APEX Team Noutati Legislative 8 2015

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 8 2015

  1/14

  APEX Team International

  Anul 2015, Numrul 8

  Nouti legislative

  Cuprins:

  Scutirea de impozitul pevenit pentruprogramatori

  Modificri privindindemnizaia de creterea copiilor

  Modificri aleformularelor denregistrare n scopuride TVA

  Deducerea CASS de ctrecei ce oin venituri dinc!irii

  "rocedurile de aplicare aamnistierii fiscale

  #muriri privindaplicarea scutirii de TVApentru navigaia nlargul mrii

  Modificarearegulamentului $%&privind raportarea deinformaii statistice

  Modificri privindregimul de declararederogatoriu

  %oul formular '()

  privind proprietileimoiliare deinute derezideni *+

  Actualizareareglementrilorcontaile pentru ,%-.uri

  &epulicarea CoduluiSilvic

  %ormele privindvouc!erele de vacan

  %oi programe despri/inire a 0MM.urilor

  Codul de "rocedur1iscal 2()3

  %outi privind noul Cod1iscal Alte nouti legislative Agenda lunii septemrie

  2()4 0ndicatori sociali

  5 2()4 A"+6 Team 0nternational

  Str7 8eleteului )4.)9: Sector )$ucureti . ()); ? '( @( B) ? '( @( B) oceEape.team7ro

  ORDIN nr. 217 din 31 martie 2015/4172 din 4 iunie 2015/1348 din 29 iunie 2015/835 din 1 iu!ie 2015 pri"ind #n$adrarea #n a$ti"itatea de $rea%ie de pr&'rame pentru $a!$u!at&r ()O 573/2015*

  +ste un ordin comun al Ministerului pentru Societatea 0nformaional: al Ministeru.

  lui +ducaiei i Cercetrii Ftiinifice: al Ministerului Muncii: 1amiliei: "roteciei So.ciale i "ersoanelor V=rstnice i al Ministerului 1inanelor "ulice: ordin ce modificcadrul legal privind scutirile de la plata impozitului pe venit pentru anga/aii caredesfoar activiti de creaie de programe pentru calculator7&eamintim c aceast facilitate fiscal este acordat de peste )( ani i reprezint unimportant stimulent pentru industria 0T din &om=nia: puternic dezvoltat n aceastperioad7*na din condiiile iniiale a fost ca anga/aii eligiili s fie asolveni ai uneia dinspecializrile cu profil 0T indicate n legislaie7 #ista specializrilor a fost un suiectintens deztut cu mediul de afaceri: ea nereuind s acopere toate specializriledin domeniul 0T din sistemul de nvm=nt7 Gn anul 2()B: lista de specializri a cu.noscut o actualizare7 Cu toate acestea: procedura de acordare a facilitilor ignora n

  continuare calificrile profesionale i eperiena anga/ailor care nu puteau enefi.cia de scutire din cauza specializrii asolvite7%oul ordin vine s corecteze aceast prolem intens deztut: elimin=nd completcondiia asolvirii uneia din specializrile din list7"rezentm n cele ce urmeaz procedura actualizat7Cine +ene,$ia- de a$i!it%i!e pri"ind s$utirea de !a p!ata imp&-itu!uipe "enitAnga/aii operatorilor economici care i desfoar activitatea pe teritoriul &om=.niei: al cror oiect de activitate include crearea de programe pentru calculator @codCA+% 4 centru de calcul: direcie: departament:

  oficiu: serviciu: irou: compartiment sau altele similareId anga/aii eligiili dein o diplom acordat dup finalizarea unei forme de nv.m=nt superior de lung durat sau dein o diplom acordat dup finalizareaciclului 0 de studii universitare de licen: elierat de o instituie de nvm=ntsuperior acreditat: i presteaz efectiv una dintre activitile prevzuteI

 • 7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 8 2015

  2/14

  Pagina 2

  Newsletter

  5 2()4 A"+6 Team 0nternational

  e anga/atorul a realizat n anul fiscal precedent i a nregistrat distinct n alaneleanalitice: ca urmare a activitii de creaie de programe pentru calculator destinatecomercializrii pe az de contract: un venit anual de cel puin ec!ivalentul n lei a)(7((( *SD @calculat la cursul de sc!im valutar mediu lunar comunicat de $%&: afe.rent fiecrei luni n care s.a nregistrat venitul pentru fiecare anga/at care eneficia.

