24
Tema : «APRECIERE VALORII DE AMELIORARE A ANIMALELOR DOMESTICE» Lucrări de laborator şi practice pentru studenţii anului 2, facultatea medicina veterinară Vladimir RADIONOV 20. 02. 2012

Aprecierea după originea

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Aprecierea după originea

Tema : «APRECIERE VALORII DE

AMELIORARE A ANIMALELOR DOMESTICE»

Lucrări de laborator şi practice

pentru studenţii anului 2, facultatea medicina veterinară

Vladimir RADIONOV20. 02. 2012

Page 2: Aprecierea după originea

1. Aprecierea valorii de ameliorare a animalelor

după valoarea ascendenţilor(după origine)

Page 3: Aprecierea după originea

Scopul lucrării: de a lua cunoştinţă de diferite forme de genialogie (pedigreu), a căpăta deprinderi de construire şi apreciere animalelor după origenea (genotip).

Page 4: Aprecierea după originea

Explicaţii metodice: - se apreciează genotipul animalelor analizate (probande) după fenotipul ascendenţelor.

Probandul este mai valoros în cazul cînd:•strămoşii de valoare sunt amplasaţi în primele rînduri pedigreului;

•mama şi tata probandului sunt obţinuţi prin împerechere înrudite, apreciaţi după calitatea descendenţilor ca amelioratori;

•pedigreul probondului este ”supra saturat” cu animalele înalt productive, cît pe liniile maternă atît şi paternă;•mama şi tata probandului sunt de rasă pură;

Page 5: Aprecierea după originea

Să se întomească pedigreul orizontal pe 5 generaţii, folosind litere simbolice convenţionale (M,T) şi informaţia, care se referă la proband (numele, nr. matricol, anul naşterii, rasa, caracteristicile morfo-productive etc.)

Exerciţiul 1:

Page 6: Aprecierea după originea

Pe baza datelor Registrului Genealogic, să se întomească pedigreul structural individual pentru taurul de rasă Simmental Saliut 3179. Să se aprecieze valoarea de ameliorare a acestuia după valoarea ascendenţilor (producţia de lapte, masa vie, exteriorul) .

Exerciţiul 2:

Page 7: Aprecierea după originea

M Slavia 97165(0-10503-3,94)

MTM Cucolca 0838(1-9757-3,99)

MMT Krainea 267(1-8870-4,71)

TTMMT Zabar(fondatorul liniei)

MTTMT Cucla 838(7-10955-4,87)

TTT Vencic 838

MO Cava 267(4-13624-4,29)

O Calvin 1250

OO Crovnîi 130

OMOM Varig 1142

OOMO Lincor 838

OMOMOM Etap 967(fondatorul liniei)

OOMOO Beliac 838(fondatorul liniei) MOOO Veselca 838(3-10051-4,11)

OM Cauciuc 838

OOM Radonois 838(fondatorul liniei)

OMO Bombei 2346

OMMO Azot

MOMOM Zabara 1142(4-8742-4,29)

MOOMMO Zabara 1142(4-8742-4,29)

OMOO Terec 2780

MOO Crîmca 767(4-5665-4,23)

MMOOO Cucla 838(7-10955-4,87)

Datele iniţiale a probandului Saliut 3179 din Registrul Genealogic:

Page 8: Aprecierea după originea

1.A construi, după datele din registrul genialogic, pedigreu orizontală a 4 tauri, folosiţi în creşterea bovinelor din R. Moldova: Golub-444, Mangal-75- Liutic-911- Liux-24.

2.A determina prezenţa legăturilor de rudenie a acestori tauri, aparteneţa lor de linie, rasă.

3. A calcula indicile parental (după formula: IP= (2M+ММ+ МТ) / 4) a fiecărui taur şi pe această bază a determina valorea lor de ameliorare.

