Click here to load reader

Anvendelse af DNA markører i planteforædlingen - genteknik ...li.lr.dk/planteavl/diverse/lpnyhed143_indlaeg4_3.pdf · Anvendelse af DNA markører i planteforædlingen Gunter Backes

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Anvendelse af DNA markører i planteforædlingen - genteknik...

 • Anvendelse af DNA markører i Anvendelse af DNA markører i planteforædlingenplanteforædlingen

  Gunter BackesGunter BackesForskningscenter Forskningscenter RisøRisø

  -- genteknik uden GMO’ergenteknik uden GMO’er

 • Inddeling

  Hvad er molekylære markører?

  Hvordan kan man bruge dem?

  Konklusion

 • Inddeling

  Hvad er molekylære markører?

  Hvordan kan man bruge dem?

  Konklusion

 • Lille glosar

  Gen = funktionsenhed på kromosometfindes på en locus på kromosomet

  Allel =konstitutionaf locusen(hvordan serlocusen ud?)

  Locus = sted på kromosomet(med eller uden gen)

 • DNA-niveau

  Hvad er molekylære markører?

  protein-markør

  DNA-markør

  protein-niveau

  morfologiskniveau

  morfologiskmarkør

 • Forskellige typer af molekylære markører

  RFLP (autoradiogram)

  STS (agarose-gel)SSR (sekvenator)

  AFLP (sekvenator)

 • Inddeling

  Hvad er molekylære markører?

  Hvordan kan man bruge dem?

  Konklusion

 • Hvordan kan man bruge molekylære markører?

  Sortsidentifikation

  Kvantificering af genetisk diversitet

  Molekylær detektering af enkelt-gen egenskaber

  Molekylær detektering af kvantitative egenskaber

 • Hvordan kan man bruge molekylære markører?

  Sortsidentifikation

  Kvantificering af genetisk diversitet

  Molekylær detektering af enkelt-gen egenskaber

  Molekylær detektering af kvantitative egenskaber

 • Sortsidentifikation

  250 bp

  200 bp

  300 bp

  160 bp150 bp139 bp

  100 bp

  75 bp

  Hvede liniermed forskelligeSSR markører

 • Hvordan kan man bruge molekylære markører?

  Sortsidentifikation

  Kvantificering af genetisk diversitet

  Molekylær detektering af enkelt-gen egenskaber

  Molekylær detektering af kvantitative egenskaber

 • Kvantificering af genetisk diversitet

  Clusteranalysefor bygsorterbaseret på80 RFLPmarkerører

  SSSS

  SSSSSS

  S

  SS

  #

  #

  #

  #

  #

  #

  ########OOOS?O

  O#S?

  6-row winter barley2-row winter barley2-row spring barleyunknownlandraces

  Abed BinderArcherSpratt ArcherPlumage ArcherPioneerCeresGullKeniaMajaHebeUnionMalta IProctorAuroreHalcyonMaris OtterPlumageConcertMalta IIRomanzeSonjaViolaIgriMagie

  AlphaMogadorAger

  RebekkaBanbaDoblaHauters

 • Genetisk diversitet i byg

  (baseret på 33 jævnt fordelte RFLP markører i 230 europæiske kultursorter,10 Spontaneum-linier og 32 vildbyglinier)

  0,2

  0,25

  0,3

  0,35

  0,4

  0,45

  Landsorter

  Sorterfør ’75

  Sorterefter ’75

 • Hvordan kan man bruge molekylære markører?

  Sortsidentifikation

  Kvantificering af genetisk diversitet

  Molekylær detektering af enkelt-gen egenskaber

  Molekylær detektering af kvantitative egenskaber

 • Molekylær detektering af enkelt-gen egenskaber

  Markør, som viser forskel mellem byglinier med og uden resistens mod meldug

  RR R R R R R RM M M M S M MM

  R – resistent M - modtagelig

 • Resistensgener i byg mod meldug

  3H (3)1H (5)

  MlaMlk(Mlnn)

  (MlGa)

  2H (2)

  MlLa

  4H (4)

  Mlg

  mlo

  6H (6)

  Mlh

  7H (1)

  Mlt

  Mlf

  5H (7)

  Mlj

 • Hordeum vulgare ssp. spontaneum

  Quelle der Bilder:http://www.uni-hohenheim.de/~ipspwww/350b/

 • Resistensgener i byg mod meldug

  3H (3)1H (5)

  Mla: 14 + 17Mlk(Mlnn)

  (MlGa)

  2H (2)

  MlLa

  4H (4)

  Mlg

  mlo: 24

  6H (6)

  Mlh

  7H (1)

  Mlt: 3

  Mlf: 4

  5H (7)

  Mlj

  aus H. vulgare ssp. spontaneum

 • Hvordan kan man bruge molekylære markører?

  Sortsidentifikation

  Kvantificering af genetisk diversitet

  Molekylær detektering af enkelt-gen egenskaber

  Molekylær detektering af kvantitative egenskaber

 • Maltekstrakt

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  86%

  anta

  l lin

  ier

  Maltkvalitet som eksempel for kvalitative egenskaber

  110 liner (fordoblede haploider) fra en krydsning mellem ”Alexis” og ”Regatta”

  Regatta

  Alexis

 • Lokalisering af gener for maltkvalitet

  Ep1

  Va2

  Vs2

  Mp1

  Kp1

  2H

  Ep2

  Ep3

  Va3

  Va4

  3H

  Vs3

  Ka1

  Ea1

  Va1

  Vs1

  1H

  E

  V

  M

  KKornprotein

  Maltprotein

  Viskositet

  Maltekstrakt

  Mest sandsynlig QTL pos. for

 • Inddeling

  Hvad er molekylære markører?

  Hvordan kan man bruge dem?

  Konklusion

 • Hvordan kan man bruger markører?

  GenGen--poolpool

  SelektionSelektion SelectionSelectionKombiKombi--nationnation SortSort

  Bedre forældre-selektion

  Bedre selektion af deønskede typer

 • Status i Denmark

  To ud af tre danske kornforædler har indrettet et markørlaboratorium.

  Der undersøger de markører for kvalitativ resistens, især virusresistens.

  I samarbejde med alle tre forædler (og finansieret af dem) udvikler Risø ”pakker” af byglinier med nye resistensgener samt tilpassede markører til selektion for disse gener.

 • Status markørteknologi i planteforædlingen

  Markørteknologi er ikke nogen forkromet fremtidsteknologi, som måske vil finde anvendelsen.

  Markørteknologi er brugt i hverdagen af planteforædler i Danmark og resten af verden.

  Markørteknologi i planteforædlingen er godkendt af næsten alle organisationer for økologisk landbrug i Europa.

  Markørteknologi er et produktivt værktøj som hjælper planteforædlerne til at tilpasse sorternes spektrum hurtigere til markedets krav.

 • Tak for Deres opmærksomhed!

  Forskningscentret Risø