  z de scutirea de impozit pe venit7Care sunt d&$umente!e usti,$ati"e ne$esare !a #n$adrarea pers&ane!&r s$utite de !a p!ata imp&-itu!ui pe "enituri!e din sa!ariia actul constitutiv: n cazul societilor comercialeI organigrama anga/atoruluiIc fia postuluiId copia legalizat a diplomei acordate dup finalizarea studiilor n nvm=ntul univer.

  sitar de lung durat: nsoit de copia legalizat a foii matricole sau: dup caz: a su.plimentului la diplom: respectiv copia legalizat a diplomei acordate dup finaliza.rea ciclului 0 de studii universitare de licen: nsoit de copia legalizat a suplimen.tului la diplom: respectiv copia legalizat a atestatului de ec!ivalare a diplomei: eli.erat prin structurile Ministerului +ducaiei i Cercetrii Ftiinifice: pentru cetenii

  statelor memre ale *+: S++ i Confederaiei +lveieneIe copia legalizat a contractului individual de muncIf statul de plat #nt&$mit separatpentru anga/aii care eneficiaz de scutirea de la pla.

  ta impozitului pe veniturile din salariiIg comanda intern: aproat de organul de conducere ailitat al anga/atorului: care s

  ateste procesul de creaie de programe pentru calculatorI! alana analitic n care s fie reJectate distinct veniturile din activitatea de creaie

  de programe pentru calculator7ste ne$esar depunerea d&saru!ui de d&$umente !a aut&rit%i%u: dosarul cuprinz=nd documentele /ustificative se va pstra la sediul anga/atorului nvederea controlului7

  Cum se ap!i$ s$utirea de imp&-itScutirea de impozit pe veniturile din salarii se aplic lunar: numai pentru veniturile denatur salarial oinute n aza unui contract individual de munc: indiferent de mo.mentul anga/rii persoanei care eneficiaz de scutire: i fr a fi condiionat de contri.uia acesteia la realizarea plafonului minim de venit de )(7((( *SD pentru fiecare anga./at7

  OR6R nr. 85 din 19 au'ust 2015 pentru m&di,$area i $&mp!etareaN&rme!&r met&d&!&'i$e de ap!i$are a pre"ederi!&r O 111/2010 pri"ind $&n$ediu! i indemni-a%ia !unar pentru $reterea $&pii!&r apr&+ate prin 52/2011 ()O 49/2015*8otr=rea aduce modificri normelor privind concediul i indemnizaia lunar pentru

  creterea copiilor7Astfel: persoanele care realizeaz concomitent venituri supuse impozitului din mai multeactiviti vor eneficia de concediu i de indemnizaia pentru creterea copilului pe azadocumentelor care dovedesc suspendarea a $e! pu%in uneia dintre a$ti"it%i78otr=rea stipuleaz eplicit condiiile n care prinii care eneficiaz de indemnizaiepentru creterea copilului pot realiza: concomitent: venituri supuse impozitrii de p=n laB7((( lei anual: limit stailit prin #egea )23K2()' @pentru modificarea ,*- )))K2()(privind concediul i indemnizaia lunar pentru creterea copiilor: precum i pentru sta.ilirea unor msuri n vederea recuperrii deitelor nregistrate cu titlu de indemnizaiepentru creterea copilului7Astfel: n perioada concediului pentru ngri/irea copilului: persoana care eneficiaz deindemnizaie pentru creterea copilului poate realiza venituri supuse impozitului p;n !a

  !imita de 3.000 !ei anua!prin desfurarea efectiv a unei activiti: cu condiia caa$ti"itatea $are a stat !a +a-a sta+i!irii dreptu!ui !a indemni-a%ie s rm;n #ntrerupt/suspendat7Gn situaia n care: amii prini solicit succesiv dreptul la concediu i indemnizaie pen.tru creterea copilului: limita de venituri de B7((( lei pe care o pot realiza anual conco.

