30
ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2 APARATE ELECTRICE MODUL 2 FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR – VIITOR CLUJ NAPOCA 2010 - 2011 MODUL 2

APARATE ELECTRICE 2

  • Upload
    others

  • View
    53

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

APARATE ELECTRICE

MODUL 2

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR – VIITOR

CLUJ NAPOCA

2010 - 2011

MODUL 2

Page 2: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Aparate electrice de reglare: principiul de funcţionare al releelor electromagnetice

Releul electric este un aparat electric, care sub acţiunea unei mărimi de intrare produce variaţia bruscă - în salt - a mărimii de ieşire, la o anumită valoare a mărimii de intrare.

Releul este un dispozitiv care poate realiza un contact (pe cale mecanică, în cazul comutaţiei cu contacte sau pe cale electronică, în cazul comutaţiei statice) contact ce poate fi închis sau deschis în mod brusc de un semnal de comandă.

Funcţionarea releelor are la bază doar două stări distincte: închis - deschis, releul aflându-se într-o stare sau alta, după valoarea semnalului de comandă.

Circuitul de alimentare a electromagnetului este

întrerupt

Contactul electric al releului este deschis

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

întrerupt

Contact electric închis Armătura mobilă este atrasă

Page 3: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Un releu electromagnetic are capacitatea de a transmite o acţiune dintr-un punct al unui circuit, într-un punct (sau mai multe puncte) care aparţin altui circuit. Acesta este motivul pentru care releele îşi găsesc numeroase aplicaţii în schemele de comandă şi automatizare, cu atât mai mult cu cât dimensiunile lor se pot realiza, în prezent, la nivelul microcip-urilor.

Aparate electrice de reglare: clasificarea releelor

Clasificarea releelor după criterii funcţionale

După principiul de funcţionare a

elementelor sensibile

• magnetoelectrice;

• electromagnetice;

• electrodinamice;

• de inducţie;

• magnetice;

• electrotermice.

După principiul de funcţionare a

elementelor executoare

• relee cu contacte;

• relee fără contacte (variaţie bruscă a inductivităţii, capacităţii electrice, bazate pe amplificatoare

electrice, electromagnetice - relee magnetice şi electronice).

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

După mărimea de intrare

• curent;

• tensiune;

• putere;

• frecvenţă;

• timp.

După modul deconectare a

elementului sensibil

• primare - conectate direct în circuitul de comandă (intrare);

• secundare - conectate prin intermediul convertoarelor;

• intermediare - acţionate prin intermediul elementelor de execuţie ale altor relee, având destinaţia

amplificării semnalului şi distribuirii lui pe mai multe canale.

După modul de acţionare

asupra obiectului comandat

• cu acţiune directă;

• cu acţiune indirectă.

După destinaţie

• de protecţie a sistemelor energetice (mai ales relee secundare cu acţiune indirectă - parcurse de curenţi

mici de ordinul unui amper);

• de comandă a acţionărilor electrice (mai ales relee primare cu acţiune directă şi indirectă - parcurse de

curenţi de ordinul zecilor de amperi);

• de automatizări şi telecomunicaţii (primare sau secundare, cu acţiune directă – valoarea curenţilor de

intrare şi ieşire sub un amper).

Page 4: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Aparate electrice de reglare: tipuri de relee-principiul de funcţionare

Releele electromagnetice au ca principiu de funcţionare atracţia uneipiese metalice în interiorul unui electromagnet, datorită câmpului magneticcreat de un curent electric. Forţa de atracţie este proporţională cu curentulrespectiv.

În general, releele electromagnetice se utilizează ca relee auxiliare.Releele electromagnetice au ca organ principal un mecanism

electromagnetic (electromagnet cu armătură mobilă) care cumulează funcţiade element sensibil şi element comparator (intermediar); în consecinţă,caracteristicile electromagneţilor de curent continuu şi curent alternativ suntvalabile, respectiv, şi la releele electromagnetice.

Se deosebesc două tipuri de relee electromagnetice:

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

Se deosebesc două tipuri de relee electromagnetice:- neutre - acţiunea mecanismului electromagnetic este independentă de

sensul solenaţiei bobinei de excitaţie;- polarizate - când acţiunea mecanismului electromagnetic depinde de

sensul solenaţiei.La baza funcţionării releului electrodinamic stă

existenţa cuplului electrodinamic produs prin interacţiunea câmpurilor electromagnetice ale celordouă bobine, una fixă şi alta mobilă, ambele parcurse de curenţi electrici diferiţi.

Releul funcţionează atât în curent continuu cât şi în curent alternativ.

Prin rotaţia axului se va realiza închiderea şi deschiderea unui contact.

Page 5: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Principiul de funcţionare a releelor de inducţie se bazează pe forţa electrodinamică ce ia naştere datorită inducerii, într-o piesă metalică (disc de aluminiu sau cupru), a curenţilor turbionari. Releul de inducţie funcţionează datorită celor două fluxuri alternative (create de curenţii I1 şi I2 din figura explicativă), fluxuri care sunt decalate în timp şi în spaţiu şi determină rotirea discului metalic

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

Principiul de funcţionare a releelor termice se bazează pe faptulcă, la trecerea unui curent electric printr-un bimetal, acesta sedeformează şi deplasându-se, determină acţionarea unor contacteelectrice.

Constructiv aceste relee sunt realizate cu fir cald sau cu lamă bimetalică.

