of 35/35
Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.08 CAD manual

Appendiks 1.08 CAD manual - Rigshospitalet · Appendiks 1.08 CAD manual. ... én blok og den beskrivende tekst er indsat som en særskilt blok hvori attributdefinitioner er opsat

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Appendiks 1.08 CAD manual - Rigshospitalet · Appendiks 1.08 CAD manual. ... én blok og den...

 • Region Hovedstaden

  Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

  Appendiks 1.08 CAD manual

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [1]

  Byggeafdelingen Dato: 17.06.2010 Ny udgave: 24.03.2014 Ndr. Ringvej 57 2600 Glostrup

  Opgang 9 1.sal Telefon 38632202 Direkte 38632850

  Fax +45 3863 4584

  GLOSTRUP HOSPITAL

  PROJEKTNAVN

  IT/CAD-projektaftale

  DATO:

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [2]

  Indhold

  Generelt ........................................................................................................... 4

  Henvisninger ..................................................................................................... 4

  Projektets partnere og IT-systemer ...................................................................... 5

  Partnere ......................................................................................................... 5

  IT Systemer ................................................................................................... 6

  Projektets IT struktur ......................................................................................... 7

  3. 1 Regler for mappestruktur, mappenavngivning ................................................. 7

  3.1.1 Mappestruktur ........................................................................................ 7

  3.1.2 Mappenavngivning .................................................................................. 7

  3.1.3 Mapper til tegningsstandarder .................................................................. 7

  3.2 Regler for filnavngivning ............................................................................... 7

  3.2.1 Navngivning af CAD filer generelt ............................................................. 7

  3.2.2 Navngivning af Tegningsfiler .................................................................... 7

  3.2.3 Navngivning af modelfiler ........................................................................ 7

  3.2.4 Navngivningsnotation .............................................................................. 7

  3.2.5 Navngivning af flugtvejsplaner ................................................................. 8

  4 Regler for CAD Struktur ................................................................................... 8

  4.1 Strukturering af tegningsdata ........................................................................ 8

  4.1.1 Tegningers udseende .............................................................................. 8

  4.2 Overblik ...................................................................................................... 9

  4.2.1 Tegningsliste .......................................................................................... 9

  4.2.2 Krydsreference liste ................................................................................ 9

  4.3 Referencefiler .............................................................................................. 9

  4.3.1 Niveau ................................................................................................. 10

  4.3.2 Information kun 1 sted .......................................................................... 10

  4.3.3 Fagopdeling ......................................................................................... 10

  4.3.4 Fælles indsætningspunkt ....................................................................... 10

  4.3.5 Dokumentationsfil ................................................................................. 10

  5 Regler for CAD Produktion .............................................................................. 11

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [3]

  5.1 Tegningsfiler og modelfilers Lagopdeling ..................................................... 11

  5.2 Objekter ................................................................................................. 11

  5.3 Tegningshoved og modelfil notationsblok .................................................... 11

  5.3.1 Udfyldelse af tegningshoved ................................................................... 11

  5.4 Signaturforklaring og nordpil ..................................................................... 11

  5.5 Rum og arealer ....................................................................................... 11

  5.5.1 Brandsektionsskel ................................................................................. 12

  5.6 Tekstfonte .............................................................................................. 12

  5.6 CAD produktion i øvrigt ............................................................................ 12

  6 Aflevering .................................................................................................... 12

  6.1 Udvekslingsmedie .................................................................................... 12

  6.2. Aflevering til bygherren ........................................................................... 12

  6.2.1. Som udført ......................................................................................... 12

  6.2.2 Afleveringsstruktur ............................................................................... 13

  6.2.3. Afleveringsformat ................................................................................ 13

  6.2.4. Kontrol ............................................................................................... 13

  6.2.5. Ansvar................................................................................................ 13

  6.2.6. Ophavsret ........................................................................................... 13

  7 Underskrifter ................................................................................................ 14

  Bilag A: Navngivning af tegningsfiler, dokumentationsfiler og tegningsnummerering 16

  Bilag B: Navngivning af fagmodeller. .................................................................. 17

  Bilag C: Mappestruktur ..................................................................................... 18

  Mappestruktur for Bygninger .......................................................................... 18

  Mappestruktur for Terræn .............................................................................. 18

  Bilag D: Navngivning af tegningshovedblok, modelfil notationsblok, og deres attribut tags ............................................................................................................... 19

  Navngivning af Attribut tags ........................................................................... 20

  Bilag E: Regler for udfyldning af emnefelter i tegningshoved og modelfil notationsblok ..................................................................................................................... 20

  Bilag F: Arbejdsmetode i Meridian ...................................................................... 22

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [4]

  Generelt Formålet med denne aftale er at sikre koordinering af det digitale samarbejde i det omhandlende projekt. Aftalen indgås mellem projektets samarbejdspartnere og gælder for en fælles standard i forbindelse med CAD produktion, CAD samarbejde, og udveksling af digitale data i projektforløbet, samt for aflevering af disse data til Glostrup Hospital i forbindelse med projektets afslutning.