 • 7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 8 2015

  3/14

  Pagina 3

  Newsletter

  5 2()4 A"+6 Team 0nternational

  mitent cu primirea indemnizaiei: se aplic fiecruia: n funcie de opiunea de concediu7"ersoanele care eneficiaz de indemnizaie pentru creterea copilului: n cazul n caredepesc limita veniturilor anuale de B7((( lei oinute ca urmare a desfurrii unoractiviti: au oligaia s depun la primrie o notificare n acest sens: care va fi transmi.s ageniei teritoriale: iar aceasta va verifica respectarea limitei de venituri7 Gn cazul n

  care: persoanele care eneficiaz de indemnizaie pentru creterea copilului realizeazvenituri peste limita de B7((( lei anual: indemnizaia pentru creterea copilului se consi.der a fi acordat necuvenit i se recupereaz n condiiile legii7*n alt element de noutate const n faptul c: n cazul n care: apare o situaie de naturs genereze un nou drept: la stailirea azei de calcul a indemnizaiei pentru cretereacopilului vor fi luate n considerare i veniturile realizate pe perioada concediului de n.gri/ire a copilului n limita a B7((( lei anual7

  ORDIN nr. 195 din 24 iu!ie 2015 pri"ind m&di,$area i $&mp!etarea Ordinu!ui preedinte!ui

 • 7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 8 2015

  4/14

  Pagina 4

  Newsletter

  5 2()4 A"+6 Team 0nternational

  C

 • 7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 8 2015

  5/14

  Pagina 5

  Newsletter

  5 2()4 A"+6 Team 0nternational

  ntateNId venitul az de calcul al impozitului din formularul ))2 NDeclaraie privind oligaii.

  le de plat a contriuiilor sociale: impozitului pe venit i evidena nominal a per.soanelor asigurateN: n cazul contriuaililor care realizeaz venituri din arendare7

  ,rganul fiscal determin impozitul pe venitul net anual impozail datorat: pe fiecare

  surs i emite formularul 24( NDecizie de impunere anual pentru veniturile realizatedin &om=nia de persoanele fiziceN sau formularul 24) NDecizie de impunere anual pen.tru veniturile realizate din strintate de persoanele fiziceN: dup caz7"rocedura se aplic pentru veniturile realizate de persoanele fizice ncep=nd cu ) ianua.rie 2()'7

  ORDIN nr. 2202 din 19 au'ust 2015 pentru apr&+area pr&$eduri!&r de anu!are a &+!i'a%ii!&r ,s$a!e $e a$ &+ie$tu! pre"ederi!&r e'ii nr. 209/2015 pri"ind anu!area un&r &+!i'a%ii ,s$a!e i a! e'ii nr. 225/2015 pri"ind anu!area$&ntri+u%iei de asi'urri s&$ia!e de sntate pentru anumite $ate'&rii depers&ane ,-i$e ()O 37/2015*,rdinul apro procedurile de anulare a oligaiilor fiscale ce fac oiectul prevederilor

  #egii 2(;K2()4: cunoscut i ca legea amnistierii fiscale7 Detalii suplimentare despreaceast lege putei gsi n uletinul informativ A"+6 Team nr7 9 2()47,rdinul face precizarea c procedura este aplicail i n situaiile n care anularea oli.gaiilor fiscale se face la solicitarea contriuailului7

  ORDIN nr. 91 din 19 au'ust 2015 pri"ind apr&+area De$i-iei C&misiei ,s$a!e $entra!e nr. 3/2015 ()O 49/2015*,rdinul apro Decizia Comisiei fiscale centrale nr7 BK2()4 privind aplicarea unitar ascutirii de TVA prevzut de art7 )'B alin @) lit7 ! din Codul 1iscal: referitoare la naveledestinate navigaiei maritime: utilizate pentru transportul internaional de persoaneiKsau de unuri: pentru pescuit ori alt activitate economic pe mare7Clarificrile privind aplicarea reglementrilor sunt mprite n dou intervale> 2((9.

