¢â‚¬â€Posibile abord¤’ri ale politicilor la nivel U.E. ¨â„¢i ... prive¨â„¢te strategia de migra¨â€ie £®n scop

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ¢â‚¬â€Posibile abord¤’ri ale politicilor la nivel U.E....

 • 1

  PLANUL SECTORIAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE AL

  MINISTERULUI MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE PENTRU

  PERIOADA 2018 – 2020

  „Posibile abordări ale politicilor la nivel U.E. și

  național în perspectiva Președinției române a Consiliului

  Uniunii Europene (Consiliul U.E.)”

  Etapa 2 – Propuneri de măsuri la nivel U.E. în vederea realizării echilibrului dintre

  cererea și oferta de muncă în contextul asigurării Președinției Române a Consiliului U.E.

 • 2

  REZUMATUL ETAPEI În cadrul acestei etape au fost analizate politicile adoptate de patru țări considerate surse de

  emigrație (Bulgaria, Cehia, Polonia, Ungaria) și, respectiv, din patru țări considerate destinații

  tradiționale ale imigrației forței de muncă (Germania, Spania, Franța și Italia). Criteriile de

  analiză a politicilor de migrație au fost în cazul tuturor țărilor următoarele: problema drepturilor

  de intrare și de ședere, dar și accesul pe piața muncii, recunoașterea calificărilor profesionale și

  educației formale, accesul lucrătorilor străini la avantajele și beneficiile sociale, gestionarea

  mobilităților de studiu și măsurile privind combaterea imigrației ilegale și a traficului de

  persoane. În plus, în cadrul aalizei țărilor considerate surse de imigrație a fost acordată o atenție

  sporită politicilor de retenție și repatriere, iar în cazul țărilor destinație a imigrației analiza s-a

  concentrat și asupra acordurilor bilaterale în scopul imigrației forței de muncă. În cele din urmă,

  în cadrul etapei au fost analizate principalele tendințe ale pieței muncii din Uniunea Europeană

  (UE), avându-se în vedere și două cazuri, România și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de

  Nord (Regatul Unit).

  În cazul țărilor sursă a imigrației, analiza politicilor guvernamentale adoptate de aceste țări relevă

  atât o eterogenitate de la un stat la altul, cât și o lipsă de coerență în cadrul aceleași țări în ceea ce

  privește strategia de migrație în scop de muncă. În acest sens, o serie de elemente care pot

  asigura o viziune coezivă asupra politicilor migației în scop de muncă, aplicabile și în cazul

  României, ar trebui să se refere la: (1) acțiuni de retenție a forței de muncă; (2) planuri și

  programe de repatriere a cetățenilor care sunt angajați în alte țări; (3) simplificarea și

  armonizarea regulilor de intrare, ședere și acces pe piața muncii a străinilor (eliberarea

  permiselor de muncă, acordarea de acces la beneficiile și avantajele sociale, recunoașterea

  calificărilor și accesul la profesiile reglementate); (4) consolidarea programelor de integrare a

  cetățenilor repatriați și a imigranților; (5) încurajarea migrației pentru studii și educație; (6)

  descurajarea migrației ilegale și a traficului de persoane și încurajarea acordurilor bilaterale în

  scopul migrației de muncă. În contextul unui dezechilibru semnificativ pe piața forței de muncă,

  țările sursă a imigrației au nevoie de politici de retenție și repatriere a propriilor lucrători

  orientate către: (1) combaterea fenomenului de brain drain prin: (a) retenția persoanelor înalt

  calificate în țara de origine; (b) atragerea în țară a cercetătorilor cu experiență și a tinerilor

  cercetători care își desfășoară activitatea în străinătate; (2) stimularea revenirii în țară a

  cetățenilor proprii care lucrează în alte țări prin: (a) realizarea unor campanii de informare; (b)

 • 3

  acordarea unor facilități de natură fiscală; (c) acordarea de sprijin în vederea identificării unui loc

  de muncă în țara de origine; (d) acordarea de sprijin în vederea reintegrării și stabilirii definitive

  în țara de origine; (e) acordarea de asistență în privința reglementărilor juridice, pieței muncii,

  sistemului de securitate socială, sistemului educațional, etc. Succesul unei strategii de retenție și

  repatriere a propriilor cetățeni, care poate fi aplicată și în cazul României, depinde de: (1) fixarea

  unor obiective clare; (2) definirea corectă a publicului țintă și înțelegerea nevoilor acestuia; (3)

  asumarea unor termene bine definite; (4) implementarea unor acțiuni concrete de readaptare și

  reintegrare; (5) alocarea unor fonduri bugetare suficiente; (6) identificarea unor metode de

  cuantificare (orientate către indicatorii de rezultat și nu către cei de proces) care să permită o

  evaluare continuă, obiectivă și corectă a strategiilor aplicate.

