Aplicatii Rezolvate An2, Sem1,

  • View
    255

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

.

Text of Aplicatii Rezolvate An2, Sem1,

Aplicatii Expert Contabil

Aplictii rezolvate - Anul II - Semestrul 1

CUPRINS31. Studiu de caz privind ambalajele

52. Studiu de caz privind tranzactiile cu reduceri comerciale si financiare

93. Studiu de caz privind deprecierea stocurilor

114. Studiu de caz privind sistemele de contabilizare a stocurilor

155. Studiu de caz privind evaluarea stocurior la intrarea in patrimoniu

176. Studiu de caz privind imobilizarile necorporale in curs de exercitie

197. Studiu de caz privind imobilizarile corporale in curs de executie

208. Studiu de caz privind evaluarea stocurilor la iesirea din patrimoniu

229. Studiu de caz privind productia in curs de executie aferenta stocurilor

2710. Studiu de caz privind contabilizatea tranzactiilor in sistem second-hand

3011. Studiu de caz privind tranzactiile in regim de consignatie

3312. Studiu de caz privind tranzactiile la o casa de amanet

3613. Studiu de caz privind tranzactiile la o casa de schimb valutar

3914. Studiu de caz privind importul de stocuri

4015. Studiu de caz privind exportul de stocuri

4216. Studiu de caz privind contabilitatea tranzactiilor pe baza de comision

4317. Studiu de caz privind stocurile in curs de aprivizionare

4518. Studiu de caz privind stocurile trimise spre prelucrare la terti

4619. Studiu de caz privind stocurile aflate in custodie la terti

4820. Studiu de caz privind vanzarile de stocuri prin cedarea de comision

4821. Studiu de caz privind plusurile de stocuri la inventar

4922. Studiu de caz privind minusurile de stocuri la inventor

5123. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor degradate, expirate sau alte forme de scoatere din evidenta contabila

5224. Studiu de caz privind tranzactiilor privind stocurile produse ca urmare a unor cause de forta majora

5325. Studiu de caz privind tranzactiilor privind emiterea, achizitia si utilizarea tichetelor de masa

5426. Studiu de caz privind decontarile cu furnizorii si clientii

6227. Studiu de caz privind efectele comerciale de primit si de platit

6428. Studiu de caz privind evaluarea crentelor si datorilor in lei si in valuta la sfarsitul exercitiului financiar

6629. Studiu de caz privind impozitul pe profit

6630. Studiu de caz privind cheltuielile de protocol

68Bibliografie

1. Studiu de caz privind ambalajele

Societatea BAS livreaza societatii EURODIDACTICA SA marfa in valoare de 250.000 lei; 500 bucati de ambalaje la 50 lei/buc. Ambalajele protivit contractului sunt in regim de restituire, la 5 zile dupa livrarea produselor. Nici una din cele doua societati NU aplica sistemul de TVA la incasare.a) In contabilitatea furnizorului au loc urmatoarelor operatii potrivit facturii fiscale la

livrarea marfii:

4111=% 341.000,00 lei

Clienti, analitic distinct707 250.000,00 lei

Venituri din vnzarea mrfurilor

4427 60.000,00 lei

TVA colectata

419 25.000,00 lei

Clienti - creditori

4427 6.000,00 lei

TVA colectata,analitic Ambalaje in regim de restituit

Dupa 3 zile de la expedierea marfii, furnizorul primeste ambalajele in buna stare:%=4111 31.000,00 lei

419Clienti, analitic distinct 25.000,00 lei

Clienti - creditori

4427 6.000,00 lei

TVA colectata,analitic Ambalajein regim de restituit

In situatia in care clientul returneaza ambalaje intr-o cantitate mica - 300 bucati (restul de 200 bucati fiind pastrate de acesta), pentru cele 300 bucati ambalaje primite, furnizorul se inregistreaza in contabilitate astfel:%=4111 18.600,00 lei

419Clienti, analitic distinct 15.000,00 lei

Clienti - creditori

4427 3.600,00 lei

TVA colectata,analitic Ambalaje in regim de restituit

Pentru cele 200 bucati, ambalaje pastrate de client, furnizorul va emite o noua factura fiscala.Pretul de vanzare este de 80 lei/buc.4111=% 19.840,00 lei

Clienti, analitic distinct708 16.000,00 lei

Venituri din activitati diverse

4427 3.840,00 lei

TVA colectata

Se regularizeaza conturile: Clienti creditori (419) si TVA colectata (4427)

%=4111 12.400,00 lei

419Clienti, analitic distinct 10.000,00 lei

Clienti - creditori

4427 2.400,00 lei

TVA colectata,analitic Ambalaje in regim de restituit

b) In contabilitatea clientului la primirea facturii fiscale de la furnizor, au loc

urmatoarele inregistrari contabile:

%=401 341.000,00 lei

371Funizor,analitic distinct 250.000,00 lei

Marfuri

4426 60.000,00 lei

TVA deductibila

409 25.000,00 lei

Furnizori - debitori

4426 6.000,00 lei

TVA deductibila,analitic Ambalaje in regim de restituit

Daca clientul restituie integral ambalajele in termen de 5 zie de la receptionare:

401=% 31.000,00 lei

Funizor,analitic distinct409 25.000,00 lei

Furnizori - debitori

4426 6.000,00 lei

TVA deductibila,analitic Ambalaje in regim de restituit

Daca clientul returneaza doar 300 bucati ambalaje, iar restul de 200 le retine in firma sa:

401=% 18.600,00 lei

Funizor,analitic distinct409 15.000,00 lei

Furnizori - debitori

4426 3.600,00 lei

TVA deductibila,analitic Ambalaje

in regim de restituit

Inregistrarea facturii de la furnizor pentru cele 200 bucati ambalaje retinute. Pretul pentru acestea este de 80lei/buc.

%=401 19.840,00 lei

381Funizor,analitic distinct 16.000,00 lei

Ambalaje

4426 3.840,00 lei

TVA deductibila

Regularizarea conturilor 409_Furnizori - debitori si 4426_TVA deductibila:

401=% 12.400,00 lei

Funizor,analitic distinct409 10.000,00 lei

Furnizori - debitori

4426 2.400,00 lei

TVA deductibila,analitic Ambalaje

in regim de restituit

2. Studiu de caz privind tranzactiile cu reduceri comerciale si financiareReducerile pot fi acordate prin doua categorii:

a) Prin intermediul facturilor initiale.

Reducerile comerciale acordate de furnizori si inscrise pe factura de achizitie ajusteaza insensul reducerii costului de achizitie a bunurilor.

Reducerile comerciale pot fi de exemplu>

Rabaturile se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare;

Remizele se primesc in cazul vanzarilor superioare volumului convenit sau daca cumparatorul are un statut preferential; si

Risturnele sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tranzactiilor efectuate cu acelasi tert, in decursul unei perioade determinate.

b) Prin intermediul facturilor ulterioare.

Reducerile comerciale primite ulterior facturarii, respectiv acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distict in contabilitate (contul 609>, respectiv contul 709 1 si 156>2; b) sa tina evidenta operatiunilor pentru care se aplica regimul special.

Persoana impozabila revanzatoare care efectueaza atat operatiuni supuse regimului normal de taxa, cat si regimului special, trebuie sa indeplineasca urmatoarele obligatii: a) sa tina evidente separate pentru operatiunile supuse fiecarui regim; b) sa stabileasca taxa colectata in cadrul regimului special pentru fiecare perioada fiscala in care trebuie sa depuna decontul de taxa, conform art. 156>1 si 156>2.

In acest sens, punctul 64 din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca persoana impozabila revanzatoare va indeplini urmatoarele obligatii:

a) va tine un jurnal special de cumparari in care se inscriu toate bunurile supuse regimului special; b) va tine un jurnal special de vanzari in care se inscriu toate bunurile livrate in regim special; c) va tine un registru comparativ care permite sa se stabileasca, la finele fiecarei perioade fiscale, alta decat ultima perioada fiscala a anului calendaristic, totalul bazei de impozitare pentru livrarile efectuate in respectiva perioada fiscala si, dupa caz, taxa colectata; d) va tine evidenta separata pentru stocurile de bunuri supuse regimului special; e) va emite o factura prin autofacturare catre fiecare furnizor de la care achizitioneaza bunuri supuse regimului special si care nu este obligat sa emita o factura. La factura se anexeaza declaratia furnizorului care confirma ca acesta nu a beneficiat de nicio scutire sau rambursare a taxei pentru cumpararea, importul sau achizitia intracomunitara de bunuri livrate de persoana impozabila revanzatoare. Factura emisa prin autofacturare trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:

1. numarul de ordine si data emiterii facturii; 2. data achizitiei si numarul cu care a fost inregistrata in jurnalul special de cumparari prevazut la lit. a) sau data primirii bunurilor; 3. numele si adresa partilor; 4. codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile revanzatoare; 5. descrierea si cantitatea de bunuri cumparate sau primite; 6. pretul de cumparare, care se inscrie in factura la momentul cumpararii pentru bunurile in regim de consignatie.

Se achizitioneaza 1.500 kg haine la pretul de 55 lei/kg. In baza procesului verbal rezulta 30.000 buc., la pretul de 2,75 lei/buc. (1.500 kg*55 lei/kg = 82.500 lei: 30.000 buc).371=401 82.500 lei

MarfuriFurnizori

Cand se introduce NIR-ul, intrarea va fi de 30.000 buc. la pretul de 2,75 lei/buc. (pret furnizor) si pretul de vanzare de 5 lei/buc. (pret de vanzare cu amanuntul).371=378 67.500 lei

MarfuriDiferente de pret la marfuri[(5 lei/buc. - 2,75 lei/buc.) * 30.000 buc.)]