  Henvisninger Generelt henvises til:

  • Bips anvisning C102, CAD-manual 2008 • Basisbeskrivelse C202, CAD-manual 2008 • C202, CAD-manual 2005 • Bips publication C203, Ibb publication 8, Tegningsstandarder del 1, 2, 3, 4, og 6 • Ibb publikation 1, lagstruktur 2000 med tillæg til 2005 i .ctb format • CAD-filer og – mapper 2008 C212

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [5]

  Projektets partnere og IT-systemer

  Partnere

  Bygherre:

  CAD-koordinator:

  Telefon:

  E-mail:

  Glostrup Hospital

  Anja Møller Madsen

  38632850

  [email protected]

  Total entrepenør:

  CAD-koordinator:

  Telefon:

  E-mail:

  Firma

  Navn

  Telefonnummer

  Mail

  Arkitekt:

  CAD-koordinator:

  Telefon:

  E-mail:

  "[Indtast Arkitektfirma]" ........................

  [Indtast CAD-koordinator]

  [Indtast Telefonnr.]

  [Indtast E-mail]

  Ingeniør:

  CAD-koordinator:

  Telefon:

  "[Indtast Ingeniør]" ...................

  [Indtast CAD-koordinator]

  [Indtast Telefonnr.]

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [6]

  E-mail: [Indtast E-mail]

  IT Systemer

  Tegningsproduktion

  Software

  Ver. Administrativ IT

  Software

  Ver.

  Glostrup Hospital:

  Windows XP Windows XP

  AutoCAD MEP 2011 Aftaler, Kalender, Mail Outlook2010

  Tekstbehandling MSOffice 2010

  Regneark MSOffice 2010

  Database MSOffice 2010

  Total entreprenør:

  Windows Windows

  AutoCAD MEP Aftaler, Kalender, Mail

  Tekstbehandling

  Regneark

  Database

  Arkitekt:

  Windows Windows

  AutoCAD MEP Aftaler, Kalender, Mail

  Tekstbehandling

  Regneark

  Database

  Ingeniør:

  Windows Windows

  AutoCAD MEP Aftaler, Kalender, Mail

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [7]

  Tekstbehandling

  Regneark

  Database

  Projektets IT struktur

  3. 1 Regler for mappestruktur, mappenavngivning

  3.1.1 Mappestruktur

  Til udveksling af digitale dokumenter mellem projektets parter, benyttes mail, USB, CD eller DVD. Den i Bilag C viste mappestruktur skal kun benyttes ved tegningsproduktion.

  3.1.2 Mappenavngivning

  Mapper navngives i henhold til Bilag C

  3.1.3 Mapper til tegningsstandarder

  Mapper der benyttes til firmaernes tegningsstandarder, udveksles ikke, hverken for så vidt angår selve mappen eller dens indhold.

  3.2 Regler for filnavngivning

  3.2.1 Navngivning af CAD filer generelt

  Der anvendes filnavngivning i henhold til Bilag A, B og H. Navngivning af modelfiler der anvendes til udveksling, må ikke ændres i projektforløbet.

  3.2.2 Navngivning af Tegningsfiler

  Navngivning af tegningsfiler og tegningsnummerering i henhold til Bilag A og H

  3.2.3 Navngivning af modelfiler

  Navngivning af modelfiler i henhold til Bilag B og H

  3.2.4 Navngivningsnotation

  Det er tilladt at anvende blanktegn til mappenavne, men ikke i filnavne.

  3.2.5 Navngivning af flugtvejsplaner

  Flugtvejsplaner navngives på deres helt egen specifikke måde og der laves mindst to flugtvejsplaner til hver afdeling/afsnit. Antallet afhænger af hvor mange slangevindere

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [8]

  der findes på den pågældende afdeling/afsnit. Der laves en flugtvejsplan for hver slangevinde og denne plan placeres umiddelbart ved siden af slangevinden. Flugtvejsplanen vendes enten vandret eller lodret i forhold til de faktiske forhold på etagen set i forhold til flugtvejsplanen og slangevindens placering. Flugtvejsplanen placeres altid så man står med front til slangevinden/flugtvejsplanen og den underliggende grundplan med selve flugtvejen, samt slukningsudstyr og anden brandmæssig udstyr vendes i forhold til dette. Flugtvejsplanerne nummereres fortløbende til slut i tegningsnummeret med 01…osv i forhold til det antal slangevindere der er på etagen – se bilag J. Navngivning af flugtvejs planer se Bilag H.

  Hver etage har sin egen individuelle symbolforklaring, som viser etagens brandslukningsudstyr. Tekstfonten er fromans og tekststørrelsen på symbolforklaringens overskrift er størrelse 8 mm og selve symbolteksten er størrelse 7 mm.

  Det er ikke tilladt at anvende punktum i mappenavne eller i filnavne, dette (punktum) anvendes til adskillelse af filnavn og extension.

  Parenteser må ikke benyttes

  Datoformat: ÅÅÅÅ-MM-DD eksempel: 2007-07-17

  Når filen afleveres må der ikke være angivet et udgavenummer, og tegningshovedet skal være påtrykt AS BUILT

  4 Regler for CAD Struktur

  4.1 Strukturering af tegningsdata

  4.1.1 Tegningers udseende

  Generelt skal tegninger vises i CAD systemets layout (dette gælder dog ikke flugtvejsplaner og xref-filer). En CAD-tegning må kun indeholde 1 tegningsnummer Der må benyttes flere layouts hvis de har til formål at muliggøre at tegningen kan plottes ud i flere forskellige målestoksforhold. Tegninger skal indeholde en tegningsramme, et tegningshoved, indsat som blok hvori den beskrivende tekst er indeholdt som attribut værdier, eller et tegningshovede hvor grafik er indsat som én blok og den beskrivende tekst er indsat som en særskilt blok hvori attributdefinitioner er opsat. Tegningshoved rekvireres hos Glostup Hospital,

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [9]

  Byggeafdelingen og skal bruges. Bloknavn, og attribut tag navne skal følge de i Bilag D specifikationer.