Page 6: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Aparate electrice de reglare: condiţii de funcţionare impuse releelor de protecţie

Condiţiile impuse releelor termice de standardele în vigoare cu privire la protecţia motoarelor electrice sunt:

- să nu declanşeze în timp de două ore la un curent egal cu 1,05 Ir (Ir – curentul reglat);- să declanşeze în timp de două ore la un curent egal cu 1,2 Ir;- să declanşeze la un curent egal cu 6Ir, într-un timp mai mare de 2 secunde la releele pentru porniri uşoare şi mai mare de 5 secunde la releele pentru porniri grele.

Blocurile de relee sunt compensate termic, pot fi rearmate manual sau automat, sunt prevăzute cu elementede vizualizare a declanşării, ele fiind concepute pentru curent alternativ sau continuu.

Releele de tensiune minimă aparţinând întreruptoarelor automate trebuie să îndeplinească următoarelecondiţii de funcţionare:

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

- să anclanşeze la tensiunea de minimum 0,85 Un ;- să reţină armătura mobilă la 0,7 Un;- să se deschidă comandând declanşarea întrerupătorului automat atuncicând tensiunea bobinei ajunge la minimum 0,35 Un pentru curent alternativ şi la 0,15 Un pentru curent continuu.

IMPORTANT !

•Releul de minimă tensiune este conectat între două faze sau între fază şi nul.•Releul de minimă tensiune protejează numai la scăderea tensiunii.

Page 7: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Aparate electrice de conectare şi protecţie: întreruptoare automate

Întreruptoare automateÎntreruptorul automat (IA) este aparatul mecanic de comutaţie capabil să stabilească, să suporte şi să întrerupă automat

curenţi, în condiţii normale de funcţionare pentru circuit, precum şi să stabilească, să suporte o durată specificată de timp şi să întrerupă curenţi, în condiţii anormale de funcţionare pentru circuit (de exemplu curenţi de scurtcircuit sau suprasarcină).• întreruptorul propriuzis;• blocul declanşatoarelor termice;

În construcţia acestor aparate intră următoarele părţi componente:• blocul declanşatoarelor electromagnetice.

În funcţie de varianta constructivă aceste întreruptoare mai pot fi dotate cu:

• contacte auxiliare normal închise şi normal deschise;• declanşatoare de tensiune minimă;• dipozitiv de comandă la distanţă.

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

• dipozitiv de comandă la distanţă.

Întreruptoarele automate sunt aparate electrice de comutaţie utilizate la închiderea şi deschiderea circuitelorelectrice, pentru stabilirea sau întreruperea curentului electric din circuitul considerat. Aceste aparate por fi acţionate dediferite tipuri de dispozitive de acţionare. Constructiv, întreruptoarele automate pot fi de joasă tensiune (mono- bi- şitripolare) şi de medie tensiune.

Page 8: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Întreruptoare automate de joasă tensiune.

Întreruptoarele automate sunt prevăzute cu dispozitive de protecţie, care comandă automatdeschiderea circuitului în anumite condiţii prescrise (de ex., la creşterea intensităţii curentului peste oanumită valoare sau la scurtcircuit, la scăderea sub o anumită valoare limită a tensiunii, impedanţei saua altui parametru al circuitului).

Întreruptoarele automate pot fi comandate şi de operator pentru stabilirea sau întrerupereacurentului de sarcină.

Întreruptoarele automate sunt de tip disjunctor, având numai declanşatoare automate.

Întreruptoarele automate de putere sunt realizate pentru a proteja reţelele de distribuţie de joasă tensiune, pentru a proteja motoarele electrice şi pentru protecţia împotriva defectelor de punere la pământ.

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

punere la pământ.

La întreruptorul compact, principiul de stingere a arcului electric este bazat pe divizarea şi lungirea arcului (contactul mobil are o mişcare de rotaţie şi favorizează acetse fenomene), ceea ce conferă aparatelor o putere de rupere mare, într-un volum mic.

Page 9: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Întreruptoarele DMX, fabricaţie Legrand, de la 800 la 4000 A sunt destinate comenzii şi protecţiei la scurtcircuit şi la suprasaricina a circuitelor electrice din instalaţiile de distribuţie de JT, pâna la 4000 A.

Sunt echipate cu unitate de protecţie electronică MP17, conexiuni spate şi 8 (5 N.D. + 3 N.I.) contacte auxiliare.Versiunea debroşabilă DMX este prevăzută cu soclu echipat cu conexiuni spate reglabile şi obturator de siguranţă

care pot fi blocate separat.Caracteristicile tehnice ale întreruptoarelor automate DMX sunt prezentate în tabelul următor.

Tipuri de întreruptoare DMX de la 800 la 4.000 A

DMX 2.500 DMX-H

2.500

DMX 4.000 DMX-H

4.000

Capacitate de

rupere la

415 V c.a.

Icu,

kA 50 65 50 65

Nr. poli 3P, 4P

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

Nr. poli 3P, 4P

Curent

nominal

In,

A

800

1.000

1.250

1.600

2.000

2.500

3.200

4.000

Aceste întreruptoare sunt cu 3 şi 4 poli, în execuţie fixă sau debroşabilă, cu declanşatoare magneto-termice reglabile. Întreruptoarele automate DMX standard sunt echipate cu unitate electronică de protecţie MP17, iar la cerere pot fi echipate cu unitate electronică de protecţie MP18 sau MP20.