Achizitie marfa din import:

Inregistrarea facturii de marfa importata

371=%

Marfuri401.01

Furnizori/analitic distinct

446

Alte impozite taxe si varsaminte asimilate

Plata in vama privind taxa vamala si TVA:%=5121

446Conturi la banci in lei

Alte impozite taxe si varsaminte asimilate

4426

TVA deductibila

Achizitie marfa intracomunitara:

371=401

MarfuriFurnizori

- taxare inversa:

4426=4427

TVA deductibilaTVA colectata

Inregistrare adaos comercial

371=378

MarfuriDiferente de pret la marfuri

Inregistrare discount marfuri in rosu (cu diferenta de pret rezultata in urma aplicarii

discountului):

371=378

MarfuriDiferente de pret la marfuri

Vanzare pe baza bonului emis de casa de marcat

5311=%

Casa in lei707

Venituri din vanzarea marfurilor

4427

TVA colectata*

TVA colectata se determina fie conform regimului normal, fie conform regimului special pentru achizitiile din interiorul comunitatii, nu si pentru import.

Descarcarea gestiunii de marfa vanduta:607=371Pret de achizitie

Cheltuieli privind marfurileMarfuri

378=371Adaos comercial

Diferente de pret la marfuriMarfuri

11. Studiu de caz privind tranzactiile in regim de consignatieIn luna ianuarie 2012, entitatea Consignatia primeste in regim de consignatie marfuri in valoare de 50.000 lei de la entitatea Elit SRL. La entitatea Elit SRL, valoarea contabila a marfurilor este de 40.000 lei, aceasta practicand un comision de 25%. Comisionul perceput de Consignaia este de 10% din preul deponentului. Contractul este valabil in perioada ianuarie-iunie 2012 si prevede ca stocul nevandut la 30 iunie 2012 se va returna deponentului. Deponentul percepe o penalizare de 0,5% din valoarea marfurilor ramase nevandute.In cursul anului 2012, entitatea Consignatia vinde marfurile primite, astfel:- ianuarie vanzari in valoare de 10.000 lei

- martie vanzri in valoare de 15.000 lei

- aprilie vanzri in valoare de 5.000 lei

- iunie vanzri in valoare de 15.000 lei

- sfarsit iunie retur marfuri in valoare de 5.000 lei Inregistrarea operaiunilor la intreprinderea Consignatia (consignatar)

a) In luna ianuarie 2012 - se inregistreaza, extracontabil, in contul 8039 "Alte valori in afara bilantului" marfuri primite in consignatie in valoare de 50.000 lei:

Debit cont 8039 "Alte valori in afara bilantului" 50.000 lei.

b) Inregistrarea vanzarii marfurilor primite in regim de consignatie:Ianuarie 2012

vanzarea marfurilor la pretul cu amanuntul de 11.000 lei, cu un adaos

comercial de 10% (10.000+ 10.000*10% = 11.000 lei).

5311=707 11.000 lei

Casa in leiVenituri din vanzarea marfurilor

primirea facturii de la deponent in valoare de 10.000 lei.

371=401 10.000 lei

MarfuriFurnizori

scaderea din evidenta, la pretul de cumparare, a marfurilor vandute in regim de consignatie:607=371 10.000 lei

Cheltuieli privind marfurileMarfuri

si concomitent extracontabil, in Creditul contului 8039 Alte valori in afara bilantului":

8039 "Alte valori in afara bilantului

10.000 lei.

Februarie 2012 vanzarea marfurilor la pretul cu amanuntul de 16.500 lei, cu un adaos

comercial de 10% (15.000+ 15.000*10% = 11.000 lei).

5311=707 16.500 lei

Casa in leiVenituri din vanzarea marfurilor

primirea facturii de la deponent in valoare de 15.000 lei.

371=401 15.000 lei

MarfuriFurnizori

scaderea din evidenta, la pretul de cumparare, a marfurilor vandute in regim de consignatie:

607=371 15.000 lei

Cheltuieli privind marfurileMarfuri

si concomitent extracontabil, in Creditul contului 8039 Alte valori in afara bilantului":

8039 "Alte valori in afara bilantului

15.000 lei.

Pana la expirarea contractului in perioada martie- iunie 2012, in functie de valoarea vanduta in fiecare luna, pentru marfa vanduta in regim de consignatie se vor efectua inregistrari contabile similare cu cele mai sus prezentate pentru lunile ianuarie- februarie.

c) La sfarsitul lunii iunie 2012, la expirarea contractului, entitatea Consignatia a ramas cu marfuri pe stoc in valoare de 5.000 lei (50.000 lei-10.000 lei-15.000 lei-5.000 lei-15.000 lei): Inregistrarea returului de marfuri, extracontabil in Creditul contului 8039 Alte valori in afara bilantului":8039 "Alte valori in afara bilantului

5.000 lei.

Inregistrarea penalizarii, facturate de deponent pentru marfurile nevandute in valoare de 25 lei (5.000 lei*0.5%):

658=401 25 lei

Alte cheltuieli de exploatareFurnizori

Inregistrarea operaiunilor la intreprinderea Elit SRL (deponent):

faptul ca deponentul pastreaza riscurile semnificative legate de bunurile depuse spre a fi vandute in regim de consignatie, face ca acesta sa le evidentieze intr-un cont bilantier, contul 357Marfuri aflate la terti.

a) Pe baza documentelor care atesta transferul marfurilor in regim de consignatie se evidentiaza valoarea totala a marfurilor predate la consignatar:

357=371 40.000 lei

Marfuri aflate la tertiMarfuri

b) Inregistrarea vanzarii marfurilor transmise in regim de consignatie:

Ianuarie 2012

Se emite factura pentru marfurile vandute ca urmare a situatiei vanzarilor facute de consignatar si se recunosc veniturile din vanzare:

4111=707 10.000 lei

ClientiVenituri din vanzarea marfurilor

Se descarca din gestiune marfurile vandute de consignatar si facturate acestuia 7.500 lei = (10.000 lei 10.000 lei*25%):607=357 7.500 lei

Cheltuieli privind marfurileMarfuri aflate la terti

Februarie 2012 Se emite factura pentru marfurile vandute ca urmare a situatiei vanzarilor facute de consignatar si se recunosc veniturile din vanzare:

4111=707 15.000 lei

ClientiVenituri din vanzarea marfurilor

Se descarca din gestiune marfurile vandute de consignatar si facturate acestuia 11.250 lei = (15.000 lei 15.000 lei*25%):

607=357 11.250 lei

Cheltuieli privind marfurileMarfuri aflate la terti

In lunile urmatoare martie iunie 2012, pentru marfa vanduta de consignatar, deponentul va efectua inregistrarile contabile similare cu cele din lunile ianuarie-februarie.

c) La sfarsitul lunii iunie 2012, la expirarea contractului, se inregistreaza returul marfurilor nevandute de catre entitatea Consignatia in valoare de 5.000 lei si penalizarea facturata catre consignatar in valoare de 25 lei pentru marfa nevanduta: Retur marfa 3.750 lei (5.000 lei 5.000 lei*25%)371=357 5.000 lei

MarfuriMarfuri aflate la terti

Inregistrarea veniturilor din penalizari facturate consignatarului potrivit prevederilor contractuale:

4111=758 25 lei

ClientiAlte venituri din exploatare

12. Studiu de caz privind tranzactiile la o casa de amanet

La data de 01.05.N, o casa de amanet incheie un contract cu o persoana fizica, proprietara a unui set de bijuterii din aur.In baza contractului i se imprumuta persoanei fizice sum de 1.000 lei, pe termen de 12 luni. Persoana fizica, va achita casei de amanet un comision de 20%.

Inregistrarile contabile:

2678=5311 1.000 lei

Alte creante imobilizateCasa in lei

Si comcomitent, extracontabil se inregistreaza bunurile primite in regim de amanet in debitul contului 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie:

8033 1.000 lei

Valori materiale primite in pastrare sau custodie

La scadenta pot aparea mai multe situatii:I) Persoana fizica ramburseaza contravaloarea imprumutului, fara a cere prelungirea termenului de rambursare a imprumutului.Dobanzile sau comisioanele incasate de casele de amanet pentru acordarea de imprumuturi sunt considerate a fi venituri din prestarea de servicii financiare care, potrivit prevederilor Codului fiscal, sunt operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata, indiferent daca bunurile mobile depuse de catre debitor drept gaj sunt sau nu returnate.

5311=% 1.200 lei

Casa in lei2678 1.000 lei

Alte creante imobilizate

704 200 lei

Venituri din servicii prestate

Concomitent, casa de amanet va returna bunurile din custodie proprietarului, creditand contul 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie :8033 1.000 lei

Valori materiale primite in pastrare sau custodie

II) Persoana fizica nu returneaza imprumutul la scadenta, iar casa de amanet se hotaraste sa vanda bijuteriileIn cazul in care imprumutatul nu restituie imprumutul casei de amanet, casa de amanet datoreaza T.V.A. pentru valoarea obtinuta din vanzarea bunurilor care au devenit proprietatea sa.Pret evaluat

1.000

Adaos comercial 50%

500TVA 24%

360

Intrarea in gestiune a bijuteriilor, retinute vandute ca marfa tertilor:

371=% 1.860 lei

Marfuri2678 1.000 lei

Alte creante imobilizate

378 500 lei

Diferente de pret la marfuri

4428 360 lei

TVA neexigibila

Vanzarea bijuteriilor catre un tert:

5311=% 1.860 lei

Casa in lei707 1.500 lei

Venituri din vanzarea marfurilor

4427 360 lei

TVA colectata

Si concomitent scoaterea din gestiune a bunurilor gajate, prin creditarea extracontabil a contului 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie :

8033 1.000 lei

Valori materiale primite in pastrare sau custodie

Si concomitent descarcarea din gestiune a marfurilor vandute:%=371 1.860 lei

607Marfuri 1.000 lei

Cheltuieli privind marfurile

378 500 lei

Diferente de pret la marfuri

4428 360 lei

TVA neexigibila

Exigibilitatea TVA:4427=4423 360 lei

TVA colectataTVA de plata

Plata TVA luna urmatoare inregistrarii venitului:

4423=5121 360 lei

TVA de plataConturi la banci in lei

III) Persoana fizica cere prelungirea termenului de rambursare a imprumutului cu 2 luni

Data scadentei: 01.07.N.