  2()B i dup ) ianuarie 2()' @c=nd s.a introdus conceptul Pnavigaiei n largul mriiQ7Astfel: se face precizarea c scutirile de TVA prevzute de Codul 1iscal se aplic dac na"a este ee$ti" i prep&nderent uti!i-at pentru na"i'a%ie pe mare (respe$ti" #n !ar'u! mrii*. "entru aceasta nu pot fi luate n calcul doar criterii oiective: cum ar filungimea sau tona/ul navei: ns acestea ar putea fi utilizate pentru a eclude din dome.niul de aplicare a scutirilor navele care: n orice caz: nu ar fi capaile pentru navigaiepe mare @respectiv: n largul mrii7"entru a staili dac o nav: care ndeplinete condiiile oiective de a fi capail s na.vig!eze pe mare @respectiv: n largul mrii: datorit lungimii i tona/ului: a fost efectivi preponderant utilizat pentru navigaie pe mare @respectiv: n largul mrii: pot fi uti.lizate mi/loace de pro prevzute de Codul de "rocedur 1iscal sau orice alte mi/loacede pro prevzute de lege7

  Conceptul de navigaie Npe mareN: respectiv Pn largul mriiQ: acoper orice parte a mriin afara apelor teritoriale ale oricrei ri: care este dincolo de limita de )2 mile marine:msurat de la liniile de az stailite n conformitate cu dreptul internaional al mrii@Convenia ,rganizaiei %aiunilor *nite privind dreptul mrii: semnat la Montego $aRla )( decemrie );

 • 7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 8 2015

  6/14

  Pagina 6

  Newsletter

  5 2()4 A"+6 Team 0nternational

  mintim c: aceste formulare se transmit n maim )( zile calendaristice de la mo.mentul unei pli sau ncasri de cel puin 4(7((( euro sau ec!ivalent: ctre sau dela un nerezident7

  Creditele eterne pe termen scurt @su ) an care fac oiectul prelungirii cu mai multde ) an a valailitii contractelor: devin suiect al raportrilor statistice ctre $%&7

  &eamintim c: p=n acum doar creditele pe termen mediu i lung @peste ) an treu.iau raportate la $%&7 Creditele pe termen scurt: care i prelungeau succesiv valai.litatea: nu fceau oiectul raportrilor ctre $%&7 Gn practic eist foarte multe so.cieti care sunt finanate prin credite eterne pe termen scurt: acestea erau prelun.gite cu perioade succesive de ) an: tocmai pentru a nu intra n sfera raportrilor c.tre $%&7 0at c aceast oligaie li se va aplica i acestor tipuri de credite7

  ORDIN nr. 2097 din 11 au'ust 2015 pentru m&di,$area p$t. 1 a! $ap. dinaneEa nr. 1 !a Ordinu! preedinte!ui

 • 7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 8 2015

  7/14

  Pagina 7

  Newsletter

  5 2()4 A"+6 Team 0nternational

  OR6R nr. 14 din 28 iu!ie 2015 pri"ind m&di,$area i $&mp!etarea 215/2009 pentru apr&+area N&rme!&r met&d&!&'i$e pri"ind a$&rdarea "&u$Aere!&r de "a$an% ()O 591/2015*8otr=rea aliniaz prevederile normelor de aplicare privind acordarea vouc!erelor devacan cu modificrile aduse n ultima perioad legislaiei n domeniu7

  ORDIN nr. 1008 din au'ust 2015 pri"ind apr&+area Br&$edurii de imp!ementare a Br&'ramu!ui NC

 • 7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 8 2015

  8/14

  Pagina 8

  Newsletter

  5 2()4 A"+6 Team 0nternational

  D&saru! pre%uri!&rde transer de"ine

  &+!i'at&riu din 201

  Bres$rip%ia $rean%e!&r ,s$a!eGn prezent: termenul de prescripie ncepe s curg de la data de ) ianuarie a anului ur.mtor celui n care s.a nscut creana fiscal7 Conform noilor prevederi: termenul deprescripie va ncepe s curg de la data de 1 iu!ie a anu!ui urmt&rcelui pentru care sedatoreaz oligaia fiscal: dac legea nu dispune altfel7 Durata termenului de prescrip.

  ie rm=ne n continuare de cinci ani7Inspe$%ia ,s$a!Se diminueaz durata efecturii inspeciei fiscale pentru contriuailii mici la '4 de zile7Se menin actualele termene pentru contriuailii mari @3 luni i contriuaili mi/locii@B luni7+ste introdus oligaia organului fiscal de a finaliza controlul fiscal ntr.o perioad demaim dulul perioadei prevzute ca durat a controlului fiscal7 Gn caz contrar: inspeciafiscal nceteaz fr emiterea unor acte de impunere7 Totui: organul fiscal poate reluainspecia: cu aproarea organului ierar!ic superior: o singur dat pentru aceeai peri.oad i aceleai oligaii fiscale7Termenul n care contriuailii pot formula un punct de vedere cu privire la proiectulraportului de inspecie fiscal este mrit i difereniat n funcie de mrimea contriua.

