Aplicarea Analizei Componentelor Principale În Evaluarea Poluării Cu Metale Grele Ale Lanțului Alimentar de Legume Din Zonele Miniere Vechi

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/10/2019 Aplicarea Analizei Componentelor Principale n Evaluarea Polurii Cu Metale Grele Ale Lanului Alimentar de Legume Din Zonele Miniere Vechi

  1/24

  Cuprins

  1. Introducere ........................................................................................................... 3

  2. Evaluarea datelor de sol prin analiza componentelor principale ....................... 6

  3. Evaluarea legat de legume-date prin analiza componentelor principale .......... 11

  4. Analiza componentelor principale de date T! ................................................. 1"

  #. Concluzii ................................................................................................................ 21

  $i%liogra&ie .......................................................................................................... 22

  1. Introducere

  2

 • 8/10/2019 Aplicarea Analizei Componentelor Principale n Evaluarea Polurii Cu Metale Grele Ale Lanului Alimentar de Legume Din Zonele Miniere Vechi

  2/24

  Din cele mai vechi timpuri, produsele alimentare pe baz de plante au jucat un rol

  important n nutri ia uman, fiind o surs foarte important de antioxidan i, vitamine i

  minerale [ 1- 3] !utri ia modern necesit un consum mai mare de le"ume i fructe, din cauza

  rolului lor asupra calit ii vie ii [ 1 ] #e de alt parte, produsele alimentare de plante, mai ales celcare se consum fr prelucrare prealabil, cum ar fi le"umele crude, este prima veri" a lan ului

  alimentar, prin care metalele macro i micro pot mer"e direct n corp #entru a asi"ura buna

  func ionare a diverselor sisteme de enzime, corpul uman are nevoie de metale cele mai multe

  micro-, dar unele, cum ar fi $d, #b, %" i au efecte toxice &oxicolo"ie indic faptul c alte

  metale "rele, cum ar fi $u, !i, 'n, (e, $r, ), 'o, poate aprea n lista de metale duntoare,

  dac concentra ia lor dep e te anumite limite [ *,+]

  #entru le"umele ob inute n zone necontaminate, nivelurile acestor metale sunt mici, n"eneral sub limitele admise itua ia este destul de diferit atunci cnd aceste culturi sunt

  ob inute n zone "eo"enice sau antropice contaminate, cum ar fi zonele miniere n care aceste

  metale sunt exploatate 'ai ales dup revolu ia industrial, nevoia de metale n societatea

  modern a condus la dezvoltarea de minerit de metal #entru c problemele de poluare a

  mediului au fost n "eneral ne"lijate de-a lun"ul secolelor, reziduurile acumulate n aceste

  domenii importante au condus la cre terea polurii solului i a plantelor .att spontane i

  cultivate/ !umai n ultimele decenii ale societ ii ne-am dat seama de efectele ne"ative pe care

  contaminarea cu metale "rele le are asupra mediului i asupra snt ii umane 0n zilele noastre,

  metale "rele au fost recunoscute ca factori de scenarii 2lobal $han"e chimbrile climatice

  pot afecta %' biodisponibilitatea n soluri i, prin urmare, ntre"ul lan alimentar [ ]

  4omnia este recunoscut ca fiind una dintre rile europene cu miniere polimetalice .(e,

  #b, $u, 5n, 6u, 6"/ nc din antichitate [ 7 ] $ercetrile efectuate n 4omnia n ultimele

  decenii au artat n mod clar "radul de poluare antropice de sol i plante alimentare .ambele din

  aceste zone miniere, precum i a marilor zone urbane/, cu diferite metale "rele [ 8- 13] 9 astfel

  de cercetare, care atra"e aten ia asupra contaminrii sporit a solurilor i plantelor din zonele

  contaminate de activit ile miniere sau n zone mari de a"lomerri urbane, au fost efectuate la

  nivel mondial [ 1* - 18]

  0mpreun cu solul, le"umele constituie le"tura urmtoare, care poate cre te acumularea

  %' n lan ul alimentar i c este un pericol pentru consum 4ecent, mai multe studii pe diverse

  alimente ve"etale au abordat aceast problem [ 1:- 3; ] Dac (e, 'n, 5n, $u, !i sunt

  esen iale pentru cre terea plantelor, alte %' .$d, #b, $r, %", 6"/ sunt toxice 0n situa ii

  normale, de aprare i homeostaziei plantelor prin mecanisme complexe sunt procese care