Page 10: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Caracteristici tehnice DMX / DMX-H 2 500/4 000:Curent nominal: In {800; 1.250; 1.600; 2.000} A pentru DMX 2500/DMX-H 2500 ;

In {2.500; 3.200; 4.000} pentru DMX 4000/DMX-H 4000 ;Număr de poli: 3P sau 4P;Protecţie neutru: 50 %;Tensiune nominală de izolaţie Ui=1.000 V;Tensiune nominală de ţinere la impuls Uimp=8 kV;Tensiune nominală de operare (50/60Hz) Ue=690 V;Capacitate maximă de rupere

pentru U=230 V, 415 V şi 500 V c.a. este de:Icu= 50 kA pentru toate DMX;Icu= 65 kA pentru toate DMX-H;

pentru U=600 V c.a. este de Icu= 50 kA pentru toate DMX şi DMX-H;

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

pentru U=600 V c.a. este de Icu= 50 kA pentru toate DMX şi DMX-H;pentru U=690 V c.a. este de Icu= 40 kA pentru toate DMX şi DMX-H;Capacitate de rupere în serviciu: Ics=100 % Icu:

pentru U=415 V c.a. Ics=143 % Icu pentru toate DMX şi DMX-H;pentru U=500 V c.a. Ics=105 % Icu pentru DMX şi Ics=143 % Icu pentru DMX-H;pentru U=600 V c.a. Ics=105 % Icu pentru toate DMX şi DMX-H;pentru U=690 V c.a. Ics=84 % Icu pentru toate DMX şi DMX-H;

Curent admisibil de scurtă durată, pentru t=1s: Icw=50 kA pentru DMX;Icw=65 kA pentru DMX-H;

Anduranţă mecanică: 20.000 de cicluri;Anduranţă electrică: 5.000 de cicluri.

Page 11: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Auxiliare de comandă şi semnalizare pentru întreruptorul automat DMX sunt: bobine pentru declanşare, comandă la distanţă, bobine de închidere, contact de semnalizare, echipamente pentru inversare de sursă cu până la 3 aparate, cu interblocare mecanică.

Auxiliare sunt comune pentru toate tipurile de întreruptoare automate DMX 800-4.000 A. Prin îndepărtarea plăcii frontale, se oferă acces direct la toate auxiliarele de comandă şi semnalizare. Conectare pe partea frontală se realizează în 32 de puncte de conectare disponibile.

a.

b.

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

c.

e.

d.

a - bobina de declanşare; b - bobina de anclanşare; c - contact de semnalizare in/test/out;d - declanşatoare de tensiune minimă cu sau fără temporizare; e - comandă la distanţă

Page 12: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Bobina de declanşare are rolul de a declanşa întreruptorul, atunci când este pusă sub tensiune. Declanşatorul de tensiune minimă asigură declanşarea întreruptorului atunci când tensiunea de comandă a bobinei scade sub un prag de declanşare. Declanşatorul de tensiune minimă cu temporizareîmbunătăţeşte imunitatea la declanşări accidentale. Pentru a monitoriza un DMX, trebuie sa se ataşeze la dispozitivul de comandă la distanţă o bobină de declanşare (la tensiune minimă sau declanşare la punere sub tensiune) şi o bobină de anclanşare. Dispozitivul de comandă la distanţă este prevăzut cu contact de alimentare cu resort. Bobina de anclanşarepermite închiderea întreruptorului de la distanţă în cazul în care resortul de închidere este armat. Caracteristicile electrice ale auxiliarelor de comandă şi semnalizare pentru întreruptoarele automate DMX sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Caracteristicile electrice ale auxiliarelor de comandă şi semnalizare DMXAuxiliare de comandă Un,

V, c.c.

Un,

V, c.c. sau c.a.

Bobina de declanşare 24 48 110/130 220/250 380/440

Bobina de anclanşare 24 48 110/130 220/250 380/440

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

Bobina de anclanşare 24 48 110/130 220/250 380/440

Contact de semnalizare 48 110/130 220/250 380/440

Declanşatoare de tensiune minimă 24/30 48 110/130 220/250

Bobina de anclanşare 24/30 48 110/130

Echipamentul pentru inversare de surse se realizează cu aparate montate unul deasupra celuilalt sau instalate alăturat, folosind dispozitive de interblocare pentru montaj lateral diferit pentru fiecare versiune DMX şi câte un set de cabluri pentru 2 aparate, pentru dispozitivele de interblocare.

Pentru configurarea condiţiilor de schimbare a sursei de alimentare şi identificarea poziţiei întreruptoarelor DMX şi DPX, deschise/închise se utilizează automatul pentru inversare de surse, cu alimentare la 230 V c.a. şi 12; 24; 48 V c.c. având borne cu conexiune automată.

Page 13: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Funcţiunile automatului pentru inversare de surse, unitate standard:

• comandă de la distanţă (deschidere/închidere) a întreruptoarelor;• ieşire microprocesor din dispozitiv (siguranţă pozitivă);• intrare/ ieşire programabilă;• citirea tensiunii: pe 3 faze, între fază şi conductorul neutru sau între 2 faze;• comanda (pornit/oprit) blocului generator;• indicarea stării întreruptoarelor (deschis/închis/declanşat);

Inversarea sursei este blocată dacă un întreruptor debroşabil nu este introdus în soclu, deoarece comanda deschis/închis a dispozitivului nu este operaţională.

Unitatea de comunicaţie care permite transmisia de date (port RS 485) are toate funcţiunile standard, plus:• citirea tensiunii maxime;• citirea sensului de rotaţie a fazei;• citirea frecvenţei.

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

• citirea frecvenţei.