Pentru aceasta operatiune, presupunem ca se percepe un comision, in plus, de 15%.

Comision perceput: 1.000 * 15% = 150

In fisa contului 8033 se mai adauga urmatoarele sume:

comision suplimentar = 150 lei

Total de plata (01.07.N) 200 + 150 = 350 lei de incasat

Imprumut acordat = 1.000 lei

TOTAL GENERAL = 1.350 LEI

NOTA : In cazul in care persoana fizica se prezinta la scadenta si returneaza suma imprumutata se procedeaza conform situatiei A). In caz contrar, se procedeaza conform situatiei B)IV) Casa de amanet, de comun acord cu proprietarul retine comisionul perceput, din imprumutul acordatComision 1.000 * 20% = 200

Acordarea imprumutului, plata a 800 lei si retinerea bijuteriilor cu o valoare de 1.000 lei:2678=5311 800 lei

Alte creante imobilizateCasa in lei

Concomitent, extracontabil, se inregistreaza bunurile gajate cu toata valoarea imprumutului acordat de 1.000 lei prin debitarea contului 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie :8033 800 lei

Valori materiale primite in pastrare sau custodie

La scadenta, proprietarul bijuteriilor returneaza suma imprumutata plus comisionul: 5311=% 1.200 lei

Casa in lei2678 800 lei

Alte creante imobilizate

704 200 lei

Venituri din servicii prestate

462 200 lei

Creditori diversi

Concomitent, casa de amanet va returna bunurile din custodie proprietarului, creditand contul 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie :

8033 1.000 lei

Valori materiale primite in pastrare sau custodie

In cazul in care, la scadenta, proprietarul nu se prezinta cu suma reprezentand contravaloarea imprumutului, casa de amanet devine proprietar al bijuteriilor si ii restituie diferenta pana la valoarea evaluata initial.462=5311 200 lei

Creditori diversiCasa in lei

13. Studiu de caz privind tranzactiile la o casa de schimb valutarCasele de schimb valutar pot incepe efectuarea operatiunilor de schimb valutar, printr-un numar nelimitat de puncte de schimb valutar, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au primit autorizatia emis de Banca Nationalaa Romaniei;

b) li s-a atribuit codul statistic de catre Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare punct de schimb valutar;

c) au inscris codul statistic pe stampila punctului de schimb valutar.

La sediul fiecarui punct de schimb valutar vor fi afisate la loc vizibil fotocopia scrisorii Bancii Nationale a Romaniei - Directia reglementare si autorizare de atribuire a codului statistic, precum si programul zilnic de functionare ce trebuie respectat.

Operatiunile de vanzare/cumparare pentru persoane fizice se fac pe baza de document de identitate legal valabil. Se interzice inscrierea in documentul de identitate de mentiuni privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar.

Casele de schimb valutar isi stabilesc in mod liber cursurile de schimb valutar, atat cele de cumparare, cat si cele de vanzare.

Listele cursurilor de schimb de vanzare/cumparare pentru valutele cotate si substitute de numerar, semnate de persoanele imputernicite, purtand stampila acestora, vor fi afisate la loc vizibil, pe perioada programului zilnic de lucru, urmand ca la sfarsitul zilei de lucru sa fie anexate la registrul tranzactiilor.

Entitatile intocmesc buletine de schimb valutar sau bonuri fiscale (pentru schimb valutar), potrivit prevederilor legale aplicabile.

Buletinele de schimb valutar, documente cu regim special, se intocmesc in doua exemplare:

un exemplar fiind inmanat clientului, al doilea exemplar fiind atasat la registrul tranzactiilor.

Pentru fiecare tranzactie se vor intocmi bonuri fiscale (pentru schimb valutar) sau buletine de schimb valutar, dupa caz, care trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: denumirea emitentului; adresa emitentului; codul statistic al punctului de schimb valutar; data emiterii; seria si numarul buletinului de schimb valutar/bonului fiscal (pentru schimb valutar); numele i prenumele clientului; tara clientului; categoria rezident/nerezident; documentul de identitate al clientului: tip, serie, numar; rezident/nerezident; suma incasata de la client (valute cotate/moneda nationala); cursul de schimb valutar; suma pltit clientului (valute cotate/moneda naionala); semntura casierului; stampila punctului de schimb valutar.

Pe perioada cand tehnica de calcul (aparatele de marcat electronice fiscale, calculatoarele) nu functioneaza din cauze obiective, entitatile prevazute la art. 1 vor emite buletine de schimb valutar, in conditiile prevazute de prezenta norma, prin oricare alte mijloace de editare. La remedierea defectiunii, aceste buletine de schimb valutar vor fi preluate in memoria aparatelor de marcat electronice fiscale/calculatoarelor, dupa caz, cu efectuarea mentiunii "preluat in baza de date" pe buletinele de schimb valutar respective.

La solicitarea clientului, entitatile vor inscrie pe versoul bonului fiscal (pentru schimb valutar) sau al buletinului de schimb valutar, dupa caz, seriile si numerele bancnotelor vandute acestuia.

Entitatile prevazute la art. 1 i 2 vor tine un registru zilnic al tranzactiilor, in care vor fi evidentiate cumpararile si vanzarile de valute cotate, pe feluri de valute cotate, si sumele in moneda nationala platite/incasate sau, dupa caz, transferate.

Numai personalul angajat al entitatilor are dreptul sa efectueze operatiuni de schimb valutar. Se cuprind in sfera operatiunilor scutite conform art. 141 alin. (2) din Codul fiscal si operatiunile desfasurate de casa de schimb valutar.

La casa de schimb valutar se efectueaza in luna decembrie 2012 urmatoarele operatii de vanzare/cumparare valuta de la/catre persoane fizice. (cursurile la euro nu corespund cu realitatea):01.12.2010 : Sold casa lei 3.00001.12.2010: Sold casa euro 1.50001.12.2010: Curs BNR 4,2515.12.2010 : Curs BNR 4.3515.12.2010 : Curs Cumparare euro 4,05 lei/,

15.12.2010: Curs Vanzare euro 4,56 lei/,31.12.2010: Curs BNR 4,40

Un client cumpara 2.000 euro la cursul afisat de 4,56 lei / casa de schimb vinde euro!

Un client vinde 1.500 euro la curs afisat de 4,05 lei/, casa de schimb cumpara euro!5134=5311 6.075 lei (1.500 euro*4,05 lei/eur)

Casa in valutaCasa in lei

5134=708 450 lei (4.35 lei/eur curs BNR - 4.05 lei/eur curs afisat la cumparare euro)

Casa in valutaVenituri din activitati diverse

Conform legislatiei la venituri se va inregistra numai suma ce reprezinta comisionul casei de schimb valutar la momentul tranzactiei.Sold final la sfarsitul zilei: Sold casa lei : 3.000 lei + 8.700 + 420 - 6.075 = 6.045 leiSold casa euro : 1500 - 2000 + 1500 = 1000

Sold casa euro echivalent lei: 6.375 - 8.700 + 6.075 + 450 = 4.200 lei

Sold casa euro 31.12.2010 : 1000 * curs BNR 4,40 = 4.400 lei31.12.2012 La finalul lunii/anului se face reevalurarea la curs BNR al soldului din casa valuta (devize) astfel:

5134=765 200 lei (4.400 lei - 4.200 lei)

Casa in valutaVenituri din diferente de curs valutar

14. Studiu de caz privind importul de stocuri

Diana SRL importa marfuri de la un furnizor extern Qingdao, cu sediul in China, in urmatoarele conditii: pret de cumparare 26.500 dolari (include transportul si asigurarea pe parcurs extern), taxa vamala 10%, comision vamal 0.5%, TVA 24%. Cursul de schimb valutar pentru calculul valorii in vama este de 3.45 lei/dolar. Cursul de schimb valutar aplicabil la data receptiei este de 3.50 lei/dolar. Pentru a aduce marfa in unitate Diana SRL apeleaza la serviciile unei firme de transport intern, Unit Logistic SRL, de la care primeste o factura in valoare totala de 700 lei, TVA 24%. Nici societatea Diana SRL si nici Unit Logistic SRL NU aplica sistemul de TVA la incasare.

