ANUL III. ¢â‚¬â€‌ No. 6. ... Sf. Sf. Mucenic. Poliect Sf. Grigorie Sf. Teodosie Chinoviarhul , Sf. Muceni¥£¤’

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ANUL III. ¢â‚¬â€‌ No. 6. ... Sf. Sf. Mucenic. Poliect Sf....

 • ANUL III. — No. 6. 15 IANUARIE 1927.

  „Vom lovi deopotrivă în străinul parazitar şi în r o m â n u l .necinstit şi înstrăinat!**

  Organ al „Ligii Apărării Naţionale Creştine"

  I. C. Cătuneanu: „A doua expropriere." Dr. Valeriu Pop : Românizarea oraşelor. Caius Bardoşi: Benito Mussolini. « Victor Medrea: Pierdem satele. Ion I. Şerbii t Căminul cultural creştin. Lacune artistice,

  í Ion Delapoiană: Răspuns la un comunicat. Huliganul: Leiba Ţirelsohn, cap de bandă. Ion V. Emilian: Ce ne aşteaptă ! Cine sunt adevăraţii stăpâni ai Basarabiei ? Aspecte Năsăudene. Dureri basarabene. Epigramă unui student anti-cuzist. Informaţiuni: Noul comitet al studenţilor Şcolii Politech-

  nice din Timişoara. — Procesul studenţilor dela Oradea. — Jidanul Sugár cântă la Opera Română din Cluj. Clubul ziariştilor din Oradea. — O între­ bare dlui O. Ghibu. — O mare ruşine pentru ora­ şul Galaţi. — Ce iac jidanii în Basarabia. — Lupta contra numerus clausus-ului la Paris. — Unde am ajuns. — Un nou inspector al Umanităţii.

  Un număr 12 Lei Abonamentul 1 an 300 lei, 6 luni 150 lei

  Redactor responsabil: Dr. LAZĂR 1SA1CU Prim Redactor: CAIUS BARDOŞI

  CUPRINSUL:

  REDACŢIA Şi ADMINISTRAŢIA: CLUJ, STR. BOB No. 7.

  TIPOGRAFIA „DACIA„ CLUJ, C. VICTORIEI 7 .

 • C A L E N D A R U L R O M A N E S C 1 9 2 7

  IANUAPIE . Sf. Vasile

  Sf. Silvestru Sf. Pr. Malahias şi Gordie Soborul celor 70 de Apostoli Sf. Teopemt şi Teon (Post.) Botezul D. (Bobotează)

  . Sf. Ioan Botezătorul Sf. Dominica şi Emilian Sf. Sf. Mucenic. Poliect Sf. Grigorie Sf. Teodosie Chinoviarhul

  , Sf. Muceniţă Tatiana Sf. Muc. Ermil şi Stratonic Sf. Păr. ucişi în Sinai şi Bait Sf. Pavel Tev. şi Toan Colib. Duminica celor 10 leproşi Sf. Antonie cel Mare Sf. Atanasie şi Chirii Sf. Macarie şi Arsenie Sf. Eftimie cel Mare Sf. Maxim şi Teofit Sf. Ap. Timotei şi Anastasie Sf. Clime.nt al Arghirei Unirea Principatelor Sf. Grigore Teologul Sf. Xenofont Aducerea Moaştelor Sf. Ioan Sf. Efrem Şirul Aduce. Moaştelor Sf. Ignatie Sfinţii Trei Erarhi Sf. Chir şi Ioan