Unde: 2M - productivitatea dublă a mamei, ММ - mamei mamei, МТ - mamei tatei taurului la o lactaţie;

Exerciţiul 3:

Page 9: Aprecierea după originea

Datele iniţiale din Registrul Genealogic a taurului

GOLUB 444M Vesela 1895(4-0-7228-4,05, klasa elita-record)

MM Vesela 1688(6-0-8447-3,60; klasa elita-record )

TM Siber 6(klasa elita-record , A1, B2)

T Ille 61620(F-1-20-4428-3,98; klasa elita-record , A3, B3)

MT Ille 9/331970(7-0-5922-4,43; klasa elita-record)

TT Berbers Tocomst 45484klasa elita-record, linia Nico)

Datele iniţiale din Registrul Genealogic a taurului

MANGAL 75M Dotaţia 1352(0-0-5301-4,0, klasa elita-record)

MM Dotaţia 1697(4-0-5373-3,7; klasa elita-record )

TM Robinzon 57787(klasa elita-record , Linia Nico)

TMetil 977(klasa elita-record , A1, B1)

MT Meja 1421(5-0-6288-4,3; klasa elita-record, A3, B3)

TT Ille 61620klasa elita-record, linia Nico)

Page 10: Aprecierea după originea

Datele iniţiale din Registrul Genealogic a taurului LIUTIC-

911M 475(4-0-7354-4,1; klasa elita-record)

MM 1112(7-0-6303-4,2; klasa elita-record )

TM Snaier 1565(klasa elita-record , linia Hiltes-Adema)

T Limon 316(klasa elita-record)

MT Lilia 1215(5-0 -12886-3,96; klasa elita-record)

TT Bunt 413klasa elita-record, linia Hiltes-Adema)

Datele iniţiale din Registrul Genealogic a taurului LIUX-

24M Sonata 200(3-0-8230-3,86, klasa elita-record , A1, B1)

MM Strelca 251(6-0-5440-3,6; klasa elita)

TM Punt 2958(klasa elita-record )

T Limon 316(klasa elita-record )

MT Lilia 1215(5-0 -12886-3,96; klasa elita-record)

TT Bunt 413klasa elita-record, linia Hiltes-Adema)

Page 11: Aprecierea după originea

Pe baza datelor Registrului Genealogic (in formă verticală ), să se întomească pedigreul orizontal pentru 3 vaci Iagodca 6010 , p.347; Volga 3790, p.343; Hilda 25/119, p.350.Să se aprecieze valoarea de ameliorare a acestora după valoarea ascendenţilor (producţia de lapte, procentul de grăsime, cantitatea de grăsime, masa vie, exteriorul) .

Exerciţiul 4:

Page 12: Aprecierea după originea

Datele iniţiale din Registrul Genealogic a vacelor Iagodca 6010 , p.347; Volga 3790, p.343 ; Hilda 25/119, p.350.

Iagodca 6010 (3-300-13146-3,96-521 -650)M Iasnaia 957(3-305-4250-3,8-162)

MM Ifntarnaia 4354(5-305-5000-3,7-185)

TM Poseidon 463(linia Poseidon)

T Meşoc 1667

MT Angara 6064(7-300-7255-4,16-302)

TT Poseidon 463(linia Poseidon)

Volga 3790 (3-17517-4,2-736-700)M Smirnaia 3120(1-300-3264-3,80-124)

MM Mexica 5858(4-300-3600-3,90-140)

TM Don 688(linia Atlet 4)

T Iuni 2036

MT Damba 7021(4-300-4125-3,6-148)

TT Fachel 740(linia Atlet 4)

Hilda 25/119 (5-300-6490-5,24-340-600)M Hilda 24(2-305-4948-4,23-209)

MM Hilda 22(5-305-4992-3,93-188)

TM Edelsteen ET Adema 55129(linia Anas Adema)

T Elmuras

MT Helma(3-300-5910-4,44-262)

TT Elis(linia Edison)

Page 13: Aprecierea după originea

Pe baza datelor registrului genealogic, să se întocmească pedigreul structural de grup încrucişat pentru familie: Copeica

Exerciţiul 5:

Probandul

M MM T TM TMМ

1252 1524 962 Lucavîi 188 Frei 140 Truvor 29181757 1524 962 Şeltie 66642 Iante Paul 66650 Truvor 2918

1617 782 962 Minus 147 Culon 926 Truvor 29181631 355 789 Şeltie 66642 Bei 41 Culon 9261524 962 822 Frei 140 Truvor 2918 -228 355 782 Lord 489 Bei 41 Culon 926632 782 962 Homiac 30 Culon 926 Truvor 2918

3319 784 552 Atho 15 Iele 8/61607 Frei 1404016 52 810 Siber 6 Zacon 1001 Aicol 100

Page 14: Aprecierea după originea

Pe baza datelor registrului genealogic, să se întocmească pedigreul structural de grup încrucişat pentru familie: Nega