Rezolvare:

Calculul valorii in vama:

-lei-

Pret de cumparare = 26.500 dolari*3.45lei/dolar 91.425

+taxa vamala = 10%*91,425 9.143

+comision vamal = 0.5%*91.425 457

= valoare in vama 101.025

TVA achitata in vama = 101.025*24%= 24.246 leia) Cost de achizitie:

Pret de cumparare = 26,500 dolari*3.5lei/dolar (cursul la data receptiei) 92.750

+taxa vamala = 10%*4.900 9.143

+comision vamal = 0.5%*4.900 457

+cheltuieli de transport incluse in costul de achizitie atunci cand functia de aprovizionare este externalizata 700

= Cost de achizitie 103.050

b) Receptia bunurilor:

371=% 102.350 lei

Marfuri401.01 92.750 lei

Furnizori/Qingdao

446 9.143 lei

Alte impozite taxe si varsaminte asimilate

447 457 lei

Fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate

c) Plata in vama privind taxele vamale, comisionul si TVA:

%=5121 33.846 lei

446Conturi la banci in lei 9.143 lei

Alte impozite taxe si varsaminte asimilate

447 457 lei

Fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate

4426 24.246 lei

TVA deductibila

d) Factura primita de la furnizorul de transport intern Unit Logistic SRL:%=401.02 868 lei

371Furnizori/Unit Logistic SRL 700 lei

Marfuri

4426 168 lei

TVA deductibila

e) Plata furnizorul de transport intern Unit Logistic SRL:

401.02=5121 868 lei

Furnizori/Unit Logistic SRLConturi la banci in lei

15. Studiu de caz privind exportul de stocuri

Fox Com SRL exporta marfuri unui client din afara UE pe cont propriu in conditii de livrare CIF: valoarea externa CIF 45.500 euro, transportul pe parcurs extern 600 euro, asigurare pe parcurs extern 80 euro. Valoarea cheltuielilor de transport din factura prestatorului de servicii a fost de 550 euro. Cursurile de schimb au fost: la livrarea marfurilor 4.25 lei/euro, la incasarea creantelor 4.40 lei/euro, la primirea facturii privind transportul pe parcurs extern 4.35 lei/euro, la plata transportului pe parcurs extern = 4.20 lei/euro.

Rezolvare:

In cazul conditiei CIF, vanzatorul trebuie sa efectueze asigurarea maritima care sa acopere riscul cumparatorului de pierdere sau deteriorare a marfii in timpul transportului maritim. Vanzatorul incheie contractele de asigurare si plateste prima de asigurare. Termenul CIF implica obligatia vanzatorului de vamuire a marfii pentru export.

Potrivit conditiei FOB (Franco la bord), vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in momentul in care marfa a trecut balustrada vasului, in portul de incarcare convenit. Costurile si riscurile de pierdere si deteriorare a marfii sunt suportate din acel moment de cumparator. Termenul FOB implica obligatia vanzatorului de vamuire a marfii pentru export. Livrarea sub conditia FOB este compatibila numai cu vanzarea care implica fie un transport maritim, fie un transport fluvial de marfa.

a) Livrarea marfurilor la extern in coditii de livrare CIF:

calculul valorii externe:

-lei-

Valoarea externa CIF = 45.500 euro*4.25lei/euro (cursul la livrarea marfurilor) 193.375

Transport pe parcursul extern = 600 euro*4.25 lei/euro (cursul la livrarea marfurilor) 2.550

Asigurare pe parcurs extern = 80 euro*4.25 lei/euro (cursul la livrarea marfurilor) 340

Valoarea externa FOB =(45.500 euro - 600 euro - 80 euro)*4.25 lei/euro (cursul la livrarea marfurilor) 190.485

livrarea marfurilor:

4111=% 193.375 lei

Clienti707 190.485 lei

Venituri din vanzarea marfurilor

708 2.890 lei

Venituri din activitati diverse(2.550+340)

b) Cheltuieli de asigurare si plata lor:

inregistrarea cheltuielilor:

613=401 340 lei

Cheltuieli cu primele de asigurareFurnizori

plata cheltuielilor de asigurare:

401=5124 340 lei

FurnizoriConturi la banci in valuta

c) Incasarea contravalorii marfurilor vandute:Suma incasata = 45.500 euro*4.40 lei/euro (cursul la incasarea creantelor) = 200.200 lei.

Valoarea din factura recunoscuta anterior drept creanta = 45.500 euro * 4.25 lei/euro (cursul la livrarea marfurilor) = 193.375 lei.

5124=% 200.200 lei

Conturi la banci in valuta4111 193.375 lei

Clienti

765 6.825 lei

Venituri din diferente de curs valutar

d) Cheltuielile de transport pe parcursul extern si plata lor: inregistrarea cheltuielilor pentru suma facturata de 550 euro:

Valoarea la livrare 550 euro * 4.25 lei/euro (cursul la livrarea marfurilor) = 2.337.50 lei.

Valoarea la facturarea transportului = 550 euro* 4.35 lei/euro (cursul la primirea facturii privind transportul pe parcurs extern) = 2.392.50 lei.

%=401 2.392,50 lei

624Furnizori 2.337,50 lei

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

665 55,00 lei

Cheltuieli din diferente de curs valutar

plata cheltuielilor cu transportul pe parcurs extern pentru suma facturata:Valoarea la facturarea transportului = 550 euro* 4.35 lei/euro (cursul la primirea facturii privind transportul pe parcurs extern) = 2.392.50 lei.

Valoarea la plata = 550 euro * 4.20 lei/euro (cursul la plata transportului pe parcurs extern) = 2.310 lei.

401=% 2.392,50 lei

Furnizori5124 2.310,00 lei

Conturi la banci in valuta

765 82,50 lei

Venituri din diferente de curs valutar

recunoasterea regularizarii veniturilor pentru diferenta : 600 euro 550 euro = 50 euro * 4.25 lei/euro (cursul la livrarea marfurilor) = 212.50 lei.

708=707 212,50 lei

Venituri din activitati diverseVenituri din vanzarea marfurilor

16. Studiu de caz privind contabilitatea tranzactiilor pe baza de comision

Agentia de voiaj Paradise Travel a vandut bilete de cazare catre clientii sai in valoare de 605.000 lei (suma incasata in numerar). Agentia de voiaj recunoaste la venituri comisionul cuvenit de 10% din suma incasata, respectiv 55.000 lei si transfera companiei hoteliere valoarea biletelor vandute, mai putin comisionul retinut.

Principalele inregistrari efectuate de agentia de voiaj:

Din totalul biletelor facturate se inregistreaza separat venitul cuvenit agentiei si separat datoria fata de furnizorii de servicii, astfel:

4111=% 605.000 lei

Clienti704 55.000 lei

Venituri din servicii prestate

401 550.000 lei

Furnizori

Incasarea in numerar a biletelor vandute si facturate in valoare de 605.000 lei:

5311=4111 605.000 lei

Casa in leiClienti

Plata furnizorului de servicii hoteliere (compania hoteliera) in suma de 550.000 lei, reprezentand valoarea biletelor mai putin comisionul cuvenit de 55.000 lei:

401=5121 550.000 lei

FurnizoriConturi la banci in lei

17. Studiu de caz privind stocurile in curs de aprivizionareLa inceputul lunii martie a anului 2012, societatea Delta SRL cumpara de la un furnizor cu sediul in Statele Unite ale Americii, materii prime in valoare de 45.000 dolari. Bunurile sunt

transportate pe cale navala, iar cumparatorul intra in posesia materiilor prime din momentul in care bunurile sunt incarcate pe nava, in portul vanzatorului. In data de 09 martie 2012, transportatorul efectueaza in numele cumparatorului, atat incarcarea, cat si receptia bunurilor.

Cursul valutar utilizat la data receptiei este cursul de schimb al pietei valutare, comunicat

de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara anterioara operatiunii privind receptionarea bunurilor. Astfel, cursul valutar utilizat pentru evaluarea bunurilor receptionate este de 3.2926 lei/dolar (acesta fiind de fapt, cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei in data de 08 martie 2012, ultima zi bancara anterioara operatiunii de receptie din data de 09 martie 2012).

Cu aceasta ocazie, vanzatorul transfera cumparatorului, atat proprietatea, cat si riscurile si beneficiile. Receptia bunurilor se face de catre transportator in numele cumparatorului. La receptie nu se constata diferente fata de cantitatea livrata de vanzator, moment in care transportatorul confirma cumpartorului existenta bunurilor solicitate si transmite o copie a facturii primite de la furnizor si o copie a procesului-verbal de receptie. Pe toata perioada transportului pana la predarea bunurilor catre cumparator, acestea se afla in proprietatea cumparatorului si in raspunderea transportatorului. Plata furnizorului se face in 8 zile calendaristice de la incarcarea bunurilor pe nava transportatorului, respectiv 17 martie 2012. Cursul valutar utilizat la plata facturii este de 3.3544 lei/dolar.

Bunurile ajung in tara in data de 14 mai 2012. Odata ajunse in tara, transportatorul preda cumparatorului materiile prime si factureaza catre acesta cheltuielile de transport in valoare de

5.000 dolari. Data la care cumparatorul a acceptat factura de transport este 14 mai 2012, iar cursul valutar utilizat la reflectarea in contabilitate a acestor cheltuieli este de 3.4209 lei/dolar (cursul de schimb valutar comunicat de BNR in data de 11 mai 2012). In perioada imediat urmatoare, cumparatorul vmuieste bunurile importate si plateste taxele vamale in suma de 12.800 lei i TVA in suma de 27.360 lei. Plata cheltuielilor de transport se face in 2 zile calendaristice de la data facturarii, respectiv in data de 16 mai 2012, la cursul valutar de 3.4576 lei/dolar.Cursul valutar utilizat la data decontarii este cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de BNR din 15 mai 2012, ultima zi bancara anterioara operatiunii de decontare din data de 16 mai 2012.