  3

  http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B1http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B3http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B1http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B4http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B5http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B6http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B7http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B8http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B13http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B14http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B18http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B19http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B32http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B1http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B3http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B1http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B4http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B5http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B6http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B7http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B8http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B13http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B14http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B18http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B19http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B32
 • 8/10/2019 Aplicarea Analizei Componentelor Principale n Evaluarea Polurii Cu Metale Grele Ale Lanului Alimentar de Legume Din Zonele Miniere Vechi

  3/24

  limiteaz acumularea de %' [ 33], de exemplu, n situa ii speciale n zonele contaminate n

  care acumularea %' n unele le"ume poate fi mare i periculoas pentru sntatea uman

  [ 1:, 3

 • 8/10/2019 Aplicarea Analizei Componentelor Principale n Evaluarea Polurii Cu Metale Grele Ale Lanului Alimentar de Legume Din Zonele Miniere Vechi

  4/24

  multidimensionale 6ceste noi variabile sunt combina ii liniare ale variabilelor ori"inale [ *;]

  6ceast metod ne ajut pentru a identifica "rupurile de variabile .de exemplu, concentra iile de

  metale "rele sau al i parametri de sol sau plante/, n func ie de ncrcrile i "rupurile de probe

  .specii de sol sau de le"ume/, pe baza scorurilor

  #entru a n ele"e complex le"tura dintre probele de sol sau de plante i a con inutului de metale "rele a fost folosit chemometric #$6 tehnica =a se bazeaz pe matricea de

  corela ie (iecare variabil are o ncrcare, care arat ct de bine este luat n considerare o

  variabil de componentele modelului =le reflect ct de mult fiecare variabil contribuie la

  varia ia semnificativ .sau corelarea/ n date i s interpreteze rela ia variabil (iecare prob are

  un scor de-a lun"ul fiecrei componente modelul care indic loca ia de prob n acest model

  poate fi utilizat i pentru a detecta modele prob, "rupri, asemnri sau deosebiri [ *3,**] 0n

  practic, se va i"nora numrul de #$-uri mai mari, care explic doar o mic parte de varia ie ndatele de speciei [ *+] >mportan a unei variabile ntr-un model de calculator este indicat de

  mrimea varian ei sale reziduale 6cest lucru este util pentru selec ia variabilei? o variabil cu

  pu in varia ie a explicat cum poate fi ndeprtat fr adu"area de mai multe modificri la

  modelul de #$ !u este restric ie n privin a numrului de variabile, re"ula de mai multe re"resii

  c numrul de variabile trebuie s fie mai mic dect numrul de obiecte nu se aplic n cazul

  6#$ 'ai aproape de similitudinea dintre obiectele, sunt necesare mai pu ine condi iile n

  expansiune de a realiza anumite buntate apropiere [ *] #entru a simplifica complot, 6#$ pot

  fi folosite pentru reducerea setului de date a doar dou variabile .primele dou componente/

  0n ultimii ani, evaluarea chemometric a fost tot mai mult folosit n cercetarea de

  alimente $ele mai multe aplica ii de metode chemometrice se concentreaz pe stabilirea de

  corela ii ntre diferite produse alimentare i compozi ia lor [ *1 , ** , *7 - *: ], determinarea

  ori"inii "eo"rafice [ +

 • 8/10/2019 Aplicarea Analizei Componentelor Principale n Evaluarea Polurii Cu Metale Grele Ale Lanului Alimentar de Legume Din Zonele Miniere Vechi

  5/24

  consumul de alimente i de masa consumatorilor [ +8 ] Ctilizarea acestui parametru complex

  este mai extins n evaluarea riscului poten ial de sntate de %' prezent n diverse alimente

  [ +8- ;]