  În urma analizei, o serie de măsuri au fost desprinse din experiența statelor de destinație ale

  imigranților care pot fi replicate în cadrul politicilor statelor care doresc să integreze în

  economiile lor forță de muncă imigrantă, inclusiv în cazul României: (1) asigurarea conformității

  acordurilor cu normele internaționale privind drepturile omului și ale muncii lucrătorilor

  imigranți; (2) asigurarea transparenței și publicității privind difuzarea acordurilor bilaterale care

  reglementează munca imigranților; (3) instruirea adecvată a principalilor actori care iau parte la

  controlul și integrarea forței de muncă imigrante: angajați ai statului, imigranți, angajatori,

  organizații de recrutare, uniuni sindicale, ONG-uri care se ocupă cu asistența imigranților; (4)

  garantarea transparenței legale a contractului de muncă, respectiv depunerea tuturor diligențelor

  ca tot conținutul legal al acestuia să fie transmis și explicat în timp util actorilor care iau parte la

  proces, dar în special imigranților; (5) includerea în toate acordurile bilaterale cu privire la forța

  de muncă a unui plan de diseminare a informației, care să cuprindă traduceri și acces facil, în

  timp real la resurse web care să informeze atât angajatorul din țara de destinație cât și imigrantul

  din țara de origine de toate problemele legale și de integrare în noul loc de muncă; (6)

  proiectarea unor programe de formare profesională sau pregătitoare de învățare a limbii

  autohtone a țării destinație și a particularităților culturale ale acesteia, care ar trebui să ușureze

  integrarea socio-economică a imigranților; (7) monitorizarea respectării acordurilor bilaterale de

  către instituțiile și agenții economici implicați în derularea lor; (8) monitorizarea dimensiunii de

  gen a imigrației în condițiile în care noua tendință o reprezintă preponderența imigranților de gen

  feminin ; (9) introducerea de măsuri concrete de implementare și evaluare a acordurilor

  bilaterale, completarea și îmbunătățirea lor cu: planul pentru diseminarea prevederilor

 • 4

  acordului, compendiul practicilor corecte de recrutare, stabilirea unui model standard de

  contract, stabilirea unui nomenclator de măsuri de protecție a salariilor, stabilirea

  unui nivel minim al salariilor, explicarea procedurilor de monitorizare a

  contractelor de muncă și a conformității la locul de muncă după semnarea contractelor; (10)

  realizarea de programe care să încurajeze întoarcerea voluntară a migranților în țara de origine

  după expirarea contractelor de muncă; (11) realizarea de programe de tip follow-up după

  încheierea contractelor imigranților și întoarcerea lor în țara de origine, în asistarea găsirii unui

  loc de muncă și de a exploata avantajele câștigate în urma muncii într-o țară dezvoltată; (12)

  realizarea unor baze de date comune cu situația forței de muncă din statele de destinație ale

  imigranților, cu necesarul pe domenii de activitate și zone geografice, precum și a unor baze de

  date nominale cu imigranții și calificările lor, precum și domeniile vizate, pentru a permite

  statelor să își ușureze unul altuia presiunea din partea imigranților într-un anumit câmp, prin

  transferul interesului lor; (13) realizarea unor anchete sociale de consultare a opiniei publice cu

  privire la imigrație pentru a putea preîntâmpina eventualele probleme sau mișcări sociale cauzate

  de un flux mare de imigranți diferiți cultural și religios; (14) realizarea unor simulări

  demografice cu privire la impactul schimbării structurii populației prin afluxul de imigranți.

  În ceea ce privește analiza principalelor tendințe ale pieței muncii din Uniunea Europeană,

  concluzia de bază este aceea a menținerii unui decalaj major între piața româneasca și piețele

  muncii din statele membre avansate economic ale Uniunii Europene, în ciuda unor progrese

  simțitoare ale României în ultimii ani (proces de convergență). Această diferență este

  semnificativă și față de Regatul Unit și se referă în special la oportunitățile de ocupare. Diferența

  este marcantă în favoarea Regatului Unit ceea ce explică atractivitatea continuă a acestei piețe

  pentru lucrătorii români mobili, în ciuda îmbunătățirii marcante a situației pe piața românească a

  muncii, după recesiunea econo