Exerciţiul 5:

Proban-dul

M MM T TM TMМ

345 1025 1411 Şmeli 239 Zvonoc 37 Dunai 729

725 467 557 Minus 147 Pirat 664 -

751 279 467 Focche 253 Baston 338 Pirat 664

1409 1667 467 Lucavîi 183 Minus 147 Pirat 664

1579 725 467 Ian 2651 Minus 147 Pirat 664

264 725 467 Baston 338 Minus 147 Pirat 664

1648 1411 467 Homiac 213 Dunai 729 Pirat 664

1028 1411 467 Surovîi 434 Dunai 729 Pirat 664

1667 467 557 Minus 147 Pirat 664 -

220 346 467 Steven 544 Rodjer 248 Pirat 664

3425 1898 1025 Dozator 10 Gulant 76 Zvonoc 37

Page 15: Aprecierea după originea

Pe baza datelor registrului genealogic, să se întocmească pedigreul structural de grup încrucişat pentru familie: Nega

Exerciţiul 5:

Proba-ndul

M MM T TM TMМ

300 1124 220 Şmel 239 Zvonu 37345 1025 1411 Şmel 239 Zvonu 37725 467 557 Minus 147 Pirat 664751 279 467 Fokke 25 Boston 338

1025 1411 467 Zvonu 37 Dunai 7291061 1290 220 Siber 6 Ian 261124 220 346 Zvonu 37 Zakalka 791290 220 346 Ian 26 Steven 541327 1390 1550 Siber 6 Steven 541390 1550 510 Steven 54 Dizel 341409 1667 467 Lucavîi 183 Minus 1471411 467 557 Dunai 729 Pirat 6641579 725 467 Ian 26 Minus 147

Page 16: Aprecierea după originea

Pe baza datelor registrului genealogic, să se întocmească pedigreul structural de grup diagonal a fondatorului liniei - taurul Alirum 49, Radonis 334 a rasei Simmental.

Exerciţiul 7:

Page 17: Aprecierea după originea

2. Aprecierea valorii de ameliorare a animalelor

după valoarea descendenţei

Page 18: Aprecierea după originea

Scopul lucrării: a însuşi metodele da apreciere valorii de ameliorare a reproducătorilor de diferite specii după calitatea descendenţelor

Page 19: Aprecierea după originea

Explicaţii metodice: - se apreciează genotipul animalelor analizate (probande) după fenotipul descendenţelor.

Are la bază principiul:-se compară performanţele productive a fiicelor reproducătorului cu performanţele productive:

a) ale mamelor acestora (metoda: iice – mame “F– M”);

b) contemporanele lor (metoda: fiice - contemporane “F – C”);

c) medii pe efectiv (metoda: fiice - medii pe efectiv “F – X”);

d) standardul rasei (metoda: fiice – standardul rasei “F – St”);

Page 20: Aprecierea după originea

Rezultatul aprecierii este:

-cînd producţia medie a fiicelor este mai mare decît a grupelor menţionată, reproducător este ameliorator;

-dacă producţia medie a fiicelor este mai mică ca a grupelor menţionată reproducător este înrăutăţitor ,

-reproducător este neutru dacă producţia medie a fiicelor este egal ca a grupelor menţionată.

-diferenţă între nivelul productiv (în medie) al fiicei (F) reproducătorului şi:

ale mamelor acestora;contemporanele lor;medii pe efectiv;standardul rasei.

Page 21: Aprecierea după originea

Numele, nr. individual

F (fiice)Numele, nr. individual

M (mame)Cantitatea de lapte pe 305

zile de 1 lactaţie, кg

Conţinutul mediu de

grăsime pe 1 lactaţie,

%

Cantitatea de lapte pe 305

zile de 1 lactaţie, кg

Conţinutul mediu de

grăsime pe 1 lactaţie,

%Numele, nr. individual a taurului apreciat...........................

12...

Numele, nr. individual a taurului apreciat...........................

1

2

...

A) Pe baza datelor registrului genealogic, transcrieţi indicii producţiei de lapte al fiicelor taurilor ...... de rasa Simmental şi a mamelor acestor fiice. Rezultatele înscrieţi-le sub forma tabelului 1.