  Flugtvejsplaner har sine egne specifikke krav til udførelse. Se Bilag I og udføres samtidig i henhold til DBI vejledning 28. Brandsektionsskel tegnes ind i selve flugtvejsplanen i en forkortet udgave, så der kun vises den del, som er til gavn for brugerne. Brandsektionsskellene lægges i lag A89—G-, har rød farve nr. 24 og linjetykkelse 0.25. Flugtvejsplaner har sit eget layout med sit eget tegningshoved på. Se Bilag J . Layout med tegningshoved til flugtvejsplanerne, samt symbolforklaringen skal rekvireres hos Glostrup Hospital Byggeafdelingen. Flugtvejsplaner printes ud fra Modelspace af hensyn til at farver og stregtykkelser bliver korrekte og kan godkendes af brandmyndighederne. Tegningshoved og signaturforklaring placeres derfor i modelspace.

  Af alle tegninger laves en PDF fil, som er en dokumentationsfil.

  4.2 Overblik

  4.2.1 Tegningsliste

  Tegningsproducent udfører en tegningsliste, der dokumenterer indhold, dato, ks-data og tegningsnummer for hver tegning.

  4.2.2 Krydsreference liste

  Tegningsproducent udfører en krydsreferenceliste, der dokumenterer hvilke referencer, der benyttes i tegninger og referencer Der udføres en krydsreferenceliste for hver faggruppe.

  4.3 Referencefiler CAD-projektet opdeles i fagmodelfiler (Constructs) og modelfiler (Views) og tegningsfiler (Layouts). I Bygningsgrundlaget (fagmodelfilen) – altså en rå og ren tegning af bygningen med vægge, vinduer og døre skal alle lagene have farven sort nummer 250. I modelfilen (views) lægges tegning af faget – eks. El symboler og føringsveje, samt tekst. I tegningsfilen lægges tegningsrammen, tegningshoved og symbolliste. Tegningsopbygning med referencer Se bilag H

  Tegningsfiler der indeholder planer og oversigter og lign. skal være referencefils opdelt, således at der i tegningsfilen kun vises de tilknyttede modeller, samt tegningsramme, tegningshoved og eventuelle noter og signaturer – modelfilsreferencer tilknyttes i modelspace.

  Diagrammer, skemaer og detaljer udføres uden brug af referencer.

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [10]

  4.3.1 Niveau

  Der må kun benyttes referencefiler i 1 niveau, således at tegningsfilerne kun indeholder referencefiler i 1 niveau bagud, som er indsat som ”Overlay” ved afleveringen til Glostrup Hospital.

  4.3.2 Information kun 1 sted

  Modelfiler – Fagmodeller, skal afspejle et emne indenfor det fagområde de omhandler, f.eks. ”Ventilation i stueetage”. Informationerne om emnet skal i vides muligt omfang kun placeres fagmodellen, således at informationerne kun findes 1 sted, og altså ikke er redundante.

  4.3.2a Skemategninger med flere sider.

  Ved Skematiske tegninger med flere sider – eks. Eltavletegninger skal alle siderne placeres i sammen tegningsfil ved siden af hinanden og ikke med hver sin side i hver sin tegningsfil.

  4.3.3 Fagopdeling

  Modelfiler, fagmodelfiler og tegningsfiler fagopdeles i henhold til bilag H, omhandlende det fag (og kun det) filen beskriver.

  4.3.4 Fælles indsætningspunkt

  Ved brug af referencefiler skal alle modelfiler have et veldefineret og velafmærket indsættelsespunkt. Benyttes andre indsættelsespunkter end koordinaten 0,0,0 i World koordinatsystemet, skal dette tydeligt afmærkes og dokumenteres for hver modelfil. Det samme gør sig gældende for den indsatte modelfils vinket i forhold til World koordinatsystemets X-akse. Skal modelfilen indsættes i en anden vinkel end 0 grader i forhold til World koordinatens X-akse, skal det ligeledes tydeligt angives. Glostrup Hospital skal kunne samle modelfilerne til et hele uden anden dokumentation.

  4.3.5 Dokumentationsfil

  For hver udgave af hver tegning udføres en dokumentationsfil, der kendetegnes ved at være en ikke redigerbar fil, der viser den pågældende tegning med den aktuelle udgave. Dokumentationsfilen skal være en nøjagtig kopi af tegningen og være plotbar i tegningens målestoksforhold. Dokumentations filen kan udføres, enten som en .pdf fil, en .dwf fil, eller en .dwg fil, som er en kopi af tegningsfilen, hvor modelfilerne er ”bindet” til. Dokumentationsfilen er en ekstra fil der skal afleveres sideløbende med tegningsfiler og modelfiler, og erstatter ikke disse.

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [11]

  5 Regler for CAD Produktion

  5.1 Tegningsfiler og modelfilers Lagopdeling

  Tegningsfiler og modelfiler lagopdeles i henhold til bips publikation C201, rev. A Juni 2005. Lagkodningen er i henhold til bilag G.

  5.2 Objekter

  I modelfiler tillades brug af objekter til visning og beskrivelse af bygningsdele m.v. Objekterne skal følge AutoCAD MEP’s metode for opbygning af objekter, og deres lagopdeling. Hvis der benytte egne definerede objekter, skal disse godkendes af Glostrup Hospital før brug, og fuld dokumentation for objekternes opbygning skal følge med modelfilens aflevering.