Odata ajunse la cumparator, materiile prime importate sunt date in consum in vederea

prelucrarii acestora.In contabilitatea cumparatorului, materiile prime in curs de aprovizionare pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente se reflecta astfel:1. Recunoasterea stocurilor la momentul transferului riscurilor si beneficiilor (09 martie

2012). Evaluarea stocurilor se face pe baza documentatiei transmise/confirmate de transportator,

utilizandu-se cursul valutar comunicat de BNR din ultima zi bancara anterioara operatiunii de

receptie, respectiv cel din data de 8 martie 2012. Valoarea stocului este de 148.167 lei (45.000 dolari * 3.2926 lei/dolar). Intrucat stocul detinut este in curs de aprovizionare, recunoasterea se face, dupa natura acestuia, in conturile din grupa 32 "Stocuri in curs de aprovizionare".321=401 148.167 lei

Materii prime in curs de aprovizionareFurnizori

2. In data de 17 martie 2012 se plateste furnizorului suma de 45.000 dolari, la cursul valutar de 3.3544 lei/dolar (curs comunicat de BNR in data de 16 martie 2012). Contravaloarea in lei a sumei platite in valuta reprezinta 150.948 lei (45.000 dolari * 3.3544 lei/dolar).Diferentele de curs valutar nefavorabile, inregistrate la data platii, sunt de 2.781 lei [45.000 dolari * (3.2926 lei/dolar 3.3544 lei/dolar)]:

%=5124150.948 lei

401Conturi la banci in valuta148.167 lei

Furnizori

6652.781 lei

Cheltuieli din diferente de curs valutar

sau se pot face urmatoarele note contabile:401=5124150,948 lei

FurnizoriConturi la banci in valuta

Si concomitent:665=4012,781 lei

Cheltuieli din diferente de curs valutarFurnizori

3. Preluarea efectiva de la transportator, a materiilor prime importate, vamuirea acestora si recunoasterea bunurilor primite la nivelul costului de achizitie prin inregistrarea tuturor cheltuielilor atribuibile costului de achizitie. Astfel, costul de achizitie al materiilor prime, in valoare de 178.071,50 lei, cuprinde:

- pret de achizitie, stabilit la data receptiei, in valoare de 148.167 lei;

- cheltuieli de transport-aprovizionare, in valoare de 17.104,50 lei (5.000 dolari * 3.4209 lei/dolari);

- taxele vamale, in valoare de 12.800 lei.TVA platit in vama in suma de 27.360 lei nu este inclusa in costul de achizitie intrucat aceasta taxa este recuperabila.301=%178.071,50 lei

Materii prime321148.167 lei

Materii prime in curs de aprovizionare

40117.104,50 lei

Furnizori

44612.800,00 lei

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

4. Plata cheltuielilor de transport in valoare de 17.288 lei (5.000 dolari*3.4576 lei/dolar) si inregistrarea diferentelor de curs valutar nefavorabile, aferente pltii acestora, in valoare 183.50 lei [5.000 dolari x (3,4209 lei/dolar - 3,4576 lei/dolar)]:%=512417.288,00 lei

401Conturi la banci in valuta17.104,50 lei

Furnizori

665183,50 lei

Cheltuieli din diferente de curs valutar

5. Plata taxelor vamale si a TVA, calculata in vama:

%=5121 40.160 lei

446Conturi la banci in lei 12.800 lei

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

4426 27.360 lei

TVA deductibila

6. Inregistrarea consumului de materii prime:

601=301 178.071,50 lei

Cheltuieli cu materiile primeMaterii prime

18. Studiu de caz privind stocurile trimise spre prelucrare la terti

Societatea Gama SRL preda societatii Alfa SA materiale in valoare de 5.000 lei pentru obtinerea de halate. Style SA prelucreaza aceste materiale si obtine halate de lucru, manopera facturata fiind de 2.000 lei, TVA 24%. Diana SRL primeste halatele de la Style SA si le distribuie salariatilor, care suporta 50% din valoarea lor, restul fiind suportate de catre intreprindere. Nici una din cele doua societati NU aplica sistemul de TVA la incasare. Inregistrarile efectuate de catre Gama SRL: predarea materialelor spre prelucrare societatii Style SA:351=302 5.000 lei

Materii si materiale aflate la tertiMateriale consumabile

primirea halatelor realizate de Style SA:

7.480 lei %=% 7.480 lei

7.000 lei 303351 5.000 lei

Materiale de natura obiectelor de inventarMaterii si materiale aflate la terti

480 lei 4426401 2.480 lei

(2000*24%) TVA deductibilaFurnizori (2000 (manopera) + 480 (TVA))

distribuirea halatelor catre salariati:%=303 7.000 lei

4282Materiale de natura obiectelor de inventar 3.500 lei

Alte creante in legatura cu personalul

658 3.500 lei

Alte cheltuieli de exploatare

Inregistrarile efectuate de Alfa SA: primirea materialelor spre prelucrare:Debit cont 8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare5.000lei

facturarea manoperei:

4111=% 2.480 lei

Clienti704 2.000 lei

Venituri din servicii prestate

4427 480 lei

TVA colectata

19. Studiu de caz privind stocurile aflate in custodie la terti

Societatea CCC SRL cumpara, pe baza de factura, de la societatea MMM SRL marfuri in valoare totala de 80.000 lei, pe care o lasa in custodia societatii MMM SRL, pe o durata de 30 zile, din cauza lipsei spatiului de depozitare. La expirarea perioadei, bunurile sunt aduse in gestiunea societatii Almera SRL, intocmindu-se nota de primire, receptie si constatare de diferente. Pentru societatea MMM SRL, acestea reprezinta marfuri achizitionate la un cost de 60.000 lei. Nici una din cele doua societati NU aplica sistemul de TVA la incasare. Inregistrarile contabile efectuate de CCC SRL: inregistrarea marfurilor procurate de la MMM SRL, pe baza de factura, dar ramasa in custodia acesteia, la costul total:%=401 99.200 lei

357Furnizori 80.000 lei

Marfuri aflate la terti

4426 19.200 lei

TVA deductibila

plata facturii:

401=5121 99.200 lei

FurnizoriConturi la banci in lei

aducerea in gestiune a marfurilor achizitionate, platite si lasate in custodia societatii MMM SRL:

371=357 80.000 lei

MarfuriMarfuri aflate la terti

Inregistrarile contabile efectuate de MMM SRL: vanzarea de marfa la pretul de vanzare 80,000 lei:4111=% 99.200 lei

Clienti707 80.000 lei

Venituri din vanzarea marfurilor

4427 19.200 lei

TVA colectata

descarcarea gestiunii de marfa vanduta, la costul de achizitie 60.000 lei:

607=371 60.000 lei

Cheltuieli privind marfurileMarfuri

incasarea contravalorii aferente marfurilor vandute:

5121=4111 99.200 lei

Conturi la banci in leiClienti

inregistrarea marfurilor vandute si incasate, ramase in custodie:

Debit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie

80.000 lei

la expirarea perioadei contractuale (30 zile) are loc scoaterea marfurilor din custodie:

Credit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie80.000 lei

20. Studiu de caz privind vanzarile de stocuri prin cedarea de comision

Societatea MMM SRL primeste de la o persoana fizica bunuri spre vanzare, in regim de consignatie, in valoare de 30.000 lei, comision 15%, TVA 24% din valoarea comisionului. Dupa vanzarea marfurilor catre populatie, MMM SRL face plata catre deponent. Contabilitatea este organizata sub forma unor servicii de vanzare contra unui comision. a) Primirea marfurilor in regim de consignatie:

Debit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie

30.000 leib) Vanzarea marfurilor:

5311=% 35.580 lei

Casa in lei462 30.000 lei

Creditori diversi

704 4.500 lei

Venituri din servicii prestate

4427 1.080 lei

TVA colectata

c) Plata deponentului:

462=5121 30.000 lei

Creditori diversiConturi la banci in lei

d) Scoterea din evidenta a marfurilor vandute:

Credit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie30.000 lei21. Studiu de caz privind plusurile de stocuri la inventarConform OMFP 3055/2009, societatea FLY SA contabilizeaza urmatoarele operatii privind regularizarea inventarului:a) S-a constatat ca un utilaj cu o valoare stabilita de 15.000 lei nu era inregistrat in contabilitate;

b) S-a constatat un plus de materii prime in suma de 3.000 lei;c) S-a constatat un plus de produse finite, in suma de 4.000 lei;

d) S-a constatat un plus de obligatiuni, achizitionate ca investitii financiare pe termen scurt, in suma de 7.000 lei

e) La inventarierea casieriei s-a inregistrat un plus de numerar de 1.000 lei.a) Inregistrarea utilajului constatat plus la inventariere:

2131=4754 15.000 lei

Echipamente tehnice

(masini, utilaje si instalatii de laucru)Plusuri de inventar de natura imobilizarilor

b) Inregistrarea plusului de materii prime:

301=601 3.000 lei

Materii primeCheltuieli cu materiile prime

sau,

601=301( 3.000 lei)

Cheltuieli cu materiile primeMaterii prime

c) Inregistrarea plusului de produse finite:

345=711 4.000 lei

Produse finiteVenituri aferente costurilor stocurilor de produse

d) Inregistrarea plusului de investitii financiare pe termen scurt:506=768 7.000 lei

ObligatiuniAlte venituri financiare

e) Inregistrarea plusului de numerar la inventarierea casieriei:5311=7588 1.000 lei

Casa in leiAlte venituri din exploatare

22. Studiu de caz privind minusurile de stocuri la inventorI. Societatea BLUE SRL achizitioneaza de la ROYAL SA 5.000 kg de sopro peab la pretul de achizitie de 5 lei/kg. La receptie se constata o lipsa de 200 kg, care i se imputa la pretul de 5 lei/kg delegatului societatii. Cota de TVA este de 24%. Nici una din cele doua societati NU aplica sistemul de TVA la incasare.a) Achizitia de marfa si constatarea lipsei:

Factura primita de la furnizor cuprinde:

Pret de cumparare = 5.000 kg*5 lei/kg = 25.000 lei

+ TVA (24%) = 25.000 lei*24% = 6.000 lei

= Total factura

= 31.000 lei

Marfa receptionata = (5.000 kg 200 kg)*5 lei/kg = 24.000 lei.