  2. Evaluarea datelor de sol prin analiza componentelor principale

  olul este le"tura principal n lan ul alimentar De la sol, le"ume pot avea att elemente

  nutritive ct i elemente toxice, cum ar fi metalele "rele, direct din rdcin prin adsorb ie i

  indirect, prin absorb ie foliar a particulelor de sol contaminate =xploatarea pe scar lar" a

  metalelor de minerit a lsat urme n solurile din aceste zone .4 i '/, comparativ cu zona de

  referin .4ef/, n care nu au existat activit i miniere !ivelurile de metale "rele "site n

  probele de sol din cele trei zone cultivate cu diferite culturi de le"ume sunt prezentate n&abelul1 &oate aceste date au fost selectate ca variabile pentru analiza componentelor principale

  i calculat #$61 - model de sol

  Ta%elul 1. 'evels o& (eav) metals in soils under vegeta%les &rom contaminated and re&erence areas

  *mg+g-1, average valuesD), p /./#0

  amples Code e n n Cu 5i Cd %

  7oot parsle)

  7 41 7+833E;+7; 1;;8E1*1 **:E37 7

 • 8/10/2019 Aplicarea Analizei Componentelor Principale n Evaluarea Polurii Cu Metale Grele Ale Lanului Alimentar de Legume Din Zonele Miniere Vechi

  6/24

  amples Code e n n Cu 5i Cd %

  'ea& carrot

  7e& 4ef+ 3;*:;18;7 ;*1*78 1311: ;13 1

 • 8/10/2019 Aplicarea Analizei Componentelor Principale n Evaluarea Polurii Cu Metale Grele Ale Lanului Alimentar de Legume Din Zonele Miniere Vechi

  7/24

  corespunztoare .componente/ [*;] 6vnd n vedere amploarea mare de valori ale

  concentra iilor de metale .de la o unitatea la mii/, pentru a standardiza datele, am efectuat

  transformarea lo"aritmic a datelor De la linia "rafica a valorilor proprii ale modelului #$61-

  sol .(i"ura1 / se poate observa c primele dou calculatoare sunt suficiente pentru a explica

  :*,;G din varia ia de model $oncentra iile n $d, #b i 5n au fost o contributie majora la #$1 n timp ce concentra ia de $u a fost contributie majora la #$; $ei doi factori pot separa bine

  dou zone .4 i '/, cu poluare antropic cauzate de minerit, unul de la altul i att de referin

  .4ef/ zona nepoluata .(i"ura ;/ $oncentra ia de $u este principalul responsabil pentru

  separarea zonei '? aceast variabil este cea cu cele mai mari ncrcrile pozitive asupra #$;

  .(i"ura1 / 6ceast zon este bine cunoscut pentru exploatarea de cupru, iar concentra ia de

  cupru din solurile investi"ate dep e te, n "eneral, valori 6&) .tabelul 1/ #$1 contribuie cel

  mai semnificativ pentru separarea zona 4, care este cunoscut pentru depozitele sale poliminerale,n special #b De-a lun"ul #b, $d i 5n exist cteva alte metale, cu o contribu ie semnificativ

  la #$1 .(i"ura1/

  igura 1. cree plot and C loadings o& soils data, in CA1-soil model. .(e, 'n, 5n, $u, !i

  $d, #b are variables used in #$61-soil model that sHmbolized total contents of (e, 'n, 5n, $u, !i, $d

  and #b in soil samples/

  8

  http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B42http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156/figure/F1http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156/figure/F2http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156/figure/F1http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156/table/T1http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156/figure/F1http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156#B42http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156/figure/F1http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156/figure/F2http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156/figure/F1http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156/table/T1http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156/figure/F1
 • 8/10/2019 Aplicarea Analizei Componentelor Principale n Evaluarea Polurii Cu Metale Grele Ale Lanului Alimentar de Legume Din Zonele Miniere Vechi

  8/24

  igura 2. $iplot o& C1 and C2 &or soil data in CA1-soil model. .(e, 'n, 5n, $u, !i, $d

  and #b are variables used in #$61-soil model that sHmbolized total content of (e, 'n, 5n, $u, !i, $d

  and #b in soil samples? 4, ' and 4ef sHmbolized soils samples from contaminated respectivelH reference

  areas and numbers 1 to : attached to previous sHmbols refer to soils samples associated Fith ve"etables

  9

  http://journal.chemistrycentral.com/content/6/1/156/figure/F1?highres=y
 • 8/10/2019 Aplicarea Analizei Componentelor Principale n Evaluarea Polurii Cu Metale Grele Ale Lanului Alimentar de Legume Din Zonele Miniere Vechi

