of 151 /151
JUFBDJWB [email protected] UJDJ[ CBJONIWBW ULNRJDBS [email protected] FJUI[JN S\OJW JDAB[ Cbjmudjn \ntud @l`lnuab Wjfja Wjtu Wyjrjt Dlfufusjn Uriorj` Wtucb W: Sldnbd Bnhir`jtbdj Ifla= [[email protected]_JSB [email protected] 5158583 M\[\WJN SLDNBD BNHI[@JSBDJ WLDIFJA SBNOOB SLDNIFIOB OJ[\S ;5:;

APLIKASI SISTEM PAKAR DIAGNOSIS PENYAKIT ASMA

Embed Size (px)

Text of APLIKASI SISTEM PAKAR DIAGNOSIS PENYAKIT ASMA

 • 7/23/2019 APLIKASI SISTEM PAKAR DIAGNOSIS PENYAKIT ASMA

  1/151

  JUFBDJWB [email protected] UJDJ[

  CBJONIWBW ULNRJDBS [email protected]

  FJUI[JN S\OJW JDAB[

  Cbjmudjn \ntud @l`lnuab Wjfja Wjtu Wyjrjt Dlfufusjn

  Uriorj` Wtucb W: Sldnbd Bnhir`jtbdj

  Ifla=

  [[email protected]_JSB

  [email protected] 5158583

  M\[\WJN SLDNBD BNHI[@JSBDJ

  WLDIFJA SBNOOB SLDNIFIOB OJ[\S

  ;5:;

 • 7/23/2019 APLIKASI SISTEM PAKAR DIAGNOSIS PENYAKIT ASMA

  2/151

  [email protected][ ULNOLWJAJN

  JUFBDJWB [email protected] UJDJ[

  CBJONIWBW ULNRJDBS [email protected]

  Ifla=

  [[email protected]_JSB

  [email protected] 5158583

  Fjpirjn Suojs Jdabr Bnb Slfja Cbsltumub Ujnbtbj Wbcjno Suojs Jdabr Wlkjojb

  Dlflnodjpjn Suojs Jdabr& Sjaun Jdjcl`bd ;5:;);5:7

  @lnyltumub&

  Cisln Ul`kb`kbno B Cisln Ul`kb`kbno BB

  Cr. Caj`b Miajr Cj`brb& @.Wb. Jtl Wusjnti& @S.

  NBCN = 53;

 • 7/23/2019 APLIKASI SISTEM PAKAR DIAGNOSIS PENYAKIT ASMA

  3/151

  b

  [[email protected]_JSB& 5158583

  Jpfbdjsb Wbstl` Ujdjr Cbjonisbs Ulnyjdbt Js`j.

  Cbkjwja Kb`kbnojn Kjpjd Cr. Caj`b Miajr Cj`brb& @.Wb. Wlkjojb Cisln

  Ul`kb`kbno B cjn Kjpjd Jtl Wusjnti& @S. Wlkjojb Cisln Ul`kb`kbno BB:;8 ajf$xv) ?3 oj`kjr) 37 tjklf) :? cjhtjr pustjdj !;5:; - :223") fj`pbrjn

  JKWS[JD

  Wbstl` pjdjr `lrupjdjn sjfja sjtu gjkjno dlglrcjsjn kujtjn yjno

  `l`plfjmjrb kjojb`jnj `lnojcipsb gjrj slirjno pjdjr klrpbdbr cjn klrnjfjr

  cjfj` `lnylflsjbdjn sujtu plr`jsjfjanjn& cjn `l`kujt sujtu dlputusjn

  `jupun `lnoj`kbf dlsb`pufjn cjrb slmu`fja hjdtj yjno jcj. Wj`pjb sjjt bnb

  sucja jcj klklrjpj ajsbf plrdl`kjnojn sbstl` pjdjr cjfj` klrkjojb kbcjno

  slsujb clnojn dlpjdjrjn slslirjno. Ujcj plnlfbtbjn bnb jdjn cbrjngjno sujtujpfbdjsb sbstl` pjdjr untud `lncbjonisbs plnyjdbt js`j. Ulnol`kjnojn jpfbdjsb

  sbstl` pjdjr cbjonisbs plnyjdbt js`j `lrupjdjn sjfja sjtu plnojpfbdjsbjn sbstl`

  yjno tlrdi`putlrbsjsb cjfj` kbcjno dlcidtlrjn.

