of 53 /53
ALIAS BIN ZAKARIA IPGK RAJA MELEWAR, SEREMBAN

APRESIASI SENI 2015.ppt

Embed Size (px)

Text of APRESIASI SENI 2015.ppt

 • ALIAS BIN ZAKARIAIPGK RAJA MELEWAR, SEREMBAN

 • Apresiasi adalah perkataan pinjaman daripada bahasa Inggeris iaitu APPRECIATE yang bermaksud penghargaan.Penghargaan atau apresiasi seni merupakan satu bentuk tindakan yang melibatkan dua deria utama iaitu deria penglihatan dan deria sentuh.

 • Apresiasi seni merupakan satu latihan yang melibatkan deria pandang dan deria sentuh kita (Zakaria Ali :1989)Menurut Hauser, A work of art is a challenge: we do not explain it, we adjust ourselves to it)

 • Produk seni seperti catan, lukisan , poster, logo, cetakan dinikmati melalui deria penglihatan. Manakala produk seni seperti arca, kraf, binaan, timbulan dan sebarang produk yang bersifat 3-D dinikmati melalui deria sentuhan dan penglihatan

 • Peranan kita adalah sebagai pemerhati.Kita perhatikan teknik dan penghasilan karya, tema dan permasalahannya, sebab dan penyebabnya serta bentuk cabaran yang dihadapi pada sesebuah karya seni.

 • Untuk menikmati produk seni dengan lebih berkesan, penguasaan terhadap laras bahasa seni tampak adalah amat penting.Laras bahasa seni adalah seperti unsur-unsur seni, prinsip rekaan, bahan, alat, teknik dan gayaan, terminologi serta simbol.

 • IMBANGANPERGERAKANHARMONIPENEGASANKESATUANKEPELBAGAIANALTERNATIF

 • Proses pembacaan produk seni sama ada secara lisan atau bertulis dengan menggunakan laras bahasa tampak tertentu disebut sebagai proses pemahaman dan kritikan seni.

 • An art critic is a person who specializes in evaluating art. Their written critiques, or reviews, are published in newspapers, magazines, books and on web sites.

 • Art collectors and patrons often utilize the advice of art critics.Typically the art critic views art at exhibitions, galleries, museums or artists' studios.

 • Kritikan seni perlu direalisasikan agar masyarakat dapat menerima kritikan dan dapat mengapresiasi seni (T.S.Elliot)Kritikan ialah mengupas dan menghuraikan karya-karya seni dengan menggunakan tulisan atau tujuan dasarnya adalah menjelaskan karya-karya seni sementara mengawal selera pembaca.

 • Professional art critics are expected to have a keen eye for art and a thorough knowledge of art history. Knowledge, however, provides no guarantee that a critic will know if a work of art, an exhibition, or an artist will stand out in history as "great".

 • Menghayati dan mengkritik sesuatu karya seni memerlukan satu disiplin yang khusus. Untuk menilai, kita perlu mempunyai kriteria-kriteria tertentu.

 • Socrates (469 399 S.M) Teori IdeaPlato Teori EstetikaAristotle Seni dan AlamGiorgio Vasari (1511-1574)Joachim Winklemann (1717-1768)Drs. Sidi GazalbaZakaria Ali

 • Idea hanyalah sebahagian dari fikiran.Tanpa idea tidak ada apa yang membolehkan fikiran menetapkannya. Dalam keadaan yang demikian, seluruh kekuatan pemikiran itu akan musnah

 • Penghasilan seni itu datangnya dari jiwa dan jiwa merupakan perantaraan di antara perasaan dan minda manusia.ciri-ciri kritikan seni dan menjelaskan bahawa penghayatan akan memberikan pengalaman estetik kepada pengkritik seni

 • Dalam bukunya berjudul Poetics yang melihat seni sebagai satu elemen yang mendekatkan manusia dengan alam

 • Wincklemann menyatakan keindahan itu mesti dinikmati oleh deria dan difahami oleh intelek. Perasaan luaran dan dalaman penting untuk mengenal dan menikmati keindahan

 • Menurut Zakaria Ali, apresiasi seni adalah latihan yang melibatkan deria pandang dan sentuh yang mampu membantu kita menikmati karya dengan lebih seronok lagi.

 • Pandangan Islam tentang Seni menerangkan, seni adalah sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sesekelompok manusia melalui pancaindera kelima ekoran fitrah semula jadi yang cinta kepada seni.

 • Manusia memerlukan satu media perantaraan untuk meluahkan perasaan dan emosi untuk dikongsi bersama manusia lain.

 • i. Mengulasii. Menganalisaiii. Mengkritikiv. Membina idea yang lebih mantap.

 • Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciriyang berikut:

 • 1. Watak menepati tema dan tajuk.2. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan.3. Boneka yang dihasilkan, pastikan ia tahan dan selamat.4. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik, membentuk suatu gubahan yang menarik.

 • 5. Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan darisegi penghasilan.6. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak, pergerakan, kontra, warna,imbangan dan kesatuan yang menarik.

 • PROSES APRESIASI SENI Terdapat berbagai cadangan oleh beberapa pakar pendidikan seni mengenai proses apresiasi. Feldman (1967) dan smith (1967) mencadangkan aktiviti-aktiviti apresiasi seni berasaskan kepada proses persepsi dan intelektual melalui empat tahap: a) Menggambarkan / Deskritif b) Menganalisa c) Tafsiran d) Penilaian

 • Mengamati hasil seni dan menggambarkab sifat-sifat tampak seperti warna, garisan, bentuk, rupa, jalinan dan elemen-elemen gubahan iaitu prinsip dan struktur

 • i. Menganalisa perhubungan sifat-sifat tampak seperti unsure-unsur seni, prinsip dan stuktur ii. Menganalisa kualiti ekspresif seperti mood dan suasana iii. Menghauraikan stail sesuatu karya

 • i. Mencari makna-makna yang tedapat pada sifat-sifat tampak seperti subjek, symbol, unsure-unsur seni, prinsip, strktur, corak dan bahan ii. Mencari metafora-metafora (ibarat/kiasan) an analogi-analogi (persamaan) untuk menjelaskan makna tersebut.

 • i. Membuat penilaian berdasarkan kepada criteria yang bersesuaian seperti keaslian, gubahan, teknik dan fungsi ii. Menilai hasil seni berdasarkan kepada pengertiannya dari segi individu, social, keaagamaan dan kepercayaan, sejarah serta keseniaannya.

 • Tajuk dan tema yang sesuai.Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat boneka.Proses stailisasi , menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak.

 • Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis boneka.Kesesuaian secara keseluruhan.

 • ASPEKULASANKesesuaian tema dan tajukKesesuaian alat bahanProses stailisasi & penambahanUnsur Asas Seni dan Prinsip RekaanKekemasan dan gubahan