  5.3 Tegningshoved og modelfil notationsblok

  Alle tegninger påsættes et tegningshoved, som nævnt i punkt 4.1.1 – Tegningshoved og tilhørende revisionsblok kan rekvireres hos Glostrup Hospital, Byggeafdelingen

  Alle modelfiler påføres en indentifikationsblok, som er byggeafdelingens lille tegningshoved, som indsættes i modelfilens 3. Kvadrant, hvori den beskrivende tekst er indeholdt som attribut værdier, eller et tegningshoved, hvor grafik er indsat som én blok og den beskrivende tekst er indsat som en særskilt blok hvori attributdefinitioner er opsat.

  Identifikationsblok skal rekvireres hos Glostrup Hospital, Byggeafdelingen Bloknavne, og attributtag navne skal følge de i Bilag D og E specifikationer.

  Modelfils identifikationsblokken, som er byggeafdelingens lille tegningshoved, skal indeholde oplysninger om modelfilens indhold, og tilhørsforhold. Navnet på blokken må ikke ændres

  5.3.1 Udfyldelse af tegningshoved

  Tegningshovedets emnefelter skal udfyldes efter reglerne i Bilag E

  5.4 Signaturforklaring og nordpil

  Signaturforklaring, indsættes i tegningsfiler, som referencefiler. Alle tegninger, der indeholder planer skal indeholde en nordpil, der indsættes som en blok.

  5.5 Rum og arealer

  Der udføres specielle model og tegningsfiler til rumnummerering og arealangivelser – rumnummereringsplaner - hvorpå alle rumnumre og hvert enkelt rums brutto og netto areal er påført. Til angivelsen af rumnummer og arealer benyttes AutoCAD Architecture eller AutoCAD MEP’s funktioner til dette. På hver rumnummereringsplan

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [12]

  påføres en rumfordelingsliste, udført som et skema på baggrund af de egenskabssæt, der benyttes til rumnummereringen.

  Rumnummereringsplanerne til de sorte mapper består af en fagmodelfil med etagegrundlag samt en fagmodelfil med rumnumrene. Begge dele indsættes i rumnummereringsplanen som x-ref og vises i et layout med A3 format. Layoutet påføres et lille tegningshoved som vist i bilag D.

  5.5.1 Brandsektionsskel

  Brandsektionsskel lægges i grundlagstegningen i lag A89—G-, som har farven rød nr. 24 og linjetykkelsen 0.25. Når der skal rettes i brandsektionsskellet skal det altid ske i grundlagstegningen. Det forkortede brandsektionsskel for brugerne lægges i flugtvejsplanerne som beskrevet under afsnittet tegningernes udseende.

  5.6 Tekstfonte

  Tekstfonte, der benyttes i model og tegningsfiler, skal være AutoCAD Standard tekstfonten Romans, og ikke Windows truetype fonte. Tekststørrelse skal være udplottet mindst 2.5 mm ved plot i reel skaleringsforhold på A1 tegninger. Ved nedfotografering eller plot på A3 papir, skal tekstindholdet være læsbart.

  5.6 CAD produktion i øvrigt

  Der henvises til bips tegningsstandarder del 1-8 for så vidt angår alle andre CAD produktionsmæssige detaljer

  6 Aflevering

  6.1 Udvekslingsmedie

  Der udveksles via gængse medier, som E-mail, USB-nøgle, DVD og CD-rom og kun mellem CAD-koordinatorerne eller projektleder og CAD-koordinator.

  6.2. Aflevering til bygherren

  6.2.1. Som udført

  Som beskrevet i afsnit 4.3.5, udføres en dokumentationsfil, der afleveres sammen med modelfiler og tegningsfiler. Alle tegninger skal i tegningshovedet, eller lige derover have påført teksten ”AS BUILT”.

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [13]

  6.2.2 Afleveringsstruktur

  Filerne, skal afleveres placeret i mappestrukturen, angivet i Bilag C. Navn på tegningshovedblok og modelfil notationsblok og disses attribut tags, må ikke ændres, men skal navngives, som de forefindes i de rekvirerede blokke.

  Tegningerne afleveres som to sæt papirtegninger svarene til de eksisterende tegninger, men stadig fagopdelt.

  6.2.3. Afleveringsformat

  Tegningsfiler og modelfiler, afleveres i DWG format min. Version 2011. De digitale tegninger afleveres udspecificeret som fagmodeltegninger i fagentrepriser efter bips standard. Med hver enkelt entreprise i sin egen fil – altså ikke flere entrepriser i samme fil/tegning. De nye filer omdøbes til eksisterende filer som angivet i bilag H inden de aflevers elektronisk.Dokumentationsfiler afleveres i format som beskrevet i afsnit 4.3.5

  6.2.3. Afleveringstidsfrist

  Alle tegninger og beskrivelser afleveres senest 3 uger efter afleveringsforretningen

  6.2.4. Kontrol

  Bygherre kontrollerer ved modtagelsen de afleverede data. Hvis bygherre ikke mener, at de modtagne data er afleveret i henhold til gældende aftale, skal dette skriftligt gøres gældende indenfor en tidsfrist på 3 uger fra aflevering til tegningsmateriale modtages.

  6.2.5. Ansvar

  Parterne har ansvaret for, at de afleverede data er i overensstemmelse med denne IT/CAD-projektaftale.