  1 M. 2 M. 3 J. 4 V. 5 S. 6 D. 7 L. 8 M. 9 M.

  10 J. 11 V. 12 S. 13 D. 14 T..

  15 M. 16 M. 17 J. 18 V. 19 S. 20 D. 21 L. 22 M. 23 M. 24 J. 25 V. 26 s. 27 D. 28 L.

  FEBRUARIE Sf. Mucenic Triton întâmpinarea Domnului

  Sf. Simion Teod.; Pro Ana Sf. Cuvios Isidor Pelusiotul Sf. Muceniţă Agata Duminica Hananeencci Sf. Partenie Ep. şi Luca P. Sf. Teodor Strat. ; Zaharia Sf. Mucenic Nichifor Sf. Mucenic Haralambie Sf. Mucenici Vlasia şi Teod. Sf. Meletie a Antiohiei Duminica Vameş şi Faris. Sf. Cuvios Axentie H. Sf. Apostol Onisim Sf. Mucenic Pamfil H. Sf. Mucenic Teod. Tiron Sf. Leon al Romei H. Sf. Apostol Arhip Dum. pildei fiului risipitor Sf. Timotei Pust. şi Evst. Aflarea Moaş. Sf. Evghenia Sf. Policarp al Smirnei Muc. Aflarea Capului Sf. Ioan Sf. Tarasie a Constantinopol. Sf. Profirei ai Gâzei Păr. Grigorie Decapolitul Păr. Vasile Mărturisitorul

  MARTIE M. M. J. V. S. D. L. M. M. J. V. S. D. L. M. M. J. V. S. D. L. M. M. J. V. S. D. L. M. M. J.

  Sf. Muceniţă Evdochia Sf. Mucenici Teodot şi Isihie Sf. Evtropie, Cleonic, Vasilisc Sf. Gherasim Pustnicul

  Sf. Mucenic Conon Lăs. Secului. Postul Paştilor Sf. Capiton şi Agatador Sf. Teofilact

  Sf. 40 Mucenici Sf. Mucenic Codrat Sf. Sofronie Sf. Teofan şi Teodor Sf. Nichifor Sf. Benedict şi M. Alexandru Sf. Agapie Sf. Savin şi Hristodul Sf. Alexie omul lui D-zeu Sf. Chirii Sf. Mucenici Hrisant şi Daria Sf. Grigorie Palamă Sf. Episcop Iacov Sf. Vasile Preotul Sf. Mucenic Nicon Sf. Zaharia Buna, Vestire Soberul Sf. Arhanghel Gavril

  închinarea Sfintei Cruci Sf. Ilarion cel nou Sf. Mai'cu si Chirii Sf. Ioan Scărariul

  Sf. Ipatie făcătorul de minuni

  APRILIE 1 V. 2 S. 3 D. 4 L. 5 M. 6 M. 7 J. 8 V. 9 S.

  10 D. 11 L. 12 M. 13 M. 14 J. 15 V. 16 S. 17 D. 18 L. 19 M. 20 M. 21 J. 22 V. 23 S. 24 D. 2 L. 2fi M. 27 M. 28 J. 29 V. 30 S.

  Sf. Cuv. Maria Ehipteanca Sf. Cuvios Tit Sf. Nichita Mărturisitorul Sf. Iosif Imnograful Sf. Muc. Teodul şi Agatopol Sf. Evithio al C-polei. Denie Sf. Gheorghie Ep. Can. mare Sf. Apostol Irodion. Denie Sf. Mucenic Evpsihie Sf. Muc. Terentie şi Pompei Sf. Muc. Antipa a Pergamam. Sf. Vasile al Părosului Sf. Mucenic Artemon Sf. Martin al Romei Mărtur. Ap. Aristarh şi Muc. Crescent Agapia şi Irina S. lui Lazăr Dum.inica Florilor Sf. Cuvios Ioan (+850). Denie Sf. Muc. Pafnutie. Ep. Denie Sf. Teodor Trihina Sf. Tanuarie şi Alex. Denie Sf. Teodor Sichiotul. Denie Sf. Gheorghe Dum. Sf. Paste. Sf. Sava Sf. Paşti a II zi. Mar cu Ev. Sf. Paşti a III zi Sf. Ap. şi Muc. Simion H. Sf. An. Tason si Sosispatru Isvorul Tămăduirii . Sf. 9 Mc. Sf. apostol Tacov Zavedeiu