  9/24

  species or edible partA 1 for parsleH roots, ; for carrot roots, 3 for onion bulbs, * for parsleH leaf, + for

  carrot leaf, for cabba"e, 7 for lettuce, 8 for cucumber and : for "reen bean/

  0n zona 4 aceste metale au concentra ii care dep esc cantitatea admis de 6&)-uri

  .pentru #b i 5n/, sau ajun"e foarte aproape de ea .pentru $d/ (e, 'n i !i sunt metale care, n

  termeni de investi"are "eochimice sunt comune pentru cele trei domenii i, de asemenea, aratcontribu ia redus a celor dou componente #$

  6#$ poate fi vzut ca o tehnic de coordonare care construie te variabila teoretic care

  minimizeaz suma total rezidual de ptrate, dup montarea unei lini dreapte la datele pentru

  fiecare specie #$6 face acest lucru prin ale"erea cele mai bune valori pentru site-ul, de

  exemplu, scorurile site-ului Cn scor pozitiv nseamn c concentra ia de variabile cre te de-a

  lun"ul axei #$? un scor ne"ativ nseamn c concentra ia de variabile scade de-a lun"ul axei i

  un scor aproape < nseamn c concentra ia este slab .linear/ le"at de axa #$ Direc ia s"e ilor

  variabile indic direc ia n care concentra ia de specie corespunztoare mai cre te, iar lun"imea

  s"e ilor este e"al cu rata de schimbare n aceast direc ie 0n direc ia perpendicular,

  concentra ia montat este constant [ *+] #robe de sol din zona 4, cu exploatarea polimetalice

  vechi .n special #b/, sunt "rupate n partea pozitiv a #$1 i mai aproape de variabilele $d, #b

  care prezint concentra iile cele mai mari din toate probele din acest domeniu #robe de sol din

  zona ', cunoscut pentru exploatare $u, sunt "rupate n partea pozitiv a #$;, i constau n

  principal din variabil $u .fi"ura;/, care prezint cele mai mari concentra ii n aceste

  probe #robe de sol din zona 4ef, cu cel mai mic con inut de metale "rele, sunt "rupate n partea

  10

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3575243/#B45http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3575243/figure/F2/http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3575243/#B45http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3575243/figure/F2/
 • 8/10/2019 Aplicarea Analizei Componentelor Principale n Evaluarea Polurii Cu Metale Grele Ale Lanului Alimentar de Legume Din Zonele Miniere Vechi

  10/24

 • 8/10/2019 Aplicarea Analizei Componentelor Principale n Evaluarea Polurii Cu Metale Grele Ale Lanului Alimentar de Legume Din Zonele Miniere Vechi

  11/24

 • 8/10/2019 Aplicarea Analizei Componentelor Principale n Evaluarea Polurii Cu Metale Grele Ale Lanului Alimentar de Legume Din Zonele Miniere Vechi

  12/24

  igura 3. Scree plot and PC loadings of vegetables data in PCA2-plant

  model.(FeP, MnP, ZnP, CuP, NiP, CdP and PbP are variables used in PCA2 !lan"

  #$del "%a" sb$li'ed "$"al $n"en"s $) Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Cd and Pb in ve*e"able

  sa#!les, re!$r"ed "$ )res% #a""er+ la& and ! are a*r$%e#ial s$il !ara#e"ers

  used in "%is #$del-.

  13

 • 8/10/2019 Aplicarea Analizei Componentelor Principale n Evaluarea Polurii Cu Metale Grele Ale Lanului Alimentar de Legume Din Zonele Miniere Vechi

  13/24

  igura 4. $iplot o& C1 and C2 &or vegeta%le data grouped on location, used CA2-plant

  model..(e#, 'n#, 5n#, $u#, !i#, $d# and #b# are variables used in #$6;-plant model that sHmbolized

  total contents of (e, 'n, 5n, $u, !i, $d and #b in ve"etable samples, reported to fresh matter? claH and

  p% are a"rochemical soil parameters used in this model? 4, ' and 4ef sHmbolized ve"etables samples

  from contaminated respectivelH reference areas and numbers 1 to : attached to previous sHmbols refer to

  14

 • 8/10/2019 Aplicarea Analizei Componentelor Principale n Evaluarea Polurii Cu Metale Grele Ale Lanului Alimentar de Legume Din Zonele Miniere Vechi

