Ano ang Pangngalan

  • View
    4.501

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Ano ang Pangngalan

Ano ang Pangngalan? Uri at Kailanan ng Pangngalan?Ang Pangngalan ay mga salitang pantawag sa tao, bagay, hayop, lunan, kalagayan o pangyayari. Mga Uri ng Pangngalan Pangngalang Pantangi ito ay sadya, tiyak o tanging tawag sa tao, hayop, bagay, lunan o pangyayari. Halimbawa: Pilipino Sierra Madre Juan Perlas ng Silangan Pangngalang Pambalana ito ay karaniwan o balanang tawag sa tao, hayop, bagay, lunan o pangyayari. Halimbawa: dayuhan bansa kaisipan lakas Uri ng Pangngalang Pambalana Basal ang basal ay nasa isip, diwa, o damdamin. Halimbawa: panaginip kuru-kuro

kaligayahan kaunlaran Tahas ang mga bagay na nakikita o nahahawakan. Halimbawa: papel lapis aklat pahayagan Lansak ang lansak ay nagsasaad ng kaisahan sa karamihan o kabuuan. Halimbawa: Hukbo Langkay Lupon Bigkis Kailanan ng Pangngalan Ang Pangngalan ay mayroon din tatlong kailanan Isahan, Dalawahan, Maramihan. Nakikita ito sa paggamit ng salitang-ugat, sa paglalapi, sa paggamit ng mga panandang ang o ang mga, at sa mga pang-uring pamilang. Halimbawa: Kapatid (isahan) Magkapatid (dalawahan) Magkakapatid (maramihan)

Hunyo - Hulyo

Hunyo 1, 2009

Hulyo 1, 2009

I. Nagagamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig. - Nakakasagot /Naibibigay ang detalye ng balitang napakinggan.

I. Nagagamit nanga wasto ang mga pamatnubay na salita sa diksyunaryo. Nagagamit ang diksyunaryo sa paghahanap ng impormasyon. Natutukoy kung saang pamatnubay na salita makikitaang isang salita.

II. Pakikinig at Pagbibigay ng Detalye ng Balitang Napakinggan II.Paggamit ng Pamatnubay na Salita sa Diksyunaryo Sanggunian: PELC p. 35 Pagdiriwang ng Wikang Fil. (Wika) p. 2- 7 Sang. PELC p.38-41 Pagpapahalaga: Katapatan Wika p. 19-27 III. Pamamaraan: Hiyas sa Pagbasa p. 21-22 A. Panimulang Gawain: 1. Balik Aral Pagpapahalaga: Kasipagan/ Disiplina sa Anu-ano ang mahahalagang sangkap ng balita na dapat mabatid ng mga tagapakinig? Anu-ano ang mga katanungan sinasagot ng isang balita? Pag-aaral Pagdiriwang ng Wikang Filipino-

III. Pamamaraan A. Bago-Bumasa

2. Pagganyak

1. Balik-Aral

Ano ang mga paraang makapagpapakita ng katapatan?

Ano ang tambalang-Salita? Magbigay ng mga halimbawa nito.

B. Panlinang na Gawain 2.Pagganyak 3. Paglalahad a. Pakikinig sa Balita (Babasahin ng Guro) B. Pagtalakay sa nilalaman ng balita. (ano, sino, kailan, saan, paano, bakit) 3. Paghahawan ng Balakid Ibigay ang kasingkahulugan ng sumusunod na salita. a. 4. Pagtatalakayan b. C. Pangwakas na Gawain c. 4. Paglalahat d. Ang balita ay pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran at maging e. sa ibang panig ng daigdig. Ito ay may ibatibang sangkap. (ano, sino, kailan, saan, paano, bakit) wala akong panama nalilinang bokabularyo malikhain daloy Ano ang diksyunaryo? Bakit tayo nagdadala nito palagi?

4. Pagbuo ng Pagganyak na Tanong Paano natin mahahanap nang madali ang mga salita sa diksyunaryo?

5. Pinatnubayang Pagsasanay Pakinggan mabuti ang balita at sagutin ang mga tanong ukol dito. (Gawain 1 pah. 5)

B. Habang-Bumabasa 1. Pakikinig sa Kwento ( Pagdiriwang..p. 19-21) 2. Pagsasagot sa tanong

6. Malayang Pagsasanay Pakinggan ang balita na babasahin ko. Isulat itong muli sa klase taglay ang anim na sangkap ng balita. (Gawain 2 pah.