Caracteristici tehnice ale automatelor pentru inversor de sursă:Sursă de alimentare: U = 187…264 V c.a.

U = 9 şi 65 V c.c.Frecvenţă: f = 45…65 HzUn = 80…690 VAReleu de comandă (1 şi 4): 1 n.d., 12 A , 250 V c.a.

1 n.d., 5 A, 250 V c.a.1 n.d./n.i., 5 A, 250 V c.a.

Secţiune transversală cablu de la 0,2 la 2,5 mm2Dimensiuni (lăţime x înălţime x adâncime): 144 x 144 x 90 mmProtecţie: IP 20 partea din spate, IP 41 partea din faţă și IP 54 în faţă, cu ecran protector.Temperatură de operare: între - 20 °C şi + 60 °CPlaja de tensiune minimă principală/secundară: 70-98 % Un

Page 14: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Plaja de absenţă a tensiunii principale/secundare 60 - 85 % UnTemporizare tensiune minimă principală/secundară 0,1 - 900 sTemporizare de absenţă a tensiunii principale/secundare 0,1 - 30 sTemporizare de funcţionare generator 0 - 900 sTemporizare de comutare între principal şi secundar 0,1 - 90 sTemporizare de prezenţă a liniei principale 1 - 3.600 sTemporizare de comutare între secundar şi principal 0,1 - 90 sTemporizare de oprire a blocului generator 1 - 3.600 s

Pentru transformarea unui aparat din versiune fixă în versiune debroşabilă sunt necesare următoarele echipamente: soclu pentru dispozitivul debroşabil, set de contacte pentru montare pe conexiuni spate şi instrument de montare contacte, pentru montarea setului de contacte pe conexiunile spate ale aparatului.

Accesoriile utilizate la întreruptoarele automate DMX sunt: dispozitivul împotriva asocierii greşite a aparatelor cu soclurile debro-lift care împiedică introducerea unui aparat într-un soclu necorespunzător, dispozitivul de blocare a introducerii întreruptorului în soclu, contorul de manevre pentru contorizarea numărului total de cicluri de operare ale aparatului şi contorul de operaţii.

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

aparatului şi contorul de operaţii.Aspectul general al întreruptoarelor DMX poate fi observat din figura:

Întreruptoare automate tip DMX 2.500, versiune fixă;

Page 15: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Unităţi de protecţie electronică MP 17, MP 18 şi MP 20

În versiunea standard, DMX 2500 si DMX 4000 sunt prevăzute cu o unitate de protecţie electronică MP 17, având aspectulprezentat în figura 3.18 şi realizând o caracteristică de protecţie conform celei prezentate în figura 3.19. Reglajele mărimilorcaracteristice Ir, Im, Tm şi Ii se realizează de la partea frontală a aparatului. Echipamentul de testare are rolul de a verificafuncţionarea dispozitivului de protecţie şi a condiţiilor de deschiderea şi declanşare a polilor DMX. Pentru alimentareadispozitivului de protecţie în cazul în care întreruptorul este deschis sau nu este alimentat există o sursă de alimentareexternă fixă, nesecurizată.

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

Caracteristica de protecţie realizată prin unitatea de protecţie electronică MP 17.Există posibilitatea, de a fi prevăzute, la cerere cu o unitate de protecţie electronică cu LCD reglabil prin

tastatură şi un dispozitiv cu memorie externă pe versiunile debroşabile MP 18 care permite următoarele reglaje: Ir, Im, Tr, Tm, Ii la partea frontală şi funcţiunile de afişare valori curente, reglaje Ir, Im, Tm pe panoul frontal şi istoric de defecte sau MP 20 care permite reglaje Ir, Imr, Im, Tr, Tmr, Tm la partea frontală.

Funcţiunile de bază ale unităţilor de protecţie electronică sunt afişare valori curente, reglaje şi istoric de defecte, la care se pot adăuga funcţiunile opţionale: verificare sarcină, avertizare de declanşare, funcţiune de comunicaţie centralizatăşi verificare şi sursă de alimentare auxiliară.

Protecţie de lungă durată la suprasarcini: Ir = 0,4 – 0,5 – 0,6 – 0,7 – 0,8 – 0,9 – 1 × In (7 paşi)Protecţie neutru: 50% din valorile reglate pentru faze.Protecţie de scurtă durată la scurtcircuite: Im = 1,5 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 × Ir (8 paşi)

Tm = 0,1 – 0,2 – 0,4 – 0,5 – 0,6 – 0,8 – 1,0 s (7 paşi)Protecţie instantanee: Ii = OFF, 2, 3, 4, 6, 8, 10 × In

If (dacă Ii = OFF) = 50 kA pentru DMX, 80 kA pentru DMX-L

Page 16: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Aparate electrice de protecţie: declanşatoare

Indiferent de varianta constructivă, în componenţa întreruptoarelor automate, pe lângă mecanismul de acţionare, circuitul principal de curent, camera de stingere, piesele electroizolante şi cutia aparatului, se află şi elementele de protecţie:

• DT – declanşator termic • DE – declanşator electromagnetic • DTm – declanşator de tensiune minimă • declanşator de deschidere

Aceste declanşatoare împreună cu accesoriile aparatului (contacte auxiliare, transformatoare de curent, blocuri diferenţiale) permit utilizarea aparatului pentru funcţiile cunoscute, închidere – deschidere, protecţie, comutaţie.