  Sumujn cjrb plnlfbtbjn bnb jcjfja `lnol`kjnodjn slkuja sbstl` klrkjsbs

  plnoltjaujn dlcidtlrjn cjfj` `lncbjonisbs plnyjdbt js`j yjno cjpjt

  cbtj`pbfdjn cjfj` plrjnodjt funjd jpfbdjsb klrkjsbs sbstl` pjdjr. Wlabnooj cjpjt

  `l`plr`ucja prisls plnyufuajn dlpjcj `jsyjrjdjt jwj` untud `lnoltjaub

  cltldsb cbnb olmjfj plnyjdbt js`j cjn sifusb jtju plnoikjtjn yjno kbsj cbfjdudjn

  slgjrj `jncbrb.

  Ulnjfjrjn jpfbdjsb sbstl` pjdjr bnb `lnoounjdjn tldnbd bnhlrlnsb runut

  `jmu !hirwjrc gajbnbno". Cb jnj pjcj hirwjrc gajbnbno bnb cb`ufjb clnojn

  bnhir`jsb jwjf !olmjfj jwjf" cjn klrolrjd `jmu untud `lngigiddjn bnhir`jsb

  slfjnmutnyj sj`pjb `lnl`udjn bnhir`jsb yjno slsujb clnojn djbcja& fjfu jdjn

  `lnyb`pufdjn klrupj dltlrjnojn mlnbs plnyjdbt cjn sifusb.

  Cjfj` plnol`kjnojn sbstl` pjdjr& jdjn cbounjdjn plncldjtjn dinvlnsbinjf

  clnojn `lticifiobLxplrt Wystl` Clvlfip`lnt Fbhl Gygfl !LWCFG" cjrb Curdbn

  !:223".

  Ajsbf cjrb plnlfbtbjn jcjfja plrjnodjt funjd jpfbdjsb sbstl` pjdjr

  cbjonisbs plnyjdbt js`j `l`bfbdb hjsbfbtjs yjno cjpjt `l`kjntu tlnjoj plnyufua

  cjfj` `l`klrbdjn plnyufuajn dlpjcj `jsyjrjdjt untud `lnoltjaub cltldsb cbnb

  olmjfj plnyjdbt js`j& klrcjsjrdjn jtjs mlnbs plnyjdbt js`j yjno `lnylrjno slrtj

  sifusb jtju gjrj plnoikjtjn yjno kbsj cbfjdudjn slgjrj `jncbrb.

  Djtj Dungb= LWCFG&hirwjrc gajbnbno& plnyjdbt js`j& sbstl` pjdjr

 • 7/23/2019 APLIKASI SISTEM PAKAR DIAGNOSIS PENYAKIT ASMA

  4/151

  bb

  DJSJ ULNOJNSJ[

  Jssjfj`ujfjbdu` _r. _k.

  Uumb cjn syudur plnufbs pjnmjtdjn dlajcbrjt Jffja W_S jtjs fb`pjajn

  rja`jt cjn djrunbj-Nyj slabnooj plnufbs cjpjt `lnylflsjbdjn Fjpirjn Suojs

  Jdabr bnb. Wajfjwjt slrtj sjfj` tjd fupj plnufbs gurjadjn dlpjcj Njkb Klsjr

  @uaj``jc WJ_.

  Fjpirjn bnb cbsusun slkjojb sjfja sjtu syjrjt dlfufusjn @jtj Dufbja Suojs

  Jdabr pjcj priorj` strjtj-: cb Murusjn Sldnbd Bnhir jtbdj Wldifja Sbnoob

  Sldnifiob Ojrut !WSS-Ojrut". Jcjpun mucuf cjrb Suojs Jdabr bnb jcjfja =

  Jpfbdjsb Wbstl` Ujdjr Cbjonisbs Ulnyjdbt Js`j.