6)

Pagganyak 3. Pagtalakay sa mahahalagang detalye

7. Paglalapat Sa kwento. Pakinggan ang sumusunod na balita. Anung tanong o sangkap ang sumasagot ng mga sumusunod. 4. Pagpapaunlad ng Kasanayan a. Ibat-ibang Impormasyong Ibininigay ng diksyunaryo : (Gawain 4 pah. 7) -wastong bigkas -wastong baybay1. 2. 3. 4. Red Cross Mga Kababayan Nating Biktima ng Lindol sa Indonesia Oplan Balik Eskwela

-bahagi ng pananalita -ibat-ibang kahulugan

IV. Pagtataya Pakinggan ang mga balitang ibibigay ng gueo. Sagutin ang mga tanong ukol dito.

b. Paghahanap ng mga salita sa Diksyunaryo sa tulong ng pamatnubay na salita.

paspasan1. Ano ang magaganp sa Hunyo 13, 2009? 2. Sino ang inaasahang dadalo ditto? 3. Kailan ang Homeroom PTA meeting? 4. Saan gaganapin ang pagpupulong? 5. Paano magkakaroon ng pagkakaisa at kaayusan ang samahan ng guro at mga magulang?

piling

paspasan pasukan patag patalim

payak payapa piitan pilas pilay piliin

V. Takdang Aralin: Makinig ng balita sa radio o tv. Isulat itong muli sa klase taglay ang mga wastong sangkap ng balita.

patang-pata patatas

(ang leskyon ay di naituro dahil sa maunting bilang ng mga bata)

5. Pagtatalakayan sa wastong paggamit ng salita sa diksyunaryo.

( the lesson was not carried out due to the C. Pangwakas na Gawain few Number of pupils)1. Paglalahat

Hunyo 2, 2009

Ang pamatnubay na salita ay ginagamit upang matukoy kung saang bahagi ng dikyunaryo makikita ang isang salita.

2. Pinatnubayang Pagsasanay

I. Nagagamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig. - Nakakasagot /Naibibigay ang detalye ng balitang napakinggan.

Basahin ang salita sa bawat bilang. Hanapin kung saang pamatnubay na salita iti makikita.2. 1. kawanggawa 2. gatong 3. nagwalis

II. Pakikinig at Pagbibigay ng Detalye ng Balitang Napakinggan

(Pagdiriwang... Gawain 3 p. 27)3. Malayang Pagsasanay

Sanggunian: PELC p. 35 Pagdiriwang ng Wikang Fil. (Wika) p. 2- 7

Isulat kung ang titik ng pamatnubay na salita ng bawat entring salita.

Mga Entri Pagpapahalaga: Katapatan Salita

Pamatnubay na

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

____1. pagkain

a. balat-kayo-bao

( Hiyas sa Wika p.22)

1. Balik Aral Anu-ano ang mahahalagang sangkap ng balita na dapat mabatid ng mga tagapakinig?4. Paglalapat

Lagyan ng / kung ang salita sa hanay A ay makikita sa mga pamatnuby na salita sa Hanay B.

Anu-ano ang mga katanungan sinasagot ng isang balita? A B

2. Pagganyak ____1. bukid Ano ang mga paraang makapagpapakita ng katapatan? ____2. saksi ____3. moog B. Panlinang na Gawain 3. Paglalahad a. Pakikinig sa Balita (Babasahin ng Guro) B. Pagtalakay sa nilalaman ng balita. (ano, sino, kailan, saan, paano, bakit) IV. Pagtataya Tukuyin kung saang pamatnubay na salita matatagpuan ang sumusunod na salita. ____4. pasal ____5. lilom a. basa-bakuran b. sinag-siwang c. mata-mura d. perlas-pila e. lasa-mata

4. Pagtatalakayan C. Pangwakas na Gawain 4. Paglalahat Ang balita ay pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran at maging sa ibang panig ng daigdig. Ito ay may ibatibang sangkap. (ano, sino, kailan, saan, paano, bakit) A.daan-dakila B. dikit-dipa C. dusa-dutsa D. gapos-guho E. ginto-gising