  MAÍU 1 D. Duminica Tomei. 1 Mai 2 L. Aducerea Moaşt. Sf. Atanasie 3 M. Sf. Muce. Timotei şi Mavra 4 M. Sf. Muceniţă Pelaghia 5 J. Sf. Muceniţă Ir inna 6 V. Sf. Iov mult răbdătorul 7 S. Arătarea Cinstitei Cruci 8 D. Sf. Ap. Ev. Ioan. Sf. Arsenie 9 L. Sf. Prooroc Isaia

  10 M. Sf. Ap. Simon Zilotul (10 M.) 11 M. Sf. Mucenic Mochie 12 ,T. Sf. Erarhi Epifanie şi Gherm. 13 V. Sf. Muceniţă Gligheria 14 S. Sf. Mucenic Isidor din Hio 15 D. Sf. Pahomie şi Abil 16 L. Sf. Teodor cel sfinţit 17 M. Sf. Anost. Andronia şi Iunia 18 M. Sf. Mucenici Petru si Teodot 19 .T. Sf. Mucenic Patriachie 20 V. Sf. Mucenic Talleleu 21 S. Sf. Jmp. Constantin şi Elena 22 D. Sf. Mucenic Vasilisc 23 L. Sf. Mihail al Senadei 24 M. Sf. Simeon Pustnicul 25 M. A III afl. Can. Sf. Toan Botez. 26 J. Sf. Apostol Carp 27 V. Sf. Muc. Terapont al Eladie 28 S. Sf. Nichita si Evtihie 29 D. Sf. Muceniţă Teodosia Fee. 30 L. Sf. Tsaac Igumenul 31 M. Sf. Mucenici Ermie si Erme'i

  IUNIE 1 M. 2 J. 3 V. 4 S. 5 D. 6 L. 7 M. 8 M. 9 J.

  10 V. 11 S. 12 D. 13 L. 14 M. 15 M. 16 J. 17 V. 18 S. 1fl D. 9 0 L. 21 M. 22 M. 23 .T. 24 V. 25 S. 26 D. 27 L. 28 M. 29, M. 30 ,T.

  Sf. Justin Filosoful şi Mucen. Inălţ. Domn. Ziua Eroilor Sf. M. Luchilian şi Paula Sf. Mitrofan al Constantinop. Sf. M. Dorotei al Tirului Sf. Cuv. Visarion făc. de min. Sf. Mucenic Teod. al Anghirei Aduc. Moaş. Sf. Teod. Stratil.

  Sf. Chirii al Alex. Joia Moşilor Timotei al Brusei şi Antonina Vartolomeu. Sâmbăta Moşilor D. Pog. Sf. Duh (Busaliile) Sf. Treime şi Sf. Arhilina Pr. Elisei şi Melodie al C-lei Sf. Prooroc Arnos H. Sf. Tihon al Amatundei Sf. Manuel, Savel şi Ismail H. Sf. Mucenic Leontie D. Tuturor Sf. Sf. Mucenic Metodei al Patar . Sf. Mucenic Iulian din Tars. Sf. Evsevie al Samosatei Sf. Muceniţă Agripina

  Naşterea Sf. Ioan Botezat. Sf. Cuvioasă Muc. Fevronia Sf. Cuv. David din Tesalonic Sf. Samson Afl. şi ad. Moa. Sf. Chir, Ioan

  Sf. Ap. Petru şi Pavel. Soborul Sf. 12 Apostoli

 • IULIE 1 V. 2 S. 3 D. 4 L. 5 M. 6 M. 7 J. 8 V. 9 S.

  10 D. 11 L. 12 M. 13 M. 14 J. 15 V. 16 S. 17 D. 18 L. 19 M. 20 M. n ,t. 29 V. 23 S. 2í D. 25 T,. 26 M. 27 M. 28 .T. 99 V. 30 S. 31 D.

