63
Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com) Tabara de vara Apuseni 2014 Facultatea de Constructii-Cluj-Napoca SRGF Aplicarea Metodei Elementelor Finite in Ingineria Geotehnica Prof. C. G. Chiorean, Univ. Tehnica din Cluj-Napoca

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Tabara de vara –Apuseni 2014

Facultatea de Constructii-Cluj-Napoca

SRGF

Aplicarea Metodei Elementelor Finite in

Ingineria Geotehnica

Prof. C. G. Chiorean, Univ. Tehnica din Cluj-Napoca

Page 2: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Sumar:

•PARTEA I-Notiuni fundamnetale in analiza neliniara a masivelor

• Formularea MEF in deplasari (Tipuri de elemente finite –starea plana de

deformatii, Elemente finite de tip bara)

• Interactiunea sol-structura (elemente plane cuplate cu elemente de tip bara)

• Incarcari (de masa, excavatie, etc).

•Surse de neliniaritate (modelarea comportarii elasto-plastice)

• Actiuni: efectul apei de infiltratie, seism, etc

• Partea II- Aplicatii software pentru ingineria geotehnica:

•Analiza stabilitatii taluzurilor

•Interventii de stabilizare a taluzurilor

•Analiza si planificarea zidurilor de sustinere

•Incarcari limita la fundatii

Page 3: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Metode de analiza

(rezistenta, stabilitate, deformabilitate)

Metode care considera echilibrul la limita, metode statice sau de

calcul la rupere

Metode numerice bazate cu precadere pe metoda elementelor finite

Limitari ale metodelor bazate pe echilibru limita:

determinarea tensiunilor si pe suprafete posibile de cedare

se admite ca in lungul suprafetei posibile de cedare pamintul este in

stadiul limita de echilibru

tensiunile initiale din masiv, istoricul evolutiei lor nu pot fi luate in

considerare

Page 4: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Metode bazate pe echilibrul limita

Metode care considera echilibrul limita Metoda Suprafata de rupere Ipoteze de calcul

Fellenius Suprafata circulara Fotele laterale sunt egale pe

cele doua fete ale fasiei

Bishop Suprafata circulara Fotele laterale sunt inegale si

oblice

Janbu Suprafata de forma oarecare Masa alunecatoare este

discretizata in fisii verticale

pe fetele acestora actioneazaeforturile normale si

tangentiale

Morgenstern &Price Suprafata de forma oarecare Se considera fortele dintre

fasii

Calcularea capacitatii portante

•Hansen; Terzaghi; Meyerhof;

Vesic; EC-8; Terzaghi (roca);

Zienkievicz (roca)

Page 5: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Tehnica MEF

Tehnica MEF permite:

determinarea starii de tensiune si deformatie initiala si evolutia acesteia in timpul

lucrarilor de interventie

zonarea portiunilor cu concentrari de tensiuni tangentiale ce pot favoriza producerea

unor alunecari

estimarea mai exacta a starii de echilibru a taluzurilor sau versantilor

Considearea mai exacta a interactiunii sol-structura si determinarea intr-o formulare

unitara a starii de tensiune si deformatie atit in masiv cit si in diversele elemente

structurale utilizate pe parcursul lucrarilor de interventie in masiv: ancoraje, piloti, ziduri

de sprijin, etc.

Page 6: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Elemente cheie in analiza neliniara prin MEF

Sisteme de ecuatii neliniare: Liniarizare (metoda secantelor/tangentelor): matricea de

rigiditate secanta/tangenta

Formularea in deplasari: functie de deplasari (aproximarea cimpului de deplasari)

principii energetice /deplsarilor virtuale: matrice caracteristice

starea de deformatie si tensiune (pe baza cimpului de deplasari)

(1) Comportarea neliniară a structurilor, sub cele doua aspecte, cel fizic şi cel geometric:.

relaţiilor neliniare între deformaţiile specifice şi deplasări.

model pe baza căruia să se deducă relaţiile constitutive neliniare -

determinarea ecuaţiilor de echilibru static (energetic).

(2) Soluţionarea sistemului de ecuaţii neliniare implică aplicarea următoarelor proceduri:

(a) Adoptarea tipului de element finit şi asocierea gradelor de libertate în funcţie de

natura problemei studiate şi de gradul de aproximare dorit.

(b) Definirea funcţiilor de deplasări pe baza cărora se definesc deplasările în

interiorul elementului finit.

(c) Exprimarea ecuaţiilor de echilibru în funcţie de deplasările gradelor de libertate

asociate elementului finit utilizat.

(d) Aplicarea unor procedee incrementale sau incremental-iterative pentru

rezolvarea sistemelor de ecuaţii neliniare rezultate.