  ilului7 Gn prezent: acest termen este de B zile lucrtoare pentru toi contriuailii7 Gnce.p=nd cu 2()3: termenul va fi de 4 zile lucrtoare pentru contriuailii mici i mi/locii irespectiv 9 zile lucrtoare pentru marii contriuaili7 , noutate este i posiilitatea de asolicita ma/orarea acestui termen7+ste reglementat posiilitatea emiterii unor decizii de impunere provizorii pentru oli.gaiile fiscale principale: n timpul derulrii inspeciei fiscale: la solicitarea contriuai.lului: n scopul plii oligaiilor fiscale principale i pentru stoparea acumulrii de oli.gaii accesorii7Controlul inopinat a fost reglementat ca instituie de sine stttoare n cadrul metodelorde control fiscal i: n acest sens: au fost reglementate regulile dup care urmeaz s seefectueze: cu meninerea caracterului acestuia de a fi un control efectuat fr ntiina.rea prealail a contriuailuluiKpltitorului7 Controlul inopinat treuie finalizat ntr.untermen maim de B( de zile7@&!u%i&narea $&ntesta%ii!&r &rmu!ate #mp&tri"a a$te!&r administrati"e ,s$a!eTermenul de formulare a contestaiilor fiscale este mrit de la B( la '4 zile7 , noutateprevzut de noul Cod de "rocedur 1iscal este posiilitatea susinerii unei contestaiin form oral n faa organului competent cu soluionarea acesteia: situaie n care seva convoca i organul fiscal emitent: scopul fiind dezaterea contradictorie a cauzei7Au fost eliminate prevederile referitoare la contestarea pe cale administrativ a refuzu.lui organului fiscal de a emite actul administrativ fiscal7+ste reglementat dreptul contriuaililor de a se adresa instanei de contencios adminis.trativ n situaia n care contestaia nu a fost soluionat de organul competent n ter.

  men de ase luni de la data depunerii7Gn situaia n care: instana de /udecat acord suspendarea eecutrii unui act adminis.trativ: pe perioada c=t suzist suspendarea: se datoreaz doar do=nd: nu i penalitide nt=rziere7C&mpensarea $rean%e!&r ,s$a!e"osiilitatea compensrii creanelor fiscale este etins i la nivelul grupului fiscal7Astfel: se poate solicita compensarea TVA de ramursat nregistrat la nivelul unui grupfiscal cu oligaiile fiscale ale memrilor grupului fiscal7D&saru! pre%uri!&r de transerGn vederea documentrii respectrii principiului valorii de pia contriuai.lulKpltitorul care desfoar tranzacii cu persoane afiliate are oligaia s ntocmeascdosarul preurilor de transfer7 #a solicitarea organului fiscal central competent contriu.ailulKpltitorul are oligaia de a prezenta dosarul preurilor de transfer7Cuantumul tranzaciilor pentru care contriuailulKpltitorul are oligaia ntocmiriidosarului preurilor de transfer: termenele pentru ntocmirea acestuia: coninutul dosa.rului preurilor de transfer: precum i condiiile n care se solicit acesta vor face oiec.tul unui ordin separat al A%A1 care cel mai proail va nlocui actualele reglementri7