  14/24

  ve"etables species or edible partA 1 for parsleH roots, ; for carrot roots, 3 for onion bulbs, * for parsleH

  leaf, + for carrot leaf, for cabba"e, 7 for lettuce, 8 for cucumber and : for "reen bean/

  0n zona de referin , de i p% K ul este u or acid este favorabil pentru mobilitatea de

  metale "rele, con inut ridicat de ar"il din sol reduce translocarea lor n plante #$; i

  componentele sale sunt factorii care diferen iaz acest domeniu de celelalte dou .' i 4/, care

  sunt constituite n principal #$1 i componentele sale .fi"ura * /(e, 'n, 5n i !i sunt metalele care se "sesc n concentra ii mari n le"ume n zona de

  referin 0n le"umele din zonele cu contaminare antropice .4 i '/, #b, $u i $d au cele mai

  mari concentra ii? ele prezint, de asemenea, cele mai mari concentra ii n solurile din aceste

  zone 6ceste metale sunt puternic absorbite de acest loF-sol ar"ilos, de i p%-ul neutru este mai

  pu in favorabil pentru mobilitatea metalelor [ 1

 • 8/10/2019 Aplicarea Analizei Componentelor Principale n Evaluarea Polurii Cu Metale Grele Ale Lanului Alimentar de Legume Din Zonele Miniere Vechi

  15/24

  igura #. $iplot o& C1 and C2 &or vegeta%les data grouped on vegeta%les species, used CA3-

  plant model..(e, 'n, 5n, $u, !i, $d and #b are variables used in #$63-plant model that sHmbolized

  total contents of metals in ve"etable samples, reported to fresh matter? 4, ' and 4ef sHmbolized

  ve"etables samples from contaminated respectivelH reference areas and numbers 1 to : attached to

  previous sHmbols refer to ve"etables species or edible partA 1 for parsleH roots, ; for carrot roots, 3 for

  onion bulbs, * for parsleH leaf, + for carrot leaf, for cabba"e, 7 for lettuce, 8 for cucumber and : for

  "reen bean/

  #rimele dou #$-uri explic 8+,G din modelul de varia ie i se poate efectua relativ o

  bun separare ntre unele specii de le"ume #robele de rdcini de ptrunjel .41, '1/ i frunze

  .4*, '*, 4ef*/, varz .4, '/, salata verde .47, '7/, fasole verde .4:, ':/ sunt situate pe

  partea pozitiv a #$1, a dominat de prezen a (e, #b i $d n probele de 4 i zone ' i mai pu in

  n e antioanele din zona 4ef #robele de rdcini .';, ref;/ i frunze de morcov .4+, '+, 4ef+/

  sunt dominante n partea pozitiv a #$; i sunt caracterizate de un con inut ridicat de (e, 5n i

  'n #robele de ceapa .'3/ i castrave i .4ef8/ sunt predominante n #$1 i #$; partea ne"ativ,

  i se caracterizeaz prin con inut sczut de metale "rele$u excep ia de frunze de ptrunjel

  .4ef*/, toate le"umele din zona 4ef sunt situate pe partea ne"ativ a #$1, i sunt caracterizate

  prin con inut sczut de metale "rele 0n acest caz, suplimentarea a #$63 - modelul de plante cu

  parametrii a"rochimice .con inutul de ar"il i p%-ului/ nu se face mai bine comanda de specii

  de le"ume

  16

 • 8/10/2019 Aplicarea Analizei Componentelor Principale n Evaluarea Polurii Cu Metale Grele Ale Lanului Alimentar de Legume Din Zonele Miniere Vechi

  16/24

  4. Analiza componentelor principale de date T!

  int %azard coeficien i este un parametru complex utilizat pentru estimarea riscurilor

  poten iale pentru sntate asociate cu expunerea pe termen lun" la mai mul i poluan i, respectiv

  metale "rele, ca i n cazul nostru #entru calculul, pe ln" con inutul de metale de le"ume, al i

  parametri au fost, de asemenea, implicate, care se refer la toxicitatea metale .doze de referin

  orale, 4(D/, durata i intensitatea expunerii .frecven a expunerii, durata de expunere, expunerea

  medie/ precum i caracteristicile la individ ."reutate corporal medie/, [ +8-;] Deci, &%B

  este un parametru complex folosit n evaluarea riscurilor de sntate de metale "rele, care ofer o

  ima"ine mai bun n le"tur cu con inutul de metale din sol i le"ume dect folosind un

  parametru simplu [ 1] 6cesta a fost dezvoltat de ctre 6"en ia pentru #rotec ia 'ediului

