APARAT GRZEWCZY AGB - .powietrzu. Zapylenie powietrza przep‚ywaj…cego przez aparat nie powinno

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of APARAT GRZEWCZY AGB - .powietrzu. Zapylenie powietrza przep‚ywaj…cego przez aparat nie...

KLIMOR DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA DTR AGB.08 v.2 STRONA GDYNIA APARAT GRZEWCZY - AGB 2012 1/13

KLIMOR S.A., 81-035 Gdynia, ul. B.Krzywoustego 5 faks: (+48 58) 783-98-88; tel. (+48 58) 783-99-99 Serwis: faks: (+48 58) 783-98-88; tel.: (+48 58) 783-99-50/51; kom: (+48) 510 098 081

KLIMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian e-mail: klimor@klimor.pl - sekretariat

serwis@klimor.pl - serwis

APARAT GRZEWCZY

AGB

SERWIS Tel.: (+48 58) 783 99 50/51 Faks: (+48 58) 783 98 88 Kom: (+48) 510 098 081 E-mail: serwis@klimor.pl

GDYNIA, czerwiec 2012

mailto:klimor@klimor.plmailto:kontjak@klimor.pl

KLIMOR DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA DTR AGB.08 v.2 STRONA GDYNIA APARAT GRZEWCZY - AGB 2012 2/13

KLIMOR S.A., 81-035 Gdynia, ul. B.Krzywoustego 5 faks: (+48 58) 783-98-88; tel. (+48 58) 783-99-99 Serwis: faks: (+48 58) 783-98-88; tel.: (+48 58) 783-99-50/51; kom: (+48) 510 098 081

KLIMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian e-mail: klimor@klimor.pl - sekretariat

serwis@klimor.pl - serwis

Spis treci: strona 1. DANE TECHNICZNE I ZASTOSOWANIE .......................................................................................... 32. KONSTRUKCJA APARATU ............................................................................................................... 53. AUTOMATYKA ................................................................................................................................... 54. DOSTAWA I TRANSPORT ................................................................................................................. 55. INSTALACJA URZDZENIA .............................................................................................................. 55.1 MONTA URZDZENIA ..................................................................................................................... 55.2 MONTA KILKU URZDZE ............................................................................................................. 65.3 PODCZENIE INSTALACJI WODNEJ ............................................................................................. 65.4 PODCZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ................................................................................ 76. MONTA APARATU ........................................................................................................................... 86.1 MONTA APARATU NA UCHWYCIE ................................................................................................ 86.2 MONTA APARATU NA RAMIE ........................................................................................................ 87. DANE TECHNICZNE APARATU Z KOMOR MIESZANIA I FILTRACJI .......................................... 98. MONTA APARATU Z KOMOR MIESZANIA I FILTRACJI ........................................................... 108.1 MONTA NA KONSTRUKCJI RAMOWEJ ....................................................................................... 108.2 MONTA PRZY POMOCY ZAWIESI STROPOWYCH .................................................................... 119. PIERWSZY ROZRUCH URZDZENIA ............................................................................................ 1210. EKSPLOATACJA URZDZENIA ...................................................................................................... 1210.1 WCZANIE URZDZENIA ............................................................................................................. 1210.2 WYCZENIE URZDZENIA ........................................................................................................... 1210.3 CZYNNOCI SERWISOWE ............................................................................................................. 1210.4 WYMIANA FILTRA ............................................................................................................................ 1211. SERWIS - INFORMACJA ................................................................................................................. 12

mailto:klimor@klimor.plmailto:kontjak@klimor.pl

KLIMOR DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA DTR AGB.08 v.2 STRONA GDYNIA APARAT GRZEWCZY - AGB 2012 3/13

KLIMOR S.A., 81-035 Gdynia, ul. B.Krzywoustego 5 faks: (+48 58) 783-98-88; tel. (+48 58) 783-99-99 Serwis: faks: (+48 58) 783-98-88; tel.: (+48 58) 783-99-50/51; kom: (+48) 510 098 081

KLIMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian e-mail: klimor@klimor.pl - sekretariat

serwis@klimor.pl - serwis

1. INFORMACJE OGLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Dokumentacja Techniczno-Ruchowa typoszeregu Aparatw grzew-czych typu AGB, produkowanych przez KLIMOR S.A. Celem DTR jest zapoznanie instalatorw i uytkownikw z budow oraz prawidow obsug i eksploatacj urzdze-nia. Przed zainstalowaniem i eksploatacj urzdzenia, naley dokadnie zapozna si z niniejsz Dokumentacj Techniczno-Ruchow i cile stosowa si do zawartych w niej wytycznych i zalece.

Nieprzestrzeganie wytycznych i zalece zawartych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej

zwalnia Producenta od zobowiza gwarancyjnych.

2. DANE TECHNICZNE I ZASTOSOWANIE

Aparat grzewczy AGB przeznaczony jest do ogrzewania i wentylacji pawilonw handlowych, warsztatw, hal prze-mysowych, magazynw i innych podobnych obiektw. Aparat pracuje na powietrzu obiegowym lub mieszaninie z powietrzem wieym. Czynnikiem grzewczym nagrzewni-cy CuAl jest woda technologiczna ze rda ciepa. Urzdzenie nie jest przewidziane do pracy w pomieszczeniu o zapylonym i zanieczyszczonym mechanicznie powietrzu. Zapylenie powietrza przepywajcego przez aparat nie powinno przekracza 0,3g/m3.