 • 7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 8 2015

  9/14

  Pagina 9

  Newsletter

  5 2()4 A"+6 Team 0nternational

  Bstrarea i arAi"area e"iden%e!&r $&nta+i!e i ,s$a!eSunt descrise locurile de pstrare a evidenelor contaile i fiscale7 Astfel: ca regul ge.neral acestea treuie pstrate la domiciliul fiscal al contriuailuluiKpltitorului: la se.diul social ori la sediile secundare ale acestuia: inclusiv pe suport electronic7Documentele aferente eerciiilor financiare precedente pot fi ncredinate spre pstrare

  unei societi autorizate: potrivit legii: s presteze servicii de ar!ivare7De asemenea: se prevede posiilitatea ca: n perioada ).24 a lunii urmtoare perioadeifiscale de raportare: documentele s se aJe la sediul persoanei fizice ori /uridice autori.zate pentru prelucrarea lor: n vederea ntocmirii declaraiilor fiscale7Gn cazul n care: evidenele contaile i fiscale sunt inute cu a/utorul sistemelor electro.nice de gestiune: pe l=ng datele ar!ivate n format electronic contriuailulKpltitoruleste oligat s pstreze i s prezinte aplicaiile informatice cu a/utorul crora le.a gene.rat7Br&$edur i prin$ipii ,s$a!e,rganul fiscal treuie s ia n considerare opiniile emise de organul fiscal competentrespectivului contriuail n cadrul activitii de asisten i ndrumare a contriuaili.lorKpltitorilor: precum i soluia adoptat de organul fiscal n cadrul unui act adminis.trativ fiscal sau de instana /udectoreasc printr.o !otr=re definitiv: dac eistastfel de documente emise anterior pentru situaii de fapt similare la acelai contriua.il7Sunt redefinite i muntite principiile care guverneaz relaiile dintre contriuailii organele fiscale7+ste implementat principiul Qin duio contra fiscumQ7 Conform acestuia: neclaritile dinlege treuie interpretate n favoarea contriuaililor7Intrarea #n "i'&are i sera de ap!i$are%oul Cod de procedur fiscal intr n vigoare la data de ) ianuarie 2()3 i se va aplicapentru procedurile de administrare ncepute dup intrarea in vigoare a acestuia7 Crean.elor fiscale nscute i procedurilor administrative iniiate nainte de ) ianuarie 2()3 le

  sunt aplicaile prevederile legale anterioare7IN=O G NO COD =I@C Cota general de TVA va scdea la 2(: ncep=nd cu ) ianuarie 2()3: iar din 2()9 va

  fi redus la ); Supra.acciza pe carurani va fi eliminat din 2()9 0mpozitul pe construcii speciale @taa pe st=lp va fi eliminat ncep=nd cu ) ianua.

  rie 2()3: doar pentru construciile specifice agriculturii: iar eliminarea integral vafi aia n 2()9

  "lafonarea CAS la 4 venituri medii rute pe economie va fi aplicat de la ) ianuarie2()9

  &educerea impozitului pe dividende la 4 va fi aplicat de la ) ianuarie 2()97Msurile de mai sus erau iniial prevzute a se aplica de la ) ianuarie 2()3: ele fiindam=nate total sau parial cu nc un an7

  ORDIN nr. 1959 din 24 iu!ie 2015 pri"ind apr&+area m&de!u!ui i $&n%inutu!ui &rmu!are!&r i d&$umente!&r uti!i-ate #n a$ti"itatea de supra"e'Aere i$&ntr&! #n d&meniu! pr&duse!&r a$$i-a+i!e a Dire$%iei 'enera!e a "mi!&r istru$turi!&r "ama!e su+&rd&nate ()O 597/2015*

  ORDIN nr. 2092 din 10 au'ust 2015 pentru m&di,$area i $&mp!etarea N&rme!&r pri"ind pr&$eduri!e simp!i,$ate de "muire apr&+ate prin Ordinu!preedinte!ui

 • 7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 8 2015

  10/14

  Pagina 10

  Newsletter

  5 2()4 A"+6 Team 0nternational

  ORDIN nr. 2108 din 12 au'ust 2015 pentru m&di,$area i $&mp!etarea Ordinu!ui preedinte!ui ) +*& ':'B2) &,%I ) C81 ':)()4 &,%I ) -$" 3:(

 • 7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 8 2015

  11/14

  Pagina 11

  Newsletter

  5 2()4 A"+6 Team 0nternational

  va fi lunar7 "erioada iulie X august va constitui o perioad fiscal distinct pentrucare se va depune decont de TVA p=n la 24 septemrie 2()47

  J&i 10 septem+rie este u!tima -i pentru depunerea declaraiei.decont privind sumele ncasate reprezent=nd taa !otelierI declaraiei de meniuni privind anularea nregistrrii n scopuri de TVA n cazul per.

