Anticka Grcka i Rim

 • View
  103

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

d

Text of Anticka Grcka i Rim

 • Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja

  ANTIKI PERIOD: ANTIKI PERIOD: GRKA I RIMGRKA I RIM

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • STIL (STYLOS GR )STIL (STYLOS, GR.)

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • ANTIKI PERIOD: GRKA I RIM

  HRONOLOGIJA

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • HISTORIJSKE EPOHE: STARI, SREDNJI I NOVI VIJEK

  STARI VIJEK / ANTIKA EGIPAT

  ASIRIJA ASIRIJA PERZIJA GRKA RIM

  SREDNJI VIJEK ROMANIKA GOTIKA

  VIZANTIJA VIZANTIJA ISLAM RENESANSA

  NOVI VIJEK NOVI VIJEK BAROK ROKOKO REANS

  KLASICIZAM KLASICIZAM BIDERMAJER ARTS AND CRAFTS ART NOUVEAU

  SECESIJA JUGENDSTIL SECESIJA, JUGENDSTIL

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • EVOLUCIJA ANTIKIH CIVILIZACIJA

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • KOMPARATIVNI HRONOLOKI PRIKAZ STILSKIH PERIODA

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • ANTIKI PERIOD: GRKA I RIM

  PREDANTIKI PREDANTIKI PERIODPERIOD

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • KRITSKO-MIKENSKA KULTURA

  Datalj trijema iz djelimine rekonstruisane palate Labirint u Knososu iz 2.milenijuma prije nae ere (obnovljena 1900. g.) .

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • KRITSKO-MIKENSKA KULTURA

  Zidna freska Parianka Kraljevsko prijestolje

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • KRITSKO-MIKENSKA KULTURA

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • ANTIKI PERIOD: GRKA I RIM

  ARHITEKTURA

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • ATINA ZA VRIJEME PERIKLA

  Akropolis

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • PARTENON

  Hram Partenon sagraen od mramora oko 450 g p n eHram Partenon, sagraen od mramora oko 450.g.p.n.e.,

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • TIMPANON I FRIZ PARTENONA

  Timpanon Partenona

  Sjeverni friz Partenona

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • STILSKI REDOVI

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

  Tipovi stubova: dorski, jonski i konrintski.

 • EREHTEON

  Karijatide na hramu Erehtejon

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • DEKORACIJA I ORNAMENTIKA

  palmeta akantus

  meander jajoliki niz

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • ANTIKI PERIOD: GRKA I RIM

  ANTIKA KUA

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • STAMBENA ANTIKA KUA

  Rekonstrukcija antike stambene kue / crte/j

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • ANTIKI PERIOD: GRKA I RIM

  NAMJETAJ

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • DIFROS (diphros gr.)

  Bareljef u kamenu sa hrama Partenon Prikaz grupe bogova koji sjede na jednostavnim sjedalima pod nazivom difrosBareljef u kamenu sa hrama Partenon. Prikaz grupe bogova koji sjede na jednostavnim sjedalima pod nazivom difros

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • DIFROS (diphros gr.)

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • DIFROS (diphros gr.)

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • KLISMOS

  Kamenispomenik.Stelaiz8oo.g.p,n.e..Prikazenenatipinojgrkojstolicisaizvijenimnogamainaslonomzaleanazvanaklismos.Uzorjeisavremenimdizajnerima.

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • KLISMOS

  Kamenispomenik.Stelaiz8oo.ggrkojstolicisaizvijenimnogamaklismos.Uzorjeisavremenimdi

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • KLISMOS

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • KLISMOS

  NicolaiAbildgaard(1743 1809),Klismoschair,C.1790.

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • ANTIKI PERIOD: GRKA I RIM

  DEKORATIVNA DEKORATIVNA UMJETNOSTUMJETNOST

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • DEKORATIVNA UMJETNOST: GRKE VAZE

  Tipovigrkihvaza keramikihposuda:1.hidrija,2.krater,3.amfora,4.lekit,5.kupa,6.kantar,7.skifos,8.kijat,9.alabastron,10.aribal

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • ANTIKI PERIOD: GRKA I RIM

  ODJEA I STIL ODJEA I STIL IVOTAIVOTA

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm

 • ODIJEVANJE

  Savremenailustracijestarogrkeodjee

  ENTERIJERI I DIZAJN 2 I SEMESTAR II CIKLUSA - Stilski periodi u oblikovanju enterijera i namjetaja Antiki period: Grka i RIm