Page 7: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Formularea matematica a MEF

Ecuatiile de echilibru

Relatiile constitutive

Ecuatiile de compatibilitate a

deformatiilor

Conditiile de margine/contur

Page 8: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Ecuatiile de echilibru-element infinitesimal

Page 9: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Relatiile intre deplasari si deformatii

(ipoteza deformatiilor mici/infinitesimale)

Page 10: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Relatiile constitutive

(material elastic)

Page 11: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Conditii de contur/margine

Conditii de compatibilitate

Page 12: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Ecuatiile elementelor finite pentru probleme de

elasticitate

Teorema energiei potentiale minime

Dintre toate configuratiile posibile pentru deplasari care satisfac compatibilitatea

deformatiilor si conditiile la limita numai cele pentru care energia potentiala are o

valoare staionara (minima) corespunde pozitiei de echilibru

Potentialul total al unui sistem (energia interna U, W potentialul fortelor exterioare)

Page 13: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Ecuatiile elementelor finite pentru probleme de

elasticitate

Page 14: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Ecuatiile elementelor finite pentru probleme de

elasticitate

Page 15: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Ecuatiile elementelor finite pentru probleme de

elasticitate

Teorema energiei potentiale minime

Page 16: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Tipuri de elemente finite: matrice caracteristice

Page 17: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Tipuri de elemente finite: matrice caracteristice

Element finit triunghiular cu trei noduri

Page 18: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Tipuri de elemente finite: matrice caracteristice

Element finite izoparametrice

Page 19: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Tipuri de elemente finite: matrice caracteristice

Element finit triunghiular cu sase noduri (T6)

Page 20: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Tipuri de elemente finite: matrice caracteristice

Element finit patrulater cu patru noduri (Q4) Element finit patrulater cu sase noduri (Q6)

Page 21: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Tipuri de elemente finite: matrice caracteristice

Page 22: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Tipuri de elemente finite: matrice caracteristice

Page 23: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Tipuri de elemente finite: matrice caracteristice

Forte nodale echivalente (consistente)

Forte de suprafata

Forte masice (de volum)

Page 24: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Tipuri de elemente finite: matrice caracteristice

Considerarea efectului apei de infiltratie. Forte nodale echivalente

Potentialul fortelor

nodale hidrostatice

Distributia hidrostatica a

presiunilor in element

Efectul presiunii apei din

pori=>tensiuni hidrostatice

Tensiuni totale (incarcari exterioare si

presiunea apei din pori)

Relatia generala de

echilibru: forte nodale

(presiunea apei din pori)

Page 25: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Tipuri de elemente finite: matrice caracteristice

Modelarea conditiilor initiale ale apei de infiltratie

Page 26: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Tipuri de elemente finite: matrice caracteristice

Procesul de excavatie. Forte nodale echivalente

Page 27: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Tipuri de elemente finite: matrice caracteristice

Evaluarea numerica a matricelor caracteristice: Integrarea numerica

Page 28: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Tipuri de elemente finite: matrice caracteristice

Evaluarea numerica a matricelor caracteristice: Integrarea numerica

Page 29: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Generarea retelei de discretizare

Elemente cheie ale retelei de discretizare (mesh)

Page 30: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Generarea retelei de discretizare

Tipuri de elemente finite

Page 31: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Generarea retelei de discretizare

Tehnica MAPARII (MESH STRUCTURAT)

Pentru elemente simple (Q4)

Page 32: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Generarea retelei de discretizare

Tipuri de elemente finite

Page 33: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Generarea retelei de discretizare

Tipuri de elemente finite

Page 34: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Generarea retelei de discretizare

TRIANGULATIA DELAUNAY (MESH NESTRUCTURAT)

Page 35: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Generarea retelei de discretizare

EDITAREA/RAFINAREA DISCRETIZARII

Rafinarea GLOBALA

(geometrica-h

refinement)

Page 36: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Generarea retelei de discretizare

Tipuri de elemente finite

Rafinarea GLOBALA

(cresterea gradului elementului finit-p refinement)

Page 37: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Generarea retelei de discretizare

Tipuri de elemente finite

Rafinarea LOCALA

(indesirea retelei in zonele cu concetrari de tensiuni: adaptiva)

Page 38: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

ASABLAREA SISTEMULUI DE ECUATII/OPTIMIZARE

Structura sistemului de ecuatii

Page 39: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

ASABLAREA SISTEMULUI DE ECUATII/OPTIMIZARE

Structura sistemului de ecuatii

Page 40: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

ASABLAREA SISTEMULUI DE ECUATII/OPTIMIZARE

Structura sistemului de ecuatii

Page 41: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

CALCULUL TENSIUNILOR

Page 42: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Elemente finite de tip bara