  soanelor impozaile: nregistrate n scopuri de TVA conform art7 )4B din Codul 1is.cal: care n cursul unui an calendaristic nu depesc plafonul de scutire prevzut laart7)42 din Codul 1iscal @formular (;37

  J&i 10 septem+rie este u!tima -i pentru p!ata taei !oteliereI taei pentru serviciul de reclam i pulicitate7)ar%i 15 septem+rie este u!tima -i pentru depunerea declaraiei 0%T&ASTAT pentru luna august 2()4 @standard sau etins depus n for.

  mat electronicI situaiei centralizatoare privind ac!iziiile i livrrile de produse energetice pentru

  august 2()47>ineri 25 septem+rie este u!tima -i pentru depunerea declaraiei privind oligaiile de plat la ugetul de stat @formular )((YI declaraiei privind oligaiile de plat a contriuiilor sociale: impozitului pe venit i

  evidena nominal a persoanelor asigurate @formular ))2YI decontului de TVA @formular B((YI decontului special de TVA @formular B()YI declaraie privind sumele rezultate din a/ustarea TVA @formular B(9I declaraie privind TVA datorat de ctre persoanele impozaile al cror cod de nre.

  gistrare n scopuri de TVA a fost anulat conform art7 )4B alin7 @; lit7 a . e din Codul1iscalN @formular B))I

  declaraiei recapitulative lunare privind livrrileKac!iziiileKprestrile intracomuni.tare @formular B;(Y aferent lunii august 2()4I

  declaraiei informative privind livrrileKprestrile i ac!iziiile efectuate pe teritori.ul naional aferent lunii august 2()4 @formular B;'YI

  declaraiei privind veniturile su form de salarii din strintate oinute de ctrepersoanele fizice care desfoar activitate n &om=nia i de ctre persoanele fizicerom=ne anga/ate ale misiunilor diplomatice i posturilor consulare acreditate n &o.m=nia @formular 22'I

  declaraiei privind oligaiile de plat la veniturile 1ondului pentru mediu @eclusivecota7

  >ineri 25 septem+rie este u!tima -i pentru p!ata accizelor TVA sumelor ctre contul unic X u'et de stat> impozitului pe ieiul i gazele naturale din producia intern impozitului pe veniturile nerezidenilor impozitului pe salarii @," separat pentru Sediu Social i fiecare sediu secundar: da.

  c este cazul impozitului pe veniturile din activiti independente: cu regim de reinere la surs impozitului pe veniturile din dividende pltite n luna august 2()4 impozitului pe veniturile din do=nzi impozitului pe alte venituri din investiii impozitului pe veniturile din pensii impozitului pe veniturile din premii i din /ocuri de noroc impozitului pe veniturile din alte surse vrsmintelor de la persoanele /uridice pentru persoanele cu !andicap nencadrate

  sumelor ctre contul unic X u'etu! asi'urri!&r de stat i &nduri!&r spe$ia!e> contriuiei de asigurri sociale @pensie contriuiei la asigurrile sociale de sntate contriuiei la fondul pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de snta.

  te

  25 septem+rietermen pentru p!ata

  imp&-itu!ui pe$&nstru$%ii

  (rata a d&ua*

 • 7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 8 2015

  12/14

  Pagina 12

  Newsletter

  5 2()4 A"+6 Team 0nternational

  30 septem+rieeste u!tima -i

  pentru depunerea$ereri!&r de

  ram+ursare a > Se datoreaz contriuia pentru accidente de munc i oli profesionale i pentru perioadele n care asiguraii ene.ficiaz de concedii medicale i de indemnizaii de asigurri sociale de sntate7 "entru aceste perioade aza de calcul estesalariul minim rut pe ar garantat n plat: corespunztor numrului zilelor lucrtoare din concediul medical7%ota B> Se datoreaz pentru indemnizaiile de asigurri sociale de sntate numai pentru primele 4 zile de incapacitatesuportate de anga/ator precum i pentru indemnizaiile de incapacitate temporar de munc drept urmare a unui accidentde munc sau a unei oli profesionale numai pentru primele B zile de incapacitate suportate de anga/ator7O@K >enituri!e p!tite $tre & pers&an $e des&ar & a$ti"itate $&nsiderat dependent (eEemp!u: B=