  .=#6/ din C6, pentru a evita subestimarea riscului i se calculeaz prin formula "eneral .1/[ +8]A

  THQ LEFxFDxDIM MRfDxWxT.1/

  0n cazul n care, =( este frecven a de expunere? (D este durata de expunere, D>' este

  in"estia de metal de zi cu zi .persoan m" -1zi -1/ i 4(D este doza de referin oral .m" @" -1zi -

  1/? N este "reutatea medie a corpului .@"/ i & este timpul mediu de expunere pentru

  noncarcino"ens .3+ zile an

  -1

  O numrul de ani de expunere/9 valoare mic a indicelui .P1/ prezint pericol pentru sntate redus i o valoare ntre 1

  i + reprezint un nivel de preocupare pericol pentru sntate [ +8] #arametrii &%B utilizate n

  6#$ - modelul &%B sunt prezentate n &abelul * =i au fost calculate pe baza datelor prezentate

  n lucrarea noastr anterioar [1]

  Ta%elul 4. THQm *T! &or males0 values &or metals o& vegeta%les gro

 • 8/10/2019 Aplicarea Analizei Componentelor Principale n Evaluarea Polurii Cu Metale Grele Ale Lanului Alimentar de Legume Din Zonele Miniere Vechi

  17/24

  :egeta%les and

  areas

  Code T!m

  e

  T!m

  n

  T!m

  n

  T!m

  Cu

  T!m

  5i

  T!m

  Cd

  T!m

  %

  T!m

  =

  4oot carrot 4 4;

 • 8/10/2019 Aplicarea Analizei Componentelor Principale n Evaluarea Polurii Cu Metale Grele Ale Lanului Alimentar de Legume Din Zonele Miniere Vechi

  18/24

  #rimele dou #$-uri explic 8*,G din varian a modelului .fi"ura / i pot arta bun

  separare ntre unele specii de le"ume, mai bine dect #$63 - modelul de plante, care utilizeaz

  ca variabile doar concentra iile de metale din le"ume .(i"ura +/ 2ruparea mai bine a fost

  ob inut de rdcini de ptrunjel .41, '1, 4=(1/, ceapa .43, '3, 4ef3/, frunze de morcov .4+,

  '+, 4ef+/ i castravete .48, '8, 4ef8/, care au fost bine separat de alte plante specii de #$1 i

  #$; Din aceste le"ume, ptrunjel rdcin .41, '1/, este pe partea pozitiv #$1 i #$;, ceea ce

  nseamn c este asociat cu valorile cele mai ridicate &%B pentru toate metalele $u alte cuvinte,

  se prezint cel mai mare risc de sntate, n special n zonele contaminate 4 i becuri ' ceapa

  .'3, 4ef3/, sunt pe partea opus, partea ne"ativ a celor dou #$-uri, ceea ce nseamn c au

  cele mai mici valori pentru &%B metale, cel mai mic, respectiv de risc de sntate, cu excep ia

  pentru zona contaminat 4 (runze de morcov .4+, '+, 4ef+/, situat pe partea ne"ativ a #$1,

  dar pe partea pozitiv a #$;, sunt asociate cu valori &%B mai mari de (e, 5n i 'n, metale cu o

  toxicitate redus, deci cu un risc redus de sntate $astrave i .48, '8/, situat pe partea pozitiva #$1 i pe partea ne"ativ a #$;, sunt asociate cu concentra ii mai mari de $d i #b i valori

  &%B pentru aceste metale toxice, deci cu un risc crescut de sntate, n special n 4 i '

  contaminate zone 6lte plante, rdcini de morcov .4;, ';, ref;/, frunze de ptrunjel .4*, '*,

  4ef*/, varz .4, ', 4ef/, salata verde .47, '7, 4ef7/ i fasole verde .4:, ':, 4ef: / nu sunt

  separate n mod satisfctor, fiind fuzionat n centrul axelor 6ceste le"ume cultivate n 4 i

  zonele contaminate ' sunt asociate cu valori mari &%B, n special pentru metale toxice $d i