  6.2.6. Ophavsret

  Bygherre har ophavsret til de afleverede digitale data. Disse må kun anvendes af bygherre selv til drift og vedligehold.

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [14]

  7 Underskrifter

  Bygherre:

  Dato:

  ______________________________________ Underskrift

  Arkitekt:

  Dato:

  ______________________________________ Underskrift

  Ingeniør:

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [15]

  Dato:

  ______________________________________ Underskrift

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [16]

  Bilag A: Navngivning af tegningsfiler, dokumentationsfiler

  og tegningsnummerering Dokumentationsfiler, navngives som tegningsfiler, blot med ”D” i koden i stedet for

  ”T”.

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [17]

  Bilag B: Navngivning af fagmodeller.

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [18]

  Bilag C: Mappestruktur Ved aflevering skal nedenstående mappestruktur følges:

  Mappestruktur for Bygninger

  Mappestruktur for Terræn

  07_TEGN KLOAK\ LEDNINGER I TERRÆN \ OVERSIGTSKORT \ BEPLANTNING \

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [19]

  Bilag D: Navngivning af tegningshovedblok, fag-/modelfil

  notationsblok, og deres attribut tags

  Der kan benyttes 2 forskellige tegningshoveder i tegnings –og dokumentationsfiler. Som nævnt i afsnit 5.3 skal disse rekvireres hos Glostrup Hospital, Byggeafdelingen.

  Tegningshovederne skal navngives således – navn må ikke ændres:

  TGHOVED-stort.dwg TGHOVED-lille.dwg

  TGHOVED-stort.dwg

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [20]

  TGHOVED-lille.dwg

  RE

  GIO

  N

  Bygning : 05 1.sal

  Byggeafdelingen

  GLOSTRUPHOSPITAL

  Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup

  Flugtvejsplan / Indretningsplan

  Dato : 06.03.2013

  Tegn. af : MJ/AMM

  RE

  GIO

  N

  Tegn. nummer: TA0511BR02

  Matr.nr: 4v, Glostrup By

  Tegningshovedbrand.dwg

  Navngivning af Attribut tags Tegningshoveder skal indeholde følgende attributter, men navngivne tags Tegningshoved Attribut tag navn

  TGHOVED-stort.dwg BYGNING AFDELINGSNAVN FILNAVN TEGN-AF TEGNINGSTYPE UDDYBENDE-BESKRIVELSE SAGSNAVN GODK-AF ETAGE RUM-NR SKALA

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [21]

  TEGN-NR DATO SAGSNUMMER ENTREPRISE TGHOVED-lille.dwg BYGNING AFDELINGSNAVN FILNAVN TEGN-AF TEGNINGSTYPE UDDYBENDE-BESKRIVELSE SAGSNAVN GODK-AF ETAGE RUM-NR SKALA TEGN-NR DATO SAGSNUMMER REVISIONSKODE REVISIONSDATO

  Bilag E: Regler for udfyldning af emnefelter i tegningshoved

  og modelfil notationsblok

  Attribut tag: Udfyldes med:

  EMNE_1 TEGNINGSTYPE EMNE_2 UDDYBENDE BESKRIVELSE

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [22]

  Bilag F: Arbejdsmetode i Meridian

  PROJEKTER - under skitsering / projektering og udførelse

  Projekter tages fra Main area og lægges over i Work area i Meridian, sådan at alle kan se at tegningerne er under revision og alle kan se i tegningerne, men ikke rette i dem.

  Når sagen er afsluttet, frigives tegningerne i Work area til Main area i meridian, så alle kan bruge dem.

  Den forældede udgave af tegningen i tegningsarkivet flyttes til 15-07_TEGN Udgåede tegninger i Meridian. Dette gøres enten af administrator eller at den pågældende tegner.

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [23]

  Bilag G : Lagopbygning

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [24]