5. Pinatnubayang Pagsasanay Pakinggan mabuti ang balita at sagutin ang mga tanong ukol dito. (Gawain 1 pah. 5)

V. Takdang-Aralin Palaging magbasa at magdala ng diksyunaryo.

Hulyo 2, 2009 6. Malayang Pagsasanay Pakinggan ang balita na babasahin ko. Isulat itong muli sa klase taglay ang I. Nagagamit nanga wasto ang mga anim na sangkap ng balita. (Gawain 2 pah. pamatnubay na salita sa diksyunaryo. 6) Nagagamit ang diksyunaryo sa paghahanap ng impormasyon. 7. Paglalapat Pakinggan ang sumusunod na balita. Anung tanong o sangkap ang sumasagot ng mga sumusunod. (Gawain 4 pah. 7)5. Red Cross 6. Mga Kababayan Nating Biktima ng Lindol sa Indonesia 7. Oplan Balik Eskwela

Natutukoy kung saang pamatnubay na salita makikitaang isang salita.

II.Paggamit ng Pamatnubay na Salita sa Diksyunaryo

Sang. PELC p.38-41 Pagdiriwang ng Wikang FilipinoWika p. 19-27

IV. Pagtataya Pakinggan ang mga balitang ibibigay ng gueo. Sagutin ang mga tanong ukol dito.

6. Ano ang magaganp sa Hunyo 11, 2009? 7. Sino ang inaasahang dadalo ditto? 8. Kailan ang Homeroom PTA meeting? 9. Saan gaganapin ang pagpupulong? 10. Paano magkakaroon ng pagkakaisa at kaayusan ang samahan ng guro at

Hiyas sa Pagbasa p. 21-22

Pagpapahalaga: Kasipagan/ Disiplina sa Pag-aaral

mga magulang?

III. Pamamaraan V. Takdang Aralin: Makinig ng balita sa radio o tv. Isulat itong muli sa klase taglay ang mga wastong sangkap ng balita. A. Bago-Bumasa 1. Balik-Aral Anu-ano ang mga gamit ng diksyunaryo? Paano madaling makikita ang mga salita sa diksyunaryo?

Hunyo 3, 2009 ( pagpapatuloy ng Aralin kahapon) I. Nagagamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig. - Nakakasagot /Naibibigay ang detalye ng balitang napakinggan. C. 7. Pagsasanay Pinatnubayang

II. Pakikinig at Pagbibigay ng Detalye ng Balitang Napakinggan

Basahin ang salita sa bawat bilang. Hanapin kung saang pamatnubay na salita iti makikita. a.kawanggawa b.gatong

Sanggunian: PELC p. 35 c.nagwalis Pagdiriwang ng Wikang Fil. (Wika) p. 2- 7 (Pagdiriwang... Gawain 3 p. 27) Pagpapahalaga: Katapatan

8. Malayang Pagsasanay III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik Aral Isulat kung ang titik ng pamatnubay na salita ng bawat entring salita.

Anu-ano ang mahahalagang sangkap ng balita?

Mga Entri Salita

Pamatnubay na

( pagpapatuloy ng aralin kahapon, tingnan Sa III. C.7)

____1. pagkain

a. balat-kayo-bao

( Hiyas sa Wika p.22)

9.Paglalapat C. 7. Paglalapat Pakinggan ang sumusunod na balita. Anung tanong o sangkap ang sumasagot ng mga sumusunod. (Gawain 4 pah. 7) A8. Red Cross 9. Mga Kababayan Nating Biktima ng Lindol sa Indonesia 10. Oplan Balik Eskwela

Lagyan ng / kung ang salita sa hanay A ay makikita sa mga pamatnuby na salita sa Hanay B.

B

____1. bukid ____2. saksi ____3. moog ____4. pasal

a. basa-bakuran b. sinag-siwang c. mata-mura d. perlas-pila e. lasa-mata

IV. Pagtataya Pakinggan ang mga balitang ibibigay ng gueo. Sagutin ang mga tanong ukol dito.

11. Ano ang magaganp sa Hunyo 11, 2009? 12. Sino ang inaasahang dadalo ditto? 13. Kailan