Marfa lipsa = 200 kg*5 lei/kg = 1.000 lei.

%=401 31.000 lei

371Furnizori 24.000 lei

Marfuri

6588 1.000 lei

Alte cheltuieli de exploatare

4426 6.000 lei

TVA deductibila

b) Imputarea lipsei delegatului societatii BLUE SRL:4282=% 1.240 lei

Alte creante in legatura cu personalul7588 1.000 lei

Alte venituri din exploatare

4427 240 lei

TVA colectata

II. Conform OMFP 3055/2009, societatea FLY SA contabilizeaza urmatoarele operatii privind regularizarea inventarului:a) Se constata un minus de materii prime ca urmare a deprecierii calitative, peste normele legale, neimputabil in suma de 4.000 lei, TVA 24%;b) I se imputa unui salariat utilajul constatat lipsa la inventar, la valoarea de inlocuire de 12.000 lei; cota TVA 24%;c) I se imputa unui salariat materiile prime constatate lipsa la inventar, la valoarea de inlocuire de 2.000 lei; cota TVA 24%.Rezolvare:a) Inregistrarea minusului de materii prime ca urmare a deprecierii calitative peste normele legale, neimputabil:

601=301 4.000 lei

Cheltuieli cu materiile primeMaterii prime

Si pentru TVA datorata: 4.000 lei* 24% = 960 lei

635=4427 960 lei

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilateTVA colectata

b) Imputarea utilajului constatat lipsa la inventar:

4282=% 14.880 lei

Alte creante in legatura cu personalul7583 12.000 lei

Venituri din vanzarea activelorsi alte operatiuni de capital

4427 2.880 lei

TVA colectata

c) Imputarea materiilor prime constatate lipsa la inventar:4282=% 2.480 lei

Alte creante in legatura cu personalul7588 2.000 lei

Alte venituri din exploatare

4427 480 lei

TVA colectata

23. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor degradate, expirate sau alte forme de scoatere din evidenta contabilaI. O societate care comercializeaza fructe suporta o pierdere datorita degradarii a unei parti din aceastea pe parcursul transportului de 5.000 lei din totalul cantitatii aprovizionate in valoare de 420.000 lei. Diferenta ramasa a fost vanduta la un pret de 570.000 leiRezolvare:Pentru lipsa constatata la receptie datorata degradarii pe parcursul transportului se intocmeste un referat in vederea trecerii la perisabilitati.

Inregistrarea pierderii:607=371 5.000 lei

Cheltuieli privind marfurileMarfuri

Limita de perisabilitati (in normele speciale) = 0,5% * 420.000 = 2.100 lei

Perisabilitati nedeductibile fiscal = 5.000 2.100 = 2.900 lei.TVA aferent = 24% * 2.900 = 696 lei.635=4427 696 lei

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilateTVA colectata

Total cheltuieli nedeductibile = 2.900 + 696= 3.596 leiII. O ferma a recoltat 10.000 kg de castraveti pe care le-a depozitat in ladite. In momentul scoterii castravetilor din depozit in vederea vanzarii se constata ca ei cantaresc 9.920 kg ca urmare a degradarii lor narurale. Pretul de inregistrare este de 10 lei/kg. Limita maxima a perisabilitatilor admisa de lege la depozitarea legumelor proaspete este de 0.7%.

Rezolvare:

Lipsa constata = 10.000 kg 9.920 kg = 80 kg. Pentru aceasta lipsa se intocmeste un referat in vederea trecerii la perisabilitati.Limita maxima a perisabilitatilor admisa de lege la depozitarea legumelor proaspete este de 0.7%, ceea ce reiese ca limita maxima a perisabilitatilor admisa de lege la depozitarea castravetilor = 0.7%*10.000 kg = 70 kg.

Minusul de 80 kg inregistrat la cantar este superior limitei maxime a perisabilitatilor admise de lege de 70 kg. Prin urmare:

Minusul aferent celor 70 kg nu este considerat livrare din punct de vedere al TVA;

Minusul aferent diferentei de 10 kg este considerat livrare din punct de vedere al TVA.

Pentru 80kg * 10 lei/kg se face inregistrarea :607=371 800 lei

Cheltuieli privind marfurileMarfuri

TVA aferenta celor 10 kg = 24% * (10kg*10 lei/kg) = 24 lei635=4427 24 lei

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilateTVA colectata

24. Studiu de caz privind tranzactiilor privind stocurile produse ca urmare a unor cause de forta majora

Sociatatea X obtine din productie proprie : semifabricate in valoare de 2.500 lei, produse finite in valoare de 1.500 lei si produse reziduale in valoare de 400 lei care au fost distruse intr-un incendiu (lista de inventariere, proces verbal de constatare).

Inregistrarea contabila este urmatoarea:671=% 4.400 lei

Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare341 2.500 lei

Semifabricate

345 1.500 lei

Produse finite

346 400 lei

Produse reziduale

25. Studiu de caz privind tranzactiilor privind emiterea, achizitia si utilizarea tichetelor de masa

Societatea PARADISE TRAVEL SA achizitioneaza 60 de carnete a cate 20 de tichete de masa la valoarea nominala de 9 lei/tichet. Costul imprimatelor este de 500 lei, TVA 24%. Societatea a acordat efectiv 50 de carnete, restul de 10 fiind returnate la emitent.a) Achizitia tichetelor de masa:

Valoarea tichetelor de masa = 60 carnete*20 tichete/carnet*9 lei/tichet = 10.800 lei.

Costul imprimatelor = 500 lei.

TVA = 24%*500 lei = 120 lei%=401 11.420 lei

5328Furnizori 10.800 lei

Alte valori

628 500 lei

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

4426 120 lei

TVA deductibila

b) Acordarea tichetelor de masa:Valoarea tichetelor de masa acordate = 50 carnete*20 tichete/carnet*9 lei/tichet = 9.000 lei

642=5328 9.000 lei

Cheltuieli cu tichetele

de masa acordate salariatilorAlte valori

c) Returnarea tichetelor de masa:

461=5328 1.800 lei

Debitori diversiAlte valori

Impozitul pe salariu corespunzator tichetelor de masa este retinut salariatilor:

421=444 1.440 lei

Personal - salarii datorateImpozitul pe venituri de natura salariilor

26. Studiu de caz privind decontarile cu furnizorii si clientii

Datoriile comerciale create in cazul relatiilor de decontare cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri materiale, lucrari si servicii , se delimiteaza patrimonial sub forma furnizorilor, efectelor de platit si avansurile acordate furnizorilor.

I. In data de 12 februarie 2013, entitatea REMIX SRL a achizitionat materii prime de la entitatea REREX SRL in valoare de 4.000 lei, plus TVA 24%. Factura va fi platita prin banca in data de 20 aprilie 2013. Entitatea REMIX SRL NU aplica sistemul TVA la incasare, insa entitatea REREX SRL aplica acest sistem.Entitatea REMIX SRL va inregistra in contabilitate: achizitia de materii prime (12 aprilie 2013):

%=401 4.960 lei

301Furnizori 4.000 lei

Materii prime

4428 906 lei

TVA neexigibila

plata facturii catre furnizor (20 aprilie 2013):

401=5121 4.960 lei

FurnizoriConturi la banci in lei

exigibilitatea TVA aferenta facturii:4426=4428 960 lei

TVA deductibilaTVA neexigibila

Nota:

Daca entitatea REMIX SRL declara si achita TVA la Bugetul de Stat LUNAR, atunci ea nu isi va deduce TVA in luna februarie 2013 (luna primirii facturii), ci in luna aprilie 2013 (luna platii).

Daca societatea declara si achita TVA TVA la Bugetul de Stat TRIMESTRIAL atunci ea nu isi va deduce TVA in trimestrul I 2013 (trimestrul in care a primit factura), ci in trimestrul II 2013 (trimestrul in care a platit factura).

II. In data de 10 februarie 2013, entitatea REREX SRL a cumparat produse finite in suma de 5.000 lei, plus TVA 24%. Factura va fi incasata integral in data de 15 septembrie 2013. Entitatea REREX SRL aplica sistemul TVA la incasare.Entitatea REREX SRL va efectua in contabilitate urmatoarele operatiuni:

inregistrarea facturii primite (10 februarie 2013):

%=401 6.200 lei

371Furnizori 5.000 lei

Marfuri

4428 1.200 lei

TVA neexigibila

exigibilitatea TVA aferenta facturii, la 90 zile de la emitere (11 mai 2013):

4426=4428 1.200 lei

TVA deductibilaTVA neexigibila

plata facturii prin banca ( 15 septembrie 2013):

401=5121 6.200 lei

FurnizoriConturi la banci in lei

III. In data de 10.08.N, ROYAL SRL achizitioneaza marfuri de la Interallis in baza facturii: pret de cumparare 3.000 lei, TVA 24%. Pe data de 20.08.N, ROYAL SRL primeste de la Interallis o factura reprezentand o reducere comerciala de 10% aplicata la suma initiala. Ulterior ROYAL SRL achita datoria catre furnizor cu ordin de plata prin banca. Cele 2 companii NU aplica sistemul de TVA la incasare.Rezolvare :a) Inregistrarea facturii primite de ROYAL SRL:%=401 3.720 lei

371Furnizori/Interallis 3.000 lei

Marfuri

4426 720 lei

TVA deductibila

b) Inregistrarea reducerii comerciale primite, la ROYAL SRL:Reducerea comerciala = 3.000 lei*10% = 300 lei

TVA aferenta reducerii = 300 lei * 24% = 72 lei

Total datorie de redus = 372 lei

%=401 ( 372 lei)