Page 43: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Cuplarea elementelor plane cu elemente de tip bara

Page 44: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Cuplarea elementelor plane cu elemente de tip bara

Page 45: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Cuplarea elementelor plane cu elemente de tip bara

Page 46: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Cuplarea elementelor plane cu elemente de tip bara

Page 47: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Cuplarea elementelor plane cu elemente de tip bara

Page 48: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Cuplarea elementelor plane cu elemente de tip bara

Page 49: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Modelarea matematica a comportarii elasto-plastice

Page 50: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Modelarea matematica a comportarii elasto-plastice

Page 51: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Modelarea matematica a comportarii elasto-plastice

Page 52: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Modelarea matematica a comportarii elasto-plastice

Page 53: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Modelarea matematica a comportarii elasto-plastice

Page 54: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Modelarea matematica a comportarii elasto-plastice

Page 55: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Aplicatii software in ingineria geotehnica

GFAS-Geotechnical and FEM analysis system

Analiza neliniara in element finit a urmatoarelor

probleme:

• Stabilitatea taluzurilor si versantilor

•Excavatii

•Intercatiunea teren structura

•Lucrari de stabilizare a taluzurilor

•Tasari ale rambleelor si fundatiilor

• Executia etapizata

•Tunele

Page 56: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Analiza stabilitatii taluzurilor si lucrari de

interventie-SLOPE

• Determinarea coeficientului de siguranta prin metode care considera echilibrul

limita: Fellenius, Bishop, Janbu, Bell, Sarma, Spencer, Morgenstern si Price

•Metoda DEM (Elemente discrete).

• Suprafetele de cedare circulare sau de formã oarecare

•Criterii de cedare Mohr-Coulomb (pamint) si Hoeck-Brown (roca)

• Actiunea seismului, actiunea apei de infiltratie, teren multistratificat.

• Analiza dinamica pentru o accelerogramã a proiectului, importat sau generat de

cãtre programul în sine, care calculeazã viteza si miscarea maximã a masei

potential instabile.

•Lucrãrilor de interventie si stabilizare: ziduri de sprijin, ancoraje, piloti, terenuri

armate si terasamente în trepte.

• Calcul invers (Back analysis): Determina coeziunea si unghiul de frecare

interioara corepsunzatoare unui factor de sigurantã egal cu 1.

Page 57: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Aplicatii software in ingineria geotehnica

GFAS-Geotechnical and FEM analysis system

Page 58: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Aplicatii software in ingineria geotehnica

GFAS-Geotechnical and FEM analysis system

Page 59: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Aplicatii software in ingineria geotehnica

GFAS-Geotechnical and FEM analysis system

Page 60: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Aplicatii software in ingineria geotehnica

GFAS-Geotechnical and FEM analysis system

Page 61: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Lucrari de interventie si stabilizare-SLOPE

Reducrere fortelor caretind sa produca

ruperea/cedarea

Reducerea tensiunilortangentiale de-a lungul

suprafetei de alunecare

Transferul tensiunilor laelemente structurale fundate

sau ancorate intro formatiune

stabila

Excavatii dedescaracre la partea

superioara a pantei

Micsorarea inclinariitaluzului sau

versantului

Ziduri de sprijin

Sisteme si retele de

piloti

Ancoraje

Bulonare sau tintuire

"Soil nailing"

Sporirea fortelor de

rezistenta

Cresterea tensiunilornormale pe suprafata

de alunecare

Elemente structuralecu tiranti pretensionati

Contraforti si berme la

piciorul pantei

Page 62: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Analiza stabilitatii taluzurilor si versantilor -

GFAS 2009

Analiza in element finit a urmatoarelor probleme:

• Stabilitatea taluzurilor si versantilor

•Excavatii

•Intercatiunea teren structura

•Lucrari de stabilizare a taluzurilor

•Tasari ale rambleelor si fundatiilor

• Executia etapizata

Page 63: Aplicatii software pentru ingineria geotehnica ()

Aplicatii software pentru ingineria geotehnica (www.geostru.com)

Analiza stabilitatii taluzurilor si versantilor -

GFAS 2009

Caracteristici:

•Generator automat al retelei de

discretizare

• Impunerea diverselor conditii de contur

•Incarcari distribuite, concentrate,

gravitationale,

•Elemente finite de forma triunghiulara sau

patrulatera

•Elemente de tip “beam-column”

•Relatii constitutive neliniare Mohr-

Coulomb, Von Misses, Cam Clay

•Efectul apei de infiltratie prin

determinarea spectrului hidrodinamic

•Efectul actiunii seismului