Antas Ng Kasidhian Ng Pang Uri1

  • View
    1.221

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Antas Ng Kasidhian Ng Pang Uri1

Salin Sa Ingles=Superlatives

Antas ng Kasidhian ng Pang-uriDegrees of Comparison of AdjectivesLimang AntasKaraniwan (Positive)Katamtaman (Moderative)Masidhi (2 Intensive)Pasukdol (Superlative)Pahambing (Comparative)Kasing/MagkasingHindi Kasing~n~mMas

Pormula: Ma+salitang ugat ang marker aktor.

Mabait si Joshua. (Joshua is kind.)Mataas na lalake si Ross. (Ross is a tall man.) Malalim ang asul na tubig. (The blue water is deep.)

Karaniwan (Ordinary)Pormula: Medyo (karaniwan) si/ang paksa (topic). Medyo payat si Anna. (Anna is quite thin.) Medyo hinog ang mangga. (The mango is somewhat ripe.) Katamtaman (moderate)Ulitin ang karaniwang anyo at lagyan ng gitling at ilagay ang pang-angkop na -ng kapag ang salita ay nagtatapos sa isang patinig. Kung nagtatapos ang salita sa isang katinig, ilagay ang na.Pormula: Karaniwan2 + -ng/na ang/si Paksa. Karaniwang/-ng na karaniwan ang/si Paksa. Halimbawa: Magandang- maganda ang nanay ko. Malinis na malinis ang bahay ko. Masidhi ( Intensive)Napaka- May obheto sa halip ng paksa.

Pormula: Napaka(salitang-ugat) ni/ng obheto.

Halimbawa: Napakaganda ni Kim. Napakapayat ng babae. Masidhi ( Intensive) Part 2The Highest degree- THE BEST/MOSTPinaka(karaniwan) si/ang paksa (topic).

Halimbawa:Pinakamaganda ang tita ko.Pinakaguwapo ang nobyo ko.

PasukdOl (superlative)Isulat mo ang mga papuri sa mga kaklase, nobyo o nobya, guro, o mga magulang.

Ilagay ang salita sa word bank: MagandapangitmalapotmalabnawMatandabatamababawmalalimMabilismabagalmalapadmakipotMasayahinmalungkutinmahabamaikli/maigsiMapayat matabamaliwanagmadilimMatamismaasimmaluwagmasikipMatangkadbansot/ mababa (tao)mahanginwalang hanginMalakasmahinamakulimlimwalang ulapMabangomabahomaalinsangan (sultry, hot)maginhawa (comfort)Mabaitsalbahemahalumigmig (damp)tuyoMaalatmaasimmaligasgasmakinisMalamig mainitmagaspangmakinis/pinoMagarahindi magaramahanginmainitMababa mataasmataraymabaitGuwapopangit/ hindi guwapotamadmasipagPogisuwangitbuhaypatayPangit magandaitimputiTuyobasakuripotgalanteMasaya malungkotmatalinobobo/tanga/ eng-engPraktis!LOWER DEGREE OF COMPARISON: Pormula: Hindi kasing/~n/~mSalitang-Ugat ni/ng standard of comparison si/ang the one being compared. Hindi kasimbait ni Gregg si Jeff. (Jeff is not as kind as Gregg.)Hindi kasimpayat ng patpat ang babae. (The woman is not as thin as the stick.)Hambingan ng Pang-uri Magkasing (1) : Gamitin mo ang Magkasing + Salitang UgatGamitin mo ang noun marker (-ang form: ang, ang mga, si, sina, ako, ikaw, ka etc. )

Pormula: Magkasing(Salitang-Ugat) sina/ang mga ______ at _____. Rules: Kapag ang simula ng salitang-ugat ay D,L,R,S,T the g in kasing is dropped & D, L, R, S, T is dropped generally

Halimbawa: Magkasingganda ang rosas at ang orkidyas. Salin sa Ingles: Roses and orchids have the same degree of beauty . Magkasimbait sina Joshua at Kim. Salin Sa Ingles: Joshua and Kim have the same degree of kindness. ( magkasing magkasim kasim bait )Magkatulad= EqualKasing (2):EQUAL Degree of ComparisonKasing-/Sing-: Gamitin mo ang isang ng at isang ang na mga noun marker.

Halimbawa: Kasingganda ng rosas ang orkidyas. Salin Sa Ingles: Orchids are as beautiful as roses. Sintalino ni Cheene si Elinore.Salin Sa Ingles: Elinore is as intelligent as Cheene. Hindi Kasing/~m/~n means lessPormula: Hindi Kasing/~m/~n(Salitang-Ugat) ni/ng Standard of comparison si/ang the one being compared. Halimbawa: Hindi kasimbait ni Gregg si Jeff. (Jeff is not as kind as Gregg.)Hindi kasimbilis ni Josh si Michael. Michael is not as fast as Josh.)Di-magkatulad = UnequalGamitin mo ang Mas + pang-uri. Mas = more, or betterPormula: Mas (karaniwang anyo [positive degree]) si/ang ____ kaysa kay/sa (can also be kina/ sa mga) Halimbawa: . Mas mabait si Michael kay Jeff. Salin Sa Ingles: Michael is kinder than Jeff.Mas mapayat ang babae sa lalake.Salin sa Ingles: The woman is thinner than the man. Mas= Higher degreePakisulat nyo ang mga pahambing na pang-uri kasama ng partner mo. Mas mabaitKasimbait Mas matandaKasinghirapKasintaasKasing-ingayHindi kasintalinoHindi kasintamis

Praktis!Maraming salamat Kristal Malinao!