  #b, ceea ce nseamn c consumul lor prezint un risc major pentru sntatea 0n zona de

  19

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3575243/figure/F6/http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3575243/figure/F5/http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3575243/figure/F6/http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3575243/figure/F5/
 • 8/10/2019 Aplicarea Analizei Componentelor Principale n Evaluarea Polurii Cu Metale Grele Ale Lanului Alimentar de Legume Din Zonele Miniere Vechi

  19/24

  referin , aceste plante sunt asociate cu un nivel scazut de &%B, astfel c riscul de sntate le"ate

  de consumul lor este sczut

  #. Concluzii

  6ceast mo tenire de poluare metale "rele "enerate de societate industrial pune presiune

  asupra snt ii umane peste tot n lume 2sirea unei solu ii pentru aceast situa ie este o

  sarcin permanent a cercettorilor, care implic nu doar "sirea de metode analitice noi i

  avansate pentru a identifica calitatea i cantitatea de contaminan i, dar, de asemenea, aplicarea

  unor metode statistice complexe, care s permit o evaluare "lobal a interac iunii acestor

  contaminan i n lan ul alimentar i riscurile de sntate asociate cu consumul lor de oameni 0n

  studiul nostru, aplicarea 6#$ pentru a analiza aceste date complexe prevedeA

  - 9ptimizarea procedurilor analitice de selectarea pentru analiz doar patru variabile .$u,

  5n, $d i #b/, cu implicare maxim n evaluare a polurii, i, astfel, reducerea costurilor

  analitice?

  - Diferen ierea ntre domenii i tipuri de contaminare contaminate, bazat pe analize de

  sol? n acest caz accentul de poluarea cu #b n zona 4 i cu $u n zona '?

  20

 • 8/10/2019 Aplicarea Analizei Componentelor Principale n Evaluarea Polurii Cu Metale Grele Ale Lanului Alimentar de Legume Din Zonele Miniere Vechi

  20/24

  - electarea speciilor de le"ume care cea mai mare .rdcini de ptrunjel, salata verde,

  fasole i castrave i/ sau mai mici .ceapa, frunze de morcov/, riscul de sntate n zonele

  contaminate?

  - elec ie a celor mai buni marcatori care pot stabili alimentele cu cel mai mare cel mai

  mic risc M asupra snt ii umane n zonele afectate? n acest caz complex parametrul &%Bpermite o mai bun clasificare din le"ume cu risc ridicat de toxicitate pentru sntatea uman

  produs de metale "rele?

  - $onstruc ie i de vizionare modele care pot face mai u or de n eles fenomenul complex

  de poluare a mediului i de risc pentru sntate

  7e&erin e

  1 )inson Q6, %ao R, u S, 5ubi@ I fenol cantitate antioxidant i de calitate n produsealimentareA le"ume Q 6"ric (ood $hem 1::8, * A33

 • 8/10/2019 Aplicarea Analizei Componentelor Principale n Evaluarea Polurii Cu Metale Grele Ale Lanului Alimentar de Legume Din Zonele Miniere Vechi

  21/24

 • 8/10/2019 Aplicarea Analizei Componentelor Principale n Evaluarea Polurii Cu Metale Grele Ale Lanului Alimentar de Legume Din Zonele Miniere Vechi

  22/24

  ;* $occhi I, )escovi I, #etrini I=, metale #etrini 9 "rele din ciuperci comestibile din>talia (ood $hem ;

 • 8/10/2019 Aplicarea Analizei Componentelor Principale n Evaluarea Polurii Cu Metale Grele Ale Lanului Alimentar de Legume Din Zonele Miniere Vechi

  23/24

  *1 da ilva &ores =6(, 2arbelotti 'I, !eto Q'' 6plicarea de analiza cluster ierarhic lastudiul de compozi ia alimentelor (ood $hem ;

 • 8/10/2019 Aplicarea Analizei Componentelor Principale n Evaluarea Polurii Cu Metale Grele Ale Lanului Alimentar de Legume Din Zonele Miniere Vechi

  24/24

  +7 Iaursen T%, chjoerrin" QT, 9lesen Q=, 6s@e"aard ', %ale@oh C, %usted multielementamprentarea ca un instrument pentru autentificarea de "ru or"anic, orz, faba fasole, i cartofi Q6"ric (ood $hem ;