  Cjfj` plnyusunjn Fjpirjn Suojs Jdabr bnb plnufbs kjnyjd sldjfb

  `lncjpjtdjn kjntujn& cirinojn& kb`kbnojn cjn pltunmud cjrb klrkjojb pbajd&

  ifla djrlnj btu rjsj tlrb`j djsba cjn plnoajrojjn yjno sltbnoob-tbnoobnyj plnufbs

  sj`pjbdjn dlpjcj yjno tlrair`jt =

  :. Kjpjd Urih. Cr. A. @. Jfb [j`cajnb& W.SU.& @.S.& slfjdu Dltuj Wldifja

  Sbnoob Sldnifiob Ojrut.;. Kjpjd Lrb Wjtrbj& W.Wb.& @.Wb.& slfjdu Dltuj Murusjn Sldnbd Bnhir`jtbdj

  Wldifja Sbnoob Sldnifiob Ojrut.

  7. Kjpjd [bncj Gjayjnj& @.S.& slfjdu Wldrltjrbs Murusjn Sldnbd Bnhir jtbdj

  cjn Diircbnjtir Suojs Jdabr.

  3. Kjpjd Futahb Nurwjncb& @.S.& slfjdu Cisln _jfb yjno tlfja `l`klrbdjn

  kb`kbnojnnyj slfj`j bnb.

 • 7/23/2019 APLIKASI SISTEM PAKAR DIAGNOSIS PENYAKIT ASMA

  5/151

  bbb

  ?. Kjpjd Cbjn Nuorjaj slfjdu stjh jc`bnbstrjsb Dlrmj Urjdtld cjn Suojs Jdabr

  cb murusjn Sldnbd Bnhir`jtbdj yjno tlfja kjnyjd `l`kjntu cjfj` `l`lnuab

  dlkutuajn plnyusunjn fjpirjn Suojs Jdabr.

  1. Jyjajncj cjn Bkuncj tlrgbntj slrtj djdjd cjn jcbddu tlrsjyjno& yjno tlfja

  `l`klrbdjn cij cjn cirinojn kjbd slgjrj `irbf& `jtlrbf `jupun spbrbtujf

  slfj`j plnyusunjn Fjpirjn Dlrmj Urjdtld bnb.

  2. Wjajkjt cjn rldjn-rldjn Sldnbd Bnhir`jtbdj ;551 Dlfjs K& Sal Mjncjs& Sal

  Gjdlp& Fjfutl& cjn BWG yjno klrsj`j-sj`j klrmujno cjfj` `lnyusun

  Fjpirjn Suojs Jdabr bnb.

  :5. Wlfurua stjh cisln cjn gbvbtjs jdjcl`bdj cb Wldifja Sbnoob Sldnifiob Ojrut.

  ::. Wplsbjf untud slslirjno yjno slfjfu `l`klrbdjn cudunojn cjn gbntjnyj.

  Cufu& dl`jrbn& sldjrjno& lsid cjn slfj`jnyj [email protected] jfwjys tioltalr.

  Ulnufbs `lnyjcjrb kjawj cjfj` plnyusunjn Fjpirjn Suojs Jdabr bnb

  `jsba mjua cjrb dlsl`purnjjn& ifla djrlnj btu drbtbd cjn sjrjn yjno `l`kjnoun

  cl`b plrkjbdjn cb `jsj yjno jdjn cjtjno slfjfu plnufbs njntbdjn. Jdabrnyj

  plnufbs klrajrjp sl`ioj Fjpirjn Suojs Jdabr bnb cjpjt klr`jnhjjt kjob plnufbs

  daususnyj cjn kjob pjrj pl`kjgj pjcj u`u`nyj.

  J`bn

  _jssjfj`ujfjbdu` _r. _k.

  Ojrut& Idtiklr ;5:;

  Ulnufbs

 • 7/23/2019 APLIKASI SISTEM PAKAR DIAGNOSIS PENYAKIT ASMA

  6/151

  bv

  CJHSJ[ BWB

  Ajfj`jn =

  JKWS[JD ...................................................................................................... b

  DJSJ ULNOJNSJ[ ..................................................................................... bb

  CJHSJ[ BWB ................................................................................................... bv

  CJHSJ[ [email protected][....................................................................................... xb

  CJHSJ[ SJKLF ........................................................................................... xbv

  KJK B ULNCJA\F\JN

  :.: Fjtjr Klfjdjno @jsjfja............................................................ :

  :.; Bclntbhbdjsb @jsjfja.................................................................. 3

  :.7 Sumujn Ulnlfbtbjn ...................................................................... 3

  :.3 Kjtjsjn @jsjfja .......................................................................