  Sf. Cosma şi Damian Punerea veşt. Maicii Domnul. Sf. Iachint şi Anatolie Sf. Anprei al Cretei Sf. Atanasie şi Lampadie Sf. Sisoe Sf. Torna şi M. M. Chirica Sf. Procopie Sf. Pangratie Sf. Muc. din Nicopolea Arm. Sf. Mucenită Evfimia Sf. Proclu, Ilarie; Prodromita Soborul Sf. Arhanghel Gav'ril Sf. Apostol A^hila Sf. Mucenici Chiriac şi lulita Sf. Atinoghen Episcopul Sf. M. Muc. Marina Sf. M. Emilian Sf. Macrina Sf. Pr. Ilie Tesviteanu Sf. Sirnpon PI Prof. Iezechiil Sf. Maria Masdalina Mutarea Mr>a«t, Sf. Muc. Foca Marea. Mucenită Hristina,

  Adormirea Sf. Ana Sf. Ermolae si Parascheva Sf. Pantomimon Sf. AP. Prohnr. Ni^anor Sf. Calici" si TVnrlota Sf. An. Sila si Silvan Sf. Evdochim

  AUGUST

  10 M. 11 J. 12 13 U 15 16 M. 17 M. 18 J. 19 V. 20 S. 21 D. 22 L. 23 M. 24 M. 25 .T. 26 V. 27 S. 2* D. 21 L. 30 M. 31 M.

  Sf. 8 Praţ i Macavei Mucenici Aduc. Moaşt, Sf. Arhid. Ştef. Sf. Israhie, Dalmat şi Favst Sf. 7 tineri (coconi) din Efes Sf. Mucenic Evsignie Schimb, la Faţă. Cuv. Muc. Dometie Persul Sf. Emilian al Kizicului Mărt. Sf. Apostol Matia Sf. Muc. şi Arhid. Lavrentie Sf. Muc. Ev. Diac. şi P. Nifon Sf. Mucenici Fotie si Anichit Mut. Moaşt. Sf. Maxim Mărt. Sf. Prooroc Miheea Adorm. Maicii Domului Aduc. Sf. Mahramei, Sf. Dio. Sf. Mucenic Miron Sf. Mucenici Fior şi Lavru Sf. Mucenic Andrei Stratilatu Sf. Prooroc Samuil Sf. Apostol Tadeu

  Sf. Mucenic Agatonic Sf. Mucenic Lup Mc. Evtihie. Naşt. M. S. Reg. Sf. Apostol Tit Sf. Mucenic Adrian şi Natália Sf. Cuvios Pinnen Sf. Cuvios Moine arabul Tăeierea. Cav- Sf. I. Botez. Sf. Mucenic Alexandru Aşezarea Brâului Maicii Dom

  SEPTEMVRIE 1 J. Sf. Simeon Stâlnicul 2 V. Sf. Mamant şi Ioan 3 S. Sf. Antim al Nicomidiei b D. Sf. Mucenic Vavila şi Moise 5 L. Sf. Zaharia 6 M. Pomenir. Minunei din Colase 7 M. Sf. Sozont 8 J. Naşterea Maicii Domnului 9 V. Sf. Păr inţ i Ioachim şi Ana

  10 S. Sf. Minodora 11 D. Sf. Eufrosin şi Fcodora 12 L. Sf. Avtonom 13 M. Sf. Cornilie Sutaşul 1í M. înălţarea Cinstitei Cruci 15 ,Ţ. Sf. Visarion Nichita lß V. Sf. Evfimia 17 S. Sf. Sofia si fiicele ei 18 D. Sf. Evmenie Episcop 19 L. Sf. Teofim şi Dorimedont 20 M. Sf. Evstatie Plachida 21 M. Sf. Codrat si Ion a 22 ,Ţ. Sf. Foca Episcopul 23 V. Zemeslirea Sf. Ioan Botezăto.