Exerciţiul 8:

Tabelul 1

Producţia de lapte individuală al fiicelor taurilor apreciaţi şi a mamelor acestor fiice

Page 22: Aprecierea după originea

Numele, nr. individualF (fiice)

Numele, nr. individualM (mame)

Cantitatea de lapte pe 305 zile de 1 lactaţie, кg

Conţinutul mediu de grăsime pe 1 lactaţie,

%

Cantitatea de lapte pe 305 zile de 1 lactaţie, кg

Conţinutul mediu de grăsime pe 1 lactaţie,

%

1 4104 3,70 11 4080 3,64

2 3909 3,37 12 4603 3,87

3 5135 3,97 13 6614 4,16

4 6134 3,50 14 4559 3,30

5 4420 3,44 15 4930 3,37

6 4975 3,75 16 3988 3,67

7 4210 3,61 17 3922 3,82

8 2660 3,50 18 2656 3,81

9 5336 3,61 19 6208 3,32

10 4406 3,85 110 6586 3,68

11 2646 3,78 111 2805 3,94

12 5352 3,67 112 3762 4,04

13 3660 3,76 113 4939 4,07

14 6476 3,65 114 4237 3,50

15 2236 3,60 115 3449 3,72

16 3495 3,81 116 4730 3,50

17 3981 3,76 117 5628 4,07

18 4962 3,71 118 4437 3,50

19 4349 3,63 119 5744 3,73

20 3807 3,49 210 4338 3,38

Producţia de lapte individuală al fiicelor taurului Baukes 61 apreciaţi şi a mamelor acestor fiice

Page 23: Aprecierea după originea

Numele, nr. individualF (fiice)

Numele, nr. individualM (mame)

Cantitatea de lapte pe 305 zile de 1 lactaţie, кg

Conţinutul mediu de grăsime pe 1 lactaţie,

%

Cantitatea de lapte pe 305 zile de 1 lactaţie, кg

Conţinutul mediu de grăsime pe 1 lactaţie,

%

31 5648 3,81 511 3008 3,63

32 3454 3,82 512 3598 3,93

33 6329 3,90 513 4435 4,08

34 5864 3,37 514 6646 3,52

35 5198 3,37 515 6127 3,38

36 4375 3,35 516 4436 3,34

37 4337 3,21 517 3883 3,78

38 2660 3,42 518 4764 3,80

39 4061 3,68 519 3323 4,47

130 4520 3,94 1510 3514 3,78

131 4428 3,98 1511 3407 4,13

132 5235 3,90 1512 5053 3,68

133 4022 3,48 1513 2511 4,00

134 5490 3,40 1514 3582 4,01

135 6423 3,68 1515 4916 P,64

136 5280 3,43 1516 5361 3,56

137 5620 3,51 1517 3510 3,32

138 4543 3,61 1518 3225 3,85

139 5231 3,96 1519 5766 4,02

230 5227 3,87 2510 6315 3,37

Producţia de lapte individuală al fiicelor taurului Kristman 59 apreciaţi şi a mamelor acestor fiice

Page 24: Aprecierea după originea

B) Pe baza datelor din tabelul 1, să se aprecieze valoarea de ameliorare a taurilor după producţia de lapte a descendenţei prin metoda “fiice – mame” , “fiice – contemporane”, “fiice – standardul rasei”, “fiice - medii pe efectiv”. Rezultatele să se prezinte după tabelului 2.

Exerciţiul 8:

Tabelului 2.Rezultatele aprecierii taurilor după calitatea descendenţei

Numele, nr.

Indivi-dual a

taurului apreciat

± devierile productivităţii vacelor-fiice, comporativ cu performanţele productive:

vacilor-mame vacilor-contemporane

standardul rasei medii pe efectiv

сantitatea de lapte

pe 305 zile de 1 lactaţie,

кg

conţinutul mediu de

grăsime pe 1 lactaţie,

%

сantitatea de lapte

pe 305 zile de 1 lactaţie,

кg

conţinutul mediu de

grăsime pe 1 lactaţie,

%

сantitatea de lapte

pe 305 zile de 1 lactaţie,

кg

conţinutul mediu de

grăsime pe 1 lactaţie,

%

сantitatea de lapte

pe 305 zile de 1 lactaţie,

кg

conţinutul mediu de

grăsime pe 1 lactaţie,

%

C) Folosind formula: VP = 2F – M indicaţi nivel de randament al cirezii în care este raţională folosirea taurilor apreciaţi.