Declanşatoarele magneto – termice (notate TM), permit protecţia la suprasarcină (o protecţie termică cu prag reglabil), la scurtcircuit (protecţie magnetică cu prag de declanşare fix sau reglabil, în funcţie de calibru).

Aparatura modulară, care se impune tot mai mult pe piaţa energetică, a adus ca noutate o gamă diversă de declanşatoare magneto – termice şi electronice.

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

comutatorpentru reglajul pragului de declanşare a protecţiei la

suprasarcinăIr

comutator pentru reglajul pragului de declanşare a protecţiei la

scurtcircuitIm

Panoul frontal al unui declanşator magneto-termic (TM):

Page 17: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

comutator pentru reglajul pragului de declanşare a protecţiei la suprasarcină

Ir = 0,4 …1xIn1

comutator pentru reglajul temporizării de declanşare a

protecţiei la suprasarcină90 – 180 s la 1,5 Ir;5 – 7,5 s la 6 Ir;3,2 – 5 s la 7,2 Ir2

comutator pentru reglajul pragului de declanşare a protecţiei la scurtcircui,

Im = (2 – 10)Ir3 priză

de test

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

Panoul frontal al unui declanşator electronic:

Declanşatorul de deschidere reprezintă, din punct de vedere constructiv, un electromagnet, al cărui echipaj mobil, deplasându-se în momentul alimentarii bobinei, provoacă declanşarea mecanismului de deschidere al aparatului. Mişcarea echipajului mobil trebuie să se producă la alimentarea bobinei cu 70% din tensiunea nominală. Declanşatorul de deschidere trebuie să funcţioneze corect pentru orice tensiune cuprinsă între 70% şi 110% din tensiunea nominală de alimentare de comandă şi în orice condiţii de funcţionare inclusiv în cazul întreruperii curenţilor de scurtcircuit.

Page 18: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Aparate electrice pentru instalaţii de iluminat şi prize

Prizele au rolul de a asigura sursa de alimentare cu energie electrică a oricărui fel de aparat, utilaj,maşină, care lucrează cu energie electrică. Prizele fac parte din instalaţia fixă, contactele lor fiind permanent subtensiune.

Prize duble cu contact de protecţie

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

Prize simple cu şi fără contact de protecţie

Priză simplă cu sistem de protecţie împotriva atingerii voite a contactelor, pentru prevenirea electrocutării

Page 19: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Prizele sunt folosite pentru alimentarea receptoarelor mobile (lămpi de masă, aparate electrice) se construiesc fără contacte de protecţie. Cele cu contacte de protecţie se folosesc în încăperi cu pardoseală neizolată (mozaic), se leagă printr-un conductor din cupru, de minimum 2.5 mm2 de cea mai apropiată conductă metalică pentru apă, căldură sau la nulul firidei de branşament (cofret). Legăturile se fac prin lipiri sau printr-o brăţară metalică.

Ca şi în cazul întrerupătoarelor, prizele nu se montează în camere de baie. Prizele pentru maşinile electrice de bărbierit se pot monta în camerele de baie lângă chiuvetă numai dacă sunt

alimentate printr-un transformator special de separare, cu o putere de cel mult 15 VA. Acest transformator are bobinajul secundar separat de cel primar şi se montează îngropat într-un loc neaccesibil, având carcasa legată la pământ. În camerele de locuit şi în birouri, prizele se fixează la o înălţime de 0,15-0,30 m de la pardoseală.

În încăperi de locuit cu pardoseală neizolată (bucătării) înălţimea de montare a prizelor va fi de 1.20-1.40 m. În creşe, grădiniţe, camere de copii, prizele se montează la o distanţă de 1.50 m înălţime de la pardoseală.

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

Elementele componente ale unei prize duble fără contact de protecţie

Întreruptoarele utilizate în instalaţiile electrice interioare sunt realizate pentru montaj sub tencuială respectiv pe tencuială. O clasificare a acestor aparate poate fi făcută din punct de vedere al utilizării ca aparate ce satisfac numai un receptor sau mai multe receptoare.

Montarea acestor aparate se face conform normativelor în vigoare care precizează atât înălţimea la care să fie poziţionate cât şi mediul în care pot fi utulizate aceste întreruptoare.

Pentru aparatele montate sub tencuială se apelează la doze de aparat care fac posibilă izolarea aparatului atât faţă de instalaţie cât şi faţă de utilizator.

Page 20: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Întreruptor simplu

Întreruptor dublu

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

Întreruptor simplu cu semnalizarea prezenţei tensiunii în poziţia închis

Întreruptor dublu cu semnalizarea prezenţei tensiunii

în poziţia închis

Page 21: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Alegerea aparatelor electrice: alegerea contactoarelor

Contactoarele electromagnetice sunt clasificate internaţional (CEI 158/1) după categoria de utilizare.Fiecărei categorii de utilizare îi corespund condiţii tehnice prin care se stabileşte sarcina comutată

(recomandarea CEI 947 – 4 – 1/1990). Condiţiile tehnice precizează valoarea curentului întrerupt Ie (de suprasarcină) faţă de curentul nominal In, durata relativă de trecere a curentului, precum şi numărul de comutări pe oră. În acest sens se disting opt categorii de utilizare notate AC – 1 ÷ 8 astfel:

Categoria Suprasarcina Ur/Un

Durata trecerii

curentuluiUtilizare

AC-1 1,5In 1,1 50 Sarcini slab inductive, cuptoare cu arc

AC-2 4In 1,1 50 Motoare asincrone bobinate

AC-3 8In 1,1 50 Motoare asincrone pornire şi decuplare inclusiv impulsuri

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

AC-3 8In 1,1 50 Motoare asincrone pornire şi decuplare inclusiv impulsuri

AC-4 10In 1,1 50 Pornire frânare motor asincron cu rotor colivie

AC-5

3In

1,05

CEI

947-4-

1/1990

Comanda lămpilor cu descărcare

1,5InComanda lămpilor cu incandescenţă

AC-6 ¤ ¤ ¤Comanda transformatoarelor

Comanda bateriilor de condensatoare

AC-71,5In

1,05 ¤Sarcini mici inductive pentru aparate casnice

8In Motoare pentru aparate casnice

AC-8 6In 1,05 ¤

Comanda motoarelor cu compresor pentru frigider cu rearmare

manuală după declanşare

Comanda motoarelor cu compresor pentru frigider cu rearmare

automată după declanşare

Page 22: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Fiecărei categorii de utilizare i se definesc condiment de conectare şi deconectare corespunzătoare şi anume:• Curent întrerupt de contactor (Ie) - funcţie de categoria de utilizare;• Curent termic al contactorului (Ith) - reprezintă valoarea efectivă a curentului suportat de aparat timp de 8h

fără ca încălzirea cailor de curent să depăşească limita admisă;• Curent temporar admis – reprezintă valoarea maximă a curentului suportat de calea de curent a contactorului

timp de 1s - 10min fără ca încălzirea căilor de curent să depăşească limita admisă;• Puterea de închidere (PdF) – curentul (valoare efectivă) pe care contactorul poate să-l închidă fără a apare

sudarea contactelor;• Puterea de rupere (PdC) – valoarea curentului întrerupt de contactor fără a produce uzura exagerată a

contactelor (arcul să nu distrugă contactele);• Tensiunea nominală (Ue) – reprezintă valoarea efectivă a tensiunii dintre căile de curent.• Tensiunea de comandă – reprezintă valoarea tensiunii aplicate electromagnetului;• Tensiunea de izolare (tensiunea de restabilire) (Ui) – reprezintă valoarea maximă a tensiunii aplicate între

contacte timp de 1 minut fără a străpunge dielectricul, Ui≤1500V;• Puterea nominală – pentru pornirea motoarelor – reprezintă puterea unui motor alimentat de contactor la

tensiunea nominală;

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

tensiunea nominală;• Durata relativă de trecere a curentului–(durata conectării DC) reprezintă raportul dintre durata de trecere (tch)

a curentului şi durata unui ciclu (Tc) şi are valorile standardizate:15, 25, 40 şi 60%;

• Impedanţa căii de curent la 50 Hz la valoarea curentului nominal;• Numărul de comutări pe oră sau frecventa comutărilor fc – definită de numărul de cicluri de manevră suportate

de caile de curent fără distrugerea electrică a contactelor;• Durata de viaţă mecanică - definită de numărul de cicluri de manevră suportate de căile de curent fără

distrugerea mecanică a contactelor;• Temperatura ambiantă şi altitudinea.

Serviciile de funcţionare ale contactoarelor sunt:Serviciul de lungă durată S1 (de 8 ore) definit de curentul termicServiciul de scurtă durată S2 caracterizat printr-o durata a cuplării şi una de repaus astfel încât calea de curent sa ajungă la temperatura mediului ambiant. Acest serviciu este caracterizat prin valorile nominale 10, 30, 60, 90 min.Serviciul intermitent periodic S3 este caracterizat prin durata conectării şi numărul de manevre pe oră efectuate (fc=1/Tc). În acest serviciu se defineşte capacitatea unui contactor de a efectua cu certitudine un număr de cicluri pe oră.

Page 23: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Alegerea unui contactor înseamnă:• definirea tensiunii nominale de utilizare ce se alege funcţie de valoarea nominală a tensiunii de linie a reţelei.Aceasta reprezintă tensiunea dintre căile de curent şi poate avea valoarea 60, 250, 380, 500, 660, 800, 1000 Vef.• definirea tensiunii de comandă ce reprezintă valoarea efectivă a tensiunii ce se aplică blocului de comandă. Valorile acestor tensiuni sunt standardizate, putând efectua comanda atât în c.a. cât şi în c.c. (24, 48, 110, 380, 500 Vc.a. şi 24, 48, 60, 110, 220, 440 Vc.c).• alegerea curentului maxim suportat de aparat (practic tipul aparatului) ceea ce implică determinarea prin calcul a curentului suportat de căile de curent, în funcţie de puterea consumatorului. Funcţie de valoarea acestui curent se alege valoarea curentului nominal al contactorului ce trebuie să fie superioară celei rezultate din calcul. Curentul nominal al contactorului reprezintă valoarea efectivă a curentului suportat de aparat timp de 8h fără ca

încălzirea căilor de curent să depăşească limita admisă.Constructorii de aparate (inclusiv firmele româneşti) prin recomandările CEI produc contactoare cu următoarele valori ale curenţilor nominali: 10, 32, 63, 125, 250, 400 A.

Alegerea contactoarelor depinde de:

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

• Variabilele de intrare: tensiunea nominala a reţelei, natura curentului, frecvenţa;• Variabilele de ieşire: natura receptorului, puterea acestuia, randamentul, defazajul, tensiunea de alimentare, frecvenţa comutărilor.

