmanivý šansón, folk, klezmer i balkánske rytmy v podaní Lucie Šoralo- vej a pôvodných lenov skupiny Nerez, Zdeka Vešála a Víta Sázavského. Okrem overených skladieb sa môete teši aj na ich novinky. Kapela La Alma sa predstaví v zloení Martin Brunner – klávesy, Michal Mihok – akordeón, Miloš Klápšte – kontrabas a Juraj Kuchárek – bicie.
PREMIÉRA / N. GAZVODA, R. bIEK, J. LAPAJNE
TRIEDNY NEPRIATE Úspešný film slovinských autorov N. Gazvodu, R. Bieka a J. Lapajne Triedny nepriate sa stal predlohou pre rovnomennú divadelnú adaptáciu z pera Micha- ely Zakuanskej. Triedny nepriate je citlivá dráma o období dospievania, o dôle- itosti výchovy, ktorá nás dokáe pripravi na ivot aj s akými situáciami, ktoré prináša. O zradnosti a nebezpeenstve jednoduchých riešení a súdov, ktoré sme asto náchylní prijíma mono najviac práve v mladom veku. ÚINKUJÚ: B. Zachar, I. Kubáková, A. Nováková, M. Koleják, J. Ohová, j. Dobrík, T. Perši, I. Pagáová, B. Bao, M. Tomasy, A. Arce AH RÉIA: Júlia Rázusová AH.
KONCERT
POOGIE bELL bAND FEAT. bObbY bROOM Do iliny prichádza legendárny bubeník Poogie Bell. Spolu s Jurajom Griglakom, Bobby Broomom a Mike Stephensonom pripravia pre všetkých priaznivcov kva- litnej hudby horúci jazzový veer. Poogie Bell vedie svoju vlastnú skupinu Poogi Bell Band. Jeho jedinený zmysel pre rytmus vyuili hudobníci zvuných mien ako napríklad All Jarreau, David Bowie, Marcus Miller, Stanley Clark, Erykah Badum, David Sanborn, John Scofield, Victor Wooten, Chak Khan a alší.
HOS ŠTÚDIO L & S bRATISLAVA
MENO Inscenácia Meno s podtitulom Komédia, ktorá sa našastie nestala Vám. Pierre Garaud ije aj s manelkou Elisabeth naoko usporiadaným parískym ivotom. Ke Elisabethin brat Vincent so svojou tehotnou enou Annou a rodinným priate- om Claudom prídu ku Garaudovcom na veeru, spustí sa séria dohadov o tom, aké meno chcú da budúci rodiia svojmu dieau. Nevinné priateské rozhovory pri veeri napokon vyústia do odhaovania tajomstiev, ktoré zásadne zasahujú do ivota celej rodiny. ÚINKUJÚ: A. Hajdu, L. Hurajová, Z. Mauréry, K. Mikul- ík, R. Stanke RÉIA: Jakub Nvota.
HOS NOVÉ DIVADLO V DMS NITRA
ANNA FRRANKOVÁ Svetoznámy príbeh o dospievaní a holokauste, ktorý zaznamenalo trinás roné dieva, Anna Franková. Jej denník vemi presne a jednoducho odhauje pocity, strasti, slasti i bolesti dospievania a bez pátosu vykresuje tragédiu vojny, tra- gédiu loveka zbaveného primárnej dôstojnosti a loveka v úplnej spoloenskej izolácii. Prirodzená intímna výpove trinás roného dievaa by sa mala sta úinnou zbraou proti narastajúcej xenofóbii, nenávisti, neznášanlivosti a rasiz- mu. ÚINKUJÚ: Lucia Korená a Ivan Martinka AH RÉIA: Šimon Spišák.
R. SChIMMELPFENNIG
ÍDOMENEUS Jeden z najuvádzanejších súasných nemeckých dramatikov oivuje vo svojej hre antický mýtus o krétskom kráovi, ktorý sa vracia víazne domov z vyplienenej Tró- je. Zastihne ho búrka a on, aby preil, súbi obetova prvého ivého tvora, ktorého na Kréte stretne, a tým je jeho syn. Príbeh je prerozprávaný skupinou osôb, akoby antickým chórom, avšak dnešným jazykom, bez prílišného pátosu a ornamentov. Rôzne varianty príbehu presahuje univerzálna etická otázka: oho je hodný udský ivot? Slovenská premiéra. ÚINKUJÚ: B. Bao, J. Dobrík, T. Perši, A. Nováková, M. Koleják, I. Kubáková, M. KvietikAH, J. Ohová, I. Pagáová, M. Tomasy, B. Za- char. RÉIA: Eduard Kudlá.
I. LAUSUND
KONFETY Satirická komédia o mediálnej pretvárke a odpútavaní pozornosti. Pä moderáto- rov priemernej televízie Bomba oslavuje 10. výroie svojho vzniku. Poas oslavy sa objavujú ich vnútorné frustrácie z negatívnych správ a senzácií, ktoré kadodenne pomocou overených trikov predávajú divákom. Celý veer sa snaia prostredníc- tvom estrádnych scénok a kúziel odpúta od práce, v ktorej dominuje viac forma ne obsah. Slovenská premiéra. ÚINKUJÚ: J. Dobrík, I. Kubáková, M. KvietikAH, I. Pagáová, B. Bao. RÉIA: Roman MarošAH.
A. bARICCO
SMITh & WESSON Smith a Wesson, dvaja menovci slávnych výrobcov zbraní, ijú utiahnuto pred sve- tom v blízkosti mohutných Niagarských vodopádov. Prvý je neúspešný vynálezca, ktorý sa pomocou štatistických tabuliek snaí vytvori metódu predpovedania po- asia, druhý je znalec rieky, ktorý spod vodopádov vyahuje telá samovrahov. Do ich uzavretého sveta vstúpi mladá novinárka Rachel. Vaka nej si uvedomia, e ešte majú sny, a spolone sa pokúsia zmeni prosté preívanie na zmysluplnú existenciu. ÚINKUJÚ: B. Bao, M. Tomasy, J. Ohová, I. Pagáová. RÉIA: Anton Šulík.
D. MAMET