  Bilag H : Referenceopbygning

  Tegningsfiler

  Tegningstype Entreprise Underentreprise Tegningsnummer - papir og elektronisk

  Plantegning Arkitekt Grundlag T-A-E-??-?-1-0000

  PlanTegning Arkitekt Indretning T-A-E-??-?-1-7930

  Plantegning Arkitekt Loftplan T-A-E-??-?-1-3500

  Plantegning Arkitekt Fast Inventar T-A-E-??-?-1-7000

  Plantegning Arkitekt M2 og rumbetegnelser T-A-E-??-?-1-4900

  Plantegning Arkitekt Rumnummer T-A-E-??-?-1-9900

  Plantegning Arkitekt Modullinier T-A-E-??-?-1-9920

  Plantegning Konstruktion Terræn T-K-E-??-?-1-1000

  Plantegning Konstruktion Fundament T-K-E-??-?-1-1200

  Plantegning Konstruktion Terrændæk T-K-E-??-?-1-1300

  Plantegning Konstruktion Primær dele T-K-E-??-?-1-2100

  Plantegning Konstruktion Dæk T-K-E-??-?-1-2300

  Plantegning Konstruktion Trappe T-K-E-??-?-1-2400

  Plantegning Konstruktion Tag T-K-E-??-?-1-2700

  Plantegning Konstruktion Detalje og armering T-K-E-??-?-1-2900

  Plantegning Konstruktion Kompletering T-K-E-??-?-1-3200

  Plantegning Myndigheder Brandplan T-Y-E-??-?-1-8940

  Plantegning Myndigheder Gennemføringer T-Y-E-??-?-1-8941

  Plantegning Myndigheder Brandskel T-Y-E-??-?-1-8942

  Plantegning Myndigheder Flugtvejsplan - indgang TA???1BR01

  Plantegning Myndigheder Flugtvejsplan - udgang TA???1BR02

  Plantegning VVS Afløb T-V-E-??-?-1-5200

  Diagram VVS Afløb T-V-E-??-?-6-5200

  Plantegning VVS Kold vand T-V-E-??-?-1-5300

  Diagram VVS Kold vand T-V-E-??-?-6-5300

  Plantegning VVS Varm vand T-V-E-??-?-1-5320

  Diagram VVS Varm vand T-V-E-??-?-6-5320

  Plantegning VVS Behandlet vand T-V-E-??-?-1-5350

  Diagram VVS Behandlet vand T-V-E-??-?-6-5350

  Plantegning VVS Luftarter T-V-E-??-?-1-5400

  Diagram VVS Luftarter T-V-E-??-?-6-5400

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [25]

  Plantegning VVS Varme T-V-E-??-?-1-5600

  Diagram VVS Varme T-V-E-??-?-6-5600

  Plantegning VVS Køl T-V-E-??-?-1-5500

  Diagram VVS Køl T-V-E-??-?-6-5500

  Plantegning VVS Ventilation T-V-E-??-?-1-5700

  Diagram VVS Ventilation T-V-E-??-?-6-5700

  Plantegning VVS Sanitet T-V-E-??-?-1-5200

  Diagram VVS Sanitet T-V-E-??-?-6-5200

  Plantegning EL El i terræn T-E-E-??-?-1-6000

  Plantegning EL Højspænding T-E-E-??-?-1-6200

  Plantegning EL Højspænding T-E-E-??-?-6-6200

  Plantegning EL Lavspænding T-E-E-??-?-1-6300

  Plantegning EL Tavler T-E-E-??-?-1-6310

  Plantegning EL Føringsveje T-E-E-??-?-1-6320

  Plantegning EL Hovedledninger T-E-E-??-?-1-6322

  Diagram EL Hovedledninger T-E-E-??-?-6-6322

  Plantegning EL Belysning T-E-E-??-?-1-6350

  Plantegning EL Lys armaturer T-E-E-??-?-1-6355

  Plantegning EL Øvrige lavsp. anlæg T-E-E-??-?-1-6360

  Plantegning EL Kommunikation T-E-E-??-?-1-6410

  Plantegning EL Dataanlæg T-E-E-??-?-1-6420

  Plantegning EL Automation T-E-E-??-?-1-6440

  Plantegning EL Sikringsanlæg T-E-E-??-?-1-6460

  Plantegning EL Adgangskontrol T-E-E-??-?-1-6460

  Plantegning EL Indbrud T-E-E-??-?-1-6470

  Plantegning EL Brandsikring T-E-E-??-?-1-6480

  Plantegning EL Udligningsforbindelser T-E-E-??-?-1-6830

  Plantegning Landskab Tunneller T-L-E-X?-?-1-2040

  Plantegning Landskab Kloak T-L-E-X?-0-1-5000

  Plantegning Landskab Vand T-L-E-X?-0-1-5030

  Plantegning Landskab Varme T-L-E-X?-0-1-5050

  Plantegning Landskab Belysning T-L-E-X?-0-1-6020

  Plantegning Landskab Højspænding T-L-E-X?-0-1-6200

  Plantegning Landskab Lavspænding T-L-E-X?-0-1-6300

  Plantegning Landskab Elevatorer T-L-E-X-X-1-6610

  Plantegning Landskab Oversigtskort arkitekt T-L-E-X?-0-1-7000

  Plantegning Landskab Snerydning T-L-E-X?-0-1-7280

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [26]

  Plantegning Landskab Beplantning T-L-E-X?-0-1-8300

  Plantegning Anlæg-Vej Parkering T-TV-E-X?-0-1-AFKT

  i 3d tegninger eller projektfasen kan disse bruges

  Plantegning Arkitekt Indervægge typer T-A-E-??-?-1-2200

  Plantegning Arkitekt Indervægge komplemntering T-A-E-??-?-1-3200

  Plantegning Arkitekt Dør typer T-A-E-??-?-1-3220

  Plantegning Arkitekt Dæk komplementering T-A-E-??-?-1-3300

  Plantegning Arkitekt Dæk overflader T-A-E-??-?-1-4300

  Fagmodelfiler

  Tegningstype Entreprise Underentreprise Tegningsnummer - papir og Elektronisk

  Plantegning Arkitekt Grundlag F-A-E-??-?-1-0000

  PlanTegning Arkitekt Indretning F-A-E-??-?-1-7930

  Plantegning Arkitekt Loftplan F-A-E-??-?-1-3500

  Plantegning Arkitekt Fast Inventar F-A-E-??-?-1-7000

  Plantegning Arkitekt M2 F-A-E-??-?-1-4900

  Plantegning Arkitekt Rumnummer F-A-E-??-?-1-9900

  Plantegning Konstruktion Terræn F-K-E-??-?-1-1000

  Plantegning Konstruktion Fundament F-K-E-??-?-1-1200

  Plantegning Konstruktion Terrændæk F-K-E-??-?-1-1300

  Plantegning Konstruktion Primær dele F-K-E-??-?-1-2100

  Plantegning Konstruktion Dæk F-K-E-??-?-1-2300

  Plantegning Konstruktion Trappe F-K-E-??-?-1-2400

  Plantegning Konstruktion Tag F-K-E-??-?-1-2700

  Plantegning Konstruktion Detalje og armering F-K-E-??-?-1-2900

  Plantegning Konstruktion Kompletering F-K-E-??-?-1-3200

  Plantegning Myndigheder Brandplan F-Y-E-??-?-1-8940

  Plantegning Myndigheder Gennemføringer F-Y-E-??-?-1-8941

  Plantegning Myndigheder Brandskel F-Y-E-??-?-1-8942

  Flugtvejsplaner, lever sit eget liv da kommunen sætter krav til opbygningen, Til selve Flugtvejsplanen lægges F-A-E-??-?-1-000 ind som overlay