În funcţie de aceşti factori se determină caracteristicile de utilizare ale unui contactor şi anume:• curentul nominal - Ie ;• tensiunea nominală - Ue ;• categoria de utilizare;• numărul ciclurilor de manevră.Alegerea completă a unui contactor implică precizarea următoarelor date:• Tipul aparatului: numărul de poli, natura curentului, numărul de manevre• Curentul nominal al aparatului: (Ith , Ie), • Tensiunea de utilizare (Ue), • Tipul circuitului de comandă şi definirea tensiunii de comandă • Numărul contactelor auxiliare: instantanee şi temporizate;• Gradul de protecţie al aparatului (IP xx).• Calculul curentului întrerupt de aparat :

Page 24: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Alegerea aparatelor electrice: alegerea întreruptoarelor

Alegerea întreruptoarelor în instalaţiile electrice se face în primul rând în funcţie de capacitatea de rupere a acestora. Dinacest motiv întreruptoarele de joasă tensiune se încadrează în 4 mari categorii:1. Întreruptoare cu capacitate mică de rupere Ir < 3kA cunoscute sub denumirea de întrerupătoare automate mici sauîntreruptoare pentru instalaţii interioare;2. Întreruptoare compacte (trifazate) cu capacitate medie de rupere3. Întreruptoare de mare putere de rupere Cr>50kA

4. Întreruptoare limitatoare ce acoperă întreaga gamă a capacităţilor de rupere Cr Є(1-100)kA

Cunoscând capacitatea de rupere funcţie de tipul consumatorului se poate alege întreruptorul. Alegerea acestuia implică:

• definirea tensiunii nominale de utilizare ce se alege funcţie de valoarea nominală a tensiunii de linie a reţelei. Aceasta reprezintă tensiunea dintre căile de curent şi poate avea valoarea 60, 250, 380, 500, 660, 800, 1000 Vef.• alegerea curentului maxim suportat de aparat (practic tipul aparatului) ceea ce implică determinarea prin calcul a curentului absorbit, în funcţie de puterea consumatorului. Funcţie de valoarea acestui curent se alege valoarea curentului nominal al întreruptorului ce trebuie să fie superioară celei rezultate din calcul.

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

curentului nominal al întreruptorului ce trebuie să fie superioară celei rezultate din calcul.

Curentul nominal al întrerupătorului reprezintă valoarea efectivă a curentului suportat de aparat timp de 8h fără ca încălzirea liniilor de curent să depăşească limita admisă întrerupătorului echipat cu declanşatoare electromagnetice şi declanşatoare termice şi se alege curentul de reglaj termic IR funcţie de curentul consumatorului şi curentul declanşatorului electromagnetic (în general valoarea acestui curent este de 10IR, dar anumite tipuri de întreruptoare au gama de reglaj 4 -10IR).

• alegerea tensiunii de comandă (numai pentru întrerupătoarele acţionate cu electromagneţi sau motor electric) ce reprezintă valoarea efectivă a tensiunii ce se aplică blocului de comandă. Valorile acestor tensiuni sunt standardizate putând efectua comanda atât în c.a. cât şi în c.c. 24, 48, 110, 380, 500 Vc.a. respectiv 24, 48, 60, 110, 220, 440 Vc.c.

Page 25: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Alegerea aparatelor electrice: alegerea siguranţelor fuzibile

1.Siguranţe fuzibile

Siguranţa fuzibilă este un aparat de comutaţie într-un circuit electric, care întrerupe curentul ce depăşeşte oanumită valoare dată într-un anumit timp, deschizând circuitul. Întreruperea curentului are loc prin topirea uneia sau a maimultor elemente fuzibile destinate şi dimensionate în acest scop. Folosirea siguranţelor fuzibile în instalaţiile electrice are obază economică, deoarece siguranţele fuzibile sunt aparate simple, la un cost scăzut, putând înlocui întreruptorul în unelecazuri unde nu este nevoie de un înalt grad de operativitate.

Funcţionarea siguranţei fuzibile comportă următoarele etape convenţionale: încălzirea fuzibilului, topirea şievaporarea fuzibilului, străpungerea mediului şi apariţia arcului şi stingerea arcului electric din siguranţă.

Caracteristicile electrice principale care determină alegerea şi utilizarea siguranţelor fuzibile sunt următoarele:• tensiunea nominală;• curentul nominal al soclului sau portfuzibilului;• curentul nominal al elementului de înlocuire;• curentul de rupere;

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

• curentul de rupere;• tensiunea de restabilire;• caractersitica timp-curent.

Separatoarele de sarcină (SS) ex. SPX create pentru a proteja la scurtcircuit şi suprasarcină, conectează şideconectează circuitele electrice fără sarcină sau la sarcină nominală. Permit menţinerea nivelului de selectivitate. Conferăutilizatorului siguranţă la acţionarea sub tensiune şi protecţie împotriva contactelor accidentale. Siguranţele se pot verifica prinfereastra transparentă, controlul tensiunii făcându-se printr-o mică deschidere în fereastră. Sunt prevăzute cu capac sigilabil.Comutarea este simultană pe toţi polii, 1.600 de operaţiuni mecanice. Poziţia capacului este indicată de contactele auxiliare,racordul este cu şuruburi pentru papuci şi accesorii de conexiune interschimbabile.

SS cu siguranţe fuzibile tip MPR, se fabrică în două variante: SPX – în linie şi SPX-V – verticale

Page 26: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Accesorii MPRSoclurile patroanelor fuzibile tip MPR pot fi monopolare sau tripolare, simple sau cu microîntreruptor. Materialul izolant

pentru socluri este poliester armat cu fibră de sticlă. Soclurile tripolare sunt prevăzute cu 2 pereţi despărţitori electroizolanţi.Punctele de contact sunt pretensionate cu arcuri, excepţie făcând mărimea 4. Modelele cu micro-întrerupător 10 A, 250 V c.a.încorporat în soclu permit semnalizarea prezenţei fuzibilului (pentru cartuşe cu percutor standard).