570

613

610260

400

400 105

105

130

70

Rys. Nr 1 Aparat AGB wersja nawiewu poziomego

613

260

130

400 105

Rys. Nr 2 Aparat AGB wersja nawiewu pionowego

mailto:klimor@klimor.plmailto:kontjak@klimor.pl

KLIMOR DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA DTR AGB.08 v.2 STRONA GDYNIA APARAT GRZEWCZY - AGB 2012 4/13

KLIMOR S.A., 81-035 Gdynia, ul. B.Krzywoustego 5 faks: (+48 58) 783-98-88; tel. (+48 58) 783-99-99 Serwis: faks: (+48 58) 783-98-88; tel.: (+48 58) 783-99-50/51; kom: (+48) 510 098 081

KLIMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian e-mail: klimor@klimor.pl - sekretariat

serwis@klimor.pl - serwis

Tabela Nr 1 Parametry techniczne

PARAMETRY AGB1 AGB2 Wydajno powietrza 4000 m3/h 3500 m3/h Nagrzewnica 1 - rzdowa 2 - rzdowa Maks. moc grzewcza przy temp. wody 90/70C 28 kW 47 kW Przyrost temp. powietrza przy temp. wody 90/70C 19K 43K Dopuszczalna temp. czynnika 110C Dopuszczalne cinienie czynnika 1,0 MPa rednica przyczy wymiennika R3/4 Pojemno wodna nagrzewnicy 1,2 dm3 2,4 dm3 Zasilanie silnika wentylatora 230V; 50Hz Moc silnika wentylatora 240 W IP silnika wentylatora 54 Maks. zasig strumienia powietrza 20 m Poziom haasu (w odlegoci 5m) 53 dB(A) Masa aparatu (bez czynnika) 30 kg 34 kg Masa komory mieszania 17 kg

* Dane techniczne aparatu z komor mieszania wg pkt.9 Tabela Nr 2 Parametry nagrzewnic

Nagrzewnica jednorzdowa AGB 1 wydatek powietrza 4000 m3/h

Tw1/Tw2 [C] tp1 [C] tp2 [C] Q [kW] p [kPa] G [m3/h]

70/50

0 13,8 20,0 6,4 0,9 5 17,6 18,4 5,3 0,8

10 21,4 16,1 4,3 0,7 15 25,1 14,2 3,4 0,6 20 28,8 12,1 2,6 0,5

80/60

0 16,7 24,2 8,8 1,1 5 20,6 22,1 7,5 1,0

10 24,4 20,1 6,3 0,9 15 28,2 18,1 5,2 0,8 20 31,9 16,1 4,3 0,7

90/70

0 19,6 28,4 11,4 1,3 5 23,5 26,3 10 1,2

10 27,4 24,3 8,6 1,1 15 31,2 22,3 7,4 1,0 20 35 20,3 6,3 0,9

Nagrzewnica dwurzdowa AGB 2 wydatek powietrza 3500 m3/h

Tw1/Tw2 [C] tp1 [C] tp2 [C] Q [kW] p [kPa] G [m3/h]

70/50

0 28,2 33,3 8,1 1,5 5 29,5 30,5 6,7 1,3

10 32,1 27,1 5,4 1,2 15 34,7 23,7 4,2 1 20 37,2 20,4 3,2 0,9

80/60

0 32,3 40,9 11,2 1,8 5 35,1 37,4 9,5 1,6

10 37,8 34 8 1,5 15 40,4 30,6 6,6 1,3 20 43,0 27,3 5,3 1,2

90/70

0 37,8 47,8 14,7 2,1 5 40,6 44,3 12,7 2

10 43,4 40,9 11 1,8 15 46,0 37,4 9,3 1,7 20 48,7 34 7,9 1,5

Tw1 - temperatura wody na wlocie do nagrzewnicy Tw2 - temperatura wody na wylocie z nagrzewnicy tp1 - temperatura powietrza wlotowego tp2 - temperatura powietrza ogrzanego Q - moc nagrzewnicy p - spadek cinienia wody na wymienniku G - strumie objtociowy wody

mailto:klimor@klimor.plmailto:kontjak@klimor.pl

KLIMOR DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA DTR AGB.08 v.2 STRONA GDYNIA APARAT GRZEWCZY - AGB 2012 5/13

KLIMOR S.A., 81-035 Gdynia, ul. B.Krzywoustego 5 faks: (+48 58) 783-98-88; tel. (+48 58) 783-99-99 Serwis: faks: (+48 58) 783-98-88; tel.: (+48 58) 783-99-50/51; kom: (+48) 510 098 081

KLIMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian e-mail: klimor@klimor.pl - sekretariat

serwis@klimor.pl - serwis

3. KONSTRUKCJA APARATU

Obudowa samonona wykonana z blachy powlekanej w kolorze RAL 9010 lub innej ustalonej z zamawiaj-cym.

Wentylator osiowy, zapewniajcy niski poziom haasu ze wzgldu na zastosowany ksztat opatek wirnika. Wentylator zabezpieczony siatk ochronn przed bezporednim dostpem do czci wirujcych.

Nagrzewnica wodna typu Cu/Al o mocach 28kW i 47kW, wyposaona w korki umoliwiajce odpowietrze-nie oraz spust czynnika grzewczego.

opatki kierunkowe regulowane, zapewniajce ukierunkowanie strugi powietrza. Ukad automatyki wyposaenie opcjonalne Komora mieszania, uchwyt montaowy wyposaenie opcjonalne.

4. AUTOMATYKA

Automatyka stanowi wypos