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [27]

  Plantegning VVS Afløb F-V-E-??-?-1-5200

  Diagram VVS Afløb F-V-E-??-?-6-5200

  Plantegning VVS Kold vand F-V-E-??-?-1-5300

  Diagram VVS Kold vand F-V-E-??-?-6-5300

  Plantegning VVS Varm vand F-V-E-??-?-1-5320

  Diagram VVS Varm vand F-V-E-??-?-6-5320

  Plantegning VVS Behandlet vand F-V-E-??-?-1-5350

  Diagram VVS Behandlet vand F-V-E-??-?-6-5350

  Plantegning VVS Luftarter F-V-E-??-?-1-5400

  Diagram VVS Luftarter F-V-E-??-?-6-5400

  Plantegning VVS Varme F-V-E-??-?-1-5600

  Diagram VVS Varme F-V-E-??-?-6-5600

  Plantegning VVS Køl F-V-E-??-?-1-5500

  Diagram VVS Køl F-V-E-??-?-6-5500

  Plantegning VVS Ventilation F-V-E-??-?-1-5700

  Diagram VVS Ventilation F-V-E-??-?-6-5700

  Plantegning VVS Sanitet F-V-E-??-?-1-5200

  Diagram VVS Sanitet F-V-E-??-?-6-5200

  Plantegning EL El i terræn F-E-E-??-?-1-6000

  Plantegning EL Højspænding F-E-E-??-?-1-6200

  Plantegning EL Højspænding F-E-E-??-?-6-6200

  Plantegning EL Lavspænding F-E-E-??-?-1-6300

  Plantegning EL Tavler F-E-E-??-?-1-6310

  Plantegning EL Føringsveje F-E-E-??-?-1-6320

  Plantegning EL Hovedledninger F-E-E-??-?-1-6322

  Diagram EL Hovedledninger F-E-E-??-?-6-6322

  Plantegning EL Belysning F-E-E-??-?-1-6350

  Plantegning EL Lys armaturer F-E-E-??-?-1-6355

  Plantegning EL Øvrige lavsp. anlæg F-E-E-??-?-1-6360

  Plantegning EL Kommunikation F-E-E-??-?-1-6410

  Plantegning EL Dataanlæg F-E-E-??-?-1-6420

  Plantegning EL Automation F-E-E-??-?-1-6440

  Plantegning EL Sikringsanlæg F-E-E-??-?-1-6460

  Plantegning EL Adgangskontrol F-E-E-??-?-1-6460

  Plantegning EL Indbrud F-E-E-??-?-1-6470

  Plantegning EL Brandsikring F-E-E-??-?-1-6480

  Plantegning EL Udligningsforbindelser F-E-E-??-?-1-6830

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [28]

  Plantegning Landskab Tunneller F-L-E-X?-?-1-2040

  Plantegning Landskab Kloak F-L-E-X?-0-1-5000

  Plantegning Landskab Vand F-L-E-X?-0-1-5030

  Plantegning Landskab Varme F-L-E-X?-0-1-5050

  Plantegning Landskab Belysning F-L-E-X?-0-1-6020

  Plantegning Landskab Højspænding F-L-E-X?-0-1-6200

  Plantegning Landskab Lavspænding F-L-E-X?-0-1-6300

  Plantegning Landskab Elevatorer F-L-E-X-X-1-6610

  Plantegning Landskab Oversigtskort arkitekt F-L-E-X?-0-1-7000

  Plantegning Landskab Snerydning F-L-E-X?-0-1-7280

  Plantegning Landskab Beplantning F-L-E-X?-0-1-8300

  Plantegning Anlæg-Vej Parkering F-TV-E-X?-0-1-AFKT

  Plantegning Arkitekt Indervægge typer F-A-E-??-?-1-2200

  Plantegning Arkitekt Indervægge typer F-A-E-??-?-1-3200

  Plantegning Arkitekt Dør typer F-A-E-??-?-1-3220

  Plantegning Arkitekt Dæk komplementering F-A-E-??-?-1-3300

  Plantegning Arkitekt Dæk overflader F-A-E-??-?-1-4300

  Modelfiler

  Tegningstype Entreprise Underentreprise Tegningsnummer - papir og Elektronisk

  Plantegning Arkitekt Grundlag M-A-E-??-?-1-0000

  PlanTegning Arkitekt Indretning M-A-E-??-?-1-7930

  Plantegning Arkitekt Loftplan M-A-E-??-?-1-3500

  Plantegning Arkitekt Fast Inventar M-A-E-??-?-1-7000

  Plantegning Arkitekt M2 M-A-E-??-?-1-4900

  Plantegning Arkitekt Rumnummer M-A-E-??-?-1-9900

  Plantegning Konstruktion Terræn M-K-E-??-?-1-1000

  Plantegning Konstruktion Fundament M-K-E-??-?-1-1200

  Plantegning Konstruktion Terrændæk M-K-E-??-?-1-1300

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [29]