Alte accesorii: mânerul electroizolant este de acelaşi tip pentru toate mărimile de patron; pereţii de separareelectroizolanţi pentru fiecare mărime de patron şi capace de protecţie pentru izolarea completă a soclului patroanelor fuzibileindustriale, pentru mărimile 00, 0, 1 şi 2.

Patroane fuzibile cu mare putere de rupere gG/aMPatroanele fuzibile cu mare putere de rupere gG/aM protejează conductoarele circuitelor electrice în caz de

suprasarcină sau scurtcircuit. Capacele şi ghearele de prindere a mânerului sunt izolate faţă de contacte.

Patroanele fuzibile aM (pentru motoare) trebuie combinate cu un echipament de protecţie termică cu prag scăzut de protecţie la suprasarcină. Capacitatea de rupere la 100.000 A de la dimensiunea 10 x 38 în sus, asigură protecţie totală în cele mai critice

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

la 100.000 A de la dimensiunea 10 x 38 în sus, asigură protecţie totală în cele mai critice situaţii.Caracteristicile electrice ale patroanelor fuzilbile aM sunt:•tensiunea nominală Un=500V c.a.;•capacitatea de rupere de 120.000 A asigură protecţie totală în majoritatea situaţiilor critice;

Dimensionarea siguranţelor fuzibile pentru protejarea circuitelor se face ţinându-se seama de regimurile de scurtădurată la pornire şi de la defect (scurtcircuit), care produc curenţi mari.

Este necesar să se determine valoarea nominală a curentului siguranţei fuzibile în aşa fel încât la pornirea directăsiguranţa fuzibilă să se topească în 8 s, iar la pornirea în stea-triunghi în 40s. Astfel, din caracteristica de timp a fuzibilului sepot determina valorile duratelor de topire (t), în funcţie de curentul de topire I. Se face raportul dintre curentul de topire şicurentul nominal al siguranţei fuzibile IF (I/IF = K ), valorile fiind date în tabelul de mai jos:

t ∞ 1 oră 20 minute 40 sec. 8 sec. 4,5 sec. 2,4 sec.

I/IF = K 1,3 1,6 1,8 2 2,5 3 4Coeficienţii K pentru timpii de topire a fuzibililor

Page 27: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Pentru ca fuzibilul să nu se topească, trebuie ca Ip<I, adică curentul să fie mai mic decât curentul de topire Insa :

KI

I

F

= sau FIKI .= deci

Fp IKI .=

şi rezultă condiţia de dimensionare în funcţie de curentul de pornire, adică:

K

II

p

F ≥

La pornirea directă, K = 2,5, la pornirea stea-triunghi K = 2, iar la pornirea cu reostat K = 1,6.

Pe de altă parte, în cazul scurtcircuitului, conductorul nu trebuie să se încălzească peste limita admisă, de aceea siguranţafuzibilă trebuie să se topească înainte ca valoarea curentului de defect să atingă de trei ori încărcarea maximă admisă în

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

fuzibilă trebuie să se topească înainte ca valoarea curentului de defect să atingă de trei ori încărcarea maximă admisă în conductor Ima, adică:

maF II .3≤

Pentru protejarea coloanelor, condiţiile sunt asemănătoare, însă suplimentar trebuie realizată şi verificarea în funcţie de curentul nominal, la coloanele ce alimentează un număr mai mare de receptoare, adică:

.3;; maxmax

CFC

FCF IIK

IIII ≥≥≥

în care: Icmax este curentul maxim pe coloană şi K = 2.

Page 28: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Alegerea aparatelor electrice: alegerea releelor electromagnetice de protecţie

Alegerea şi reglajul releelor electromagnetice la circuitele motoarelor de mare putere se fac în funcţie de condiţiile de pornire:

;2,1 pREMp II ≥

şi de protejare a secţiunii la scurtcircuit : ;5,4 maREMma II ≤

în care: - IREM este curentul de reglaj al releelor electromagnetice;- Ip şi Ima au semnificaţiile cunoscute.

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

Alegerea şi reglajul releelor electromagnetice pentru coloanele tablourilor generale se fac în funcţie de aceleaşicondiţii, în felul următor :

maxmaxmax 5,1;5,4;2,1 IIIIII REMREMCREM ≤≤≥

(în relaţiile de mai sus, Icmax este curentul maxim pe coloană)

Releele electromagnetice se utilizează în schemele de distribuţie ce servesc consumatori importanţi, pentru caretrebuie să se realizeze o protecţie sigură din punctul de vedere al selectivităţii.

Page 29: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Soluţiile constructive la care se recurge pentru protecţia receptoarelor electrice impun utilizarea unor scheme de tipul celor demai jos:

Protecţia motorului cu siguranţe, cu relee

termice şi electromagnetice

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro

Protecţia motorului cu siguranţe şi relee termice

Page 30: APARATE ELECTRICE 2

ELECTRICIAN INSTALATII ENERGETICE – MODULUL: APARATE ELECTRICE 2

Va multumesc pentru atentie !

FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INVATAMANT PREUNIVERSITAR VIITOR - SCOALA DE MAISTRII SI TEHNICIENI FPIP www.calificat.ro