609 Funizori/Interallis (300 lei)

Reduceri comerciale primite

4426 (72 lei)

TVA deductibila

c) Plata datoriei, la ROYAL SRL: 3.720 lei 372 lei = 3.348 lei401=5121 3.348 lei

Funizori/Interallis Conturi la banci in lei

d) Inregistrarea facturii emise, la Interallis: 4111=% 3.720 lei

Clienti/ROYAL SRL707 3.000 lei

Venituri din vnzarea mrfurilor

4427 720 lei

TVA colectata

e) Inregistrarea reducerii comerciale acordate, la Interallis:4111=% (372 lei)

Clienti/ROYAL SRL709 (300 lei)

Reduceri comerciale acordate

4427 (72 lei)

TVA colectata

f) Incasarea creantei, la Interallis: 3.720 lei 372 lei = 3.348 lei5121=4111 3.348 lei

Conturi la banci in leiClienti/ROYAL SRL

IV. In data de 10.08.N, ROYAL SRL achizitioneaza marfuri de la Interallis in baza facturii: pret de cumparare 3.000 lei, TVA 24%. In calitatea sa de platitor, ROYAL SRL, in contul datoriei pe care o are fata de Interallis, emite un efect de comert.Comisionul perceput de banca este de 1%*valoarea efectului de comert. Cele 2 companii NU aplica sistemul de TVA la incasare.Rezolvare:a) Achizitia marfurilor:

%=401 3.720 lei

371Furnizori/Interallis 3.000 lei

Marfuri

4426 720 lei

TVA deductibila

b) Emiterea efectului de catre ROYAL SRL in contul datoriei catre Interallis:

401=403 3.720 lei

Furnizori/InterallisEfecte de platit

c) Plata efectului de comert:%=5121 3.757,20 lei

403Conturi la banci

in lei 3.720,00 lei

Efecte de platit

627 37,20 lei

Cheltuieli cu serviciile

bancare si asimilate

Clientii reprezinta creantele fata de terti determinate de vanzarea pe credit a bunurilor materiale, lucrarilor si serviciilor care fac obiectul activitatii intreprinderii.In cadrul acestei forme de vanzare decontarea dintre intreprindere si client intervine ulterior.I. In data de 12 martie 2013, entitatea Star SRL a vandut marfuri entitatii REREX SRL, la pretul de vanzare de 20.000 lei, plus TVA 24%. In data de 07 aprimie 2013, entitatea Star SRL a incasat prin banca suma de 10.000 lei. In data de 11 mai 2013, entitatea Star SRL acorda o reducere comerciala de 10% din contravaloarea bunurilor livrate. Reastul sumei va fi incasata in data de 24 mai 2013.Ambele entitati aplica sistemul TVA la incasare. Inregistrarile efectuate de entitatea Star SRL: inregistrarea facturii emise (12 martie 2013):4111=% 24.800 lei

Clienti/REREX SRL707 20.000 lei

Venituri din vanzarea marfurilor

4428 4.800 lei

TVA neexigibila

scoaterea din gestiune a marfurilor vandute:607=371Cost

Cheltuieli privind marfurileMarfuri

incasarea partiala a facturii prin banca (07 aprilie 2013):5121=4111 10.000 lei

Conturi la banci in leiClienti/REREX SRL

exigibilitatea TVA aferenta incasarii partiale in valoare de 1.935,48 lei (10.000 lei * 24/124) 907 aprilie 2013):

4428=4427 1.935,48 lei

TVA neexigibilaTVA colectata

inregistrarea reducerii comerciale acordate in suma de 2.000 lei (20.000 lei * 10%_11 mai 2013):

709=4111 2.000 lei

Reduceri comerciale acordate Clienti/REREX SRL

inregistrarea diminuarii TVA neexigibile cu suma de 480 lei, aferenta reducerii comerciale acordate (11 mai 2013):4111=4428 ( 480 lei )

Clienti/REREX SRLTVA neexigibila

incasarea restului in valoare de 12.320 lei (24.800 lei 10.000 lei 2.480 lei) prin banca (24 mai 2013):

5121=4111 12.320 lei

Conturi la banci in leiClienti/REREX SRL

exigibilitatea TVA aferenta diferentei incasate in valoare de 2.384,51 lei (12.320 lei * 24/124) (24 mai 2013):4428=4427 2.384,51 lei

TVA neexigibilaTVA colectata

Inregistrarile efectuate de entitatea REREX SRL: achizitia marfurilor de la furnizor (12 martie 2013):%=401 24.800 lei

371Furnizori/Star SRL 20.000 lei

Marfuri

4428 4.800 lei

TVA neexigibila

plata partiala a facturii prin banca (07 aprilie 2013):401=5121 10.000 lei

Furnizori/Star SRLConturi la banci in lei

exigibilitatea TVA aferenta platii partiale in valoare de 1.935,48 lei (10.000 lei * 24/124) (07 aprilie 2013):4426=4428 1.935 lei

TVA deductibilaTVA neexigibila

inregistrarea reducerii comerciale primite in valoare de 2.000 lei in baza facturii (11 mai 2013):

401=609 2.000 lei

Furnizori/Star SRLReduceri comerciale primite

inregistrarea diminuarii TVA neexigibile cu valoarea de 480 lei, aferenta reducerii comerciale primita (11 mai 2013):

4428=401 (480 lei)

TVA neexigibilaFurnizori/Star SRL

se plateste diferenta in valoare de 12.320 lei (24.800 lei -10.000 lei 2.480 lei) prin banca (24 mai 2013)

401=5121 12.320 lei

Furnizori/Star SRLConturi la banci in lei

exigibilitatea TVA aaferenta diferente achitate in valoare de 2.384,51 lei (12.320 * 24/124) (24 mai 2013):4426=4428 2.384,51 lei

TVA deductibilaTVA neexigibila

II. In luna iunie se livreaza marfuri catre societatea AXM SRL in baza avizului de insotire a marfii, pret de vanzare exclusiv TVA 5.000 lei, TVA 24%. In luna iulie se intocmeste factura, pret de vanzare exclusiv TVA 4.000 lei, TVA 24%. Ulterior, AXM SRL achita datoria prin banca. Cele 2 companii NU aplica sistemul de TVA la incasare.Rezolvare:a) Livrarea marfurilor in baza avizului de insotire a marfurilor:

418=% 6.200 lei

Clienti - facturi de intocmit707 5.000 lei

Venituri din vnzarea mrfurilor

4428 1.200 lei

TVA neexigibila

b) Factura emisa in luna iulie:

factura cuprinde:

Pret de vanzare = 4.000 lei

TVA =24% * 4.000 lei = 960 lei

Total factura = 4.960 lei.

regularizarea conturilor TVA neexigibila si Clienti facturi de intocmit:

4428=4427 960 lei

TVA neexigibilaTVA colectata

Si:

418=4111 4.960 lei

Clienti - facturi de intocmitClienti/AXM SRL

inregistrarea diferentei de valoare dintre aviz si factura:418=% (1.240 lei)

Clienti - facturi de intocmit707 (1.000 lei)

Venituri din vnzarea mrfurilor

4428

TVA neexigibila (240 lei)

c) Incasarea facturii de la AXM SRL:5121=4111 4.960 lei

Conturi la banci in leiClienti/AXM SRL

III. HEMUS SRL primeste de la un client un efect de comert in valoare de 5.400 lei. Ulterior, HEMUS SRL remite bacii spre incasare efectul comercial. Ulterior se incaseaza efectul, comisionul platit pentru serviciul bancar fiind de 2.88 lei.Rezolvare :a) Primirea efectului:

413=4111 5.400 lei

Efecte de primit clientiClienti

b) Remiterea efectului spre incasare:5113=413 5.400 lei

Efecte de incasatEfecte de primit clienti

c) Incasarea efectului:

%=5113 5.400,00 lei

5121Efecte de incasat 5.397,12 lei

Conturi la banci in lei

627 2,88 lei

Cheltuieli cu serviciile

bancare si asimilate

IV. HEMUS SRL primeste de la un client un efect de comert in valoare de 5.400 lei. Ulterior, HEMUS SRL remite bacii spre scontare efectul de comert, taxa de scont fiind de 100 lei. Comisionul perceput pentru serviciul bancar fiind de 2.88 lei.Rezolvare :a) Primirea efectului:

413=4111 5.400 lei

Efecte de primit clientiClienti

b) Remiterea efectului pentru a fi scontat:

5114=413 5.400 lei

Efecte remise spre scontareEfecte de primit clienti

c) Remiterea efectului pentru a fi scontat:

%=5114 5.400,00 lei

5121Efecte remise spre scontare 5.297,12 lei

Conturi la banci in lei

627 2,88 lei

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

666 100,00 lei

Cheltuieli privind dobanzile

Si:Credit 8037 Efecte scontate neajunse la scadenta 5.400 lei

27. Studiu de caz privind efectele comerciale de primit si de platit I. Societatea FLY SRL vinde marfuri societatii PLASTIC SRL in valoare totala de 4.500lei, TVA 24%. Societatea FLY SRL, in contul creante pe care o are fata de societatea PLASTIC SRL, primeste un bilet la ordin cu scadenta la 30 zile. Ulterior, biletul la ordin este incasat prin intermediul unei banci. Cele 2 companii NU aplica sistemul de TVA la incasare.a) Vanzarea marfurilor:

4111=% 5.580 lei

Clienti/PLASTIC SRL707 4.500 lei

Venituri din vanzarea marfurilor

4427 1.080 lei

TVA colectata

b) Inregistrarea primirii biletului la ordin:

413=4111 5.580 lei

Efecte de primit clientiClienti/ PLASTIC SRL

c) Inregistrarea depunerii efectului comercial pentru incasare:5113=413 5.580 lei

Efecte de incasatEfecte de primit clienti

d) Inregistrarea incasarii efective a efectului comercial:

5121=5113 5.580 lei

Conturi la banci in leiEfecte de incasat

II. Societatea BLUE SRL avalizeaza un bilet la ordin emis de FLY SRL in favoarea societatii PLASTIC SRL, in valoare nominala de 148.500 lei, cu scadenta la 60 de zile. La data scadentei emitentul, societatea FLY SRL, efectueaza plata catre PLASTIC SRL, iar BLUE SRL scoate din evidenta angajamentul acordat societatii FLY SRL (avalul). Cele 2 companii NU aplica sistemul de TVA la incasare. Inregistrarile efectuate de FLY SRL:a. inregistrarea emiterii biletului la ordin in favoarea PLASTIC SRL:

401=403 148.500 lei

Furnizori/PLASTIC SRLEfecte de platit

b. inregistrarea, la scadenta, a paltii contravalorii efectului comercial:

403=5121 148.500 lei

Efecte de platitConturi la banci in lei

Inregistrarile efectuate de PLASTIC SRL:

a. Inregistrarea primirii biletului la ordin:

413=4111 148.500 lei

Efecte de primit clientiClienti/FLY SRL

b. Inregistrarea depunerii efectului comercial pentru incasare:

5113=413 148.500 lei

Efecte de incasatEfecte de primit clienti

c. registrarea incasarii efective a efectului comercial:

5121=5113 148.500 lei

Conturi la banci in leiEfecte de incasat

Inregistrarile efectuate de BLUE SRL:a. Inregistrarea avalizarii titlului:Debit 8011 Giruri si garantii acordate

148.500 leib. Inregistrarea incetarii angajamentului sau catre societatea FLY SRL:

Creditul 8011 Giruri si garantii acordate

148.500 lei28. Studiu de caz privind evaluarea crentelor si datorilor in lei si in valuta la sfarsitul exercitiului financiarIn scopul intocmirii situatiilor financiare anuale, entitatile trebuie sa procedeze la inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

Evaluarea la inventar a creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata. Diferentele constatate in minus intre valoareade inventar stabilit la inventariere si valoarea contabila a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru deprecierea creantelor.Pentru creantele incerte se constituie ajustari pentru pierdere de valoare.

Evaluarea la bilant a creantelor si a datoriilor exprimate in valuta si a celor cu decontare in lei in functie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar. In scopul prezentarii in bilant, valoarea creantelor, astfel evaluate, se diminueaza cu ajustrile pentru pierdere de valoare.

La finele fiecarei luni, creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi bancar a lunii n cauz. Diferentele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

Prevederile de mai sus se aplica si creantelor si datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute. In acest caz, diferentele inregistrate se recunosc in contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, dupa caz.

Diferentele de curs valutar care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute in luna in care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar.

O tranzactie in valuta trebuie inregistrat initial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romniei, de la data efectuarii operatiunii.Atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata in decursul aceleiasi luni in care a survenit, intreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta in acea luna. Atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata intr-o luna ulterioara, diferenta de curs valutar recunoscuta in fiecare luna, care intervine pana in luna decontarii, se determina tinand seama de modificarea cursurilor de schimb survenita in cursul fiecirei luni.Diferentele de valoare care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor exprimate in lei, in functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute in luna in care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare. Atunci cand creanta sau datoria este decontata in decursul aceleiasi

luni in care a survenit, intreaga diferenta rezultata este recunoscuta in acea luna. Atunci cand creanta sau datoria este decontata intr-o luna ulterioara, diferenta

recunoscuta in fiecare luna, care intervine pana in luna decontarii, se determina tinand seama de modificarea cursurilor de schimb, survenita in cursul fiecarei luni.La 01 decembrie 2011 societatea Gamma are in contul curent un disponibil de 15 000,

evidentiati la un curs valutar de 4.2282 lei/.

In cursul lunii decembrie 2011 societatea Gamma efectueaza urmatoarele operatii:

In data de 05 decembrie 2011 se face plata unui furnizor: 5 000 la un curs de schimb

valutar de 4.2077 lei/ (datoria este inregistrata la un curs valutar de 4.2377 lei/);

In data de 11 decembrie 2011 are loc incasarea unui client 3 000 la un curs de schimb

valutar de 4.1383 lei/ (creanta este inregistrata la un curs de 4.2477 lei/);

Pe 21 decembrie 2011 are loc rambursare unui credit bancar pe termen scurt: 3 500 la

un curs de schimb valutar de 4.1440 lei/ (creditul este inregistrat la un curs de 4.1281

lei/).

Pe 31 decembrie 2011 cursul BNR este de 4.3197 lei/.Prezentati inregisrarile contabile.

Plata furnizor 05 decembrie 2011

401 Furnizori = % 21 188.50 lei

5124 Conturi la banci in valuta 21 038.50 lei

765 Venit din dif. curs valutar 150 lei

Incasare client 11 decembrie 2011

% = 4111 Clienti 12 743.10 lei

5124 Conturi la banci in valuta 12 414.90 lei

665 Chelt. din dif. de curs valutar 328.20 lRambursare credit 21 decembrie 2011

% = 5124 Conturi la banci in valuta 14 504.00 lei

519 Credite bancare pe termen scurt 14 448.35 lei

665 Chelt. din dif. de curs valutar 55.65 lei

Sold 5124 la 31.12.2011

15 000 - 5 000 + 3 000 - 3 500 = 9 500

Sold lei 5124 la 31.12.2011

64 423 lei 21 038.50 lei + 12 414.90 lei 14 448.35 lei = 41 351.05 lei

Valoarea in lei a celor 9 500 la curs de inchidere de 4.3197 = 41 037.15 lei

665 Chelt. din dif. de curs valutar = 5124 Ct. la banci in valuta 313.90 lei29. Studiu de caz privind impozitul pe profit

La societatea Lada exista urmatoarea situatie in conturi la data de 30.06.2014:

Venituri din exploatare: 250 000 lei

Cheltuieli din exploatare: 100 000 lei

Venituri financiare: 15 000 lei

Cheltuieili financiare: 5 000 lei

Venituri extraordinare: 7500 lei

Dividende primite de la o alta persoana juridica romana: 15 000 lei

Amenzi si penalitati in relatiile cu institutiile statului: 1500 lei

Chelt. de protocol care depasesc limitele prevazute de lege: 500 leiProfil impozabil = rezultat contabil deduceri + cheltuieli nedeductibile

Profit impozabil = (250 000 lei 100 000 lei) + (15 000 lei 5 000 lei) + (7500 lei 0 lei)

15 000 lei + (1500 lei + 500 lei)

Profit impozabil = 154 500 lei

Impozit de plata = 154 500 lei * 16% = 24 720 leiConstituire obligatiei de plata:691 Chelt. cu impozit/profit = 4411 Impozit/profit 24 720 lei

Inchidere cont de cheltuieli

121 Profit/pierdere = 691 Chelt. cu impozit/profit 24 720 lei

Virarea obligatiei de plata

4411 Impozit/profit = 5121 Conturi la banci in lei 24 720 lei30. Studiu de caz privind cheltuielile de protocolCheltuielile de protocol In limita unei cote de 2% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit.Baza de calcul la care se aplic cota de 2% o reprezinta diferenta dintre totalul veniturilor si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile, la care se efectueaza ajustarile fiscale. Astfel, din cheltuielile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent si amanat, cheltuielile de protocol, cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, iar din totalul veniturilor se scad veniturile neimpozabile. In cadrul cheltuielilor de protocol, la calculul profitului impozabil, se includ si cheltuielile inregistrate cu taxa pe valoarea adaugat colectata potrivit prevederilor titlului VI din Codul fiscal, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare egala sau mai mare de 100 lei.

Venituri totale 50.000 lei, din care din dividende (761) 2.000 lei

Cheltuieli totale 40.000 lei, din care cheltuieli de protocol: a) 3.000 lei; b) 100 lei

Cazul a):

Inregistrarea protocolului:

%=401 3.720 lei

623Furnizori 3.000 lei

Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate

4426 720 lei

TVA deductibila

623 deductibil = 2% * (Venituri totale cheltuieli totale dividende + protocol) = 2% * (50.000 lei 40.000 lei 2.000 lei + 3.000 lei) = 2% * 11.000 lei = 220 lei.

623 nedeductibila = 3.000 lei 220 lei = 2.780 lei

TVA aferent protocolului nedeductibil = 24% * 2.780 lei = 667.20 lei.635=4427 667,20 lei

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilateTVA colectata

Rezultatul impozabil = 50.000 lei 40.000 lei 2.000 lei + (2.780 lei + 667.20 lei) = 11.447.20 lei.

Cazul b):Inregistrarea protocolului:

%= 401 124 lei

623Furnizori 100 lei

Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate

4426 24 lei

TVA deductibila

623 deductibil = 2% * (Venituri totale cheltuieli totale dividende + protocol) = 2% * (50.000 lei 40.000 lei 2.000 lei + 100 lei) = 2% * 8.100 lei = 162 lei.Rezulta 623 este integral deductibil.

Rezultatul impozabil = 50.000 lei 40.000 lei 2.000 lei = 8.000 leiBibliografie

OMFP 3055/2009

OMFP 2867/2009

IAS-IFRS;

ISA;

Codul Fiscal;

Normele de aplicare a codului fiscal;

Codul de procedura fiscal;

Legea 85/2006;

SP21-ed.CECCAR;

SP22-ed.CECCAR;

OMFP 35L2/2O0

66