  Plantegning Konstruktion Primær dele M-K-E-??-?-1-2100

  Plantegning Konstruktion Dæk M-K-E-??-?-1-2300

  Plantegning Konstruktion Trappe M-K-E-??-?-1-2400

  Plantegning Konstruktion Tag M-K-E-??-?-1-2700

  Plantegning Konstruktion Detalje og armering M-K-E-??-?-1-2900

  Plantegning Konstruktion Kompletering M-K-E-??-?-1-3200

  Plantegning Myndigheder Brandplan M-Y-E-??-?-1-8940

  Plantegning Myndigheder Gennemføringer M-Y-E-??-?-1-8941

  Plantegning Myndigheder Brandskel M-Y-E-??-?-1-8942

  Kun tegningsfil med underliggende arkitektgrundlag- gælder for flugtvejsplaner.

  Plantegning VVS Afløb M-V-E-??-?-1-5200

  Diagram VVS Afløb M-V-E-??-?-6-5200

  Plantegning VVS Kold vand M-V-E-??-?-1-5300

  Diagram VVS Kold vand M-V-E-??-?-6-5300

  Plantegning VVS Varm vand M-V-E-??-?-1-5320

  Diagram VVS Varm vand M-V-E-??-?-6-5320

  Plantegning VVS Behandlet vand M-V-E-??-?-1-5350

  Diagram VVS Behandlet vand M-V-E-??-?-6-5350

  Plantegning VVS Luftarter M-V-E-??-?-1-5400

  Diagram VVS Luftarter M-V-E-??-?-6-5400

  Plantegning VVS Varme M-V-E-??-?-1-5600

  Diagram VVS Varme M-V-E-??-?-6-5600

  Plantegning VVS Køl M-V-E-??-?-1-5500

  Diagram VVS Køl M-V-E-??-?-6-5500

  Plantegning VVS Ventilation M-V-E-??-?-1-5700

  Diagram VVS Ventilation M-V-E-??-?-6-5700

  Plantegning VVS Sanitet M-V-E-??-?-1-5200

  Diagram VVS Sanitet M-V-E-??-?-6-5200

  Plantegning EL El i terræn M-E-E-??-?-1-6000

  Plantegning EL Højspænding M-E-E-??-?-1-6200

  Plantegning EL Højspænding M-E-E-??-?-6-6200

  Plantegning EL Lavspænding M-E-E-??-?-1-6300

  Plantegning EL Tavler M-E-E-??-?-1-6310

  Plantegning EL Føringsveje M-E-E-??-?-1-6320

  Plantegning EL Hovedledninger M-E-E-??-?-1-6322

  Diagram EL Hovedledninger M-E-E-??-?-6-6322

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [30]

  Plantegning EL Belysning M-E-E-??-?-1-6350

  Plantegning EL Lys armaturer M-E-E-??-?-1-6355

  Plantegning EL Øvrige lavsp. anlæg M-E-E-??-?-1-6360

  Plantegning EL Kommunikation M-E-E-??-?-1-6410

  Plantegning EL Dataanlæg M-E-E-??-?-1-6420

  Plantegning EL Automation M-E-E-??-?-1-6440

  Plantegning EL Sikringsanlæg M-E-E-??-?-1-6460

  Plantegning EL Adgangskontrol M-E-E-??-?-1-6460

  Plantegning EL Indbrud M-E-E-??-?-1-6470

  Plantegning EL Brandsikring M-E-E-??-?-1-6480

  Plantegning EL Udligningsforbindelser M-E-E-??-?-1-6830

  Plantegning Landskab Tunneller M-L-E-X?-?-1-2040

  Plantegning Landskab Kloak M-L-E-X?-0-1-5000

  Plantegning Landskab Vand M-L-E-X?-0-1-5030

  Plantegning Landskab Varme M-L-E-X?-0-1-5050

  Plantegning Landskab Belysning M-L-E-X?-0-1-6020

  Plantegning Landskab Højspænding M-L-E-X?-0-1-6200

  Plantegning Landskab Lavspænding M-L-E-X?-0-1-6300

  Plantegning Landskab Elevatorer M-L-E-X-X-1-6610

  Plantegning Landskab Oversigtskort arkitekt M-L-E-X?-0-1-7000

  Plantegning Landskab Snerydning M-L-E-X?-0-1-7280

  Plantegning Landskab Beplantning M-L-E-X?-0-1-8300

  Plantegning Anlæg-Vej Parkering M-TV-E-X?-0-1-AFKT

  Plantegning Arkitekt Indervægge typer M-A-E-??-?-1-2200

  Plantegning Arkitekt Indervægge typer M-A-E-??-?-1-3200

  Plantegning Arkitekt Dør typer M-A-E-??-?-1-3220

  Plantegning Arkitekt Dæk komplementering M-A-E-??-?-1-3300

  Plantegning Arkitekt Dæk overflader M-A-E-??-?-1-4300

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [31]

  Bilag I : Flugtvejsplaner

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [32]

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [33]

  Bilag J : Flugtvejsplaner

 • Driftsafdelingen

  Byggeafdelingen Glostrup Hospital

  Procedurebeskrivelse

  [34]

  Y Appendiks 1.08 CAD manual.pdfAppendiks 1.08 Cad manual.pdfAppendiks 1.08 Cad manual.pdfAppendiks 1.09 Cad manual.pdf